You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 4 listopada 2015 | Nr 21 (198)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA

25 lat Raciborskiej
Izby Gospodarczej

Uwaga kierowco!
Idzie zima

Podczas jubileuszowej gali RIG-u wrczono


statuetki Filary Ziemi Raciborskiej 2014.

RACIBRZ - PRACA

Fot. Ireneusz Burek

NOWA DYREKTOR RCK-U


Joanna Maksym-Benczew
zastpi Janin Wystub na
stanowisku dyrektora Raciborskiego Centrum Kultury.
Prezydent Raciborza Mirosaw Lenk ogosi wynik konkursu na stanowisko dyrektora
RCK-u. Funkcj t bdzie penia Joanna Maksym-Benczew.
Po przeprowadzeniu rozmw
kwalikacyjnych p. Joanna
Maksym-Benczew zostaa wybrana przez Komisj Konkursow jako najlepszy kandydat na
stanowisko dyrektora Raciborskiego Centrum Kultury czytamy w uzasadnieniu wyniku.
Dr Joanna Maksym-Ben-

czew urodzia si i mieszka w


Raciborzu. Ukoczya lologi
polsk w Wyszej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Pracowaa
w kilku raciborskich szkoach.
Na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Opolskiego obronia prac doktorsk pt. Kritick msnk 1938-1948. Od 1
padziernika 2002 r. pracuje
jako adiunkt w Katedrze Slawistyki IFP UO i lektorka jzyka
czeskiego w Wyszym Seminarium Duchownym w Opolu, a
od 2005 r. rwnie w Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej
w Raciborzu.
P

RACIBRZ - POLICJA

PRBA PRZEKUPSTWA
Byli prezesi RIG-u (od lewej) Janusz Glinka, Stanisaw Biel oraz czonek RIG-u Andrzej ty
odbieraj wyrnienia z rk Przewodniczcego Rady Nadzorczej RIG-u Jacka Leniowskiego.
IRENEUSZ BUREK

Coroczne przyznanie statuetek lokalnym rmom przez


Raciborsk Izb Gospodarcz
poczone zostao w tym roku z uroczystymi obchodami
25-lecia istnienia stowarzyszenia. Statuetki rozdawane s od
siedmiu lat. Impreza odbywa
si pod patronatem Prezydenta Miasta oraz Starosty Powiatu Raciborskiego. Od trzech
lat wyrnienia maj charakter transgraniczny, bowiem w
kapitule zasiadaj czonkowie
Izby Gospodarczej w Opawie,
za jedno z wyrnie traa do
czeskiego przedsibiorcy.
Podczas uroczystoci w
paacyku RAFAKO gociom
zaprezentowano histori stowarzyszenia, ktre zaoone
zostao 3 wrzenia 1990 roku pod nazw Izba Kupiecka Regionu Raciborskiego.

W pierwszym zarzdzie zasiadali Janusz Glinka, Wojciech Ziajka, Piotr Joszko,


Antoni Krzyk i Tomasz Biauski. Rok pniej zmieniono
nazw na Izb Przemysowo
-Handlow, za w roku 1993
zmieniono statut i przeksztacono izb w Raciborsk Izb
Gospodarcz. Od tego okresu
oprcz kupcw, stopniowo w
szeregi wczano inne brane.
W 1993 roku nawizano formalne porozumienie z Czesk
Izb Przemysowo-Handlow w Opawie. Podczas ceremonii wyrniono pierwszego
prezesa Janusza Glink, Stanisawa Biela, najduej penicego funkcj szefa zarzdu
(przez 17 lat) oraz czonka izby
z najduszym staem (blisko
dwudziestoletnim) Andrzeja tego (rma Raciborskie
Przedsibiorstwo Inwestycyjne).

O aktualnej dziaalnoci
RIG-u mwia Lucyna Siwek konferansjerka. Jednym z elementw biecych dziaa jest
wsppraca z czeskimi partnerami. Prezydent Mirosaw Lenk
zaakcentowa mocne zacienienie wsppracy pomidzy samorzdem a rodowiskiem gospodarczym, czego przykadem
jest powstanie w biecym roku w Urzdzie Miasta nowego
Referatu Przedsibiorczoci
i Obsugi Inwestora, a take
wdroenie nowoczesnego narzdzia informatycznego Polsko-Czeskiej
Gospodarczej
Platformy Informacyjnej SILESIAinfo wedug pomysu lokalnego przedsibiorcy, czonka
RIG-u Ireneusza Burka. Prezydent podkreli, e skierowanie dziaa samorzdu na
przedsibiorcw oraz inwestorw jest jasno obranym kierunkiem dzisiejszych czasw.

Filary odebray rmy:


Mieszko S.A., Przedsibiorstwo
Rolno-Przemysowe AGROMAX Sp. z o.o., SAFER sp.j.,
Salony Odzieowe Gabriela,
Bosh Service Auto Koza oraz
czeska rma Hagemann. Za
dziaalno spoeczn wyrniono ponadto Wilhelma Wolnika, wieloletniego nauczyciela
i samorzdowca.
O nagrodzonych
rmach czytaj na str. 18.

Mia ponad 2 promile, zakaz prowadzenia pojazdw i postanowi wrczy


mundurowym 500 zotych
apwki.
W niedzielny poranek, 25
padziernika policjanci z raciborskiej drogwki w Ndzy
na ul. Gliwickiej zatrzymali do
kontroli kierujcego oplem. Badanie alkomatem wykazao, e
33-latek w organizmie mia ponad 2 promile alkoholu. Ponadto policjanci ustalili, e 33-letni
mieszkaniec powiatu raciborskiego posiada ju orzeczony
wyrokiem raciborskiego sdu
zakaz prowadzenia pojazdw

mechanicznych. Mczyzna zaproponowa policjantom 500 z


apwki w zamian za to, aby zapomnieli o caej sprawie. Mundurowi poinformowali go, e
prba przekupienia policjanta
to przestpstwo, ten jednak zignorowa ich ostrzeenia i pooy w radiowozie 500 z. 33-latek
zosta zatrzymany, a kiedy wytrzewia, usysza zarzuty jazdy
samochodem po pijanemu, niestosowanie si do wyroku sdu
i prby wrczenia policjantom
apwki. Teraz mczynie grozi
nawet 8 lat pobytu w wizieniu.
P

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

ulica w. Jana 16

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Wiadomoci

4 listopada 2015, nr 21 (198)

<< GazetaInformator.pl

region polityka

Wybory 2015: Zmiana warty


Po trzech kadencjach w Sejmie zabraknie Henryka Siedlaczka, etatowego przedstawiciela Raciborszczyzny.
Zastpi go Gabriela Lenartowicz.
pawe strzelczyk

W okrgu nr 30 mandaty poselskie uzyskali: Izabela Kloc, Grzegorz Matusiak,


Grzegorz Janik, Teresa Glenc,
Czesaw Sobierajski (wszyscy
Prawo i Sprawiedliwo), Gabriela Lenartowicz, Marek
Krzkaa, Krzysztof Gadowski (Platforma Obywatelska)
oraz Krzysztof Sitarski (Kukiz15).
W Senacie RP z naszego
regionu zasidzie Adam Gawda (PiS). Zdoby poparcie a 43,36% gosujcych.
Za nim uplasowa si Dariusz Prus z PO, ktry otrzyma 26,15% gosw. O mandat w Sejmie w okrgu nr
72 walczyli take Mateusz
Kania (14,3%), Beata Baran
(6,57%), Ryszard Leszczyski (4,01%), Aleksander Zioo (3,44%), Jarosaw Ligas
(2,16%). W Senacie jest jednak miejsce tylko dla jednego
kandydata. Bdzie nim ten,
ktry uzyska najwiksz liczb gosw, czyli Adam Gawda, ktry dotychczas by Radnym Sejmiku Wojewdztwa
lskiego.
W Raciborzu od dawna
zwyciaa Platforma. Tak
byo i tym razem, cho przewaga nad drugim z kolei PiS-em okazaa si minimalna i
wyniosa niespena 60 go-

sw. W caym jednak okrgu


przewaga PiS-u nie podlegaa dyskusji to dotychczasowa opozycja zgarna 5 mandatw przy 3 dla PO. Ofiar
proporcjonalnego systemu

Najlepszy
wynik
w okrgu
osigna
liderka PiS-u
w regionie,
Izabela Kloc.
Gosowao na ni

43 648 osb.
podziau mandatw metod
dHondta pad wanie Henryk Siedlaczek. Parlamentarzysta z Rud Wielkich w
caym okrgu uzyska 7 657
gosw, wyprzedzajc m.in.
Teres Glenc i Czesawa Sobierajskiego. Lepszy wynik
PiS-u sprawi, e wymieniona
dwjka w Sejmie zasidzie,
dla Siedlaczka miejsca jednak zabrako. Warto jednak

wspomnie, e byy Starosta


Raciborski nie by w tych wyborach przesadnie przez parti wspierany. Pocztkowo
proponowano mu start do Senatu, ostatecznie na licie do
Sejmu musia zadowoli si
tylko szst pozycj. Nie by
te specjalnie eksponowany
w trakcie kampanii. To Lenartowicz pojawiaa si przy
kadej moliwej okazji, np.
u boku prezydenta Lenka czy
starosty Winiarskiego podczas rozmaitych wydarze,
promujc przy okazji swoj
kandydatur. Sporym handicapem okazao si te piastowane przez ni stanowisko
wicewojewody lskiego.
Bezapelacyjnie najlepszy
wynik w okrgu wykrcia
liderka PiS-u w regionie, p.
Izabela Kloc. Gosowao na
ni 43 648 osb. Dla porwnania, drugi najlepszy wynik
osigna jedynka Platformy Gabriela Lenartowicz,
ktrej zaufao 17 823 wyborcw. To przepa pomidzy
liderkami list obydwu partii. Dalej nie byo ju takiej
dysproporcji.
Nastpnym
przypada nastpujca ilo
gosw: Matusiak - 17 227,
Krzkaa - 15 404, Sitarski
- 12 127, Gadowski - 11 459,
Janik - 9 355, Glenc - 6 354,
Sobierajski - 5 014.
Jeli chodzi o podzia te-

Zbiorcze statystyki gosowania w okrgu 30

rytorialny, to najwiksz reprezentacj bdzie mia Rybnik (Kloc, Janik, Sobierajski,


Krzkaa) i Wodzisaw (Zawadzki, Sitarski, Gawda).
Po jednym przedstawicielu
za - Jastrzbie-Zdj i Racibrz. Jedyn przedstawicielk ziemi raciborskiej bdzie
Gabriela Lenartowicz. Niewiele zabrako, aby w Sejmie
z listy partii Jarosawa Kaczyskiego znalaza si Katarzyna Dutkiewicz. Zabrako jej zaledwie troch ponad
200 gosw. Jednak startujca z nr 5 radna powiatowa
nie zaamuje si z tego powodu, wrcz przeciwnie. Cieszy j znakomity wynik PiS-u w skali kraju. Ponadto jest
pierwsz rezerwow swojej
partii w okrgu Jeli kto z
pitki posw z jakiejkolwiek
przyczyny straci mandat,
Dutkiewicz wskakuje na jego miejsce.
W kocwce kampanii
wyborczej spor aktywno
(rnego rodzaju) wykazywaa Anna Ronin, nr 1 na licie
Zjednoczeni dla lska. Na
niewiele jednak to si zdao.
Kandydatka Mniejszoci Niemieckiej otrzymaa niespena
1000 gosw, a wic o wiele
mniej ni wtedy, gdy ubiegaa si o fotel Prezydenta Miasta Raciborza.

komentarz na gorco
Adam Gawda
Senator RP

Informacj o zwycistwie
w wyborach do Senatu odebraem z wielk radoci i satysfakcj. Mam jednak pen wiadomo odpowiedzialnoci za
to zaufanie, potwierdzone tak
du iloci osb gosujcych
na mnie. To przede wszystkim
olbrzymi kredyt zaufania zacignity u mieszkacw naszego
regionu, ktry zamierzam spaca kadego dnia czteroletniej
kadencji swoj sumienn prac. Bardzo dobry wynik wyborczy to zobowizanie wobec
wszystkich mieszkacw Subregionu Zachodniego, rwnie
tych, ktrzy gosowali na moich
konkurentw. Rado z wygranej jest dla mnie tym wiksza,
e rywalizowaem z dowiadczonymi samorzdowcami,
ktrzy rwnie niezwykle pracowicie zaangaowali si w

kampani wyborcz. Chciabym im podzikowa za t rywalizacj. Moim zdaniem bardzo dobry wynik caego obozu
Zjednoczonej Prawicy, ktr
mam zaszczyt reprezentowa
w parlamencie, odzwierciedla
pragnienie dobrej zmiany wyraanej przez spoeczestwo w
tych wyborach. Zmiana ta jest
jednak moliwa tylko wtedy,
jeli wszyscy w naszej subie
publicznej bdziemy codziennie koncentrowa si na dobru
pastwa, narodu i ludzi. Jako
senator Rzeczpospolitej Polski chciabym podkreli, e
tak wanie bd wykonywa
swj mandat. Aktywno moja i moich wsppracownikw
podczas kampanii wyborczej to
jedynie wstp do cikiej pracy
nad stworzeniem dobrego prawa w parlamencie. To prawo
ma tworzy warunki rozwoju
gospodarczego, przedsibiorczoci, dziaalnoci kulturalnej
i poprawy jakoci ycia. Dziki niemu mieszkacy naszego
kraju bd mieli lepsze drogi,
wicej miejsc pracy, skuteczniejsz sub zdrowia. Obiecuj, e nad tworzeniem takiego wanie prawa bd czuwa.
Dla ludzi i z ludmi.

