You are on page 1of 12

CZYTAJ OBOWIZKOWO

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA od 2006 r.


Kdzierzyn-Kole

Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 4 listopada 2015 | Nr 21 (198)

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Miasto znw byo


stolic kina niezalenego

Uwaga kierowco!
Idzie zima

Fot. Agnieszka Gogolewska

248 produkcji z caego globu nadesano na tegoroczny


XXII Midzynarodowy Festiwal Filmu Niezalenego Publicystyka im. Ireneusza Radzia.

Dwa dni trwao festiwalowe wito


w Domu Kultury Chemik.
KATARZYNA SOLARZ

Midzynarodowy Festiwal
Filmu Niezalenego Publicystyka, zapocztkowany przez
Ireneusza Radzia i Andrzeja
Wrbla, to w Kdzierzynie-Kolu impreza kultowa. Co roku,
pod koniec padziernika zjeda tu mietanka kina niezalenego. W tym roku festiwal
by wyjtkowy. Na tegoroczn edycj nadesano rekordow
ilo 284. lmw z caego wiata mwi Ewa Lecibil, jedna
z organizatorek. Oprcz lmw
z niemal wszystkich krajw europejskich swoje produkcje po
raz pierwszy przysali do Kdzierzyna-Kola twrcy nieprofesjonalni i studenci szk
lmowych z: Argentyny, Australii, Chin, Hongkongu, Tajwanu, Iranu, Wenezueli, Japonii, Islandii, Brazylii, Meksyku,
Chile, Peru czy Kanady wylicza Lecibil. Do samego konkursu gwnego wytypowano
65 lmw z 18 krajw. Tre
tegorocznych produkcji bya
bardzo rnorodna i dotykaa
tematw wojny, emigracji, rasi-

zmu, staroci, dobroczynnoci,


kryzysu. Tym razem wyjtkowo nie byo lmw epatujcych
okruciestwem, za to sporo byo takich, ktre mwi o empatii zauwaa Ewa Lecibil.
Festiwal kdzierzyski, mimo
e midzynarodowy gwnie
przyciga twrcw polskich i
nieliczne grono europejskich.
Z tego wzgldu tegoroczna edycja jest ogromnym sukcesem
jego organizatorw. Mona
powiedzie, e w tym roku bya
to impreza penokrwista, bo
mielimy lmy od Wenezueli
po Stany Zjednoczone, a nawet
Iran. To jest naprawd bardzo
duo, bo misem festiwalu
jest jego midzynarodowo
uwaa Witold Kon, przewodniczcy Federacji Niezalenych
Twrcw Filmowych i wieloletni przyjaciel kdzierzyskiej Publicystyki. Wedug
Kona warto te odnotowa, e
w biecym roku sporo byo lmw, ktre widz chce oglda.
Moe to komuna, ale niektrzy twrcy wcale nie myl o
tych, ktrzy siedz na widowni,
lecz o sukcesie ich lmu decy-

duje wanie widz, ktry nie powie w poowie lmu wychodz. To jest werykacja twrcy.
Tym razem byy to lmy chwytajce za serce, czyli takie, ktre
chciao si obejrze do koca i
wida byo, e s to ju doszlifowane diamenciki ocenia
Kon.
Podczas tegorocznego festiwalu oprcz Witolda Kona
jurorami byli: Tomasz Drozdowicz - reyser lmowy i telewizyjny, Piotr Aptacy - adiunkt
w Instytucie Nauk o Kulturze i
Studiw Interdyscyplinarnych
na Uniwersytecie lskim oraz
dwch jurorw z zagranicy Zuzanna Skoludova ze Sowacji
oraz Wolfgang Freier - czonek
komitetu UNICA. Na tegorocznej Publicystyce fragmenty
swojego nowego cyklu lmowego pokaza te Arkadiusz Kozubek, wieloletni czonek kdzierzyskiego amatorskiego klubu
lmowego AKF Groteska i jego wsptwrca. Pojedzilimy z moim wspproducentem po wiecie i zebralimy
gar wzruszajcych opowieci o dobroczynnoci opowiada Kozubek. W lmie pocigaa i pociga mnie zawsze
magia, atwo kreacji oraz sia
oddziaywania, bo czasami obraz potra zmieni sporo, a sia
jego oddziaywania potra by
zaskakujco dua. I tak jest z
nasz ostatni produkcj, przeprowadzilimy siedem rozmw
ze znanymi postaciami na caym wiecie (m.in. Andre Bocellim), ktre zajmuj si dziaalnoci dobroczynn na rzecz
innych opowiada Arkadiusz
Kozubek. Tegoroczn nagrod Grand Prix w kategorii lmu amatorskiego w wysokoci
2,5 tys. z za lm pt. Irek odebra Wojciech Wikarek z Tychw. Serca widzw i jurorw
zdoby lm modziutkiej stu-

dentki Magorzaty Awiorko


z Lublina pt. Mam prawo
umiera, w ktrym babcia autorki prostym jzykiem opowiada o swoim yciu. Awiorko
otrzymaa nagrod pienin za
pierwsze miejsce w wysokoci 1
tys. z w kategorii lmw studenckich. Rwnie lm Wojciecha Szwieca z azisk Grnych
pt. Cyklizm po lsku czyli,
kto smaruje, ten jedzie, mimo
e nakrcony bez rozmachu,
zdoby jednak uznanie jurorw.
Zazwyczaj robi lmy o lsku i jaki czas temu zainteresowaem si lskim cyklizmem.
Poznaem ludzi, ktrzy pokazuj rne oblicza cyklizmu
jeden z bohaterw np. uywa roweru po to, eby si nim
podpiera jak lsk kryk, i
tak sobie chodzi z Diamantem
z 1955, inny jedzi Adlerem z
1908 r. na rajdy rowerowe.
Te postacie zachciy mnie do
zrobienia 10-minutowego lmu o lskim cyklizmie. Wziem kamer, mikrofon i poszedem do tych ludzi opowiada
Szwiec. Autor otrzyma nagrod za pierwsze miejsce w wysokoci 1 tys. z w kategorii lm
amatorski. Natomiast w kategorii lmu zagranicznego dwa
pierwsze miejsca zdobyli: Dario
Perez z Hiszpanii za lm Portrait of a wind-up maker oraz
Kae Bahar z Wielkiej Brytanii
za lm I am Sami. Nagrod
im. Waldemara Zamczewskiego w kwocie 1 tys. z przyznano
Bartoszowi Gajdzie z Owicimia za lm Pasja ycia. Z kolei nagrod w kategorii ycie
spoeczne na terenie Kdzierzyna-Kola w kwocie po 500
z otrzymali Andrzej Szopiski-Wisa za lm Mj dom oraz
uczniowie z Zespou Szk eglugi rdldowej im. Bohaterw Westerplatte z Gocicina
za lm pt. Biohazard Cosel.

KDZIERZYN-KOLE NAGRODY

KDZIERZYN
PRZYJAZN GMIN
Redakcja Forum Biznesu
ogosia wyniki konkursu
Przyjazna Gmina 2015.
Kdzierzyn-Kole zostao
wyrnione w konkursie Przyjazna Gmina 2015 - Samorzd
25-lecia w kategorii gmina
miejska o charakterze przemysowo-handlowym. W tegorocznej edycji programu nominacj
otrzymao 80 podmiotw. Oceniano gminne i prywatne tereny
inwestycyjne, inwestycje wasne
gminy (w tym proekologiczne),
planowanie rozwoju gminy,
projekty przedsiwzi, promocj inwestycyjn i gospodarcz,
skuteczno dziaa promocyjnych, walory przyrodnicze, geograczne, tradycje gospodarcze,
kapita ludzki, struktury gospo-

darcze, organizacje przedsibiorcw, fundacje, stowarzyszenia i inicjatywy obywatelskie,


instytucje kultury i edukacji, zagospodarowanie budetu, dostosowanie instytucji do potrzeb
osb niepenosprawnych, otrzymane nagrody i wyrnienia.
Kapitua wyonia 22 laureatw w kategoriach: gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie oraz
w grupach zalenie od iloci
mieszkacw. Organizatorem
konkursu bya redakcja Forum Biznesu. Wyrnienie dla
Kdzierzyna-Kola odebraa w
widnicy prezydent Sabina Nowosielska.
KS

KDZIERZYN-KOLE SPORT

PLUSLIGA POWRACA
NA HAL AZOTY
6 listopada o godzinie
18:00 ZAKSA Kdzierzyn-Kole podejmie AZS Politechnik Warszawsk.
Po ponad procznej przerwie rozgrywki PlusLigi powracaj do Kdzierzyna-Kola. 6
listopada o godzinie 18:00 druyna ZAKSY Kdzierzyn-Kole
podejmie zesp AZS Politechniki Warszawskiej. Przed rozpoczynajcym si sezonem druyna stoecznego klubu przesza
prawdziw metamorfoz. Druyn AZS-u Politechniki Warszawskiej opucio a siedmiu
zawodnikw. Nowe twarze w
zespole trenera Jakuba Bednaruka z pewnoci nie s przypadkowe. Pozyskanie doskonale znanego kdzierzyskiej
publicznoci rozgrywajcego

