KOMPONEN KEMAHIRAN MANIPULATIF Skop Komponen Kemahiran Manipulatif memberi fokus kepada perkembangan kefungsian tahap kemahiran motor

kasar, motor halus dan pengamatan murid. Komponen Kemahiran Manipulatif ini amat penting untuk membantu murid dalam penguasaan 3 M (membaca, menulis dan mengira). Usaha ini dapat melahirkan murid berkeperluan khas yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian, kemakmuran masyarakat dan negara.

Objektif Umum Komponen Kemahiran Manipulatif ini membolehkan murid: 1. 2. 3. melakukan pergerakan koordinasi motor kasar, motor halus dan pengamatan menggunakan peralatan dengan teknik yang betul menggunakan pengetahuan dan kemahiran manipulatif dalam pengurusan 4. kehidupan seharian secara berkesan dan bertanggungjawab meluaskan daya kreativiti dan inovasi dalam menghasilkan sesuatu bahan

33

OBJEKTIF

KANDUNGAN

1. Kemahiran Motor Kasar Membolehkan murid : 1.1 melakukan pergerakan asas kemahiran motor kasar 1.1.1 Pergerakan tangan 1.1.2 Pergerakan kepala 1.1.3 Pergerakan kepala 1.2 melakukan pergerakan asas 1.2.1 Berdiri 1.2.2 Duduk 1.2.3 Berjalan 1.2.4 Memusing badan 1.2.5 Membongkok badan 1.2.6 Merangkak 1.2.7 Menaiki tangga 1.2.8 Menuruni tangga 1.3 melakukan aktiviti mudah 1.3.1 Menarik 1.3.2 Menolak 1.3.3 Mengangkat 1.3.4 Meletak 1.3.5 Menyusun 1.3.6 Menjunjung 1.4 pergerakan anggota badan 1.4.1 Meregang 1.4.2 Melambung 1.4.3 Menyambut 1.4.4. Meleret 1.4.5. Membaling Menghayun Menendang 34

OBJEKTIF

KANDUNGAN

2. Kemahiran Motor Halus. Membolehkan murid: 2.1 melakukan pergerakan kemahiran motor halus 2.2 melakukan pergerakan motor halus dengan bahan 2.2.1 Mencubit 2.2.2 Merenyuk 2.2.3 Meramas 2.2.4 Menggentel 2.2.5 Mencebis / Mengoyak 2.2.6 Memicit 2.2.7 Melipat 2.2.8 Menguli 2.3 melakukan pergerakan kemahiran motor halus dengan menggunakan alatan 2.3.1 Mengikat 2.3.2 Menampal 2.3.3 Menggunting 2.3.4 Menyusun bongkah 2.3.5 Memasang/Mencantum bongkah 2.3.6 Membuka bongkah 2.3.7 Mencantum kad cantuman 2.3.8 Memutar 2.3.9 Memasukkan guli ke dalam bekas pelbagai saiz. 2.3.10 Memasukkan bongkah ke dalam acuan. 2.3.11 Mencucuk manik 2.3.12 Mencucuk benang 35 2.1.1 Sentuhan

OBJEKTIF

KANDUNGAN 2.3.13 Memotong bahan dengan menggunakan peralatan yang sesuai 2.3.14 Membuka dan memasang bahagian asas kompenan pelbagai alatan kegunaan harian

2.4 Melakukan pergerakan koordinasi mata tangan 3. Pengamatan. a. Pengamatan Pendengaran Membolehkan murid: 3.1 membezakan bunyi yang didengar

2.4.1 Menyambung titik dan garisan

3.1.1 Diskriminasi 3.1.2 Ingat kembali 3.1.3 Urutan 3.1.4 Perkaitan bunyi

b. Pengamatan Penglihatan Membolehkan murid: 3.2 menggunakan kemahiran pengamatan penglihatan 3.2.1 Diskriminasi 3.2.2 Ingat kembali 3.2.3 Orientasi kedudukan 3.2.4 Urutan 3.2.5 Melengkapkan 3.2.6 Menyalin 3.2.7 Koordinasi motor mata 36

OBJEKTIF

KANDUNGAN tangan 3.2.8 Mencari jalan keluar (mazing)

c. Pengamatan sensori dan kinestatik Membolehkan murid: 3.3 menggunakan kemahiran sensori

3.2.9 Benda tersembunyi

3.3.1 Menggunakan deria lihat 3.3.2 Deria dengar 3.3.3 Deria rasa 3.4 menggunakan kemahiran kinestatik 3.4.1 Latihan kekuatan otot 3.3.4 Deria sentuh

37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful