You are on page 1of 6

Bil

1

Bulat dan hitamkan jawapan yang betul
Apabila huruf nun sakinah atau tanwin, bertemu dengan huruf waw, maka
hukum tajwidnya ialah …
(A) Iqlab
(B) Ikhfa’ Haqiqi

2

3

4

5

(C) Mad Asli
(D) Idgham Ma’al Ghunnah

Surah Al-Baiyyinah mengandungi ____ ayat.

2

(A) 5
(C) 6
(B) 7
(D) 8
Yang manakah di antara contoh berikut, hukum tajwidnya ialah Ikhfa’
Haqiqi…
(A) ‫من بخل‬
(C) ‫تنهر‬
(B)
‫(فانصب‬D) ‫يصلـها‬
Ayat permulaan dalam Surah Al-Lail ialah:
(A)
(B)

‫والضحى‬

Markah
2

2

‫ل‬
2

‫القارعة‬
‫(والليل إذا يغشى‬D) ‫ل أقسم بهذا البلد‬
(C)

Lengkapkan ayat dari Surah Al-Qadr ini:

‫ ليلة القدر خير‬....
1

2

(A)
(B)

‫من الف شهر‬

‫القدر‬
‫(حتى مطلع الفجر‬D)‫من كل أمر‬
(C)

Soalan 6-10: Suaikan hukum tajwid dengan pasangan yang betul

‫والمل ئكة‬
‫يتيما‬
‫من ألف‬
‫واقترب‬
‫لنسفعا بالناصية‬

6
7
8
9
10

Mad Asli
Mad Wajib Muttasil
Iqlab
Izhar Halqi
Qalqalah

11

Peristiwa bersejarah yang berlaku pada 17 Ramadhan ialah

12

13

14

15

(A) Nuzul Quran
(C) Hari Raya Aidil Fitri
(B) Ma’al Hijrah
(D) Maulidur Rasul
Malaikat yang bertanggungjawab menyampaikan wahyu kepada Nabi
Muhammad bernama
(A) Mikail
(C) Jibril
(B) Malik
(D) Israfil
Nyatakan hukum tajwid yang ada dalam ayat dibawah …

ْ‫َفِإذَا َف َرغْتَ فَانصَب‬

(A) Mad Jaiz Munfasil
(C) Mad Iwadh
(B) Ikhfa’ Haqiqi
(D) Qalqalah
Kitab Al-Quran diturunkan kepada ummat Nabi Muhammad. Kitab Injil
pula diturunkan kepada ummat Nabi _____?
(A) Ismail
(B) Isa
Surah Al-Lail bermaksud _____?
(A) waktu senja
(B) waktu pagi

2
2
2
2
2

2

2

2

(C) Ishak
(D) Adam
2
(C) waktu subuh
(D) waktu malam

16-20: Bulatkan “Betul atau Salah” pada pernyataan di bawah
16
17
18
19
20

Ilmu Allah itu sangat terhad.
Betul
Salah
Orang yang beriman dengan sifat Ilmu Allah, akan
Betul
Salah
sentiasa berfikir membuat kebaikan.
Maksud Allah berifat Hayat ialah Allah Maha Esa
Betul
Salah
Kehidupan manusia di dunia ini fana’ dan tidak kekal.
Betul
Salah
Sifat Hayat Allah tiada mula dan akhirnya.
Betul
Salah
Soalan 21 -24: Pilih 4 jawapan yang betul bagi Sunat Ab’adh
dan tulis semula pada ruangan disediakan
2

2
2
2
2
2

Membaca doa
qunut

Berselawat ke atas
nabi semasa Tahiyyat
awal
Membaca Tahiyyat
awal

Membaca tasbih
semasa rukuk
21
22
23
24
25

Membaca surah
selepas Al-Fatihah
Duduk Tahiyyat awal

Tulis semula bacaan Sujud Sahwi dengan baris yang betul

2
2
2
2
2

‫سبحان من ل ينام ول يسهو‬
26

......................................................................................................................
Hijrah : perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari Mekah ke _____?

2

27

(A) Quba’
(C) Madinah
(B) Mesir
(D) Yaman
Tarikh perpindahan tersebut berlaku pada:

2

28

(A) 12 Rejab
(C) 12 Rabi’ul Awal
(B) 1 Syawal
(D) 10 Zulhijjah
______________ menggantikan tempat tidur Rasulullah semasa Baginda
berhijrah.

