You are on page 1of 2

DATA REVIVAL

OPEN DATA EN
DE TRANSPARANTE
ARBEIDSMARKT
Had ik in het vorige magazine lelijke dingen te zeggen
over publieke (keten-)ICT, nu volgt een correctie.
De data die overheidsorganisaties bijhouden zijn
awesome, zeker als de overheid er niet op blijft zitten.
TEKST: REN VELDWIJK BEELD: SHUTTERSTOCK

es jaar geleden hield de


sociale zekerheid-sector een
seminar over vernieuwende
ict-ideen. Tout sociaalambtelijk Nederland was aanwezig.
Wij mochten met ons bedrijf een idee
pitchen. Geen probleem. Uitkeringsfa-

58

briek UWV had net arbeidsbemiddelaar


CWI overgenomen. Het CWI kenden
we. Haar ict-vlaggenschip Werk.nl
kende in 2001 dataproblemen die
wij hadden helpen oplossen middels
een basisregister met beroepen en
opleidingen. Ook UWV kenden wij. We

hadden net de polisadministratie met


alle inkomensopgaven en dienstverbanden van heel Nederland gebouwd.
Wat wij schetsten is wat er mogelijk
zou zijn wanneer UWV de gegevens uit
deze systemen zou combineren. De BV
Nederland weet in detail waar en onder
welke arbeidsvoorwaarden mensen
werken (polisadministratie) en weet van
veel van die mensen ook welke opleidingen ze hebben gevolgd en welke functies
ze kunnen en willen uitoefenen (Werk.
nl). Door de fusie waren al die data in
handen gekomen van n overheidsorganisatie die ze liet beheren door n
NOVEMBER 2015

ict-bedrijf (IBM) op n plek.


We smeten met laaghangend fruit. Het
economisch rendement van opleidingen?
Een simpele sql-query. Beloningsverschillen tussen sectoren of provincies?
Een wat moeilijke query. Vestigingsadviezen voor bedrijven die zich in Nederland willen vestigen? Even wat numbers
crunchen.
We hadden weer eens geen vrienden gemaakt. Het aanwezige UWV-bestuurslid
beet ons toe dat UWV bestond om taken
uit te voeren die onze minister oplegde
en keek erbij alsof we hem persoonlijk
hadden beledigd. Innovatie is mooi,
zolang het maar gaat om procesinnovatie, zo legde een bevriende UWVer later
aan ons uit.
Nu, zes jaar later, schuiven er zaken. Niet
dat de overheid minder eenzijdig procesgericht is integendeel, zie mijn vorige
artikel over copyketens maar omdat
data weer interessant worden, vooral
BIG data. In dat kader vroeg UWV ons
een paar jaar geleden om een dashboard
op te zetten om de gegevenskwaliteit in
Werk.nl te monitoren. Er was toen ook
gedoe over slechte matches en het idee
was dat dit kwam door corrupte data:
NOVEMBER 2015

garbage in, garbage out. Dat viel mee,


mensen doen doorgaans hun best om
hun curriculum vitae goed op te geven.
Maar wat we wel merkten was dat mensen bij UWV feeling hadden gekregen
voor het belang van data.
Met honderdduizenden werkzoekenden
in n database, goede data en databewuste UWV-managers kun je zaken
doen. In luttele maanden ontstond het
eerste puur datagedreven product van
UWV, de CV Kaart. De werkzoekende
die op gesprek komt krijgt een informatieproduct op maat, niet gebaseerd
op briljante algoritmen maar op veel
domme data. In plaats van te vertellen
welke vacatures UWV passend vindt, laat
UWV zien wat vergelijkbare werkzoekenden op Werk.nl
doen en wat hun opleidingskwalificaties zijn. Het resultaat is verbluffend:
werkzoekenden zien liever wat hun peers
doen om werk te vinden en optimaliseren
daarmee hun cvs. UWV-adviseurs voeren hun adviesgesprekken met behulp
van tailored arbeidsmarktdata. Door
merken als Amazon, Bol.com en Zalando
snapt iedereen ook wat er gebeurt, want
ambtenaren zijn ook consumenten. Vol-

gend jaar komt de maatwerk CV Kaart


ook in Werk.nl, zodat de werkzoekenden zelf het stuur in handen krijgen.
Tip: voer dan uw cv in.
De op de klant toegespitste arbeidsmarktinformatie die UWV nu uit
zijn eigen Werk.nl-database haalt is
geaggregeerd en daarmee anoniem. Nu
open data overheidsbeleid wordt, komt
ook de optie op om de geaggregeerde
gegevens ter beschikking te stellen als
open data. We hebben het dan over 1,7
miljoen unieke cvs oftewel een kwart
van de beroepsbevolking. Een droom
voor arbeidsmarktonderzoekers, recruiters, opleiders, rentegratiebedrijven, beleidsmakers en investeerders.
Nu UWV meer in datatermen kijkt
en het besef terrein wint dat geaggregeerde gegevens geen persoonsgegevens zijn, komt ook de informatie
uit de polisadministratie in beeld.
Worden deze gegevens gecombineerd
en als open data vrijgegeven, dan is dat
een game changer voor de Nederlandse arbeidsmarkt. De ideen die
we opwierpen tijdens dat symposium
worden dan opeens realiteit; niet op
kosten van de belastingbetaler maar
voor rekening van de innovatieve
bedrijven die Nederland rijk is. Ik
heb recent een rondje gemaakt en het
regent ideen. Het mooie daarbij is dat
veel van die bedrijven beschikken over
data die UWV niet heeft en door die
toe te voegen zelf weer unieke waarde
kunnen creren.
Het is tijd om door te pakken met open
data. Laat de overheid zich richten
op waar het goed in is: de uitvoering
van strak gereglementeerde processen. Vrijgave van de data die in deze
processen ontstaan leidt tot lagere
ict-kosten bij de overheid en tot echte
innovatie; hier in de vorm van een
beter functionerende arbeidsmarkt.
Op sommige terreinen, zoals arbeidsmarktinformatie, zijn wij in Nederland
verder dan wie ook.
Belt er iemand start-upkoningin Neelie
en Digicommissaris Eenhoorn? n

59