You are on page 1of 4

ELS

Els peixos
ANIMALS
Nom: ________________________________ Data: _______________________

Com són els peixos?
Aquestes són les parts principals del cos dels
peixos. Ets capaç de col·locar al dibuix cadascuna
d’elles?.
Aleta caudal o
Ull Escates Aleta dorsal
cua
Brànquie Aleta
Aleta pélvica Aleta anal
s pectoral

Les persones tenim columna vertebral i caminem amb
les cames. En canvi els peixos, tenen columna
vertebral? _____________________

I com es mouen?
___________________________________________
La cua dels peixos

El peixos poden tenir la cua rodona o la cua en
forma de tisora. Els que tenen la cua rodona neden a
poc a poc i els de cua de tisora neden de pressa.

Pinta els peixos de cua
rodona de color groc i
taronja i els de cua de
tisores de color marró i gris.

On viuen?
Els peixos viuen allà on hi hagi aigua, per això els
podem trobar tant als rius com al mar.
Els peixos d’aigua calenta, viuen al mar tropical i
són de molts colors.
Els peixos d’aigua freda, viuen al mar com el
Mediterrani, són de colors grisos i marrons.

Pinta aquests peixos segons siguin d’aigua
calenta o freda:

Peix d’aigua calenta Peix d’aigua freda
Les balenes i els dofins

Els dofins i les balenes viuen al _________, però no són
peixos. No poden absorbir l’oxigen de l’aigua, com els
peixos, amb les __________. Respiren amb els _________ i
han de sortir a la superfície a respirar. El seu cos no és
tot cobert d’___________, com els peixos, sinó de pell
llisa. No ponen _______ com els peixos, sinó que les
femelles porten les cries dins el ventre abans de parir-
les.

Així doncs, els dofins i les balenes són
____________________.

Menja peix

S’ha de menjar peix almenys quatre vegades per
setmana si vols mantenir una alimentació equilibrada.
El peix és fàcil de digerir i és especialment bo per
cuidar del nostre cor.

Maneres de dir
Pinta del mateix color la manera de dir i el seu
significat.

Estar peix en algun tenir un problema molt
assumpte gran i no saber com
afrontar-lo.
Tenir un peix que no hi No dominar un assumpte.
cap a la cassola