KEPERIBADIAN RASULULLAH SAW DAN KEAGUNGAN AKHLAK

MUKADIMAH Bulan Rabiul Awal adalah antara bulan yang tercatat detik yang bersejarah bagi umat Islam seluruh dunia. Khususnya setiap kali tiba tarikh 12 Rabiul Awal umat Islam akan meraikan sambutan Maulidur Rasul iaitu hari kelahiran junjungan besar baginda Rasulullah SAW. Hari kebesaran ini disambut sebagai satu bentuk kesyukuran terhadap rahmat Allah Taala yang telah mengutuskan seorang rasul dan merupakan sesuatu kehidupan ke arah kebenaran. Firman Allah Taala: 107

َ َ َ ْ ‫وما أ َرسل ْناك إ ِل ّ رحمة ل ّل ْعال َمين – النبياء‬ ً َ ْ َ َ ِ َ َ َ

Maksudnya: Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. SEJARAH SAMBUTAN MAULIDUR RASUL Rasulullah SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal Tahun Gajah bersamaan 20 April 570M. Dinamakan Tahun Gajah kerana sempena serangan tentera bergajah oleh Abrahah untuk meruntuhkan Kaabah, namun usaha tersebut telah digagalkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang disebut dalm surah Al-Fil. Orang yang pertama mengadakan sambutan Maulidur Rasul ialah kerajaan Islam Fatimiah ( Zaman Abbasiah ) yang berfahaman Syiah iaitu 365-341)

‫المعزلدين الله‬H )1

Beliau telah mengadakan sambutan Maulidur Rasul dengan membahagi-bahagikan hadiah kepada golongan tertentu termasuk Ahlul Bait ( pada istilahnya ialah Keluarga Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari keluarga Bani Abdul Mutalib dan keluarga Bani Hasyim. Termasuk anak, menantu dan isteri-isteri2 )
1 2

Ensiklopedia Hukum Islam, jld.4, m/s. 1158 Ahmad, Dasuki, Kamus Pengetahuan Islam, m/s. 20.

1

Cara sambutan Maulidur Rasul telah berubah dan salah satu cara tersebut adalah dengan membaca sejarah hidup Rasulullah SAW dalam bentuk syair atau puisi. Diantara sesterawan Arab yang menulis sejarah hidup Rasulullah SAW dalam bentuk syair atau puisi ialah Syed Jaafar bin Hasan. Beliau menulis dalam bentuk puisi dan prosa mengikut kecederungan masyarakat Arab di masa itu dan ia dibukukan serta tersebar di seluruh masyarakat Islam yang masyhur dengan Berzanji3 KEUTAMAAN SIRAH RASULULLAH SAW Mengkaji dan menghayati sirah ( sejarah ) hidup Rasulullah SAW. Sangat penting khususnya umat Islam bagi mendapat iktibar dan pengajaran yang berguna. Al-Quran sendiri banyak menceritakan tentang sejarah para Nabi, firman Allah dan kerajaankerajaan dahulu yang meninggalkan pelbagai pengajaran untuk pedoman umat ini. Penghayatan sirah Rasulullah SAW akan menambahkan keyakinan dan keimanan seseorang itu tentang sifat kerasulan yang terpancar dengan jelas melalui akhlak, teladan dan cara pergaulan yang tinggi budipekertinya. Jika para sahabat RA.telah beriman dan semakin bertambah keyakinan mereka terhadap Rasulullah SAW dengan melihat akhlak dan mukjizat baginda maka kita yang dilahirkan selepas kewafatan Rasulullah SAW juga boleh mendapat kelebihan yang sama melalui penghayatan Sirah Rasulullah SAW yang sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat yang sahih. Di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW.pernah memuji umat akhir zaman yang beriman dengan kerasulan baginda walaupun mereka tidak pernah melihat baginda seperti para sahabat RA. ‫رضي الله عنهم‬

َ ‫ْ َ ِ ّ َق‬ ‫حدّث َنا أ َبو ال ْمغيرة ق قال ح قدّث َنا ال َوزاع قي ق قال‬ َ َ َ ‫ُ ِ َ ِ َق‬ ُ َ َ ‫حدّث َني أ َسيدُ ب ْقن عب ْقد الرحم قن ع قن خال ِقد ب ْقن‬ َ ْ َ ِ َ ْ ّ ِ َ ِ ِ َ ُ ِ ِ َ ٍ ِ َ ُ ‫دُري ْك عن أ َبي محي ْريز ققال قلقت ل َبقي جمعقة‬ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ ِ ِ ْ َ ٍ َ
3

Dikaitkan kepada nama sebuah kampung di pendalaman, Iraq, Rujuk: Berzanji dan konsep Amalannya di Malaysia dan Nusantara oleh Syaikh Abd. Ghaffar bin Syaikh Abd.Kuddus m/s. 586