Pawa Zagumnego oraz przyjmujcego Guillauma Samica


nie mogo oby si bez echa w
wiecie siatkwki. Ponadto do
warszawskiej druyny doczyli
przyjmujcy Pawe Halaba oraz
ukasz apczyski, rodkowi
Jakub Kowalczyk i Przemysaw Smoliski a take rozgrywajcy Jan Firlej, co zapewnia
arcyciekawe poczenie modoci i energii z dowiadczeniem i
siatkarskim sprytem.
Zaplanowany na dzie 6 listopada mecz bdzie pierwsz
okazj dla kdzierzyskiej publicznoci do obejrzenia druyny ZAKSY Kdzierzyn-Kole
w walce o ligowe punkty. Bilety
ju w sprzeday.
KS

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

szczegy
str. 5

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812

2 Wiadomoci

4 listopada 2015, nr 21 (198)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole Inwestycje

Nie wycinajcie nam 200-letnich dbw


Fot. Ostoje przyrody

W wyniku rozbudowy wau przeciwpowodziowego


moe ucierpie znajdujca si tam zabytkowa aleja dbowo-grabowa.
katarzyna solarz

Obecna Rada Miasta Kdzierzyna-Kola, wychodzc


naprzeciw oczekiwaniom Wojewdzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w
Opolu, przeznaczya ostatnio
z budetu gminy pienidze na
opracowanie dokumentacji
technicznej oraz wykup gruntw pod budow dwch waw przeciwpowodziowych:
Lasaki-Poborszw, chronicego osiedla Kole Rogi oraz
Zachd, a take wau Kdzierzyn, chronicego osiedle Pogorzelec wraz z miejsk
oczyszczalni ciekw. Szkopu w tym, e za wspomnian
oczyszczalni ciekw w miejscu, gdzie ma powsta wa
przeciwpowodziowy znajduje
si unikatowa aleja dbowo-grabowa, ktra w przypadku realizacji inwestycji moe
zosta mocno przetrzebiona.
Takiego scenariusza obawia
si kdzierzyska Fundacja Wiedzie Wicej, ktrej zaley na ocaleniu cennego drzewostanu. Niektre z
tych dbw maj nawet 500
centymetrw obwodu czytamy na stronie tej fundacji. Jaki czas temu zwrcia si ona
z pismem o udostpnienie dokumentw dotyczcych planowanej inwestycji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
rodowiska w Opolu. Z udo-

Najstarsze drzewa rosnce w alei dbowo-grabowej


za miejsk oczyszczalni ciekw maj prawie 200 lat.
stpnionych przez RDO informacji wynika, e powstay 4 warianty budowy lub
przebudowy wau przeciwpowodziowego, jednak kady z nich w mniejszym lub
wikszym stopniu zakada
wycink wiekowych drzew.
Ekolodzy nie s przeciwni
budowie wau, jednak uwaaj, e ten mgby powsta
50 metrw dalej od istniejcego, tak by w caoci ocali
200-letni alej. Z na-

szego punktu widzenia powinien zosta opracowany


kolejny wariant, ktry pozostawia dziedzictwo historyczne i przyrodnicze wszystkich mieszkacw, czyli alej
dbowo-grabow w spokoju, a jednoczenie ochroni
oczyszczalni ciekw przekonuje Ewa Pietruszewska,
czonkini zarzdu Fundacji
Wiedzie Wicej. Ekolodzy twierdz, e budowa wau obok istniejcego nie pod-

wyszyaby zbytnio kosztw


jego powstania. Odmienne
zdanie ma na ten temat Zbigniew Bahryj, dyrektor Wojewdzkiego Zakadu Melioracji
i Urzdze Wodnych w Opolu. Pozostawienie obecnego
wau z zadrzewieniem i wybudowanie nowego 50 metrw dalej jest niedopuszczalne, poniewa midzy starym
a nowym waem powstanie
wwczas niecka, w ktrej bdzie si gromadzi woda, natomiast wa bdzie nasika
w czasie deszczu. W zwizku
z tym jego konstrukcja bdzie
bardziej naraona na erozj i
moe doj do tego, e si rozpadnie tumaczy Bahryj. w
wariant nie jest rwnie brany
pod uwag ze wzgldw ekonomicznych. Teraz wa jest
wasnoci skarbu pastwa
i nie ma moliwoci wykupu
go, a kade przesunicie od
wau to konieczno wykupywania kolejnych gruntw. To
z kolei wie si z wydatkiem
kilkuset tysicy zotych z tytuu odszkodowa dla wacicieli uwaa Bahryj. Wedug
dyrektora ZMiUW, z punktu widzenia ekonomicznego
najbardziej optymalnym rozwizaniem byaby przebudowa istniejcego wau wraz z
cakowit wycink drzew. w
wariant, ktry kosztowaby
ok. 2 mln z, by kiedy dyskutowany, jednak inwestor nie

komentarz na gorco
Ewa Pietruszewska
czonkini zarzdu Fundacji
Wiedzie Wicej.
Nie jestemy przeciwni
budowie wau, jednak uwaamy, e mona wybudowa go 50 metrw dalej od
istniejcego, ocalajc w ten
sposb 200-letnie drzewa.
Aleje dbowe to nasza tosamo kulturowa i ich ewentualne zniszczenie powinno
wynika z braku alternatywy
zgodnie z zasadami zrwnowaonego rozwoju zapisanymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie
4 zaproponowane warianty w jaki sposb naruszaj
aleje tylko dlatego, e to wasno skarbu pastwa, czyli z

punktu widzenia inwestora


niebdca czyj prywatn
wasnoci i niewica si
z potencjaln wypat wysokich odszkodowa. Wedug
naszych wylicze, zbudowanie wau w innym miejscu podroyoby inwestycj
o 200-300 tysicy z, co w
porwnaniu z planowanym
wielomilionowym budetem
jest przysowiow kropl w
morzu. Z naszego punktu
widzenia powinien powsta
opracowany kolejny wariant,
ktry pozostawia dziedzictwo historyczne wszystkich
mieszkacw, czyli te aleje w
spokoju, a jednoczenie chroni oczyszczalni ciekw.

otrzyma wwczas pozwolenia


na wycink. Z tego wzgldu
bdziemy realizowa rozwizanie drosze, a jego koszt
powinien zamkn si w granicach 15 mln z mwi Bahryj. Przy istniejcym wale zostanie dobudowany nowy, co
pozwoli zachowa prawie ca alej dbowo-grabow jako
drog serwisow. Tych duych drzew, ktre maj powyej jednego metra w obwodzie
i rosn na koronie wau, nikt
nie bdzie rusza zapewnia.
O zachowanie alei w pierwotnym stanie zabiegaa rwnie
bya ju posanka PO, Brygida Kolenda-abu. Wsplnie z by pose zwrcilimy
si w tej sprawie do RDO-u
i WZMiUW-u mwi radny
miejski Andrzej Kopacki, a do
niedawna sekretarz posanki.

Zadeklarowano nam wybr


wariantu ograniczajcego wycink drzew do niezbdnego
minimum. Uwaam jednak, e
w kwestii budowy wau priorytetem jest zapewnienie bezpieczestwa ludziom mieszkajcym na Pogorzelcu i ochrona
oczyszczalni ciekw, ktra w
sytuacji postoju spowodowanego zalaniem przez Odr stanowi ogromne zagroenie wanie dla ekologii i rodowiska
kwituje Kopacki. Alej dbowo-grabow biegnc waem
za miejsk oczyszczalni ciekw w Kdzierzynie-Kolu od
lat prowadzi szlak turystyczny.
Mwio si te o zbudowaniu
tam cieki rowerowej. To
unikatowe miejsce i powinno
stanowi przyrodnicz perek
naszego miasta uwaa radny
Micha Nowak.

kdzierzyn-kole Biznes

Firma odpowiedzialna spoecznie


Podczas zorganizowanej
na pocztku padziernika sesji
Rady Miasta gociem rajcw
by prezes Grupy Azoty Kdzierzyn, Adam Leszkiewicz.
Wizyta prezesa najwikszej i
najwaniejszej pod wzgldem
gospodarczym i biznesowym
dla miasta firmy na sesji bya
ukonem w stron wsppracy
z samorzdem. Leszkiewicz zaprezentowa samorzdowcom,
czym obecnie zajmuje si i jakie
ma plany na przyszo Grupa
Azoty ZAK. Wyszlimy z zaoenia, e powinnimy si lepiej
pozna, by efektywniej wsppracowa - zacz Leszkiewicz.
- Uznalimy za stosowne przedstawi miastu, co obecnie dzie-

je si w najwikszym zakadzie
na terenie Kdzierzyna-Kola,
ktry zatrudnia 1600 osb. Dla
nas zawsze kluczowe bd wyniki, inwestycje i plany rozwojowe - z tego jestemy dumni,
jednak niemniej wane jest to,
by by firm odpowiedzialn
spoecznie podkrela Leszkiewicz. Wedug prezesa Grupy Azoty bardzo istotn spraw
jest to, by lokalny biznes angaowa si w sprawy miasta,
posiada wiedz, z jakimi problemami borykaj si mieszkacy. Im ludziom lepiej si
yje, im maj atwiejsze warunki do ycia, tym atwiej jest
nam pozyska dobre kadry do
pracy. Dla Grupy Azoty wana
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

jest take strategia dla miasta


Kdzierzyn-Kole przyjta w
roku 2014. Znajdujemy tam
punkty styczne, kiedy w wizji
miasta jest mowa o tym, e Kdzierzyn chce by orodkiem
nowoczesnych technologii i
przemysu. My te chcemy ten
cel zrealizowa. Kiedy mwimy
o konkurencyjnej i dynamicznie rozwijajcej si gospodarce, to rwnie chcielibymy by
czci tego projektu. 20 padziernika mino 5 lat od kiedy
Grupa Azoty ZAK S.A. zostaa
przyczona do Grupy Azoty
S.A. To skromny jubileusz,
ale przypominajcy niezwykle
wane wydarzenie podkreli
Leszkiewicz. Po piciu latach

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

W S P P R A C A

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

funkcjonowania w takiej strukturze, moemy podsumowa,


e byo to dobre rozwizanie
dla naszego zakadu. Pozwolio
nam to poczu si pewniej, bezpieczniej i osign pewn stabilizacj w duej grupie. Teraz,
opierajc si na zwikszonym
portfolio produktowym, funkcjonujc take w relacji z bankami, jako dua grupa, a nie
pojedyncza firma, dostrzegamy
atuty przyczenia. Funkcjonowanie w duej grupie spek
pomogo firmie rozwin skrzyda w handlu, gwnie w obszarze nawozw, ktre stanowi
50% produkcji zakadu. Jeeli chodzi o pozycj Kdzierzyna
w Grupie Azoty pod wzgldem
wynikw finansowych, to firma znajduje si na II miejscu
po Puawach. Jeeli chodzi o
potencja to Kdzierzyn jest na
III miejscu po Puawach i Policach. Jak podkrela prezes
Grupy Azoty ZAK, aktualnie firma jest w dobrej sytuacji finansowej, ma nadwyk gotwki
nad zobowizaniami i moe
planowa inwestycje. Jedn z
takich wanych, jeli nie przeomowych dla miasta inwestycji,
moe si sta budowa instalacji do zgazowania wgla, ktra ju jaki czas temu pojawia si w planach, w kontekcie
rzdowego Programu dla lska. Ta inwestycja moe mie
ogromne znaczenie dla spki

Fot. Urzd Miasta

Grupa Azoty ZAK S.A. chce rozwija si razem z miastem.

Prezes Grupy Azoty ZAK Adam Leszkiewicz


goci na sesji Rady Miasta.
i Kdzierzyna-Kola. Oznacza
przywiezienie tu miliona ton
wgla rocznie, a potem przerobienie go na gaz wykorzystywany do procesw chemicznych.
Obecnie trwaj analizy i przygotowywane jest studium wykonalnoci. Na pocztku grudnia bdziemy wiedzieli, jakie s
aspekty techniczne i finansowe
budowy instalacji do zgazowania wgla, mwic krtko
analizujemy opacalno tej
inwestycji. Kolejn inwestycj
wan dla miasta i realizowan
przez Grup Azoty Kdzierzyn
jest budowa elektrociepowni, w ktrej obecnie realizowany jest pierwszy etap wart 370
mln z. Wikszo wytwarzane-

go w niej ciepa trafi do mieszkacw. - Budowa elektrociepowni przebiega zgodnie z


harmonogramem prac, a oddanie jej do uytku planowane
jest jesieni 2017 roku - zapowiada Leszkiewicz. W planach
jest drugi etap budowy elektrociepowni, i w tym przypadku
spka rozwaa wspprac z
Miejskim Zakadem Energetyki Cieplnej. Obecnie spka
modernizuje cig amoniakalny,
bardzo wany dla firmy, bo najstarszy. Ten projekt wart jest
230 mln z. Do 2020 r. spka
zamierza wyda na inwestycje
1,5 miliarda zotych.
ks

Poprawiaj komfort uczniom

Fot. Starostwo Powiatowe

czysto jest dowodem na to, e


sprawa bezpieczestwa mieszkacw powiatu ley wam na
sercu. Zawsze moglimy liczy

Nowe wozy posu policjantom m.in. do dziaa w terenie.


na wasz pomoc mwi do
samorzdowcw Wiktor Chaupa, z-ca komendanta powiatowego policji w Kdzierzynie-Kolu. To nie pierwsza zbirka
finansowa dla tutejszej jednostki. Samorzdy cyklicznie przekazuj pienidze m.in. na nowe
pojazdy, sprzt czy na sfinansowanie dodatkowych patroli.
Podejrzewam, e s w kraju
jednostki, ktre mog nam tylko pozazdroci tak wzorowej
wsppracy z samorzdami doda Wiktor Chaupa. W uroczystoci przekazania aut, ktra
odbya si przed kdzierzyskim starostwem, wzili udzia
przedstawiciele lokalnych samorzdw oraz policjanci odpowiedzialni za nadzr w obszarze prewencji drogowej,
komend wojewdzk reprezentowa Zbigniew Biaostocki,
z-ca tamtejszego komendanta.
Zakup pojazdw kosztowa w
sumie 140 tys. zotych.

Bezpieczniej i cieplej bd mieli uczniowie


Zespou Szk Specjalnych w Kodnicy.
katarzyna solarz

Prawie 600 tys. z zapaci powiat za remont Zespou


Szk Specjalnych na os. Kodnica w Kdzierzynie-Kolu.
Termomodernizacja w placwce obejmuje dach wraz z
cznikiem. Dla szkoy oznacza to m.in. oszczdnoci na
ogrzewaniu. Rozpoczo
si ju ukadanie dachwki i
weny w celu termomodernizacji poddasza informuje
Krystyna Gielas, dyrektor Zespou Szk Specjalnych, ktra zaznacza, e po remoncie
poprawi si bezpieczestwo
uczniw, bo stan poszycia dachowego od pewnego czasu
wymaga kompleksowej modernizacji. Z pewnoci zyskamy te na estetyce dodaje
Gielas. Starostwo powiatowe
od duszego czasu prowadzi
szereg inwestycji owiatowych,
ktrych celem jest ograniczenie kosztw ponoszonych na

ci publicznej i przystosowanie
parku do organizowania imprez plenerowych. Prestiowe
wyrnienie Magorzata Tudaj
odebraa z rk marszaka wojewdztwa opolskiego. Gratulujc laureatom marszaek Andrzej Bua mwi, i konkurs na
najlepsz przestrze jest wyjtkowy, bo szczeglna jest jako
zmian, ktre zachodz w otoczeniu, specyficzne wykonawstwo. Dzikuj samorzdom
za odwag, za spenianie oczekiwa swoich mieszkacw.
Zarzd Wojewdztwa Opolskiego ju po raz smy promuje osignicia w zakresie
zagospodarowania przestrzeni publicznych w wojewdztwie opolskim, nagradza gminy i powiaty, ktre dbaj o ad
przestrzenny, funkcjonalno i
atrakcyjno przestrzeni. Konkurs ma wyjtkowy presti, bowiem na 141 zgoszonych do tej
pory realizacji przyznano tylko
38 nagrd. Mona na ich przykadzie napisa przewodnik po
piknych miejscach na Opolszczynie mwi marszaek Andrzej Bua.
ks

ogrzewanie, jak rwnie znaczna poprawa wizualna wygldu


szk. Wrd ostatnich termomodernizacji naley wymieni m.in. t, ktra odbya si
w Centrum Ksztacenia Praktycznego i Ustawicznego na

os. Azoty w Kdzierzynie-Kolu. Warta 120 tys. inwestycja


poprawia komfort funkcjonowania placwki. Termomodernizacja Zespou Szk Specjalnych powinna zakoczy si w
listopadzie.

Ukazaa si
ksika o historii Kdzierzyna

kdzierzyn-kole Inwestycje

Rewitalizacja
skweru
przed starostwem w Kdzierzynie-Kolu znalaza
si w gronie piciu najlepszych inwestycji wojewdztwa opolskiego.
Tak zadecydowaa specjalna komisja w konkursie na
najlepsz przestrze publiczn Opolszczyzny. Do konkursu
wpyny 24 inwestycje. W wyniku przeprowadzonych wizji
lokalnych komisja konkursowa wyonia 13 najciekawszych
przedsiwzi, ktre wziy
udzia w konkursie internautw. Najwyej oceniony zosta projekt zagospodarowania
parku i staww w Chrcinie w
gminie Dbrowa, ktry wygra
konkurs. Internautom najbardziej spodoba si projekt zagospodarowania
rezerwatu
geologicznego na Grze witej Anny, ktry zdoby najwicej gosw. W przypadku rewitalizacji kdzierzyskiego placu
Wolnoci doceniono nadanie
nowego oblicza funkcjonalno-estetycznego i nowych cech
uytkowych parkowi w centralnej czci miasta, spjne
zagospodarowanie przestrzeni przed obiektem uyteczno-

Po remoncie budynek szkoy zyska te na estetyce.

kdzierzyn-kole Historia

ks

Plac wolnoci
wrd najlepszych
inwestycji roku

w skrcie

Fot. Starostwo Powiatowe

Skoda yeti i kia bd


suy policjantom

Skoda yeti o mocy 160 koni z napdem na cztery koa to


terenwka, ktra bdzie suy policjantom w dziaaniach
poszukiwawczych i sytuacjach
kryzysowych, np. przy poarze czy powodzi. Z kolei kia
przewidziana jest do pracy w
warunkach normalnego ruchu drogowego, ma 140 koni
mechanicznych. Zakup samochodw sfinansowao kdzierzyskie starostwo na spk z
urzdem miasta, poszczeglnymi gminami powiatu i policj.
Jestemy po to, by ze sob wsppracowa nie tylko
na linii gminno-powiatowej,
ale take wspierajc dziaania
zmierzajce do poprawy bezpieczestwa mwia starosta
Magorzata Tudaj, ktra przekazaa kluczyki do nowych aut
wsplnie z prezydent Sabin
Nowosielsk. Policja docenia gest samorzdowcw. W
imieniu wszystkich funkcjonariuszy bardzo dzikuj za
wsparcie finansowe. Ta uro-

region

kdzierzyn-kole Inwestycje

KDZIERZYN-KOLE policja

Nowoczesne i szybkie samochody


przekazano
mundurowym z komendy
w Kdzierzynie-Kolu.

Wiadomoci 3

4 listopada 2015, nr 21 (198)

Fot. Starostwo Powiatowe

GazetaInformator.pl >>

Doktor Alfons Rataj


od lat zwizany jest
z Kdzierzynem.
Uroczysta premiera monografii pira dr. Alfonsa
Rataja pt. Kdzierzyskie
opowieci o historii dawnego Kandrzina odbya
si w murach starostwa.
Monografia liczy 182 strony
i jest prawdziw kopalni wiedzy o miecie. Dr Alfons Rataj
od lat zwizany jest z Kdzierzynem, zgromadzi pokany zbir
informacji, archiwalnych zdj
i wielu ludzkich historii, ktre
poczone w cao daj nieznany dotd obraz miasta. Dziki

starostwu powiatowemu powstaa monografia Kdzierzyna.


Dziki kontaktom pana
doktora udao nam si nawiza relacje z powiatem Hohenlohe. Jego nazwa wywodzi si
od ksicego rodu, do ktrego
niegdy naleay ziemie znajdujce si na terenie obecnego
Kdzierzyna-Kola. Chcemy
pielgnowa lokaln histori,
dlatego poprosilimy pana doktora o udostpnienie materiaw, dziki ktrym moga ukaza si ta ksika mwia na
konferencji prasowej starosta
Magorzata Tudaj. W ksice
przeczytamy m.in. o pierwszym
burmistrzu Kdzierzyna, z ktrego inicjatywy wybudowano
dzisiejszy budynek starostwa.
Dowiemy si rwnie o tym,
co znajduje si pod siedzib
budynku przy placu Wolnoci
oraz o tym, e kiedy w Kdzierzynie znajdowa si szalony
dom tajemniczy budynek nazwany tak przez mieszkacw.
O wielu jeszcze innych nieznanych faktach z ycia Kdzierzyna przeczytamy w najnowszej
pozycji ksikowej wydanej
przez starostwo powiatowe.
W ramach publikacji wydawanych przez powiat staramy

si skupia na naszej lokalnej


historii, gdy wwczas maj one
szczegln warto. Za spraw takich osb, jak pan doktor
Alfons Rataj jest to moliwe,
za co bardzo dzikujemy zaznaczy wicestarosta Jzef Gisman. Autor opowieci o Kdzierzynie zdradzi, jak zbiera
materia potrzebny do napisania ksiki. Poznaem wiele
osb starszych od siebie, ktre
przekazyway mi informacje na
temat historii miasta. Dzi nadal odwiedzaj mnie potomkowie dawnych mieszkacw.
Otrzymuj wiele cennych materiaw i pamitek. Gromadz
wspomnienia. To wanie moi
przyjaciele podpowiedzieli mi
tytu dla ksiki mwi dr Alfons Rataj.To nie pierwsza publikacja historyczna wsparta
przez powiat. Wczeniej wiato dzienne ujrzaa m.in. pozycja
dotyczca dziejw samego Kola oraz album o zabytkach powiatu. Ksik wydano w kilkuset egzemplarzach. Pierwsze z
nich powdroway do internautw za porednictwem portalu
spoecznociowego starostwa
oraz lokalnych mediw.

Kradzie
podczas kwesty
31 padziernika przed cmentarzem na osiedlu Kuniczka
prowadzona bya kwesta na ekshumacj onierzy Wykltych.
Jedna z wolontariuszek zostaa
zaatakowana przez napastnika.
Ten skrad jej puszk z pienidzmi. Policja prowadzi postpowanie w tej sprawie.
Ucz
przedsibiorczoci
Najbardziej przedsibiorczy nauczyciele oraz przedstawiciele najlepszych zespow uczniowskich
uczestniczcych w programach
edukacyjnych z zakresu przedsibiorczoci odebrali nagrody
za caoroczn prac edukacyjn. Zostay wrczone podczas
gali IMPULS 2015. W kategorii
szk ponadgimnazjalnych tytu
Najlepszego Nauczyciela Przedsibiorczoci 2015 w wojewdztwie opolskim otrzymay: Joanna
Brdkiewicz i Halina Niedzielska-Gmyrek z naszego Zespou Szk
nr 1 w Kdzierzynie-Kolu.
Taneczne Oscary
14-15 listopada w hali Azoty w
Kdzierzynie-Kolu odbdzie si
Midzynarodowy Festiwal Taca
Taneczne Oscary 2015.
wito
Niepodlegoci
Urzd Miasta w Kdzierzynie-Kolu zaprasza na uroczysto
w rocznic odzyskania niepodlegoci, ktra odbdzie si 11
listopada. Pocztek o 10.00 w kociele w Kolu. Po naboestwie
przemarsz do kina Twierdza,
gdzie zaplanowano wystp chru
Cantabile oraz patriotyczne piewanie.
Bdzie bezpieczniej
Trwa postpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na budow, przebudow i modernizacj lewostronnego wau rzeki Odry Lasaki-Poborszw. Inwestycja ma by
prowadzona na terenie gmin
Kdzierzyn-Kole i Reska Wie.
Przygotowuje si do niej Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Opolu. Wicej
informacji w zaczonym pimie.
Zagin
Miosz Grabowski

ks

kdzierzyn-kole Powiat

Powiat ma now sekretarz


Dorota Zasonka rozpocza prac od debiutu
podczas sesji Rady Powiatu.
Wierz, e bdzie mi si
z pastwem dobrze wsppracowao, pki co wdraam si w
nowe obowizki i licz na wyrozumiao mwia do radnych nowa sekretarz. Dorota
Zasonka jest dowiadczonym
urzdnikiem z kilkunastoletnim staem. Pracowaa m.in.

w powiatowych i gminnych
jednostkach organizacyjnych
gminy Kdzierzyn-Kole oraz
Zdzieszowice. Bya kierownikiem Biura Audytu i Kontroli Wewntrznej. Poza tym
ma rwnie dowiadczenie w
pozyskiwaniu pienidzy zewntrznych. Studiowaa na
Akademii Ekonomicznej we
Wrocawiu na kierunku finanse i bankowo. Przedstawiono mi dwie kandydatu-

ry, ktre pozytywnie przeszy


przez rekrutacj. Wybraam
pani Dorot ze wzgldu na
due dowiadczenie samorzdowe, drugi z kandydatw posiada dowiadczenie
biznesowe zaznaczya starosta Magorzata Tudaj. Dorota Zasonka zastpia Alicj
Brol-Polak, ktra przesza na
emerytur.
ks

Policjanci z Wodzisawia lskiego poszukuj 16-letniego Miosza


Grabowskiego. Chopak w pitek
opuci Powiatowy Dom Dziecka
w Gorzycach i do dzi nie nawiza kontaktu z opiekunami.
Osoby posiadajce jakiekolwiek
informacje na temat miejsca pobytu zaginionego proszone s o
kontakt osobisty lub telefoniczny
z Komend Powiatow Policji w
Wodzisawiu lskim pod numerami telefonu 32 453 72 55, 32
453 72 65 lub najblisz jednostk
policji pod numerem telefonu 997
lub 112.

4 Edukacja

4 listopada 2015, nr 21 (198)

kdzierzyn-kole Edukacja

REGION KONKURSY

Kolorowo i tumnie
na Dniu Otwartym w Urzdzie Pracy

Kolejna edycja
turnieju miast Zumi

Fot. Starostwo Powiatowe

Podczas Dnia Otwartego, ktry odby si niedawno w kdzierzyskim


Urzdzie Pracy, przez placwk przewino si kilkaset osb.
katarzyna solarz

Byy nie tylko profesjonalne porady prawne i doradztwo zawodowe, ale take
szereg warsztatw oraz najnowsze oferty pracy w kraju i
za granic. Podczas gdy doroli zajci byli szkoleniami, na
najmodszych czekao wiele
atrakcji. Atmosfera w naszym urzdzie jest rzeczywicie wyjtkowa. Zaprosilimy
straakw i policjanta, ktrzy
opowiadaj i pokazuj dzieciom, na czym polega ich praca. W kocu niejeden malec
marzy o tym, aby pj w ich
lady. Ale oczywicie najwaniejsze to moliwo spotka
ze specjalistami zajmujcymi
si rynkiem pracy i rozwojem
zawodowym mwia Edyta
Krubasik, zastpca dyrektora
PUP-u w Kdzierzynie-Kolu.
Na kadego uczestnika czekali m.in. doradcy Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich, Ce-

Podczas Dni Otwartych byo rwnie wiele atrakcji dla najmodszych.


chu Rzemielnikw i Przedsibiorcw Wojewdzkiego
Urzdu Pracy (zatrudnienie

<< GazetaInformator.pl

za granic), Okrgowego Inspektoratu Pracy w Opolu (legalno zatrudnienia), Zaka-

du Ubezpiecze Spoecznych,
Urzdu Skarbowego czy te
jednostek ksztacenia.

Zagosuj na swoje miasto


i pom mu wygra kampani promocyjn w Zumi
i Onet!
Dwie poprzednie edycje
turnieju stanowiy powan
rywalizacj najbardziej aktywnych miast Polski. Zwycizc w pierwszej edycji bya Rawa Mazowiecka, natomiast
triumfatorami drugiej edycji:
Godap, Sejny, Szydowiec. Na
sukces tych miast zapracowali sami mieszkacy dziki
swojej mobilizacji i wytrwaoci w udostpnianiu informacji o turnieju. Swoj cegiek
dooyy wadze miasta, ktre
promoway turniej na swoich
nonikach informacji. W tym
roku odbdzie si trzecia edycja
turnieju. Organizatorzy przewiduj nagrody dla omiu miast.
Trzy gwne nagrody w postaci rabatu 99% na trzy kampanie promocyjne o wartociach
kolejno: I miejsce 200 tys., II
miejsce 100 tys., III miejsce 50
tys. z. Podobnie jak w poprzednich latach bdzie to ranking, w
ktrym uczestnicy mog zagosowa na jedno spord 335
miast powiatowych. W zamierzeniach ma to by rywalizacja

rwnych szans, dlatego kade


miasto ma szans wygrania
nagrody. Stosuje si proporcj
iloci gosw do iloci mieszkacw, i to ona decyduje o pozycji w rankingu. Dodatkowo,
nagrodzone zostanie miasto,
ktre uzyska najwysz liczb
gosw w turnieju. Tak wic
otrzyma ono nagrod w postaci 99% rabatu na kampani
promocyjn o wartoci 50 tys.
z. Cztery dodatkowe nagrody
trafi do miast, ktre zostan
wybrane w gosowaniu jako
miasto: ekologiczne, przyjazne
turystom, aktywne biznesowo
oraz bezpieczne. Zwyciskie
miasta otrzymaj 99% rabatu
na dziaania reklamowe o wartoci 5 tys. z oraz certyfikaty w
zwyciskiej kategorii. Uytkownicy maj okazj wzicia udziau w konkursie fotograficznym,
w ktrym dostan szans na
pokazanie swojego miasta na
zdjciach. Zwyciskie fotografie zostan opublikowane na
stronie gwnej Zumi i bd
now tapet danego miasta.
Na zwycizcw czekaj rwnie
atrakcyjne nagrody.
d

racibrz edukacja

ZSA w Raciborzu?
Radny Andrzej Ros
proponuje powoa placwk ksztacc modych artystw.
W Raciborzu funkcjonuje szkoa muzyczna, za modzie utalentowana plastycznie ma moliwo ksztacenia
si w liceum o profilu plastycznym. Wiceprzewodniczcy rady miasta Andrzej
Ros wpad na pomys, aby
zastanowi si nad reorganizacj raciborskiego szkolnictwa i na bazie istniejcego liceum powoa Zesp Szk

kdzierzyn-kole EDUKACJA

kozielski szpital
bdzie szkoli przyszych lekarzy
Fot. Urzd Marszakowski

Studenci opolscy praktyczn nauk zawodu maj zdobywa na kilku oddziaach SP-ZOZ w Kolu.
Praktyki maj si odbywa m.in. na okulistyce oraz
neonatologii. Tym samym
placwka doczy do innych
szpitali w wojewdztwie, gdzie
przyszli medycy maj si uczy
fachu. Wadze Uniwersytetu
Opolskiego od dwudziestu lat
rozbudowuj uczelni. W padzierniku 2017 roku uczelnia
chce uruchomi kierunek lekarski. Obok ekonomii, prawa, psychologii, chcemy mie
take wydzia lekarski. Tym
samym powracamy do idei
prawdziwego, wielowydziaowego uniwersytetu zaznacza
prof. Stanisaw Nicieja, rektor
uniwersytetu. Szpitale maj
zapewni wyksztacon kadr
specjalistw oraz nowoczesne
wyposaenie. Czsto zdarza
si, e lekarze zostaj w miejscu szkolenia i podejmuj prace na oddziale mwi Dorota Zaraska, z-ca dyrektora
ds. medycznych SP-ZOZ w
Kdzierzynie-Kolu. Obecnie

R E K L A M A

W padzierniku 2017 r. uczelnia w Opolu chce uruchomi kierunek lekarski


(na zdjciu w rodku prof. Stanisaw Nicieja).
szpital w Kdzierzynie-Kolu
posiada trzy oddziay z drugim stopniem referencyjnoci,
ktre uprawniaj do ksztacenia kadry lekarskiej. To oprcz
neonatologii i okulistyki rwnie oddzia ginekologiczno-pooniczy. Spore osigni-

cia wypracowuje nowy oddzia


neurologiczny z pododdziaem
leczenia udarw, gdzie leczy
si pacjentw za pomoc nowych rozwiza medycznych.
W Opolskim Centrum Onkologii podpisano porozumienie w sprawie udostpnienia

studentom oddziaw szpitali prowadzonych przez wojewdztwo opolskie. Wkrtce


podobna umowa ma zosta
zawarta take z kozielsk jednostk.
ks

Artystycznych, zwaszcza e
od lat rne rodowiska bezskutecznie dopominaj si o
utworzenie szkoy muzycznej
II stopnia.
Radny ma wiadomo,
e zarwno budetowo, jak i
organizacyjnie jest to temat
ciki do udwignicia. Ale
moe to jest wanie ta droga,
ktrej poszukujemy mwi
na ostatniej sesji rady miasta,
dodajc, e s ju prowadzone pewne rozmowy.
ps

PLUSY BIZNESU

GazetaInformator.pl >>

4 listopada 2015, nr 21 (198)

DLA

Dodatek tematyczny 21/2015


region

GazetaInformator.pl 4 listopada 2015 nr 21 (198)

gospodarka

Spotkanie Partnerw Wspierajcych platform SILESIAinfo


Fot. Kamila Wolny-Wilczok

Urzdy zadeklaroway wzajemn wspprac w ramach prowadzenia


i rozwoju Polsko-Czeskiej Gospodarczej Platformy Informacyjnej SILESIAinfo.
ireneusz burek

30 padziernika br. prezydent Mirosaw Lenk wraz z


wiceprezydentem Iren ylak
zaprosili na spotkanie osoby
reprezentujce instytucje, ktre przystpiy do roli partnerw wspierajcych projektu SILESIAinfo.
Podczas spotkania oficjalnie podpisano umow o wsppracy, co zapiecztowao podjcie wsplnego przedsiwzicia,
majcego na celu stwarzanie
warunkw rozwoju gospodarczego Raciborza i szeroko
rozumianego rozwoju przedsibiorczoci. Partnerzy wspierajcy, w myl podpisanej umowy, zadeklarowali wzajemn
wspprac w ramach prowadzenia i rozwoju Polsko-Czeskiej Gospodarczej Platformy
Informacyjnej SILESIAinfo.
Zaoeniem platformy jest dotarcie z informacj o charakR E K L A M A

W Urzdzie Miasta podpisano porozumienie w sprawie


SILESIAinfo. Na zdjciu od lewej starosta Ryszard
Winiarski, prorektor PWSZ dr Jakub Berezowski,
komendant KPP w Raciborzu Pawe Zajc.
terze gospodarczym do jak
najwikszego grona przedsibiorcw. Bardzo duy nacisk w
projekcie kadzie si na to, aby
informacje pochodziy z lokalnych urzdw, z ktrymi maj
styczno przedsibiorcy. Przypomnijmy, e do projektu w-

czyy si nastpujce urzdy:


Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Powiatowy Urzd Pracy, Urzd Skarbowy w Raciborzu, ZUS Racibrz, Powiatowa
Komenda Policji w Raciborzu,
PWSZ w Raciborzu, Urzd Celny w Rybniku, Powiatowa Sta-

cja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu.


Podczas spotkania omwiono zaoenia wsplnych
dziaa oraz oczekiwania wobec
partnerw. Prowadzcy spotkanie Ireneusz Burek zaprezentowa gwne zadania, ktre stoj
przed administratorem systemu, w szczeglnoci promocj
platformy, regularne prezentowanie najnowszych informacji
pochodzcych od partnerw
wspierajcych. Do zada administratora bdzie m.in. wypracowanie zasad przekazywania
informacji, wyznaczenie osb
odpowiedzialnych za kontakty oraz poruszan tematyk na
amach serwisu, a take wypracowanie takiego obszaru wsppracy, ktry przyniesie wsplne
korzyci stronom porozumienia oraz przedsibiorcom.
Prowadzenie platformy polega m.in. na zbieraniu, selekcji
i opracowaniu rozproszonych

w wielu rdach informacji


przydatnych dla przedsibiorcw, publikowaniu ich na stronie informacyjnej SILESIAinfo.
org oraz wreszcie dostarczaniu informacji poprzez system
newsletterowy do zarejestrowanych uytkownikw systemu.
Podczas spotkania zaprezentowano m.in. katalog rde informacji gospodarczych, ktry
bdzie rozwijany wraz z partnerami. Wrd tych nie moe
zabrakn lokalnych urzdw,
z ktrymi styka si przedsibiorca. To tutaj bowiem tworzy
si lub przetwarza informacje
merytoryczne dotyczce podatkw, finansw, rynku pracy itp.
Oczekiwania wobec partnerw
to rwnie: konsultowanie za-

gadnie i pyta przesyanych


za porednictwem platformy przez przedsibiorcw do
partnerw, wspieranie dziaa
informacyjno-promocyjnych
dotyczcych upowszechniania
wiedzy w rodowisku lokalnym o inicjatywach dotyczcych rozwoju przedsibiorczoci, promocji na rzecz rozwoju
gospodarczego przedsibiorstw
Euroregionu Silesia w ramach
dziaalnoci statutowej.
W najbliszych dniach prowadzone bd kolejne, indywidualne spotkania, podczas ktrych omwione zostan tematy,
jakie trafi w pierwszej kolejnoci na platform SILESIAinfo, a
za jej porednictwem do przedsibiorcw.

6 PLUSY BIZNESU

4 listopada 2015, nr 21 (198)

DLA

POWIAT RACIBORSKI GOSPODARKA

wodzisaw lski edukacja

61 wiatrakw w caym powiecie

Firmy anagauj
si w edukacj

Fot. Gazeta Informator

Starostwo Powiatowe w Raciborzu


wydao 61 pozwole na budow wiatrakw.
pawe strzelczyk

Starostwo nie podejmuje


decyzji w tej sprawie, co najwyej wydaje pozwolenie na budow. O tym, czy chc wiatrakw,
decyduj wadze gmin i inwestorzy tumaczy starosta Ryszard
Winiarski. W ten sposb szef powiatu odnis si do zarzutw,
jakoby za plecami mieszkacw
i mimo ich wyranych sprzeciww starostwo przyczyniao si
do powstawania kolejnych farm
wiatrowych. Ostatnio np. przeciwko wiatrakom protestowali
mieszkacy gminy Krzanowice.
Protesty nie ominy te gminy
Rudnik, pioniera w dziedzinie
tego typu inwestycji w powiecie raciborskim. Tam jednak,
jak twierdzi starosta, kady rolnik chcia, aby wiatrak stan na
jego polu, gdy zawsze to dodatkowy, znaczny zastrzyk gotwki.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydao 61 pozwole


na budow wiatrakw. Jednak dotychczas na terenie
powiatu nie wybudowano ani jednej tego typu konstrukcji.

<< GazetaInformator.pl

Po serii spotka mieszkacw z


wadzami i inwestorami osignito porozumienie. Teraz starosta stawia rudnickie soectwa
za przykad, w jaki sposb oswaja ludzi z wiatrakami.
A bdzie to konieczne, gdy
ju wkrtce na terenie powiatu
moe stan 61 wiatrakw tyle starostwo wydao pozwole
na budow. W gminie Rudnik
bdzie ich 22, Krzanowice 17 i
Pietrowice Wielkie 22. Radna
Katarzyna Dutkiewicz podczas
ostatniej sesji wyrazia niezadowolenie z powodu braku dialogu z lokalnymi spoecznociami
i dostatecznej informacji ze strony gmin co do lokowania kolejnych farm. Winiarski nie zgodzi
si z zarzutem. Samorzdy informoway poprzez swoje urzdowe kanay. Posdzanie nas, e
zrobilimy co po cichu jest bezpodstawne skwitowa.

Kada firma z terenu Wodzisawia lskiego moe


zosta "Oficjalnym Przyjacielem Przedszkola".
Oficjalny Przyjaciel Przedszkola tytu ten ma charakter prestiowy i jest potwierdzeniem zaangaowania firmy
w ycie spoecznoci danego
przedszkola. Nadany zostanie
firmom, ktre zechc szczeglnie duo uwagi powici sprawom wybranego przedszkola i
przedszkolakw.
Nasz akcj kierujemy
do firm, ktre zechc szczeglnie duo uwagi powici sprawom wybranego przedszkola
i przedszkolakw.Do przyjani nikogo nie mona zmusi,
dlatego tytu bdzie przyznawany na wniosek waciciela
firmy. Wiadomo, e przyja
to wielkie sowo, wymagajce
czsto powicenia i zaangaowania. To deklaracja w miar
moliwoci staej wsppracy,
wsparcia i przede wszystkim

zainteresowania problemami
w tym wypadku caej spoecznoci przedszkolnej informuje Urzd Miasta w Wodzisawiu
lskim.
Dziki
zadeklarowaniu
przyjani firmy otrzymaj moliwo prezentowania swojego
logo o powierzchni nie wikszej
ni 5030 cm na murach placwki oraz stronie internetowej
przedszkola. Tytu Oficjalny
Przyjaciel Przedszkola z uwagi
na jego presti bdzie mg by
wykorzystywany we wszystkich
materiaach promocyjnych firmy i z pewnoci wspomoe
dziaania w kreowaniu jej wizerunku. Aby uzyska tytu,
naley wypeni deklaracj, w
ktrej przedsibiorca wyraa
ch wsppracy z przedszkolami. Deklaracja oraz regulamin
akcji jest dostpny na stronie
internetowej Urzdu Miasta w
Wodzisawiu lskim.
p

R E K L A M A

R E K L A M A

W listopadadzie na Naszych GOCI czeka wiele atrakcji...


koncerty, pokazy i nagrody niespodzianki!

AKTUALNE INFORMACJE zawsze na:


www.facebook.com/piwiarnia.warecka

GazetaInformator.pl >>

Sport 15

4 listopada 2015, nr 21 (198)

KDZIERZYN-KOLE SPORT

Wielkie nadzieje w ZAKS-ie


Transferowa
karuzela przed rozpoczciem sezonu, czyli zakontraktowanie wschodzcych gwiazd
reprezentacji Francji i Belgii: byskotliwy rozgrywajcy
Benjamin Toniutti (wybrany najlepszym rozgrywajcym Final Six Ligi wiatowej
2015), wietny przyjmujcy Kevin Tillie (syn trenera
reprezentacji Francji - Laurenta Tillie) czy utalentowany Belg Sam Deroo. Poza
tym wietnym ruchem transferowym byo podpisanie
umowy z synnym trenerem
Ferdinando De Giorgim (odnosi sukcesy z Lube Banc
Macerat w Serie A (20052010), ktrej barw broni Sebastian widerski w latach
2007-2010). To sprawia, e
ZAKSA pretenduje do walki
o mistrzostwo PlusLigi.
Warto wspomnie o dugo oczekiwanym przez sympatykw ZAKS-y powrocie do
gry Grzegorza Boka, ktry
z powodu cikiej choroby
zawiesi karier siatkarsk.
Nie moemy zapomina o pukajcym do kadry A ukaszu
Winiewskim czy solidnym
ukraiskim rodkowym Juriju Gadyrze, a take wartociowym rezerwowym Dominiku Witczaku. Rwnie
reprezentacyjny libero Pawe
Zatorski nie schodzi poniej
pewnego poziomu.
Wyjazdowy
pojedynek
z Cerradem (druyn Raula Lozano) nie zwerykowa jeszcze formy ekipy z
Kdzierzyna, lecz da odpowied na pytania: jaki potencja drzemie w druynie
i czy zesp jest gotowy stawi czoo ligowym potentatom: Resovii, Skrze czy LO-

Fot. Adrian Sawko, ZAKSA

Ekipa z Kdzierzyna-Kola wyjazdowym zwycistwem nad Cerradem Czarnymi Radom


rozpocza sezon 2015/16 w PlusLidze.

Euforia siatkarzy po zwycistwie z Cerradem Czrnymi Radom.


TOS-owi. W trakcie meczu
kdzierzynianie przeywali
hutawk nastrojw, po wygranej pierwszej partii 25:22,
nastpia poraka w dwch
kolejnych 25:23, 25:21. W
trzecim secie przy stanie
13:8 dla gospodarzy trener di
Giorgi zdecydowa si na podwjn zmian. Na boisko w
miejsce nierwno grajcych
Deroo i Konarskiego weszli
Rafa Buszek i Grzegorz Bociek, ktrzy diametralnie od-

mienili oblicze zespou. Jako pierwszy sygna do ataku


i odrabiania strat da Buszek,

R E K L A M A

SALON DZIECICY
Tylko u nas:
- najwikszy wybr wzkw i fotelikw
- indywidualne projektowanie wzka
- eczka drewniane i turystyczne
- sanki drewniane i metalowe
- piworki i akcesoria zimowe
RACIBRZ, ul. Czstochowska 8
- rowerki dziecice
Pasa Czerwona Torebka przy stacji Shell
- odzie dziecica
- szeroki asortyment

+48 730 80 50 80
/bobowozki.raciborz

ktry zdoby 3 punkty zagrywk. Chwil pniej, gdy


w polu zagrywki stan Bo-

ciek, popisa si seri potnych i skutecznych serwisw.


Goym okiem mona byo

dostrzec determinacj i gd
siatkwki atakujcego goci.
Druyna z Kdzierzyna z nawizk odrobia straty i wygraa seta 25:18. W pitym
secie rozpdzona ZAKSA nie
daa szans gospodarzom, wygrywajc 15:8. Reasumujc,
mimo nierwnej gry, ZAKSA
potraa przechyli szal zwycistwa na swoj korzy.
Po meczu nasuwaj si
pytania: Czy Dawid Konarski okae si godnym nastpc Antonina Rouzierea? Czy
Benjamin Toniutti wypeni
luk po Pawle Zagumnym?
Wreszcie, czy Kevin Tillie i
Sam Deroo bd tak byskotliwi i przebojowi na przyjciu jak Louis Felipe Fonteles?
Ponadto, czy Rafa Buszek bdzie wystarczajco mocnym
punktem druyny? No c,
czas pokae
A propos, ZAKSA (cho
w mocno okrojonym skadzie) w dniach 1-4 padziernika br. uczestniczya
w Midzynarodowym Turnieju Siatkwki o Puchar Prezydenta Miasta Raciborza Mirosawa Lenka (zaja 5 miejsce
- przyp. red.).
W kadym razie kibicujemy druynie, ktra jest bliska
sercom sympatykw siatkwki w Raciborzu i okolicach.
MA

16 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

4 listopada 2015, nr 21 (198)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

FINANSE
Lombard w K-Kolu na ulicy
Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki w miecie i rabaty dla staych klientw! Tel. 504
085 143
Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA:
pienidze do rki, maksimum
wygody, profesjonalna obsuga
przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel.
734 157 566
KREDIGO Nowy standard
poyczania. Chwilwki, szybko i
dyskretnie. Kontakt 791 871 446

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 669 653 649
Do 25.000z
na dowolny cel
Tel. 696 458 063

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 601 46 20 03, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

RNE

PRACA

POYCZKI DLA KADEGO


POD ZASTAW! Wystarczy Dowd Osobisty! Pienidze od rki! Kdzierzyn Kole naprzeciwko Kocioa przy rynku, w
okolicy dworca PKS. Tel. 77 472
30 46
Biuro Kredytowe oferuje najlepsze oferty poyczkowe w
miecie. Wszystko w jednym
miejscu. Specjalna oferta dla
emerytw. Przekonaj si jak
mamy dla ciebie ofert. Kdzierzyn-Kole, tel. 791 082 261.

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

Potrzebny pomocnik do prac


remontowych. Praca dorywcza.
Kdzierzyn-Kole, tel. 724 677
499.
Szukasz dodatkowego dochodu?
Zosta Doradc Finansowym i zarabiaj w wolnym czasie. Oferujemy wysokie stawki prowizyjne od
sprzeday brutto! Zadzwo i umw
si na spotkanie! Tel. 668 681 924.

Restauracja z Kola zatrudni


kelnerk. Praca w penym wymiarze czasu pracy. Mile widziane dowiadczenie. Tel. 604
955 669.

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn- Kole i okolice.
Tel. 511 929 121.

Poszukujemy Pani do obsugi lad w renomowanym sklepie


(miso, wdliny) Wymagania:
aktualna ksieczka sanepidowska, ch do pracy, dyspozycyjno. Tel. 514 967 868.

Usugi: malowanie wntrz oraz


elewacji, tapetowanie, nakadanie
gadzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi
oraz paneli. Wykoczenie wntrz.
Tel. 606 505 169.

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy
Nawet 300 EUR premii!
Tel. 32 506 55 87

Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.

ZATRUDNIMY
osoby z orzeczeniem o niepenosprawnoci na umow
o prac. Praca w Kornicy jako sprzataczka, osoba sprzatajca, pracownik gospodarczy. Tel. 731 732 287.

Usugi transportowe, przewozowe busem na terenie Kdzierzyna


i okolic. Tel. 609 838 133.
Oferuj usugi mini kopark, drenae oraz prace ogrodnicze wraz z
ukadaniem kostki brukowej jak i
granitowej. Wicej pod telefonem
536 000 971.

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania:
umiejtno robienia dobrych
zdj, wasny sprzt fotograczny, dyspozycyjno, znajomo obsugi komputera
i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

NIERUCHOMOCI
Wynajm lokal handlowy nowy,
80m2, w Kolu. Cena 400 z.
Tel. 696 466 182.
Wynajm dwupokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Lotniczej, 52m, 1 pitro.
Kontakt 501 224 638.

Do wynajcia mieszkanie 3-pokojowe z kuchni, II pitro,


ciepe, soneczne. Ciepa woda
z ciepowni, duy pokj, po remoncie. Przystpna cena. Racibrz, ul. Zamoyskiego. Tel. 731
338 688.

>> KUPI <<


obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
PRODUKCJA CICHA,
BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


MOTORYZACJA
Auto skup Kdzierzyn Kole, najlepsze ceny w regionie, szybki odbir gotwka od rki. Wystawiamy
potrzebne zawiadczenia do wyrejestrowania pojazdu. Dziaamy na
caym rejonie woj. opolskiego. Tel.
509 656 739.
Skup samochodw za gotwk, kada marka, pacimy od rki. Tel. 796
990 837.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Tanio wykonam wszelkie remonty budowlane. Cena przystpna.


Wycena i kosztorys gratis! Tel.
724 731 470.
Sprzedam meble stylowe XIX
wiek w dobrym stanie. Komoda,
pomocnik i fotel.
Tel. 502 485 955

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

AZBEST
demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY

10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl

Naprawa rolet zewntrznych, tel.


794 102 184.
Wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju prac
ziemnych, oferuj rwnie prace
zwizane z wycink drzew. Kdzierzyn-Kole, tel. 516 028 454.
Naprawa urzdze gospodarstwa
domowego. Naprawiamy pralki, kuchenki, zmywarki, lodwki
oraz piekarniki. Obszar dziaania:
Kdzierzyn-Kole, Prudnik oraz
Nysa. Tel. 695 585 192.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 17

4 listopada 2015, nr 21 (198)

kdzierzyn-kole Rozrywka

XXII Midzynarodowy
Festiwal Filmu Niezalenego
Dua dawka filmowych emocji, kuluarowe rozmowy z twrcami i jurorami toczone
a po wit w kawiarni Atena, ciekawe imprezy towarzyszce i kulminacja rozdanie nagrd.
To nieodczne elementy kadego festiwalu.
Od ponad dwudziestu lat
Kdzierzyn - Kole jest mekk
niezalenej twrczoci filmo-

wej, zarwno w kategorii amatorskiej, jak i pprofesjonalnej.


Rosncy poziom nadsyanych
na konkurs obrazw sprawia,
e z roku na rok staje si on

coraz bardziej wartociow w


skali naszego kraju imprez,
powicon szeroko pojtej publicystyce filmowej. Tematyka
filmw konkursowych dotyka

bowiem aktualnych wydarze


spoecznych, zjawisk politycznych, gospodarczych czy kulturalnych. Wok Publicystyki corocznie organizuje si

szereg imprez towarzyszcych:


spotka z reyserami i twrcami filmowymi, warsztaty, koncerty, wystawy czy projekcje.
Tegoroczny festiwal otworzy

kameralny koncert fortepianowy Pawa Motyczyskiego,


a zamkn w jazzowym rytmie
koncert Marty Krl.
Fot. Agnieszka Gogolewska

katarzyna solarz

R E K L A M A

EWEL-LUX
ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

18 Wiadomoci

4 listopada 2015, nr 21 (198)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole Rozrywka

Poznawali magiczny wiat pierwszych projektorw


katarzyna solarz

Laterna Magica (Latarnia


Magiczna) to pierwszy aparat projekcyjny wynaleziony w

Fot. Agnieszka Gogolewska

Warsztaty dla dzieci pt. Laterna Magica odbyy si w ramach


XXII Midzynarodowego Festiwalu Filmw Niezalenych im. Ireneusza Radzia "Publicystyka".
XVII w. przez jezuit A. Kirchera. Staa si nastpczyni
Camery Obscura, pierwowzorem rzutnikw do slajdw,
diaskopw i kamer filmowych.

