You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

W oparciu o dzisiejsze czytania mwice o kocu wiata sprbuj si zastanowi,


dlaczego kady czowiek powinien zadba o swoj wiar i o ycie zgodne z zasadami
wiary.
Koniec wiata, na czym on bdzie polega? Koniec wiata, to koniec czynienia za
na wiecie. To bdzie moment rozliczenia i zdania sprawy ze swojego ycia przed
Bogiem. Ksiga Daniela mwi, e przy kocu wszystkiego bdzie wielki ucisk,
a potem wystpi Micha, wielki ksi, ktry stoczy ostateczn walk
ze zem. (Dn 12,1)
Ewangelia te mwi o kocu wiata soce si zami i ksiyc nie da swego
blasku. Gwiazdy bd pada z nieba i moce na niebie zostan wstrznite.
Wwczas ujrz Syna Czowieczego, przychodzcego w obokach z wielk moc
i chwa. (Mk 13, 24-26)
Dla nas wierzcych koniec wiata to tryumf dobra oraz tryumf mdrych
i sprawiedliwych ludzi. Mdrzy bd wieci jak blask sklepienia, a ci ktrzy nauczyli
wielu sprawiedliwoci, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. (Dn 12,3)
Koniec wiata to rwnie tryumf Boej mioci. Mio za zwyciy tam tylko,
gdzie zostanie przyjta. Co wic czyni Bg, aby nas przekona, e warto Go kocha?
Zobacz, On czyni cuda, On uzdrawia, On nas zadziwia, On nas przemienia i wreszcie
to On nas uwalnia z niewoli demonw.
W czasie dzisiejszej Mszy w. mylc o kocu wiata i kocu swojego ycia, popro,
by w czasie ziemskiego pielgrzymowania mg odkry tajemnic Boej mioci.
Od tego odkrycia zacznie si wszystko nowe w twoim yciu. Wtedy nabierzesz
przekonania, e zbawienie jest niemoliwe bez mioci. Wtedy te bdziesz si stara,
aby ju wicej nie grzeszy i nie rani Boga i drugiego czowieka. Wtedy te nie
bdziesz si ba swojego koca. Bo w sercu, w ktrym mieszka Bg jest wieczne niebo.
ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 14 LISTOPADA 2015

9:00 + Wadysaw Wilga


4:00 + Emilia Pisarska - crka z rodzin
5:30 + Feliksa Nita w 7 rocz. mierci - rodzina
XXXIII NIEDZIELA ZWYKA - 15 LISTOPADA 2015

8:00 + Zofia, Micha Koziarz


9:30 + Eryk Zubek
11:15 + Halina Knach
1:00 - O Boe b. dla Mai Fory z okazji urodzin
1:00 + Anna Wotliski - crki
1:00 + Cezary Matula - rodzina
1:00 + Zygfryd Pietrzak w 5 rocz. mierci - crka z
rodzin
1:00 + Leonard Wermiski w 2 rocz. mierci
7:00 + Halina Knach w 7 rocz. mierci
PONIEDZIAEK - 16 LISTOPADA 2015

9:00 + Mieczysaw Zathey


7:00 + Kazimierz, zmarli rodzice Piotr, Franciszka
WTOREK - 17 LISTOPADA 2015

9:00 + Teresa, Bronisaw Synowiec, Mirosaw


7:00 + Lucyna Jurzak w 4 rocz. mierci - m
RODA - 18 LISTOPADA 2015

9:00 + Andrzej Kotun


10:30 - Oakmont Mass (Nurcing Home)
7:00 + Teodor, Marianna, Mirosawa Zembrzuscy
CZWARTEK - 19 LISTOPADA 2015

9:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Aleksa z okazji


2 urodzin
9:00 - Za Parafian
7:00 + Jzefa, Wodzimierz Ryzner
PITEK - 20 LISTOPADA 2015

9:00 + Lucyna Jurzak w 4 rocz. mierci - siostra z mem


7:00 - O Boe b. dla Jonasza i jego rodziny
7:00 + Henry Malesa - Teresa Malesa
7:00 + Andrzej Klawa - Barbara Gorzelewska
7:00 + Jadwiga Wrbel
7:00 +Zofia Mikowicz w 7 rocz. mierci - crka z rodzin
SOBOTA - 21 LISTOPADA 2015

9:00 + Regina Muszyski


4:00 + Helena Mack w 3 rocz. mierci - dzieci
5:30 + Kazimierz widwiski w 30 rocz. mierci - rodzina
CHRYSTUSA KRLA - 22 LISTOPADA 2015

8:00 + Maria Jdrzejewski - syn z rodzin


9:30 + Janina Pachnik, Czesaw - siostra
11:15 - O Boe b. dla Ksiy i Sistr pracujcych w parafii
11:15 + Alex, Henryka Tondera, Stanisaw Mieczkowski
- ona

11:15 + Jzef Dyjak


11:15 + Jerzy Hudaszek
1:00 - Za konajcych i cierpicych - Arcybractwo
1:00 + Maria, Wacaw Starostka
1:00 + Jerzy Thel
1:00 + Jan Augustyniak w 1 rocz. mierci - crka Lidia z
rodzin
1:00 + Wiktor Szmajko
7:00 + Stanisaw Radek w 2 rocz. mierci - crka

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 11-22-2015
4:00 - Celina Basta, Barbara Tyra
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Elbieta Wolski
9:30 - Maria Grot, Stanisaw Dobrzyski, Barbara
Kawaek
11:15 - Mariola Vanderest, Nastassja Mirowska
1:00 - Renata Lisiak, Jzefa Hoowiska
7:00 - Emilia, Paula Skwarek
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 11-22-2015
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - Z. Sznitka, E. Szymaski
9:30 - A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach, A. Bieciuk
11:15 - J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrony,
M. Bieciuk
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE
OD NIEDZIELI
15 LISTOPADA 2015
PONIEDZIAEK - 1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Ps 119 k 18,35-43
WTOREK - 2 Mch 6,18-31 Ps 3 k 19,1-10
RODA - 2 Mch 7,1.20-31 Ps 17 k 19,11-28
CZWARTEK - 1 Mch 2,15-29 Ps 50 k 19,41-44
PITEK - 1 Mch 4,36-37.52-59 1 Krn 29 k 19,45-48
SOBOTA - 1 Mch 6,1-13 Ps 9 k 20,27-40
NIEDZIELA - Dn 7,13-14 Ps 93 Ap 1,5-8 J 18,33b-37
OFIARY Z NIEDZIELI - 8 LISTOPADA 2015
Ofiary - $ 6,954.00 CSA - $1,910.00
II taca Fundusz Chrzecijaskiej Pomocy $1,498.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Dzi trzydziesta trzecia niedziela w cigu roku.


Liturgia sowa tej przedostatniej niedzieli roku
liturgicznego zwraca nasz uwag na sprawy
eschatologiczne, czyli na powtrne przyjcie Chrystusa,
zmartwychwstanie umarych, sd ostateczny oraz tryumf
Syna Boego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez
ask uwicajc. W odpowiedzi na usyszane dzi sowo
Boe nie szczdmy stara, aby osign szczcie
wieczne. Mdlmy si take o nawrcenie grzesznikw
i pomagajmy duszom w czycu cierpicym.
W rod przypada wspomnienie b. Karoliny
Kzkwny, dziewicy i mczennicy, patronki Ruchu
Czystych Serc, ktra zgina 18 XI 1914 roku, bronic
cnoty czystoci i godnoci kobiety.
W sobot, 21 listopada, w liturgii
wspominamy Ofiarowanie Najwitszej
Maryi Panny. Gdy Maryja miaa trzy lata,
rodzice, wity Joachim i wita Anna,
oddali J kapanowi Zachariaszowi, ojcu
witego Jana Chrzciciela, na wychowanie
i nauk. Maryja pozostaa w wityni
okoo 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z
Jej ycia od VIII wieku na Wschodzie, a
od XIV wieku take na Zachodzie obchodzono specjalne
wito.
Dzi
wspominajc
tamto
Ofiarowanie,
powinnimy odnawia w sobie pragnienie powicania si
Bogu i szukania Jego woli.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
17 XI w. Elbieta Wgierska, matka trojga dzieci, ktra po mierci
ma obraa ycie zakonne i oddaa si pielgnowaniu ubogich,
zmara 17 XI 1231 roku
19 XI b. Salomea, dziewica, crka Leszka Biaego a siostra
Bolesawa Wstydliwego, ktra po mierci ma wstpia do
zakonu klarysek i zmara 17 XI 1268 roku
20 XI w. Rafa Kalinowski, prezbiter, jeden z przywdcw powstania
styczniowego 1863 r., wychowawca b. Augusta Czartoryskiego,
karmelita bosy, ktry odnowi ycie swojego zakonu w Polsce
i zmar 15 XI 1907 r.
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Do wsplnoty Kocioa przez ask
Sakramentu Chrztu witego zostanie
wczony David Paul Sitarski. Nowo
ochrzczonemu, rodzicom i rodzicom
chrzestnym gratulujemy i yczymy Boego
bogosawiestwa oraz opieki Jasnogrskiej Pani.
ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny
zwizek
maeski zawrze maj:
Colleen Francis Finegan & Justin James Kaczor
.

Oglna: Abymy potrafili otworzy si na osobiste


spotkanie i dialog ze wszystkimi, rwnie z tymi,
ktrzy maj inne ni my przekonania.
Misyjna: Aby Pasterze Kocioa, gboko miujc
swoje owce, mogli towarzyszy im w drodze i
podtrzymywa ich nadziej.

