You are on page 1of 80

COLLA 1

Llengua

ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT
Avaluació inicial
Fitxes de reforç,
ampliació i avaluació
Comprensions lectores

El Quadern d'atenció a la diversitat Colla 1 de Llengua per a primer d’Educació Primària és una obra
col·lectiva elaborada pel Departament Didàctic d’Edicions Bromera.

Textos
Departament Didàctic
Direcció editorial
Josep Gregori i Maria Viu
Coordinació editorial
David Morell
Correcció lingüística
Mar Aranda i Gonçal López-Pampló
Coordinació tècnica
Xavier Tortosa
Infografia i maquetació
Carles Barrios, Eva Bueno, Susana Fraguas i Pere Fuster
Disseny i coberta
Carles Barrios

Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció
total o parcial d’aquesta publicació per qualsevol mitjà o
procediment, siga electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia,
així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec
públic, sense l’autorització per escrit de l’editor. Qualsevol
infracció d’aquesta advertència estarà sotmesa a les sancions
que estableix la llei.
© Edicions Bromera
Polígon Industrial 1, 46600 Alzira
www.bromera.com - bromera@bromera.com

FITXES FOTOCOPIABLES

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

'cinta L'ola . pati menjador 'despatx vorera biblioteca 'cuina © Atenció a la diversitat.Projecte Explora. Mila. posa la     la      'a . la 3. 'colze.Reforç A l'escola 1 N'om: D'ata: 1. Colla 1 . Ordena le# paraule# i forma frase#. i   per 'a Emili. Completa i escriu. 2. Edicions Bromera 'du una 'al 'cap. S'aül mal 'al té 'ompli P$ep maleta. Pinta le# part# 'de l’$escola.

pipe#. meló. sopa.Ampliació A l'escola 1 N'om: D'ata: 1. sal. . pomelo. Canvia l’'aigua 'del perquè $està bruta. sola. © Atenció a la diversitat. pala. pele. maula Contenen la l Contenen la m Contenen la # poal. Colla 1 .Projecte Explora. poma. Ona menja 'cada 'dia. pi L’'ombra 'que 'dóna $el $en# 'agrada. Edicions Bromera 2. Tria la paraula 'adequada i 'completa 'cada 'oració. El sabor 'del $é# un poc 'agre. Llig le# paraule# i 'classifica-le#. Fixa’t 'que 'alguna 'cap $en mé# 'd’una 'casella.

mercat. 'oliva.Avaluació A l'escola 1 N'om: D'ata: 1. Edicions Bromera pomelo. Encercla m $en blau i l $en roig. Colla 1 .Projecte Explora. 'gel 2. món. Completa. pe po l     'al 3. P M L   S L   M L   P  L © Atenció a la diversitat. Completa i relaciona. $elefant. mona. 'animal. $estrela. pala. $escola. sol . molí.

Colla 1 . Escriu nom# 'de persone# 'que 'comencen per $este# lletre#: A S M L P E 6. Pinta $el material $escolar.Projecte Explora. . Encercla $el# 'aliment# per 'a un $esmorzar sa.Avaluació A l'escola 1 4. 'goma $estoig poal llapi# maquineta 'de nina 'quadern llibreta fer punta llibre 'ganivet 'cotxe ventilador © Atenció a la diversitat. Edicions Bromera 5.

Colla 1 . El meu iaio va 'a la . 'disc $estufa bústia nal fa a d l a f 'con 'olla 'carril bici teni dor paperera tisore 'autobú# vianant # or f à em s vor era 2. © Atenció a la diversitat. El bibliotecari treballa 'a la . $escola.Reforç A l'ajuntament 2 N'om: D'ata: 1. llar 'del# jubilat# . Edicions Bromera biblioteca. Completa.Projecte Explora. L'a mestra treballa 'a . Pinta le# paraule# 'que 'corresponguen 'a element# 'del 'carrer.

Edicions Bromera 3.Ampliació A l'ajuntament 2 N'om: D'ata: 1. Colla 1 . .Projecte Explora. fumeral 'dàtil porta 'careta telèfon 'dofí 2. R$elaciona segon# 'on $e# 'compra 'cada 'cosa. R$elaciona. r i 'd. poma 'cadira mapa fil 7 7 7 7 7 7 7 7 mape# fil# 'cadire# pome# Botiga de roba 7 Carnisseria 7 Verdureria 7 © Atenció a la diversitat. Encercla 'amb 'color# le# lletre# f.

Completa 'amb f. rr. Ordena le# pece# i $escriu l’'oració.  ideu#     'àdio   pissa 'a 2. 'de ferramente# L'a tenda $està tancada.Projecte Explora. 'de plante#. t 'o h. Colla 1 .Avaluació L'ajuntament 2 N'om: D'ata: 1. © Atenció a la diversitat. L'a papallona #’'alimenta. n. Edicions Bromera 'ca 'o    'amburguesa    'omaca . r.

Encercla $el# 'que tinguen h i $escriu-lo#. Una 'casa b 'do# Un 'cotxe b 4. Colla 1 .Projecte Explora. Edicions Bromera 5. Troba $en la sopa $el# nom# 'de 'cinc 'ofici#.Avaluació A l'ajuntament 2 3. . Completa. PO ME E F TP GZ ED SA AZ L S F U S T E R I C I T RA ORN L H F XCV F HJ QW E XC B AC AV E R SA BN K L R T NM © Atenció a la diversitat.

Projecte Explora. Encercla le# paraule# 'que siguen 'aliment#. S’$escriuen 'amb 'g: S’$escriuen 'amb 'gu: © Atenció a la diversitat. Lluc i M'artí són $el# 'ami $et# 'd’Anna. . En 'aquell 'grup. M’'agraden tote# le# 'classe# 'de taron $e#.Reforç Un bon sopar 3 N'om: D'ata: 1. P'osa-li mante 'a i sucre 'a la torrada. 'caqui 'granera 'ou sobre pernil 'albergina balcó poma salmó pedra 'creïlla 'carrer V$é# 'a la boti 'a 'a 'comprar verdure#. 'do# xic# tocaven la itarra. Completa 'amb 'g 'o 'gu i 'classifica. Compra lletu $e# i tomaque# per 'a l’$ensalada. El# bomber# van 'apagar $el foc 'amb 'due# màne $e#. Colla 1 . Edicions Bromera 2.