Obecnie tradycja Latarni powraca. Pojawiaj si projekty


para-teatralne, znajdujce si
na pograniczu filmu, animacji
i teatru tak te byo podczas
spotkania z Grzegorzem Ptakiem i jego magicznymi urzdzeniami. Mali uczestnicy,
ktrzy brali udzia w tym magicznym spektaklu, przenieli
si w zaczarowany wiat pierwszych seansw projekcyjnych,
do wiata pierwotnych technik
animacji i projekcji. Kady z
modych animatorw na chwil
sta si magikiem iluzjonist,
a efekt swojej pracy na warsztatach mg zaprezentowa rodzinie i kolegom podczas wieczornego seansu na maszynie
skonstruowanej przez siebie
samego.
R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

4 listopada 2015, nr 21 (198)

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 11 LISTOPADA

R E K L A M A

KONCERT W KOLORZE ATRAMENTU

11 listopada w Miejskim
Orodku Kultury w Kdzierzynie-Kolu wystpi Stanisa-

wa Celiska wraz z zespoem


pod kierownictwem Macieja
Muraszko. Koncert promuje najnowsz pyt artystki pt.
Atramentowa. Aktorka odgrywa swoj kolejn wspania
rol piosenkarki, ktra wie o
czym piewa i wie, jak przycign suchacza, wykorzystujc pen palet barw i emocji.
Wszystko zaczo si od Atramentowej Rumby, ktr Maciej Muraszko i Marcin Sosnowski napisali specjalnie z
myl o Stanisawie Celiskiej.
Razem z latynoamerykaskim
zespoem Los Locos artystka

zaprezentowaa j w Koncercie
Premier 46. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole
2009. Po tym wystpie okrzyknito Stanisaw Celisk polsk Cesari Evor. Aktorka
tak jak kiedy Cesaria potra
zaczarowa publiczno swoim
charyzmatycznym gosem i pomimo wielu przeciwnoci oraz
trudw kocha ycie. Na tej
wyjtkowej pycie mona usysze utwory skomponowane i
przygotowane przez uznanych
autorw specjalnie dla Stanisawy Celiskiej. Niepowtarzalne teksty do kompozycji Macie-

ja Muraszko napisali Wojciech


Mynarski, Dorota Czupkiewicz oraz Muniek Staszczyk i
Marcin Sosnowski. Ponadto
Maciej Muraszko zaaranowa na nowo ulubione utwory
Artystki, ktre dziki nowemu
wykonaniu nabray niezwykej
pogody ducha. Artystce na pycie towarzysz wybitni muzycy modego pokolenia z Polski
oraz artyci z Ukrainy. Koncert
Atramentowa rozpocznie si
o godz. 17.00 w DK Chemik.
Bilety w cenie 30 zotych mona naby w kasie kina Chemik oraz w systemie online.

rozwin naturaln spontaniczno i wyobrani, wspieraj ich rozwj, zmniejszaj niemiao, a przede wszystkim
s wspania okazj do wsplnej zabawy dzieci, rodzicw
i improwizatorw. To Mao
Powiedziani pochodz z Opola stolicy polskiej piosenki,
miasta Ksicia Bolko i piastowskiej wiey. Ubarwiaj ycie codzienne mieszkacw od 2013
roku dziki spektaklom, happeningom i warsztatom. Przedstawiaj krtkie i dugie formy
tzw. teatru improv. Ich autorskie formy to YouTune - spek-

takl skomponowany na zasadzie


poczenia strumienia wiadomoci i dwikw oraz ImproSzkraby bajki improwizowane dla dzieci. S laureatami
pierwszego miejsca Toruskich
Spotka Kultury Studenckiej
2015. Czonkowie grupy mieli
przyjemno ksztaci si u czoowych improwizatorw z kraju i zza granicy, m.in. Simone
Schwegler, Gerald Weber, Racing Minds. S wdziczni za to,
e mog podrowa po Polsce
i przekazywa tajniki improwizacji innym ludziom. Wstp na
wydarzenie kosztuje 10 zotych.

KDZIERZYN-KOLE DK KOLE 21 LISTOPADA

BAJKI IMPROWIZOWANE

Ju 21 listopada w Domu
Kultury w Kolu o godzinie
10.00. odbd si niezwyke
warsztaty dla dzieci i nie tylko. Impro Szkraby czyli bajki
improwizowane to wspaniaa
zabawa poczona z nauk reyserii i scenograi dla dzieci
w wieku od 5 do 12 lat. To cie-

kawe wydarzenie dla najmodszych poprowadz improwizatorzy z opolskiej grupy To


Mao Powiedziani. Wsplnie z
dzieciakami stworzymy improwizowane bajki zapowiadaj
organizatorzy. Jak bd wyglday? Mali widzowie zostan
scenarzystami i reyserami bajek i obdarz improwizatorw
nietypowymi waciwociami.
To jedyny spektakl, w ktrym to
dziecko decyduje, jak ma wyglda bajka tworzy bohaterw,
staje si yw scenogra, rozwija losy postaci. Improwizowane bajki pomagaj dzieciom

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 13 GRUDNIA

PLEJADA GWIAZD W SPEKTAKLU ZODZIEJ


13 grudnia w Domu Kultury Chemik odbdzie si
spektakl z udziaem czowki
polskich aktorw. Spektakl
nosi tytu Zodziej, a wyst-

pi w nim: Renata Dancewicz,


Izabela Kuna, Cezary ak, Rafa Krlikowski, Leszek Lichota i Jacek Braciak. Zodziej
to komedia jednego z najpo-

pularniejszych brytyjskich
autorw Erica Chappella,
ktr wyreyserowa znany z
serialu Ranczo, przesympatyczny Cezary ak. Spektakl

odbdzie si o godz. 16.00. i


19.00. Bilety w cenie 90 i 80
zotych s do nabycia w kasie
kina Chemik oraz w systemie online.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Promocja!
Do koca listopada
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
KDZIERZYN-KOLE - MBP - 5 LISTOPADA
5 listopada o godzinie 11.00. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Kolu przy ul. Rynek 3. odbdzie si wernisa wystawy rkodziea, uczestnikw Warsztatw Terapii Zajciowej Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym w
Kdzierzynie-Kolu pt. Barwy naszych myli. Wstp wolny.
KDZIERZYN-KOLE - MBP - 6 LISTOPADA
6 listopada o godzinie 17.00. w MBP w Kolu w ramach jesiennego Salonu Muzyki i Literatury odbdzie si Spotkanie z
Wiesawem Ochmanem. Przy fortepianie zasidzie Micha
Goawski, a spotkanie poprowadzi Izabela Migocz. Wstp na
wydarzenie jest wolny.
R E K L A M A

KDZIERZYN-KOLE - MBP - 13 LISTOPADA


13 listopada o godzinie 17.00. w lii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 5 przy ul. Damrota 32 odbdzie si spotkanie z
pisark Sylwi Chutnik. Spotkanie poprowadzi dziennikarz Radia Park Bartosz Walat.
KDZIERZYN-KOLE - MBP - 17 LISTOPADA
17 listopada o godzinie 17.00. w lii MBP nr.5 przy ul. Damrota 32 odbdzie si prelekcja Ireny Kuli pt. Czynniki
determinujce wybr zawodu. Irena Kuli jest doradc
zawodowym przy Zespole Szk Miejskich nr 3. Wykad bdzie inauguracj comiesicznego cyklu spotka pt. Zawd z
pasj.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

20 Wiadomoci

4 listopada 2015, nr 21 (198)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole Sprawy Kontrowersyjne

Gender wedug ksidza Dariusza Oko


Fot. Agnieszka Gogolewska

W kociele pw. w. Eugeniusza de Mazenoda znany z kontrowersyjnych pogldw na temat ideologii gender ksidz prof.
Dariusz Oko z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie wygosi wykad pt. Gender zagroenie dla dzieci, modziey i rodziny.
katarzyna solarz

Profesor odwiedzi Kdzierzyn-Kole w ramach Tygodnia Kultury Chrzecijaskiej.


W czasie wykadu ksidza parafialna salka, w ktrej zorganizowano wystpienie pkaa
w szwach. Pojawili si m.in.
senator Grzegorz Peczkis, starosta Magorzata Tudaj, dziaacze ze Stowarzyszenia Patriotyczny Kdzierzyn-Kole,
sporo modziey i osoby starsze. Podczas wykadu ksidz
przekonywa suchaczy m.in.
o tym, e ideologia gender zagraa chrzecijaskim wartociom, a ludzie, ktrzy promuj gender, zasadniczo s
ateistami, maniakami seksualnymi. Oko twierdzi, e ''genderyzm'' wypywa z tego samego
rda co ideologia dyktatora
Kambody Polpota. Wedug
niego obie ideologie czerpi z
''ateistycznej filozofii Sartrea''.
Ksidz Dariusz Oko znany jest
z demonizowania pojcia gender. Wedug wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) gender (inaczej pe kulturowa,
pe spoeczna czy pe kulturowo-spoeczna) to stworzone
przez spoeczestwo role, zachowania, aktywnoci i atrybuty, jakie dane spoeczestwo uznaje za odpowiednie
dla mczyzn i kobiet.
R E K L A M A

You might also like