You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Ostrza na koach (tylko rydwan):

Ulepszenia machin wojennych:


Rydwany i powozy towarzyszce kompanii zapewniaj zarwno komfort
podrowania jak i s widocznym znakiem zamonoci zbrojnej druyny. W trakcie
rekrutacji kompanii DOWDCA moe wyposay swoj druyn w podstawowy model
MACHINY WOJENNEJ. Z czasem zamone druyny mog doposay uytkowane
pojazdy dostosowujc je do wasnych potrzeb i wymaga pola bitwy.
DOWDCA moe kupowa kolejne ulepszenia dla MACHIN WOJENNYCH
zgodnie z zasadami podanymi na pocztku ROZDZIAU XV: EKWIPUNEK, jednak
kade ulepszenie w jakie zostanie wyposaona MACHINA WOJENNA bdzie zmniejsza
ADOWNO pojazdu.
Zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XIX: RYDWANY & POWOZY
RYDWANY mog przewozi wonic i do 2 pasaerw wielkoci czowieka lub
mniejszych, a POWOZY do 7 pasaerw wielkoci czowieka lub mniejszych (na
MACHIN WOJENN nie moe zatem wej model na podstawce 40x40 mm i
wikszej) lub odpowiednio do 2 lub do 7 SKRZY ADUNKU, za kade ulepszenie
zmniejsza maksymaln ilo przewoonych pasaerw i SKRZY ADUNKU o -1.
RYDWAN moe zosta wyposaony w 2 ulepszenia, za POWZ mona
ulepsza a 5 razy.

Beczkowz:
Beczkowozy, zwane na poudniu Imperium cysternami towarzysz zwykle oddziaom
zawodowych onierzy i najemnikw. Zwykle zbrojni wo w solidnych, dbowych
beczkach zapasy piwa lecz zdarza si, e zamoniejsze kompanie wyposaone s w
cysterny wypenione mocn, kislevsk wdk.

UWAGI: Modele suce w druynie, ktra posiada wypeniony wdk


beczkowz, w trakcie potyczki mog przerzuci nieudany test STRACHU i
GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, modele
automatycznie zdaj testy SAM W WALCE.
CENA: 25+2K6 zk; DOSTPNO: 6.

Dodatkowe zwierzta pocigowe:


Dowiadczeni wonice doskonale zdaj sobie spraw, e zwierzta pocigowe zaprzgnite
w przeciony pojazd szybko si zmcz, a podr znacznie si wyduy. Dlatego bogaci
druynnicy czsto wyposaaj machiny wojenne w dodatkow par zwierzt pocigowych
susznie rozumujc, e cztery konie zmcz si pniej ni dwa.

UWAGI: Wonica powocy machin wojenn zaprzgnit w dodatkowe


ZWIERZTA POCIGOWE moe zignorowa kary do SZYBKOCI
wynikajce z obcienia pojazdu (zobacz paragraf RUCH
RYDWANW & POWOZW w ROZDZIALE XIX: RYDWANY &
POWOZY).
CENA: 30+3K6 zk; DOSTPNO: 7.

Kuchnia polowa:
Dobrzy dowdcy wiedz, e na polu bitwy jedzenie, a zwaszcza dobre jedzenie, czsto ma
wiksze znaczenie dla morale wojownikw ni obietnica odu czy upw. Kompanie, ktre
maj na swoim wyposaeniu kuchni polow zwykle nie narzekaj na brak nowych
ochotnikw, a walczcy w szeregach druyny wojownicy zwykle chtniej staj do walki z
wrogiem czyhajcym na przygotowywany w kotle obiad.

UWAGI: Limit modeli kompanii, ktrej DOWDCA posiada kuchni polow


zostaje zwikszony o +1 (naley jednoczenie zauway, e liczba
modeli w kompanii nie moe przekroczy 20 postaci).
CENA: 30+3K6 zk; DOSTPNO: 7.