2

ً ِ َ َ ‫رجل م قن الص قحاب َة ح قدّث ْنا ح قديثا س قمعت َه م قن‬ َ ِ َ ّ ْ ِ ُ ْ ِ َ َ ِ ٍ ُ َ ّ َ ِ ‫رسول الل ّه صلى الل ّقه عل َي ْقه وسقل ّم ققال ن َعقم‬ ‫ق‬ َ ْ َ َ ‫ِ َ َ َ َق‬ ِ ُ َ ّ َ ِ ‫أ ُحدّث ُك ُم حديثا جي ّدا ت َغدّي ْنا مع رسول الل ّه صلى‬ ً َ ً ِ َ ْ َ ِ ُ َ َ َ َ َ ّ ‫الله عل َي ْه وسل ّم ومعنا أ َب ُقو عب َي ْقدَةَ ب ْقن ال ْج قراح‬ ‫َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ق‬ ُ ُ ِ ّ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ‫فقال يا رسول الل ّه أ َحدٌ خي ْر منا أ َسل َمنا معققك‬ ّ ِ ٌ َ َ ِ

‫وجاه قدْنا مع قك ق قال ن َع قم ق قوم ي َكون ُ قون م قن‬ َ َ َ ٌ ْ َ ْ َ َ ‫َ َ َ َ َق‬ ْ ِ َ ‫ُ ق‬ 4 ( Riwayat Ahmad) ‫ب َعدك ُم ي ُؤمنون بي ول َم ي َروني‬ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ُ ِ ْ ْ ِ ْ
Maksudnya: Daripada Abu Muhairiz RA.katanya: Aku telah berkata kepada Abu Jumaat RA.seorang sahabat Nabi SAW.:Beritahulah kepadaku satu hadis yang engkau telah dengar daripada Rasulullah SAW. Beliau berkata: Ya, aku akan khabarkan kamu satu hadis yang baik. Aku pernah makan bersama dengan Rasulullah SAW dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah RA turut bersama-sama kami, lalu dia bertanya: Ya Rasulullah SAW, adakah sesiapa yang lebih baik daripada kami? Kami telah Islam dan telah berjihad bersamasamaMu? Jawab baginda: Ya, mereka ialah kaum yang datang selepas kamu mereka beriman denganku sedangkan mereka tidak melihatku. Dalam kitab Fiqh Al-Sirah oleh Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, beliau telah menyatakan tentang kepentingan menghayati Sirah Rasulullah SAW kepada lain perkara seperti berikut: 1. Mengenali dan memahami hakikat sebenar peribadi Rasulullah SAW melalui kehidupan dan peristiwa-peristiwa yang baginda telah lalui supaya kita dapat menyakini bahawa baginda bukan sekadar seorang manusia yang bijak dikalangan ,15 .‫مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للعلمة القاري في باب ثواب هذه المةو ج‬ 661 .‫ص‬
4

3

kaumnya bahkan bijak disebalik sifat dan kelebihan sebagai Rasul pilihan Allah SWT yang sentiasa mendapat taufik dan hidayah. 2. Mencari teladan yang terbaik di dalam setiap bidang kehidupan untuk dijadikan pegangan dan panduan. Tidak dinafikan sesiapa sahaja yang memerhatikan Sirah Rasulullah SAW pasti akan menemui teladan yang terbaik untuk diikuti sama ada dia seorang pemimpin, pendakwah, peniaga mahupun rakyat biasa. Perkaraperkara ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya:

َ ‫ل َقدْ كان ل َك ُم في رسول الل ّه أ ُسوةٌ حسققنة‬ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ ُ َ
21

‫الحزاب‬

Maksudnya: Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. 3. Membentuk dan memudahkan fahaman dan penghayatan yang sebenar terhadap Al-Quran. Ini adalah kerana banyak ayat Al-Quran telah dijelaskan dan ditafsirkan melalui peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah SAW serta pendirian baginda. Sebagai contoh, Rasulullah SAW telah menunjukkan cara menunaikan solat Khauf yang disebut dalam Al-Quran di dalam salah satu peperangan dan pernah melakukan solat Qasar dan Jama’ sebagai menjelaskan lagi perkara yang disebut oleh Al-Quran. 4. Menambahkan lagi pengetahuan serta fahaman yang sebenar mengenai Islam sama ada dari segi akidah, hukum-hakam dan akhlak. Ini kerana kehidupan Rasulullah SAW merupakan gambaran dan contoh sebenar kepada ajaran Islam. 5. Mendapat contoh terbaik lagi realistik bagi cara atau method dakwah dan tarbiah yang berkesan. Rasulullah SAW.merupakan seorang pendidik yang cemerlang. Baginda tidak pernah putus asa dalam usaha mendidik umat sehingga akhirnya bangsa Arab yang hidup mundur ( nomad ) telah berjaya muncul sebagai umat yang dihormati. Sifat sabar, ikhlas dan bijaksana dalam menjalankan dakwah merupakan antara sifat yang perlu ada dalam diri pendidik atau pembimbing.

