You are on page 1of 2

ELS

Coses de gossos
ANIMALS
Nom: ________________________________ Data:
_______________________

Com és un gos per dins?
Els gossos són animals _____________. Tenen el cos
cobert de pèl i té pulmons per respirar. El seu
esquelet té 321 ossos.

Els sentits del gossos

Els gossos també tenen sentits:
Vista Olfacte
El gos es capaç de Es el sentit mes desenvolupat i
distingir colors i sobre el que més utilitza per conèixer
tot a la nit la seva visió el seu voltant i identificar les
és molt gran. persones o altres animals.
Gust Oïda
És el menys Es el segon sentit en
desenvolupat dels importància .Pot escoltar un so
sentits, s’ha d’ajudar que estigui a més de 25 m de
de l’olfacte per distancia.
reconèixer els sabors.
Tacte
La pell del gos es molt sensible per això es
bastant normal que en alguns moments el
ELS
Coses de gossos
ANIMALS
Nom: ________________________________ Data:
_______________________

seu pel es posi de punta.