2

29

(A) Abu Bakar
(C) Umar Al-Khattab
(B) Usman Affan
(D) Ali Bin Abu Talib
Haiwan yang membuat sarang di hadapan Gua Thur ialah ___________

2

30

(A) Unta
(B) Burung Hud-hud
Golongan Ansar ialah:

2

31

(A) Golongan yang menentang Islam
(B) Orang-orang yang membantu penduduk Islam yang berpindah
(C) Kaum yang berpindah dari Mekah
(D) Masyarakat yang memerangi dakwah Rasullullah di Taif.
Hukum jual beli dalam agama Islam pada asalnya adalah:
(A) Harus
(B) makruh

(C) Cicak
(D) Burung Merpati

(C) Haram
(D) Sunat
3

2

32

33
34
35

Jual beli bermaksud ___________ dan ___________ di antara peniaga
dengan pembeli mengikut syarat-syarat tertentu.
(A) menjual dan memberi
(B) menjual dan membeli
(C) memberi dan menerima
(D)membeli dan memberi
Soalan 33-35: Nyatakan penyataan di bawah samada “Akibat tidak
beradab” atau “Hikmah Beradab” ketika berjual-beli.
Pelanggan tidak berminat membeli barang di
kedainya
Peniaga mendapat rezeki yang halal dan
berkat.
Hubungan yang mesra antara penjual dan
pembeli.

2
2
2

‫بهاضين جاوي‬

2

2

2

2

‫فيليه جوافن يغ بتول مغناءي جنيس‬
:‫ايات دباوه‬
.‫اديق سوك مينوم سوسو سبلوم تيدور‬
‫ب( ايات ناف‬
‫ا( ايات فثات‬
‫ت( ايات تاث‬
.‫مسنيذا بوكن فغاوس فوست سومبر سكوله‬
‫ب( ايات ناف‬
‫ا( ايات فثات‬
‫ت( ايات كهندق‬
‫سيافاكه يغ برتوضس ممبواغ سمفه هاري‬
‫اين؟‬
‫ب( ايات كهندق‬
‫ا( ايات تاث‬
‫ت( ايات ناف‬
‫جاغنله بربوات بيسيغ سماس د مسجد اتاو‬
.‫سوراو‬
4

36

37

38

39

‫ب( ايات ناف‬

‫‪40‬‬

‫‪41‬‬

‫ا( ايات فثات‬
‫ت( ايات كهندق‬
‫كا مي سوك بلجر فنديديقن إسلم دغن استاذ‬
‫شريف الدين‪.‬‬
‫ب( ايات ناف‬
‫ا( ايات فثات‬
‫ت( ايات كهندق‬
‫توكركن فركاتاءن جاوي كفد رومي‪:‬‬
‫تاريخ‬
‫‪tarikh‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪42‬‬

‫اخلق‬

‫‪2‬‬

‫‪43‬‬

‫قبور‬

‫‪2‬‬

‫‪44‬‬

‫مسئله‬

‫‪2‬‬

‫‪45‬‬

‫ضيوضراف‬
‫فيليه فركاتاءن يغ سسواءي‪.‬‬
‫للكي برباجو بيرو ايت ________ )باف‪ /‬نينيق(‬
‫ساي‪.‬‬
‫اديق‪ ،‬باسوهله تاغن سهيغض برسيه سبلوم‬
‫______ )مندي‪ /‬ماكن(‪.‬‬
‫جم لوخيغ ساي _______ )بربوثي‪ /‬برلري( فد‬
‫فوكول انم فاضي‪.‬‬
‫مادو _____ )لبه ‪ /‬للت( ساغت باءيق اونتوق‬
‫كصيحتن‪.‬‬
‫سيافاكه يغ ممخهكن فاسو ______ )باغاو‪/‬‬
‫بوغا( ايت؟‬

‫‪2‬‬

‫‪46‬‬

‫‪47‬‬

‫‪48‬‬

‫‪49‬‬

‫‪50‬‬

‫‪SOALAN TAMAT‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

Disediakan oleh:
……………………………………………………..
(Nama Anda…..)

Disemak oleh:
……………………………………………………..
(Ketua Panitia Anda)

Disahkan oleh:
………………………………………………………
(PK 1 Anda…)

6