You are on page 1of 5

Bil 1

Soalan Apabila mad asli bertemu hamzah dalam satu kalimah seperti contoh dibawah, maka hukum tajwidnya ialah …

Markah 2

2

(A) Mad asli (C) Mad Jaiz Munfasil (B) Mad Lazim Kalimi Musaqqal (D) Mad Wajib Muttasil Surah As-Syarh atau Al-Insyirah mengandungi ____ ayat. (A) 5 (C) 6 (B) 7 (D) 8 Yang manakah di antara contoh berikut, hukum tajwidnya ialah Izhar Halqi… (A) ‫من بخل‬ (C) ‫تنهر‬ (B) ‫(فانصب‬D) ‫يصلـها‬ Ayat ketiga dalam Surah At-Tin ialah:

2

3

2

‫ل‬
2

4

5

(A) ‫والضحى‬ (C) ‫القارعة‬ (B) ‫(والليل إذا يغشى‬D) ‫بهذا البلد‬ Lengkapkan ayat dari Surah Al-A’ala ini:

‫ل أقسم‬
2

‫.... ليلة القدر خير‬
1

(A)

‫من الف شهر‬

(C) ‫القدر‬

6 7 8 9 10 11

(B) ‫(حتى مطلع الفجر‬D)‫من كل أمر‬ Soalan 6-10: Suaikan hukum tajwid dengan pasangan yang betul Mad Silah Qosirah ‫والمل ئكة‬ Mad Silah Towilah ‫يتيما‬ Mad Asli ‫من ألف‬ Mad Lazim Kalimi ‫واقترب‬ Musaqqal ‫لنسفعا بالناصية‬ Mad Wajib Muttasil Di manakah surah ad-Dhuha diturunkan? (A) Mekkah (C) Madinah (B) Syam (D) Jeddah Maksud kalimah “ad-Dhuha” ialah… (A) Waktu sebelum Solat Maghrib (C) Waktu tengah hari (B) Waktu pagi selepas terbit mentari (D) Waktu malam Nyatakan hukum tajwid yang ada dalam ayat dibawah …

2 2 2 2 2 2

12

2

13

2

14

(A) Mad Silah Towilah (C) Mad Wajib Muttasil (B) Mad Jaiz Munfasil (D) Qalqalah Sughro Hukum Nun Sakinah atau Tanwin bertemu huruf LAM dan RO ialah (A) Izhar Mutlak (C) Idgham bila ghunnah (B) Idgham bi ghunnah (D) Ikhfa’ Haqiqi Berapakah panjang harakat bacaan untuk Mad Lazim Kalimi Musaqqal? (A) 2 (C) 4 @ 5 (B) 6 (D) 2 @ 4 @ 6 16-20: Bulatkan “Betul atau Salah” pada pernyataan di bawah Maha Melihat adalah sifat Allah. Betul Salah Semua tingkahlaku kita secara rahsia dan sulit, tidak Betul Salah akan diketahui Allah. Maksud Allah bersifat Kalam ialah Allah Maha Betul Salah Berkata-kata Bisu adalah sifat yang lemah. Betul Salah Hukum beriman dengan sifat Allah Kalam adalah Betul Salah sunat 21 -24: Pilih 4 jawapan yang betul bagi SYARAT SAH PUASA dan tulis semula pada ruangan disediakan
Islam Berpuasa selain daripada Niat pada malam hari

‫فإذا فرغت فأنصب‬

2

15

2

16 17 18 19 20

2 2 2 2 2

2

Baligh

hari yang diharamkan Mumaiyyiz

Sempurna akal sepanjang hari

21 22 23 24 25

Tulis maksud niat puasa dengan lengkap ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ...................................................................................................................... Perjanjian Hudaibiyyah berlaku pada bulan __________ Tahun ke 6 Hijrah (A) Muharram (C) Safar (B) Zulkaedah (D) Zulhijjah Nyatakan pihak yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyyah: i. Rasulullah ii. Musyrikin Mekah iii. Muhajirin iv. Ansar

2 2 2 2 2

26

2

27

2

28

(A) i & iii (C) ii & iv (B) ii & iii (D) i & ii Yang manakah antara berikut strategi Rasulullah memasuki Kota Mekah. (A) (B) (C) (D) Memasang unggun api di Marruz Zahran Menyerang dari utara sahaja Memujuk orang Kafir dengan memberi ganjaran wang Menggunakan kekerasan ke atas kanak-kanak

2

29

Rasulullah mengampun dan ____________ kaum Musyrikin Mekah. (A) menawan (C) membebaskan (B) menangkap (D) mendera Namakan perjanjian yang membantu Rasulullah dalam mengembangkan agama Islam sebelum pembukaan kota Mekah. (A) Perjanjian Aqabah (C) Perjanjian Hudaibiyyah (B) Perjanjian Madinah (D) Perjanjian Mekah Kita _______ bermusafir ke mana saja dengan tujuan yang dibenarkan oleh syarak. 3

2

30

2

31

2

32

(A) Harus (C) Haram (B) makruh (D) Sunat Pilih satu akibat mengabaikan kebersihan alam sekitar. (A) Kebersihan udara meningkat (B) Sumber rezeki bertambah (C) Manusia dapat hidup dengan aman (D) Kehidupan alam semakin pupus 33-35: Nyatakan penyataan di bawah samada “Akibat tidak beradab” atau “Hikmah Beradab” ketika rehlah. Mendapat keredhaan Ilahi dengan menjaga aurat semasa rehlah. Dapat mengambil pengajaran daripada pemandangan alam sekitar Allah tidak memberkati perjalanan rehlah kita dan tidak mendapat pahala.

33 34 35

2 2 2 2

‫بهاضين جاوي‬ .‫توليس ساتو ايات برداسركن تاجوق يغ دبري‬ : ‫ايات فثات‬ :‫ايات ناف‬ :‫ايات تاث‬ :‫ايات كهندق‬ :‫توكركن فركاتاءن رومي كفد جاوي‬ Iman Pendidikan Akhlak Solat Neraka ‫توليس سمول ايات دباوه دغن توليسن خط نسخ‬
4

36 37 38 39

40 41 42 43 44

2 2 2

‫علمو‬ ‫ايت‬ ‫خهاي‬
‫توليس سمول ايات دباوه دغن توليسن خط رقعة‬

45 46 47

2 2 2

48 49 50

SOALAN TAMAT Disediakan oleh: …………………………………………………….. (SHARIFFUDDIN B. AHMAD) Disemak oleh: …………………………………………………….. (PN. ROSMAWATI CHE DAROF)

Disahkan oleh: ……………………………………………………… (PN. HJH DALILAH MOHD SALLEH)

5