SENARAI NAMA SEKOLAH MENENGAH YANG BERDAFTAR

1. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Zulkifli Muhammad. No. Unit : PK(Y)64. Tarikh Pendaftaran : 30hb Mei 1972.

2. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist. No. Unit : PK(Y)73. Tarikh Pendaftaran : 30hb November 1973.

3. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari. No. Unit : PK(Y)78. Tarikh Pendaftaran : 28hb Febuari 1975.

4. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Menengah Kebangsaan (F) Besout. No. Unit : PK(Y)94. Tarikh Pendaftaran : 25hb Jun 1984.

5. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Menengah Kebangsaan Slim, Slim River. No. Unit : PK(Y)97. Tarikh Pendaftaran : 15hb April 1985.

6. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Menengah Kebangsaan Katholik. No. Unit : PK(Y)119. Tarikh Pendaftaran : 15hb April 1987.

7. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Menengah Teknik, Slim River. No. Unit : PK(Y)137. Tarikh Pendaftaran : 25hb September 1993.

8. Bulan Sabit Merah Malaysia. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Slim River. No. Unit : PK(Y)146. Tarikh Pendaftaran : 15hb April 1996.