Kufer Mocy:
Zdarza si, e magowie walczcy w szeregach zamonych kompanii otrzymuj do
dyspozycji pojazdy wyposaone w kufer moce. Podobno ta bogato zdobiona, okuta pasami
oowiu skrzynia zdolna jest uwizi w swoim wntrzu Wiatry Magii z ktrych czarownicy
splataj swe zaklcia.

UWAGI: Na koniec kadej fazy magii (wasnej i przeciwnika), MAG moe


pobra maksymalnie trzy niewykorzystane Kostki Mocy/Rozproszenia i
przechowa je w Kufrze Mocy. Na pocztku nastpnej fazy magii (wasnej
i przeciwnika) naley wykona rzut K6. Jeeli wynik rzutu jest rwny
bd wikszy od liczby przechowywanych Kostek Mocy/Rozproszenia,
bohater moe doda je do puli Kostek Mocy/Rozproszenia. Kostki
przepadaj, jeeli rezultat rzutu jest mniejszy ni liczba
przechowywanych kostek.
CENA: 40+3K6 zk; DOSTPNO: 11.

Dugie kosy zamontowane na koach rydwanu znacznie zwikszaj skuteczno bojow


pojazdu, a wonica powocy machin wojenn moe niczym niwiarz nc zastpy swych
wrogw.

UWAGI: W przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na koach, SIA


trafienia MACHINY WOJENNEJ podnosi si o +1.
CENA: 20+K6 zk; DOSTPNO: 6.

Pancerny:
Okuta stalowymi pasami i elaznymi wiekami machina wojenna zmienia si w prawdziw
twierdz, ktra dla wrogw jest rwnie trudna do zdobycia jak wzniesiony z kamienia
bastion.

UWAGI: Pancerna konstrukcja zapewnia machinie wojennej Ochron Pancerza na


3+. Ponadto, dziki solidnej konstrukcji modele wonicy i pasaerw
otrzymuj premi +3 do Ochrony Pancerza lub otrzymuj Ochron
Pancerza na 4+ jeli nie posiadaj PANCERZA.
CENA: 40+3K6 zk; DOSTPNO: 9.

Relikwiarz:
Wikszo wojownikw przemierzajcych bezdroa Starego wiata to ludzie przesdni i
wierzcy, ktrzy czsto zawierzaj swj los bogom, a pocieszenia szukaj w witych
pieczciach, pergaminach i symbolach swych patronw. W Imperium niemal wszyscy
onierze nosz przy sobie rnego rodzaju talizmany, a bogatsze i bardziej wierzce
kompanie umieszczaj relikwie take na towarzyszcych oddziaom machinom wojennym
zmieniajc je w jedce relikwiarze.

UWAGI: wite pieczcie, symbole bogw Starego wiata i pergaminy na


ktrych wypisano tajemne wersety skutecznie chroni Relikwiarz przed
wrog magi. Powz oraz wszystkie modele znajdujce si na
pokadzie Relikwiarza otrzymuj ODPORNO NA MAGI (2).
CENA: 50+3K6 zk; DOSTPNO: 10.

Skarbonka:
Popularna wrd poborcw podatkowych i zamonych kupcw skarbonka to solidnie
wykonany pojazd w ktry wbudowano okut stal masywn skrzyni wyposaon w
dobrej jakoci zamek. Podobno cz skarbonek uzbrojona jest take w miertelne puapki,
ktre maj dodatkowo chroni kosztownoci przed niepowoanymi rkami.

UWAGI: Kompania wyposaona w skarbonk cieszy si sporym bogactwem


i szczciem. Po zakoczeniu rozgrywki, jeli skarbonka nie zostaa
Wyczona z akcji!, w trakcie sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad
sprzeday upw! kompania traktowana jest tak jakby sprzedaa jedn
cz upu! wicej, ni ma to faktycznie miejsce.
CENA: 50+3K6 zk; DOSTPNO: 11.

