You are on page 1of 1

MATEMATIKA – VIŠA RAZINA

BROJEVI I ALGEBRA
o skupovi brojeva N, Z, Q i R
o elementarno računanje
o postotci i omjeri
o algebarski izrazi i algebarski
o razlomci
o mjerne jedinice
FUNKCIJE
o pojam funkcije, zadavanje i
o operacije s njima
o linearna i kvadratna funkcija, funkcija apsolutne vrijednosti, funkcija drugoga
korijena, polinomi i racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska
funkcija, trigonometrijske funkcije
o nizovi
o derivacija funkcije
JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE
o linearne jednadžbe i nejednadžbe
o kvadratne jednadžbe i nejednadžbe
o jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima
o jednostavnije polinomske i racionalne jednadžbe i nejednadžbe
o eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe
o trigonometrijske jednadžbe
o sustavi navedenih jednadžbi i nejednadžbi
GEOMETRIJA
o elementarna geometrija likova u ravnini
o odnosi među geometrijskim objektima u prostoru
o prizma, piramida, valjak, stožac, kugla
o koordinatni sustav na pravcu i u ravnini
o jednadžba pravca
TRIGONOMETRIJA
o trigonometrija pravokutnoga trokuta, trigonometrija raznostraničnoga trokuta
o koordinatni sustav na pravcu i u ravnini
o vektori
o jednadžba pravca
o krivulje drugoga reda
MODELIRANJE
o sva područja ispitivanja