You are on page 1of 38

Veres Timea Spos Aranka Jakab Attila

A kassai katolikusok s a zsidsg 1938-1944


(levltri dokumentumok, memorok, korabeli sajttermkek tkrben)

Zsidkrds Csehszlovkiban 1918-1939 kztt


Az els Csehszlovk Kztrsasg, amely a Monarchia romjaibl ntte ki magt,
megalakulsa utn, s trtnetnek els idszakban (a kt vilghbor kztt),
a demokratikus berendezkeds tjt vlasztotta. 1920. februr 29-n az
Ideiglenes Nemzetgyls elfogadta a Csehszlovk Kztrsasg alkotmnyt,
mint 1920/121. szm trvnyt. Az alkotmny szerzit elssorban a harmadik
Francia Kztrsasg s az Egyeslt llamok alkotmnya inspirlta.
A zsid lakossg szmra az jonnan alakult llam j perspektvkat nyjtott
elssorban a politikai letben s lehetv tette a nemzetisgi alapon val
politizlst. A kormny tmogatta a zsid nemzetisg1 elismerst, mint a
nemzeti hovatartozs fogalmt, melyet a zsidk tbbsge el is fogadott. Sikerlt
elrni, hogy az addig magukat magyarnak vall zsidk tbbsge statisztikailag
megsznt, gyengtve ezzel a magyar nemzetisg lakosok arnyt. Kassa
izraelita lakossga is lt az adott lehetsggel, s az els Csehszlovk hivatalos
npszmlls sorn (1921-ben) kzel 2/3-uk [!] zsid nemzetisgnek vallotta
magt.2 A lakossg nagy tbbsge disszimilldott, de a fiatalabb zsid
lakossg krben a harmincas vek elejn mr jelentkeztek a tbbsgi szlovk
nemzetbe val beolvads els jelei.

Kovcs va szerint: A zsid nemzetisgi sttus bevezetse mgtt meghzd politikai trekvsek elssorban
arra irnyultak, hogy a magyar nemzetisg szmarnyt gy is cskkentsk, de nem mellzhetk a liberlis
szndkok s az bred zsid renesznsz hatsai sem, valamint az a krlmny, hogy a Csehszlovkihoz kerlt
Krptalja (Podkarpatsk Rus) terletn jelents, etnikai sajtossgokkal is jellemezhet, ortodox,
asszimillatlan zsid tmegek ltek. A zsidsg nemzetisgknt val felfogsban egyarnt benne rejlett a
magyar etnikumtl val disszimilci s a zsid nemzeti ntudatra breds lehetsge is. Kovcs va: Felems
asszimilci, Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2004, 198.
2
Az 1921-es s 1930-as csehszlovk npszmlls alapjn Szlovkia lakossgnak 2,39%, ill. 2,01%-a vallotta
magt zsid nemzetisgnek, s 4,53%, ill. 4,11%-a pedig izraelita vallsnak. Az 1930-as npszmlls szerint
Szlovkiban a zsidk szma 136.737 f volt (4,11%). Ebbl cseh s szlovk nemzetisgnek (a npszmllsi
ven j nemzetet, a csehszlovkot hoztk ltre) 44.019 (32,19%) vallotta magt, nmetnek 9.945 (7,27%) s
zsid nemzetisgnek 65.385 (47,81%). Naun slovnk aktualit 1939, Praha: Nakladate L. Maz, 1939, 616.
Kassn az 1930-as npszmlls szerint a zsidk 51,2%-a, azaz 5.733 szemly vallotta magt zsid
nemzetisgnek, a tbbiek csehszlovknak vagy magyarnak vallottk magukat. Encyklopdia idovskch
nboenskch obc, Bratislava: SNM Mzeum idovskej kultry, 2009, 207.
1

Az 1918-ban megalakult Zsid Prt minden nagyobb zsid llekszmmal br


vrosban rendelkezett helyi szervezettel.3 A Zsid Prt politikja a fennll
rezsimmel szemben lojlis volt, a nemzetisgi jogok betartst s kiterjesztst
clz politikt folytatott, s gyakran lpett koalcira a magyar prtokkal.
Elssorban a keleti terletek jrszt ortodox hitkzsgeire tmaszkodhatott.4 A
Zsid Prtot a cseh politikusok a zsid kisebbsg kpviseletnek tekintettk
ugyan, ellenben maga a zsidsg ezt nem tekintette annak (fleg nem
Szlovkiban s Krptaljn). A Zsid Prton kvl a zsidsg legfontosabb
szervezetei voltak mg a Zsid Nemzeti Tancs s a Csehszlovk Cionista
Szervezet. A tbbfle felekezeti irnyzathoz tartoz zsidsgot a nemzeti elv
alapjn a zsid nemzeti mozgalom igyekezett sszefogni.
A cionizmus a 30-as vekben, az antiszemitizmus s a fggetlen Szlovk llam
eszmjnek eltrbe kerlsekor, ersdtt meg. A cionista szervezetek a
politikai paletta bal oldaln, a szocildemokratk s a kommunistk mellett
helyezhetk el. Prga-orientltsg modern szervezds volt, amely leginkbb a
fiatal genercit hdtotta meg.5
A masaryki liberlis s demokrata rtkek trhdtsnak ksznheten egszen
az 1930-as vek kzepig politikai antiszemitizmusrl nem lehet beszlni
Csehszlovkiban. Egyedi esetek azonban elfordultak. Antiszemita utalsok
tallhatk pldul Szlovkia egyik legersebb prtja, a Szlovk Npprt
retorikjban is.
Ndai Klmn, a Katholikus Lelkipsztorban (1938) megjelent A zsid
nnepek megtartsa a zsid s nem zsid iskolkban cm cikkben, idzi
Masaryk volt kztrsasgi elnk mondst: A katolikusoknak annyi joguk lesz,
amennyit maguknak kivvnak; majd sajt vlemnynek ad hangot: Tny az,
hogy ebben a tekintetben htra vagyunk tolva, a fal mell lltva s kivvni is alig
tudunk valamit. Pedig, amint helyn van, hogy a tangyi kormnyzat tekintettel
van a zsid nnepekre, s zsid valls tanulkra, pp gy kellene lennie a kat.
nvendkek lelki szksgleteire is. Zsid iskolkban 36 nap, ms iskolkban 13
nap az nnepnap rendes nnepnapi szneteken kvl a zsid tanulk szmra!
Minket katolikusokat is kzelrl rdekel teht, mikppen mentettk fel az iskola
ltogatsa all. s, emellett lvezik mg a mi nnepnapjainkat is, amelyeket az
llam is elismer, pl. dec. 8-n, rnapjt, a karcsonyt stb. me, egy elenysz
vallsi kisebbsgnek mennyi eljoga s kedvezmnye van! s minlunk?6

Az 1918-ban, Pstynben, magalakult Zsid Prtnak nem sikerlt a szlovkiai zsidsg krben orszgos
befolyst szerezni, inkbb a helyi kzigazgatsban kaptak kisebb-nagyobb szerepet.
4
Kovcs va: Disszimilci, zsid azonossgtudat, regionlis identits Szlovkiban (19201938), Regio.
Kisebbsgtudomnyi Szemle 2, 1991/2, 1-5.
5
Uo., 3.
6
Katholikus Lelkipsztor, 1938. janur 1.
3

A 30-as vek msodik feltl, a politikai antiszemitizmus nylt megjelenstl


kezdve, az jsgok hasbjain zsidellenes cikkek tmkelege jelent meg.7
A zsidk gazdasgi szerept, a nemzeti, vallsi klnbzsgt s
a magyarokhoz, nmetekhez val viszonyt hasznltk fel az antiszemitizmus
gerjesztsre. Magyarostssal, irredentizmussal is vdoltk a zsidkat.
Az rsok a magyar nyelv hasznlatrt tmadtk ket, ktsgbe vontk
lojalitsukat, a magyarost politika htterben a zsidkat lttk, akik mg
mindig alattomosan skldnak a szlovk politikai trekvsek ellen.
Antiszemita jelleget ltttek azok a cikkek is, ahol a zsidk s katolikusok
kapcsolatt mutattk be. Nem egy esetben jelent meg olyan hr, hogy a zsidk
vilghatalomra trnek. A regionlis lapok antiszemitizmusa tartalmilag nem trt
el az orszgos jelentsg lapoktl.
Mivel a Csehszlovk Kztrsasg alkotmnyban biztostotta a zsidk jogait, s
tbb mint kt vtizeden keresztl bks, tolerns politikt folytatott a zsidkkal
szemben, az orszg a zsid emigrnsok szmra clpontt vlt. Tmegesen
rkeztek zsidk Lengyelorszgbl s Szovjet-Oroszorszgbl. A tbbsgkben
ortodox zsid bevndorlk ltalban jiddisl s valamennyire lengyell,
ruszinul, esetleg nmetl beszltek, s a zsid nemzetisg llekszmt
gyaraptottk. 1933 utn az jsgok a zsid emigrnsokat veszlyes, nem kvnt
elemeknek, lskdknek lltottk be.
A 30-as vekben megersd nemzeti (nmet, magyar) irredenta trekvsekrt
is azokat a zsidkat vdoltk, akik nmetnek vagy magyarnak vallottk
magukat. A magyar ajk zsid kisebbsg mellett a nmet ajk zsid kzssg is
a tmadsok clpontjv vlt.
A sajt szmra hls tmnak bizonyultak a mindenkori vlasztsi eredmnyek.
A prtok a sajttermkeiken keresztl igyekeztek besrozni egymst. Az egyms
kztti rivalizlsban s vdaskodsban szerepet adtak a zsidknak is.
A 30-as vek msodik feltl a zsidellenessg mr teljes egszben
kibontakozott. A korabeli politikai hangulatot jl tkrzi a sajt, a maga
mindinkbb nvekv szm antiszemita cikkeivel.

Az antiszemitizmus formi Csehszlovkiban


A szlovk trsadalomban az antiszemitizmus a kvetkez formkban
jelentkezett:

A kelet-szlovkiai rgi sajttermkeiben megjelent antiszemita rsokat Monika Stavorov vizsglta meg.
Stavarov, Monika: Prejavy antisemitizmu a v regionlnej tla na Vchodnom Slovensku v 30. rokoch 20.
storoia (www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec1/pdf_doc/46.pdf).

1. Gazdasgi tren a tbbsgi nemzet irigyelte a zsidk szerept a gazdasgi


letben. Az iparban, a kereskedelemben, a mezgazdasgban a jelentsebb
pozcikat ugyanis a zsidk tltttk be, mint ahogy a kiskereskedelem,
valamint a kzmvessg tern is. A vllalkozsi engedlyek nagy tbbsge is a
zsidkhoz fzdtt. A kisipari engedlyek 21%-a, a szvetkezeti szeszfzs
kzel 50%-a, s az zemi szeszfzs engedlyeinek 100%-a volt a zsidk.
Tovbb a frsztelepek mkdtetsnek 38%-a, a fakereskedsek 78%-a, s a
fakivitel 80%-a.8 Jelenltk meghatroz volt a szolgltati ipargban s a
szabadfoglalkozsak kztt. St mi tbb, sokan lltak az llam szolglatban
is.9
Kasst illeten, a kt vilghbor kztti idszakban, a zsidsg 60%-a a
kereskedelembl lt. Tulajdonukban volt a textil s a ruhzati vllatok tbbsge,
tovbb nagyrszt a fafeldolgoz zemek s ptanyag forgalmazsval
foglalkoz cgek. Dolgoztak, mint kzmvesek, rtkestsi gynkk, zleti
utazk s magntisztviselk. Tovbb adhivatalok, vasti igazgatsgok,
brsgok, pnzgyi kzpontok, posta s egyb ltestmnyek alkalmazottai
voltak. Fodor & Lustig fafeldolgoz zem tulajdonosai voltak. Szkely s trsa
festket, lakkot s svnyi olajat gyrtottak. Adolf Friedmannak szappangyra
volt. Fleischer s trsa gpeket s turbinkat gyrtott. Glass & Friedmannak
betonoz zeme s btorgyrt cge volt; valamint alkoholksztssel,
brfeldolgozssal s mezgazdasgi nvnyek feldolgozsval is foglalkozott. A
vrosban 50 zsid gyvd, 30 orvos, 16 mrnk, 7 gygyszersz tbb
professzor, r, mvsz, publicista s jsgr dolgozott, alkotott.
2. Politikai vonatkozsban szmottev volt a zsidk rszvtele a baloldali
politikai prtokban. Ebbl kifolylag azzal vdoltk ket, hogy k a felelsek a
bolsevizmus terjedsrt. A Szocildemokrata Prtnak s a Kommunista
Prtnak, melyek abban az idben a legjelentsebb prtok kz tartoztak
Csehszlovkiban, sok zsid tagja volt.
A Nrodn noviny 1933-ban rta: a szocialista kommunista politika a
zsidsgban tallta meg legnagyobb tmogatjt. Seregestl ltjuk a zsidkat a
szlovkokra veszlyes tevkenysg mellett, ami bomlasztja s krostja a
szlovk nemzetet.10

Az 1939-es vre vonatkoz adatok.


Az 1930-as vi statisztikai adatok alapjn a jogszok 50%-a zsid volt, az orvosi s egszsggyi elltst 34%ban zsidk biztostottk, a kzigazgatsban pedig tbb mint 30 ezer zsid dolgozott. Hegeds, Roman:
Protiidovsk politika v obdob slovenskej autonmie (www.pravespektrum.sk/article.php?); Letz, Robert:
Pomoc prenasledovanm idom na Slovensku v rokoch 19391945, Viera a ivot 9, 1999/3, 181.
10
Idzve Juraek, Dalibor: idovsk kdex (Bakalrska prca, Bratislava, 2009) c. munkja alapjn
(http://diplomovka.sme.sk/praca/3564/zakaz-popierania-holokaustu-v-slovenskej-republike-a-jehodosledky-naakademicku-slobodu.php).
9

A zsidellenes rendelkezsek kezdemnyezi nem is titkoltk, hogy azok


elfogadsnl ppen a bolsevizmus terjedsnek a megakadlyozsa volt az
egyik elsdleges motivcijuk. Az autonmia kikiltsnak napjn, 1938.
oktber 6-n, a npprti politikusok (udkok) A szlovk nemzet manifesztuma c.
kiadvnyukban leszgeztk: kitartunk a nemzetek oldaln, akik harcolnak a
marxista zsid felfordt, erszakos ideolgia ellen.11
A topolcsnyi jrsi hivatal jelentsben (1938. november 8.), mely 93 zsid
kitiltsrl s thelyezsrl szl, a kvetkez olvashat: Mivel a zsidsg,
fleg a fiatal generci mr a csehszlovk kormny alatt kommunista politikai
tevkenysget folytatott, a vgrehajtott intzkedsek nagyon jk voltak a
kommunista hangulat csillaptsra.12
3. Nemzeti vonatkozsban a zsidk szlovkellenes (magyarost) eszkznek
szmtottak a magyar kormny kezben. A szlovk lakossg krben mg az
Osztrk-Magyar Monarchia felbomlsa utn is lt az a meggyzds, hogy a
szegny emberek kifosztsa, a szlovkok magyarostsa a zsidknak volt
ksznhet. Karel Klal, korabeli cseh r, a szlovkok magyarostst
sszekapcsolta a zsidkrdssel: A zsidk a magyarosts tkjeknt s
szellemessgkkel szolgltak. () Minden helyen a magyarostst szolgltk a
zsidk nagy rrt: korltlan szabadsgrt, emellett tisztessgtelen mdon
gazdagodtak, kirabolva csaldokat s egsz falvakat.13
A Nrodn noviny 1933-ban a kvetkezket rta: A rendszervlts eltt a
zsidk a legelhivatottabb s a leghatkonyabb eszkzei voltak a
magyarostsnak s a rendszervlts utn a nemzetellenessg sszeteviben
lthatjuk ket. A szlovk vrosokban napjainkban is a zsidk magyarkodnak, a
magyar jsgok legelktelezettebb megrendeli a zsidk. () Trtnelmi tny,
hogy vrosaink azrt magyarosodtak olyan gyorsan, mert a magyarok a
zsidkban talltk meg azt a trsadalmi eszkzt, mely nyelvileg, gazdasgilag s
kulturlisan szvsan s csndben hajtotta vgre az elnemzetieseds munkjt
nem a mi hasznunkra.14
1938 oktberben, a mncheni dnts utn, a pozsonyi zsid kzssg vezetje
a magyar konzulnak 15.000 pozsonyi zsid alrsval petcit nyjtott t
Pozsony visszacsatolsrt a Magyar Kirlysghoz.15 Errl az esemnyrl
ilinsk dohoda. Druh svetov vojna: obasnk o modernch dejinch Slovenska, 1. oktbra 2006
(www.druhasvetova.sk/view.php?cisloclanku=2006090006).
12
Hlsenie Okresnho radu v Topoanoch Prezdiu krajinskho radu v Bratislave z 8. 11. 1938 o priebehu
deportci. Idzve Niansk, Eduard. (ed.): Holokaust na Slovensku 1 (Dokumenty), Bratislava, 2001, 307 c.
munkja alapjn.
13
Klal, Karel: Karla Klala spisy slovkofilsk, Zvzok V. 1928. Idzi Juraek, op. cit., 14.
14
tefnek, A.: Zklady sociografie Slovenska. 1944, 94. Idzi Juraek, op. cit., 14.
15
urica, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovkov v asovej nslednosti faktov dvoch tiscro, Bratislava: L,
2003, 375.
11

George F. Kennan amerikai diplomata a kvetkezket jegyezte le: A szlovkok


rgtn rtesltek lpskrl, olyan gylletkelt bizonytknak tekintettk, mely
altmasztja lltsukat, hogy a zsidk nem lojlisak a szlovkokkal.16
4. A keresztny antiszemitizmus tulajdonkppen a klasszikus antijudaizmusbl
indult ki; arra ptett.

A kassai katolikusok viszonyulsa a zsidsghoz


Els megkzeltsben, amit a ksbbiekben mlyrehat (fkppen egyhzi)
levltri kutatssal kell kiegszteni, a kassai katolikus egyhznak, illetve
trsadalomnak a zsidsghoz val viszonyulst kt fontos forrs alapjn lehet
feltrni. Egyik a Kassai Katolikus Tudst, a msik pedig a szintn Kassn
megjelen Felvidki Ujsg.17
Mindenekeltt azt kell szem eltt tartani, hogy ebben az idben vagyis az
19381944 kztti idszakban Kassa trvnyhatsgi joggal felruhzott
szabad kirlyi vros volt, amely a kegyri jogokat a polgrmesteren keresztl
gyakorolta. Ez vrosi viszonylatban az egyhz s a politika szerves
sszefondst jelentette.18 A rendrsg pl. folyamatosan harcolt az
erklcstelensg ellen, amelyet a cseh uralom maradvnyaknt fogott fel.19 Ily
mdon joggal felttelezhet, hogy minden, ami trtnt, az legalbb
hallgatlagosan brta az egyhzi vezetk beleegyezst; mikzben a
vrosvezets s a vrosi notabilitsok minden esetben valsggal tntettek
katolikus/keresztny mivoltukkal. A kassai vrosi elit (notabilitsok s
egyhziak egytt) elszeretettel hasznlta a vros katolikus trsadalma
nmeghatrozst,20 s mind a politikusok, mind az egyhziak mindkt
urica, M. S.: Jozef Tiso 1887 1947, Bratislava: L, 2006, 366. Idzi Dalibor, op. cit. 15.
Teljes mrtkben fehr folt a kassai grg katolikus, reformtus s evanglikus egyhzak viszonyulsa a
zsidsghoz.
18
Lsd Vasrnap nneplyes keretek kztt teszik le az eskt a kassai katolikus egyhzkzsg vilgi vezeti,
Felvidki Ujsg 1940. oktber 26, 3. Kik lettek egyhzkzsgi vezetk? Pl. Radvnyi Gza dr. m. kir. tltblai
tancselnk (elnk), Dnyi Jzsef dr. miniszteri tancsos, Gazdy Bla kir. fgysz, Ivnyi Jzsef kir.
tanfelgyel, Szent.Imrey Pl alispn, Pohl Sndor dr. polgrmester, kegyri kpvisel.
19
jszakai krt a kassai rmtanykon, Felvidki Ujsg 1939. febr. 26, 4. A rendrsg letartztatta Hajsz
Jnosnt, Kassa legveszedelmesebb magzatelhajtjt, Felvidki Ujsg 1939. mrc. 7, 5. A rendrsg bezratta
Kassa vros leghrhedtebb tallkahelyt, a Mria utcai Rth-fle frdt, Felvidki Ujsg 1939. prilis 28, 5.
Tiltott magzatelhajts miatt letartztattak egy kassai szlsznt, Felvidki Ujsg 1941. prilis 30, 6.
Magzatelhajt szlsznket tlt el a kassai trvnyszk, Felvidki Ujsg 1942. szeptember 5, 11. Tbb mint
150 elllts trtnt kassai rendrsg erklcsrendszeti- s cigny-razzijn, Felvidki Ujsg 1943. mjus 14,
8. Dologhzra tltek egy javthatatlan magzatelhajt nt, Felvidki Ujsg 1944. jlius 1, 10.
20
Lsd Hlaad istentiszteletek Magyarorszg Kormnyzjrt, Felvidki Ujsag 1940. mrcius 1, 3: Pnteken
a kormnyz orszglsnak 20-ik vfordulja napjn Kassa valamennyi templomban nnepi hlaad
istentiszteletet tartottak. A vros katolikus trsadalma a Dmban dleltt 9 rakor megtartott szentmisn
imdkozott a magyar np vezrrt. Az nneplyes szentmisn a vros katonai, egyhzi s polgri trsadalma
teljes szmban kpviseltette magt.; Tost Barna plbnos 40 ves papi mkdst nnepelte a kassai katolikus
trsadalom, Felvidki Ujsg 1940. jlius 15, 3. Az rsgvlts necsak szemlycsere, hanem a szellem cserje
16
17

kiadvnyban rendszeresen publikltak;21 egyms rendezvnyein rszt vettek.22


Az sszhangot elgg beszdesen tmasztja al az a tny, hogy a felshzi
egyhzi vezetk ltal meg nem szavazott harmadik zsidtrvnyre (1941. vi
XV. tc. a hzassgi jogrl szl 1894: XXXI. tc. kiegsztsrl s
mdostsrl) vonatkozan a Felvidki Ujsg alig kzlt tjkoztatst, hiszen
ez a fajvdelmi trvny kifejezetten ellenkezett a keresztny hzassgi joggal.23
Egyben bevezette a fajgyalzs bntnyt.24 A trvny elfogadst kveten
azonban Dr. Pohl Sndor polgrmester elrendelte a Kasst vez zsid
szombatzsinr azonnali leszedst.25
Ebben, a folyamatosan hangoztatott (kirakatnak is nevezhet)
keresztnysgben, azonban sokkal tbb volt a formalits, mint a tnyleges s
mlysges hit. Errl tanskodik Madarsz pspk vehemens hang felszltsa
Kassa katolikus trsadalmhoz, amikor dbbenettel kellett szembeslni az
res templommal. A Dm nneplyes istentiszteletek alatt szinte kong az
ressgtl. A Szentatya koronzsnak vforduljn tartott istentiszteleten, mely
katolikus s magyar szempontbl a legnagyobb horderej nneplyek egyike,
sem volt szznl tbb hv. S ha derk honvdsgnk, nhny hivatali fnk s
a kzpiskolai ifjsg nem lett volna jelen, az nneply szinte res falak kzt
folyt volna le. Hsvt vasrnapjn, az Egyhz legnagyobb nnepn a katolikus
rtelmisg teljes szmmal tvol maradt, a fenntartott helyek resen llottak s
csak a j kassai hv np mentette meg a templom becslett! Hol volt az
egyhzkzsg, amelynek szoros szent ktelessge ilyenkor nagy tmeggel
megjelenni a templomban? Hol voltak a katolikus egyesletek, a Credo,
Emericana, Cserkszek, Kongregcik, a katolikus akci tagjai stb. stb.? Ez nem
katolikus s nem magyar ntudat! Kassa katolikus magyar trsadalmnak szent
ktelessge ilyenkor nneplyes vallomst tenni katolikus gondolkodsrl,
hazafias rzletrl. () Mlyen elszomort s elkedvetlent ez a hitkznys,
legyen! Kzi-Horvth Jzsef kpvisel eladsa a katolikus dolgozk kassai dszkzgylsn, Felvidki Ujsg
1942. prilis 24, 3.
21
Lsd pl. Dr. Pohl Sndor, Kassa polgrmestere, Katolikus nrzet, XXII. vf., 11. szm, 1942. november, 13. A XXX. Orszgos Katolikus Nagygylsen elmondott beszd. Sinyei Merse Jen kultuszminiszter, Legyen a
magyar kzoktats alapja a valls s a magyar llek vallsossgt erstse a hiten s erklcsn felpl magyar
kzoktats, Uo. 4. Dr. Madarsz Istvn, kassai megyspspk, Kit az igaz szeretet a kis Jzushoz vezet,
Felvidki Ujsg 1941. december 24, 1. A szlk felelsek gyermekeikrt. Madarsz Istvn dr. megyspspk
psztorlevele a szlk szent s felelssgteljes hivatsrl, Felvidki Ujsg 1942. februr 21, 5. Dr. Madarsz
Istvn, A betlehemi szent csald pldja, Felvidki Ujsg 1942. december 24, 1. Dr. Madarsz Istvn kassai
pspk, A Bke Fejedelme, Felvidki Ujsg 1943. december 24, 1.
22
A zsidkrds az Egyeslt Prt helyi szervezetnek elnki tancslsn, Felvidki Ujsg 1938. december 31,
3. Az lst nem ms, mint Tost Barna preltus-plbnos nyitotta meg.
23
A zsidkrds rendezse. Ki tekintend zsidnak. Tilos a keresztnyek s zsidk kztti hzassg, Felvidki
Ujsg, 1941. jnius 9, 2; Megjelent a fajvdelmi trvny vgrehajtsi utastsa, Felvidki Ujsg 1941. oktber
4, 3.
24
Lsd pl. Felvidki Ujsg 1942. janur 24, 3; februr 14, 6; prilis 28, 4; szeptember 7, 5; oktber 2, 6; oktber
28, 4; 1943. februr 12, 4.
25
Felvidki Ujsg 1941. jlius 26, 8: A zsid trvnyek szerint a szombatzsinr azt a terletet hatrolja, melyen
bell a hith izraelitk szombati napon laksukrl eltvozhatnak anlkl, hogy ezzel a vallstrvnykbe tkz
cselekedetet kvetnnek el.

nemtrdm magatarts. Szeretettel krem Kassa katolikus magyar rtelmisgt,


hogy ezt a rossz s mltatlan magatartst vltoztassa meg s a fnnepeken
tartand nnepi istentiszteleteken vegyen rszt. Ne vrjon erre kln meghvst,
mert az llamnnepekre szl meghivk azt jelentik, hogy a hivatalos
istentiszteleten a hatsgok felekezeti klnbsg nlkl tartoznak megjelenni. A
katolikus nagy nnepeken azonban a hatsgok katolikus vezeti mr csak a
pldaads vgett is jelenjenek meg.26
A katolikus egyhz s a politika sszefondst kt trtns rzkelteti a
legjobban. Az egyik Kassa vrosvezetsgnek hozzjrulsa ahhoz, hogy
Madarsz Istvn megyspspk, aki maga is a politika vilgbl kerlt a
pspki szkbe (1939), hiszen 1929 s 1938 kztt miniszteri osztlytancsos
volt Budapesten, 1940-ben kettossza a Szent Erzsbet szkesegyhzi plbnit,
s a vros dli rszn ltrehozza a Bke Kirlynjrl elnevezett j plbnit,
amelyet a ferencesekre bzott. A msik, ennl sokkal nagyobb horderej,
trtns pedig a vros trvnyhatsgi bizottsgnak azon dntse (6774//39
1941. kgy. szm, 1941. febr. 26-i ls), hogy 1941. jnius 22-n Kassa vrost
nneplyesen felajnlja Jzus Szentsges Szvnek.27 Ez teht nem egy egyhzi
kezdemnyezs, hanem egy vrosvezeti politikai dnts volt, amelyet az
egyhznak kellett kivitelezni; vagyis a ceremnit megszervezni s
lebonyoltani. Az termszetesen ms krds, hogy a jnius 22-n hajnalban
kirobbant nmet-szovjet hbor miatt a dlutni nagyszabs krmenetbl nem
lett semmi, maga a felajnls azonban megtrtnt.
A Kassai Katolikus Tudst alapjban vve az egyhzkzsgek s egyesletek
rtestje volt. Tost Barna preltus-kanonok-plbnos (Tost Lszl
orszggylsi kpvisel testvre) pspki jvhagyssal adta ki havonta (mr
csak 1944-ben negyedvenknt). Felels szerkesztje kezdetben Plffy Istvn,
majd Bogdnyi Ferenc (1943. janurtl) volt. Elssorban lelkisgi,
vallserklcsi jelleg rsokat kzl. Emltst rdemel a filmszemle rovata,
amely vallserklcsi rtkrend szerint rangsorolta a filmeket: j, kzmbs s
rossz kategrikba. Az egyes szmokbl az domborodik ki, hogy a kassai
katolicizmusnak valjban a ms keresztny felekezetek jelentettek problmt
(vegyes hzassgok), s nem annyira a zsidsg. Ebbl kifolylag ez utbbi nem
is kapott hangslyos szerepet a kiadvnyban.
Teljesen ms a helyzet a Felvidki Ujsggal, amely helyi szinten elg jl tkrzi
a korabeli politikai s trsadalmi kzhangulatot; annak vltozsait, illetve
lland elemeit. Ez utbbi alapveten a zsidsg folyamatos megblyegzst,
26

Felvidki Ujsg 1940. mrcius 26, 1.


Lsd Kassai Katolikus Tudst XXI. vf., 6-7. szm, 1941. jnius, 3-5. Valamint Felvidki Ujsg 1941. jnius
18, 4; jnius 19, 3; jnius 20, 3; jnius 21, 1; jnius 23, 3. A felajnlst minden vben megismteltk. Lsd
Felvidki Ujsg 1942. jnius 6, 3; jnius 11, 3; jnius 13, 3; jnius 15, 3; valamint 1943. jnius 7.
27

valamint az ellensges hangulatkeltst jelentette. Ennek alapjt az kpezte, hogy


a zsidsgot dnten a magyar gy elrulsval vdoltk a csehszlovk
llamisg idejn,28 amelyet alapjban vve rabsgnak, megszllsnak
blyegeztek.29 Ehhez trsult mg, hogy a zsidsgot, nagy ltalnossgban, a
liberalizmussal, illetve a bolsevizmussal vagyis a katolicizmus legfbb
ellenfeleivel/ellensgeivel hoztk sszefggsbe; s termszetesen mindenrt
okoltk.
A Felvidki Ujsg egy kifejezetten politikai napilap volt, amelynek els szma
1938. dec. 25-n, vasrnap, jelent meg. Kezdetben Dr. Brczay Jnos
orszggylsi kpvisel volt a fszerkesztje, s Dr. Pajor Mikls orszggylsi
kpvisel, majd a Katolikus Akci alelnke, a fmunkatrs. 1940. aug. 17-tl
(III. vf. 187. sz.) Pusks Jen lett a felels szerkeszt. Helyt, 1943. mrcius 1tl (VI. vf. 48. sz.), Kassai Zoltn vette t. Ekkor lett fmunkatrs Forgch
Gza. 1943-ban a Kassai Magyar let Lapkiad volt a tulajdonos. Sajt
nmeghatrozsa szerint a keresztny tmegek rvnyeslsrt, a keresztny
etika diadalrt kzd[tt] minden sorn keresztl.30 Lnyegben ezt erstette
meg Nyisztor Zoltn31 egy eladsban, amikor a Felvidki Ujsgrl
kijelentette, hogy annak minden sort az igazi keresztnysg szelleme hatja
t.32 Implicite ez azt is jelentette, hogy a nyilvnval zsidellenessg is szerves
eleme az igazi keresztnysgnek.
A lap indulst a kassai katolicizmus meghatroz alakja Tost Barna preltus
ksznttte: A felszabadult Kassa j napilapja ismt a Felvidki Ujsg lesz.
rmmel dvzlm. Isten ldst kvnom tjra s szvbl hajtom, hogy
hirdesse a magyar igazsgot s trhetetlenl lljon a keresztny tiszta erklcs
alapjn.33 Irnyultsgban dnten nemzeti s keresztny volt, ami tkletesen
megfelelt a korabeli kassai katolikus egyhzi vezetsnek. Azt is mondhatni,
hogy a kett sztvlaszthatatlanul sszefondott egy nemzeti-keresztny-be.
A lap mr els szmban azonnal ismertette, mind a Felvidkre is kierjesztett
1938-as magyar zsidtrvnyt, amelyet nemzetment j fejezetnek rtkelt,34
mind a Karcsonyi szent misk s istentiszteletek sorrendjt.35

R. Vozry Aladr, szintn s nyiltan a zsidkrdsrl, Felvidki Ujsg 1939. jan. 5, 5. Lsd mg Felvidki
Ujsg 1939. mrc. 1, 1-2; 1939. mrc. 10, 1; 1939. mrc. 23, 5; A felvidki zsidk magyarsga, Felvidki
Ujsg 1942. jnius 6, 3.
29
Tost Barna preltus-plbnos eladsa a kecskemti liceumban. Kassa huszves cseh rabsgnak trtnett
ismertette Tost Barna. Viharosan nnepelte Kecskemt magyarsga a kassai preltus-plbnost, Felvidki Ujsg
1939. jan. 13, 4.
30
Mirt szokatlan a Magyarsgnak a Felvidki Ujsg llsfoglalsa?, Felvidki Ujsg 1940. prilis 30, 3.
31
A kt vilghbor kztti katolikus jsgrs jelents alakja (lsd http://lexikon.katolikus.hu/N/Nyisztor.html).
32
Nyisztor Zoltn: Ellensgnk az lkeresztny sajt, Felvidki Ujsg 1942. janur 26, 3.
33
Felvidki Ujsg 1938. december 25, 2.
34
Felvidki Ujsg 1938. december 25, 2.
35
Felvidki Ujsg 1938. december 25, 5.
28

A forrsok rtelmezshez s megrtshez mindenkppen tudni kell, hogy a kt


vilghbor kztt a kassai zsidsg egyike volt Dl-Szlovkia legnagyobb s
legjelentsebb zsid kzssgeinek. A kassai zsidk aktvan bekapcsoldtak
a vros letbe, jelents egyesleteknek36 voltak a tagjai s vezeti, a vros
kpviseltestletben zsid gyvdek s orvosok tevkenykedtek, s tbben
dolgoztak a vrosi hivatalokban is. A zsidk krbl ismert kpzmvszek,
rk, sznszek, ptszek, jsgrk s sportolk kerltek ki. A zsidsg a vros
trtnelmi fejldsnek szerves rszv vlt. Ez volt az az idszak, amikor
a kassai zsidsg a virgkort lte. Ha szmszersteni akarjuk ezt
a megllaptst, akkor elmondhatjuk, hogy az 1930-as vek vgn Kassn
minden tdik lakos zsid volt (az 58.090-bl37), s a rmai katolikus utn (1938
vgn ez 36.192; 63,3%) a msodik legszmottevbb vallsi felekezetet az
izraelita alkotta a vrosban. A vrosban t zsinagga llt, s a zsidsgon bell
tbb irnyzat is kpviseltette magt (ortodox, neolg, hasszid, status quo ante).
1938 vgn Kassn 11.420 zsid lakos lt (19,7%), s kzlk felteheten tbb
mint 10 000 elpusztult a Holokausztban.38
A folyamatosan zajl betelepeds39 azonban laksnsghez vezetett. 1942
oktberben a Felvidki Ujsg cikkszerzje kifakadt: A Kassra kltz
keresztny magyar csaldok knytelenek hnapos szobban lakni, mert nincsen
laks. A vrosi lakshivatalra vr a feladat, hogy megsznjenek a mai
egszsgtelen llapotok. Megtlse szerint ennek az ldatlan helyzetnek az az
oka, hogy a vros legszebb laknegyedeit mg mindig a zsidsg tartja
megszllva. Hat s ht szobs luxuslaksokban 2-3 szemly lakik s igen nagy a
szma azoknak a 4-5 szobs zsid laksoknak, ahol az v legnagyobb rszben
senki sem lakik, mert a laks tulajdonosa klfldre szktt, brtnben l, vagy
kisegt munkaszolglatot vgez.40
Mindez annak fnyben rthet meg igazn, ha tudjuk, hogy mikor Kasst az
els bcsi dnts kvetkeztben Magyarorszghoz visszacsatoltk, az
anyaorszgi zsidsggal egyetemben megindult a kassai zsidsg jogfosztsa is.
A hbort kzvetlenl megelz idszakrl, illetve a hbors idszak els
Dokumentumok a zsid egyesletek feloszlatsrl. Archv mesta Koice, tovbbiakban AMK, Koice
muncip. mesto 19391945, rok 1944, 23 901 24 020 inv. . 125, krab. 182. (Lsd Mellklet 1).
37
Ennek tbb mint 10%-a nsgesnek szmtott. Lsd Ezer munkakpes nsges szerepel Kassn a
szegnygondoz nyilvntartsban,Felvidki Ujsg 1940. november 26, 7: A legutbbi kimutats szerint a
szegnygondoz nyilvntartsban a munkakpes nsgesek 1076 csalddal s 4241 llekszmmal, a cskkent
munkakpessg s ni csaldfenntart nsgesek 766 csalddal s 2069 llekszmmal, sszesen 1842 csalddal
s 6310 llekszmmal szerepeltek. 1940 karcsonyn ebbl szz kassai szegnyt ajndkozott meg Madarsz
Istvn dr. megyspspk, Felvidki Ujsg 1940. december 24, 2. 1941-re a helyzet a kvetkezkppen
vltozott: 5041 munkakpes szegnyt, 1862 ni csaldfentartt s cskkentett munkakpessg lakost tartott
nyilvntartsban jlius vgn a szegnygondoz, Felvidki Ujsg 1941. augusztus 14, 4.
38
Mivel pontos adatok nem llnak rendelkezsnkre, csak feltevsekre tmaszkodhatunk. Lsd Kassa lakssga
vallsfelekezetek szerint, Felvidki Ujsg 1939. jnius 23, 4.
39
1941-ben a kassai lakossg szma felugrott 66.647-re. Lsd Felvidki Ujsg 1941. mrcius 31, 5.
40
Felvidki Ujsg 1942. oktber 13, 2.
36