4

Iktibar dan Teladan Islam telah menyeru kepada sekalian manusia supaya mengikut sunnah atau ajaran Nabi SAW. Iktibar dan pengajaran daripada perjalanan hidup Rasulullah SAW meliputi setiap golongan dan pelbagai bangsa. Apabila disebut tentang perniagaan, ikutilah sifat Rasulullah SAW ketika menjadi seorang pedagang yang jujur, yang berusaha di negeri Hijaz dan Syam. Jika diceritakan tentang dugaan serta kesusahan, hendaklah kita mengambil contoh di waktu Nabi SAW terkurung diboikot oleh kaum musyrikin sehinggalah baginda dan sahabat RA berhijrah ke Madinah. Jika diambil contoh kepimpinan dan kekuasaan, ikutilah perjalanan dan gaya pemerintahannya sewaktu memerintah bangsa Arab, menundukkan pembesar-pembesar dan para cerdik pandai dibawah pimpinnnya. Kalau teladan sebagai rakyat biasa, maka Rasulullah SAW merupakan contoh ikutan yng terbaik dari segi kesederhanaan hidup, cara pergaulan dan sebagainya. Sekiranya disebut tentang pejuang yang hebat, ambillah iktibar dari kisah kehebatan perjuangan Rasulullah SAW sewaktu peperangan Badar dan Ahzab. Jika sesorang menerima bencana, hayatilah kejadian perang Uhud, betapa Nabi SAW mendapat luka-luka diantara sahabat dan umatnya. Kalau diceritakan tentang ketekunan serta ketabahan, maka teladanilah Rasulullah SAW yang tidak pernah putus asa dalam dakwah walaupun dicaci, dimaki dan diboikot sebagaimana dalam peristiwa dakwah Nabi SAW ke Taif. Sekiranya seseorang itu menjadi pendidik, maka perhatikanlah bagaimana cara Nabi SAW memberi pengajaran atau mendidik para sahabat RA. Jika seseorang itu menjadi pelajar, ikutilah cara Rasulullah SAW dan gambarkanlah bagaimana tekunnya Nabi SAW di hadapan Ruhul Amin Malaikat Jibril ketika baginda diajar dan diturunkan wahyu. Sekiranya seseorang itu menjdi Qadhi atau hakim, perhatikanlah bagaimana Nabi SAW sebagai seorang hakim yang melatakkan Hajar Aswad pada Kaabah ketika orang-orang Mekah sedang berselisih faham, jika ingin menjadi seorang ketua rumah tangga atau

5

suami yang terbaik, hayatilah riwayat hidup Nabi SAW dengan isteri-isteri baginda. Jika seseorang ingin menjadi bapa contoh, maka pelajarilah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap anaknya sepertimana nasihat yang pernah diajarkan oleh baginda kepada Fatimah RA. Sesungguhnya sejarah suatu contoh teladan dari Nabi SAW begitu sempurna merangkumi segala hal ehwal masyarakat. Kesimpulan Mengikut sunnah dan ajaran Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan menjadikan seseorang muslim itu sentiasa berada dalam keadaan keinsafan diri, peka dan berdisiplin dalam hidupnya. Sesuai dengan seruan Rasulullah SAW kepada umatnya agar mengutamakan ajaran Rasulullah SAW dalam setiap detik kehidupan, maka seluruh aktiviti dan amalan seseorang muslim lakukan akan dipandu oleh pengawasan nuraninya dan sudah tentu dia tidak melakukan sesuatu amalan secara sukahati tanpa bimbingan oleh kesedaran jiwa dan pemikiran yang waras. Mengikut sunnah dan ajaran baginda SAW akan melahirkan keperibadian yang unggul, mengangkat darjat seseorang Muslim, meningkatkan ketaqwaan dan memupuk akhlak mulia. Akhirnya akan melahirkan personaliti terpuji yang boleh dicontohi, mantap akidahnya, istiqamah ibadatnya, tinggi akhlaknya, matang pemikirannya dan sihat sejahtera jasmaninya. Firman Allah SWT.

ُ ُ ُ ‫ُ ّ ُن‬ ‫وَما آتنَناك ُم الرس نول فَخ نذوهُ وَم نا ن َهَناك ُم عَن ْنه‬ ُ ْ ‫َن ن‬ َ 7 ‫فانت َهوا -الحشر‬ ُ َ
Maksudnya: Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangNya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya.

6

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful