You are on page 1of 2

ELS

L’eruga i la papallona
ANIMALS
Nom: ________________________________ Data:
_______________________

Dibuixa la història a cada vinyeta. No
t’oblidis d’escriure el text a les bafarades i
un títol.

......................................................................

1. D’un ou petit va 2. Com que tenia molta
néixer una eruga petita, gana, l’erugueta va
negra com el carbó. buscar una gran fulla
verda i va començar a
menjar.

3. Durant els dies 4. Llavors, li van venir
següents, l’erugueta va ganes de transformar-
créixer i es va anar fent se: va teixir un capoll al
més gran, fins que es va seu voltant i es va
convertir en una eruga adormir.
gran.

5. Al cap de poc temps, el
capoll es va obrir i en va
sortir una papallona. Era
l’eruga transformada en una
ELS
L’eruga i la papallona
ANIMALS
Nom: ________________________________ Data:
_______________________

bella papallona.