10

veirl Szab Lajos reformtus lelksz gy r: ...lelki szolglataink j ga lett


a zsid szrmazs ttrk oktatsa, megkeresztelse s konfirmcijuk utn
befogadsa a keresztny egyhzba. Kassn pedig sok zsid volt, s a cseh ra
alatt a legnagyobb rszk a magyarsg mellett llott azokban a nehz vekben,
mikor keser kisebbsgi sorsot jelentett magyarnak maradni. De k vllaltk,
s ezrt az si kassaiak szerettk s becsltk ket. m nem gy az anysok
nagy rsze, s klnsen nem gy a nyilasok, akik nagy szmmal voltak Kassn,
a nyilasok vezrnek, Szlasinak a szlvrosban. Szlasi mg hatalomra
kerlse eltt szmos alkalommal megltogatta Kasst, s a kassai nyilasok f
clkitzse lett, hogy a vezr szlhelyt teljesen zsidtlantsk. Ezrt vad
uszts kezddtt a zsidk ellen, akik 1943-ban mr sehov sem meneklhettek.
Egy hely ltszott csupn menedknek: ha ttrnek a keresztnyek vallsra. Br
a jzanabbak tudtk, hogy az sem menedk, ott is megtallja, kikri s megli
ket a fasizmus. De mgis voltak sokan, akik remnykedtek, hogy htha, htha
mgis Krisztus egyhza kiterjeszti vdszrnyait felettk, s legalbb a puszta
letket meg tudja menteni. s ezek persze nem meggyzdsbl, hanem
a megsemmislstl val flelem miatt krtk felvtelket a keresztny
egyhzba. Mindegyik keresztny egyhzba sok-sok zsid ttr jelentkezett.
A mi kassai egyhzunkban eleddig is voltak mr szmosan, akik mg a fasizmus
eltt lettek reformtusok, meggyzdsbl. A legtbbjkbl j keresztny lett,
buzg s ldozatksz egyhztag...41
Ezt a lelkipsztori visszaemlkezst, azonban jelentsen rnyalja a sajt ltal
kzvettett korabeli kp. Minden bizonnyal a kassai zsidsg jelents szmval
s trsadalmi slyval, szerepvel magyarzhat, hogy a Felvidki Ujsg
kihagyhatatlan tmi kztt (pl. klnbz harctri jelentsek, helyi
bncselekmnyek) szerepel minden, a zsidsgot rint, a zsidsgra vonatkoz
(belfldi s klfldi, de klnskppen helyi) hr.42 Ily mdon a lap kedvezen
rtkelte, s pozitvan kzvettette olvasi fel az 1939-ben trgyalsra kerlt II.
zsidtrvnyt.43 Janurban hosszan kzlte Imrdy Bla miniszterelnk pcsi
Szab Lajos, Utols szalmaszl, Budapest: Magyar Egyhztrtneti Enciklopdia Munkakzssg Kazinczy
Ferenc Trsasg, 2000, 125. Szab 1942 augusztusban lett a kassai reformtus egyhz lelksze. Lsd Felvidki
Ujsg 1942. augusztus 17, 5.
42
Pl. A zsid nagyvagyonokat kisajttja az olasz llam, Felvidki Ujsg 1939. febr. 16, 4; Tmegesen
vgzik ki az rul zsidkat a Pruth-menti vrosokban, Felvidki Ujsg 1941, jlius 5, 4; Teljesen zsidmentes
mr a [cseh] Protektortus gazdasgi lete. Mikpen trtk meg a zsidk gazdasgi hatalmt a Protektortus
terletn?, Felvidki Ujsg 1941. szeptember 2, 4. A szlovkiai zsid kdex, Felvidki Ujsg 1941.
szeptember 19, 3. Ltogats egy zsidnegyedben [vagyis a varsi gettban], ahol dolgozni tanulnak az
eljvend zsid llam polgrai, Felvidki Ujsg 1942. janur 19, 4. Darvas Jnos, Sta Kievben, ahol egyetlen
zsid sem l. Felvidki Ujsg 1942.janur 24, 7; Csillaggal jellik meg a zsid hzakat Szlovkiban,
Felvidki Ujsg 1942. mrcius 17, 7. Nhny hnap mulva egyetlen zsid sem lesz Szlovkia terletn. A
szlovk belgyminiszter a zsidkrdshez, Felvidki Ujsg 1942. mrcius 30, 6. Vgrehajtottk Szlovkiban
a zsid birtokok kisajttst, Felvidki Ujsg 1942. mjus 28, 4. Hogyan lnek az eurpai zsidk uj teleptsi
terleteiken keleten?, Felvidki Ujsg 1942. november 11, 6. Gyjttborokban helyezik el az olaszorszgi
zsidkat, Felvidki Ujsg 1943. december 1, 5.
43
Az egsz magyar nemzet egysgesen kivnja a zsidkrds gyors megoldst. Uj szakaszokat iktatnak a
zsidjavaslatba?, Felvidki Ujsg 1939. jan. 22, 1-2. Az rs kzvetlenl a vasrnapi miserendek ismertetse
41

11

beszdt, amelynek egyik f mondanivalja a zsid szellemisg elleni


kzdelem szksgessge volt, sszekapcsolva a fldbirtok politikval, amely
jvbeni clknt fogalmazta meg a zsid tulajdon kisajttst.44 Kassai
viszonylatban a keresztny rtegek, klnsen az elit vagy kzposztly, a
sajt megknnytett felemelkedst, s pozciinak lnyeges javulst vrta a
trvnytl; mg akkor is, ha pontosan tudta, hogy tulajdonkppen hltlanul
viselkedik azzal a helyi zsidsggal szemben, amely nlkl Kassa vrosvezetse
nem rizhette volna meg a magyar jelleget.45 Ezt az n. skeresztnyek javra
trtn gazdasgi s trsadalmi trendezdst trvnyi ton, az
iparjogostvnyok jraelosztsval remltk elrni. Nem vletlen, hogy a
folyamodvnyban fel kellett tntetni kereskedst zni kvn csaldi s
utnevt, letkort, vallst, llampolgrsgt s lakst, valamint mellkelni
kellett a szletsi anyaknyvi kivonatukat (keresztlevelket); a szlk
anyaknyvi kivonatt (keresztlevelt) vagy hzassgi anyaknyvi kivonatt
(hzassglevelt), vgl esetleges hzastrsuk anyaknyvi kivonatt
(keresztlevelt).46 Ebbl teljesen egyrtelm, hogy az elbrlsban az egyik
meghatroz kritrium a vallsi hovatartozs volt! Az llamilag megszervezett
rsgvlts47 lebonyoltja az orszgos Baross Szvetsg kassai csoportja volt,
eltt kapott helyet a lapban. Vitz Rcz Jen, A zsidkrds megoldsa ltnkrt foly, Felvidki Ujsg 1939.
jan. 24, 2. A nyugalmazott honvdelmi miniszter szmra teljesen nyilvnval, hogy a zsidsg az egy
(klnll) faj; s ezen nem segt az sem, ha felveszi a keresztnysg szentsgt, mert a keresztnysg a fajtt
megvltoztatni nem tudja. Szerinte: Mi magyarok csak urak lehetnk a Krptok medencjben, Felvidki
Ujsg 1939. jan. 31, 1-2.
44
Felvidki Ujsg 1939. jan. 17, 1-2.
45
Kassa s a zsid asszimilci. Szent-Ivny Jzsef adatai a felvidki zsidsg magatartsrl, Felvidki
Ujsg 1939. febr. 4, 5.
46
Julius 1-n rvnyket vesztik a felvidki iparjogostvnyok. Mrcius 15-ig kell uj engedlyeket krni,
Felvidki Ujsg 1939. febr. 8, 3
47
Lsd Huba Ferenc, Gazdasgi rsgvlts Kassa kereskedelmben. rdekes statisztika a vgrehajtott
iparrevzirl, Felvidki Ujsg 1940. mrcius 23, 6. Trvnybetkz mdon akarjk megakadlyozni a
gazdasgi rsgvlts lebonyoltst a kassai jrsban, Felvidki Ujsg 1940. prilis 13, 5. A tzifaelosztsban
csakis igazolt keresztny fakereskedk vehetnek rszt, Felvidki Ujsg 1940. augusztus 24, 4. Keresztny
kzbe ment t a kassai cipkereskedelem, Felvidki Ujsg 1941. szeptember 4, 3. 800.000 peng rtk
textilrut zroltak a kassai kamarai kerletben, Felvidki Ujsg 1941. szeptember 17, 3. Oktber elsejtl
kezdve zsid keresked nem adhat el rdit, Felvidki Ujsg 1941. szeptember 20, 7. Megnylt Kassa els
keresztny kzben lev katonai felszerelsi szakzlete, Felvidki Ujsg 1941. oktber 16, 4. A keresztny
kereskedk srgetik a kijellsi rendszer bevezetst a zsid kzben lv konfekcis szakmban, Felvidki
Ujsg 1941. november 15, 6. Csak keresztnyek folyamodnak nagykereskedi iparigazolvnyokrt, Felvidki
Ujsg 1941. november 21, 7. Csak keresztny kzben van a kassai csoportnak, Felvidki Ujsg 1939. febr. 16,
3. Vsroljunk a Baross Szvetsg tagjainl, Felvidki Ujsg 1939. jnius 11, 11.
47
Felvidki Ujsg 1939. prilis 16, 2.
47
Felvidki Ujsg 1939. prilis 21, 6.
47
Ktszznl tbb zsid trt t Kassn janur 1. ta katolikus hitre, Felvidki Ujsg 1939. mrcius 10.
47
Pl. Felvidki Ujsg 1939. jlius 5, 2; 1940. prilis 27, 3; mjus 10, 4; augusztus 31, 9; november 9, 5;
december 18, 6; 1941. mrcius 8, 6; jlius 31, 3; szeptember 25, 5; oktber 21, 7; oktber 27, 6; 1942. janur 16,
6; janur 23, 6. Kardy Katalint s Mezey Mrit eltltk a zsidtrvny kijtszsa miatt, Felvidki Ujsg
1942. prilis 15, 7. Lsd mg Felvidki Ujsg 1942. december 19, 6.lev ipari zem s keresztny keresked fog
ruelltsban rszeslni, Felvidki Ujsg 1942. februr 19, 7. Revzi al veszik a szesznagykeresked
engedlyeket. Zsidk nem foglalkozhatnak a revzi vgrehajtsa utn szesz-, bor- s srnagykereskedssel,
Felvidki Ujsg 1942. mrcius 18, 4. Az ruelltsban nem rszesl zsid vaskereskedk raktri kszleteit
keresztny kereskedk fogjk tvenni. Csakis a szrmazsukat igazolt vaskereskedk rszeslnek ruelltsban,
Felvidki Ujsg 1942. mjus 9, 5. A seladst is ki kell venni a zsidk kezbl. Az llami-monopliumot

12

amely feladatul tzte ki a helyi keresztny trsadalom megszervezst,


valamint a keresztny gazdasgi rdekek vdelmt.48 Ezt a keresztnyek
termszetes folyamatnak tekinthettk, hiszen Serdi Jusztinin hercegprms a
zsidjavaslat felshzi vitjban vilgosan kimondta, hogy a zsidsg
trfoglalsnak visszaszortsa a nemzet jogos nvdelme, 49 ami lnyegben
felmentette ket az all, hogy lelkiismereti problmik legyenek. Arrl nem is
beszlve, hogy a szomszdos katolikus Szlovkia szintn hasonl
zsidtrvnykezst lptetett letbe.50
A magyarorszgi zsidtrvnyek arra sztkltk a kassai zsidsg egy nagyon
elenysz hnyadt, hogy megkeresztelkedjen. Ez azonnal nyugtalansgot
vltott ki a vros keresztny trsadalmban, ahogy az a Felvidki Ujsg 1939.
mrciusi szmbl kiderl. A mai idk sznyegen forg problmja a
fajtisztasg s rjakrds rja a szerz az egyhzi s vilgi hatsgok
szmra tetemes munkatbbletet jelent. Beszlgetst folytattunk a kassai rm.
kath. plbniahivatal adminisztrcis vezetjvel, akitl hallottuk, hogy Kassn
1939. janur 1-e ta tbb mint 200 zsid trt t a katolikus vallsra. Komoly,
tiszta szndkkal lettek katolikuss. Az ttrtek kztt nemcsak bankigazgatk
vannak s orvosok, gyvdek meg tisztviselk, hanem egyszer munksemberek
s hztartsi alkalmazottak, akiket igazn nem lehet szmtssal gyanstani,
mert szmukra nem volt dnt fontossg a vallsi krds rendezse. A rm.
kat. anyaszentegyhz az ttrni szndkozkat a jelenlegi helyzetben egszen
termszetesen s indokolt tartzkodssal fogadja s a rendesnl is nagyobb
gonddal vizsgl meg minden egyes esetet, felterjeszti azt a pspki hivatalhoz s
ad vlemnyt minden egyn hitbeli tjkozottsgrl, gyszintn szndknak
komolysgrl s tisztasgrl. Ezeknek lelkiismeretes megllaptsa vgett
Cselnyi Istvn ppai kamars, dr. Suhaj Bla, Bartk Bla s Listyk Jen
hittanrok foglalkoznak az ttrni szndkoz egynek lelki letvel, a rm. kat.
valls tanaiba val bevezetskkel, szndkuk tisztasgnak s komolysgnak
megllaptsval, mg pedig a nagyszmra val tekintettel, kisebb homogn
csoportokba osztva ket. A lelkipsztorok munkjnak legszebb eredmnyei
voltak azok a kedvez vlemnyek, melyeknek alapjn 200 llekkel szaporodott
a katolikus egyhz Kassn.51
A msodik zsidtrvny elfogadst (1939. mjus 3) kveten az Ujsg
rendszeresen tjkoztatta olvasit arrl, hogy zsidk mikppen prbltk meg
kpez s mg mindg nagyobbrszt zsid kzen keresztl kerl a fogyasztkhoz, Felvidki Ujsg 1942.
oktber 20, 7.
48
Hatalmas kzdelmet indtott a Baross-Szvetsg kassai csoportja a keresztny kereskedk s iparosok
rdekeirt. Mjusban tbb mint 3000 keresked s iparos rkezik a kassai Baross nagygylsre Mr 250 tagja
van a kassai csoportnak, Felvidki Ujsg 1939. febr. 16, 3. Vsroljunk a Baross Szvetsg tagjainl,
Felvidki Ujsg 1939. jnius 11, 11.
49
Felvidki Ujsg 1939. prilis 16, 2.
50
Felvidki Ujsg 1939. prilis 21, 6.
51
Ktszznl tbb zsid trt t Kassn janur 1. ta katolikus hitre, Felvidki Ujsg 1939. mrcius 10.

13

kijtszani a trvnyt.52 Hasonlkppen visszatr tma a zsidkat segt


keresztny strmanok problmja.53 Errl a szintn kassai szerkeszts j let,
katolikus szocilis s vilgnzeti havi szemle a kvetkezket rta: j kaszt
szletik a zsidtrvny jvoltbl: a falazk kasztja. Izrel lelmes npt
ugyanis nem nagyon sjtja a zsidtrvny: bizonyos krkben nagyszer
szimattal mindig megtalljk a maguk megmentit, a kitn sszekttetsekkel
rendelkez derk honfiakat, akik megfelel tiszteletdj ellenben ritkn utastjk
vissza a falazs szp tisztjt. Az let viszont megy tovbb a maga tjn, a zsid
nagytke tovbbra is hatalom, a munkst ppgy kiszipolyozzk, mint a
mltban, a kisember ppen gy szenved egyedl a falazk kasztjnak megy
jobban. () A tehetetlen magyar szdlt fejjel ll a csodlatos tvltozs
zivatarban, tudomsul veszi, hogy ugyanakkor, amikor a zsidtrvny mr
kvrre hizlalta a falazk osztlyt, a vllalkoz szellem kisembernek
valsgos klvrit jelent, amg iparengedlyhez jut, ha kedve s ambcija mg
a kezdet kezdetn szt nem morzsoldik a magyar brokrcia nagyszeren
mkd malomkvei kzt. () A magyar vezetknek a legnagyobb feladatuk
az legyen, hogy visszaadjk a csaldott, fsult magyar tmegnek hitt s
bizalmt.54
A strman-rendszert, minden hatsgi erfeszts ellenre, mindvgig nem
sikerlt felszmolni. Valjban mindentt az 1944-es deportls oldotta meg.
Ennek kt magyarzata van. Az egyik, hogy a trsadalmilag s egzisztencilisan
mindinkbb perifrira szortott zsidsg55 s a szegnyebb, az egyhzakhoz
csak formlisan, szociolgiailag ktd szegnyebb nprtegek rdekei
tallkoztak.56 Msik, hogy a keresztnyek egy rsze valamilyen szinten lojlis
maradt zsid munkaadjukhoz.

52

Pl. Felvidki Ujsg 1939. jlius 5, 2; 1940. prilis 27, 3; mjus 10, 4; augusztus 31, 9; november 9, 5;
december 18, 6; 1941. mrcius 8, 6; jlius 31, 3; szeptember 25, 5; oktber 21, 7; oktber 27, 6; 1942. janur 16,
6; janur 23, 6. Kardy Katalint s Mezey Mrit eltltk a zsidtrvny kijtszsa miatt, Felvidki Ujsg
1942. prilis 15, 7. Lsd mg Felvidki Ujsg 1942. december 19, 6.
53
Pl. Felvidki Ujsg 1939. jlius 9; 1940. szeptember 14, 9; szeptember 21, 9; oktber 25, 7; november 12, 6;
1941. februr 26, 7; 1941. mjus 9, 6; november 19; 4; 1942. mjus 7; jnius 16, 4; jnius 18, 4. Kmletlen
irthadjrat a strmanok ellen. Megjelent a strman-trvny vgrehajtsi utastsa, Felvidki Ujsg 1942.
szeptember 24, 3. .A zsidkrdst csak a fajvdelem eszkzeivel lehet rendezni. A strmanokat, a gazdasgi
let parazitit ki kell irtani, Felvidki Ujsg 1943. jnius 25, 2. Lsd mg Felvidki Ujsg 1944. prilis 14, 3:
Zsidfedezsrt elitltek egy hztartsi alkalmazottat. Elveszik a strmanoktl a nevkre ratott zsid hz- s
kertingatlanokat, Felvidki Ujsg 1944. mjus 22, 4; jlius 8, 3.
54
j let 1940/2 (84. szm), 52.
55
Pl. 4800/1939-es kormnyrendelet a zsid trvnyhatsgi bizottsgi s kzsgi kpviseltestleti tagok
mandtumnak fellvizsglsrl s megszntetsrl, Felvidki Ujsg 1939. augusztus 24, 4. Lsd mg a
kassai Kereskedk Testletben a zsidk kiszortsa rdekben a szlsjobboldali Turul Szvetsgbe tmrlt
keresztny kereskedt ltal folytatott kzdelmet: Felvidki Ujsg 1940. mrcius 18, 3; prilis 1, 3; prilis 8, 3;
prilis 10, 4; mjus 10, 4; jnius 11, 5; jnius 17, 4; jlius 27, 7.
56
Zsidval trsult a szegny piaci rus, akinek egyni iparigazolvnyval vagonttelekben vsrolta ssze az
almt az iparral nem rendelkez trs, Felvidki Ujsg 1940. november 27, 7.

14

Jllehet katolikus egyhzi vezetk az Ujsg hasbjain soha nem nyilatkoztak


meg zsidkrdsben Madarsz pspknek, a vrosvezetssel egybknt teljesen
sszhangban lev lelkletre jl rvilgt az az elads, amelyet A keresztny
kultra s a magyarsg cmmel 1940. mrcius kzepn tartott a kassai
Kazinczy Trsasgban. A pspk szerint a Patrona Hungariae volt az
eszmnye a magyar npnek, s mintakpe a magyar csaldi letnek. A mintakp
jtkony hatsa abban is lemrhet, hogy a magyar szp- s drmairodalomban
az erotikus szellem sohasem uralkodott, hogy a rgi magyar csaldi letben
hzassgtrs, elvls, a gyermektelensg mestersges elidzse sohasem, vagy
csak elvtve fordult el. A pspk llspontja szerint: Ha ezen a tren
korunkban sajnlatos eltvelyeds, st katasztroflis sllyeds szlelhet, ez a
magyarsg szellemtl teljesen idegen, nem-rja sajt szp-, drma- s
kabarirodalom megmtelyez hatsra s ennek folyamn kialakult erklcsi laza
kzvlemnyre s a Mria-kultusz hanyatlsra vezethet vissza.57 Ebben a
korban a nem-rja egyrtelmen a zsid, aki teht rtelemszeren a
magyarsg erklcsi hanyatlsnak okaknt jelenik meg. Odig termszetesen
mr nem terjedt ki a pspk figyelme, hogy a Mria-kultuszt a magyar
reformtusok is vehemensen ellenzik; mr tbb szz ve.
A eurpai hbors helyzetben Magyarorszgon is rtelemszeren
rukorltozsokat vezettek be. A Felvidki Ujsg szmra ez jabb tmadsi
felletet biztostott a zsidsg ellen. A lap most mr a feketzs, az rdrgts,
illetve az rufelhalmozs miatt eltlt zsidkrl is folyamatosan tjkoztatott.58
1942. szeptemberben kzlte a kztisztviselk polgrmesterhez intzett nylt
levelt: Radiklis intzkedseket krnk a tej-fronton! Meg kell akadlyozni,
hogy a zsidk a keresztny csaldok ell ktszeres ron felvsroljk a
tejkszleteket.59
Ehhez trsult a nmet-szovjet hbor kitrst kveten (1941. jnius 22) a
rmhrterjeszts problematikja. Ne higyjnk a suttog propaganda
mvszeinek rta a napilap , a vagyonukkal egytt elmeneklt, angol
emlkn tpllt zsid hazarul emigrnsoknak s mg itt l fajtestvreiknek,
kik klfldn kovcsolt gald hrekkel vagy bels esemnyek szndkos
elferdtsvel s terjesztsvel akarnak rmeket festeni elnk. Ezek az ellensget
szolgljk s gy vlnak ellensgg.60

Btran cselekedni s btran szenvedni magyar erny. Madarsz Istvn dr. megyspspk eladsa a
Kazinczy Trsasgban, Felvidki Ujsg 1940. mrcius 18, 3.
58
Pl. Felvidki Ujsg 1941. mjus 17, 5; 1941. oktber 28, 4; december 24, 5; 1942. februr 28, 8; mrcius 13, 4;
prilis 25, 9; jlius 1, 6; jlius 15, 4; jlius 23, 4; szeptember 4, 6; szeptember 18, 6; oktber 29, 7; 1943. mjus
5; jnius 5, 9; jnius 19, 11.
59
Felvidki Ujsg 1942. szeptember 25, 4.
60
Rmhrterjeszts hazaruls!, Felvidki Ujsg 1941. julius 3, 2. Lsd mg Felvidki Ujsg 1942. augusztus
13, 6; oktber 21, 3; november 6, 4.
57

15

A zsidk (bels) ellensgg nyilvntsbl rtelemszeren kvetkezett a


vagyon, klnskppen a fldbirtok eltulajdontsnak ignye. Annl is inkbb,
mivel az llam amennyiben nem akart hozznylni a nagybirtokokhoz
egyedl a zsidk tulajdonban lev fldekkel, szlkkel s gymlcsskkel
enyhthette a fldnsget,61 s motivlhatta frontszolglatra a nincsteleneket!
Ksbb azonban kiderlt, hogy mindez jrszt csupn hitegets volt.62 A
tnyleges kedvezmnyezettek a vitzi rend tagjai, kzlk is tbbnyire a tisztek,
lettek.63 Ezt kivlan tkrzi az a megoszts, amikor is 20 000 holdat
klntettek el a sokgyermekes hadviselt fldmveseknek (5 hold alatti
terleteket kaptak), mikzben a Vitzi Szk 130 000 holdat kapott, hogy 5-100
holdas birtokokat juttasson a tiszti s legnysgi vitzeknek.64
A jog- s vagyonfoszts, valamint a trsadalmi letbl val kiszorts utn,65 a
konfliktus egyfajta egzisztencilis nvdelmi ltharcc alakult t a bels
lettrrt. Ezt Schell Pter Abaj-Torna vrmegye fispnja66 fogalmazta
meg: Amikor mi a zsidkat ki akarjuk szortani a gazdasgi letbl mondta a
Magyar let Prtja gylsn , ez nem jelent gylletet vagy antiszemitizmust,
ez nvdelmet jelent, amelyet sajt rdeknkben ktelessgnk megtenni. Ha
nem akarunk elpusztulni, fel kell vennnk ezt a harcot s maradktalanul be kell
fejeznnk. () Neknk, keresztnyeknek a zsidkrdssel kapcsolatban fontos
ktelessgeink vannak, hogy a kzgazdasgi plykon a zsidk helyt
maradktalanul betlthessk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szmunkra
Eddig 893 nagyobb zsidbirtok tengedst rendeltk el, Felvidki Ujsg 1941. december 18, 2. TokajHegyaljn megkezddtt a zsid szlk kisajttsa, Felvidki Ujsg 1942. mrcius 2, 6. Zroltk a zsidk
tulajdonban lev ingatlanokat. A zrlat az t holdnl nagyobb gymlcsskre s szlkre, valamint az 500
holdnl nagyobb mezgazdasgi ingatlanokra vonatkozik, Felvidki Ujsg 1942. mrcius 20, 3. A zsidsg
nem minden esetben szerezte ugy a fldet, ahogyan a keresztny erklcsk megengedtk. Brczay Jnos dr.
llamtitkr beszde Storaljaujhelyen, Felvidki Ujsg 1942. mrcius 30, 5. tnegyedmilli hold magyar fld
sorsa, Felvidki Ujsg 1942. mjus 26, 2. Abauj-Torna vrmegyben 11.000 katasztrlis hold kerl zsidktl
ismt magyar kezekbe , Felvidki Ujsg 1942. jlius 18, 4 s jlius 20, 7. A fldmivelsgyi miniszter uj
rendelete 700.000-nl tbb katasztrlis hold zsidfldet juttat a kisemberek kezre, Felvidki Ujsg 1942.
szeptember 16, 5.
62
Tizent nagyobb abauji zsid birtokot haszonbrbe adnak keresztny gazdlkodknak. Megfelel
szakkpzettsg s tkeers plyzk a vrmegyei gazdasgi felgyelhz adjk be ajnlatukat, Felvidki
Ujsg 1943. janur 30, 3. Ujabb 13.000 hold zsid birtokot juttatnak sokgyermekes csaldoknak, Felvidki
Ujsg 1943. prilis 21, 3. Srgsen felhasznlsra kerlnek az sszes zsidbirtokok. Megjelent a rendelet a
hbor hseinek s fiuleszrmazinak fldhzjuttatsrl, Felvidki Ujsg 1943. szeptember 2, 3. AbaujTorna vrmegyben is elkezddtt az 5 holdon aluli zsidbirtokok tadsa. 26 kzsgben 48 csaldnak juttatott
mr fldet a vrmegyei kzjlti szvetkezet, Felvidki Ujsg 1943. december 1, 7.
63
Magyar vitzek kezbe kerlnek az t katasztrlis holdnl nagyobb, de szz holdnl kisebb zsidbirtokok s
husz holdnl kisebb szllk, Felvidki Ujsg 1942. szeptember 26, 2. Lsd mg Felvidki Ujsg 1942. oktber
10, 2; november 27, 2. Abauj-Torna vrmegyben a zsidbirtokokbl ltestett vitzi telkek mr vrjk a
msodik vilghbor uj vitzeit, Felvidki Ujsg 1943. december 23, 6.
64
Az elvett zsid birtokok sztosztsa, Felvidki Ujsg 1943. jnius 28, 1.
65
1942. november elejn az ismeretlen cikkr felhborodik, hogy mirt van a kassai telefonelfizetk kztt
mg mindg 75 szzalk zsid, mikor az uj keresztny cgek nem tudnak telefonhoz jutni?, Felvidki Ujsg
1942. november 6, 4. Lsd mg Mtl kezdve nem rendelhetnek a kassai zsid fogtechnikusok, Felvidki
Ujsg 1942. december 29, 5.
66
A Fhrer a Nmet Sasrend rdemkeresztjvel tntette ki vitz br Schell Pter fispnt, Felvidki Ujsg
1943. szeptember 17, 2.
61

16

knnyebb legyen a boldoguls, kevesebb munka rn tbb haszonhoz jussunk,


hanem azt jelenti, hogy dolgoznunk kell, nlklznnk s tanulnunk, hogy azon
a helyen, ahol a zsid boldogulni tudott, mi is tudjunk boldogulni, mi is
megllhassuk a helynket. A zsidtrvny nem lehet munkanlkli kereseti
lehetsg a keresztnyek szmra! R kell nevelnnk fiatalsgunkat a keresked
s ipari plya megbecslsre s szeretetre.67
Ahogy ersdtt Szlovkiban a zsidldzs gy kapott mind nagyobb helyet a
Felvidki Ujsgban a szktt szlovkiai zsidk krdse. A kassai rendrsg
szmra, a sorozatos bncselekmnyek s a helyi zsidsg felett gyakorolt
szigor felgyelet mellett, ez fokozott megterhelst jelentett.68 Ksbb a napilap
a szlovkiai zsidk deportlsval kapcsolatban azt rta, hogy a zsidkat
koncentrcis tborokba fogjk vinni, ahol gyrakban s mhelyekben,
fkppen, mint asztalosokat s szabkat fogjk alkalmazni, mert ez a kt
foglalkozs az, amelyre leginkbb alkalmasak.69
Ebben a kontextusban kifejezetten sokatmond az a szlovk egyhzi
llsfoglals, amely eredetileg a Katolick Noviny lapban jelent, s amelyet a
Felvidki Ujsg is lekzlt. Joggal felttelezhet, hogy ez tttelesen egyben a
kassai katolikus (s keresztny) egyhzak vezetsgnek az llspontjt is
kifejezte.70
Az utbbi idben a zsidellenes intzkedsekkel kapcsolatban tbbszr esik
sz a katolikus egyhzi hatsgoknak llsfoglalsrl ebben a krdsben. Az
egyhzi tnyezk ellen tmadsok hangzottak el, hogy tmegesen engedik a
zsidkat a keresztsghez s hogy a zsidk rdekben a kormnynl is lpseket
tettek. Ms oldalrl meg azt hangoztattk, hogy az egyhzi krk azonostjk
magukat a kormny intzkedsvel a zsidknak a kzletbl val
eltvoltsnak krdsben s a zsidknak Szlovkibl val kivndorlsa
krdsnek megvalstshoz fogot, akkor meg olyan hangokat hallhatunk hogy
hogy trhetik pspkeink s papjaink sz nlkl az ilyen embertelen
Idszer magyar sorskrdsekrl beszlt Schell Pter fispn a szikszi prtgylsen, Felvidki Ujsg 1942.
mrcius 17, 3. Lsd mg A zsidkrdsben a magyarsgot nem a gyllet, de az nvdelem vezeti. Boda Istvn
fiskolai tanr eladsa a zsidkrds tudomnyos s gyakorlati vonatkozsairl, Felvidki Ujsg 1942. prilis
20, 4.
68
Lsd Felvidki Ujsg 1942. mrcius 21, 5; prilis 17, 2 s 6; prilis 18, 5; prilis 23, 3; jnius 24, 2 s 6;
szeptember 17, 3; szeptember 22, 4; szeptember 23, 5; szeptember 24, 3; oktber 3, 4; oktber 20, 7; oktber 30,
11; december 24, 6; 1943. janur 12, 5; mrcius 10, 6; mrcius 11, 4; mrcius 16, 6; prilis 24, 4 s 9; mjus 25,
3; jnius 7, 6; jlius 16, 5; jlius 17, 6; augusztus 3, 5; augusztus 14, 3; szeptember 14, 7; szeptember 15, 5;
oktber 1, 4; november 3, 6; november 25, 6; november 26, 6; november 30, 4; december 11, 11; december 30,
7; 1944. janur 12, 3; februr 11, 7; februr 15, 6; februr 17, 6.
69
A szlovkiai zsidk kiteleptse, Felvidki Ujsg 1942. mjus 21, 7; Eddig 60.000 zsidt telepitettek ki
Szlovkibl. A zsidkrds fejldse s megoldsa Szlovkiban. Vaek antal dr. ftancsos nyilatkozata a
klfldi ujsgirknak, Felvidki Ujsg 1942. november 4, 6.
70
Ezt tmasztja al az a tny, hogy a deportlsok kzepette, alkalmazkodva a trvnyi elrsokhoz, a
reformtus egyetemes konvent elrendelte a zsid irodalmi mvek kiselejtezst. Felvidki Ujsg 1944. jnius 1,
5.
67

17

cselekedeteket. Ezek a klnbz egymsnak ellentmond hresztelsek arra


knyszertik a felels egyhzi tnyezket, hogy a katolikus kznsg
megnyugtatsra a kvetkezket hozzk nyilvnossgra:
1. A katolikus papok tmegesen egyltaln nem kereszteltk a zsidkat, br az
egyhznak nem ll mdjban visszautastani senkit, ha szintn kri a
keresztsget, mert Krisztus urunk egyhzt minden nemzet s minden ember
szmra alaptotta. Az is igaz, hogy csak olyan embert lehet megkeresztelni, aki
szintn, bels meggyzdsbl kvnja is azt. Hogy az egyhz errl
meggyzdhessen, mindenki szmra, aki meg akar keresztelkedni hosszabb
elkszt id r el, amelynek az elrsok rtelmben hrom-tz hnapig kell
tartania a megkeresztelkedendk tudsa s vallsossga szerint. Ezutn az id
utn is csak a pspki hivatal engedlyvel lehet az illett megkeresztelni.
Hangsulyoznunk kell, hogy egyedl az egyhz hivatott annak megtlsre,
hogy kit lehet megkeresztelni s kitl kell megtagadni a keresztsg felvtelnek
krst. Az egyhz ezt a kivteles jogt a multban a legnehezebb krlmnyek
kztt is megvdte s ezen a tren a jvben sem hagyja magt korltozni.
2. Ez hatrozza meg a katolikus egyhz llsfoglalst a zsidk keresztelst
illetleg is. Nhny zsid mg abban az idben keresztelkedett meg, amikor
ebbl semmi elny sem szrmazott re, st ellenkezleg a zsidk ldztk ezrt,
st gyakran maga az llamvezets is. Ezeket a zsidkat hvinknek tekintjk
ppen ugy, mint a tbbieket s ktelessgnk helytllni rtk. Az ilyen
megkeresztelkedett s vallsi ktelessgeit teljest zsidk rdekben kzben is
jrtunk.
3. A tbbi zsidval szemben s a velk szemben foganatostott intzkedsekkel
szemben a kvetkez llspontot szgezzk le:
A zsid nemzet tragdija abban ll, hogy nem ismerte el a Megvltt, st
keresztre fesztette. Maga a Megvlt is knnyet ontott a zsid np
megtalkodottsga fltt s megjvendlte bnhdsket, az egsz vilgon val
sztszrdsukat.
Ez Jeruzslem pusztulsa utn be is kvetkezett s a zsidk tbb mint kt
vezrede lnek kisebb vagy nagyobb csoportokban a tbbi nemzet fiai kzt az
egsz vilgon. Ez alatt a hosszu id alatt sehol sem olvadtak be a tbbi
nemzetbe. A keresztnysg elleni ellensges belltottsgukat sohasem
vltoztattk meg, st az oroszorszgi s spanyolorszgi vres
keresztnyldzsekben a zsidk is kivettk a rszket. Ez magyarzza meg,
hogy a nemzetek idnknt megnyilvntjk elkeseredsket a zsidsggal
szemben olyan tulzott szigorral s kegyetlensggel, amely ellenkezik a
keresztny erklcskkel. Nlunk is kros volt a zsidk hatsa. Rvid id alatt
csaknem egsz gazdasgi s pnzgyi letnket kezkbe kaparintottk npnk
krra. Nemcsak gazdasgilag, hanem kulturlisan s erklcsileg is krosan
hatottak npnkre.
Az egyhznak teht semmi kifogsa sem lehet az llamnak ama trvnyes
intzkedsei ellen, amelyekkel meg akarja szntetni a zsidk kros hatst.
18

