Ana Sayfa Forum Dikkat İletişim Videolar Web Bit Pazarı

Site içi google özel arama Submit Query

Elektronik Devre Şemaları, Projeler, Bilgiler: Blog 320volt
İleri Seviye PLC Programlama Seminer Kurs Notları
Etiketler: decode, dmov, kurs notları, otomasyon, plc programlama, plc sayıcı, programlanabilir ekran, sayı sistemleri Kategori: Elektronik Elektrik Makale Kılavuz Bilgi Rapor | Yazar: gevv | Tarih: 22/02/2009

Siemens Simatic S5 Parts High Quality Simatic S5 Parts. 1-Year Warranty. Order Online!
www.ClassicAutomation.com

Hazırlayan: Mazhar Zorlu Anadolu Teknik Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü İleri Seviye PLC Programlama Kursu Temmuz 2005 Bornova İzmir Aşağıda özetler verilmiştir tamamı otomasyonteknolojileri-ileri-seviye-plc-programlama Emeği geçen Kişilere Teşekkürler

Programlanabilen mantık denetleyicisi, (bundan sonra PLC olarak ifade edilecek) içerisinde mikrobilgisayar bulunan ve ardışık kontrol devrelerinde kullanılan elektronik bir kontrol elemanıdır. PLC, başlangıçta röle ile kontrole alternatif olarak geliştirildi. Fakat sonradan, sadece röle yerine kullanılmadı ve PLC’nin yeni fonksiyonları geliştirildi. PLC’nin röleli kontrolden en önemli farkı, kontrol elemanlarını kontrol etme yöntemidir. Röleli kontrolde, her bir röle ve diğer ekipmanlar birbirlerine kablolama ile bağlanır. PLC’de ise bu işlemlerin tamamı bilgisayarda yada programlama konsolunda yazılan programın PLC’ye yüklenmesi ile yapılır ve kablolama işlemi sadece giriş sinyalleri ve çıkış elemanları için yapılır. Günümüzde, MITSUBISHI, OMRON SIEMENS gibi pek çok firma PLC üretimi yapmaktadır. Her firma, ürettiği PLC için, kendine özel programlama programlarını da üretmektedir. Fakat tüm PLC’ler için program yapma mantığı ve düşünce şekli neredeyse aynıdır, sadece bazı özel fonksiyonlar ve programlama dili farklılığı olabilir. Bu seminer notunda, kullanacağımız PLC’ler MITSUBISHI ürünü olduğu için, aynı firmaya ait olan PLC ürünlerine ait içerikler ve programlama anlatılacaktır. Aşağıdaki şekilde de görüleceği gibi PLC, içerisinde mikrobilgisayarlı (CPU) elektronik devreler ve hafıza (memory) bulunduran bir endüstriyel mikrobilgisayar gerecidir. PLC ile kontrolde, programlama konsolundan PLC’ye çeşitli giriş sinyalleri ve kontrol içerikleri gönderilir. Sonuç olarak da çıkış sinyalleri, çıkış elemanlarına yöneltilir. Giriş, çıkış gereçleri ve PLC arasındaki sinyal değişiminde giriş arabirimi ve çıkış arabirimi olarak adlandırılan tekrarlayıcı (repeater) gereklidir.

Aşağıdaki şekil, PLC ile bağlantıya somut bir örneği göstermektedir. Anahtardan gelen (buton, anahtar, seçici anahtar, dijital anahtar) giriş sinyalleri, sensörden gelen giriş sinyalleri ( sınır anahtarı, foto elektrik anahtar, yaklaşım anahtarı) PLC’nin mikrobilgisayarına giriş arabirimi aracılığı ile gönderilir.

PLC üreticileri, kendi ürünleri için farklı programlama dili (öğretici dil – komut dili) kullanmaktadır. Bu farklı dil, PLC programlama metodunun farklılığından yada PLC’nin fonksiyonlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Fakat temelde birbirlerine benzerdirler. PLC komut kelimeleri, 16’dan 32’ye kadar olan giriş ve çıkışları ile ve karşılaştırmalı olarak, kolay anlaşılabilir bir şekilde, basit elektrik devrelerine karşılık gelecek şekilde açıklanacaktır. Bir sinyal hattı, ikili sayı sistemi kullanılarak açıklanabilir ve bu sinyal hattında “0” ve “1” olmak üzere sadece iki durum vardır. Örneğin, 16 (Decimal) sayısı ikili sayı sistemi ile “10000” olarak yazılabilir ve bu gösterim şeklinde her bir sayının bir ağırlığı vardır, bu da birinci sayı için;20 , beşinci sayı için 24 şeklinde ifade edilebilir. Aynı zamanda devreye enerji verip kesmek yada PLC içerisindeki röleleri yada hafızaları aktif yada pasif yapmak için de ikili sayı sistemi kullanılır. Devreye enerji verilmesi yada herhangi bir elemanın aktif olmasını “1” bunun tersi yani devre enerjisinin olmaması yada herhangi bir elemanin pasif durumda olmasını da “0” sinyali ile göstermek devre açıklamalarında bize kolaylık sağlayacaktır. Octal sayı sistemi 0 ile 7 arasındaki rakamların kullanıldığı sayı sistemidir. Binary sayıyı en sağdan itibaren üçerli gruplara bölerek ve 0 ile 7 arasındaki rakamları kullanarak octal sayı sistemine dönüştürebiliriz. Onaltılı sayı sistemi 16 tür durum ile açıklanabilir. Bunlar 0 ile 9 arası rakamlar ve A ile F arası harflerdir (Decimal sayı ile 0-15 arasındaki sayılar) . Binary sayı, dörderli gruplara bölünerek ve her bir dörtlü grubun hexadecimal karşılığı bulunarak dönüşüm işlemi yapılabilir. Sayı olarak hexadesimal sayı kullanılmak isteniyorsa, karışıklığa meydan vermemek için sayının sonuna yada başına “H” harfi eklenmelidir. Örneğin;

“H10” yada “10H” (decimal karşılığı 16), “H2A” yada “2AH” (decimal karşılığı 42). BCD Sayı Sistemi BCD, Binari kodlanmış decimal’in kısaltılmış halidir. Bu sayı sistemi, ikili sayı sisteminin en sağdan itibaren dörderlik bitlere bölünmesi ile gösterilir. Her dörtlü bit sıfırdan dokuza (decimal) kadar olan sayıları alabilir. BCD sayı sistemi, binary sayı sistemi ile bilgisayar dünyası arasındaki iletişimde kullanılır. BCD sayı sistemini kullanırken her bir dörtlü bit’in decimal değerinin dokuzu geçmemesine özen gösterilmelidir. BCD kod sisteminde dörderlik bitler kullanıyoruz ve bu dörderli bitler içerisinde 8 ile aynı anda 2 yada 4 ve 80 ile aynı anda 20 yada 40’ın kullanılması mümkün değildir, çünkü bunlar birlikte kullanılırsa toplam değer 9 ( yada 90) u aşacaktır. DMOV: Sayısal verinin uzunluğuna göre 16 bit yada 32 bitlik veriler vardır. 32 bitlik veri ile ilgili çalıŞmalarda “D” (Double), komutun baŞına eklenmelidir. Burada kaynak ve hedef sayısı isteğe bağlı olarak ayrılabilir. Fakat herhangi bir karıŞıklığa meydan vermemek için, en düŞük bit numarasını çift sayı olarak seçmek iyi olacaktır.
                            

PLC Hakkinda Temel Bilgi PLC’nin temel teknolojisi PLC’nin yapısı PLC’ ye programlama Ladder diyagramı ile programlama (Merdiven diyagramı) Farklı firmaların PLC’lerine ait tahsisat tablosu Devre dizaynı Devre dizaynının akışı Programlama gereçleri PLC için komut dili (Öretici dil) Programlama için uyarıcı ifadeler Sekizli Ve Onaltılı Sayı Sistemi BCD Sayı Sistemi Veri Biçimi 16 ve 32 bit’lik verinin yönetimi Aygıt (Device) Kelime Aygıtı (Word Device) Bit aygıtı (Bit Device) İleri açıklama Veri taşıma Verilerin kodlarının değiştirilerek taşınması (BCD/BIN) Artma / Azalma (Increment / Decrement) Karşılaştırma (Comparison) Ekleme ve Çıkartma (Addition and subtraction) Çarpma ve Bölme (Multiplication and division) Zaman Kontrol Komutları Zamanlayıcı işlemleri (Timer operation) Ön değeri dolaylı olarak belirlemek Zamanlayıcı devresine örnek

DECO, kod çözme komutudur. Kaynakğın kodu hedefe sadece bit numarası olarak çözülür. Kaynak bit aygıtı olduğu durumda bit numarası 0 ile 8 arasında olmalıdır. Eğer kaynak kelime aygıtı ise, bu durumda bit numarası 0 ile 4 arasında olabilir. 0 ile 8 arasındaki bit numaralarını değiştirmek sureti ile kod çözme işlemi 0 ile 255 arasında yapılabilir.

