You are on page 1of 6

Permainan Kategori Sasaran

SATURDAY, SEPTEMBER 1, 2012

Pengenalan
Permainan Scarom merupakan satu inovasi baru dalam dunia permainan
kanak-kanak. Permainan ini di inovasikan dengan menerapkan konsep
permainan karom. Dalam permainan ini, pelajar akan dibahagikan dalam
beberapa kumpulan untuk bersaing sesama mereka. Konsep permainan
scarom serupa dengan permainan karom dan yang membezakan scarom
dan karom adalah peralatan yang digunakan serta bilangan pemain yang
bersaing. Konsep permainan karom yang digunakan iaitu setiap buah
yang berjaya dijaringkan dengan menggunakan buah striker akan menjadi
markah kumpulan tersebut. Permainan ini dikatakan dapat meningkatkan
kemahiran pergerakan asas individu dan ia juga dapat meningkat
kemahiran psikomotor, kognitif dan efektif seseorang individu itu. Selain
itu, permainan ini juga dapat meningkatkan kecergasan tubuh badan
dengan melakukan beberapa pergerakan asas yang merangkumi
pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Justeru itu, seseorang
individu dapat mempraktikkan aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan
sosial (JERIS) yang selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
(FPK).
1.0
Permainan
2.0

Tajuk
Kategori

Sasaran

-

Scarom
Matlamat

Permainan kanak- kanak ini diwujudkan adalah untuk memenuhi syaratsyarat ujian amali PJM3102Pergerakan Asas. Bertujuan untuk memberi
keseronokan dan kepuasan disamping merupakan pengenalan kepada
permainan-permainan.

3.0 Objektif
1.
Dapat mereka cipta satu permainan kecil yang sesuai untuk murid
Tahap Satu dan Tahap Dua dan menghasilkan kertas kerja untuk
mengelola permainan kecil kategori sasaran.
2.
Dapat mengaplikasi pergerakan-pergerakan asas yang dipelajari
dari subjek Pendidikan Jasmanidan Kesihatan (PJM 3102).
3.
Dapat mempelajari kemahiran dan teknik kategori permainan
seperti membuat sasaran, menjaring, menyerang, dan pukulan
terutamanya kategori sasaran dalam permainan ini dalam membentuk
kesedaran terhadap taktik melalui eksplorasi dalam prinsip permainan.

0 Panduan Perlaksanaan Permainan 4. namun mereka berkemampuan untuk menguasai sebahagian kemahiran untuk bermain pada tahap yang menyeronokkan. ketangkasan dan kekuatan dan dapat dipertingkatkan. Dapat menerapkan nilai-nilai murni seperti semangat kesukanan.Kesedaran bahawa majoriti murid-murid tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi pemain berkemahiran tinggi. berkeyakinan. 4. 6. kebolehan menyesuaikan diri dan kebolehan memimpin pasukan dalam diri murid.1 Alatan-alatan yang digunakan  Bola Scoram o 10 biji o diletakkan di tengah-tengah gelanggang o sebagai bola sasaran yang perlu dimasukkan ke dalam kotak scarom \ Bola Striker o 3 biji o setiap kumpulan dibekalkan sebiji bola striker o sebagai bola serangan yang akan disasarkan kepada bola scarom  . Dapat mengaplikasi pemahaman terhadap tahap kecergasan seperti kepantasan. semangat berkerjasama. 5. 4.

 o o o  o o o Kotak Scoram 3 buah diletakkan di setiap penjuru gelanggang berfungsi sebagai kotak gol Bangku Gimnastik tiga buah diletakkan di sekeliling gelanggang sebagai pendinding dan tempat lantunan bola striker .

Setiap kumpulan perlu bersedia di kawasan masing-masing. Kumpulan A akan memulakan permainan dengan menggolekkan bola striker ke arah bola scoram. 6. 2. 3. 5. Kumpulan B pula akan melakukan golekan dan diikuti Kumpulan C sehingga bola scarom habis. semua bola scoram milik kumpulan tersebut hendaklah diletakkan semula di tengahtengah gelanggang. ia akan menjadi milik pasukan tersebut. 4. Sekiranya bola striker yang masuk ke dalam kotak. 4.4.2 Prosedur pelaksanaan 1.3 Pelan kedudukan pelaksanaan permainan . Setiap kumpulan mempunyai 3 ahli dan dibekalkan 1 biji bola striker. Sekiranya bola scarom masuk ke dalam mana-mana kotak.

Murid-murid hanya boleh menggolekkan bola. mereka harus menggunakan kreativiti melantun bola ke dinding untuk menggerakkan bola scarom tersebut.sekiranya bola scarom berada pada kawasannya. Pemarkahan .4    Peraturan dan syarat-syarat permainan Syarat Permainan Murid-murid harus berada pada kawasan masing-masing tanpa menggangu kumpulan lain.4. Murid-murid hanya boleh menggolek bola ke hadapan sahaja.

Selepas masa permainan tamat. mata akan dikira. sekiranya bola striker yang masuk ke dalam kotak scarom. . 2 mata akan ditolak. Namun.. Kumpulan yang mendapat mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. iaitu selepas 10 minit.    Setiap bola scarom yang berjaya dimasukkan ke dalam kotak scarom akan mendapat 10 mata.