You are on page 1of 2

KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN 4

KREATIVITI DAN REKA CIPTA
PENGENALAN KREATIVITI

Set Induksi

Hasil ciptaan pereka cipta dapat dimanfaatkan oleh semua golongan.
Contoh Hasil ciptaan meraka adalah :
Pereka Tahun Reka Cipta
Gottlieb Daimler 1885 - 1887 kereta empat roda

Alexander Graham Bell 1876 telefon

John Boyd Dunlop 1887 tayar berangin

J.L Baird 1928 televisyen warna

Herman Hollorith 1890 komputer

Guglielmo Marconi 1894 radio

Latihan
Namakan bentuk-bentuk asas tersebut

Bentuk Asas 2D

i )__________________ ii)__________________

iii)_________________ iv)___________________

Bentuk Asas Secara 3D

i)____________________ ii) __________________

iii)__________________ iv)___________________
mua golongan.

mpat roda

en warna