A zsidkrds megoldsnl azonban arrl sem szabad megfeledkezni, hogy a


zsidk is emberek s ezrt velk is embersgesen kell bnni. Klnsen arrl
kell gondoskodni, hogy ne srtsk meg az rvnyben lev jogrendet s ne
vtsnk a termszeti s az isteni trvnyek ellen. Minden egyes embernek
termszetes joga, hogy becsletes munkval magnvagyonra tegyen szert s ezt
a keresztny erklcstan alapelvei szerint lvezhesse. Egsz termszetes joga
minden embernek az is, hogy csaldot alaptson. s ha mr a csaldi let mellett
hatrozott, akkor nemcsak a csaldi let ktelessgeit kell teljesteni, hanem
jogait is lvezheti ennek keresztny szempontjai szerint. Szksgesnek tartottuk
ennek leszgezst (), hogy a katolikus kznsg ismerje meg a felels
egyhzi krk llspontjt is.71
Mindezek fnyben a zsidellenes rendelkezsek egsz sorozatt letbe lptet,
vagy meghoz, vrosvezets72 keresztnyi lelklett rdekes megvilgtsba
helyezi az az 1942. mrciusi polgrmesteri kezdemnyezs (7958/1942. szm)
amelyrl rdekes mdon a Felvidki Ujsg nem tjkoztatott, az a Katolikus
Tudstban jelent meg, mindegy bizonytva, hogy a politikai s az egyhzi
terletek ebben az idszakban Kassn sszemosdtak, tfedtk egymst:
Felhvs Kassa vros polgrsghoz!
A vilg Megvltjnak kereszthalla nnepn, f. vi prilis h 3-n,
nagypnteken dlutn 3 rakor lljunk meg a rohan let forgatagban rvid
elmlkedsre. A hivatalokban mhelyekben, kereskedsekben, gyrakban,
zemekben csak gy, mint otthon a hztartsokban lljon meg minden testi s
szellemi munka. Rvid, egyperces magunkbaszllssal, emelkedett szvvel
emlkezznk s elmlkedjnk a Legnagyobbrl, a Legszentebbrl, a vilg
Megvltjrl, aki lett ldozta s vrt ontotta rettnk, akinek kezben
vagyunk mindenkoron, akitl szrmazik minden j, boldogsg, hatalom s
dicssg. Hozzuk meg e llekemel csekly ldozatot s helyezzk oda a
kereszt tvbe a Legszentebb ldozathoz!
Kassa, 1942. vi mrcius h 10-n.
Dr. Pohl Sndor s. k., polgrmester73

A szlovk katolikus egyhzi krk rdekes llsfoglalsa a zsidkrdsben. Az egyhznak semmi kifogsa
sem lehet az llam trvnyes intzkedsei ellen, Felvidki Ujsg 1942. mjus 1, 4.
72
Pl. Kassn is megszntettk a zsid trvnyhatsgi bizottsgi tagok mandtumt, Felvidki Ujsg janur
15, 2. Ez az intzkeds szemly szerint dr. Halmi Blt s dr. Wirkmann rmint rintette. Dr. Brkk Sndort,
Rnai Lszlt s Vende Plt felszltottk, hogy 60 napon bell igazoljk: nem zsidk. Jogersen megsznt a
kassai vrosi trvnyhatsgi bizottsgi zsid tagok mandtuma. A Kzigazgatsi Brsg elutastotta az igazol
vlasztmny hatrozata ellen beadott panaszokat, Felvidki Ujsg 1942. mjus 2, 10. Van valami szrrelis
abban, ahogy a folyamatos zsidellenes rendelkezsek kzepette gyeltek arra, hogy minden jog- s
szablyszeren trtnjk! Vlelmezhet, hogy ez volt az, ami a trvnytisztel s jogkvet zsidsgot
vdtelenn tette, s teljes mrtkben kiszolgltatta a folyamatoknak.
73
Kassai Katolikus Tudst XXII. vf., 3. szm, 1942. mrcius, 7.
71

19

Ugyancsak a korabeli lelkletre vilgt r, azt rzkelteti Tost Barna preltusplbnos 1943-as jvi dvzlet-e is: Szeressk a hazt s legynk az
jvben zgolds nlkl az egysges bels frontnak fenntarti. Ezt srgetik
egyhzi s vilgi elljrink minden alkalommal! n nem tudom elfelejteni
annak a tzves nmet ficsknak elragad pldjt, aki Pestre jtt vakcii
nyaralsra, s amikor az els reggelinl knlgattk kvval, kalccsal, vajjal,
gymlccsel, stemnnyel, szernyen megksznte s csak egy pohr tejet krt
kenyrrel, mert a Vezr is csak ezt szokta reggelizni. Ez a fegyelmezettsg, a
zgoldsnlkli belenyugvs a hbors helyzetbe, hogy most a Haza javrt
meg kell elgednnk azzal, amink van s nem zgoldni minden cseklysgrt,
ez az igazi hazaszeretet. Kezdjk az jesztendt Jzus szent nevben74
vtizedek tvlatbl s a korabeli trtnsek ismeretben, azrt mindenkppen
elgondolkodtat, hogy egy meglett kor vezet egyhzi ember75 az Adolf Hitler
kancellrt eszmnyt, s mindenben kvet, nmet kisfit lltotta pldakpnek
a katolikus olvasi/hvi el!
Minden bizonnyal a 2. magyar hadsereg mr gyakorlatilag titkolhatatlan doni
tragdijval fgg ssze Madarsz Istvn kassai pspk Vilgnzetek
sodrban c. rsa, amelyben az ateista vilgnzetek veszlyre figyelmeztetett.76
Beszdes nagybjti krlevele is, amelyben a hazaszeretetrl s a hitrl rtekezik:
Az igazi hazaszeretet ldozatvllals.77 Ezek mr jelzik azt az
elbizonytalanodst s szorongst,78 amely Kassa trsadalmt lassan-lassan
kezdte hatalmba kerteni.79 Mindinkbb eltrbe kerlt a bels arcvonal
szksgessgnek krdse. Annl is inkbb, mivel a harcterekrl folyamatosan
rossz hrek rkeztek: a tengelyhatalmak elvesztettk az szak-Afrikt,80 a
szvetsgesek jliusban partra szlltak Szicliban, Mussolini lemondott, majd
Olaszorszg letette a fegyvert (1943. szeptember), s hadat zent
Nmetorszgnak (oktber). Arrl nem is beszlve, hogy az elvesztett kurszki
pncloscsata utn (1943. jlius) a szovjet csapatok meglls nlkl szortottk
74

Kassai Katolikus Tudst XXIII vf., 1. szm, 1943. janur, 2.


Ekkor nnepelte 25 ves plbnosi jubileumt. Lsd Kassai Katolikus Tudst XXIII vf., 2. szm, 1943.
februr, 2-7.
76
Felvidki Ujsg 1943. februr 20, 3.
77
Felvidki Ujsg 1943. mrcius 10, 3.
78
Mindez orszgos viszonylatban is rezhetv vlt. Lsd Serdi Jusztinin: Mindentt hirdessk a magyar
nemzet trtnelmi rdemeit s igazsgt! A bboros-hercegprms nagyboldogasszonynapi szentbeszde az
esztergomi bazilikban, Felvidki Ujsg 1943. augusztus 16, 3; A hborrl, bkrl s a Budapest elleni
fenyegetsrl prdiklt vasrnap Ravasz Lszl reformtus pspk. Krisztus egyhza felemeli szavt a bke s
kiengesztelds rdekben, Uo., 4. A hercegprims felhvta a klfldi katolikusokat, hogy ne legyenek
kzmbsek Magyarorszg sorsa irnt, Felvidki Ujsg 1943. december 13, 3.
79
A magyarsg Kassa vrt a jvben is minden erejvel vdelmezni fogja, Felvidki Ujsg 1943. szeptember
20, 3. Kassa mindig magyar volt s magyar marad, mondta Kllay miniszterelnk; Felvidki Ujsg 1943.
november 11, 1. Ghyczy Jen, Az eurpai bke nem plhet fel a kis nemzetek romjain, Felvidki Ujsg 1943.
november 27, 3.
80
Berlinben befejezettnek tekintik a stratgiai idnyers miatt folytatott tuniszi hadjratot, Felvidki Ujsg
1943. mjus 8.
75

20

vissza a nmeteket nyugati irnyba.81 Ilyen krlmnyek kztt avatta fel Kassa
a Hazaszeretet s ldozatkszsg Oltrt, ahol hetente gyjtttk az
adomnyokat. Ez egyszerre volt egyhzi s politikai nnepsg,
megyspspkkel s fispnnal; a kereszt s a rohamsisak jegyben.82
Ugyanakkor Magyarorszgnak is szembeslnie kellett azzal, hogy a moszkvai
hromhatalmi konferencia eldnttte, hogy a hbort a felttlen fegyverlettelig
folytatja, s a fasizmust megsemmisti.83 Amire Nmetorszg termszetesen a
vgskig val kitartssal reaglt.84 Magyarorszg nem igazn rzkelte, hogy
megsznt a mozgstere. Ezt bizonytja Kllay Mikls miniszterelnk azon, az
eljvend katasztrft sejtet kittele, miszerint a Krpt-medencben csak a
magyar llamisg tud s tudott tartsan bkt, biztonsgot nyjtani.85
A mr idzett Szab Lajos lelksz az 1943-as vben ttrtekkel kapcsolatban
amely jelensgrl egybknt mind a Katolikus Tudst, mind pedig a Felvidki
Ujsg hallgat a kvetkezket rta: Most 1943-ban sok zsid ttr
jelentkezett nlunk. Egyenlre gy bntunk velk, ahogy a felettes hatsgi
elrs rendelte, vagyis hat hnapi elkszts utn vettk fel ket az egyhzba.
Ksbb, amikor jttek a kemny zsidellenes rendeletek, ezt a felvteli
elksztst lervidtettk hat hnaprl hat htre, st nha mr csak napokra,
hiszen nyilvnval volt, hogy az egyetlen cl most nem a hitkpzs, hanem
a lelkek mentse a fasiszta Antikrisztustl. () Intelligensek voltak mind,
legtbben kereskedk, voltak tisztviselk, illetve knyszernyugdjazottak.
Figyelmesen hallgattak, soha nem vitatkoztak a hitigazsgok felett, hiszen tudva
tudtk, hogy ez az j hitre trs csak utols szalmaszl. Mg azt is meg kell
ragadni: htha, htha Egyhzunk lelkszei kztt is volt egy zsid
szrmazs: Egressy Lajos hitoktat lelksz. () De ebben az vben mr t is
kikezdtk, bajtrsi egyesletek fenekedtek r, egykori tantvnyai kzl tbben.
A kereskedelmi fiskola nem egy sihedere mg a hitoktatsban val rszvtelt is
megtagadta azzal, hogy ket zsid ne oktassa a keresztny hitre. Minden
tekintlynkkel s ernkkel lltunk oda lelksztrsunk mell, a turulista ifjakkal
szemben, mint a megbdult egyhztagokkal szemben, s Egressy egszen
a nyilas hatalomtvtelig a kassai reformtus lelkszi kar tagja maradt.86
1944 elejn a magyar trsadalomban, amely okokat s magyarzatokat keres a
szmra egyre kedveztlenebb trtnsekre, mr jl rzkelhet a flelem.
Madarsz kassai pspk a nagybjti szzatban azt prblja megmagyarzni a
A Felvidki Ujsg a folyamatos visszavonulst elszakad hadmozdulatok-nak nevezte.
Felvidki Ujsg 1943. jnius 13, 3.
83
Felvidki Ujsg 1943. november 2, 1.
84
Brmeddig tart a hbor, Nmetorszg nem kapitull. Hitler kancellr szzata Mnchenben a nmet
nemzethez, Felvidki Ujsg 1943. november 9, 1. Hitler: Ez a rnk knyszertett hbor csak nmet
gyzelemmel vgzdhet, Felvidki Ujsg 1943. november 30, 1.
85
Felvidki Ujsg 1943. november 8, 3.
86
Szab Lajos, op. cit., 126. A lelksz visszaemlkezseit mindenkppen rdemes lenne sszevetni a korabeli
levltri forrsokkal!
81
82

21

katolikus hveknek, hogy azrt szenvednk, mert szmztk Krisztust az let


minden vonalrl87; ami elgg anakronisztikusan hangzik egy nmagt
keresztnyknt meghatroz, s Jzus Szvnek felajnlott vrosban, ahol az
egyhzak mindenfle privilgiumokat lveznek. A zsidsgra vonatkozan a
pspknek termszetesen nincs egy szava sem. A forrsokbl az
krvonalazdik, mintha a kassai katolikus egyhz nem is abban a trsadalomban
lt volna, amely minden erejvel a zsidkrds vgleges megoldsn
fradozott.

A kassai zsidsg sorsa Magyarorszg nmet megszllsa utn


Az 1944. mrcius 19-i nmet megszllst kveten a Felvidki Ujsg-nak, 1944.
mrcius vgtl kezdden, szinte nincs mr olyan szma, amelyben ne rnnak
a zsidsgot rint megszort intzkedsekrl. Mintha gt szakadt volna t. A
napilap szmra a zsidkra vonatkoz hrek minden mst fellrnak; szinte
betltik az egyes szmokat.88 Ugyanakkor az is kivilglik, hogy teljes az
sszhang a nmet katonai s a magyar hatsgok kztt: a nmetek
egymilli peng vadkot hajtottak be a kassai zsidktl, egyes kassai zletek
rukszlett ignybevettk, zsid szemlyeket rizetbe helyeztek s ezen
szemlyek laksait kirtettk s ignybevettk. () a nmet kzbiztonsgi
hatsgoknak elbb emltett eljrsa mindenkor a magyar kormnyhatsgokkal
egyetrten trtnt s kizrlagosan a kzbiztonsg megvsa rdekben tett
vintzkedsnek tekintend. () Az llam minden polgra tartsa mindig s
mindenkor szem eltt, hogy ha valamit mond, azrt vllalja a legteljesebb
felelssget. () A Magyarorszgon tartzkod nmet hadsereg s nmet
kzbiztonsgi szervezet egyttal magyar rdekeket szolgl s ppgy kzd a
magyar jvrt, mint harctren kzd honvdeink89
Folyamatosan megszntek a kivtelezsek,90 s Kassa kznsge, clkitzsei
megvalstsban odaadssal tmogatta,91 a vros trvnyhatsga pedig
lelkes bizalmrl biztostotta a Sztjay-kormnyt.92 Mindenkppen a
zsidkrds radiklis megoldst vrtk tle.93 Sokatmond tny, hogy ebben az
1944. prilis-jniusi idszakban, mikzben szmos hrads jelenik meg a
87

Felvidki Ujsg 1944. februr, 3.


Felvidki Ujsg 1944. mrcius 27, 2; mrcius 29, 1; mrcius 30; mrcius 31; prilis 3; prilis 11; prilis 17.
89
Hrvers s felelssg, Felvidki Ujsg 1944. prilis 8, 3.
90
A zsid eltntek hozztartozi ktelesek a srga csillag viselsre, Felvidki Ujsg 1944. prilis 13, 2. A
hadizvegy s a hadirva elnevezs csak az anyaknyvben elismert hsihalottak hozztartozit illeti meg. A
kivtelezsi bizonytvny egymagban nem mentesti a zsidkat a srgacsillag viselsnek ktelezettsge all,
Felvidki Ujsg 1944. prilis 20, 2.
91
Felvidki Ujsg 1944. prilis 14, 3.
92
Felvidki Ujsg 1944. prilis 18, 1.
93
Olh Gyrgy kassai beszmolja a politikai helyzetrl. Az igazi, nagy reformmunka csak ezutn, a
zsidkrds likvidlsa utn kezddik, Felvidki Ujsg 1944. prilis 22, 3. Vitz Jaross Andor nyilatkozata: A
kormny rkre vget vet a zsidsg parazita szerepnek, Felvidki Ujsg 1944. prilis 25, 1;. Baky Lszl
llamtitkr: Minden zsidt kiteleptnk ebbl az orszgbl, Felvidki Ujsg 1944. mjus 17, 1 s 3.
88

22

zsidsggal kapcsoaltban, a deportcikrl, a transzportokrl egy sz sem esik,


mint ahogy egy szval sem emltik meg azokat a viszonyokat, amelyek kz a
kassai zsidsg a tglagyri gettban kerlt. Leginkbb szembetn a tnyek
elhallgatsa, s gy ltalban a mly hallgats a katolikus egyhz kpviselinek
rszrl is. Madarsz Istvn kassai pspknek csak a kormnyz szletsnapja
alkalmbl tartott nnepi ptosszal teli beszde kerlt be a lapba.94 Pedig egyre
tbb olyan rendelkezs jelent meg, amely miatt az egyhznak nemcsak
lehetsge, de egyenesen ktelessge lett volna tiltakozni.
A Kassai Katolikus Tudst prilisi szmban P. Fehr Mtys, pspki
knyvtros, Diadalmas let cm esszjben, flrerthetetlen mdon fejezi ki
vlemnyt: Egy elmlt vszzad liberlisai szgyenfalra szegeztk
a legszentebb eszmnyeket. Isten srjt megcsfoltk, a keresztnysg csak trt
cseld lett a sajt otthonban s trnie kellett, hogy a felvilgosultsg s
a modern halads nevben srboltba zrjk, mint minden halads s kultra
ellensgeit. Parlamentekben, egyetemek tanszkein Hamupipke sorban
tengdtt a keresztny szellem, mert nem trtk meg azt sem, hogy rgi
dicssgt emlegesse nmagnak vigasztalsul. S most, egy vszzad mlva,
mikor a hajdani pribkek port mr a szelek hordjk a szlrzsa minden ga fel,
most mintha derengene. Hsvt hajnal ennek a nemzedknek mostani lete.
Valban, a hossz tespedst ntudatos merni akars vltotta fel. Feltmadt
a keresztny szellem, vagy inkbb felbredt, mert nem halt meg a lenyz,
hanem alszik. Mint valami ris, aki lerzta magrl a kicsi akarnokok lncait
s hosszt nyjtzkodva a mly lom utn elindul az let fel. Most ltjuk
a keresztnysg srsinak a dbbenett. Mdunkban van az let megfesztinek
megrknydst szemmel ksrni. Megjelenik krnkben a halottnak hitt,
akirl az vltk, rkre elintztk. Most megjelenik s kveteli a maga jogait,
szmonkri jusst s tud a lbval dobbantani, ha tanakod arcokat lt.95 A
szvegben van valami szrrelis. gy tnik, mintha egy nagyon hosszas
szenvedsi idszak utn a keresztnysg vgre megrdemelt szabadsgra jutna.
Mintha az egsz Horthy korszak nem a nemzeti-keresztnysgrl szlt volna!
1944 prilisa folyamn a Magyar Kirlyi Rendrsg kassai kapitnysga egyre
tbb, a kassai zsidk szabad mozgst rint, korltoz intzkedst adott ki.
prilis 17-n felhvta a figyelmet arra, hogy valamennyi zsid viselje
a megklnbztetett jelzst, mgpedig jl lthat helyen, s nemcsak
kzterleten, hanem mindig s mindenhol, ha elhagyjk a laksukat.
A rendelkezsek ellen vtket igen szigoran megbntettk. ...minden esetben
internlsi eljrst tesz folyamatba a rendrkapitnysg azok ellen is, akik zsid
szrmazs vagyontrgyak elrejtsben vagy jogtalan elidegentsben
kzremkdnek, legyenek azok akr keresztnyek, akr zsidfaj egynek. ()
94
95

Felvidki Ujsg 1944. jnius 19, 3.