Colla 1 . poma Fruite# V$erdure# 4. bajoca.Reforç Un bon sopar 3 3. pimentó. . Encercla le# paraule# 'que siguen 'carn 'o peix. ceba. kiwi. Edicions Bromera 5. 'a ió 'arca icicleta 'ca 'all 'aca 'aló 'da 'all resquilla botifarra salmó $espinac# xocolate fideu# llet vedella pera mero tomaca sardine# pollastre © Atenció a la diversitat. Completa amb v o b. Classifica le# paraule# segon# siguen fruite# 'o verdure#.Projecte Explora. 'albergina. pera. 'carxofa. taronja.

Colla 1 . Classifica $el# 'aliment# segon# $el seu 'origen. . torró.Ampliació Un bon sopar 3 N'om: D'ata: 1. bistec 'origen 'animal 'origen vegetal bombon#. 'creïlle# fregide#. 'gelat 'de vainilla 'dolço# salat# © Atenció a la diversitat. pastí# 'de nata. $ensalada. $entrepà 'de pernil. Edicions Bromera 2. bajoque#. 'creïlle#. llonganisse#. Classifica $el# 'aliment# $en 'dolço# 'o salat#. maduixe#. 'caramel#. fartó. 'canelon#. pa. llet.Projecte Explora. 'cereal#. sopa 'de peix.

Primer. Completa 'amb b 'o v. 'càrre 'a 'cara 'ol itarra lletu e# $ermana © Atenció a la diversitat. B'atem $el# 'ou# i $el# mesclem 'amb la 'creïlla fregida. L$e# sa 'ate# 'de la meua $eïna són molt 'onique#. Edicions Bromera 4. Ordena $el# passo# 'd’$esta recepta 'de l’1 al 5. li peguem la volta.Projecte Explora. Finalment. Colla 1 . Quan $estiga 'cuita per baix. . íctor i 'anessa són 'cosin#. Completa 'amb 'g 'o 'gu. 'apaguem $el foc i posem la truita $en un plat. Fregim $el# trosset# 'de 'creïlla i posem sal. 5.Ampliació Un bon sopar 3 3. pelem le# 'creïlle# i le# tallem 'a trosset#. 'ote# i 'arret. Durem ufande#.

'ceba Carnisseria i xarcuteria: Fruiteria i verdureria: Pescateria: 2. 'calamar. . $esmorzar © Atenció a la diversitat. pastí# 'de xocolate macarron# meló 'gelat $ensalada maionesa flam iogurt sopar 'desdejuni berenar 'dinar 4. Encercla $el# 'aliment# 'que puguen 'considerar-se postre#. poma. salmó.Projecte Explora. pera. Colla 1 . 'carn. pernil. sépia.Avaluació Un bon sopar 3 N'om: D'ata: 1. Escriu $el# 'do# menjar# 'que mé# t’'agraden. pollastre. formatge. Edicions Bromera 3. Ordena le# menjade# 'que fem 'al llarg 'del 'dia. 'carxofa. 'coliflor. Agrupa $el# 'aliment# segon# la botiga 'on $el# podem 'comprar.

.. Tria la resposta correcta. Una família sencera 'que se’n va de vacance#. D'o# 'german# 'que se’n van 'd’$excursió 'al zoo. D'o# xiquete# 'que no $e# porten bé. Edicions Bromera $e# $e# . Completa. Un# 'amic# 'que volen 'anar 'al 'cine. 6. 'arruga b 'arrugue# saga b sa 'amiga b 'ami vague# b va 'a $e# pague# b pa 'a 'amarga b 'amar llarga b llar $e# mogue# b mo 'a © Atenció a la diversitat. En# preparem per 'a l’$endemà 'conta la història 'de. Colla 1 .Avaluació Un bon sopar 3 5.Projecte Explora.

$ensalada. 'gu 'qu 8. . Edicions Bromera 9.Projecte Explora. Colla 1 .Avaluació Un bon sopar 3 7. Dibuixa la fruita i la verdura 'que mé# t’'agraden. R$elaciona segon# la lletra 'que 'continguen $esto# $element#. sopa © Atenció a la diversitat. lluç 'amb verdure# pastisso# 'de 'crema. Encercla $el# 'aliment# 'que inclourie# $en una 'dieta sana i $equilibrada. 'caramel#.

Projecte Explora. llençol. 'cirera. $estruç. 'cera. Edicions Bromera 2. Colla 1 . 'ç. llapi#. pinya.Reforç Al carrer 4 N'om: D'ata: 1. . palla. llanterna. ll 'o ny. Classifica le# paraule# segon# porten 'c. banyera 'c 'ç ll ny pel·lícula 'ceba 'carabassa zebra llaç 'canya 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 CARABASSA LLAÇ CEBA CANYA PEL·LÍCULA ZEBRA © Atenció a la diversitat. R$elaciona.

Projecte Explora. Edicions Bromera llaurador. sol cel tomaca gespa núvol 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 roig verd blanc groc blau 4. fuster P$er 'a 'aprendre 'a llegir 'correctament: .Reforç Al carrer 4 3. 'agranador. R$elaciona le# paraule# segon# 'de 'quin 'color siguen. Colla 1 . mestre. Quin 'ofici $e# necessita $en 'cada 'ca#? P$er 'a 'deixar net $el 'carrer: P$er 'a 'arreglar una 'aixeta: P$er 'a fer un moble: P$er 'a 'conrear la terra: © Atenció a la diversitat. Subratlla le# paraule# 'que siguen 'ofici#. llanternera. 'cambrera taula perruquer mercat $electricista 'carnisseria venedor 5.

m Si $e# trenca la pota 'd’una 'cadira. un f Si volem fer reforme# 'a 'casa. $en# 'ajuda $el m . Colla 1 . Edicions Bromera 2. l’$e Si no sabem 'alguna lletra. 'avisarem . pintor 'obrer policia 'cuinera mecànic 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 xiulet 'cullera formigonera pinzell 'clau 'anglesa Si $en# fa mal la 'gola. 'avisarem un . buscarem . Si $en# 'quedem sense llum 'a 'casa.Projecte Explora. R$elaciona 'cada 'ofici 'amb la seua $eina. $en# 'ajuda $el . . 'o © Atenció a la diversitat. Completa 'amb $el# nom# 'del# 'ofici# 'adequat#.Ampliació Al carrer 4 N'om: D'ata: 1.

I $el 'dia 'que no puguem. R$esol le# $endevinalle#. © Atenció a la diversitat. però 'amb la seua faena podem 'circular. R$elaciona i 'anota 'a 'quin# 'ofici# 'corresponen le# $eine#. 'de segur 'que $el 'cridarem.Ampliació Al carrer 4 3. . Colla 1 .Projecte Explora. Edicions Bromera 4. martell 'casc tisore# serra Si $em vist 'de vermell $el foc 'amb mi no prospera. tant si 'crema una 'caseta 'com si 'crema un 'castell. S$empre brut i $engreixat $el pot# trobar.

