You are on page 1of 3

Anexa Nr.

3
La H.C.L.nr.91 din 29.10.2015

REGULAMENT
pentru stabilirea procedurii i a criteriilor de acordare a
facilitilor fiscale pentru anul 2016
Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cldiri i a impozitului pe teren pentru
persoanele prevzute la Art.7. al prezentei hotrri, trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
- persoanele beneficiare, s nu dein i alte proprieti (cldiri, spaii comerciale sau cu destinaie
de locuin);
- persoanele beneficiare s nu dein n proprietate o suprafa mai mare de 2 ha de teren aflat n
extravilanul localitii;
- domiciliul nscris n B.I./C.I. s coincid cu adresa cldirii pentru care se solicit scutire;
- venitul brut lunar pe membru de familie s fie sub nivelul sumei de 800 lei; prin familie, n
accepiunea acestei proceduri nelegnd so, soie, copii precum i ali membri ai familiei de grad
I care se gospodaresc mpeun;
- persoanele beneficiare s nu fie administratori, asociai sau s dein aciuni n cadrul societilor
comerciale;
- pot beneficia de aceast facilitate i persoanele care locuiesc la aceeai adres i care i-au asumat
obligaia de plat n numele debitorului n conformitate cu prevederile O.U.G. nr.92/2003 privind
Codul de Procedur Fiscal, rererepublicat cu modificrile i completrile ulterioare.
-

Scutirile prevzute la Art..7, Art.8. i Art.9. din prezenta hotrre, se acord:


doar la plata impozitului pe cldirea i terenul aferent acesteia, aflat la adresa de domiciliu a
solicitantului;
n urma unei declaraii pe proprie rspundere c solicitantul, sau membrii familiei acestuia care
locuiesc la aceeai adres, nu mai dein i alte proprieti (cldiri, spaii comerciale sau cu
destinaie de locuin);
pe baza cererii nsoit de documente justificative;
ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare depunerii cererii.
Acte necesare acordrii de faciliti fiscale prevzute la Art .7. al prezentei hotrri:
declaraie pe propria rspundere precum c nu au alte venituri, nu sunt asociai, administratori,
nu dein aciuni la societi comerciale;
acte de identitate pentru toti membrii familiei - copie;
certificat fiscal/adeverin eliberat/ de Administraia Financiar Snnicolau Mare din care
rezult c nu au venituri (pentru toi membrii familiei cu vrsta de peste 18 ani);
adeverin de venit pentru fiecare membru de familie (venitul brut);
pentru cei care realizeaz venituri care const n ajutor social, pensii, ajutor de omaj i/sau
pensie de asisten social, dovada se face cu documente eliberate de organele abilitate.

Acte necesare acordrii de faciliti fiscale prevzute la Art.8. al prezentei hotrri:


copii certificate deces prini;
copie C.I. sau copie Certificat de natere;
adeverin elev/student.

Acte necesare acordrii de faciliti fiscale prevzute la Art.9. al prezentei hotrri:


copie Certificat ncadrare n grad de handicap grav sau accentuat/invaliditate;

copie act de identitate;


declaraie pe proprie rspundere c nu dein n proprietate, o suprafa de teren extravilan mai
mare de 2 ha;
declaraie pe proprie rspundere c solicitantul, sau membrii familiei acestuia care locuiesc la
aceeai adres, nu mai dein i alte proprieti (cldiri, spaii comerciale sau cu destinaie de
locuin).

Potrivit art.495 lit.d din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, n vederea stabilirii
impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal 2016, scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe
cldiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevzute la art.456, art.464
i art.469 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dein documente justificative
emise pn la data de 31 ianuarie 2015 i care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale
autoritilor publice locale, pn la data de 29 februarie 2016.
n cazul n care, persoanele beneficiare nu se mai ncadreaz n criteriile enumerate mai sus, n cel
mult 30 de zile sunt obligate s depun o cerere pentru calcularea impozitelor.

Anexa Nr.4
La H.C.L.nr.91 din 29.10.2015

L I S T A
cuprinznd actele normative prin care s-au stabilit impozitele i
taxele locale pentru anii 2011- 2015

a. Actele normative prin care s-au stabilit impozitele i taxele locale :


-

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal;


H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 112/06.02.2004);
H.G.nr.797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele i taxele locale i alte taxe asimilate acestora, precum i pentru amenzile
care se indexeaz/ajusteaz/actualizeaz anual pe baza ratei inflaiei, aplicabile n
anul fiscal 2006;
H.G.nr.956/2009 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele i taxele locale i alte taxe asimilate acestora, precum i pentru amenzile
aplicabile n anul fiscal 2012;
H.G.nr.1309/2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele i taxele locale i alte taxe asimilate acestora, precum i pentru amenzile
aplicabile n anul fiscal 2013.

b. Hotrrile Consiliului Local Periam


impozitele i taxele locale:
-

prin care s-au stabilit

H.C.L. Periam nr.62/10.12.2010 pentru anul 2011, coroborat cu H.C.L.


Periam nr. 9/25.01.2011;
H.C.L. Periam nr.69/22.12.2011, pentru anul 2012;
H.C.L. Periam nr. 1/04.01.2013, pentru anul 2013;
H.C.L. Periam nr. 96/19.12.2013, pentru anul 2014;
H.C.L. Periam nr. 100/18.12.2014, pentru anul 2015.