        

Decode Zamanın öğretilmesi Titreme devresi (Flicker circuit) Özel zamanlayıcı ALT Fonksiyonu Sayıcı Fonksiyonu (Counter instruction) 16 bit yukarı sayıcı (up counter) 32 bit yukarı / aşağı sayıcı Uygulama ve örnekler

Programlanabilir ekran, fabrika otomasyonun yapılandırılmasındaki en önemli bileşenlerden bir tanesidir. Programlanabilir ekran, PLC’nin insan – makine arabirimi olarak geliİtirilmiİtir. Aşağıdaki şekilde tanımlanabilir. Programlanabilir ekran; noktalı ekran görüntüsüne, çalıİtırma anahtarına, denetleyici arabirime, ekranın kontrolü için program belleğine ve girişlere sahip elektronik görüntüleme elemanıdır. Piyasada birçok ürün vardır ve herbirinin kendine ait ismi vardır. Mitsubishi firmasının programlanabilir ekranı; GOT (Graphic Operation Terminal / Grafik işlem Terminali ) olarak adlandırılırken, Siemens firmasının Panel PC, Omron firmasının ürünüde Programlanabilir Terminal olarak isimlendirilir. Günümüzde bu ekranlar sadece fabrika otomasyonunda değil, bankaların ATM makineleri gibi günlük hayatımızda da kullanılmaktadır. Gelecekte, hayatımızın her alanında daha fazla uygulanacaktır.

Programlanabilir ekran piyasası, 1988 yılında Fabrika otomasyonu kapsamında PLC’nin HMI(Human – Machine Interface /İnsan – Makine arabirimi) elamanı olarak ortaya çıktı. Bu cihazın adı program lanabilir ekran olm asına karşın sıklıkla Grafik İşlem Terminali yada (Touch Panel) dokunmatik panel olarak

isimlendirilir. Aşağıda 3 tip uygulaması anlatılacaktır. Bu uygulama, anahtar yada lambaların yerine ekrandaki görüntülerin kullanılması durumudur. Fabrika otomasyonundaki çeşitli makinelerde kullanılır. Aşağıda gösterildiği gibi, buton ve lambalar çalıştırma kısmı ve gösterge olarak ayrılmış şekilde çalışma paneline yerleİtirilir. Programlanabilir ekran, çalışma panelinin fonksiyonlarının bilgisayarlı halidir. Dokunmatik anahtarlama, grafik ve karakter gösterme gibi fonksiyonlara sahiptir. Genellikle bir mikrobilgisayara yada PLC’ye bağlantı yapılarak kullanılır.

POP (Point of Production / Üretim noktası) terminali ilk yapıldığında, bilgi terminali manasına geliyordu. Bunun gibi giriş bilgisi, sadece manyetik kart ve barkod okuyucudan sağlanan bilgilerdi. Ama son zamanlarda giriş bilgisi, manyetik kart ve barkod okuyucusu ile birlikte kullanılan programlanabilir ekranlardan da alınmaktadır.

                 

Programlanabilir ekran Programlanabilir ekranın kullanımı İşlem terminali olarak uygulamalarda kullanımı POP Terminal olarak uygulamalarda kullanımı Veri bilgilendirme terminali olarak kullanımı Programlanabilir ekranın faydaları Dokunmatik ekran olarak çalıştırma Programlanabilir ekranın PLC’ye bağlantısı Görüntü fonksiyonu Monitör (izleme)fonksiyonu Veri değişim fonksiyonu Anahtar fonksiyonu İzleme (Monitör) cihazı Veri örnekleme fonksiyonu Alarm fonksiyonu Kablo bağlantısı Fonksiyonları Katlama (Üst üste bindirme Overlay) fonksiyonu

PLC den PLC veya diğer ekipmanlarla haberleşmek için kullanllan bir çok yöntem vardır. En çok bilineni ve kullanllanı RS485 bağlantlsıdır. Bu bağlantıda sadece PLC den PLC ye bağlantı gerçekleştirilir. Bununla beraber diğer ekipmanlar örneğin kodlaylcılar (Encoder), pozisyon kontrol sistemlerinin PLC ye bağlantısı için diğer bağlantı yöntemleri kullanılır ki en yaygın olarak kullanılanı CC-Link dir. Pratikte yapılan bazı haberleşmelerin bağlantı ve özellikleri değişik tip allmtırmalarla kontrol edilmelidir.
      

Haberleşme (iletişim) Haberleşme tipleri N:N Network Paralel Link Computer Link Protokolsüz haberleşme İsteğe bağlı programlanabilir port

       

Parametre ayarları Örnekler Master istasyon Lokal istasyon Uygulamalar Sistem konfigrasyonu Hata doğrulaması Yardımcı röle ve register
        

Yazıyı yazdır Pdf Kayıt Arkadaşına Gönder Paylaş StumbleUpon Paylaş del.icio.us Paylaş Facebook Digg this! Paylaş Technorati Buzz up!

Benzer Yazılar

Sayı sistemleri mantık devreleri ve mantık kapıları
Hazırlayan: Dr. Zuhal TANRIKULU – Sayı sistemleri mantık devreleri ve mantık kapıları dijital elektronik konularında Ahmet Yesevi Üniversitesinin hazırladığı harika...

Mikroişlemciler ve mikrodenetleyiciler ders notları
Hazırlayan: Doç. Dr. Hakan Ündil – Ders notları 3 bölümden oluşuyor anlatım çok iyi en güzelide başlangıç seviyesinden anlatılmaya başlanmış...

Plc programları plc devreleri örnekler bilgiler
Çözümleri ve devreleri ile bir çok PLC programı ve PLC devresi var soruçevap şeklinde örneklerin yanı sıra PLC programlama teknikleri...

Yorumlar

mustafa Diyor ki:
22/02/2009 22:44

Hocam çok sağol döktürmüşsün gene. Vallahi topluma çok faydalı bilgiler deneyimler devreler veriyorsunuz Allah işinizi rast getirsin

ismail Diyor ki:
26/02/2009 00:00

Abicim allah razı olsun böyle siteler her zaman kazandırır ben kendim elektrikçiyim bilgiler işime yaradı ama birde eğitimli videoları olsa çok süper olacak tekrar teşekkür ederim…saygılarımla

kenan Diyor ki:
24/01/2010 17:54

merhaba ben otomasyon program ve program kopyalama konularına çok meraklı biriyim kendim beyaz esyatamir ve bakım işi yapıyorum bilgileriniz için çok çok teşekkür ederim umarım bunların devamı da gelir ve ayrıca bu otomasayon konularında bilgi sahibi olmak istiyorum acaba bu konuda bana yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler hayatınızda başarılar dilerim İsim (gerekli)

Mail (gizlenecek) (gerekli) Website (size kalmış) Güvenlik sorusu: 1 + 10 ?

Yorumu Gönder
b c d e f g

Yazıya Yeni yorum eklendiğinde e-posta adresime bildir

Abonelik
RSS Kullanın ya da yazılar mailinize gelsin
@ adresinizi yazınız.. Abone

Makale,proje paylaşımı için Tıklayınız

Forumdan Son Konular

      

Ynt: SONY AE-5A şaseli kv-29fq75e model televizyon arzası SONY AE-5A şaseli kv-29fq75e model televizyon arzası bu devrenin areste pcb si çıkmıyor hocamda yapamadı Dagitim merkezleri proje yardim lazim Ynt: Ses Sistemi Woofer'ı Yardım İTFAYE SİRENİ SESİNİ 12F508 İLE PİOZO BUZZERLE ÇALDIRMAK İSTERİM... Micro Cap 9
powered by netvibes

Kategoriler
           

Elektronik Elektrik Makale Kılavuz Bilgi Rapor Sakarya Üniversitesi Temel Elektronik Türkçe Entegre, Malzeme Bilgileri (datasheet) Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel Pratik Bilgiler Elektronik Elektrik Mekanik Elektronik Programlar Hesaplama Çeviriciler Microchip PIC Atmel Assembly Ccsc Picbasic Güç Elektroniği Smps Dc Ac Çeviriciler Devreler Ses Sistemleri Anfi Mixer Ton kontrol Devreler Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici Teknik Servis Tamir Onarım Manuel Şema Genel

Rastgele Yazılar

AT89C2051 ile Dot Matrix Display Uygulamaları

GSM Cep Telefon Dedektör

Dwg dosyaları ile karışık autocad elektrik projeleri

www.netbiter.com

PostgreSQL Solutions PostgreSQL Training, Support Replication, High-Availability
www.postgresql-support.de

320volt.com © | Altyapı: Worpdress | Tema: Sleepy Blue’ WordPress Theme Tasarım: Eyoung | Çeviri ve Düzenleme 320volt.com