Edicions Bromera mànega.Projecte Explora. Colla 1 . Completa el quadre. metge metgessa fuster $enginyer 'carnisser llanterner mestre 2. infermer: bomber: perruquer: 'cuiner: © Atenció a la diversitat.Avaluació Al carrer 4 N'om: D'ata: 1. $esparadrap. paella . tisore#. Anota 'do# utensili# per 'a 'cada 'ofici. 'casc. 'ganivet. secador. xeringa.

© Atenció a la diversitat. El $e# va 'amagar 'al . M’ha 'agradat molt la pel·lícula 'de lladre#. 'codonyat ny s# z L’'àvia fa una 'amb trocet# 'de boníssima. zoo. D$espré# 'del hem vist 'actuar un . pallasso. s# i z. Colla 1 . mussol. Subratlla amb color roig la ll i. Completa $el# buit# 'amb le# paraule# 'de l’$exercici 'anterior. A'quell 'go# no parava 'de lladrar.Avaluació Al carrer 4 3. passadí#. lasanya. 'colze. El 'goril·la tenia la pell 'de 'color negre. . T’ha# $embrutat $el 'de . 'castanya. 4. la l·l. H$e pintat un 'quadre 'amb 'aquarel·le#.Projecte Explora. amb blau. Classifica le# paraule# segon# porten ny. Edicions Bromera 5.

tassa taça S’ha begut una sereal# 'cereal# S'ara menja 'cirere# 'çirere# 'de xocolate.. 'cada matí.. L$e# $estaven molt bone#.Projecte Explora. Colla 1 . $erissó $eriçó L’ tenia molte# punxe#.. Completa le# paraule# 'amb ny 'o 'c. Edicions Bromera 7. 8. inema 'a $electri ba 'ador $enga ar ista inturó © Atenció a la diversitat.. ... infermer#. En un taller mecànic hi ha. 'carn.Avaluació Al carrer 4 6.. 7 7 7 7 7 7 7 7 'advocade#. 'cotxe#. En un hospital trobarem. Al# jutjat# treballen. En una 'carnisseria podem 'comprar. R$elaciona. Completa 'amb le# paraule# 'correctes..

Edicions Bromera 10.Avaluació Al carrer 4 9. Colla 1 . S$epara i 'copia le# paraule# 'que trobe#. BOMBERCARNISSEROBRERTAXISTA: ZEBRAZOOSETZETRAPEZI: PINYACASTANYACIGONYA: © Atenció a la diversitat. Escriu $el# nom#. .Projecte Explora.

'agró. 'caragol 'aquàtic# terrestre# © Atenció a la diversitat. serp. 'anguila. 'g j 'ànec.Projecte Explora. . Al jardí 'de J'ordi hi havia 'gerani# i 'gessamin#. Classifica $en 'animal# 'aquàtic# i 'animal# terrestre#.Reforç D'excursió 5 N'om: D'ata: 1. Colla 1 . Classifica le# paraule# 'd’$este# 'oracion# segon# porten j 'o 'g. Edicions Bromera 2. El llançament 'de javelina $é# un $esport $en $el# J'oc# Olímpic#. samaruc. 7 7 7 J úlia i J'oel Gironé# són 'cosin# 'de la meua 'amiga Àngela.

Edicions Bromera D'avant la 'del una .Projecte Explora. L'a #’$envolà per la Quanta pol#! T'apeu la . $elefant marieta tigre papallona 'aranya hàmster 'gavina parotet 4. Colla 1 . 'amb una © Atenció a la diversitat. mèu. Encercla $el# $element# 'que podem trobar $en una platja.Reforç D'excursió 5 3. . trobàrem . El# 'gat# fan El# 'gosso# fan L$e# vaque# fan 7 7 7 7 7 7 bub. Encercla $el# insecte#. porta 'castell 'd’'arena televisió 'gavina finestra tovallola medusa 6. muu. Completa le# 'oracion# 'amb le# paraule# 'de l’exercici 'anterior. R$elaciona. 5. bub.

'cartutx. Edicions Bromera 2. Completa amb majúscules o minúscule#. xocolate. Colla 1 . maig. xandall tx ig x © Atenció a la diversitat. faig. xampú. $estoig. . b 'gerani b 'àngel JEROGLÍFIC b b joier JARDINER b JUTGE b 'despatx. Classifica le# paraule# 'on 'corresponga.Ampliació D'excursió 5 N'om: D'ata: 1.Projecte Explora. 'cotxe.

Projecte Explora. Anirem 'd’$excursió 'a una L$e# tenen $el 'coll molt llarg. Completa le# paraule# 'amb x. un . 'granja. roig. Colla 1 . El 'del 'ca# $era un home molt serió#. 'cartu $esto 'capu 'a iqueta capri 'apa © Atenció a la diversitat. L’'àrbitre va marcar $el final 'del partit 'amb . jutge. Edicions Bromera 'ancle# 'despa bo 'clò ina . 'german#. xiulet. 4. 'girafe# El $é# $el meu 'color favorit. tx 'o ig. Completa 'amb le# paraule# 'corresponent#.Ampliació D'excursió 5 3. Cèsar i M'ònica són .

D$e 'dotze 'german# 'que som sóc $el segon i.Projecte Explora. . N'o $é# bou i porta banye#. R$esol le# $endevinalle#. N'o $é# 'ovella ni 'cabrit i no para 'dia i nit. Colla 1 . N'o té 'came# i 'camina. $en 'canvi. M$é# 'de 'cent $en un 'camí i no fan ni pol# ni remolí. Edicions Bromera S'óc molt intel·ligent i $em 'consulta tota la 'gent.Ampliació D'excursió 5 5. sóc $el mé# menut 'de tot#. © Atenció a la diversitat.

Avaluació D'excursió 5 N'om: D'ata: 1. mosquit. parotet. Colla 1 . bate   'arop pan 'a $esto   'ocar 4. Encercla $el# insecte#. platja plaxa paisaje paisatge 'gardiner jardiner milotxa miloxa 2. 'agró. samaruc. 5. © Atenció a la diversitat. bou. Edicions Bromera $escarabat lleó marieta $elefant papallona 'gat .Projecte Explora. P$escador. 'arena. 'cigonya. pescador taula barraca barca 'cable peixo# 'avió jonc# 3. Ànec. Pinta la paraula 'correcta. Completa 'amb ig 'o x. Subratlla le# paraule# relacionade# 'amb l’Albufera. 7 7 7 Anguila. B'arra la paraula intrusa.