Posowie na Sejm VIII kadencji z okrgu wyborczego nr 30


(Rybnik, Racibrz, ory, Wodzisaw i Jastrzbie-Zdrj)

Liczba uprawnionych
do gosowania - 574191
Liczba kart

Frekwencja
w regionie

wanych - 297568
Liczba gosw

51,82%

wanych - 289963
Liczba gosw

PiS
Izabela Kloc
43 648 gosw

PiS
Grzegorz Matusiak
17 222 gosw

PiS
Grzegorz Janik
9 355 gosw

niewanych - 7605

Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe


Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Teresa Glenc
6 354 gosw

PiS
Czesaw Sobierajski
5 014 gosw

PO
Gabriela Lenartowicz
17 823 gosw

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

PiS
Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

PO
Marek Krzkaa
15 404 gosw

PO
Krzysztof Gadowski
11 549 gosw

KUKIZ15
Krzysztof Sitarski
12 127 gosw

GazetaInformator.pl >>

przypada 10. rocznica mierci


proboszcza okrglaka.
W opinii p. Klimy idealnym miejscem jest plac przy
ul. Warszawskiej (ten sam, o
ktry ostatnio toczyy si boje
zwizane z planowan wycink drzew). Miejsce to znajduje
si w najbliszym ssiedztwie
kocioa, a miasto ma zamiar
je rewitalizowa. Na razie nie
wiadomo, jak na spraw zapatruje si prezydent. Z racji
przypadajcego na 28 padziernika jubileuszu Raciborskiej Izby Gospodarczej musia on wczeniej opuci sesj,
std radny nie doczeka si natychmiastowej odpowiedzi.
ps

RACIBRZ - samorzd

Odkopa przejcie
pod Odrostrad?
Zaapelowa o konkretne rozwizanie, jak chociaby ograniczenie prdkoci czy
dodatkowe znaki. Jednak najlepszym rozwizaniem byoby przywrcenie podziemnego przejcia, funkcjonujcego
jeszcze przed kilku laty.
Podobnie negatywnego
zdania o likwidacji tunelu pod
jezdni jest prezydent Mirosaw Lenk. Jednak odkopanie go nie wchodzi w rachub,
gdy na przeszkodzie stoi przebiegajca w tym miejscu podziemna infrastruktura w postaci rur ciepowniczych.
ps

RACIBRZ - bezpieczestwo

Zarzuty dla amatora


cudzych telefonw
Raciborscy dzielnicowi
zatrzymali
21-letniego
mczyzn, ktry dokona
rozboju.
28 padziernika zatrzymano sprawc rozboju na ulicy
Podwale w Raciborzu. Sprawca, groc uyciem przemocy
wobec 17-letniego mieszkaca
powiatu raciborskiego, dokona kradziey telefonu komrkowego o wartoci 300 zotych.
W wyniku podjtych dziaa
dzielnicowi trafnie wytypowali
i zatrzymali osob zwizan z rozbojem. Do zatrzymania doszo na terenie miasta. Zatrzymany to
21-letni mieszkaniec Racibo-

rza. Mczyzna trafi do policyjnego aresztu.


Jak ustalili ledczy podczas czynnoci z zatrzymanym, rozbj to nie jedyny jego konflikt z prawem, gdy
sprawca w maju br. na szkod
tego samego poszkodowanego dokona kradziey telefonu komrkowego o wartoci
ponad 500 zotych. Mody
mczyzna od ledczych usysza dwa zarzuty, za ktre grozi
mu nawet 12 lat pobytu w wizieniu. Ponadto mundurowi
odzyskali skradziony telefon
w wyniku rozboju.
ps

RACIBRZ - gospodarka

Remont ul. Armii


Krajowej w 2016 roku
Po ulicy Bosackiej kolejn drog na Ostrogu, ktra doczeka si remontu,
ma by ul. Armii Krajowej.
Powoli koczy si remont ul. Bosackiej. Nie
oznacza to, e utrudnienia
komunikacyjne na Ostrogu
si zakocz, gdy ju dzisiaj starosta Ryszard Winiarski zapowiada remont
kolejnej gwnej arterii,
a mianowicie ul. Armii Kra-

jowej, na odcinku od mostu zamkowego do mostu na


Uldze. Powoli dobiega koca
faza projektowania. Uzgodnione s objazdy w kierunku
Markowic. Prace maj ruszy
w przyszym roku poinformowa dzi na sesji starosta
Ryszard Winiarski. W 2015
roku ma zosta take przygotowany projekt remontu ul.
Rybnickiej.
ps

Mafia w urzdzie?
Sprawa w prokuraturze

w skrcie

Prezydent skada doniesienie do prokuratury


przeciwko Annie Ronin, ktra wezwaa go do dymisji.
Fot. Gazeta Informator

Skwer im.
ks. Jurczyka?

Radni chcieliby, aby UM


zleci odkopanie podziemnego przejcia pod ul. Reymonta.
To bya idiotyczna decyzja, a ci, co to wymylili, powinni trafi przed sd twierdzi
radny Piotr Klima o zasypaniu
przejcia podziemnego pod ul.
Reymonta. Przez Odrostrad mona przej na wysokoci apteki, nastpne przejcie
jest dopiero koo stray poarnej. To powoduje, e ludzie,
chcc przedosta si na drug
stron, np. na kadk, do parku, ryzykuj i przechodz przez
ruchliw ulic pen pdzcych
aut doda.

region

racibrz samorzd

racibrz - samorzd

Radny Piotr Klima chce


uhonorowa
wieloletniego proboszcza parafii
NSPJ.
Radny Piotr Klima ma pomys, aby uczci pami zmarego przed 10 laty ks. Alojzego
Jurczyka, proboszcza parafii
NSPJ, nadajc Jego imi placowi nieopodal kocioa. Swj
skwer w Raciborzu ma ju inny zasuony raciborski proboszcz, ks. praat Stefan Pieczka. Jego imi nosi placyk tu
obok parafii WNMP, ktr
wiele lat zarzdza. Tymczasem
Piotr Klima na dzisiejszej sesji
zaproponowa, aby w ten sam
sposb uhonorowa ks. Alojzego Jurczyka. Okazja ku temu
jest nie byle jaka w tym roku

Wiadomoci 3

4 listopada 2015, nr 21 (198)

paulina krupiska

Na kilka dni przed zakoczeniem kampanii wyborczej do Sejmu, radna


miejska i zarazem kandydatka na posank Anna Ronin
wydaa owiadczenie, w ktrym wezwaa do dymisji prezydenta Mirosawa Lenka.
Jak Pastwo wiecie
podczas ostatnich wyborw
na prezydenta Raciborza w
2014 r. gwnym motywem
negatywnej kampanii wobec
mnie, A. Ronin, byy teksty
zwizane z sekt, czyli teksty podegajce do nienawici na tle religijnym. Komentarze, a w zasadzie hejty
pisane byy midzy innymi z
jednego z domw w Raciborzu-Ocicach na ul. Kotaja, co ustaliy organy cigania. Zgadnijcie Pastwo
kto mieszka w tym domu?
Okazuje si, e w tym domu mieszka sam M. Lenk
piastujcy obecnie funkcj
Prezydenta Raciborza. W
mojej opinii kampania wyborcza szczeglnie przed II
tur wyborw bya nieuczciwa. Wobec mnie stosowano
esbeckie metody: ledzenie,
groby, hejty, omieszanie,
podeganie do nienawici
religijnej i narodowociowej, zastraszanie, manipulowanie
wypowiedziami.
Okazuje si, co ustaliy organy cigania, e M. Lenk
przyczynia si do gwnego nurtu negatywnej kampanii wobec mnie podaa do publicznej informacji

Anna Ronin zarzuca prezydentowi, e miastem rzdzi


betonowa klika, a on sam zastrasza i omiesza
j przed ostatnimi wyborami samorzdowymi.
Anna Ronin. Radna zwoaa konferencj prasow w
tej sprawie, podczas ktrej
podkrelaa, e miastem od
lat rzdzi betonowa klika i
kady, kto do kliki nie naley bdzie przeladowany i
omieszany.
Prezydent
Mirosaw
Lenk, w zwizku z oskareniami, ktre pady pod jego
adresem, skierowa doniesienie do prokuratury. Wyda take owiadczenie w tej
sprawie. W ostatnim tygodniu w mediach i na portalach internetowych pojawia si odezwa z wezwaniem
do ustpienia ze stanowiska
prezydenta miasta Racibrz.
Takie apele nie s niczym
wyjtkowym, kiedy wysuwa je opozycja, zwaszcza
ta najbardziej sfrustrowana
porak w wolnych wyborach. Mj gboki niepokj
wzbudzio jednak uzasad-

nienie tego wezwania. Z publikacji wynika jakoby miasto Racibrz od wielu lat
byo wykorzystywane przez
mafijny ukad. Posdza si
prezydenta, biznes i lokalne media o stworzenie betonowej kliki, ktra korzysta bezprawnie ze rodkw
publicznych. Osoby spoza
tzw. ukadu betonu maj by wg autorw odezwy
przeladowane, szykanowane i zastraszane. Taki obraz
moe budzi groz i wskazywa na dziaania kryminalne rzdzcego prezydenta.
Bdc legalnie wybranym
prezydentem, dla bezstronnej oceny zarzutw postawionych w wezwaniu kieruj
je do prokuratury. Do czasu
zakoczenia dochodzenia
postanowiem nie wypowiada si publicznie w powyszej sprawie czytamy w
owiadczeniu prezydenta.

RACIBRZ - gospodarka

Dla kogo mieszkanie?


Magistrat uatwia wynajem miejskich mieszka
osobom spoza Raciborza,
ale tu pracujcym.
Rada miasta przyja
uchwa w sprawie zmiany
zasad wynajmowania lokali
wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta
Racibrz. Podniesione zostay
progi dochodowe uprawniajce do wynajcia mieszkania,
ponadto wynajem mieszka
bdzie uatwiony osobom posiadajcym wysokie kwalifikacje zawodowe oraz absolwentom studiw. Zmiany maj
na celu przystosowanie dotd
obowizujcych przepisw do
obecnych realiw. Ma to te na
celu w pewnym stopniu prze-

ciwdziaa wyludnianiu si
miasta, a by moe przycign nowych mieszkacw.
Std te zapis mwicy
o moliwoci ubiegania si o
mieszkanie komunalne dla
osb spoza Raciborza, ktre
jednak maj w miecie zatrudnienie. Przewodniczcy komisji gospodarki miejskiej Marcin Fica podczas ostatniego
posiedzenia zauway, e mona by da moliwo wynajmu miejskich mieszka take
ludziom spoza Raciborza pracujcym w jego okolicach, np.
w Eko-Oknach w Kornicy czy
w Rafamecie w Kuni Raciborskiej. To dodatkowa szansa na
zwikszenie populacji raciborzan.

Niestety, jak tumaczya


wiceprezydent Irena ylak,
ustawa uniemoliwia tak
ewentualno. Nie znaczy to
jednak, e wadze Raciborza
s nieprzychylne napywowi mieszkacw okolicznych
gmin i zamierzaj utrudnia
im zamieszkanie u nas. Wrcz
przeciwnie, istnieje furtka
i prezydent nie tai, jak przyjezdni mog zdoby prawo
do ubiegania si o mieszkanie
z miejskiego zasobu, nawet
nie bdc tu zatrudnionym.
Wystarczy tylko zamieszka
gdzie ktem np. u znajomego. Wtedy droga do zoenia
wniosku staje otworem.
p

Konkurs Domu Ksiki


W ostatnim czasie kilku modych autorw z regionu
(Wodzisaw, Rydutowy, Racibrz) wydao ksiki.
Podaj kilka przykadw.
Nagrod ksika Melancholii Andrzeja Paczkowskiego
Nagroda dodatkowa - t-shirt reklamujcy ksiki Jo Nesbo
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Konkurs gwary
Do 10 listopada przyjmowane
s zgoszenia do IX Midzynarodowego Konkursu Gwary
Laskiej. W tym roku konkurs
odbdzie si pod hasem
Morawske rzadzyni selske
hospodyni. Organizatorem
konkursu jest Zesp Szk w
Krzanowicach.
Nagroda
burmistrza
Burmistrz Kuni Raciborskiej
nagrodzi Radosawa Rpa
ucznia Zespou Szk Budowlanych i Rzemios Rnych w
Raciborzu. Radosaw, ktry
jest mieszkacem Siedlisk,
w ubiegym roku szkolnym
bra udzia w Oglnopolskim
Turnieju Budowlanym w
Poznaniu, na ktrym zdoby
tytu laureata w Centralnym
Finale XLIV Edycji Turnieju
Budowlanego Zota Kielnia
w zawodzie monter zabudowy
i robt wykoczeniowych w
budownictwie. W nagrod za
sukces gmina ufundowaa dla
laureata wiertark.
Ruiny zabezpieczone
Zakoczyy si prace konserwatorskie i zabezpieczajce ruin zamku w Tworkowie. Tym razem pracowano
przy pnocno-zachodnim
skrzydle. Uzupeniono mury i
sklepienia, wykonano izolacj
i wzmocniono cian szczytow piwnic. Na zabezpieczenie ruin uzyskano dotacje
lskiego Wojewdzkiego
Konserwatora Zabytkw w
Katowicach.
Zagin
Miosz Grabowski
Policjanci z Wodzisawia lskiego poszukuj 16-letniego Miosza Grabowskiego.
Chopak w pitek opuci Powiatowy Dom Dziecka w Gorzycach i do dzi nie nawiza
kontaktu z opiekunami. Osoby posiadajce jakiekolwiek
informacje na temat miejsca
pobytu zaginionego proszone
s o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komend Powiatow Policji w Wodzisawiu
lskim pod numerami telefonu 32 453 72 55, 32 453 72
65 lub najblisz jednostk
policji pod numerem telefonu
997 lub 112.

Bieg Niepodlegoci
W rod, 11 listopada o godz.
12.00 w Kuni Raciborskiej
rozpocznie si Bieg Niepodlegoci. Gociem specjalnym
imprezy bdzie Ewa Bugdo.
Organizatorem biegu jest
Urzd Miejski w Kuni Raciborskiej, Zesp Szk Oglnoksztaccych oraz Miejski
Orodek Kultury, Sportu i
Rekreacji.
Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
Gmina Ndza zoya wniosek
o dofinansowanie do
WFOiGW w Katowicach
na opracowanie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej.
Bez tego dokumentu gmina
nie bdzie moga pozyskiwa
unijnych rodkw na inwestycje zwizane z popraw
jakoci powietrza.

4 Edukacja

4 listopada 2015, nr 21 (198)

<< GazetaInformator.pl

ndza sport

Niedosyt obu druyn po remisie 1:1


arkadiusz piechota

Zacita rywalizacja midzy LKS-em 1908 Ndza a


Silesi Lubomia dostarczya
sporo emocji do samego koca spotkania. Zarwno zawodnicy, jak i kibice obu zespow mog odczuwa lekki
niedosyt i musz zadowoli
si tylko jednym punktem.
Ju w smej minucie szans
na prowadzenie mieli gospodarze. Zawodnik z numerem
3 (Mykola Kozub) prostopadym podaniem otworzy
drog do bramki Adrianowi
Cicheckiemu. Ten przeoy
pik na lew nog, ale strza
zatrzyma dobrze ustawiony
bramkarz. Cztery minuty pniej kolejn akcj, tym razem
prawym skrzydem przeprowadzili gospodarze. Sebastian
Margeciok poda do Mariusza
Frydryka, ten wycofa pik

Fot. Arkadiusz Piechota

Zacita rywalizacja dostarczya emocji do koca spotkania. Zawodnicy jak i kibice


obu zespow mog odczuwa niedobr bramek i musz zadowoli si tylko jednym punktem.
do Tomasza Czernego, ktry
zdecydowa si na strza z linii
szesnastu metrw. Bramkarz
popisa si czujnoci i wybi
pik, ktra ldowaa pod nogami Frydryka. Ten z ostrego
kta strzeli, ale bramkarz ponownie nie da si zaskoczy.
W szesnastej minucie Silesia
wywalczya rzut rony. Wojciech Grabiniok dokadnie
dorodkowa, ale bramkarz w
ostatniej chwili cign pik
z gowy nacierajcego rywala.
Po faulu w trzydziestej minucie na Denisie Abramczyku do
strzau z dwudziestu metrw
ustawi si Grabiniok. Technicznym uderzeniem posa
futbolwk w stron bramki. Ta uderzya w poprzeczk
i ostatecznie wpada do siatki. Bramkarz gospodarzy jakby przymarz do murawy, a
jedyne co zrobi, to odprowadzi pik wzrokiem. Wynik

kornowac - edukacja

Fot. M.A.

Rocznica
patrona szkoy
LKS Ndza zmierzya si
na wasnym boisku z Silesi Lubomia.

do przerwy nie uleg zmianie


i Silesia prowadzia skromnie
0:1. Gocie od pierwszej minuty drugiej poowy zaatakowali bramk rywala. Tym razem Mateusz Kocot prbowa
zaskoczy bramkarza, ale ten
by dobrze ustawiony i pewnie
wyapa pik. Kolejne minuty
zwalniay nieco gr, ktra toczya si gwnie w rodku pola, a do szedziesitej pierwszej minuty. Po faulu z lewej
strony Micha Stroka ustawi
pik na wysokoci dwudziestu metrw od bramki Silesii. Mocnym, zdecydowanym
strzaem wpakowa pik do
siatki, nie dajc szans bramkarzowi jest remis. W siedemdziesitej minucie z rzutu
ronego dorodkowa Stroka.
Pika poszybowaa nad obrocami i trafia do Margecioka,
ktry uderzy z woleja i tylko milimetry dzieliy goci
od utraty bramki - pika jednak przesza obok supka. W
kocwce spotkania zarwno
Ndza, jak i Lubomia nie rezygnowali z walki o trzy punkty. W osiemdziesitej sidmej
minucie, po bdzie obrocw
gospodarzy, pik przej Kocot, ale w starciu z bramkarzem zabrako mu szczcia,
aby zmieci futbolwk w
siatce. Chwil pniej pik
przej Wojciech Matuszek,

ktry mocnym strzaem trafi w poprzeczk. Ostatecznie obrocy wybili pik za


lini boczn. Nastpnie gr
wznowia Silesia i Matuszek
znw dosta pik. Odda celny strza i kolejny raz napdzi
gospodarzom stracha pika
minimalnie mina spojenie
supka z poprzeczk. Spotkanie zakoczyo si wynikiem
1:1.
Kolejne spotkanie, 8 listopada (niedziela) LKS 1908
Ndza na wyjedzie zmierzy
si z KS 94 Rachowice, a Silesia Lubomia bdzie podejmowa u siebie TKKF Zuch Orzepowice.
Po 13. kolejce tabela
wyglda nastpujco:
1. Db Gaszowice
2. TS abdy
3. Wilki Wilcza
4. LKS 1908 Ndza
5. Naprzd Borucin
6. Silesia Lubomia
7. Czarni Pyskowice
8. KS 94 Rachowice
9. Rafako Racibrz
10. Jedno Jejkowice
11. Zameczek Czernica
12. TKKF Zuch Orzepowice
13. Naprzd Rydutowy
14. LKS Krzyanowice
15. Zryw Radonia
16. Fortuna Gliwice

racibrz - edukacja

Zesp Szk Artystycznych w Raciborzu?


Radny Andrzej Ros
proponuje aby na bazie
szkoy muzycznej i liceum plastycznego powoa placwk ksztacc modych artystw.
W Raciborzu funkcjonuje szkoa muzyczna, za
modzie
utalentowana
R E K L A M A

Musicie od siebie wymaga,


chociaby inni od was nie wymagali - Jan Pawe II
Akcentem religijnym rozpoczo si organizowane
przez dyrekcj gimnazjum
w Kornowacu upamitnienie rocznicy nadania szkole imienia papiea Polaka.
W dniu 23 padziernika br.
w kociele pw. w. Bartomieja w Pogrzebieniu odprawiono
uroczyst Msz w. jubileuszow z okazji 10-lecia nadania
gimnazjum w Kornowacu
imienia Jana Pawa II. Mszy
w. przewodniczy ks. Piotr
Wala SDB.
W kociele zgromadzili si
licznie parafianie, nauczyciele, modzie, pracownicy oraz
przyjaciele szkoy. W czasie kazania ksidz Piotr Wala zwrci
si bezporednio do modziey gimnazjum w Kornowacu,
przytaczajc pamitne sowa
papiea Polaka: Musicie od
siebie wymaga, chociaby inni od was nie wymagali.

W trakcie Mszy w. modzie powicia skadane


w czasie mszy dary ofiarne. Pod
koniec eucharystii grupa muzyczna zapiewaa hymn wiatowych Dni Modziey pt. Bogosawieni, miosierni oraz
hymn szk papieskich My,
Jana Pawa uczniowie. Ksidz
Piotr, dzikujc grupie za urozmaicenie mszy pieniami religijnymi, podkreli, e najlepszym przyjacielem czowieka
jest Jezus Chrystus. Na zakoczenie przypomnia sowa proboszcza Tadeusza Augustyna:
ycz wszystkim, aby nauka
w szkole owocowaa pniej
w pracy.
Warto zaznaczy, ze mottem miesica racowego
w salezjaskiej parafii w Pogrzebieniu s sowa: Raniec
to skarb, ktry trzeba odkry.

/ma/

plastycznie ma moliwo
ksztacenia si w liceum
o profilu plastycznym. Wiceprzewodniczcy
rady
miasta Andrzej Ros wpad
na pomys, aby zastanowi
si nad reorganizacj raciborskiego szkolnictwa i na
bazie istniejcego liceum

powoa Zesp Szk Artystycznych, zwaszcza e od


lat rne rodowiska bezskutecznie dopominaj si
o utworzenie szkoy muzycznej II stopnia.
Radny ma wiadomo,
e zarwno budetowo, jak
i organizacyjnie jest to te-

mat ciki do udwignicia.


Ale moe to jest wanie
ta droga ktrej poszukujemy - mwi na ostatniej
sesji rady miasta, dodajc,
e s ju prowadzone rozmowy.
ps

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 21/2015


region

GazetaInformator.pl 4 listopada 2015 nr 21 (198)

gospodarka

Spotkanie Partnerw Wspierajcych platform SILESIAinfo


Fot. Kamila Wolny-Wilczok

Urzdy zadeklaroway wzajemn wspprac w ramach prowadzenia


i rozwoju Polsko-Czeskiej Gospodarczej Platformy Informacyjnej SILESIAinfo.
ireneusz burek

30 padziernika br. prezydent Mirosaw Lenk wraz z


wiceprezydentem Iren ylak
zaprosili na spotkanie osoby
reprezentujce instytucje, ktre przystpiy do roli partnerw wspierajcych projektu SILESIAinfo.
Podczas spotkania oficjalnie podpisano umow o wsppracy, co zapiecztowao podjcie wsplnego przedsiwzicia,
majcego na celu stwarzanie
warunkw rozwoju gospodarczego Raciborza i szeroko
rozumianego rozwoju przedsibiorczoci. Partnerzy wspierajcy, w myl podpisanej umowy, zadeklarowali wzajemn
wspprac w ramach prowadzenia i rozwoju Polsko-Czeskiej Gospodarczej Platformy
Informacyjnej SILESIAinfo.
Zaoeniem platformy jest dotarcie z informacj o charakR E K L A M A

W Urzdzie Miasta podpisano porozumienie w sprawie


SILESIAinfo. Na zdjciu od lewej starosta Ryszard
Winiarski, prorektor PWSZ dr Jakub Berezowski,
komendant KPP w Raciborzu Pawe Zajc.
terze gospodarczym do jak
najwikszego grona przedsibiorcw. Bardzo duy nacisk w
projekcie kadzie si na to, aby
informacje pochodziy z lokalnych urzdw, z ktrymi maj
styczno przedsibiorcy. Przypomnijmy, e do projektu w-

czyy si nastpujce urzdy:


Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Powiatowy Urzd Pracy, Urzd Skarbowy w Raciborzu, ZUS Racibrz, Powiatowa
Komenda Policji w Raciborzu,
PWSZ w Raciborzu, Urzd Celny w Rybniku, Powiatowa Sta-

cja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu.


Podczas spotkania omwiono zaoenia wsplnych
dziaa oraz oczekiwania wobec
partnerw. Prowadzcy spotkanie Ireneusz Burek zaprezentowa gwne zadania, ktre stoj
przed administratorem systemu, w szczeglnoci promocj
platformy, regularne prezentowanie najnowszych informacji
pochodzcych od partnerw
wspierajcych. Do zada administratora bdzie m.in. wypracowanie zasad przekazywania
informacji, wyznaczenie osb
odpowiedzialnych za kontakty oraz poruszan tematyk na
amach serwisu, a take wypracowanie takiego obszaru wsppracy, ktry przyniesie wsplne
korzyci stronom porozumienia oraz przedsibiorcom.
Prowadzenie platformy polega m.in. na zbieraniu, selekcji
i opracowaniu rozproszonych

w wielu rdach informacji


przydatnych dla przedsibiorcw, publikowaniu ich na stronie informacyjnej SILESIAinfo.
org oraz wreszcie dostarczaniu informacji poprzez system
newsletterowy do zarejestrowanych uytkownikw systemu.
Podczas spotkania zaprezentowano m.in. katalog rde informacji gospodarczych, ktry
bdzie rozwijany wraz z partnerami. Wrd tych nie moe
zabrakn lokalnych urzdw,
z ktrymi styka si przedsibiorca. To tutaj bowiem tworzy
si lub przetwarza informacje
merytoryczne dotyczce podatkw, finansw, rynku pracy itp.
Oczekiwania wobec partnerw
to rwnie: konsultowanie za-

gadnie i pyta przesyanych


za porednictwem platformy przez przedsibiorcw do
partnerw, wspieranie dziaa
informacyjno-promocyjnych
dotyczcych upowszechniania
wiedzy w rodowisku lokalnym o inicjatywach dotyczcych rozwoju przedsibiorczoci, promocji na rzecz rozwoju
gospodarczego przedsibiorstw
Euroregionu Silesia w ramach
dziaalnoci statutowej.
W najbliszych dniach prowadzone bd kolejne, indywidualne spotkania, podczas ktrych omwione zostan tematy,
jakie trafi w pierwszej kolejnoci na platform SILESIAinfo, a
za jej porednictwem do przedsibiorcw.

6 PLUSY BIZNESU

4 listopada 2015, nr 21 (198)

DLA

POWIAT RACIBORSKI GOSPODARKA

wodzisaw lski edukacja

61 wiatrakw w caym powiecie

Firmy anagauj
si w edukacj

Fot. Gazeta Informator

Starostwo Powiatowe w Raciborzu


wydao 61 pozwole na budow wiatrakw.
pawe strzelczyk

Starostwo nie podejmuje


decyzji w tej sprawie, co najwyej wydaje pozwolenie na budow. O tym, czy chc wiatrakw,
decyduj wadze gmin i inwestorzy tumaczy starosta Ryszard
Winiarski. W ten sposb szef powiatu odnis si do zarzutw,
jakoby za plecami mieszkacw
i mimo ich wyranych sprzeciww starostwo przyczyniao si
do powstawania kolejnych farm
wiatrowych. Ostatnio np. przeciwko wiatrakom protestowali
mieszkacy gminy Krzanowice.
Protesty nie ominy te gminy
Rudnik, pioniera w dziedzinie
tego typu inwestycji w powiecie raciborskim. Tam jednak,
jak twierdzi starosta, kady rolnik chcia, aby wiatrak stan na
jego polu, gdy zawsze to dodatkowy, znaczny zastrzyk gotwki.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydao 61 pozwole


na budow wiatrakw. Jednak dotychczas na terenie
powiatu nie wybudowano ani jednej tego typu konstrukcji.

<< GazetaInformator.pl

Po serii spotka mieszkacw z


wadzami i inwestorami osignito porozumienie. Teraz starosta stawia rudnickie soectwa
za przykad, w jaki sposb oswaja ludzi z wiatrakami.
A bdzie to konieczne, gdy
ju wkrtce na terenie powiatu
moe stan 61 wiatrakw tyle starostwo wydao pozwole
na budow. W gminie Rudnik
bdzie ich 22, Krzanowice 17 i
Pietrowice Wielkie 22. Radna
Katarzyna Dutkiewicz podczas
ostatniej sesji wyrazia niezadowolenie z powodu braku dialogu z lokalnymi spoecznociami
i dostatecznej informacji ze strony gmin co do lokowania kolejnych farm. Winiarski nie zgodzi
si z zarzutem. Samorzdy informoway poprzez swoje urzdowe kanay. Posdzanie nas, e
zrobilimy co po cichu jest bezpodstawne skwitowa.

Kada firma z terenu Wodzisawia lskiego moe


zosta "Oficjalnym Przyjacielem Przedszkola".
Oficjalny Przyjaciel Przedszkola tytu ten ma charakter prestiowy i jest potwierdzeniem zaangaowania firmy
w ycie spoecznoci danego
przedszkola. Nadany zostanie
firmom, ktre zechc szczeglnie duo uwagi powici sprawom wybranego przedszkola i
przedszkolakw.
Nasz akcj kierujemy
do firm, ktre zechc szczeglnie duo uwagi powici sprawom wybranego przedszkola i
przedszkolakw. Do przyjani nikogo nie mona zmusi,
dlatego tytu bdzie przyznawany na wniosek waciciela
firmy. Wiadomo, e przyja
to wielkie sowo, wymagajce
czsto powicenia i zaangaowania. To deklaracja w miar
moliwoci staej wsppracy,
wsparcia i przede wszystkim

zainteresowania problemami
w tym wypadku caej spoecznoci przedszkolnej informuje Urzd Miasta w Wodzisawiu
lskim.
Dziki
zadeklarowaniu
przyjani firmy otrzymaj moliwo prezentowania swojego
logo o powierzchni nie wikszej
ni 5030 cm na murach placwki oraz stronie internetowej
przedszkola. Tytu Oficjalny
Przyjaciel Przedszkola z uwagi
na jego presti bdzie mg by
wykorzystywany we wszystkich
materiaach promocyjnych firmy i z pewnoci wspomoe
dziaania w kreowaniu jej wizerunku. Aby uzyska tytu,
naley wypeni deklaracj, w
ktrej przedsibiorca wyraa
ch wsppracy z przedszkolami. Deklaracja oraz regulamin
akcji jest dostpny na stronie
internetowej Urzdu Miasta w
Wodzisawiu lskim.
p

R E K L A M A

R E K L A M A

W listopadadzie na Naszych GOCI czeka wiele atrakcji...


koncerty, pokazy i nagrody niespodzianki!

AKTUALNE INFORMACJE zawsze na:


www.facebook.com/piwiarnia.warecka

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

4 listopada 2015, nr 21 (198)

DLA

REGION KOMUNIKACJA

Koleje lskie bd jedziy do Czech


PAWE STRZELCZYK

13 grudnia Koleje lskie uruchamiaj poczenie transgraniczne do


Bohumina. Bohumin to
wana stacja przesiadkowa, niektrzy nazywaj j
Bram na poudnie Europy. Mona std bowiem
dojecha nie tylko do wielu
atrakcyjnych miejscowoci
w wojewdztwie morawsko-lskim (np. Ostrawy),
ale take do miast nieco bardziej oddalonych o
charakterze turystycznym,
m.in. do Pragi, Brna, Pardubic czy Oomuca.
Kilka dni temu Koleje

lskie podpisay umow


ze spk Koleje Czeskie
(esk Drhy), Dokument
dotyczy m.in. wsppracy w zakresie transgranicznych przewozw kolejowych na przejciach
granicznych Chaupki Bohumin i Cieszyn - Czeski Cieszyn. Tym samym
cz pocigw, ktre dotychczas swj bieg koczyy w Chaupkach lub
Wodzisawiu lskim, bdzie dojeda do stacji
w Bohuminie. Natomiast
D, kursujce do tej pory
na trasie Frydek-Mistek
(Frdek-Mstek) - Czeski
Cieszyn (esk Tn), wy-

Fot. Koleje lskie

W grudniu wejdzie w ycie nowy rozkad jazdy Kolei lskich, a co za tym idzie uruchomione zostan nowe poczenia.

Wadze Kolei lskich o zmianach w rozkadzie jazdy poinformoway podczas briengu prasowego. W briengu wzili
udzia m.in. prezes Kolei lskich Wojciech Dinges, Wicewojewoda lski Gabriela Lenartowicz, regionalny dyrektor
handlowy Kolei Czeskich Miroslav Klich oraz vicehejtman
kraju morawsko-lskiego Daniel Havlik.

du relacj pocigw na
tej trasie do Cieszyna.
Na tym jednak nie koniec dobrych informacji.
Koleje Czeskie bd honorowa cztery typy biletw
Kolei lskich. Honorowane na terenie caego wojewdztwa morawsko-lskiego (Moravskoslezsk
kraj) bd: bilety sieciowe
imienne dobowe (nieograniczona liczba przejazdw w pocigach K i D),
weekendowe (SilesiaWeekend).
W przypadku tych biletw, jadc do miejscowoci spoza wojewdztwa
morawsko-lskiego (np.

do Pragi), wystarczy kupi (np. w Bohuminie podczas przesiadki) bilet Kolei


Czeskich obowizujcy od
granicy wojewdztwa morawsko-lskiego do wybranego celu podry. Honorowane do miejscowoci
przygranicznych, czyli do
Bohumina i Czeskiego Cieszyna bd: Bilety rodzinne (Bilet Rodzinny), Bilety
dla seniorw (Senior 65+).
W przypadku pozostaych
biletw (aby dojecha do
ww. miejscowoci przygranicznych) wystarczy dokupi bilet-przejciwk w
cenie 2 z dla osoby dorosej i 1 z dla dziecka.

RYDUTOWY - GOSPODARKA

NDZA - TURYSTYKA

SAMORZD, KTRY WSPIERA MP

CO Z WSKOTORWK?

Rydutowski
Park
Przedsibiorczoci wyrniony przez Urzd
Marszakowski.
Dziaania wadz miasta
oraz Rydutowskiego Parku
Przedsibiorczoci zostay uhonorowane wyjtkow
nagrod - Samorzd, ktry wspiera MP. Podczas V
Kongresu Maych i rednich
Przedsibiorstw wrczono
certyfikaty i wyrnienia honorowe V edycji Programu.
Oglnopolski program
Samorzd, ktry wspiera
MP jest skierowany do
jednostek samorzdu tery-

torialnego szczebla wojewdzkiego, powiatowego


i lokalnego. Celem programu jest wyonienie i promocja samorzdw, ktre stwarzaj
przedsibiorstwom
sektora MP dogodne warunki do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej oraz w
szczeglny sposb wspieraj
rozwj tego sektora. Jest
nam niezmiernie mio, e
w tegorocznej edycji konkursu doceniono starania
wadz Rydutw oraz Rydutowskiego Parku Przedsibiorczoci dce do poprawy warunkw powstawania

i rozwoju MP. Znalezienie


si w gronie laureatw programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku urzdu w
otoczeniu innych jednostek
samorzdowych, ale take
potwierdzenie szczeglnej
dbaoci o rozwj sektora
MP. Otrzymanie tak prestiowego tytuu z rk rodowisk biznesowych jest
wyranym sygnaem na to,
e podejmowane dziaania w
zakresie wspierania MP s
skuteczne i maj charakter
trway dowiedzielimy si
w urzdzie w Rydutowach.
Kapitua V edycji Progra-

mu Samorzd, ktry wspiera


MP, na podstawie analizy
wnioskw i ankiet nadesanych przez uczestnikw Programu, postanowia przyzna
9 certykatw Samorzd,
ktry wspiera MP w trzech
rnych kategoriach. W kategorii Miasto certykat V
edycji Programu Samorzd,
ktry wspiera MP otrzymay: Gmina Miasto Koszalin, Miasto Suwaki, Miasto
Owicim, Miasto Legnica,
Miasto Rydutowy i Miasto
Brodnica.
P

Dobiegaj koca rozmowy gminy Ndza dotyczce szczegw przejcia


od PKP dziaek stanowicych cig torowiska
kolei wskotorowej.
Pierwszym krokiem do
zagospodarowania kolei wskotorowej w Ndzy ju w listopadzie ma by sporzdzenie przez gmin oraz PKP
inwentaryzacji torowiska.
Kolejnym etapem na zlecenie
PKP bdzie wycena tych nieruchomoci. Jednak warto
podkreli, e dotychczasowy waciciel chce nam teren
przekaza nieodpatnie, pod

warunkiem, e przeznaczymy go na cele transportowe


wyjania wjt Anna Iskaa.
W
czasie
ostatniego spotkania z wjt Iska, dyrektor regionalny PKP
Jolanta Michalska oszacowaa termin przekazania
nieruchomoci na luty 2016.
Gmina Ndza myli o poprowadzeniu ladem dawnej wskotorwki cieki
rowerowej. Zaczynaaby si
w Markowicach i prowadzia przez Babice, Szymocice,
do Rud.
P

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

PLUSY BIZNESU

4 listopada 2015, nr 21 (198)

DLA

gorzyce komunikacja

rudnik - gospodarka

Piaskowa przejezdna
paulina krupiska

27 padziernika udostpniono dla ruchu zamknity


odcinek ul. Piaskowej w Gorzycach. Z powodu remontu
wiaduktu kolejowego odcinek
ul. Piaskowej w Gorzycach by
zamknity. Autobusy powiatowych przewozw pasaerskich na linii nr 6 z Wodzisawia l. do Jastrzbia-Zdroju
przez Czyowice, Gorzyce,
Gorzyczki, aziska, Godw,
Gokowice i Skrbesko, ktre
z powodu inwestycji kursoway z pominiciem niektrych
przystankw w Czyowicach i
Gorzycach, powrc na star
tras 2 listopada. Wtedy znikn rwnie tymczasowe kursy
z Wodzisawia l. do Czyowic. Obowizywa bdzie rozkad jazdy sprzed zamknicia
drogi.
Remont wiaduktu trwa
od lipca. W ramach inwestycji
wymieniono oyska oraz zamontowano bariery ochronne, a take umocniono skarp.
Ponadto wykonano podlewk
pod stalowymi belkami w ce-

Rudnik buduje kanalizacj


Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu

Dobra wiadomo dla mieszkacw Gorzyc i Czyowic.

Z powodu remontu ulicy Piaskowej


w Gorzycach autobusy jedziy inn tras.
Od 2 listopada kursuj tak jak dotychczas.
lu usztywnienia konstrukcji
obiektu oraz rwnomiernego
przenoszenia obcie z konstrukcji stalowej na podpory
oraz oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie elementy stalowe wiaduktu. Rwnie
wymieniono krawniki, uzupeniono ubytki betonowe na
podporach i wykonano schody skarpowe.

Na wiadukcie i dojazdach do niego pojawia si


rwnie nowa nawierzchnia. Warto inwestycji
wraz z robotami dodatkowymi, ktre spowodoway
wyduenie jej realizacji o
blisko miesic (m.in. prace
konserwacyjno-naprawcze
podpr wiaduktu), wyniosa ponad 820 tys.z.

ndza - inwestycje

Budowa remizy w Grkach


W Grkach lskich wybudowana zostanie nowa remiza OSP.
W sumie 1,1 mln z zaplanowano w wieloletniej prognozie
finansowej na budow nowej
remizy OSP w Grkach lskich.
Zdecydowali o tym radni podczas ostatniej sesji Rady Gminy.
Pech obecnej siedziby polega na tym, e przylega do prywatnego budynku, ktrego stan
pozostawia wiele do yczenia.
Obiekt nalecy do osoby prywatnej rozsypuje si na oczach
mieszkacw i nie zanosi si,
by waciciel mia zamiar co z
tym zrobi. Sprawa nawet swoR E K L A M A

jego czasu trafia do sdu, bo


wjt Anna Iskaa obawiaa si,
e stan obiektu moe zagraa
bezpieczestwu.
Argumentowaam, e
mocniejszy wiatr zrywa elementy dachu, ktre trafiaj na pobliskie boisko, drog czy chodnik. Niestety niewiele udao si
wskra. Sd uzna, e w przypadku budynku prywatnego
wystarczy go ogrodzi, powiesi
tabliczk wstp wzbroniony i
nikomu nic do tego tumaczy
wjt. Poniewa budynek OSP
przylega bezporednio do kopotliwego ssiada, pozyskanie
rodkw zewntrznych na jak-

kolwiek modernizacj jest waciwie niemoliwe. Std plan, by


wybudowa now stranic w
zupenie innym miejscu. Obiekt
ma stan przy ul. Ofiar Owicimskich w okolicach kapliczki.
To spory wydatek dla budetu gminy, wic inwestycja
zostanie rozoona na etapy. Liczymy te, e uda si pozyska
rodki zewntrzne wyjania
wjt Anna Iskaa. Nowa siedziba bdzie te wyposaona w sal
do spotka okolicznociowych,
ktrej dzi mieszkacom we wsi
brakuje.
d

<< GazetaInformator.pl

Realizowany jest 4 etap budowy kanalizacji w gminie Rudnik.


Budowa systemu kanalizacji to jedno z najwikszych wyzwa, jakie dzisiaj stoj przed gminami.
Jeli nie uporaj si one z
tym problemem, czekaj
je olbrzymie kary z uwagi na zobowizania Polski
przed Uni Europejsk.
Tymczasem tego typu inwestycje to wydatki rzdu
milionw zotych. Z tego
wzgldu gminy realizuj
te zadania ju od kilku lat
i to wieloetapowo. Z uwagi na koszt przedsiwzicia
staraj si one take pozyska rodki zewntrzne, by
w jak najwikszym stopniu
odciy budet i tak mocno nadwerony z uwagi
na zadania wasne. Tak jest
rwnie w przypadku gminy Rudnik. Pierwszy etap
budowy kanalizacji rozpocz si ju w 2010 r. Do
tej pory zrealizowano ju
3 etapy tej kosztochonnej
operacji. Wydano ju ponad 7,3 mln z. Aktualnie
realizowany jest etap 4,
ktrego warto oscyluje
w granicach 100 tys. z.
Do tej pory gmina wielokrotnie sigaa po pienidze z zewntrz, by jak najszybciej i jak najsprawniej
realizowa t inwestycj. Z
rezerwuaru Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich
pozyskano najwicej tu
finansowanie wynioso a
3,2 mln z. Jako drugie rdo finansowania z pomoc
przyszed Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ze stolicy Grnego lska do Rudnika
powdrowao a ptora
miliona z. WFOiGW dofinansowywa kady etap inwestycji (najwicej gmina
uzyskaa w realizacji pierw-

szego etapu, gdzie suma finansowania zamkna si


w kwocie 1,45 miliona z).
Jeszcze na jednym z lipcowych posiedze zarzdu
Funduszu
zaakceptowany zosta wniosek gminy o
wsparcie inwestycji sum
54 tys. z poyczki. Zgodnie

Wydano
ju ponad

7,3 mln z.

Aktualnie
realizowany
jest etap 4,
ktrego
warto oscyluje
w granicach

100 tys. z.

z polityk Funduszu poyczki te udzielane s na


bardzo
preferencyjnych
warunkach i istnieje moliwo ich umorzenia. Due
znaczenie miao take pozyskanie rodkw z samorzdu. Powiat wspar budow kanalizacji a 200.
tysicami z. Rudnik realizuje zadania zwizane
z ochron rodowiska w
wielu przypadkach sigajc po rodki zewntrzne.
Od 2004 r. gmina systematycznie termomodernizuje swoje obiekty, bazujc
na rodkach z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony

rodowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzony


jest program likwidacji
azbestu (rwnie wsparty przez WFOiGW). W
urzdzie gminy powstaje
obecnie program budowy
przydomowych oczyszczalni ciekw (planuje si,
e uchwalenie dokumentu pozwalajcego na realizacj tego przedsiwzicia
nastpi w listopadzie lub
grudniu).
Krystian Himel z Urzdu Gminy Rudnik powiedzia nam: Waciwie
trudno mwi o roli finansowania zewntrznego w
przypadku wielu kluczowych inwestycji proekologicznych prowadzonych
przez gminy, takie jak
Rudnik. W wielu przypadkach bowiem inwestycje
takie po prostu nie byyby realizowane, gdy ich
realizacja byaby maksymalnie odoona w czasie.
Dziki pienidzom uzyskiwanym z zewntrz mamy moliwo przeprowadzenia tych inwestycji
stosunkowo sprawnie i w
rozsdnie zakrelonym horyzoncie czasowym. Dlatego nie mona nie docenia,
jak wielk rol w wielu inwestycjach proekologicznych, takich jak budowa
kanalizacji czy termomodernizacje, ma Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Bez niego
wiele obiektw do tej pory
nie doczekaoby si kompleksowej modernizacji, a
np. jako powietrza znaczco by si obniya, chociaby ze wzgldu na nisk
emisj.
l

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 99

4 listopada 2015, nr 21 (198)

Uwaga kierowco!
Idzie zima
RACIBRZ MOTORYZACJA

Kierowco przygotuj auto na zim


WOJCIECH GAWLICZEK

Odpowiednie przygotowanie auta do zimy pozwala unikn wielu kopotliwych sytuacji, ale wpynie
take znaczco na nasze
bezpieczestwo. Nie naley z tym zwleka i najlepiej zrobi to ju jesieni,
nie czekajc na pierwszy
nieg.
Przede wszystkim przed
nadejciem zimy warto
sprawdzi
temperatur
krzepnicia pynu w ukadzie chodzenia. Jeli tego
nie dopilnujemy, moemy
niewiadomie doprowadzi do zniszczenia silnika. Jeli po tecie temperatura zamarzania pynu
jest zbyt wysoka, najlepiej

go wymieni, ale doranie


mona dola odpowiedni ilo koncentratu. Przy
okazji wizyty w warsztacie
warto te sprawdzi pyn
hamulcowy, gdy chonie
wilgo i trzeba go okresowo wymienia.
Przed pierwszymi opadami niegu powinnimy
koniecznie zweryfikowa
stan ogumienia i koa zapasowego. Wskazane jest,
by na zim zaoy opony
zimowe, gdy zapewniaj
lepsz trakcj na niegu i
bocie poniegowym oraz
krtsz drog hamowania.
Trzeba jednak pamita o
tym, e skuteczny bienik
w zimwce musi mie
minimum 4 mm. Jeeli
mamy kompletne koa zi-

mowe, moemy je wymieni samodzielnie, ale powinnimy sprawdzi stan


ich wywaenia. Przy okazji sprawdzimy narzdzia
niezbdne do zaoenia koa zapasowego. W sezonie
zimowym
mog by
one potrzebne ze
wzgldu
na pojawianie si
dziur
w
jezdni.
Wanym punktem kontroli jest stan akumulatora
i napicie adowania. Takie badanie pozwala oceni sprawno baterii pod
obcieniem i przewidzie,
jak si ona zachowa pod-

NAPRAWY POWYPADKOWE

czas duych mrozw. Czasem jednak win za saby


(niedoadowany) akumulator ponosi ukad adowania. W akumulatorach
starszego typu moemy sami sprawdzi poziom elektrolitu
oraz co
w a ne stan
zaciskw.
Poluzowane lub
brudne mog odmwi posuszestwa, nawet jeli latem nie byo z tym problemw.
Zim dzie jest krtki, a padajcy nieg czy
deszcz czsto skutecznie

MECHANIKA POJAZDOWA

utrudniaj widoczno. W
takich warunkach przydadz si i to bardzo nowe wycieraczki. Koszt ich
wymiany jest niewielki, a
komfort, jaki daj, zauway
kady kierowca. Trzeba te
pamita o zimowym pynie do spryskiwaczy. Letni pyn na pewno zamarznie, uszkadzajc zbiornik.
Krtszy dzie powoduje te, e jeszcze waniejsze ni latem jest sprawne i skuteczne owietlenie.
Ustawienie wiate powinno si kontrolowa przynajmniej raz w roku. Na
naszych polskich, dziurawych drogach wiata maj tendencj do zmiany pooenia na skutek czstych
drga i wstrzsw.

KLIMATYZACJA

Wane jest zabezpieczenie uszczelek specjalnymi silikonami. Ma to


podwjne pozytywne dziaanie. Po pierwsze, guma
si wolniej starzeje, a po
drugie, drzwi nie przymarzaj tak atwo do uszczelki.
To kilka istotnych elementw przyczyniajcych
si do wzrostu komfortu i
bezpieczestwa jazdy w zimie. Takie przygotowanie
auta sprawi, e nawet podczas najwikszych mrozw
nie powinnimy obawia
si, e zawiedzie nas w najbardziej nieoczekiwanym
momencie.
Artyku sponsorowany

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


RACIBRZ MOTORYZACJA

Nadszed czas wymiany opon letnich na zimowe


Kady waciciel samochodu powinien dba o to, aby uywane przez niego opony byy funkcjonalne i dobrej jakoci.
Fot. Gazeta Informator

Co roku powraca temat zimowego ogumienia. Nie wszyscy uwaaj, e wymiana opon
jest konieczna. Jednak jazda samochodem to powana
sprawa. Nie mona lekceway
bezpieczestwa swojego oraz
innych uytkownikw drg,
a bezpieczestwo to w duej
mierze zaley wanie od wyboru dobrej jakoci opon. Naley wybiera rozwizania jak
najlepsze i jak najbezpieczniejsze, wpywajce zarazem
na polepszenie komfortu uytkowania samochodu. Koszty zakupu opon zimowych s
wzgldnie niewielkie. W odpowiednim doborze opon na
pewno pomog specjalici z
Serwisu Ogumienia Madag w
Raciborzu.
Opony uniwersalne
Wielu producentw opon
proponuje
uytkownikom
tzw. opony uniwersalne, ktre
sprawdz si zarwno latem,
jak i zim. Przykadem takiej
opony jest midzy innymi Navigator z Dbicy. Parametry
jezdne samochodu wyposaonego w opony uniwersalne
mog by jednak niewystarczajce podczas jazdy w warunkach ekstremalnych. Kiedy
na drogach bdzie wyjtkowo

lisko to opona uniwersalna


moe si nie sprawdzi.
Opony zimowe
Znacznie czciej waciciele samochodw wybieraj
typowe opony zimowe. Wybierajc je, zyskujemy gwarancj bezpieczestwa. Opony
zimowe s bowiem technicznie
przystosowane do zapewniania najlepszych parametrw
jezdnych w zimowych warunkach pogodowych. Klasyczne
opony zimowe ulegy ewolucji i s projektowane tak, aby
mogy zapewni optymalne
osigi w warunkach europejskiej pory zimowej, to jest:
niegu i lodu, bota poniegowego oraz stosunkowo duych
opadw deszczu i ryzyka jego
przymarznicia. Dobr przyczepno opon zimowych na
niegu i lodzie zapewnia specjalna receptura mieszanki
gumowej, z ktrej powstaje
bienik, zachowujcy elastyczno w niskich temperaturach
oraz specjalna rzeba bienika. Ich obecno zdecydowanie poprawia kierowalno,
hamowanie i przypieszanie.
Opony zimowe s bardziej odporne na aquaplaning ni opony letnie, poniewa maj bardziej otwart rzeb bienika,

za jej gboko jest rwnie


wiksza ni w oponach letnich.
Wedug przeprowadzanych testw droga hamowania samochodu wyposaonego w dobre
opony zimowe skraca si rednio o 30%.
Wybr opon
do samochodu
Na rynku dostpne s
opony zimowe do wszystkich
typw samochodw, wybr
zaley od uytkownika samochodu, jego kieszeni i upodobania. Mona przyj zasad,
e opony drosze zazwyczaj
charakteryzuj si lepszymi
parametrami eksploatacji.
Podsumowujc, w warunkach zimowych opony zimowe przewyszaj opony letnie
oraz uniwersalne we wszystkich parametrach zwizanych
z bezpieczestwem jazdy. Na
bezpieczestwie nie mona

oszczdza. Sama wymiana


opon to jednak nie wszystko.
Opony musz by take dobrej jakoci. Wymagaj kontroli radzi nasz ekspert z
Serwisu Ogumienia Madag.
Wiosn serwisy przeywaj
oblenie. Staraj si dopasowa z ofert opon do moliwoci nansowych kadego klienta. MADAG oferuje
najwikszy w miecie wybr
opon renomowanych marek:
Goodyear, Dunlop, Fulda,
Sava, Dbica, Continental, a
dla klientw mniej wymagajcych oferuje mark Aeolus,
ktra zapewnia przez rok czasu wymian opony na now
w przypadku jej uszkodzenia.
Zapraszamy do autoryzowanych serwisw oponiarskich
ju teraz. Przygotuj si do sezonu letniego i podruj bezpiecznie!

Serwis Ogumienia MADAG s.c.


MADAG oferuje najwikszy w miecie wybr opon
renomowanych marek Goodyear, Dunlop, Fulda,
Sava, Dbica, Continental.

Racibrz, ul. Rybnicka 61, tel. 032 415 25 98


Racibrz, ul. Opawska 155, tel. 32 307 30 20
Artyku sponsorowany

10
10 Uwaga
Wiadomoci
kierowco! Idzie zima

Zoty rodek

4 listopada
(198)
4 listopada2015,
2015, nrnr
2121
(198)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

poligraa reklama >>>

Polub nas na facebooku


facebook.pl/gazetainformator

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

GazetaInformator.pl >>

4
listopada
2015,
21 (198)
4 listopada
2015,
nr 21nr
(198)

R E K L A M A

Zoty rodek

Co musisz wiedzie

Wiadomoci
11
Uwaga kierowco!
Idzie zima 11

S TA C J A D I A G N O S T Y C Z N A S P E E D C A R

o przegldzie rejestracyjnym pojazdu?

Badanie techniczne pojazdu samochodowego to wymg ustawowy, zapisany w Prawie o ruchu drogowym. Jeli nasze auto
jest nowe, to na pierwszy przegld musimy
si uda w okresie do 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Kolejne badanie pojazd musi
przej w cigu 2 lat, zanim przekroczy wiek
5 lat. Pniej w stacji kontroli trzeba si stawia co rok.
Inaczej wyglda to w przypadku samochodw
z instalacjami gazowymi, aut do nauki jazdy,
takswek i innych samochodw o masie do
3,5 t sucych do przewozu od 5 do 9 osb,
pojazdw uprzywilejowanych i przeznaczonych do transportu towarw niebezpiecznych.
Wszystkie te pojazdy, bez wzgldu na wiek,
trzeba poddawa badaniu co rok. (Co dokadnie
obejmuje badanie techniczne dowiesz si na:
www.facebook.com/SpeedCarSKP)
Dodatkowe opaty pobierane s np. za ponowne
sprawdzanie mechanizmw, ktrych prawidowe
dziaanie zostao zakwestionowane podczas badania (od 14 do 36 z za jeden element), lub

za sprawdzenie auta skierowanego do stacji


diagnostycznej przez organ kontroli drogowej,
czyli zazwyczaj policj (od 20 do 94 z).
Pod koniec 2012 r. weszo w ycie roz
porzdzenie, w ktrym usterki podzielono na
kilka kategorii:
usterki drobne usterki techniczne niemajce istotnego wpywu na bezpieczestwo ruchu
drogowego i ochron rodowiska; diagnosta ma
o nich poinformowa kierowc i nakaza ich
usunicie, po czym dopuszcza samochd do
ruchu
usterki istotne usterki techniczne mogce narusza bezpieczestwo ruchu drogowego
i ochron rodowiska; wpis o nich zamieszcza
si w zawiadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i okrela wynik badania technicznego jako negatywny. Kierowca ma
14 dni na ich usunicie
usterki stwarzajce zagroenie usterki
stanowice bezporednie i natychmiastowe zagroenie dla bezpieczestwa ruchu drogowego
i ochrony rodowiska w stopniu uniemoliwia

jcym uywanie pojazdu w ruchu drogowym,


niezalenie od okolicznoci. Stacja diagnostyczna zatrzymuje dowd i przesya go do wydziau
komunikacji. Mona go odzyska po naprawie,
rwnie dokonanej w cigu 2 tygodni. Po upywie tego terminu konieczne bdzie ponowne
poddanie pojazdu caociowemu okresowemu
badaniu technicznemu. Dowd moe te zosta zatrzymany, gdy diagnosta stwierdzi, e
cechy identyfikacyjne pojazdu (np. numer VIN)
s niezgodne z danymi wpisanymi w dowodzie
rejestracyjnym.
Warto wspomnie, e ubezpieczyciel moe
odmwi wypaty odszkodowania, jeli
w momencie zdarzenia samochd mia wan polis OC, lecz nie mia aktualnych bada technicznych. Powane konsekwencje
finansowe mog dotkn waciciela pojazdu take wtedy, gdy nie by sprawc kolizji
czy wypadku lub gdy diagnosta uzna, e zdarzenie wynikao ze zego stanu technicznego
samochodu.

A co ma si zmieni w przegldach czyli projekt Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


Zmiany zawarte w projekcie dotyczce przegl
dw technicznych. Wacicielom samochodw
bdzie duo trudniej.
Zgodnie z majcymi wej w ycie przepisami wystarczy jeden dzie spnienia
z obowizkowym badaniem naszego auta,
a diagnocie bdziemy musieli zapaci za usug podwjn stawk. Oznacza to w przypadku
pojazdu o DMC do 3,5 t opat 198 z. Kary
maj trafia do nowego Funduszu Centralnego
Systemu Bada Technicznych Pojazdw. Tego
typu dziaania powinny skoni kierowcw
do zagldania w dowd rejestracyjny.
Kolejn zmian jest moment opacenia
badania. Obowizek opaty pojawi si przed

rozpoczciem badania. Niezalenie od wyniku


bada kierowca bdzie musia uici opat.
Nawet jeli pojazd nie zostanie dopuszczony
do ruchu, opata bdzie musiaa by wniesiona.
Dodatkowo diagnosta wykona dokumentacj fotograficzn, ktra stanowi dowd, e konkretny
pojazd odby badanie. Na razie nie wiadomo,
czy w przyszoci bd one dostpne dla osb
trzecich w ramach usugi Historia pojazdu.
Wzorem rozwiza stosowanych w niektrych
krajach, midzy innymi w Niemczech, po pozytywnym przejciu przegldu na szybie samochodu pojawi si nalepka, na ktrej bdzie
mona odczyta dat wanoci przegldu
rejestracyjnego.

Zoty rodek

Policjantom czy stranikom miejskim pozwoli to


na identyfikowanie aut bez wanego badania
technicznego na parkingach. Przegld zakoczy si wbiciem do dowodu rejestracyjnego
piecztki oraz wydaniem zawiadczenia o dopuszczeniu samochodu do ruchu. Dokument ten
trzeba bdzie wozi z sob. Wedug szacunkw
policji, nawet 20% samochodw jedcych na
polskich drogach nie ma wanego przegldu
technicznego.
Wicej informacji na temat przegldw rejestracyjnych znajdziecie Pastwo na:
www.speedcar.pl ; oraz na:
www.facebook.com/SpeedCarSKP

Najlepsza reklama Twojej brany!

CENY PRZEGLDW REJESTRACYJNYCH S USTALANE PRZEZ MINISTERSTWO


INFRASTRUKTURY. OBECNIE KSZTATUJ SI ONE NASTPUJCO:

99 z badanie okresowe samochodu o masie cakowitej do 3,5 t.


79 z badanie przyczepy;
161 z badanie samochodu z instalacj gazow;
141 z badanie samochodu taxi;
204 z badanie samochodu taxi z instalacj gazow;
147 z badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy;
149 z badanie samochodu uprzywilejowanego;
82 z badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych;
94 z badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym.

Kady moe na stronie speedcar.pl lub osobicie, na jednej z naszych 29 stacji wypeni wniosek przypomnienia o przegldzie. Wwczas pracownicy naszego call center telefonicznie,
smsowo lub mailowo informuj o zbliajcym si terminie badania
CO GROZI ZA BRAK PRZEGLDU?
Z reguy spotkanie z policj koczy si zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Jednak na tak
pobaliwo policjanta moemy liczy tylko w niektrych przypadkach. Pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego moe zezwoli na jazd autem do 7 dni bez ogranicze lub
z ograniczeniami (np. tylko na dojazd do miejsca garaowania, tylko na dojazd do stacji
kontroli pojazdw, jazda w porze dziennej) lub te w ogle nie pozwala na jazd.

12 Z regionu

zdrowie

4 listopada 2015, nr 21 (198)

rydutowy ekologia

racibrz - szpital

Segregacja brzmi dumnie

Pomoc finansowa
dla szpitala
Fot. Gazeta Informator

WFOiGW w Katowicach wspiera rydutowsk


kampani promujc selektywne zbieranie odpadw.

Akcja promujca segregacj mieci ma trafi do przedszkolakw, uczniw szk podstawowych i gimnazjw.
leszek iwulski

Rydutowy segreguj
mnie te to dotyczy. Dotyczy
wszystkich mieszkacw lska, Polski, Europy. Nazwa
kampanii zainicjowanej przez
ratusz, a zorganizowanej w rydutowskich szkoach trafnie
oddaje potrzeb wsplnotowego podejcia do problematyki
gospodarki odpadami. Zagadnienia segregacji mieci, recyclingu w swojej istocie bowiem
s odpowiedzi na pytanie: jak
bardzo zaley nam na utrzymaniu dobrego stanu rodowiska
naturalnego. To pytanie weR E K L A M A

dug wielu autorytetw ze wiata nauk spoecznych (jak chociaby Ulricha Becka, autora
gonej pozycji zatytuowanej
Spoeczestwo ryzyka) bdzie jednym z najpowaniejszych, na jakie bdzie musiaa
odpowiedzie sobie ludzko
w XXI wieku. Odpowied daj
ju organizatorzy akcji skierowanej do mieszkacw Rydutw. Przedsiwzicie ma zachci mieszkacw Rydutw do
korzystania z nowo wybudowanego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadw Komunalnych.
W ramach projektu przy-

gotowane zostan tablice i


plakaty informacyjne, torby
(ekologiczne) promujce korzystanie z PSZOK, a take
dwie wielkoformatowe tablice zachcajce do selektywnej
zbirki odpadw. Inicjatywa
ma trafi take do najmodszych, do tych, ktrzy w niedalekiej przyszoci sami bd
musieli zagospodarowa swoje najblisze otoczenie. Akcja
promujca segregacj mieci
ma trafi do przedszkolakw,
uczniw szk podstawowych
i gimnazjw. Maluchy dostan
np. zakadki do ksiek o treci
promujcej segregacj mie-

<< GazetaInformator.pl

ci. Starsi uczniowie bd brali


udzia w konkursie zatytuowanym drugie ycie odpadu.
W ramach tego projektu dzieci
bd musiay wykona dowolny przedmiot uytkowy wykonany z materiaw wtrnych.
Nagrody dla twrcw najlepszych prac powdruj do trojga autorw w dwch kategoriach wiekowych. Na kampani
organizatorzy przeznaczyli ponad 19,5 tys. z. Projekt uzyska
wsparcie ze strony Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w wysokoci ponad 15 tys. z.

Radny Wiesaw Szczygielski uwaa, e gminy powiatu


raciborskiego take powinny wspiera finansowo szpital.
Wiesaw Szczygielski proponuje, aby Racibrz wspiera
finansowo szpital tylko w taki
sposb, eby korzy mieli z tego jedynie mieszkacy miasta,
nie za okolicznych gmin, ktre lecznicy pomaga nie chc.
Miasto Racibrz od lat
wspiera szpital rejonowy poprzez umorzenie podatku od
nieruchomoci. Jak wyliczy
na sesji Wiesaw Szczygielski,
od 2006 roku lecznica zaoszczdzia dziki temu ok. 3,7
mln z. Tymczasem, cho szpital suy wszystkim mieszkacom powiatu raciborskiego,
adna z pozostaych gmin nie
kwapi si do pomocy niekoniecznie na tak skal, ale
jakiejkolwiek finansowej dla
placwki. Takie podejcie oburzyo Szczygielskiego. Wezwa
prezydenta, aby ten skoczy
z hojnoci i przesta umarza podatek. W zamian mia-

sto moe wspiera szpital, ale


z wyranym zastrzeeniem,
aby pienidze te byy przeznaczone na bezpatne badania
wycznie dla mieszkacw
Raciborza. Dla przykadu,
zgodnie z wyliczeniem radnego, tylko za poow kwoty
umorzonej za 2015 rok mona
byo sfinansowa badania dla
4,5 tys. raciborzan.
Na zakoczenie Szczygielski przypomnia, e bezpatne
badania dla kobiet w ciy na
toksoplazmoz (zainicjowane
przed laty m.in. przez niego)
przyniosy wymierne efekty
we wczeniejszym wykrywaniu tego schorzenia na poziomie ok. 10%. Std te proponowana przez niego zmiana
moe przynie pozytywny
skutek dla zdrowia mieszkacw Raciborza.
ps

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

4 listopada 2015, nr 21 (198)

racibrz zdrowie

wodzisaw lski - szpital

Bezpatne szczepienia przeciwko pneumokokom

Izba Przyj
w remoncie

Gwne postacie zakae


pneumokokowych to sepsa, zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych, zapalenie puc z bakteriemi, zapalenie ucha rodkowego,
zapalenie puc. Wg bada szacunkowych WHO z 2010 roku,
w Polsce rocznie zapada na inwazyjn chorob pneumokokow od 11 do 14,5 tys. dzieci, tj. 25
razy wicej w porwnaniu do badania przeprowadzonego w latach 2001-2004. Warto doda,
e 28 do 71 dzieci umiera z tego
powodu.
Zgonw tych, a take wielu
zakae mona by byo unikn
dziki wdroeniu programu profilaktycznego szczepienia dzieci.
Nie s to jednak szczepienia obo-

wizkowe. Dlatego Ostrowicz na


sesji zaproponowa, aby miasto
wdroyo program szczepie i
pokryo koszty z nim zwizane.
Szczepienia miayby obj najmodszych raciborzan w wieku
do lat 5 - nie tylko z grup podwyszonego ryzyka ktrym wiadczenie to bezpatnie przysuguje obecnie (m.in. przedwczenie
urodzonym), ale wszystkie dzieci
chodzce do obka i przedszkola.
Radny interpelacj sw popar szczegowymi zaleceniami (zarwno polskimi, jak i
wiatowymi)danymi odnonie
epidemiologi zakae, celem
programu szczepie, jak i orientacyjnymi kosztami wdroenia
programu. Odpowied prezydenta opublikujemy, jak tylko bdzie
ona znana.

Fot. Gazeta Informator

Lekarz zasiadajcy w radzie miasta zwrci si


z apelem do prezydenta, by ten finansowa szczepienia dzieci.
pawe strzelczyk

Kadego roku od 28 do 71 dzieci umiera z powodu


zachorowania na inwazyjn chorob pneumokokow.

wodzisaw lski - szpital

Zoo w Oborze nudne i zaniedbane?

R E K L A M A

Fot. Patrycja Krupiska

Leszek Szczasny uwaa, e mini zoo w Oborze wymaga remontu.


Mieszkacy skar mi si
na bardzo zaniedbane i mao
atrakcyjne dzi mini zoo w Oborze. Dzi pono dzieci w tym
niegdy kultowym dla raciborzan miejscu wrcz si nudz.
Mieszkacy proponuj wic
zdecydowane unowoczenienie
obiektu, zakup nowych gatunkw, chociaby tylko ptakw,
co wcale nie bdzie wizao si
z duymi kosztami interpelowa na wrzeniowej sesji Rady
Miasta Racibrz Leszek Szczasny. W odpowiedzi prezydent
Mirosaw Lenk przypomina, e
w ostatnim czasie ogrd zosta
gruntownie przebudowany oraz
o tym, e mini zoo nie dziaa jak
typowy ogrd zoologiczny, ale
jako gospodarstwo hodowlane.
W zwizku z tym nie mona w
nim przetrzymywa gatunkw
egzotycznych czy bdcych pod
ochron. Wszystkie osoby,
ktre odwiedzaj zoo dosy czsto i od lat, z pewnoci zauwayy, e w ostatnim czasie ogrd
zosta gruntownie przebudowany. Wszystkie woliery oraz klatki
dla ptakw drapienych i papug
s nowe. Cay teren zosta wyposaony w owietlenie oraz monitoring tumaczy prezydent.

Mini-zoo odwiedzaj
gwnie rodziny z dziemi.

Nadzr nad dziaalnoci ABM


sprawuje Regionalna Dyrekcja
Ochrony rodowiska w Katowicach, prowadzc okresowe
kontrole. W wyniku ostatniej
ABM byo zmuszone wypuci
abdzie na wolno, natomiast
ulubione przez dzieci bociany
przekaza odpatnie do Lenego Pogotowia w Mikoowie.

Wszystkie ptaki drapiene s


przetrzymywane tylko do momentu zakoczenia rekonwalescencji, po czym s wypuszczane na wolno. Jeeli zachodzi
konieczno uzupeniania stanu
ptakw, ABM czyni to wiosn
kadego roku dodaje.
p

Z regionu 13

Od miesica trwa remont


Izby Przyj w Wodzisawiu
lskim.
S ju pierwsze efekty. Cz
korytarza gwnego na parterze
szpitala zmienia si nie do poznania. Wyburzenie cian znacznie zwikszyo jego przepustowo, co z pewnoci pozytywnie
wpynie na funkcje komunikacyjne. Z myl o pacjencie zaprojektowalimy i wyodrbnilimy
dodatkowe gabinety. Dzi moemy powiedzie, e zakoczy
si pierwszy etap planowanych
robt. W pierwszej poowie listopada rozpocznie si kolejny, tym
razem w holu gwnym i w gabinetach zabiegowych, dlatego pro-

simy pacjentw o jeszcze chwil


cierpliwoci mwi dyrektor
szpitala Boena Capek.
Drugi etap reorganizacji
Izby Przyj bdzie obejmowa
remont i poszerzenie gabinetu
zabiegowego i wymian wykadziny podogowej. Wyodrbniona zostanie te rejestracja izby
przyj. Inwestycja nie ma na
celu jedynie odwieenia cian i
podg. Ma charakter remontu
generalnego. Wraz z remontem
cian i posadzek, wymieniana
jest instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz stolarka
drzwiowa i okienna.
d

14 Z regionu

rozrywka

4 listopada 2015, nr 21 (198)

<< GazetaInformator.pl

racibrz rozrywka

Wiatraki za nami

Patronat medialny:

Fot. Liliana Borkowska, Anna apka

Niezwyke spotkania, tysice uczestnikw, filmy, zdjcia z najdalszych zaktkw wiata.


Festiwal Podrniczy Wiatraki dobieg koca.

Tegoroczny festiwal Wiatraki odby si 23-25 padziernika w Raciborskim Centrum Kultury.


Gomi specjalnymi byli Elbieta Dzikowska i Ryszard Pawowski.
anna apka

Dobieg koca trwajcy


trzy dni XII Raciborski Festiwal Podrniczy Wiatraki. Na zakoczenie w Raciborskim Centrum Kultury
zosta wywietlony film pt.
Dotkn nieba w reyserii Elizy Kubaskiej. Reyserka, a zarazem alpinistka
R E K L A M A

zabiera na wypraw do podna K2 dzieci tragicznie


zmarych alpinistw. Bohaterowie prbuj zmierzy
si z przeszoci, stawiajc
pytanie o cen pasji, o to,
co w yciu wane. Gociem
specjalnym by Ryszard
Pawowski jedyny Polak,
ktry piciokrotnie stawa
na Dachu wiata. Wyst-

pi z prezentacj pt. 40 lat


w grach.
Ryszard Pawowski wzi
udzia w ponad 300 wyprawach w rne gry wiata
jako uczestnik lub organizator. Zdoby dziesi szczytw 8-tysicznych, m.in. K2
(8611 m) pn. filarem od strony chiskiej. Dokona wielu wej trudnymi drogami

wspinaczkowymi w rnych
rejonach Ziemi. By partnerem wspinaczkowym Jerzego Kukuczki, Adama Zyzaka,
Piotra Pustelnika, Janusza
Majera, Krzysztofa Wielickiego i wielu innych sawnych
himalaistw.
Jest czonkiem prestiowego The Explorers Club w
Nowym Jorku, stowarzysze-

nia zrzeszajcego ok. 3000


odkrywcw i badaczy z kilkudziesiciu pastw wszystkich kontynentw. Otrzyma
szereg nagrd i wyrnie w
dziedzinach fotografii oraz
filmu dokumentalnego. Filmy Pawowskiego byy pokazywane na Festiwalach Grskich i w telewizji. Otrzyma
trzykrotnie nagrody i wyr-

nienia od ministra sportu za


wybitne osignicia sportowe. Szkoli modych adeptw
alpinizmu, organizuje wyprawy, wystpuje z prelekcjami o
tematyce grskiej. Organizowa i prowadzi wyprawy dla
niepenosprawnych sportowcw na Alask, do Afryki i Patagonii w ramach programu
Korona Nadziei.

GazetaInformator.pl >>

4 listopada 2015, nr 21 (198)

reklama

Z regionu 15

SALON DZIECICY
Tylko u nas:
- najwikszy wybr wzkw i fotelikw
- indywidualne projektowanie wzka
- eczka drewniane i turystyczne
- sanki drewniane i metalowe
- piworki i akcesoria zimowe
RACIBRZ, ul. Czstochowska 8
- rowerki dziecice
Pasa Czerwona Torebka przy stacji Shell
- odzie dziecica
- szeroki asortyment

+48 730 80 50 80
/bobowozki.raciborz

NAJLEPSZE MARKI w NAJLEPSZYCH CENACH!

16 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

4 listopada 2015, nr 21 (198)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
Ubezpieczenia! Tylko u nas: Tasze OC od 33 z/mies., Najlepsze
AC, Majtkowe, Rolne, Turystyczne, Na ycie 35 z/mies. Zadzwo
lub przyjd! Racibrz ul. Opawska
38. Tel. 602 192 922.

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze oprocentowanie

Tel. 604 729 874


502 890 351

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

KOMIS LOMBARD

Do 25.000z
na dowolny cel
Tel. 696 458 063

Poyczki pod zastaw


Odsetki od 5 z
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8
(wejcie od podwrza)

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 601 46 20 03, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


NIERUCHOMOCI

Racibrz
ul. Opawska 21/2

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 669 653 649

na kolorowym tle 14 z

BEZ SPRAWDZANIA BAZ


RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

Wynajm lokal handlowy nowy,


80m2, w Kdzierzynie-Kolu. Cena
400 z. Tel. 696 466 182.

Wynajm 2-pokojowe mieszkanie w Raciborzu, ul. Lotnicza, 52m, 1 pitro. Kontakt


501 224 638.

obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
PRODUKCJA CICHA,
BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


ZDROWIE

PRACA
Restauracja w Raciborzu przyjmie
do pracy kelnerk w niepenym wymiarze godzin, najlepiej studentk.
Wymagania: aktualna ksieczka
sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywno. Tel. 501 290 217.

Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1

ZATRUDNIMY
osoby z orzeczeniem o niepenosprawnoci na umow
o prac. Praca w Kornicy jako
sprzataczka, osoba sprzatajca, pracownik gospodarczy.

lek. stom. Grayna


Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy
Nawet 300 EUR premii!
Tel. 32 506 55 87

Tel. 731 732 287.

PRACA

PRACA
FOTOREPORTER

REDAKTOR
DZIENNIKARZ

Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt


fotograczny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

Redakcja gazety regionalnej


oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

Tel. 513 129 915


czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia
Rejestracja 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a
Rudnik ul. Soneczna 38a
PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

GABINET
BIOENERGOTERAPII
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu,
stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

MOTORYZACJA

MECHANIKA

OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie

Tel. 504 476 839

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

AUTO KOMIS
SAMOCHODY

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

Do wynajcia mieszkanie 3-pokojowe z kuchni, II pitro,


ciepe, soneczne. Ciepa woda
z ciepowni, duy pokj, po remoncie. Przystpna cena. Racibrz, ul. Zamoyskiego.
Tel. 731 338 688.

>> KUPI <<

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA

AUTO-GARA

SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
Tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT SAMOCHODW

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

RNE
ALUZJE ROLETY!
Najtasze aluzje/rolety. Tel.
604 729 874, 502 890 351. Racibrz, ul. Opawska 21/2 (rg
Opawskiej i Ogrodowej).
Usugi: malowanie wntrz oraz
elewacji , tapetowanie, nakadanie gadzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien,
drzwi oraz paneli. Wykoczenie
wntrz. Tel. 606 505 169.
Sprzedam meble stylowe XIX
wiek w dobrym stanie. Komoda,
pomocnik i fotel.
Tel. 502 485 955

Warsztat: naprawa ROWERW, MOTOROWERW,


WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00

www.centrovet.pl
ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.deln-raciborz.pl

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10-17
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

AZBEST

demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY
10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl
NOWO OTWARTA pracownia krawiecka przy ul. Wojska
Polskiego 11a w Racoborzu. Zaprasza na korzystanie z usug
krawieckich, szycie na miar,
przerbki, kursy kroju i szycia.
Tel. 728 969 598.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel: 32 763 40 43
Kom: 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 17

4 listopada 2015, nr 21 (198)

REGION KOMUNIKACJA

DROGA RACIBRZ-PSZCZYNA ZAGROONA?


Wadze wojewdzkie wol
modernizowa kolej i nie
maj pienidzy na drogi.
O widmo zaniechania wanej dla regionu inwestycji, jak jest budowa drogi Racibrz-Pszczyna pyta podczas
ostatniej sesji rady powiatu Dawid Wacawczyk. Poinformowa on pozostaych

radnych, i doszy go suchy,


jakoby w wojewdztwie postanowiono o przeznaczeniu
rodkw na kompleksowy remont starego ladu. A to moe
oznacza, e wytyczenia nowego nie bdzie.
- Jest jeden niesamowity
problem, a mianowicie nanse
- przyzna starosta. Cakowity

koszt drogi wraz z wykupami


gruntw waha si w granicach
1,1-1,2 mld z, sama dwupasmowa droga to ok. 850 mln.
Tymczasem pienidzy takich
nie ma ani wojewoda, ani nie
bd one dostpne w adnym
programie. - Dopiero w 2018
roku moemy wrci do rozmw na temat drg. Na razie

waniejsze s koleje. Jeeli kolej nie wykorzysta pienidzy,


to wrc one na drogi gminne i powiatowe - relacjonowa
Ryszard Winiarski nadmieniajc, jakim problemem przy
stale zmniejszanych rodkach
w wojewdztwie jest obecnie
remont jednej wytypowanej
drogi za ktr odpowiada.

R E K L A M A

EWEL-LUX
ukasz Klein

PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA

Przewz osb i paczek


Polska-Niemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

Dwa dni pniej w urzdzie miasta starosta i prezydent spotkali si z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji
Drg Krajowych i Autostrad w
Katowicach. - Moe wtedy bd znane nowe szczegy - mwi przed spotkaniem starosta.
Winiarski mia nadziej, e
pienidze si znajd. Jednak

okazo si, e na chwil obecn


moliwa bdzie budowa tylko
czci obwodnicy dla miasta.
Odcinek bdzie mia dugo
8 km. W przyszoci czyby
si z Regionaln Drog Racibrz - Pszczyna, tworzc pen
obwodnic Raciborza.
PS

18 Wiadomoci

4 listopada 2015, nr 21 (198)

<< GazetaInformator.pl

racibrz gospodarka

Laureaci Filarw 2014


W tym roku statuetki Filar Ziemi Raciborskiej z rk
prezesa RIG-u
Tadeusza
Ekierta odebrali przedstawiciele firm:
Mieszko S.A. (kategoria
due firmy)
Firma Mieszko na rynku
(pod dobrze znan nazw)
funkcjonuje od 1993 roku,
kontynuujc znacznie dusz tradycj wytwarzania
wyrobw czekoladowych na
Grnym lsku. W roku 1950
powstaa bowiem w Raciborzu Spdzielnia Inwalidw
Raciborzanka. Od pocztku dziaalnoci firma specjalizowaa si w produkcji wyrobw czekoladowych oraz
karmelkw, natomiast nabycie w 2000 roku Spdzielni Walter umoliwio firmie
rozszerzenie swojej oferty o
pieczywo cukiernicze. Przez
lata swojej dziaalnoci firma otrzymaa wiele nagrd
Przebj FMCG, Jako Roku,
Konsumencki Znak Jakoci
w kategorii ywno.
Przedsibiorstwo Rolno-Przemysowe AGROMAX Sp. z o.o. (kategoria rednie firmy)
Spka zostaa zawizana
w 1993 r., natomiast rozpocza dziaalno gospodarcz trzy miesice pniej na
majtku po byym KombiR E K L A M A

Fot. Ireneusz Burek

28 padziernika Raciborska Izba Gospodarcza przyznaa statuetki Filary Ziemii Raciborskiej.


nacie Pastwowych Gospodarstw Rolnych w Raciborzu.
Aktualnie gospodaruje na
areale liczcym cznie 2621
ha uytkw rolnych, pooonych w powiecie raciborskim na terenie gmin Miasto
Racibrz i gmin rolniczych
Krzanowice, Rudnik i Krzyanowice nowoczesn ferm byda mlecznego. W 2010
r. firma otrzymaa nagrod
ministra rolnictwa i rozwoju
wsi. Z kolei w 2014 r. zyskaa odznaczenie za Zasugi dla
Wojewdztwa lskiego.
SAFER sp. j. (kategoria
mae firmy)
Safer jest firm rodzinn z dugoletni tradycj. Na
rynku funkcjonuje od 1991
roku jako spka cywilna
braci Jzef i Daniel Sbeczka. Od roku 2009, po przeksztaceniu w spk jawn,
wsplnikami s Jzef oraz
syn Grzegorz Sbeczka. Firma zajmuje si handlem
hurtowym oraz detalicznym
w szerokim asortymencie
materiaw budowlanych.
Sukcesem firmy jest dynamiczny rozwj, zwaywszy
na szeroko zakrojon konkurencj. Centrum budowlane
ma wpyw na rozwj oraz estetyk lokalnego rodowiska,
po czci sponsoruje lokalne imprezy kulturalne oraz
sportowe.

Na zdj. od lewej: Anna Koza, dyrektor biura Cechu Rzemios Rnych


Maria Smyczek, nagrodzony Filarem Joachim Koza
oraz Starszy Cechu Bernard Korzonek.
Salony Odzieowe Gabriela (kategoria mikrofirmy)
Pani Gabriela Kowalczyk rozpocza dziaalno
w 1992 roku. Sukcesem firmy jest bogata tradycja,
sprowadzanie odziey z najlepszych firm z terenu caej
Polski oraz nominacja w roku 2006 do otrzymania prestiowej nagrody Narcyz.
Salony odzieowe Gabriela od 2000 r. uczestnicz
w organizowaniu corocznej imprezy charytatywnej
Gwiazdka Serc oraz angau-

j si w dziaalno filantropijno-charytatywn na terenie


Raciborza i okolic.
Bosh Service Auto Koza
(kategoria rzemioso)
Pocztek historii firmy
siga lat dziewidziesitych
XX w. Serwis samochodowy
Auto Koza wiadczy usugi w
zakresie wszelkich napraw w
samochodach osobowych i
dostawczych wszystkich marek do 3,5 tony. Jako jedyny
serwis w Raciborzu posiada
rozbudowane Biuro Obsugi
Klienta. Firma zaja w 2014

roku drugie miejsce w III midzynarodowej sieci Bosh Car


Service od 2005 r. Z kolei w
konkursach sprzedaowych,
ktre s ogaszane wewntrz
sieci od 2012 roku, zajmuje
miejsce w pierwszej pitce w
skali kraju.
Wilhelm Wolnik (kategoria spoeczna)
Wilhelm Wolnik pochodzi z Zabekowa. Prac zawodow rozpocz w 1935 roku.
Zajmowa stanowisko naczelnika i wjta gminy Krzyanowice z 2-letni przerw, kie-

dy sprawowa mandat posa.


By take radnym Gromadzkiej Rady Narodowej, zasiada w Radzie Powiatu Raciborskiego I i II kadencji RP.
Za swoje osignicia zawodowe zosta odznaczony w 1974
r. Zotym Krzyem Zasugi,
w 1979 r. otrzyma Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, w 1984 r. otrzyma
Medal Komisji Edukacji Narodowej, za w 1988 r. otrzyma Krzy Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski.
HAGEMANN A.S. (za
wspprac transgraniczn)
Historia naprawy samochodw w siedzibie Hagemann zaczyna si w 1932 roku,
kiedy to zostaa zaoona firma
zajmujca si sprzeda i serwisem samochodw. Od tego czasu spka rozwina si
i dziaa do dzi, kilkakrotnie
zmieniajc po drodze waciciela i nazw. W programie produkcyjnym firmy
od pocztku istnieje naprawa silnikw oraz naprawa i
sprzeda pojazdw ciarowych. Z czasem przybyy kolejne dziaania. Firma dziaa
w stowarzyszeniach przedstawiajcych wspprac midzy
przedsibiorstwami i szkoami
w powiecie Opawa.
i

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

4 listopada 2015, nr 21 (198)

RACIBRZ - RCK - 13 LISTOPADA

R E K L A M A

WYSTP PIOTRA BATROCZYKA


13 listopada o godz. 19.00
w Domu Kultury Strzecha
w Raciborzu z programem
Tylko dla dorosych wystpi Piotr Batroczyk. Bilety w
cenie 40 z. By dziaaczem
studenckiego ruchu artystycznego, m.in. laureatem Festiwalu Artystycznego Modziey Akademickiej FAMA.
Pniej zaj si zawodowo
dziaalnoci konferansjersk, prowadzc rne festi-

wale i imprezy kabaretowe. W


Telewizji Polskiej by prezenterem takich programw, jak
Zwyczajni niezwyczajni, Pegaz
czy Kochamy polskie komedie.
W 2001 wyda tomik wierszy
Krawiectwo miarowe. Samouczek. W 2006 r. rozpocz
wspprac z telewizj Polsat,
w ktrej prowadzi program
Piotr Batroczyk przedstawia,
nagrodzony na IX Festiwalu
Dobrego Humoru w Gdasku

w 2008 r. Od 2008 do 2009


prowadzi natomiast program
Piotr Batroczyk na ywo.
Wcieli si w posta Johna
McPhersona w emitowanym
przez telewizj Polsat, a nastpnie przez TV 4 improwizowanym serialu kabaretowym Spadkobiercy. Laureat
Wiktora 2004 oraz Wiktora
2007 w kategorii Osobowo
telewizyjna.

RACIBRZ - RCK - 20 LISTOPADA

WYSTP KABARETU HRABI


20 listopada o godz. 19.00
w Raciborskim Centrum Kultury z programem Tak, e o
wystpi kabaret Hrabi. Program Tak, e o mami prostot i skromnoci. Mniej
wydatkw, wicej korzyci.
A i kabaretowa tradycja w tej
formie lepiej si uchowa. Ko-

bieta ko... potrzebujemy do


tego kobiety i konia. Ale po
co tak zaraz szale? Niech to
nic nie kosztuje! Do skeczu
Kobieta ko wystarczy tylko kobieta. Tak, e o. Tak, e
o to jednoczenie spotkanie
z klasyk - czyli rdem kabaretu. Rozmieszanie tradycyj-

nymi rodkami wyrazu, a take standardowymi tematami:


egzamin, baba u lekarza, m
i ona, upierdliwa ssiadka,
policjant, zboczeniec w krzakach, wieniak w panterce,
opowiadanie kawau, anegdoty. Bilety na wystp w cenie 50
i 60 z.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
7 LISTOPADA RCK RACIBRZ
7 listopada o godz. 16.00 w Raciborskim Centrum Kultury ze
spektaklem Ja i magosia wystpi Tatr Lalek Banialuka.
Bilety w cenie 20 z.

13 listopada o godz. 19.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza


12 odbdzie si Noc w Bibliotece. W programie midzy
innymi recital Kuby Blokesza oraz spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygem.

7 LISTOPADA STRZECHA RACIBRZ


7 listopada o godz. 17.00 w sali widowiskowej Domu Kultury
Strzecha w Raciborzu odbd si Zaduszki Poetyckie.
Wystpi Klub Piosenki Poetyckiej i Aktorskiej Atlantyda
oraz gocie. Bilety w cenie 5 z.

14 LISTOPADA RCK RACIBRZ


W sobot, 14 listopada o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum
Kultury odbdzie si koncert Klasyka inaczej w wykonaniu Wojtka Mrozka, Big Silesian Band oraz Piotra Salaty.
Bilety w cenie od 15 do 30 z.

8 LISTOPADA RCK RACIBRZ


8 listopada o godz. 17.00 w sali kameralnej Raciborskiego
Centrum Kultury odbdzie si koncert Charli Green i
Krzysztofa Pumy Piaseckiego. Bilety w cenie 20 z.

16 LISTOPADA BIBLIOTEKA RACIBRZ


16 listopada o godz. 15.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza
12 w Raciborzu odbd si warsztaty dla dzieci z wyobrani Niebiaskie pozdrowienia.

10 LUSTOPADA RCK FENIKS RYDUTOWY


10 listopada w RCK Feniks o godz. 12.00 odbdzie sie spotkanie z przedstawicielem Centrum Weterana Dziaa Poza Granicami Pastwa oraz Koncert Pieni
Patriotycznych godz. 18.00

20 LISTOPADA RCK RACIBRZ


20 listopada o godz. 19.00 w sali widowiskowej Raciborskiego
Centrum Kultury z programem Tak, e o wystpi kabaret
Hrabi. Bilety w cenie 50 i 60 z.

10 LISTOPADA BIBLIOTEKA RACIBRZ


10 listopada o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza
12 w Raciborzu odbdzie si rozstrzygnicie konkursu
literackiego Racibrz proz zaczarowany.
13 LISTOPADA STRZECHA RACIBRZ
13 listopada o godz. 19.00 w Domu Kultury Strzecha w Raciborzu z programem Tylko dla dorosych wystpi Piotr
Batroczyk. Bilety w cenie 40 z.
13 LISTOPADA MUZEUM RACIBRZ
W pitek, 13 listopada o godz. 17.00 w Muzeum w Raciborzu
odbdzie si wernisa wystawy Akwarelowe impresje.
13 LISTOPADA BIBLIOTEKA RACIBRZ
R E K L A M A

Promocja!
Do koca listopada
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

20 LISTOPADA BIBLIOTEKA RACIBRZ


20 listopada o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza
12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie autorskie z Przemysawem Wilczyskim.
29 LISTOPADA RCK RACIBRZ
29 listopada o godz. 17.00 w sali widowiskowej Raciborskiego
Centrum Kultury bdzie mona obejrze spektakl Wieczr kawalerski w wykonaniu Teatru Bagatela z udziaem
Magdaleny Walach. Bilety w cenie 60 i 75 z.
4 GRUDNIA RCK RACIBRZ
4 grudnia o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum Kultury bdzie mona obejrze spektakl Tango Argentina, czyli z wizyt
u Astora Piazzoli. Wystpi Kwartet Fourmat Gabriel, solici
baletu Opery lskiej, Aleksandra Stokosa, Piotr Oczkowski.
Bilety w cenie 15 z.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

20 Reklama

4 listopada 2015, nr 21 (198)

<< GazetaInformator.pl

You might also like