Stanowisko strzeleckie (tylko powz):


Te kompanie, w szeregach ktrych su strzelcy czsto posiadaj na wyposaeniu powozy
wyposaone w stanowiska strzeleckie, ktre zwykle znajduj si na dachu pojazdu lub w
specjalnie wybudowanych w tym celu wieyczkach. Znajdujcy si na podwyszeniu
strzelec dysponuje znacznie lepszym polem widzenia ni inni pasaerowie powozu i moe
razi ze swej broni kryjcych si na tyach wrogich oddziaw przeciwnikw.

UWAGI: Wybrany przez gracza model bohatera, ktry przebywa wewntrz


machiny wojennej otrzymuje w fazie strzelania modyfikator +1 do testu
trafienia, zasig broni dystansowej zostaje zwikszony o +6, a sam or
zyskuje cech STRZELEC WYBOROWY. Ponadto, bohater ktry zajmuje
stanowisko strzeleckie, moe potroi zasig w jakim wykrywa ukryte
modele.
CENA: 25+2K6 zk; DOSTPNO: 10.

Szpital polowy (tylko powz):


W trakcie dziaa wojennych wyposaony w narzdzia chirurgiczne oraz zapas
medykamentw jedcy na koach szpital polowy moe stanowi o przeyciu
dowiadczonych wojownikw, ktrzy bez odpowiedniego zaopatrzenia mogliby zgin w
wyniku odniesionych ran. A mdry dowdca wie, e jeden wiarus jest wart wielokrotnie
wicej ni p tuzina rekrutw.

UWAGI: Dziki specjalistycznemu wyposaeniu, ktre zostaa umieszczone


na machinie wojennej ranni bohaterowie i stronnicy bardzo szybko dochodz
do zdrowia. Jeeli szpital polowy bra udzia w rozgrywce, a w trakcie
sekwencji po potyczce nie wykonywa rzutu na TABEL POWANYCH
OBRAE to w trakcie rozgrywania biecej sekwencji po potyczce mona
przerzuci wynik MARTWY, WIELOKROTNIE ZRANIONY, RANA
NOGI, RANA RKI, STRZASKANA NOGA, RANA KLATKI
PIERSIOWEJ, OLEPIONY, STARE WOJENNE RANY, USZKODZENIE
UKADU NERWOWEGO, RANA DONI, GBOKIE RANY w rzucie
na TABEL POWANYCH OBRAE dla jednego dowolnego
Wyczonego z akcji! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu jest
ostateczny.
CENA: 40+3K6 zk; DOSTPNO: 10.

Wzmocniona konstrukcja:
ULEPSZENIA MACHIN WOJENNYCH
ULEPSZENIE
Beczkowz
Dodatkowe zwierzta pocigowe
Kuchnia polowa
Kufer mocy
Ostrza na koach
Pancerny
Relikwiarz
Skarbonka
Stanowisko strzeleckie
Szpital polowy
Wzmocniona konstrukcja

1|Strona

CENA
25+2K6 zk
30+3K6 zk
30+3K6 zk
40+3K6 zk
20+K6 zk
40+3K6 zk
50+3K6 zk
50+3K6 zk
25+K6 zk
40+3K6 zk
40+3K6 zk

DOSTPNO
6
7
7
11
6
9
10
11
10
10
9

Dowiadczeni w bojach dowdcy gotowi s zapaci dodatkowych zotem za to, by machiny


wojenne wykonane zostay z lepszych i trwalszych materiaw. Doskonale bowiem zdaj
sobie spraw, e w trakcie kampanii nieliche trudnoci moe sprawi odkupienie
zniszczonego rydwanu lub powozu.

UWAGI: Machina wojenna o wzmocnionej konstrukcji, ktra zostaa Wyczona z


akcji zostaje bezpowrotnie zniszczona, jeli w czasie rzutu K6 na
powane obraenia, na kostce wypadnie wynik 1. Wynik 2, 3 lub 4
oznacza, e uszkodzenia s na tyle powane, e ich naprawa zajmie
troch czasu a machina opuszcza kolejn potyczk, za wynik 5+
oznacza, e uszkodzenia byy powierzchowne i machina jest gotowa do
nastpnej rozgrywki.
CENA: 40+3K6 zk; DOSTPNO: 9.