'que són un# peixo# 'que pareixen .Projecte Explora. pescador A l’ 'conviuen una 'gran 'quantitat 'd’$espècie# 'animal# i vegetal#. . Albufera. Troba $en la sopa de lletre# 6 paraule# 'amb 'g 'o j i 'copia-le# 'on 'corresponga. j / tj 'g / tg F S OC R T MH AO T I GL E J A E P L A T J A R D T S T R N Q J R I M UENE T LGT GL PG EOUE HTZD I GAV UE TA $excursió. 7. © Atenció a la diversitat.Avaluació D'excursió 5 6. Edicions Bromera 8. L’'altre 'dia hi vam 'anar 'd’ i vam vore un 'que pescava 'anguile#. Escriu tre# nom# propi# 'de persona 'amb j i tre# 'amb 'g. serp#. Colla 1 . Completa 'amb la paraula 'adequada.

Edicions Bromera 10. intrusa medusa Em va picar una 'a la 'cama. Tria l’'opció 'correcta. bee! El# 'aneguet# fan 'dune# prune# Hi havia 'd’'arena prop 'd’una barraca. . 'quac! bee.Avaluació D'excursió 5 9. 'quac. Explica 'on t’'agradaria 'anar 'd’$excursió i per 'què. 'atlete# 'alete# El# submariniste# porten 'al# peu#. pote# porte# L$e# 'aranye# tenen huit . © Atenció a la diversitat.Projecte Explora. Colla 1 .

N'ou $é# $el triple 'de tre#. 'au  'oma  $egunta po $e 'am 'ohibit 'ama $e po $e 'om ir $e 2. pr 'o bl. Completa amb pl. br pr 'dr © Atenció a la diversitat.Projecte Explora. L$e# 'cobre# són rèptil# perilloso#.Reforç Al mercat 6 N'om: D'ata: 1. Edicions Bromera tr . Al zoològic hi havia 'quatre zebre#. Colla 1 . L'a llebre 'corria pel prat. Classifica le# paraule# 'destacade# $en la 'graella. L'a bresquilla $estava podrida.

Colla 1 .Reforç Al mercat 6 3. Escriu $el nom 'de 'deu pece# 'de roba i 'digue# $en 'quina part 'del 'co# $e# posen. jersei xandall falda sabatilla 'gorra 4. Amb 'quine# pece# 'de roba 'de le# 'anterior# $et vestirie# per 'a 'anar 'a un 'gimnà#? 5. R$elaciona.Projecte Explora.: P'antalon#: 'came# . © Atenció a la diversitat. Edicions Bromera Ex.

Ampliació Al mercat 6 N'om: D'ata: 1. ni $en vull tenir. braço# tinc. . Edicions Bromera Cinc foradet# per 'a 'cinc 'amiguet# ixen 'a passejar 'quan 'comença 'a 'glaçar. 'came# ni una. Alça la 'cama i fica’t 'din#. pelut per 'din#. Colla 1 .Projecte Explora. P$elut per fora. © Atenció a la diversitat. Llarg# 'o 'curt#. R$esol le# $endevinalle#.

. utensili#. Colla 1 . Tria i completa. Classifica $en roba 'de platja i roba 'de muntanya. Hi havia molte# paradete# 'a la . biquini. bermude#. jersei. fira. bote#. Edicions Bromera 3. El# 'contaven històrie# i $entretenien la 'gent. © Atenció a la diversitat. joglar#. 'guix. L'a paret 'de no 'aguantà l’$embestida 'del vent. 'calcetins. H$e 'comprat 'de 'cuina 'al mercat.Ampliació Al mercat 6 2. bruixa Escrivim 'a la pissarra 'amb . L'a sobrevolava la 'ciutat sobre una 'granera. 'gorra 'de llana platja muntanya 7 7 7 7 7 7 rajola. sandàlie#.Projecte Explora.

Colla 1 . V'aig trobar un 'collar preció# $en una botiga i $el vaig 'comprar. pl pr tr © Atenció a la diversitat. tr i 'classifica. . però $el segon $era mé# $estret. El primer 'carrer $era 'ample. pr. El# pardal# 'quedaren 'atrapat# $en una trampa i perderen plome#. E# llançaren 'de# 'd’un trampolí 'a una piscina plena 'd’'aigua. M$entre començava 'a ploure se sentien $el# tron#.Ampliació El mercat 6 4.Projecte Explora. Edicions Bromera Una placa 'que 'anunciava 'que 'aquell lloc $era la plaça M'ajor. Encercla pl.

El# seu# 'color# favorit# són $el 'au i $el 'anc. 7 bota 7 vaquer# 7 7 7 7 7 7 'abric 'calçotet# © Atenció a la diversitat. L'a balança $é# l’$em $ema 'de la justícia.Avaluació El mercat 6 N'om: D'ata: 1. 7 7 7 7 7 E l# $esportiste# 'guanyen medalle# 'd’'or.Projecte Explora. Allò 'que va fer $era impensa $e. Completa 'amb br 'o bl. P$eça 'de vestir llarga 'que #’usa per 'a protegir-se 'del fred. V'am $esmorzar 'davall 'de l’'om 'a 'd’un 'ar $e. Calçat 'que 'cobreix $el peu i una part 'de la 'cama. R$elaciona. . Colla 1 . P$eça interior masculina 'que $e# porta 'davall 'del# pantalon#. Edicions Bromera 2. 'de plata i 'de 'onze. P'antalon# texan#.

'guant# roba 'd’$estiu roba 'd’hivern imer 'anta 'acticar 'atja 'orar 'com $et 'oblema $em $esa uja 'ou 'am 'ca itx $enar 'com 'ovar 'om 'com 'a © Atenció a la diversitat. banyador. bufanda. 4. Colla 1 . Classifica. xancle#.Avaluació El mercat 6 3. . Completa 'amb pl 'o pr. Edicions Bromera 5. 'calcetin#.Projecte Explora. pantalon# curt#. Escriu $el nom 'd’$este# pece# 'de roba.

Encercla $el# joguet#. El mesb $e 'diu: «Sem $e £ 'ou 'quan no hi ha $escola». H$e 'com 'at quab $e ◊ 'ap# per 'a netejar. Colla 1 .Avaluació El mercat 6 N'om: D'ata: 6. 'cotxe teledirigit pera milotxa trompa $estàtua fira televisió nina forqueta pilota 'gespa trencaclosque# pot barana puzle robot © Atenció a la diversitat. Completa segon# $el 'codi. . Edicions Bromera 7. £ pl  pr  ∞ br  * bl  b tr  ◊ 'dr * 'ai b $eballa $en una fà∞ ica 'de b 'ompete#. Diven◊ $e# 'anirem 'a la £ 'aça 'del ◊ 'ac.Projecte Explora. ∞ 'auli $e# b $encà $el ∞ 'aç ◊ $et.

