SENARAI NAMA SEKOLAH RENDAH YANG BERDAFTAR

      1. Bulan Sabit Merah Malaysia. SJK (T) Tan Sri Dato’ Manickavasagam. No. Unit : PK(L)120. Tarikh Pendaftaran : 01hb April 1986.

2. Bulan Sabit Merah Malaysia. SJK (T) Kampung Baru, Slim River. No. Unit : PK(L)135. Tarikh Pendaftaran : 25hn Julai 1986.

3. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Kebangsaan Tanjong Malim. No. Unit : PK(L)140. Tarikh Pendaftaran : 25hb September 1986.

4. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Kebangsaan Seri Besout. No. Unit : PK(L)270. Tarikh Pendaftaran : 7hb November 1990.

5. Bulan Sabit Merah Malaysia. SJK (T) Ladang Cluny, Slim River. No. Unit : PK(L)271. Tarikh Pendaftaran : 7hb November 1990.

6. Bulan Sabit Merah Malaysia. SJK (T) Ladang Behrang River, Tanjong Malim. No. Unit : PK(L)273. Tarikh Pendaftaran : 13hb Mac 1991.

7. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Kebangsaan Aminuddin Baki, Slim River. No. Unit : PK(L)280. Tarikh Pendaftaran : 2hb September 1991.

8. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Kebangsaan Sungai Behrang. No. Unit : PK(L)293. Tarikh Pendaftaran : 13hb Julai 1992.

9. Bulan Sabit Merah Malaysia. SJK (T) Kampung Baru, Slim River. No. Unit : PK(L)135. Tarikh Pendaftaran : 25hn Julai 1996.

10. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Kebangsaan Slim River. No. Unit : PK(L)351. Tarikh Pendaftaran : 15hb April 1996.

11. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Kebangsaan Besout 5. No. Unit : PK(L)370. Tarikh Pendaftaran : 24hb Julai 2000.

12. Bulan Sabit Merah Malaysia. SJK(C) Chin Hua, Slim River. No. Unit : PK(L)405. Tarikh Pendaftaran : 3hb Ogos 2005.