You are on page 1of 3

KATEDRA FILOLOGII

KLASYCZNEJ U

Reception of Ancient Myths in Ancient, Modern and


Postmodern Culture
Recepcja mitw antycznych w kulturze staroytnej,
nowoytnej i ponowoczesnej
12-13 November 2015
University of d
Training and Conference Centre
16/18 Kopciskiego Str.
90-232 d

I Ifigenia, New Theatre in d, 2010. Photo by Patrycja Panik

12.11.2015 (Thursday). Room 1

9.45 10.00 Opening


10.00 10.30 Magdalena Hasiuk-wierzbiska (Art Institute, Polish Academy of Sciences,
Warsaw), Tak jakby by nie wnukiem, lecz dzieckiem Grekw Wajdiego Mouawada
dialog z antykiem
10.30 11.00 Anna Zaorska (University of Lodz), Mity jako kolektywne dowiadczenia
w Niemieckiej Republice Demokratycznej na przykadzie wybranych utworw Heinera
Mllera

11.00 11.15 Coffee break

11.15 11.45 Stephen Wilmer (Trinity College Dublin), Cultural Encounters in Modern
Productions of Greek Tragedy
11.45 12.15 Magorzata Budzowska (University of Lodz), Textual Bases of Contemporary
Productions of Ancient Greek Tragedies
12.15 12.45 Bur dem Dinel (Trinity College Dublin), (Trans)cultural Prometheus:
Promethiade

13.00 14.45 Lunch break (Training and Conference Centre Restaurant)

14.45 15.15 Rossana Zetti (University of Edinburgh), The Re-staging of Antigone in


Twentieth Century Europe: an Irish Example
15.15 15.45 Nicoletta Bruno (University of Bari), Arseny Tarkovskys Poem Eurydice in the
Film Mirror

15.45 16.00 Coffee break

16.00 16.30 Tomasz Siczak (Nicholaus Copernicus University in Torun), Porwanie Europy
Bernarda Strozziego ze zbiorw Muzeum Narodowego w Poznaniu. Prba nowego ujcia
16.30 17.00 Patrycja Matusiak (University of Silesia in Katowice), Mit na opak, czyli rzecz
o komiksie Priap Nicolasa Presla

17.30 Banquet (Training and Conference Centre Restaurant)

13.11.2015 (Friday). Room 1

10.00 10.30 Cntia Martins Sanches (So Paulo State University), Phoenissae of Seneca:
Reason and Emotion in the Myth of Oedipus
10.30 11.00 Damian Pierzak (University of Silesia in Katowice), Did Cicero Mistake Pelias
for Aeson (Sen. 23 [83])?

11.00 11.15 Coffee break

11.15 11.45 Jadwiga Czerwiska (University of Lodz), Mit w dramacie greckim okresu
klasycznego w wietle scholiw
11.45 12.15 Katarzyna Chiyska (University of Lodz), Mity greckie w hypotheseis
tragedii okresu klasycznego
12.15 12.45 Hanna Zalewska-Jura (University of Lodz), Motywy mityczne w epigramie
wczesnobizantyskim

13.00 14.00 Lunch break (Training and Conference Centre Restaurant)

14.15 14.45 Franoise Lecocq (University of Caen), The Palm Tree, the Phoenix and the
Wild Boar: Scientific and Literary Reception of a Strange Trio in Pliny the Elder (HN 13,
42-43) and the Satyricon (40, 3-8)
14.45 15.15 Olympia Tachopoulou (Open University of Cyprus), Ancient Tragedy in
Seferis Poetry: from Modernism to Existentialism

15.15 15.30 Coffee break

15.30 16.00 Daria Kowalczyk (University of Wroclaw), Stare i nowe motywy mitologiczne
w renesansowym poemacie Sarca
16.00 16.30 Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak (Maria Sklodowska-Curie University in
Lublin), Reinterpretacja mitu Antygony w teatrze hiszpaskim XX wieku
16.30 17.00 Katarzyna Gogowska (University of Lodz), Mity greckie i rzymskie
w dydaktyce