Edicions Bromera 7 parada. © Atenció a la diversitat.. R$elaciona. Completa. . En una peixateria 'compraré En una verdureria venen En un forn hi ha En una merceria tenen 7 7 7 7 7 7 7 7 p a. plàtan#. llapi#. salmó. boton#. 'gambe#.Projecte Explora.Avaluació Al mercat 6 8. mercat.. L'a $era molt simpàtica... tomaque#. pastisset#. fil#. venedora. H$e 'd’'anar 'a 'comprar 'al 'amb ma mare. producte# V'aig 'comprar verdura 'a la 'de Carle#. Colla 1 . Preferisc $escriure 'amb 'que 'amb bolígraf.. pome#.. 'coca. 7 7 7 7 7 9. P'almira havia 'de fer una llista 'de . Hi havia verde# i negre#. 'olive#.. 'agulle#..

sala 'd’$estar bicicleta habitació rebedor serra menjador 'galeria tenda 2. Classifica segon# le# lletre# 'que 'continguen. 'corda. Colla 1 . 'cortina. 'corba. 'croat 'cor'cro- C G R A N O T A A S E O V A C I C R E U A T A C R D Z U S I G S A A O J E G R I N E L C O R O N C T I F R E C E © Atenció a la diversitat. Edicions Bromera 3. . 'crossa. Troba $en la sopa 'de lletre# 5 paraule# 'amb 'gr 'o 'cr. Encercla le# part# 'd’una 'casa. 'cronòmetre.Projecte Explora. 'croqui#. 'cordell. 'cromo.Reforç La casa dels gegants 7 N'om: D'ata: 1.

Quan P$enyalba té 'capell. nòmetre 'dó neta 'a re 'dió 'dar 'queta 'dell ssa El serveix per 'a mesurar $el temp#. Una $é# una 'cama postissa. J'oan toca $el tabalet i la . Completa amb 'cor i 'cro. pica $espart i fe# . Cal le# norme# 'de 'classe. Colla 1 . © Atenció a la diversitat. Hui $em menjaré una . Completa le# 'oracion# 'amb le# paraule# 'de l’$exercici 'anterior. Edicions Bromera 5. . P'orta l’ penjada 'amb un .Projecte Explora.Reforç La casa dels gegants 7 4.

2.Ampliació La casa dels gegants 7 N'om: D'ata: 1. 'ganivet# lavabo habitació © Atenció a la diversitat. Colla 1 . lavabo S$empre 'dine 'a la . raspall 'de le# 'dent#. tauleta 'de nit. 7 7 7 7 habitació. Escriu $el nom 'del# 'objecte# 'on 'corresponga. 'cuina. Estenc la roba 'a la . forn. Edicions Bromera 'cuina . Ompli $el# $espai# $en blanc 'amb $este# paraule#.Projecte Explora. 'galeria. D$eixa le# tovalle# nete# 'al . manta. Hi ha 'do# llit# $en l’ . sabó.

Ampliació La casa dels gegants 7 3. Observa $el 'dibuix i pinta l’'opció 'correcta. Pinta $el# nom# 'de moble#. D'amunt 'davall 'del banc hi ha un fruiter. A l’$esquerra la 'dreta $està $el 'cuiner. Escriu $el# nom# 'd’habitacion# 'que sàpie#. 7 7 7 D'avant 'darrere 'de l’$estanteria hi ha $el foguer. Colla 1 . . taula joc 'armari palmera 'cama $engrunsadora 'cartell 5. Edicions Bromera 4. © Atenció a la diversitat.Projecte Explora.

banyera $estanteria. Edicions Bromera 3. 'a treballar. $escriptori 'cadira. Suporta 'a molt#. $estovalle# ganivets. Colla 1 . mé# 'gran. taula. sense plorar. formarà 'obertura i 'deixarà passar. foguer. si un #’'asseu. rebost 7 7 7 7 7 7 7 7 habitació menjador 'cuina lavabo 2.Avaluació La casa dels gegants 7 N'om: D'ata: 1. mitjana. 'armari $engrunsadora 'còmoda En 'cambra menuda. R$esol le# $endevinalle# sobre $element# 'd’una 'casa. bidet. © Atenció a la diversitat. R$elaciona $el nom 'del# moble# 'amb le# imatge#. .Projecte Explora. Un seient 'gro# 'que hi ha 'al menjador 'que podem usar-lo mé# 'de 'do#. vàter. llit. R$elaciona.

'apartament. Completa le# paraule#. Edicions Bromera 8. plat. R$elaciona le# imatge# 'amb le# 'accion# representade#. 7 7 7 Canari. 'cotxe. 'quete# nometrar nera foto fia bata 'cor. 'cadira.Avaluació La casa dels gegants 7 6. llit. . hàmster. pi#.Projecte Explora. $estudiar 'dormir netejar 7. 'calculadora. Casa. S'ofà. Encercla la paraula 'que no tinga relació 'amb le# 'altre#. 'cro. 'go#. 'gra nota tina 'a 'dable 'ció# 'deret © Atenció a la diversitat. Colla 1 .

'quadre. monopatí. Alcoi Antoni M'ateu Agné# Cullera Irene Oriola Benifaió © Atenció a la diversitat. 'carret. joc 'de l’'oca. bicicleta. 4. Subratlla els noms de persona. Colla 1 . Edicions Bromera finestra. Encercla els noms de població. 'cotxe teledirigit En una taula Per terra 2. puzle. Ordena les paraules alfabèticament. zoològic. tricicle. Júlia Castelló M'artí Arnau G'andia B$ernat Àngela Crevillent 3.Reforç A què juguem? 8 N'om: D'ata: 1. Classifica els jocs segons la taula següent.Projecte Explora. laberint .

Reforç

A què juguem?

8

5. Torna a escriure les oracions i posa majúscules on calga.

El# meu# pare# $e# 'diuen raül i 'carme.
Anirem 'de vacance# 'a sevilla.
H'a# $estat 'alguna vegada 'a roma?
El# 'avi# 'de manel viuen 'a valència.

6. Relaciona les paraules iguals.

7

7

7

7

7

7

7

7

endoll
xocolate
butaca
residència

7. Escriu veritat (V) o mentida (M).

El joc pissi-pissiganya té 'cançó pròpia.
El# nom# 'de persona #’$escriuen $en majúscula.
El# nom# 'de poblacion# #’$escriuen $en minúscula.
«En un tre# i no re#» vol 'dir «molt 'a poc 'a poc».

