You are on page 1of 1

8 Yoshida

16 Furikoshibashi
17 Fukagawa
18 Yakuden-mae

19 Seaside Hotel

20 Miyanoura Port

21 Miyanourako Iriguchi
31 Miyaurasho-mae(Elementary School)
32 Koko-mae(High School)
33 Eidan
34 Asahimachi
35 Torigoe
36 Kusugawa Iriguchi
37 Kusugawa

23 Miyanoura

4 Inakahama

30
A-coop mae

24 Miyanoura Shisho-mae

6 Nakanoguchi
5 Nakanobashi

25 Oharamachi

2 Nagata Iriguchi

27 Mori-no-tenbodai

1 Nagata

BUS STOP
Jetfoil
waiting room

Jetfoil

Jetfoil
Jetfoil

Terminal

Yunokawa Onsen 38
Shimomakino 39
Makinokawa 40
Tabugawa 41

26 Ushitoko Koen

3 Ebisumachi

Tourist
Information

22 Noboriagari

7 Yotsuse

Ferry
Terminal

Ferry

15 Tomarigawa

Yahazu 13

Isso Iriguchi 12

9 Shirakawa

Isso 11

14 Shitoko

Oura 10

YASKUSHIMA KOTSU
BUS ROUTEMAP

20 Miyanoura Port

42 Otokogawa
43 Nishikoseda
44 Koseda
45 Onnagawa
48 Shionomichi , 49 Airport
46 koseda Shinryojo-mae(Clinic)
Shionomichi STOP
47 Nagamine-kita

28 Kumo-no-tenbodai

Child is half price.

Noboriagari
Oharamachi
A-coop mae
Shionomichi

49 Airport

Not applicable for "Arakawa TOZAN (mountainclimbing) bus" and sightseeing bus tour.
100 yen off either Yakusugi Museum , Yakusugi
Cedar Land or Shiratani Unsuikyo.
Please purchase FREE PASS before getting on
the bus.

62
63
64
66
97
99
107

Gochomae
Keisatsusho mae
Anbo Port
Anbo
JR Hotel
Iwasaki Hotel
Hirauchi Iriguchi

129 Oko-no-taki Waterfall

127 Kuriobashi

Published 1 April 2014
YAKUSHIMA KOTSU
TEL0997-46-2221

112 Kaichu Onsen

Nakama 123
Tsunakakebashi 122

121 Kurosaki

124 Kurio Iriguchi

120 Heikenojo
119 Shiroshita
118 Asahi
117 Hanaagegawa
116 Yudomari-nishi
115 Yuhigaoka
114 Yudomari
113 Nishikaikon

128 Seishonen mura

126 Kurio sho-mae
(Elementary School)
125 Kurio

Manten

53 Takamibashi
54 Nodo Iriguchi

55 Osako
56 Nagakubo

Tourist Info

61 Chuo

70 Arakawa Tozanguchi
(Mountain Trail Entrance)

57 Kuwano
58 Ryuten

62 Gochomae
59 Funayuki

63 Keisatsusho-mae(Police)
69 Arakawa Sansaro

60 Isobe

71 Yakusugi Cedar Land

64 Anbo Port

72 Kigensugi Cedar

65 Naka Iin-mae(Clinic)

66 Anbo
68 Yakusugi Shizenkan
(Museum)
Hinokuchi 79
Shochugawa 80
Nakabashi 81

89 Hara

22
25
30
48

49 Airport

52 Hayasaki

Airport STOP
for Miyanoura,Anbo

93 Futamatagawa
92 Nakano
91 Dorobuchigawa

21 Miyanourako Iriguchi

P

94 Onoaida

20 Miyanoura Port

Shionomichi STOP
for Miyanoura
P

99 Iwasaki Hotel

1day :2,000yen
2days:3,000yen
3days:3,000yen
4days:4,000yen

Yakushima Tsuwanoya
Seaside Hotel
Miyanoura Port
Tourism Association
Yakushima Kanko Center
Portside Youth Hostel
Yakushima Travel
Tashiro Bekkan
Yakusugiso
Manten
Yakushima Airport
Tourism Association
Yakushima Kotsu
Mori No Kirameki
Anbo Port
Tourism Association
JR Hotel Yakushima
Yakushima Iwasaki Hotel
Yakushima Youth Hostel

111 Osakibashi
110 Hirauchi
109 Hachiman Jinja(Shrine)
108 Hachiman sho-mae(Elementary School)
107 Hirauchi Iriguchi
106 Kaminomaki
105 Koidomari
104 Higanno
103 Gakunan chu-mae(Junior High School)
102 Koshima
101 Yaishi
100 Hotel Iriguchi

1 Nagata
19 Seaside Hotel

29 Shiratani Unsuikyo

Where to purchase

98 Onoaida Onsen Iriguchi

Bus stop

48 Shionomichi
50 Nagamine
51 Okawa

78 Hirano

67 Makino
73 Morihisa Jinja(Shrine)
74 Haruta
75 Yokomine
76 Naka-aza
77 SakaemachiI

64 Anbo Port

82 Odakumi
83 Takahira
84 Hotogawa

A-coop

85 Mugio
86 Botanical Research Park

P

87 Tainokawa
Jetfoil

90 Kamiyama
95 Onoaida Shisho-mae
96 Onoaida Shinryojo-mae(Clinic)
97 JR Hotel

Terminal

Jetfoil

FREE PASS

88 Hara Iriguchi

Travel all over Yakushima Kotsu Bus. Unlimited-Ride

Airport Terminal

for Anbo,Museum

BUS STOP