You are on page 1of 10

Kemahiran Hidup Tahun 4

BIDANG A: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

LATIHAN

Pengenalan Kreativiti
A) Pilih jawapan yang paling tepat.

1. Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan tentang
reka cipta?
A Mengubah suai barang yang ada di pasaran
B Membeli barang baru di pasar raya
C Mencipta barang yang sudah ada di pasaran
D Menghasilkan sesuatu barang yang baru

2.
Rajah di atas menunjukkan botol air minuman. Bentuk asas geometri
yang manakah terdapat pada botol tersebut-
I Kon
II Kuboid
III Silinder
IV Piramid
A I, II dan III
B I, III don IV
C II, III dan IV
D 1, 11, 111 dan IV

1 Suffian-Heri-Siti-Wahidah
Kemahiran Hidup Tahun 4

3. Objek yang manakah mempunyai persamaan dengan bentuk silinder?
I Bola
II Pen
III Kotak
IV Botol
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

4. Apakah bentuk asas bagi bumi?
A Bujur
B Bulat
C Piramid
D Kon

5. Apakah yang dimaksudkan dengan kreatif?
A. Menghasilkan jenama yang bermutu tinggi.
B. Mencipta sesuatu produk untuk menyelesaikan masalah.
C. Kebolehan untuk melahirkan idea untuk mencipta sesuatu produk.
D. Mencipta satu bahan baharu.

6. Sesuatu produk itu terhasil dengan tercetusnya?
A. Idea.
B. Tindakan.
C. Peluang.
D. Kegunaan.

7. Salah satu bentuk asas dalam tiga dimensi ialah:
A. Bulat.
B. Tiga segi.
C. Silinder.
D. Segi empat.

2 Suffian-Heri-Siti-Wahidah
Kemahiran Hidup Tahun 4

8. Apakah yang dikatakan inovatif?
A. Sifat pemalas mencipta bahan.
B. Sifat suka menguba suai rekaan menjadi lebih baik.
C. Sifat suka menipu pengguna.
D. Sifat suka meniru ciptaan orang.

9. Apakah tujuan sesuatu produk dihasilkan?
A. Untuk menjadikan menusia rajin bekerja.
B. Untuk memudahkan kehidupan manusia.
C. Untuk melindungi manusia dari bencana.
D. Untuk memudahkan penyelenggaraan.

10. Siapakah yang mencipta tayar berangin pertama?
A. Hendry Ford.
B. Alexander Graham Bell.
C. John Boyd Dunlop.
D. Benjamin Hall.

3 Suffian-Heri-Siti-Wahidah
Kemahiran Hidup Tahun 4

Aktiviti 1
Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D).

Tandakan () pada objek yang dilukis dalam bentuk 3D dan (X) pada yang
tidak dilukis dalam bentuk 3D.

4 Suffian-Heri-Siti-Wahidah
Kemahiran Hidup Tahun 4

B) Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Namakan bentuk-bentuk asas secara 2D yang berikut.
a) b)

_________________ _________________

c) d)

____________________ _______________

2. Namakan bentuk-bentuk asas secara 3D yang berikut.
a)

________________________

b)

___________________________

5 Suffian-Heri-Siti-Wahidah
Kemahiran Hidup Tahun 4

c)

___________________________

d)

____________________________

e)

_____________________________________

6 Suffian-Heri-Siti-Wahidah
Kemahiran Hidup Tahun 4

Aktiviti 2

Menyenaraikan objek di persekitaran yang mempunyai persamaan dengan
bentuk asas.

Isikan jadual di bawah dengan pilihan jawapan yang betul.

katil kon keselamatan bola dapur gas pinggan
akuarium aiskrim botol pemantul cahaya
stereng kereta periuk

Bentuk

Tempat
Segi empat Segi tiga Kon Bulat Silinder
lawatan
tepat

Luar rumah

Dalam
rumah

7 Suffian-Heri-Siti-Wahidah
Kemahiran Hidup Tahun 4

C) Jawab soalan-soalan yang berikut.

1. Lukiskan objek di bawah dalam bentuk dua dimensi (2D).

a) Rumah b) Kereta

c) Kapal d) Jam dinding

8 Suffian-Heri-Siti-Wahidah
Kemahiran Hidup Tahun 4

2. Lukiskan bentuk asas di bawah secara tiga dimensi (3D).

a)

b)

c)

d)

9 Suffian-Heri-Siti-Wahidah
Kemahiran Hidup Tahun 4

Aktiviti 3

Membina model berdasarkan bentuk-bentuk asas.

Langkah-langkah

1. Dibawah ini merupakan beberapa bentuk asas. Kenal pasti bentuk-
bentuk asas yang diberikan.
2. Buatkan dan cantumkan lakaran objek yang diberikan menjadi sebuah
bekas pensil.

LAKARAN

10 Suffian-Heri-Siti-Wahidah