© Atenció a la diversitat. Colla 1 - Projecte Explora, Edicions Bromera

butaca
residència
$endoll
xocolate

Ampliació

A què juguem?

8

N'om:
D'ata:
1. Encercla els jocs de taula.

patinet 'dòmino $escac# pilota parxí# nina
2. Completa el text.

'cançó, $endevinar, jugador#, mocador
P$er 'a jugar 'a la 'gallineta 'cega, primer $e# fa un rose li tapen $el# ull# 'amb un
gle. A un 'del#
. A 'continuació, $e# 'canta una
i
$el xiquet 'o la xiqueta 'amb $el# ull# tapat#, 'despré#
'd’haver fet tre# volte#, ha 'de buscar $el# 'altre# juga'qui són.
dor# i
Alacant, P'au, M'aria, M'arina, T'arragona, T'oledo, Vinarò#
N'om# 'de persona
N'om# 'de lloc#

© Atenció a la diversitat. Colla 1 - Projecte Explora, Edicions Bromera

3. Classifica els noms següents.

Ampliació

A què juguem?

8

4. Pinta els noms de jocs populars.

'a l’$esquerra videojoc# 'canut mocadoret
moto sambori 'osset 'de peluix
5. Escriu els noms dels jocs on corresponga.

© Atenció a la diversitat. Colla 1 - Projecte Explora, Edicions Bromera

ping-pong, pic i pala, birle#, xape#, futbol, teni#

Avaluació

A què juguem?

8

N'om:
D'ata:
1. Troba els jocs en la sopa de lletres.

B
S
E
O
C
M
N

E
A
R
T
H
O
A

L
M
A
E
S
C
S

D
B
L
U
D
A
D

C
O
R
D
A
D
T

A
R
A
F
I
O
I

G
I
D
A
E
R
D

B
O
L
E
T
E
S

U
J
I
H
F
T
O

2. Classifica els jocs següents segons el lloc on es juguen.

parxí#, trompa, joc 'de l’'oca, sambori, xape#, $escac#
A terra

3. Escriu amb majúscula la lletra que falta.

i, #, 'a, $e, m
'arc 

'agunt 

sabel 

lcoi 

ncarna

© Atenció a la diversitat. Colla 1 - Projecte Explora, Edicions Bromera

En una taula

Colla 1 . Completa els noms dels jocs populars amb la vocal que falta. xilòfon lupa tisore# 'quiosc 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 lupa 7 7 xilòfon TISORES QUIOSC LUPA XILÒFON 7 7 7 7 quiosc tisores 5. Edicions Bromera 6.Avaluació A què juguem? 8 4.Projecte Explora. Relaciona. Relaciona i escriu les majúscules que falten. . D'avid 7 LEXANDRE Alexandre 7 IREIA Mireia 7 MPAR Empar 7 AVID Núria 7 ÚRIA 7 7 7 7 7 7 Conill t# 'a 'am 'gar 7 Birl # 7 L'a tarar 7 Can t 7 P 'c i pala © Atenció a la diversitat.

© Atenció a la diversitat. vaca. berenar. 'que 'agafe $el mocadoret 8.Avaluació A què juguem? 8 7.Projecte Explora. $equip. Edicions Bromera soroll. Colla 1 . ratlle# En $el joc 'del $e# fan 'do# $equip# 'amb $el mateix nombre 'de jugador#. ploure. Ordena les paraules alfabèticament. caixó . 'a terra per 'a seE# 'dibuixen 'due# parar $el# 'camp# i la persona 'que 'aguanta $el tro# 'de tela $é# l’$encarregada 'de 'dir $en veu 'alta un 'que prèviament #’haurà repartit $entre $el# jugador# 'del# 'do# bàndol#. mocadoret. Completa el text. Guanya l’ mé# vegade#. número.

Encercla els instruments. 7 toca el piano. 7 toca el tabalet. Relaciona.Reforç Que sone la música! 9 N'om: D'ata: 1. 7 dolçaina © Atenció a la diversitat. Colla 1 . $er 'ament tro 'ca 3. Edicions Bromera bo 'ca . 7 toca el violoncel. trompeta  música  tuba  4. Ordena les síl·labes i escriu paraules amb mp o mb. El tabaleter 7 La saxofonista 7 El violoncel·lista 7 El pianista 7 'ó rer melodia  ba tro compàs  ú 'a violoncel  toca el saxòfon. Completa amb mb o mp.Projecte Explora. BE BOM TA BLE COM TI BUS PÀS COM BUT EM RET TAM BO 2.

Resol les endevinalles següents. Tinc el cap com un Té més tecles que un a tots.Projecte Explora. és net. Edicions Bromera Li agrada xafar la . © Atenció a la diversitat.Reforç Que sone la música! 9 5. Enllaça i completa les oracions. Colla 1 .  Té sis cordes i un forat i el seu so té intimitat.   Més dolça que la mel. quan em sentes tocaràs el cel.   6. metàl·lic.  De forma i de nom sóc geomètric i el meu material. i quan fa notes tira al dret. És clar.

Projecte Explora. Encercla les faenes de casa.Ampliació Que sone la música! 9 N'om: D'ata: 1. Edicions Bromera 3. Escriu mb o mp. Colla 1 . L$e# tecle# 'd’un són blanque# i negre#. 7 violí 7 tabal 7 director 4. Relaciona. planxar  escurar  posar el despertador  veure la televisió  fer la bugada  fer els llits agranar  obrir la porta 2. acordió Un $é# un instrument 'de vent 'amb un teclat i una manxa 'que #’usa 'amb $el braç. . piano. tro 'a 'ca 'ana 'canti lora 'co 'anatge ti 'al © Atenció a la diversitat. Completa amb el nom de l’instrument corresponent.

saxòfon 7 tabal 7 flauta travessera 7 platerets 7 2. El timbre 'de la 'casa 'd’Empar no funcionava. P'odem 'combatre la 'calor bevent molta 'aigua. Edicions Bromera 3.Avaluació Que sone la música! 9 N'om: D'ata: 1. L’$exercici 'del meu 'company $era mé# 'complicat. Un triangle té forma quadrada. La pianista toca el piano. Les flautes tenen diversos forats. El dolçainer toca l’acordió. . Colla 1 . Escriu vertader (V) o fals (F). Subratlla mp i mb i classifica les paraules en la taula. Els violins i les guitarres tenen cordes. mp mb © Atenció a la diversitat.Projecte Explora. Relaciona cada instrument amb el nom corresponent.

