You are on page 1of 1

HRVATSKI JEZIK – VIŠA RAZINA

Sadržaj:Teorija književnosti: lirika
Teorija književnosti: epika, drama, diskurzivni književni oblici
Uvod u esej
Najčešće pogreške
Temeljna civilizacijska djela
Antička književnost
Sofoklo: Antigona
Srednji vijek
Humanizam/predrenesansa
Renesansa
Hrvatska renesansa
Marin Držić: Dundo Maroje
Barok
Klasicizam i prosvjetiteljstvo
Predromantizam, J. W. Goethe: Patnje mladog Werthera
Romantizam, E. A. Poe: Crni mačak
Hrvatski romantizam
Protorealizam
Realizam
G. Flaubert: Gospođa Bovary
F. M. Dostojevski: Zločin i kazna
Hrvatski realizam
Modernizam (Baudelaire, Ibsen)
Hrvatska moderna (Matoš, Vidrić, Begović, dijalektalna lirika)
M. Cihlar Nehajev, Bijeg
Avangarda (Proust, Pirandello)
F. Kafka: Preobrazba
Hrvatska književnost od 1916. do 1952.
A. B. Šimić: Preobraženja
M. Krleža: Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza
Kasni modernizam, S. Beckett; J. D. Salinger: Lovac u žitu
A. Camus: Stranac
Druga moderna (Ujević, Cesarić, Tadijanović, Slamnig, Mihalić, Kaštelan, Parun,
Pupačić)
R. Marinković: Ruke
Postmodernizam, I. Aralica; A. Šoljan: Kratki izlet
Fonetika i fonologija
Morfologija
Sintaksa
Leksikologija
Uvježbavanje zadataka iz jezika