Kassai Katolikus Tudst XXIV. vf., 2. szm, 1944. prilis, 1-2.

23

Klnsen a zsid nk rszrl tapasztalhat a srga csillag gyesked


eltakarsa: knyvekkel, kottkkal, de klnskppen a korszer ris
kzitskkkal96 Mindjrt msnap a Felvidki Ujsg beszmolt arrl, hogy
mr tbb kassai lakost megbntettek azrt, mert nem viselte a srga csillagot.97
A bntets 300 vagy 400 peng volt, illetve, ha ezt nem fizettk be, akkor 20-30
napos elzrsra tltk az illett. A ksbbiekben azonban a srga csillag nem
viselse mg slyosabb kvetkezmnyekkel jrt, a rendelkezs megsrtit
a rendrsg internlsi eljrs al vonta.
Az 1944. prilis 21-n kiadott rendelet rtelmben este 7 rtl reggel 6 rig
zsid nem tartzkodhatott a vros utcin. Mindenkit, aki megsrtette
a rendeletet, internlsi eljrs al vontak, kivtelt csak azok kpeztek, akik
lgoltalmi segdszolglatot teljestettek.98 A zsidknak egsz nap otthon kellett
tartzkodniuk, s meg kellett vrniuk a kilakoltatsra kirendelt bizottsgot.
Azokat, akiket nem talltak otthon, szkevnynek tekintettek, s ellenk
krzst adtak ki.
A kilakoltatott zsidk kt rn bell ktelesek voltak jelentkezni a tglagyr
terletn mkd tvev bizottsgnl.99 Ellenkez esetben szintn
szkevnynek tekintettk ket, s sor kerlt internlsukra. Kivtelt azok
a zsidk kpeztek, akiket este 7 ra utn lakoltattak ki. k a kvetkez nap
reggeln jelentkeztek. A mai naptl kezdve zsid nem tartzkodhat s nem
jrhat az utcn. Kivtelt csak az az eset kpez, amikor igazoltan, halaszthatatlan
gyeket kell elintznie.100
Nem egszen egy ht mlva, 1944. prilis 27-tl, egy belgyminiszteri rendelet
rtelmben, zsid lakosok mr nem tartzkodhattak a vros terletn sem.
Foly vi prilis h 27-n 18 ra utn Kassa vros terletn a tglagyri tbor
kivtelvel zsid szemly nem tartzkodhat. () Azokat a zsidkat, akiket
ezen idpont utn a hatsg a vros terletn feltall, azonnal letartztatja s
internlja. Kivtelt kpeznek azok a szemlyek, akiket a laksuk szerint illetkes
rendr- vagy csendrjrr ugyanezen a napon laksukban tovbbi intzkedsig
meghagyott s kln nvjegyzkbe foglalt. Minden ms zsid jelentkezni
tartozik ugyanezen a napon 17-19 ra kztt a tglagyr tvev bizottsga eltt.
Azokat a zsidkat, akiket ezen idpont utn a hatsg a vros terletn feltall,
azonnal letartztatja s internlja.101 Nem mentesltek a rendelkezs all az
els vilghbor zsid hadizvegyei s hadirvi s a honvdelmi mentessget
lvez zsidk sem. k szintn ktelesek voltak jelentkezni a tglagyrban, 50
96

Felvidki Ujsg 1944. prilis 17, 3.


Felvidki Ujsg 1944. prilis 18, 5.
98
Felvidki Ujsg 1944. prilis 21, 5.
99
Lsd Mellklet 3.
100
Felvidki Ujsg 1944. prilis 24, 3.
101
Felvidki Ujsg 1944. prilis 27, 2.
97

24

kg-nyi engedlyezett csomagukkal s 15 napra elegend lelemmel. 102 Kivtelt


kpeztek azok, akik a kapitnysg vezetje vagy a hrmas bizottsg ltal alrt
igazolvnnyal rendelkeztek; tovbb a Zsid Tancs tagjai, ezek hozztartozi
s az egyes intzmnyekben nvjegyzk alapjn visszahagyottak.
Az elklntst rmmel dvzlte s nagyon pozitvan rtkelte a
keresztny szellemisg Felvidki Ujsg: Btran llthatjuk, hogy a zsidk
voltak a drgasg okai. Ime, alig hogy zr al helyeztk ket, az rak
lemorzsoldsa mris megindult. () Nem jelent mr ritka cikekt a tejtermk
sem. St, a knlat ersebbnek bizonyult, mint a kereslet. () Az a mrgez
hats teht, amelyet a zsidk kzgazdasgi letnkre kifejtettek, szinte mrlholnapra meg fog sznni. A zsidk rfelhajt szerepe ketts clt szolglt:
elvonni a keresztny tmegektl a legszksgesebb lelmezsi s kzszksgleti
cikkeket, hogy ezzel demoralizljk az llam npt, sztsk a keresztny
tmegek elgedetlensgt, ugyanakkor leromboljk a peng vsrlsi erejt. A
zsidk kros befolysukat arnytalanul jobb gazdasgi helyzetk segtsgvel
tudtk biztostani. Ennek megszntetse kellett ahhoz, hogy lehetetlenn tegyk
ket.103
Az elklntssel termszetesen j problmk jelentkeztek, amelyek az
elkvetkez hetekben folyamatosan ott szerepeltek a hrek kztt: egyrszt az
elrejtett zsidvagyon,104 msrszt az elhagyott zsidlaksok. Ezek rendszeresen
fosztogattk,105 msrszt a kiutalsukat mintha sehogyan sem tudta volna
megoldani a vrosvezets.106
Ugyanakkor olyan krdsek is felmerltek, hogy mi lesz azokkal, akik zsid
csaldba nsltek?107; ki minsl zsidnak s ki nem zsid a flvrek
kzl?.108 Ezek mutatjk, hogy a valsgban milyen drmai helyzetek alakultak
ki, amelyekkel csaldoknak kellett szembeslnik.
A gettstssal egy idben termszetesen megsokasodtak a szksek.
A korbban 1942-43 folyamn Szlovkia terletrl rkezett zsidk,
Magyarorszg nmetek ltali megszllsa utn, megprbltak visszamenni.
102

Felvidki Ujsg 1944. prilis 28, 3.


Elklntettk a zsidkat, zuhannak az rak., Felvidki Ujsg 1944. prilis 27, 2. Lsd mg A Sdost Echo
a magyar zsidkrds megoldsrl, Felvidki Ujsg 1944. mjus 5, 2. Otto Braun a Birodalmi Nagy- s
Klkereskedelmi Gazdasgi Csoport Magyar Bizottsga elnke szerint Magyarorszg most megteremti igazn
eurpai rtelemben vett gazdasgi lett.
104
Felvidki Ujsg 1944. prilis 27, 6; prilis 28, 3-4; prilis 29, 3; mjus 1, 3 s 8; mjus 3, 5; mjus 4, 5; mjus
5, 4; mjus 20, 2 s 9; mjus 24, 2; mjus 25, 3-4; mjus 30, 3; jnius 13, 5; jnius 24, 7; jlius 6, 6; jlius 7, 6;
jlius 20, 7; jlius 27, 6; augusztus 17, 7; augusztus 30, 4.
105
Felvidki Ujsg 1944. prilis 29, 9; jnius 20, 6; jnius 28, 5; jlius 3, 5-6; augusztus 5, 6; augusztus 8, 4.
106
Felvidki Ujsg 1944. prilis 29, 6; mjus 1, 3; mjus 4, 3 s 5; mjus 10, 4; mjus 13, 4; jnius 10, 7; jnius
22, 3; jnius 28, 3.
107
Felvidki Ujsg 1944. mjus 1, 5.
108
Felvidki Ujsg 1944. mjus 4, 2.
103

25

A Felvidki Ujsg szinte naponta beszmolt arrl, hogy olyan zsidkat fogtak el
a szlovk-magyar hatron, akik ti okmnyok nlkl s a lap szerint ktszz
pengs keresztlevllel akartak tszkni szlovk terletre.109 Az elfogott zsidkat
tadtk a rendrsgnek. Voltak olyanok, akik a lap szerint gerinces
keresztnyre akadtak, aki ltszlag belement a zsidbjtatsba, de titokban
rtestette a rendrsget.
A Csatry-gy s a gettsts110
Csatry
Lszl 1944.
mjus
1-n
gettparancsnokknt,
illetve
111
rendrfogalmazknt hirdetmnyt tett kzz, amelyben felsorolta azokat az
utckat, amelyek a kassai gettt alkottk. Tovbb felhvta a gett terletn l
keresztny faj lakossg figyelmt arra, hogy azonnal kltzzenek ki, mert a
gettparancsnoksg szemlyi- s vagyonbiztonsgukat nem garantlja tovbb.
Elrendelte, hogy a Gett terletn lak keresztny faj egynek az ott lak
zsid faj egynekkel nem rintkezhetnek, a gettban lv zletek, iparosok,
zemek zsidkat nem szolglhatnak ki, laksba senki nem fogadhat be
zsidkat, s lelmiszert sem adhat nekik, illetve a zsidk a gettban nem
tartzkodhatnak az utcn, laksuknak csak az udvarra nyl ablakait tarthatjk
nyitva. A keresztnyek krelmeikkel kzvetlenl is fordulhatnak a
gettparancsnoksghoz, zsidk viszont csak a Zsid Tancson keresztl.
A hirdetmnyt kiplaktoltk a kassai utckra, s az jsgokban is megjelent.
Csatry volt az, aki megszervezte a gett lakinak tteleptst a tglagyrba is.
A szktt zsidkon kvl a tglagyrban ksn jelentkezett zsidkat is
internlsi eljrs al vontk. Akik ksn jelentkeztek, azokat visszaksrtk
a rendrsgre, ahol rizetbe vettk ket.
A vrosi gett terletn lak keresztnyeknek a vroshza kzigazgatsi
gyosztlyn kellett jelentkeznik, ahol djmentesen laksignyl rlapot
kaptak. Az illetkes hatsgok figyelmeztettk a gettban marad lakossgot,
hogy egyenl elbrls al kerl az ott l zsidkkal.112 Nyilvn nem minden ok
nlkl ment hre annak, hogy a lezrt zsid laksokban leltroz bizottsg tagjai
vagyontrgyakat tulajdontanak el, mivel az emberek azt lttk, hogy
Felvidki Ujsg 1944. prilis 26, 5; prilis 29, 4; mjus 5, 6; mjus 11, 4; mjus 12, 6. Egy lengyel n
Lengyelorszgbl Szlovkiba, majd onnan Magyarorszgra szktt, de Magyarorszg nmet megszllsa utn
vissza akart menni Szlovkiba. Lsd mg Felvidki Ujsg 1944. mjus 26, 4; jlius 13, 4.
110
Lsd Balassa Zoltn, Csatry Lszl egy kszv kassai rendrtiszt
(www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/33980-egy-koszivu-kassai-rendortiszt); Gellrt dm, Az 1944-es
kassai deportlsok, let s Irodalom 66. vf., 33. szm, 2012. augusztus 17.
111
Felvidki Ujsg 1944. mjus 3, 2. Csatry Lszl a felhvs aljn felels kiadknt (f. k.),
rendrfogalmazknt s gettparancsnokknt van megjellve.
112
Felvidki Ujsg 1944. prilis 29, 6.
109

26

a hivatalnokok aktatskjukban vittk el a dolgokat, pedig azokat csak


a vroshzra szlltottk. A cikk szerzje les tmadst intzett azok ellen,
akik ezeket a koholmnyokat mondtk: a tmegben elrejtzve gyvn s
a legaljasabb eszkzkkel gyanstanak s kritizlnak. Akik ilyenre kpesek,
nem magyar emberek. Megrdemelnk, hogy ppen olyan elbnsban
rszesljenek, mint a zsidk.113
A leltrozsban a lakshivatal vrosi tisztviselje, egy altiszt s a leltrozs
munkjhoz beosztott tant vett rszt. Elszr krlnztek a laksban, majd
ltalban a kzps szobban helyezkedett el a leltroz bizottsg. Mintha
tudtk volna, hogy hol kell keresni, s hol fogjk megtallni, kis faliszekrnybl
elszedtk a ldk s szekrnyek kulcsait, kinyitottk ket, s mindent leltrba
vettek.114 Ruhkat, porcelnt, perzsasznyegeket, eveszkzket, a kpeket
leszedtk a falrl, s kivlogattk azokat, amelyeket a vroshzra akartak
elszlltani.115
A kassai zsid kereskedk tglagyrba val kerlsvel mintegy 300 kereskeds
maradt rvn.116 Ezek kztt sok volt az lelmiszerkereskeds, ahol romland
rut troltak. Kassa vros iparhatsga s a kzelltsi hivatal azon volt, hogy
a romland rut a keresztny kereskedknek utaljk ki, s pr nap mlva
megkezdtk a romland ruk sszegyjtst a zsid zletekben. Azok
a keresztny kereskedk, akik ilyen rura ignyt tartanak, kszpnzfizets
ellenben tvehetik a zsid zletekben felhalmozott lelmiszereket rta
a lap.117
A vrosban 270 kisebb-nagyobb ipari zemet zrtak le. Mivel ezek zsid
tulajdonosai eltvoztak, az zemekben egyelre megsznt a munka. Ennek
kvetkeztben sok keresztny munks tmenetileg munka nlkl maradt. Kassa
vros iparhatsga most azon fradozik, hogy gy a lezrt kereskedseket, mint
a zsid iparzemeket mielbb keresztny kzbe juttassk rta a Felvidki
Ujsg.118
1944. prilis vgig a kassai zsid ipari zemek s zletek tvtelre tbb mint
hatezren jelentkeztek Kassrl s krnykrl.119 Termszetesen azt az
iparhatsg is elismerte, hogy olyan nagy a krvnyek szma, hogy csak keveset
lehet belle kedvezen elintzni, ezrt inkbb szneteltette a krvnyek
113

Felvidki Ujsg 1944. mjus 17, 5.


Jelents a zsidlaksok ingsgainak tadsrl. Leltr: Visszamarad a nmeteknek. AMK, Koice muncip.
mesto 1939-1945, rok 1944, inv. . 125, krab. 177. (Lsd Mellklet 2).
115
Leltroz sta egy kassai zsid laksban, Felvidki Ujsg 1944. mjus 17, 5.
116
Felvidki Ujsg 1944. prilis 29, 8. A Kassn zsid kzben lv gygyszertrakra plyzatot rtak ki. Hrom
ilyen gygyszertr mkdtt: Megvlt, Pduai Szent Antal, Rkczi. Lsd Felvidki Ujsg 1944. jlius 19, 3.
117
Felvidki Ujsg 1944. mjus 5, 3.
118
Felvidki Ujsg 1944. prilis 29, 8.
119
Felvidki Ujsg 1944. prilis 29, 8.
114

27

elbrlst, amiben erstette az a miniszteri rendelet is, amely szerint


a zsidktl elvett zletekben leltrozni kellett. Ezeket senkinek tadni,
keresztnyeknek kiutalni nem lehet.120 Ahogy nem lehetett ipart krni, s
egyben lezrt zsid zletre ignyt tartani sem. Jl szemllteti ezt a Felvidki
Ujsgban megjelent kommentr is Mindenki kereskednek rzi magt Kassn
cmmel. Szerzje felhvta a figyelmet arra, hogy szakrtelem s megfelel tke
nlkl senki ne ignyeljen a bezrt zsid zemekbl, mivel boldog-boldogtalan
ignyt tart a zsidktl elvett zletekre, zemekre. Pedig ehhez nem elg, ha
a mltban bds zsidztunk, ehhez jval tbb kell: szakrtelem s pnz. ()
Mert a kt felttel nlkl tnyleg elfecsrelt nemzeti ajndk lenne az a juttats,
amit a szakkpzettsg s pnznlkli keresztnyek kapnnak. Nem szabad jabb
Aladrokat, jabb herket kitenyszteni, mert ezzel esetleg egy nehezen
helyrehozhat gazdasgi vlsgot idznnk el, olyat, amilyet ezzel az
elhamarkodott lpssel igen nehezen lehetne tvszelni s kijavtani. A cikk
rja (Vrtes Gyula) megjegyzi, hogy a krvnyt beadk olyanok, akiket soha
senki nem ltott az igazi munka frontjn s ahhoz a trsadalmi osztlyhoz
tartoznak, akik rendszerint ott jelennek meg, ahol knnyen, lehetleg munka
nlkl lehet valamihez hozzjutni.121
Kass lett az a szomor nevezetessg, hogy Magyarorszgon ott szerveztk
meg az els hazai zsid gettt rta Szab Lajos.122 A vros rgi tglagyrban
tzezer kassai s krnykbeli zsidt zsfoltak ssze szrny krlmnyek kztt.
Legnagyobb rszk vagy nagyon fiatal, vagy nagyon reg volt, hiszen
a frfiakat elzleg kivlogattk kzlk, s elvittk munkaszolglatra a frontra.
A gyr terletn nem volt elegend vz, s a legelemibb felttelek is hinyoztak.
Ebben az idben a Magyar Nemzetiszocialista Prt Abaj-Torna vrmegyei s
kassai szervezete vezetsge szksgesnek tartotta, hogy a kvetkez
kiltvnnyal forduljon Kassa vros magyar trsadalmhoz: Testvrek! Az els
lps megtrtnt! Gettban a legnagyobb ellensg, a zsidsg! Szocilis
igazsgot, j zsidmentes szellemet kvnunk! A rgi rendszer kpviselivel
szemben bizalmatlansgunkat kifejeztk, bizalmatlansgunkat vltozatlanul
fenntartjuk! Nemzetiszocialista vezetket az lre! Sorakozzatok a Magyar
Nemzetiszocialista Prt zszlaja al! Kitarts! Elmlt az ideje
a ktsznskdsnek, elmlt az ideje annak, hogy j larcban mg mindig
htrafel tekingessenek egyesek. Vgre tudomsul kell vennie mindenkinek,
hogy az els, de igen fontos lps utn mg hatrozott s kemny lpsek
Felvidki Ujsg 1944. mjus 3, 6. Lsd mg: Hivatalos kzls szerint egyelre nem lehet ignyelni zsid
zleteket, rukszleteket s zlethelyisgeket. Egyideig vllalatvezetket sem rendelnek ki, Felvidki Ujsg
1944. mjus 13, 2. Zsid zlethelyisget berendezssel s ruval ignyelni nem lehet. Hadviseltek kapjk a
zsid zletek kszleteit, Felvidki Ujsg 1944. jnius 1, 2; A Kereskedk Testletnek tjkoztatja a zsid
zlethelyisgek ignylse gyben, Felvidki Ujsg 1944. jnius 28, 5.
121
Felvidki Ujsg 1944. mjus 6, 5.
122
Szab Lajos, op. cit., 130.
120