P$el·lícule# 'de músic# . Tria un titular per a la notícia. F A F T E R D H E D S R G U T I C N T O S F O G S C A M P A N A I O F P D O C M F V I E S G E B N A R T B U N A E T H A I J L R 5.Projecte Explora. 7.Avaluació Que sone la música! 9 4. © Atenció a la diversitat. Anota el nom de les faenes de casa següents. Ahir la banda de música de Vila-real va oferir un concert a la plaça Major. Troba els noms dels objectes en la sopa de lletres. Dictat. Edicions Bromera Èxit 'absolut 'del 'concert 'de la banda. 6. Tocaren cançons de pel·lícules conegudes i el repertori fou tot un èxit perquè el públic assistent va aplaudir durant una bona estona al final de l’acte. Colla 1 .

L$e# 'crie# 'de le# 'granote# #’'anomenen llerot# 'o but#. Enri ta va recórrer mil lòmetre# 'amb $el seu 'cotxe nou.   quadern  planta  llibre  gerro   llapis entrepà coixí estoig rellotge llibreta  © Atenció a la diversitat. L'a xi ta volia saber 'com funcionava 'a lla mà na.Reforç El llapis de Palmira 10 N'om: D'ata: 1. 3. A J'oa m li van fer una $en sta pel 'carrer. El 'os r ha regalat ramel# 'a R'a l. L’'operaren $en un ròfan molt modern. Completa amb ca. 'deixa la mpra 'a la ina.Projecte Explora. . Completa amb que o qui. cu. Colla 1 . rolina $està sada 'amb Ni lau. Quan 'arribe# 'a sa. co. Encercla els objectes que normalment portem dins de la motxilla d’escola. L$e# ssole# i $el lador $estan $en $el segon laix. Edicions Bromera 2.

A'gafeu $el 'guix i feu una línea recta 'a la 'amb un . Utilizem la per 'a 'afilar $el . mural. Colla 1 . Edicions Bromera M'arina i J'oan pinten un 'de . regle. 'color#. hem 'de 'dibuixar un 'amb l’ . © Atenció a la diversitat.Reforç El llapis de Palmira 10 4. Classifica els objectes segons el lloc on es col·loquen. 'ordinador. 'cartell. Completa amb les paraules de l'exercici anterior.Projecte Explora. P$er 'a 'demà. llapi# paret taula 5. . maquineta 'de fer punta. pissarra.

Relaciona les imatges amb les paraules. que es porta a l’esquena amb corretges.Ampliació El llapis de Palmira 10 N'om: D'ata: 1. Relaciona les definicions amb les paraules corresponents. 'goma 'd’$esborrar. 'ordinador. Barreta de fusta amb una mina a l’interior que permet escriure. llapi# 'aula $estoig © Atenció a la diversitat. 'color#. 'cadira.• Sac.   esquís  bròquil  quimono  2. . Distribueix els objectes segons el lloc on se solen col·locar.Projecte Explora. taula. Encercla els objectes amb què treballa un mag. generalment de tela. maquineta 'de fer punta. • Paper gran que es penja amb els resultats d’un treball. • • mural • llapis • motxilla 3. 'cartell. Colla 1 . Edicions Bromera 4.

co. que. lo. Edicions Bromera 3. © Atenció a la diversitat.Projecte Explora. El mosquit li va picar al cap. Subratlla les paraules que continguen ca. $e p. Colla 1 . toma #. que o qui. cu. perru ra. pa t.Avaluació El llapis de Palmira 10 N'om: D'ata: 1. Ompli els buits amb que o qui. qui. Quimet va caure i es va trencar una costella. co. pàr ng 'que 'qui 2. Completa amb ca. Trau forquetes i culleres a la taula. $es ma. cu. . 'a lent $es na ma mo ta mpana lònia lom idar El meu cosí no s’estava quiet mentre veia la pel·lícula. 'osc. i copia les paraules on corresponga.

llibreta. No te n’oblides. Marca el text que siga un diàleg. guix. Recorda que has de comprar plàtans i tomaques quan vages al mercat. paperera estoig     cartell colors © Atenció a la diversitat.Avaluació El llapis de Palmira 10 4. L'a mestra utilitza per 'a $escriure 'a la pissarra. per favor! 5. llapi#. son pare li va fer un 'a mida. però quan siga més gran. Edicions Bromera   entrepà   quadern   taula   bicicleta   pissarra   raqueta . 6. Pinta el noms dels objectes que es porten normalment dins de la motxilla.    –On t’agradaria anar de vacances?    –M’agradaria anar a la Xina. ben lluny. .    –A mi també.Projecte Explora. goma d’esborrar A P'almira. El# 'alumne# van $escriure $el 'dictat 'a la Si t’ha# $enganyat $en la suma. Completa. Colla 1 . usa la torna 'a 'calcular-la.

$ensenya 'a llegir i 'a $escriure. mestre Un Un Un reparteix producte# per tot 'arreu. En# menjarem l’$entrepà $el 'guix per 'a $esmorzar. transportista. H$em penjat un mural $estoig 'amb foto# 'al 'costat 'de la pissarra. 9. Edicions Bromera Si se t’'acaba la mina 'del llapi#. © Atenció a la diversitat. H$em 'd’$escriure paraule# 'que 'comencen per 'c 'a la llibreta 'cadira . 'agafa la maquineta 'de fer punta 'goma 'd’$esborrar . fa moble#. Pinta l’opció correcta.Projecte Explora. . Completa els mots encreuats. Colla 1 . 8. Completa. fuster.Avaluació El llapis de Palmira 10 7.

Avaluació El llapis de Palmira 10 © Atenció a la diversitat. . Colla 1 . Edicions Bromera 10.Projecte Explora. Inventa un diàleg sobre el cap de setmana.

pollastre. Relaciona els animals amb el soroll que fan. lleó. tigre. 'ànec. botiga b botigue# lletuga b 'antiga b b 'amigue# b $espigue# b mantegue# 2.Reforç El corral dels iaios 11 N'om: D'ata: 1. Colla 1 . 'gat. Classifica els animals en domèstics i salvatges. rinoceront. gall 7 7 muu gat 7 7 cloc-cloc gos 7 7 quiquiriquiquic ànec 7 7 bub-bub gallina 7 7 mèu vaca 7 7 qüec-qüec salvatge# © Atenció a la diversitat. 'cocodril. 'girafa 3. Completa. 'go#.Projecte Explora. hàmster. Edicions Bromera 'domèstic# .

