You are on page 1of 12

haloperidol | Apotheek.

nl

1 van 12

http://www.apotheek.nl/medicijnen/haloperidol?product=haldol#belang...

Belangrijk om te weten over haloperidol


Haloperidol remt wanen, hallucinaties en tics.
Bij psychose (zoals bij schizofrenie), manie, onrust (onder meer bij
dementie), dwangstoornissen en tics. Ook bij misselijkheid en braken en
bij voortdurende hik.
Druppels en tabletten werken binnen enkele uren. De werkingen houdt
ongeveer een halve dag aan.
Er zijn snelwerkende injecties die een halve dag werken. En langzaam
werkende injecties die ongeveer 4 weken lang werken.
U gebruikt haloperidol een half jaar tot meerdere jaren. Bij misselijkheid
en hik zolang u klachten heeft.
U kunt suf, slaperig of depressief worden en u kunt hoofdpijn krijgen.
Ook seksuele stoornissen komen voor en bewegingsstoornissen, zoals
spiertrekkingen, stijve spieren en niet stil kunnen zitten. Raadpleeg uw
arts bij bewegingsstoornissen.
Andere bijwerkingen zijn maagdarmklachten, gewichtsverandering en
kwijlen, vooral tijdens de slaap. Raadpleeg uw arts, als u hier veel last
van heeft.
Rijd de eerste 3 dagen geen auto en daarna niet zolang u suf of slaperig
bent. Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
Gebruikt u haloperidol al een paar weken? Stop dan niet in een keer.
Bouw het langzaam af in overleg met uw arts of apotheker.

Wat doet haloperidol en waarbij gebruik ik het?


Haloperidol behoort tot de klassieke antipsychotica. Het remt in de hersenen
de effecten van de natuurlijk voorkomende stof dopamine. Hierdoor
verminderen psychosen en onrust.
Artsen schrijven het voor bij psychose, schizofrenie, manie, onrust,
dementie, tics, dwangstoornissen, misselijkheid en braken en hik.

Psychose
Verschijnselen
Bij een psychose ervaart men zichzelf en de wereld om zich heen anders
dan de werkelijkheid. Men spreekt dan van wanen en hallucinaties.
Psychotische mensen wantrouwen hun omgeving vaak en zijn verward.
Een psychose kan voor zowel de patint als de omgeving zeer
beangstigend zijn.
Oorzaken
Psychosen kunnen in verschillende situaties optreden, bijvoorbeeld bij
schizofrenie, depressiviteit, tijdens een manie bij manische depressiviteit,
bij dementie, alcoholontwenning, extreme angst of bij vergiftigingen zoals
van alcohol, drugs en sommige medicijnen. Het wordt in de laatste
gevallen ook vaak een delirium genoemd. Een delirium duurt veel minder

30-10-2015 13:29

haloperidol | Apotheek.nl

2 van 12

http://www.apotheek.nl/medicijnen/haloperidol?product=haldol#belang...

lang dan een psychose.


Werking
Haloperidol vermindert het effect van natuurlijk voorkomende stoffen in de
hersenen, zoals dopamine. Hierdoor onderdrukt het de verschijnselen van
een psychose of delirium.
De druppels en tabletten werken na enkele uren en hebben ongeveer een
halve dag lang effect.
Er zijn injecties die na 20 minuten werken en ongeveer een halve dag lang
effect hebben. Er zijn ook injecties die na 3-9 dagen beginnen te werken
en die 4 weken lang effect hebben.
Lees meer over psychose

Schizofrenie
Verschijnselen
Schizofrenie is een psychische aandoening met stoornissen in het
denken, het waarnemen en het gevoelsleven. De belangrijkste
verschijnselen bij schizofrenie zijn de psychoses en verwardheid.
Bij een psychose ervaart men zichzelf en de wereld om zich heen anders
dan de werkelijkheid. Men spreekt dan van wanen en hallucinaties.
Mensen met schizofrenie voelen zich vaak ook depressief, angstig,
schuldig of gespannen, waardoor zij zichzelf kunnen verwaarlozen, moeilijk
sociale contacten leggen en zich afsluiten van de buitenwereld. Men
noemt dit de 'negatieve verschijnselen' van schizofrenie.
Werking
Haloperidol onderdrukt de verschijnselen van een psychose, maar werkt
nauwelijks tegen de 'negatieve verschijnselen'. Hierboven leest u hoe
haloperidol werkt bij psychosen.
Lees meer over schizofrenie