28

vannak htra ahhoz, hogy az igazi magyar nemzetiszocialista munkallamot


megteremtsk. Aki ennek tjban ll, az el fog tnni a magyar letbl.123
A tglagyrban a keresztny zsidk kln barakkot kaptak, a hatos szmt. Az
volt a klnbsg, hogy egy pter naponta bejrt hozzjuk, gynhattak,
ldozhattak rja az 1944. prilisban tglagyri gettba kerlt Klmn Mrta
rksg cm nletrajzi regnyben.124 Erre vonatkozan a kassai llami
Levltrban is vannak dokumentumok, amelyek bizonytjk, hogy Hamay
Paszkl, Kassa dli plbnijrt felels ferences atya, krte, hogy a kassai
tglagyrban lv zsid tborban tartzkod keresztnyek szmra
istentiszteletet tarthassak.125 Madarsz Istvn, kassai megyspspk, akkoriban
jvhagysra tovbbkldte a krst a rendrkapitnysgnak.
Mindenki tudta, hogy az els magyar zsid gettban a hallba gyjtik a magyar
zsidsgot. De ht ki mer szlni? St, voltak szmosan, akik krrmmel
szemlltk ezt az embertelensget. Az egsz nagy Kassa vrosban egyetlen
ember volt csupn, aki szlni s tenni mert: Pfeiffer Mikls nagyprpost.126
szervezte meg azt az kumenikus keresztny lelkszi kldttsget, akik szerettek
volna kzbenjrni a keresztny valls zsidk lelki gondozsa gyben.127
Eredetileg Madarsz Istvn pspknek kellett volna vezetnie ezt a kldttsget,
de kitrt a feladat ell. Tl indulatosnak tartotta magt, s ez a vrhat vita
sorn szerinte inkbb csak rtott volna az gynek. Ezrt a kldttsg vezetje
Pfeiffer Mikls lett. Minden kassai keresztny egyhz nevben s megbzsbl
krte, hogy a keresztny zsidk kztt elvgezhessk a keresztnyi kldetsket.
Meg kellett llaptani a gettban l keresztny zsidk szmt, akik szmra
felajnlottk a katolikus lenyegylet tgas szkhzt. Pfeiffer nemcsak a zsidkeresztnyekrt emelte fel szavt, hanem a gett sszes lakjrt is.
1944. mjus 9-n a kassai Zsid Tancs a Fpolgrmesteri Hivatalhoz
folyamodott azzal a krssel, hogy a thork s hber knyvek egy rszt a
tborba s a gettba vihessk ki, azokat pedig, amelyekre szksgnk nem lesz a
kassai r. kath. kptalan knyvtrban, vagy pedig a tekintetes Polgrmesteri
Hivatal ltal e clra kijellend ms helyen helyezhessk el.128
A tglagyrban elklntett zsidknak nhnyan (tbbnyire nk) lelmiszert
akartak becsempszni, amirt a rendrsg tbb kassai lakos ellen indtott
bnteteljrst. Mindenkppen eltlend, hogy a keresztny magyarsg si
ellensgei irnt sznalmat rezznk, s klnsen a hatsgok szigor
123

Felvidki Ujsg 1944. mjus 6, 4.


Klmn Mrta: rksg, Budapest: Magvet Knyvkiad, 1982, 263.
125
llami Levltr Kassa, Magyar Kirlyi Rendrkapitnysg 19381944, isz. 4747/1944.
126
Szab Lajos, op. cit., 131.
127
Uo., 132.
128
AMK, Koice muncip. mesto 1939-1945, rok 1944, 19711-20700, inv. . 125, krab. 177. (Lsd Mellklet 4).
124

29

rendelkezsei s tilalma ellenre segtsget nyjtsunk nekik. Ha a keresztnyek


mindenkppen eleget akarnak tenni adakoz hajlamuknak, a jtkonysg szp
gesztust hatvnyozottan gyakorolhatjk keresztny elesetteken.129 Egy
asszony orvosnknt szeretett volna bejutni a tglagyrba, hogy lelmiszert
vigyen be, de elkaptk, s rendri felgyelet al helyeztk. Klmn Mrta is
megemlkezik nhny segtrl: Pfiszterk mindenkinek segtettek, ahogy
tudtak. Elvittk megrzsre Apuka dupla fedeles arany zsebrjt, egy arany
amulettet, amelyen t brilins szilnk volt s Pfiszter Gyula valahogy
a gettba is bejutott, sorra krdezte az ismersket, mit tudna segteni, mire
volna szksgk.130
Az elklntsi parancs kihirdetse utn tbb kassai zsid lakos elrejtztt vagy
megszktt, de ltalban mg mjus vagy jnius folyamn megtalltk, illetve
elfogtk ket.131 Elvtve azonban mg jlius-augusztusban is voltak feltrt
esetek.132
A gettsts idejn egy ht emberbl ll trsasg lelmezsrl egy keresztny
asszony gondoskodott, de amikor rjuk talltak, a segtsget nyjt nt is
letartztattk.133 A Pataky Tibor utcai szappangyr lelakatolt lgoltalmi
pincjben is talltak ht bujkl kassai zsidt, akik mg az elklnts eltt
bevonultak a pincbe, s lezrtk annak bejratt.134 A rendrknek az lett
gyans, hogy kt frfi nap, mint nap elltogatott egy pkzletbe, ahol
lelmiszerjegyek ellenben kenyereket vsroltak. Figyelni kezdtk ket. Az
egyik elfogott szappanfz volt, ezrt voltak nla a gyr kulcsai. Trsval
a vszkijraton jutottak ki a vrosba, hogy lelmiszert vegyenek. Voltak olyanok
is, akik megszktek a tglagyrbl, s megprbltak elbjni.135 s vgl voltak
olyanok, akik nem ki, hanem beszktek a tglagyrba, mgpedig annak
ruharaktrba, hogy bundkat lopjanak. A hrom 17-18 ves fi azonban nem
tudott elmenni a felgyel tiszt miatt, gy elaludtak a bundk kztt. Amikor
a tiszt a horkol fikra tallt, 3 bunda volt mindegyiken.136
A Felvidki Ujsg, 1944. mjusban, kzlte a zsidgyek kezelsvel
megbzott
llamtitkr,
Endre
Lszl,
nyilatkozatt
krtjnak
129

Felvidki Ujsg 1944. mjus 9, 6.


Klmn Mrta, op. cit., 261.
131
Lsd pl. Felvidki Ujsg 1944. mjus 24, 4. Budapesten elfogtk az elklnts ell megszktt gazdag
kassai zsidkat, Felvidki Ujsg 1944. jnius 7, 5; jnius 16, 3; jnius 20, 2; jnius 21; 4; jnius 22, 6; jnius
27, 6 s 8; jnius 28, 5.
132
Felvidki Ujsg 1944. jlius12, 7-8; augusztus 19, 10; augusztus 24, 3: Felfedtk a leggazdagabb kassai
milliomos zsidk rejtekhelyt. A Rth-csald jl lt az nknt vllalt szobafogsgban is; szeptember 2, 3:
Napvilgra kerltek a kassai Rth-palota titkai. Fldalatti rejtekhely. A hz t keresztny lakjt letartztattk.
133
Felvidki Ujsg 1944. mjus 20, 4.
134
Felvidki Ujsg 1944. jnius 20, 7.
135
Felvidki Ujsg 1944. mjus 24. Egy, a tglagyrbl szktt pksegd elbjt a cignytbor egyik hzban, de
elfogtk.
136
Felvidki Ujsg 1944. mjus 27, 9.
130

30

tapasztalatairl. Az llamtitkr 34 vrosban jrt, kzttk Kassn is. Vlemnye


szerint vtizedek mulasztsait kell jvtennik, mgpedig gyorsvonati
sebessggel.137 Endre szerint mindezt embersges eszkzkkel teszik, s a
zsidsgnak az elklnts csak tmenetileg okozhat idegessget, illetve nem
ri ket srelem. Mi a nemzet lett vdelmezzk a zsid mreg
eltvoltsval nyilatkozta , nvdelmi intzkedseket foganatostunk, de
mindig embersges eszkzkkel s azoknak az erklcsi tnyezknek
figyelemben tartsval, amelyek mg ilyen intzkedsekkel is kteleznek egy
mvelt llamot. Az llamtitkr egyik legmlyebb lmnye a krtjval
kapcsolatban az volt, hogy a lakossg minden vrosban s kzsgben szinte
rmmel fogadta a zsidtlantssal jr intzkedseket. A legtbb helyen ingyen
bocstottak rendelkezskre szllteszkzket, hogy minl hamarabb
megszabaduljanak tlk. Az llamtitkr srelmezte azt, hogy a zsidk eltptk,
elgettk kszpnzket. Ezek ellen internlsi eljrs kezddtt. Vgl Endre
leszgezte, hogy e szigor s erly mellett gyllkds nlkl, keresztnyi
llekkel vgezzk ktelessgnket.138
A valamennyi joguktl megfosztott, vrosi gettba zrt zsid lakosok, akik
kzl tbben a Zsid Tancs tagjai voltak, megprbltak a menekls utols
szalmaszlba kapaszkodni, s hamis okmnygyrat rendeztek be, de
hamarosan rjuk talltak, s rizetbe vettk ket.139
A sorsuk beteljeslstl retteg, gettban maradt hzasprok, egsz csaldok
mrgeztk meg magukat, tbbnyire altatszert vagy morfiumot vettek be.140
Ezek az esetek mindennaposak voltak.
A kassai, illetve a vidki zsidsg deportlsa 1944. mjus 15-tl141 jnius 2-ig
tartott. A deportlst vgrehajt hatsgokat egy hrmas bizottsg vezette,
melynek a helyi csendr- s rendrparancsnok mellett egy SS-szzados volt a
tagja. A bizottsg let s hall ura volt Kassn. Parancsait Csatry kzvettette a
tnyleges parancsvgrehajtk fel. Csatry volt az, aki megszervezte a gett

137

Felvidki Ujsg 1944. mjus 20, 5.


Felvidki Ujsg 1944. mjus 20, 5.
139
Felvidki Ujsg 1944. mjus 23, 3. A letartztatottak: Glck Sndor gygyszersz, Strausz Sndor
magntisztvisel, dr. Kabos rmin gyvd, Spira Ignc keresked, Kreisz Henrik nagykeresked, Mller Albin
bankigazgat, Rth Herman bornagykeresked, dr. Pollacsek Vidor termnykeresked, Zipszer Ignc
textilnagykeresked, Fuchs Emil fatermel, Rth Lipt cipkeresked, dr. Guthlon Gyula gyvd, Ungr Jen
keresked, Goldberger Sndor hitkzsgi titkr, Schlesinger Vilmos fatermel, Fried Anna gprn, Lefkovics
Erzsbet hztartsbeli, Kaufman Edit gprn.
140
Felvidki Ujsg 1944. mjus 22; mjus 23; jnius 1; jnius 5. Lsd mg Felvidki Ujsg 1944. jlius 29, 2:
Kt holttestet talltak egy lepecstelt kassai zsidlaksban.
141
Lsd http://www.rovart.com/hu/kassai-zsidok-_1180. A mintegy 7684 kassai zsidt szllt kt deportl
szerelvny msnapjn (mjus 16) a Felvidki Ujsag gyakorlatilag csak a zsidkrl rt: vagyonrejtegets,
fajgyalzs, laksfosztogats, szks, ngyilkossg. s az az rs, miszerint a zsidk maguk ltestettk
Magyarorszgon az els gettt. tszz esztendvel ezeltt alakult ki a gett-rendszer nlunk, 7.
138

31

lakinak tteleptst a tglagyrba, a bevagonrozsok idejn pedig ott llt a


rmpn, s dnttt, hogy ki, mikor, milyen temben kerljn be a vagonokba.
Mindekzben pedig Herbai Sndor ptszmrnk az egyhztancs nneplyes
lsn, megkapta a Pro Ecclesia et Pontifice (vagyis az Egyhzrt s a
Pprt) ppai kitntetst, valamint beiktattk az j megvlasztott plbniai
fgondnokot, Herditzky Jzsef vrosi fjegyzt.142 gy tnik szmukra Kassn
az let a legtermszetesebben folyt a maga medrben.
Arrl, hogy Kassn nagyon komolyan gondoltk a zsidkrds vgleges
megoldst, arrl szintn a Felvidki Ujsg tudst. 1944. mjus 22-n felhvst
tette kzz: Valamennyi kivtelezett zsidnak jelentkeznie kell a rendrsgen.
Ez azokra vonatkozott, akik addig mentesltek a srga csillag viselse all.143
Nhny nappal ksbb pedig figyelmeztets jelent meg: Letartztatjk azokat a
kivtelezett zsidfaju egyneket, akik elmulasztottk a jelentkezst.144 A
napilap ugyanakkor tjkoztatta olvasit, hogy tvenht zsid gyvdet trlt
a kassai kamara.145
Napokkal az utn, hogy a kassai s a krnykbeli zsidkat deportl utols
szerelvny is elhagyta Kasst (jnius 3), a kassai rendrkapitnysg 1944. jnius
kzepn felhvst adott ki, hogy haladktalanul be kell jelenteni a hzakban
bujkl zsidkat. A Magyar Kirlyi Rendrsg kassai kapitnysgnak
tudomsra jutott, hogy a vros terletn lv hzakban, lgoltalmi pinckben,
padlsokon s egyb helyeken az elklnts ell megszktt vagy magukat
kivont zsidk rejtzkdnek s zsid vagyontrgyakat is elrejtenek.
A rendrkapitnysg ezrt ezton hvja fel a hztulajdonosokat, hzmestereket
vagy hzgondnokokat, hogy a hzakat, ahhoz tartoz padlsteret s lgoltalmi
pincket haladktalanul, de legksbben kt nap alatt vizsgljk t s
amennyiben azokban zsid vagyontrgyakat vagy zsidszemlyeket tallnak,
azonnal jelentsk be ezt a krlmnyt a rendrhatsgnak.146 Ha ezt nem teszik
meg, k lesznek felelssgre vonva.
Jllehet Kassa s krnyke zsidsgt deportltk, a Felvidki Ujsg tovbbra is
ktelessgnek rezte, hogy a zsidkra (s itt mr fkppen Budapestrl van
sz) vonatkoz hreket kzlje.147 Jnius kzepn pedig felhvst tett kzz,
hogy Kassn Vegyk kztulajdonba a zsid tulajdon all flszabadult
142

Felvidki Ujsg 1944. mjus 17, 5.


Felvidki Ujsg 1944. mjus 22, 2.
144
Felvidki Ujsg 1944. mjus 27, 8.
145
Felvidki Ujsg 1944. mjus 27, 5.
146
Felvidki Ujsg 1944. jnius 16, 5.
147
Srga csillaggal megjellt hzakba kltztetik ssze a zsidkat. A felszabadul laksokat a keresztnyeknek
utaljk ki, Felvidki Ujsg 1944. jnius 12, 2. Lsd mg Felvidki Ujsg 1944. jnius 13, 2; jnius 15, 2; jnius
16, 7; jlius 4, 2.
143

32

trtnelmi nevezetessg hzakat!148 Egyben arrl is tjkoztatott a napilap,


hogy az immr teljesen zsidtlantott vrost jnius 25-n, a korbbi vek
gyakorlatt kvetve, nneplyes program keretben, jra felajnljk Jzus
Szvnek.149 Msnap azonban a rmai katolikus egyhzkzsg tudatta, hogy a
mr megszervezett felajnlsi krmenet elmarad.150 Felttelezhet, hogy az
egyhzban valaki rzkelte: ez mr mindenen tlmegy! Vgl Kassa
felajnlsa Jzus Szent Szvnek mgis megtrtnt, mgpedig jnius 18-n: A
Kormnyz r szletsnapjn, vasrnap, amikor a 9 rai pspki nnepi
szentmisn megjelennek a Dmban a vros egsz kpviselete, a katonasg, az
sszes hatsgok s hivatalok vezeti, a szentmise vgn, az Oltriszentsg eltt
megismtlik Kassa s haznk felajnlst Jzus szentsges Szvnek. Ez a
felajnls ptolja az nneplyes nagy krmeneten tervezett felajnlst, melyet az
lland lgiveszly miatt ezidn nem tarthatnak meg. Az egyhzkzsg
elnksge felkri az egyhztancs s kpviseltestlet sszes tagjait, valamint a
katolikus egyesleteket, hogy az nneplyes szentmisn zszlk alatt jelenjenek
meg.151
Jllehet a Felvidki Ujsg egy szval nem emltette, hogy Horthy kormnyz
jlius elejn lelltotta a deportlsokat, azt mindenkppen fontosnak tartotta
kzlni, hogy csak hrom hnapi hitoktats utn keresztelik meg a
zsidkat,152; illetve hogy kln rdekkpviseletet kapnak a keresztnyvalls
zsidk.153 Arrl sem feledkezett meg, hogy tjkoztassa olvasit mind a
zsidkkal val bnsmdrl szl hivatalos nmet nyilatkozatrl,154 mind pedig
a magyar hatsgok llsfoglalsrl. Eszerint Magyarorszgon a zsidkrds
megoldsa a humanits szellemben s olyan mdon fog megtrtnni, amely
megfelel a problma komolysgnak s jelentsgnek.155 Budapestet
leszmtva a problma megoldsa mr hetekkel korbban az egsz orszgban
megtrtnt.
Dbbenetes s elgondolkodtat fejlemnye a trtnseknek, hogy a kassai
zsidk elhurcolsa utn, 1944. oktberben, jelent meg a Kassai Katolikus
Tudstban az az rs, amely tagadta, hogy zsidkat ezrvel keresztelnnek
meg. Nyilvn a budapesti zsidkrl volt sz, de a katolikus lap szerkeszti

148

Felvidki Ujsg 1944. jnius 15, 3.