PRZYGOTOWANIE PRZED
UROCZYSTOCI
CHRYSTUSA KRLA
Zbliamy si do koca obecnego
roku
liturgicznego.
Przysza
niedziela to Uroczysto Jezusa
Chrystusa, Krla Wszechwiata,
ostatnia niedziela przed Adwentem.
W pitek i w sobot 20/21 listopada
zapraszamy
na
Msze
w.
przygotowujce nas do uroczystoci
Chrystusa Krla Wszechwiata.
Triduum
odprawione
bdzie
podczas wieczornych Mszy witych. Bdzie to modlitwa
do Chrystusa Krla o uproszenie Boych ask dla
duszpasterzy i sistr pracujcych wrd Polonii a take
dla naszych rodakw rozsianych po wszystkich
kontynentach wiata, ktrzy nierzadko yj nie tylko
w ndzy materialnej, a take duchowej i moralnej.
INSTALACJA KS. PROBOSZCZA
ANDRZEJA MALEJAKA
W niedziel Chrystusa Krla 22 listopada podczas Mszy
w. o godz. 11:15am odbdzie si instalacja ks. Proboszcza
Andrzeja Malejaka. Na t uroczysto przybdzie
ks. biskup Michael Byrnes. Zapraszamy wszystkich do
wzicia udziau w tej Mszy witej a zwaszcza grupy
parafialne w strojach. W tym dniu serdecznie zapraszamy
na uroczysty obiad.
II KOLEKTA
W przysz niedziel, 22 listopada,
druga kolekta zostanie przeznaczona na
Seminarium Duchowne Towarzystwa
Chrystusowego.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SPOTKANIE ZE SOWEM BOYM DROG


LECTIO DIVINA
Siostry Misjonarki zapraszaj na spotkanie w nurcie
LECTIO DIVINA. W tym roku bdziemy si pochyla nad
postaci w. Piotra na drodze jego wzrostu wiary
i pogbiania wizi z Chrystusem. Pierwsze spotkanie
bdzie pt: Pocztek w sobot 21 listopada 2015 w sali
Jana Pawa II. Rozpoczcie o godz. 5:30pm a zakoczenie
o 8:00pm. Jeli czujesz w swoim sercu pragnienie Boga
i spotkania si
z
Nim
w
Sowie Boym
to przyjd i nie
zapomnij
przynie
ze
sob:
Pisma
w i notatnika.

WITECZNY BAZAR PARAFIALNY


Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si w dniach
5 i 6 grudnia. Tradycyjnym zwyczajem zwracamy si
z prob do parafian o przynoszenie ksiek i rzeczy na
Flea Market, rzeczy na loteri fantow, ciasta witecznego.
Bardzo prosimy o wszelak pomoc i zaangaowanie. Osoby
chtne do pracy przed i w czasie bazaru proszone s
o zapisywanie si na tablicy w holu kocioa. Na bazar
mona rezerwowa stoliki na stoiska biznesowe.

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga
Kondracka, Bronisawa Koryski, Izabela, Pawe, Dorota
Kuniec, Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

11.15 - 11.22
rodzina
Bieciuk

11.22 - 11.29
rodzina
Jagowskich

KALENDARIUM PARAFII
ZABAWA ANDRZEJKOWA
Poniewa
mamy
bardzo wielu chtnych
na Andrzejki bardzo
prosimy
wszystkie
osoby,
ktre
zarezerwoway stoliki
o wykupienie ich do
dnia
dzisiejszego.
Od
jutra
nie
wykupione
bilety
sprzedajemy dla osb
oczekujcych
na
wolne miejsca.
MSZE POGRZEBOWE
W minionym czasie do Pana odeszli: .p. John
Szatkowski i Tomasz Pelak. Promy o rado
wieczn dla zmarych: Wieczny odpoczynek racz
im da Panie.
NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM
W sobot 21 listopada po Mszy w o godz.
4:00pm w kaplicy w. Maksymiliana odbd
si nauki przed chrztem w. dla rodzicw
i rodzicw chrzestnych.

21 listopada - Lectio Divina


21 listopada - Nauka przed chrztem
22 listopada - Instalacja ks. Proboszcza Andrzeja
Malejaka na Mszy w. o godz. 11:15am
26 listopada - Thanksgiving
28 listopada - Andrzejki parafialne
5/6 grudnia - Bazar Przedwiteczny
8 grudnia - Spotkanie Zota Ra
12 grudnia - Rekolekcje Adwentowe
NADCHODZI CZAS DZIELENIA.
Zwracamy si z ogromn prob do
parafian o zgoszenia osb, ktre waszym
zdaniem - naley obdarowa prezentem
pod choink.
Ju teraz kartki z
imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu
lub adresem takiej osoby, oraz
uzasadnieniem tej propozycji i rodzaj
prezentu prosimy wrzuci do skrzynki wiszcej przy
drzwiach zakrystii lub przynie do zakrystii albo biura
parafialnego. W ostatnim roku wiele osb potrzebowao
naszej pomocnej rki przyniemy im rado z naszego
prezentu rwnie w tym roku!
POMAGAJMY DZIELMY SI MIUJMY SI
NAWZAJEM .

Komisja Chrzecijaskiej Pomocy

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek (248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor (586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

GRUPY NIE PARAFIALNE


Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Zastpca: Tadeusz Rusin


(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Kozice i Capy-(30+lat) Czwartek-6:30 - 8:30 pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

You might also like