Manie
Verschijnselen
Een manie is een periode van overdreven opgewektheid, met veel
onrealistische plannen en acties. Mensen steken zich in deze periode
vaak in de schulden en ondernemen activiteiten waar ze later spijt van
hebben. Soms heeft men ook last van wanen en hallucinaties.
Meestal treedt een manie op bij iemand die lijdt aan manische
depressiviteit. Bij deze ziekte wisselen ernstig depressieve periodes zich
af met manische periodes.
Soms komen ze min of meer gelijktijdig voor en heeft men tijdens de
manische periode ook depressieve gevoelens.
Behandeling
Bij een manie schrijven artsen lithium of valpronezuur voor, of een
antipsychoticum, zoals haloperidol. Soms worden beide gecombineerd.
Werking
De druppels en tabletten werken na enkele uren en hebben ongeveer een
halve dag lang effect.
Er zijn injecties die na 20 minuten werken en ongeveer een halve dag lang

30-10-2015 13:29

haloperidol | Apotheek.nl

3 van 12

http://www.apotheek.nl/medicijnen/haloperidol?product=haldol#belang...

effect hebben. Er zijn ook injecties die na 3-9 dagen beginnen te werken
en die 4 weken lang effect hebben.
Lees meer over manie

Onrust
Door psychiatrische aandoeningen, zoals autisme, en bij
hersenbeschadigingen kunnen kinderen of volwassenen soms zeer
onrustig, agressief of angstig zijn.
Behandeling
Als dit niet op een andere manier goed onder controle is te krijgen,
schrijven artsen rustgevende medicijnen voor. Meestal is dat een
antipsychoticum, zoals risperidon of haloperidol.
Werking
Haloperidol vermindert de verschijnselen.
De druppels en tabletten werken na enkele uren en hebben ongeveer een
halve dag lang effect.
Er zijn injecties die na 20 minuten werken en ongeveer een halve dag lang
effect hebben. Er zijn ook injecties die na 3-9 dagen beginnen te werken
en die 4 weken lang effect hebben.
Lees meer over onrust

Dementie
Mensen met dementie hebben niet alleen last van ernstige
geheugenstoornissen, maar zijn vaak ook zeer onrustig, angstig,
agressief en hebben wanen. Wanen zijn vreemde gedachten over de
buitenwereld die niet kloppen met de werkelijkheid, zoals
achtervolgingswaan.
Behandeling
Tegen onrust, agressiviteit en wanen schrijven artsen soms een
antipsychoticum voor, zoals haloperidol.
Lees meer over dementie

Tics
Verschijnselen
Bij het syndroom van Gilles de la Tourette heeft men last van zich telkens
herhalende bewegingen of spiertrekkingen van het gezicht, schouders of
armen en van het maken van geluiden, zoals snuiven, grommen of
dwangmatig vloeken.
Behandeling
Haloperidol vermindert soms de tics, maar ook angstgevoelens en de
dwanghandelingen van het syndroom van Gilles de la Tourette.
De druppels en tabletten werken na enkele uren en hebben ongeveer een
halve dag lang effect.
Lees meer over tics

30-10-2015 13:29

haloperidol | Apotheek.nl

4 van 12

http://www.apotheek.nl/medicijnen/haloperidol?product=haldol#belang...

