You are on page 1of 4

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:

7
Prezeni: 7
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind stabilirea impozitelor i taxelor locale n Comuna Periam ncepnd cu anul 2016

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 29.10.2015, avnd n vedere
urmtoarele:
- expunerea de motive nregistrat sub nr.7441/24.09.2015 prezentat de domnul Dumitra
Cornel, primar al Comunei Periam, privind stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2016;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.7527/25.09.2015 ntocmit de
doamna Ferchi Simona-Elena, inspector I principal, impozite i taxe n cadrul Primriei Comunei
Periam, prin care propune consiliului local adoptarea unei hotrri cu privire impozitele i taxele
locale ncepnd cu anul 2016;
- anunul nregistrat la Primria Comunei Periam cu nr. 7528/25.09.2015 privind elaborarea
proiectului de hotrre privind stabilirea impozitelor i taxelor locale n Comuna Periam ncepnd cu
anul 2016, care a fost publicat att pe pagina de internet www.primatimperiam.ro ct i la sediul
primriei, n spaiul accesibil publicului;
- prevederile art.4 i ale art.9 paragraful 3 din Carta european a autonomiei locale, adoptat la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat prin Legea nr.199/1997;
- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu
modificrile
i completrile ulterioare;
- prevederile art.20 i ale art.28 din Legea-cadru a descentralizrii nr.195/2006;
- prevederile art.5 alin.1 lit.a i alin.2, ale art.16 alin.2, art.20 alin.1 lit. b, ale art.27 i ale art.30
din Legea nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.1, ale art.2 alin.1 lit.h precum i pe cele ale titlului IX din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbu, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile O.U.G.nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificrile i
completrile
ulterioare;
- prevederile art.266 alin.5-6 i art.344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal;
1

prevederile O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobat cu modificri i completri


prin
Legea nr. 98/2009, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.19 i ale art.20 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea i funcionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public i privat de interes local, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 3/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.25 lit.d din Legea nr.481/2004 privind protecia civil, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.1 alin.4 lit.l, ale art.8 alin.3 lit.j, ale art.43 alin.7 i ale art.44 alin.2 lit.d din
Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr.51/2006, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile art.5 alin.2 lit.k, ale art. 26 alin.1 lit.b i c, alin.3, alin.5 i alin.8 din Legea
serviciului de salubrizare a localitilor nr. 101/2006, republicat;
- prevederile art.10 lit.g i ale art.34 alin.2 i alin.3 din Legea serviciului de iluminat public nr.
230/2006;
- prevederile art.14 lit.f din Legea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nr.241/2006,
republicat;
- prevederile art.5 din Legea cadastrului i publicitii imobiliare nr.7/1996, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.6 alin.2 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor i serviciilor
de pia, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.14 din O.G. nr.21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane i rurale,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 515/2002;
- prevederile Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale, ministrului dezvoltrii
regionale i administraiei publice, ministrului finanelor publice i preedintelui Institutul Naional
de Statistic nr.734/480/1003/3727/2015;
- faptul c unul dintre scopurile asigurrii autonomiei locale are la baz dreptul s instituie i s
perceap impozite i taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanarea
activitilor stabilite n competena acestor autoriti;
n temeiul art.27, art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c, art. 45 alin.2 lit.c i art.115 din Legea nr.
215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

H O T R T E :
Art.1. (1) Impozitele i taxele locale, precum i taxele speciale, pe anul 2016, se stabilesc
potrivit prezentei hotrri.
(2) Tabloul cuprinznd cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor i taxelor
locale, taxele speciale i amenzile care se stabilesc, se actualizeaz sau se ajusteaz, dup caz, de
ctre Consiliul Local al Comunei Periam, sunt prevzute n Anexa Nr.1 care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art.2. Pentru plata cu anticipaie a impozitului, datorat pentru ntregul an de ctre
contribuabili, pn la data de 31 martie inclusiv, se acord bonificaia prevazut la art.462, alin.2,
art.467, alin.2 i art.472, alin.2 din Titlul IX din Codul Fiscal i se stabilete, n cazul persoanelor
fizice, dup cum urmeaz :
a) n cazul impozitului pe cladiri, la 10 %;
b) n cazul impozitului pe teren, la 10%;
c) n cazul mijloacelor de transport, la 10%.
Art.3. Pentru determinarea impozitului pe cladiri i a taxei pentru eliberarea
autorizaiei de construire n cazul persoanelor fizice, precum i a impozitului pe teren,
2

ncepnd cu anul 2016, se introduce delimitarea zonelor Comunei Periam, care este prezentat
Anexa Nr.2 i care face parte integrant din prezenta hotrre .
Art.4. (1) Se acord faciliti fiscale anumitor categorii de persoane fizice, n conformitate
cu prevederile art. 456 alin.1-4, art. 464 alin.1 i alin.4, art. 469 alin.1 i art. 476 din Legea
nr.227/2015.
(2) De asemenea, se acord scutire de la plata impozitului pe cldire i terenul aferent
acesteia, aflat la adresa de domiciliu:
- copiilor orfani de ambii prini n vrst de pn la 18 ani, respectiv 25 ani, dac
urmeaz cursurile unei instituii de nvmnt;
- contribuabililor persoane fizice care au n ngrijire copii cu handicap grav sau
accentuat i invaliditate gradul I.
(3) Stabilirea procedurii i criteriilor de acordare a acestor faciliti sunt cuprinse n
Regulamentul prevzut n Anexa Nr.3, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.5. n conformitate cu prevederile art. 266 alin.5-6 din Legea nr.207/2015 privind Codul
de procedur fiscal, creanele fiscale restante administrate de organul fiscal local aflate n sold la
data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaz. Plafonul se aplic totalului creanelor
fiscale datorate i neachitate de debitori.
Art.6. Se aprob Anexa Nr.4 - Lista cuprinznd actele normative, inclusiv hotrrile
Consiliului Local ale Comunei Periam, prin care s-au stabilit impozitele i taxele locale, anex care
face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.7. (1) Prezenta hotrre va intra n vigoare ncepnd cu data de 01.01.2016.
(2) De la aceeai dat, i nceteaz aplicabilitatea H.C.L. Periam nr.100/18.12.2014
privind stabilirea impozitelor i taxelor locale n Comuna Periam ncepnd cu anul 2015, precum i
orice prevederi contrare prezentei hotrri.
Art.8. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri, se ncredineaz domnul Dumitra
Cornel, primarul Comunei Periam, Compartimentul Finanicar-contabil, impozite i taxe, precum i
celelalte compartimente din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.9. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor,
a aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Ferchi Simona Elena, inspector I principal - impozite i taxe;
- Doamnei Ctea Ramona-Maria, casier;
- Compartimentelor din cadrul instituiei ;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe
pagina de internet www.primatimperiam.ro.
L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

HRDLU ANIOARA
_________________

BRON DACIANA

___________________________

Nr. 91 din 29.10.2015