Projecte Explora. © Atenció a la diversitat. Quins dels animals anteriors no són de granja? .Reforç El corral dels iaios 11 4. Edicions Bromera 5. Escriu el nom dels animals següents. Colla 1 .

'galliner. tanca. $erra 'ant io rt itarra se ir 'ot màne 'a fo $era pessi $et $epard 'ardar 'an ila © Atenció a la diversitat. Edicions Bromera 3. Relaciona. $estany. 'gallina. porc instal·lacion# 'animal#  titot conillet d’Índies guatla  4. . cavall 7 7 carlota conill 7 7 herba vaca 7 7 alfals i garrofes 2. $estable. 'cavall. 'ovella. Classifica les paraules relacionades amb una granja.Ampliació El corral dels iaios 11 N'om: D'ata: 1. Colla 1 .Projecte Explora. Relaciona els animals amb allò que mengen. Escriu g o gu.

Deixa els guants bruts a la galeria. El meu gat perseguia desesperadament un ratolí. El guia va parlar durant tot el recorregut. gu.Projecte Explora.Avaluació El corral dels iaios 11 N'om: D'ata: 1. © Atenció a la diversitat. gui. go. M'a tia ha 'd’'anar 'a 'comprar 'a la boti 'a 'de M'ar 'arida. Subratlla les paraules que continguen ga. Escriu el plural de les paraules següents. . A'gafarà fi $e# i mante 'a per 'a fer un pastí#. Colla 1 . D$emà $é# $el seu 'aniversari i ha 'convidat tote# le# 'ami $e# 'a berenar 'a l’'apartament 'que la seua filla À $eda té 'a 'andia. S’$escriuen 'amb 'g S’$escriuen 'amb 'gu Una biga: 'do# Una formiga: tre# Una $eruga: 'quatre Una 'alga: 'cinc 3. Només tenia ganes d’estar a gust amb les amigues. Edicions Bromera 2. Completa amb g o gu i classifica. gue.

Avaluació El corral dels iaios 11 4. 'conillera. femení © Atenció a la diversitat. 'dóna llet. Els ànecs naden a l’estany. 5. L'a L’ El L'a 'dóna 'ou#. Escriu l’animal que proporciona cada producte. Escriu el nom del lloc que correspon a cada animal.Projecte Explora. Escriu vertader (V) o fals (F). Les cabres ponen ous. 'gallina: 'conill: $estable. Colla 1 . 'dóna llana. 7. Escriu els animals en femení. L’egua és la femella del cavall. 'galliner. Edicions Bromera masculí El porc L'a El conill El cavall El bou . porquera porc: 'cavall: 6. 'dóna pernil. Els cavalls viuen al galliner.

té un 'coll molt llarg. Edicions Bromera 10. Escriu una postal a un amic o una amiga en què li contes la teua experiència en una granja. Colla 1 . Completa les oracions següents: . té le# 'dent# molt llargue#.Projecte Explora. té une# banye# molt gran#. No oblides dibuixar el segell! L'a El L'a El 'camina 'a poc 'a poc. © Atenció a la diversitat.Avaluació El corral dels iaios 11 8. Pinta els animals de granja. girafa   conill   ànec   gall   lleona   tortuga   bou   egua 9.

Colla 1 . casquet  banyador  pilota  trampolí  herba xut xancles camiseta piscina gol 3. Encercla els elements relacionats amb la natació. futbol sala 7 pàdel 7 handbol 7 tenis 7 bàdminton 7 hoquei 7 frontó 7 7 porteria 7 raqueta © Atenció a la diversitat.  #£ s#¢  'carca¢'a po£'ar 'ca£a ro£$er 'de£$embre 'co£'a belle£'a to¢ir 'go¢o# pa¢'ar 'co£ir mi¢'a 2.Reforç Els esports 12 N'om: D'ata: 1. Edicions Bromera l’exercici anterior.Projecte Explora. Digues a quin esport corresponen les paraules no encerclades de 4. . Relaciona. Completa segons el codi.

Edicions Bromera 3.Ampliació Els esports 12 N'om: D'ata: 1. L$e# 'cirere# $estaven 'dolce#. CA ZE TOR PE ZI TRA ZO O GIC LÒ E# van 'donar una 'abraçada sincera. Subratlla les paraules amb c i ç. Ordena les síl·labes i forma paraules.Projecte Explora. Escriu c o ç. . Colla 1 . for uda igarret $eba 'ca 'adora inema llu $ent 'can 'ó $esfor 'capa itat 'creen 'a 'a 'ò 2. 'c 'ç © Atenció a la diversitat. M'on pare té molta força 'al# braço#. i classifica-les. L'a plaça principal 'de la 'ciutat $està 'al 'centre.

bavosa. passadí#. fòssil. roda. xarxa. $emissora Sona com cosa Sona com carabassa 6. Colla 1 . © Atenció a la diversitat. 'quinze. El# 'cactu# 'creixen 'al . Classifica. Una $é# 'com un 'caragol sense 'closca. 'a la . L’ 'de ràdio ha posat música. tenis: casc. 'cassola. patins. M'anel ha trobat un 'de 'dinosaure. atletisme: esquís. motociclisme: motorista. karate: cinturó. esportives. quimono. raqueta. Barra les paraules intruses. Completa amb paraules de l’exercici anterior. 5. .Ampliació Els esports 12 4. 'desert.Projecte Explora. calcetins. 'colze. pilota. Edicions Bromera P'ardal 'que vola.

Completa els esports amb les vocals que falten. equip   armari competició 2.Avaluació Els esports 12 N'om: D'ata: 1. Pinta les paraules relacionades amb el món dels esports. Edicions Bromera 3.Projecte Explora. T NIS DE TA W TERPOL LA CICL SM G MNÀST CA © Atenció a la diversitat. boxa 7 natació 7 bàsquet 7 ciclisme 7 escalada 7     medalla trofeu     aranya aspiradora bicicleta 7 cistella 7 pic 7 guants 7 banyador 7   hoquei sobre gel  vela  boxa  futbol  4. Relaciona. . Colla 1 . Relaciona.

El# nadador# no porten tovallola. N'adar 'amb ullere# fa 'que $el# ull# #’irriten. B E Z R A M D S A E U AEIAMCST 7. 6.Projecte Explora. N'o 'cal 'dur xancle# $en le# zone# humide#. c o ç. L$e# piscine# no 'disposen de socorrista. 'afata 'olor iclista 'asa llu 'almó 'abra 'ar $entre © Atenció a la diversitat. Corregeix els errors relacionats amb la natació. Colla 1 . Completa amb s. Ordena les lletres i forma paraules. Edicions Bromera .Avaluació Els esports 12 5.