Felvidki Ujsg 1944. jnius 15, 5.
150
Felvidki Ujsg 1944. jnius 16, 2.
151
Felvidki Ujsg 1944. jnius 17, 5.
152
Felvidki Ujsg 1944. jlius 13, 2. Lsd mg jlius 26, 2: Legalbb hrom hnapig kell vrniok azoknak,
akik ki akarnak keresztelkedni. A budapesti rseki helytartsg ujabb kzlemnye; jlius 29, 2: A
lelkipsztorok csak azokat a zsidkat kereszteljk meg, akik nem keresztlevelet, hanem Krisztus llekmegujt
kegyelmt keresik.
153
Felvidki Ujsg 1944. jlius 14, 4.
154
Felvidki Ujsg 1944. jlius 20, 2.
155
Felvidki Ujsg 1944. jlius 28, 2.
149

33

fontosnak tartottk, hogy Kassn is felhvjk erre a figyelmet, s eloszlassanak


flelmeket. Pedig Kassn akkor mr nem is voltak zsidk.
Zsidk tmegei leptk el a pesti utckat a plbnik eltt botrnkozott az
esemnyeket tbbnyire sznes szemvegen keresztl nz legtbb napi lapunk
tbb hten keresztl. Hivatva reztk magukat pspkeink lelkiismerett
bresztgetni, dogminkra vigyzni s szentsgeink mltsgra bren rkdni.
A feleltlen vdaskodssal, rgalom-szrssal, a legelemibb teolgiai tuds
hinyval elg szles krben sikerlt megingatniuk az emberek egyhzi
elljrkba vetett bizalmt, st egyik-msikban mg az istenhitet is. Pedig
pedig Nem igaz, hogy az Egyhz ezrvel keresztel ma zsidkat! A szentsgek
hivatott rei s kiszolgltati is tudjk m, hogy a keresztsg felvtelre most
jelentkezett zsidk kzt elg nagy szmban tallhatak olyanok, akik pusztn
politikai elnykrt hajtjk felvenni. ppen ezrt az Egyhz rendkvl
szigoran szabta meg a feltteleket, s igen lesen vizsglta s vizsglja meg
a keresztelendk alkalmassgt. Mindenekeltt kizrta azokat, akik nem
tanultak meg a templomban htattal s tisztessggel viselkedni s fegyelemmel
lenni. Kizrta azokat, akik csak formailag akartak a hitoktatsokon rszt venni
s elkstek, vagy csak minden msodik, harmadik rra jttek el. Vgl kizrta
azokat, akik az oktats hat havi prbaideje utn sem mutattak fel kell tudst
hittani dolgokban, vagy megmutattk ugyan tudsukat, de a hit ttelt hnyaveti
modorban flnyesen kezeltk. Igaz, ellenben az, hogy az egyik plbnin egy
160-as csoportbl egyetlenegyet engedett keresztsgre a plbnos. Egy msik
plbnin egy 200-as csoportbl mindssze tt, s gy tovbb. Ahol pedig
egyik-msik kritiktlan, vagy rszrehajl pap rszrl jelentkezett
knnyelmsg, elnzs s kedvezs a kivlasztsban, ott az egyhzmegyei
hatsg knyrtelenl s bnteten is fellpett. Ez volt az Egyhz gyakorlata
a zsid-keresztelsben.156
Vgezetl Klmn Mrta nletrajzi regnybl nmi kpet kaphatunk arrl,
hogy nem volt egyhzi llspont. Voltak emberek, akik segtettek s voltak, akik
nem; hiba voltak papok, apck, keresztnyek. A lny a tglagyrbl
ngyilkossgi szndk gyanjval kerlt a kassai krhzba. Este bejtt egy
barna reverends, szemveges pap, akit tbbszr lttam Fnyes nninl. Megllt
az gyam mellett, megkrdezte, segthet-e valamiben. Igen, mondtam,
kereszteljen meg. Kiment majd a rmlt arc apcval s egy tlkval jtt
vissza. In nomine patri et spiritui sancti, amen, s keresztny voltam. In periculo
vitae157, nem kellett hozz semmi. () reg, szemveges apca volt az
osztlyos nvr. Nem ismertem ki magam rajta. Megkrdeztem a ptert.
Vigyzzon vele, mondta. s addig ne szkjn, amg nem mondom. 158 A fiatal
156

Kassai Katolikus Tudst XXIV. vf., 4. szm, 1944. oktber, 2-4.


letveszlyben.
158
Klmn Mrta, op. cit., 284.
157

34

lnynak sikerlt Pestre jutnia, de jbl a kassai pter, Katona Jusztinin,


segtsgt kellett krnie. Msnap dlben kt staccato csengets, s a pter ott
llt a szobban. Mintha mi sem lett volna termszetesebb, mintha ezrt jtt volna
Kassrl a hv szra, mint a tndr a mesben.159

sszegzs
A kassai trtnelmi plda nagyszeren megvilgtja, hogy a II. vilghbor
idejn Magyarorszg egyik jelents vrosban a loklis elit ltal olvasott,
tulajdonkppen nekik rt, sajt mikppen alaktotta s kzvettette a zsidsgrl
alkotott sszessgben negatv kpet. Trtnelmi tvlatbl visszatekintve
gy tnik, hogy az akkor magyar trsadalom szmra a legfontosabb, megoldsa
vr problmt a zsidkrds jelentette.160 A folyamatos ellensges
hangulatkelts s kiszorts a trsadalmi let minden terletrl,161 trsulva egy
egzisztencilis trsadalmi szorongssal s flelemmel, lnyegben rzketlenn
s immuniss tette a kassai, nmagt katolikusknt/keresztnyknt meghatroz
trsadalmat a zsidk szenvedsre s megprbltatsaira. A fizikai elklntst
(gettstst,162 majd deportlst) termszetesnek vettk; annl is inkbb, mivel
kzvetlen anyagi hasznot remltek belle. De vlelmezheten egy msik,
szocilpszicholgiai tnyez is szerepet jtszott. 1944 tavaszn nyilvnval volt
a hbor elvesztse, hiszen a nmet hadsereg 1943 nyara ta folyamatosan
htrlt. A frontvonal ekkor (1944. mjusban) mr a Krptok elterben
159

Klmn Mrta, op. cit., 293.


Sink Ferenc, A zsidkrds alapjai, j let. Az ifj katolicizmus szocilis s vilgnzeti folyirata 8. vf.,
1939/2 (72. szm), 83-86. A szerz a krds lnyegt abban ltja, hogy a megvltatlan zsid llek ktezer ve
viaskodik Istennel s a keresztnysggel. A problmt pedig alapjban vve a mssg, a kln trvny let
jelenti. Szerinte vgs fokon az oldja meg a zsidkrdst, ha megtanul e np gy lni, ahogy Krisztus lt. A
megkeresztelkedett zsidk holokausztja azonban azt mutatja, hogy a keresztny magyar trsadalom rszrrl
hinyzott a valdi befogad kszsg. Kllay: A zsidkrds megoldsban a nemzet etikjnak is rvnyeslnie
kell, Felvidki Ujsg 1942. prilis 30, 2. Hiszen A magyarokban a legersebb a ms faju, ms vallsu s ms
kntst viselk irnti szeretet. Kllay Mikls miniszterelnk nagy beszde Ungvrott a szentistvni
gondolatrl, Felvidki Ujsg 1942. oktber 19, 3; Lukcs Bla: A zsidkrds ugy erklcsi, mint gazdasgi
vonatkozsokban a megolds utjn halad, Felvidki Ujsg 1943. janur 25, 2.
161
Pl. Zsidk nem lehetnek magyar sportegyesletek tagjai, Felvidki Ujsg 1942. februr 3, 7.
162
Erre mr 1942-ben megvolt az igny: Kassa vroshoz is megrkezett Bihar vrmegye trvnyhatsgi
bizottsgnak tirata a zsidk intzmnyes kiteleptsnek elksztsre vonatkozlag. Mjus 15-n foglalkozik
a kisgyls az tirattal, Felvidki Ujsg 1942. mjus 8, 4; Az sszes zsid ingatlanok lefoglalst, zrt
laknegyedekbe val tkltztetst s a zsidsgnak teljes elklntst javasolja Ungvr trvnyhatsgi
bizottsga. A kzgyls egyhangulag elfogadta a javaslatot, Felvidki Ujsg 1942. mjus 9, 5; Kassa vros
kisgylse egyhangulag elfogadta dr. Pohl Sndor polgrmester elterjesztst a zsidkrds ujabb rendezsre
vonatkozlag. A zsid fogalmnak faji alapon val meghatrozst kri a vros kznsge. A zsidk
kiteleptsnek elksztse. A zsid s zsid eredet vagyonok zralvtelnek szksgessge. A
kivtelezettsg s mentests megszntetst kvnjk. Teljes elklnts a keresztny trsadalmi s gazdasgi
lettl, Felvidki Ujsg 1942. mjus 16. 3. Pohl polgrmester 14.511/1942-II. sz. elterjesztse lnyegben
Bihar vrmegye 82/1942 sz., s Ungvr vrosa 40/1942 sz. hatrozatait tette magv. Az egszbl azrt nem
lett semmi, mert Budapesten hinyzott hozz a Kllay kormny politikai akarata. Az azonban semmikpen nem
hagyhat figyelmen kvl, hogy az j Magyar Katolikus Lexikon pozitvan tartja szmon Pohl Sndor kassai
polgrmestert (http://lexikon.katolikus.hu/P/Pohl.html).
160

35

hzdott, s egyre kzelebb kerlt az orszg hatraihoz. Ha a lakossgban (az


alsbb nprtegekben) nem is, de a vezet, irnyt rtegben (az n. ri
keresztny kzposztlyban163), amely a zsidtrvnyek tnyleges
haszonlvezje volt, mindenkppen felmerlhetett, fel kellett, hogy merljn: az
elmlt vekkel (1938-tl) el kell majd szmolni. A szembenzs s a
felelssgvllals helyett az egyetlen, szmukra racionlis, megoldst
vlasztottk: a jogfosztott s kisemmizett zsidk fizikai megsemmistst. A
nmet megszlls teret engedett a politikai akaratnak (hiszen az igny
megvolt164), s biztostotta a mvelet koordinlst.
A forrsok elsdleges, mindenkppen elmlytsre vr, vizsglata egyben arra
is rvilgt, hogy az 1938 s 1944 kztti idszakban Magyarorszgon a
megkeresztelkeds nmagban vve nem sokat jelentett, valjban alig javtott
valamit a zsidnak, zsid fajnak minstett egyn helyzetn.165 Hiszen
szrmazsa alapjn mivel a felmeni egy adott genercin tl hatatlanul
zsidk voltak a hatsgok szemben tovbbra is zsid (faj) maradt.166 Az t
megkeresztel keresztny egyhz a maga rszrl osztozott ebben a faji
kategorizlsban, s csupn a lelki vigaszt s az dvssget biztostotta
szmra. A megkeresztelkedett zsid a fldi ltben valjban sem szenvedsei
s megprbltatsai enyhlst, sem pedig vdelmet nem remlhetett a
keresztsgtl; legjobb esetben valamifle egyttrzsre szmthatott. A segtsg
minden esetben egyni volt, akr erklcsiek, akr anyagiak a vezrl
megfontolsok. A segtnek azonban mindenkppen szmolnia kellett azzal,
hogy nagy esllyel feljelentik. A Felvidki Ujsg minden vfolyama errl
tanskodik!
A kassai forrsok egyrtelmen arra engednek kvetkeztetni, azt tmasztjk al,
hogy a vizsglt idszakban, de klnskppen 1944-ben, a keresztnysg
A keresztny kzposztlyra, klnsen a lnygyermekeik ntudatos magyarsgra s ldozatos
honlenny val nevelsre vonatkozan rdekes adalkkal szolglnak A Szent Orsolyarendiek Kassai
Angelinum Lenynevel Intzet R. K. Lenygimnziumnak s Lenylceumnak vknyvei az 1938-39-estl az
1943-44-es iskolai vekig. Ezekbl kiderl, hogy a vallserklcsi nevels kzppontjban a szentmisken val
rszvtel s a szentsgek gyakori vtele (gyns, ldozs) llt. A szocilis nevels pedig a jtkonykodst s a
hztartsvezetst foglalta magba. Jllehet azeltt minden els osztlyban voltak zsid tanulk is (legtbben az
1939-40-s tanvben), az 1943-44-es tanv es osztlyban mr nem tallunk izraelitt. Ekkor mr mindssze 4
izraelita tanult a gimnziumban (1 msodikos, 2 harmadikos s 1 negyedikes). A lceumnak egyetlen vben sem
volt izraelita tanulja.
164
Nincs messzi a zsidkrds vgleges megoldsnak ideje. Remnyi-Schneller Lajos beszde, Felvidki
Ujsg 1941. mrcius 10, 3.
165
Errl tanskodik egy sokatmond eset. Kulcsr Gza 39 ves okleveles gazda mg 1915-ben
kikeresztelkedett, keresztny nt vett felesgl s gyermekei is a rmai katolikus egyhznak a tagjai. Ennek
dacra Kulcsr Gza a zsidtrvny rtelmben zsidnak szmt s mint ilyen munkaszolglatra kteles egyn.
Mivel egsz barti kre keresztnynek ismerte, ezrt valahonnan egy szrke katonai igazol lapot szerzett,
amelybe berta szemlyi adatait, st a rangfokozat rovatba zszlsi rangot rt be. A turpisg azonban kiderlt,
gyhogy Kulcsr Gza tettrt a brsg el kerlt. Hatheti foghzbntetsre tltk. Szgyenrzetbl
hamistott, mert bartai eltt el akarta titkolni, hogy munkaszolglatos, Felvidki Ujsg 1942. november 24, 5.
166
Lsd Mellklet 5.
163

36

Magyarorszgn nem vallsi, hanem faji kategria volt; a zsid ellentte. Ebbl
kifolylag nem is volt spiritulis tartalma, vagy mlysge.167 Egy tartalom
nlkli formv silnyult. A politikai s egyhzi vezetk tulajdonkppen a
nemzeti s a keresztny nmeghatrozs gisze alatt egyesltek. Ebben az
jtszott szerepet, hogy ugyanannak a trsadalomszervez, trsadalomirnyt
uralkod rtegnek voltak a tagjai. Egy feudlis sznezet s berendezkeds
trsadalmi rendben mg az ellensgeik is azonosak voltak: a liberalizmus, a
szocializmus s a bolsevizmus, illetve a demokrcia.168 s mindezek mgtt
termszetesen a zsidsgot lttk.169 Mg a hborrt is ket okoltk.170
Az egyhzi vezetk felelssge, ami a kassai pldbl jl krvonalazdik,
elssorban abban ll, hogy sztlanul trtk, hogy a politika s az llamhatalom
kisajttsa a keresztnysget, s a keresztnyt, mint jelzt, a sajt tevkenysge
meghatrozsra, megindokolsra s legitimlsra felhasznlja.
Azt a krdst, hogy egszen pontosan mi indokolta a zsidk deportlst, azt
Endre Lszl belgyminiszteri llamtitkr vlaszolta meg egy berlini lapnak tett
nyilatkozatban. Szerinte: A zsidsg Magyarorszgon egszen nyltan a
bolsevizmus szllscsinlja lett. Az orszg vdelmnek rdeke kvetelte meg,
hogy eljrjunk velk szemben, mert a zsidk nemcsak bels bomlasztssal
szolgltk az ellensget, hanem tevleges kmkedssel s szabotzzsal is. 171 A
szovjet hadsereg fenyeget kzeledsvel Magyarorszg tulajdonkppen
beteljestette az nvdelmi kzdelmet. Gyakorlatilag ez volt azokban az
vekben a magyarsg egyetlen sikeresnek mondhat harca. A trtnseket
pedig passzvan szemll trsadalom felmrte, hogy amennyiben a zsidk
eltnnek az orszgbl, akkor a hbor vgn semmirl nem kell szmot adnia,

Ezt mr 1938-ban vilgosan megfogalmazta Az osztrk esemnyek nyomn c. rs ismeretlen szerzje:


Ne ltassuk magunkat, ha nagy tmegeket ltunk templomainkban, hogy nagy trsadalmi tformlsokat is
vgre tudnnk hajtani! A tmegek templomainkban annyit jelentenek, hogy az emberek nagyobb szzalka vallja
nyltan, hogy halla utn tovbb szeretne lni, hogy hiszi Isten s a llek ltezst. Tvedne azonban az, aki azt
hinn, hogy ez a vgy s ez a hit befolysolja magatartst a kzletben, vagy akr a gazdasgi letben is., j
let 7. vf. 1938/4, prilis, 146.
168
Eurpaellenes egysgfront jtt ltre az angol plutokrcia s a bolsevizmus kztt, Felvidki Ujsg 1941.
jlius 14, 2; A demokratikus llamforma csdje, Felvidki Ujsg 1941. jlius 22, 3; A keresztny vilgnzet
harca a bolsevizmus ellen, Felvidki Ujsg 1941. jlius 29, 3; A demokrcik bneivel foglalkozott Kassa
trvnyhatsgi bizottsga, Felvidki Ujsg 1942. szeptember 18, 3.
169
Darvas Jnos, A zsid s a Szovjet. szinte fnykp a galiciai s ukrajnai zsidkrdsrl, Felvidki Ujsg
1942. februr 17, 6. A szerz szerint: A Szovjetben a zsidsg oly nagy mrtkben lett rszese az
llamhatalomnak, mint sehol msutt a vilgon. Ezrt a Szovjet egyben nemzeti szvgye is lett a Szovjetben l
zsidsgnak, a sajt elnys trsadalmi helyzett, a sajt elkel hatalmi fokozatt, rangjt vdi, ha fanatikusan
kzd a Szovjetrt. Dr. Marjay Frigyes cikksorozata: Vilgbolsevizmus vilgzsidsg, Felvidki Ujsg 1943.
mrcius 13, 8; mrcius 16, 4; mrcius 17, 4.
170
Harc a vgs gyzelemig! Hitler kancellr nagy beszdben bejelentette, hogy Nmetorszg a vgskig
folytatja a rknyszertett hbort. () Hitler meggyzdse, hogy a zsidsg harcol ellene!, Felvidki Ujsg
1940. november 9, 1; Dr. F. P. Krger, A vilg zsidsga ksztette el a hbort, Felvidki Ujsg 1942. jnius
20, 2.
171
Felvidki Ujsg 1944. mjus 17, 2.
167

37

s fkppen semmit nem kell visszaadnia,172 mert egyszeren nem lesz kinek
s lnyegben mindent el lehet felejteni! Hiszen amirl nem beszlnk, az
tulajdonkppen nem is ltezik!

Felvidki Ujsg 1944. szeptember 11, 4: Csak nvre szl igazolvnnyal lehet zsid vagyontrgyakat
vsrolni. Tilos az igazolvnyokat msra truhzni; szeptember 23, 8: Htfn megkezdik a zr al vett zsid
brruk kirustst. Tovbb folyik a butor-rusts is; szeptember 28, 4: Megkezdik a zsidzletek ru- s
anyagkszleteinek rtkestst; szeptember 29, 3: Htfn megkezdik a zr al vett zsid zongork
kirustst.
172

38