Dwangstoornis
Verschijnselen
Een dwangstoornis, zoals smetvrees, is een angststoornis waarbij
mensen de drang voelen om voortdurend bepaalde handelingen uit te
voeren, zoals overdreven vaak schoonmaken en wassen. Een medische
term voor een dwangstoornis is een 'obsessief-compulsieve stoornis'.
Behandeling
Gesprekken met een psychiater of psycholoog (gedragstherapie) vormen
de basis van de behandeling. Deze behandeling werkt bij 3 op de 4
mensen. Wanneer u ook last heeft van depressieve klachten of
angstgevoelens kan uw arts u een antidepressivum adviseren. Als dit
onvoldoende werkt, helpt het vaak om ook nog een antipsychoticum zoals
haloperidol, te gebruiken.
Effect
Bij ongeveer de helft van de mensen vermindert de dwangstoornis na
enkele weken.
Lees meer over dwangstoornis

Misselijkheid en braken
Oorzaak
Misselijkheid en braken ontstaan doordat het braakcentrum in de
hersenen wordt geprikkeld. De prikkels kunnen afkomstig zijn uit het
evenwichtsorgaan, ergens vanuit de hersenen, of van de maag en
darmen.

Behandeling
Haloperidol wordt gebruikt als andere medicijnen tegen misselijkheid
onvoldoende effect hebben. Bijvoorbeeld bij ernstige misselijkheid na een
operatie, bij chemotherapie of bij mensen die op sterven liggen, als
andere middelen niet voldoende helpen.
Werking
Haloperidol blokkeert de prikkeling van het braakcentrum. Hierdoor neemt
misselijkheid en braakneiging af.
De druppels en tabletten werken na enkele uren en hebben ongeveer een
halve dag lang effect.
Een injectie werkt na 20 minuten en heeft ongeveer een halve dag lang
effect.
Lees meer over misselijkheid en braken

Voortdurende hik
Oorzaak
Bij hik trekt het middenrif (een spier tussen buik en longen) vanzelf samen.
Het kan ontstaan door te snel eten of drinken, niet goed kauwen of door
koolzuurhoudende dranken. Ook alcohol kan hik veroorzaken. De zenuwen
in de keel en het middenrif worden hierdoor geprikkeld en het middenrif
trekt samen (krampen).
Soms hebben mensen met een aandoening van de longvliezen of de
maag vaak de hik.
Meestal is de hik onschuldig, het gaat in het algemeen na korte tijd weer

30-10-2015 13:29

haloperidol | Apotheek.nl

5 van 12

http://www.apotheek.nl/medicijnen/haloperidol?product=haldol#belang...

over. Een enkele keer houdt de hik echter verschillende dagen of langer
aan. Dit kan leiden tot pijn in de borst en tot uitputting.
Behandeling
Rustig eten en drinken is de beste manier om hikaanvallen te voorkomen.
Mocht dit niet voldoende helpen dan is haloperidol een mogelijkheid.
Hoe haloperidol bij de hik werkt is niet bekend.
Behandeling
Rustig eten en drinken is de beste manier om hikaanvallen te voorkomen.
Bij lang aanhoudende hik helpt haloperidol soms. Hoe dit middel werkt bij
hik, is niet bekend.
Meestal geeft de arts u eerst een injectie met haloperidol, waarna u de
volgende dagen tabletten gebruikt.
Lees meer over voortdurende hik

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?


Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.
De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.
Regelmatig
Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen en moeilijker een
erectie krijgen.
Soms
Afvlakking van het gevoelsleven, verlies van initiatief en activiteit,
gevoel opgesloten te zitten en een gevoel van leegte. Ook kan een
depressie ontstaan of een bestaande depressie verergeren.
Bewegingsstoornissen, zoals rusteloosheid (akathisie), plotselinge
spiertrekkingen in hoofd, mond of gezicht (dystonie) en spierstijfheid
(parkinsonisme).
Akathisie kan zich ook uiten in niet stil kunnen zitten, wiebelen met voet
of hand, onrustgevoelens. En parkinsonisme in trillen, moeite met
bewegen, lopen of spreken.
Door deze bijwerkingen kunt u ook spier- of gewrichtspijn krijgen.
Sommige bewegingsstoornissen beginnen binnen enkele dagen na de
eerste dosis of na een dosisverhoging. Het kan ook na langdurig gebruik
ontstaan, of pas na stoppen. Soms verdwijnt het binnen een paar
dagen.
Overleg met uw arts als u bewegingsstoornissen merkt. Soms kan uw
arts de dosering verlagen of u een ander medicijn voorschrijven waar u
minder last van krijgt. Ook zijn medicijnen mogelijk die de
bewegingsstoornissen tegengaan.
Zelden ontstaan late bewegingsstoornissen (tardieve dyskinesie) U
merkt ze in eerste instantie aan zuig-, kauw- en smakbewegingen,
bewegingen van de tong en grimassen en tics van het gezicht.Of aan
buig- en strekbewegingen van vingers en tenen, dansachtige
bewegingen van armen en benen en zwaai- of draaibewegingen van
schouders en bekken.
Als deze bijwerkingen ontstaan is dat meestal na langdurig gebruik
(meerdere maanden). Soms komen ze pas aan het licht als u met dit
medicijn bent gestopt. Na stoppen nemen de verschijnselen na verloop

30-10-2015 13:29

haloperidol | Apotheek.nl

6 van 12

http://www.apotheek.nl/medicijnen/haloperidol?product=haldol#belang...

van tijd af, maar bij een deel van de mensen gaat deze bijwerking niet
meer helemaal over.
Raadpleeg uw arts als u lijdt aan de ziekte van Parkinson of als u al
een bewegingsstoornis heeft. De verschijnselen kunnen door dit
medicijn verergeren. Misschien kan de arts een ander medicijn
voorschrijven.
Sufheid, slaperigheid, verwardheid en vermindering van het reactie-,
concentratie- en cordinatievermogen. Voorkom ongelukken in het
verkeer, maar ook bij andere activiteiten thuis en op het werk,
bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het
werk iets bewaakt of controleert. Ook als u `s nachts uit bed moet om
naar het toilet te gaan, kunt u minder controle over uw spieren hebben
en daardoor sneller vallen.
Hoofdpijn. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
Zelden
Gewichtstoename, door een toename van de eetlust en een
veranderde stofwisseling. Raadpleeg uw arts of een ditist als u hier
veel last van heeft.
Gewichtsafname en minder eetlust hebben. Als de eetlust niet vanzelf
terugkomt en u veel last heeft van gewichtsafname, raadpleeg dan uw
arts.
Bij vrouwen kan de menstruatie stoppen. Dit kan geen kwaad. Na
stoppen met het medicijn komt de menstruatie weer op gang. Als u het
erg vervelend vindt, raadpleeg dan uw arts.
Maagklachten. Dit kunt u voorkomen of verminderen door de tabletten
tijdens het eten in te nemen.
Verstopping (obstipatie). Eet vezelrijke voeding en drink veel.
Pijn en irritatie op de injectieplaats. Als u haloperidol als injectie in de
spier krijgt, kan dit pijnlijk zijn. Ook kunt u last krijgen van een
onderhuidse knobbel op de injectieplaats. Dit verdwijnt vanzelf na een
paar dagen.
Kwijlen, vooral tijdens de slaap. Raadpleeg uw arts als u hier veel last
van heeft.
Zeer zelden
Duizeligheid of zwart voor de ogen, vooral bij opstaan uit bed of uit
een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft
ingesteld op het medicijn. Dit is meestal binnen enkele dagen tot weken.
Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel.
U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen,
bijvoorbeeld op een kussen. Blijft u last houden, bespreek dit dan met
uw arts. Mogelijk kunt u het medicijn 's avonds innemen, dan heeft u
overdag minder last van duizeligheid.
Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite heeft
met plassen door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts
als u dit merkt.
Huiduitslag, roodheid, jeuk, overmatig zweten of overgevoeligheid
voor zonlicht. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van blijft houden.
Als u overgevoelig bent voor zonlicht, blijf dan uit de directe zon of
smeer u in met zonnebrandcrme met een hoge factor.
Maligne neurolepticasyndroom. Dit is te merken aan onverklaarbare
koorts, zeer stijve spieren, sufheid, hartkloppingen en ernstig zweten.

30-10-2015 13:29

haloperidol | Apotheek.nl

7 van 12

http://www.apotheek.nl/medicijnen/haloperidol?product=haldol#belang...

Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met uw arts. Als


het optreedt, is dat meestal tijdens de eerste 2 weken van het gebruik of
binnen 2 weken na een verhoging van de dosering.
Bloedstolsels in de bloedbaan (trombose). Dit vergroot de kans op
vaataandoeningen, zoals een trombosebeen of beroerte. De
verschijnselen van trombose kunnen zijn pijnlijke zwelling van het been
of plotselinge kortademigheid. Neem bij deze verschijnselen meteen
contact op met uw arts. Mensen die al eerder trombose hebben gehad
of die medicijnen gebruiken tegen trombose hebben hier meer kans op.
Hartritmestoornissen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge
duizelingen of als u even wegraakt. Vooral mensen met de
hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op.
Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft.
Borstvorming (bij mannen) en melkafscheiding. Raadpleeg uw arts als u
hier veel last van heeft.
Ontsteking van de lever. Bij geelzucht moet u direct een arts
waarschuwen.
Droge mond, droge ogen en wazig zien. Als u het syndroom van
Sjgren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere
ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen. Dit
medicijn vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem
contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een
droge mond.
Dit medicijn kan bij mensen met epilepsie een aanval uitlokken. Ook
andere antipsychotica hebben deze bijwerking. Artsen kiezen bij mensen
met epilepsie vaak voor haloperidol omdat het minder kans op een
aanval geeft dan de meeste andere antipsychotica.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van n van de bovengenoemde
bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over
maakt.
Er bestaan veel verschillende soorten antipsychotica. Deze hebben wel
dezelfde werking, maar verschillende bijwerkingspatronen. Mogelijk is een
ander antipsychoticum voor u geschikter.
Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb.
Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland
verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties
Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

30-10-2015 13:29

haloperidol | Apotheek.nl

8 van 12

http://www.apotheek.nl/medicijnen/haloperidol?product=haldol#belang...

Slikken van medicijnen


Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.
Hoe?
Tabletten: innemen met een half glas water of met een andere drank.
Druppels: druppel deze in een half glas water of in een andere drank
(geen alcoholische drank). Drink dit dan op. Eventueel kunt u de
druppels ook innemen zonder water of andere drank.
Injecties: deze zal de arts of verpleegkundige toedienen. Meestal is dat
elke 4 weken.
Hoe lang?
Schizofrenie
Is de psychotische periode voorbij, dan zult u dit medicijn meestal nog lange
tijd moeten gebruiken. Anders is de kans op een nieuwe psychose
(terugval) groot. De arts zal de dosering in die periode meestal wel verlagen.
Als u voor het eerst een psychose heeft gehad, dan moet u dit medicijn
meestal nog tot 1 of 2 jaar na uw herstel gebruiken, voor u kunt
proberen te stoppen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als u erg snel bent
hersteld, kan worden geprobeerd een half jaar na herstel te stoppen. Dit
moet dan wel onder goede begeleiding en de kans op terugval is dan
nog steeds groter.
Heeft u al eerder een psychose gehad, dan moet u meestal de rest van
uw leven een antipsychoticum blijven gebruiken.
Manie
Als de ergste onrustige verschijnselen zijn verdwenen, kan de arts adviseren
het gebruik van haloperidol langzaam af te bouwen. Lithium of valpronezuur
moet u dan meestal nog wel blijven gebruiken. Soms adviseert de arts om door
te gaan met haloperidol, om een nieuwe manie te voorkomen.
Onrust
Haloperidol wordt meestal gedurende meerdere jaren gebruikt door mensen
met ernstige onrust, agressiviteit of angst. De dosering wordt meestal wel
verlaagd als de verschijnselen afnemen.
Tics en dwangstoornissen
Als het medicijn goed werkt, moet u het meestal meerdere jaren blijven
gebruiken.

30-10-2015 13:29

haloperidol | Apotheek.nl

9 van 12

http://www.apotheek.nl/medicijnen/haloperidol?product=haldol#belang...

Ernstige misselijkheid of hik


Zolang u hier last van heeft.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?


Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken. Mocht u toch een dosis
vergeten zijn:
Tabletten en druppels
Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur
voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis
dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis
dan over.
Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur
voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis
dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis
dan over.
Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur
voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis
dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis
dan over.
Injectie
Als u de afspraak voor een injectie vergeten bent, maak dan zo snel mogelijk
een nieuwe afspraak.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en


alles eten of drinken?
autorijden?
Gebruikt u de tabletten of druppels?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn
gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid verwardheid
en duizeligheid. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet
autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Pas nadat u
gedurende een paar dagen dezelfde dosering gebruikt, mag u weer
autorijden. Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend
geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u
geen last meer heeft van de bijwerkingen.
Gebruikt u de injecties?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn
gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid, verwardheid
en duizeligheid. Overleg met uw arts of u wel of niet autorijden.
Let op: ook psychoses, schizofrenie of manie kunnen een reden zijn dat u niet
mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer
informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website
van het CBR .
Voor meer algemene informatie kunt u het thema Medicijnen in het verkeer
lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het
verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel

30-10-2015 13:29

haloperidol | Apotheek.nl

10 van 12

http://www.apotheek.nl/medicijnen/haloperidol?product=haldol#belang...

(weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u hier niets
meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit medicijn, kunt u door het
gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en
drink het liever niet.
roken?
Roken versnelt de afbraak van dit medicijn. Als u stopt met roken, kan de
hoeveelheid van dit medicijn in het bloed toenemen. Hierdoor kan het sterker
werken of bijwerkingen geven. Overleg met uw arts voordat u gaat stoppen
met roken. Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering dan verlaagt.
Overleg ook met uw arts als u lange tijd niet heeft gerookt en (weer) bent
begonnen. Dan is het misschien nodig dat uw arts de dosering van dit medicijn
juist verhoogt.
alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik haloperidol gebruiken met andere medicijnen?


Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst
hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de
merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u
nagaan in uw bijsluiter onder het kopje samenstelling.
De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de
volgende.
Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze
medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker
geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar.
Rijd geen auto als u meer van dergelijke medicijnen gebruikt.
Veel medicijnen tegen de ziekte van Parkinson, en haloperidol
verminderen elkaars werking. Overleg met uw arts of u beide medicijnen
kunt gebruiken. Mogelijk kan de arts de dosering van een van beide
medicijnen verlagen of een ander antipsychoticum kiezen dat deze
wisselwerking minder heeft.
Als u wel beide medicijnen gaat gebruiken: raadpleeg uw arts als u
(weer) last krijgt van wanen en hallucinaties of als de verschijnselen van
de ziekte van Parkinson verergeren.
Bij combinatie van haloperidol met een van de volgende medicijnen
heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last
krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken.
Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met haloperidol:
amiodaron, anagrelide, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine,
chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, domperidon,
droperidol, erytromycine, escitalopram, flecanide, haloperidol, ibutilide,
ketanserine, kinidine, methadon, moxifloxacine, ondansetron,

30-10-2015 13:29

haloperidol | Apotheek.nl

11 van 12

http://www.apotheek.nl/medicijnen/haloperidol?product=haldol#belang...

pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol, sulpiride en vandetanib.


Overleg met uw arts. Mogelijk kan hij een ander medicijn voorschrijven.
De medicijnen tegen hiv-infectie efavirenz, etravrine en nevirapine.
Deze medicijnen verminderen de effectiviteit van haloperidol. Overleg
met uw arts als u n of meer van deze medicijnen gebruikt.
Ritonavir, een ander medicijn tegen hiv-infectie. De hoeveelheid
haloperidol in het bloed kan door dit medicijn stijgen. Hierdoor zijn de
werking en de bijwerkingen sterker. Uw arts zal de hoeveelheid in het
bloed in de gaten houden. Meld het aan uw arts als u sterkere
bijwerkingen ervaart.
Door de volgende medicijnen kan haloperidol sneller uit het lichaam
verdwijnen. Het is dan slechter werkzaam. Neem contact op met uw arts als u
n van de volgende medicijnen gebruikt:
De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital,
fenytone en primidon.
De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine.
Bosentan, een medicijn tegen pulmonale arterile hypertensie, een
ernstige vorm van hoge bloeddruk in de longen.
Uw arts kan dan als dat nodig is de dosering van haloperidol aanpassen. Let u
wel op dat als u met n van bovenstaande medicijnen stopt, het effect van
haloperidol juist kan toenemen. Overleg daarom altijd eerst met uw arts als u
met n van deze medicijnen wilt stoppen.
Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van
belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil


worden of borstvoeding geef?

ZwangerschapOver het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is


nog te weinig bekend. Wel is bekend dat er problemen kunnen ontstaan als u
dit medicijn gebruikt in de laatste periode van de zwangerschap. Het kind kan
dan na de geboorte last hebben van bewegingsstoornissen en
ontwenningsverschijnselen. Dit is bijvoorbeeld te merken aan slecht drinken en
veel huilen.
Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan
met uw arts. Mogelijk kan de arts een ander medicijn voorschrijven.
Borstvoeding
Geef GEEN borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Het komt in de
moedermelk en kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u wel
borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de
arts een ander medicijn voorschrijven.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?


30-10-2015 13:29

haloperidol | Apotheek.nl

12 van 12

http://www.apotheek.nl/medicijnen/haloperidol?product=haldol#belang...

Stop niet zomaar met dit medicijn: veel mensen krijgen na stoppen met
een antipsychoticum opnieuw een psychose. Het is daarom van belang
vooraf goed met uw arts te overleggen. Bij sommige psychoses is de
kans op een nieuwe psychose niet zo groot, bij andere wel.
Als u gaat stoppen, bouw dan langzaam af over een periode van
meerdere weken tot maanden. Als u geleidelijk afbouwt heeft u minder
kans op meteen een nieuwe psychose. Bovendien voorkomt u daarmee
ontwenningsverschijnselen, zoals zweten, misselijkheid, gebrek aan
eetlust, diarree, angst, slapeloosheid, onrust, loopneus, spierpijn en
vreemde gevoelswaarnemingen, zoals kriebels. Zorg er ook voor dat u
de voortekenen voor een nieuwe psychose kunt herkennen, zodat u
onmiddellijk aan de bel kunt trekken als het toch mis dreigt te gaan.
De ontwenningsverschijnselen treden vaak pas 1 tot 4 dagen na
plotseling stoppen op en zijn na 2 weken meestal over. Niet iedereen
heeft even veel last van ontwennings-verschijnselen. Kijk daarom hoe u
reageert als u de dosering iets vermindert.
Ook nadat u bent gestopt kunnen de 'late bewegingsstoornissen' aan
het licht komen of verergeren. U krijgt dan last van zuig-, kauw- en
smakbewegingen, bewegingen van de tong, grimassen en tics van het
gezicht, buig- en strekbewegingen van vingers en tenen, dansachtige
bewegingen van armen en benen en zwaai- of draaibewegingen van
schouders en bekken. Deze verschijnselen nemen in de loop van de
maanden af en zijn na een aantal jaar meestal verdwenen.

Onder welke namen is haloperidol verkrijgbaar?


De werkzame stof haloperidol zit in de volgende producten:
Haldol Haloperidol

Heb ik een recept nodig?


Haloperidol is sinds 1959 internationaal op de markt. Het is op recept
verkrijgbaar onder de merknaam Haldol en als het merkloze Haloperidol in
tabletten, druppels en injecties.
Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan
verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.
Disclaimer
Laatst bijgewerkt: 18-06-2015

Disclaimer
Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de
KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn
en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde
gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste
zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele
schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.
Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.

30-10-2015 13:29