You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Chrystus, to mj Pan i Krl. Piat, ktry sdzi


Chrystusa, zada nastpujce pytanie: "Czy Ty
.
jeste Krlem ydowskim?" Wtedy usysza
odpowied, e krlestwo Chrystusa nie jest z tego
wiata, e narodzi si, aby da wiadectwo
prawdzie, oraz, e kady czowiek, ktry jest z
prawdy ceni sobie suchanie Jego gosu.(J 18, 33)
Piat nie uwierzy, e Chrystus ma sowa
prawdy i e On sam jest jedyn prawd. Skaza
Chrystusa na mier. Przez to bardzo wiele
straci. Popatrz jak dla czowieka wane jest,
by odpowiedzia kim dla niego jest Chrystus.
Nie skazuj Chrystusa na mier w swoim yciu.
Gdy przed laty francuski pisarz Andre Frosard rozmawia ze w. Janam Pawem II,
to w czasie rozmowy zapyta: "Ojcze wity, jakie zdanie z Pisma w. jest dla ciebie
najwaniejsze? - wtedy usysza: "Jeeli bdziecie trwa w nauce mojej, bdziecie
prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawd, a prawda was wyzwoli". (J 8, 31-32)
Zobacz, w tym fragmencie mowa jest o prawdzie, o tym jak si j poznaje i co ta
prawda dla nas czyni.
wieto Chrystusa Krla jest witem bardzo refleksyjnym. Tylko od mojego Pana
mog nauczy si ycia w prawdzie. On te uczy mnie, e za prawd oddaje si ycie
i e warto je odda. Tylko dziki Chrystusowi mog zrozumie siebie i moich
najbliszych. Tylko dziki Chrystusowi mog pozna prawd o sobie, a jeli ja
przyjm i zaakceptuj, zaczn czu si wolny.
Uroczysto Chrystusa Krla jest witem patronalnym Ksiy Chrystusowcw
i Sistr Misjonarek Chrystusa Krla, dwch zgromadze zakonnych, ktrych celem
jest praca i troska duszpasterska wrd Polonii. Z okazji dzisiejszego wita prosimy
o modlitewn pami.
Tak piknie si skada, e w dniu wita Patronalnego jest moja oficjalna instalacja
jako nowego proboszcza. Bardzo serdecznie prosz Was Drodzy Parafianie
i Przyjaciele o modlitw, bym jak
najlepiej mg wypeni swoj misj,
ktra bdzie polegaa na zachcaniu
Was
do
wzicia
osobistej
odpowiedzialnoci za swoje ycie
duchowe.
ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 21 LISTOPADA 2015

9:00 + Regina Muszyski


4:00 + Helena Mack w 3 rocz. mierci - dzieci
5:30 + Kazimierz widwiski w 30 rocz. mierci - rodzina
CHRYSTUSA KRLA - 22 LISTOPADA 2015

8:00 + Maria Jdrzejewski - syn z rodzin


9:30 + Janina Pachnik, Czesaw - siostra
11:15 - O Boe b. dla Ksiy i Sistr pracujcych w parafii
11:15 + Alex, Henryka Tondera, Stanisaw Mieczkowski
- ona
11:15 + Jzef Dyjak
11:15 + Jerzy Hudaszek
11:15 + Alicja Bakalar
1:00 - Za konajcych i cierpicych - Arcybractwo
1:00 + Maria, Wacaw Starostka
1:00 + Jerzy Thel
1:00 + Jan Augustyniak w 1 rocz. mierci - crka Lidia z
rodzin
1:00 + Wiktor Szmajko
1:00 + Cecylia Szuliska w dniu imienin - siostra
1:00 + Andrew opatowski - Tadeusz Rusin
7:00 + Stanisaw Radek w 2 rocz. mierci - crka
PONIEDZIAEK - 23 LISTOPADA 2015

9:00 + Waldemar Zych w 11 rocz. mierci


9:00 + Romuald Kraszewski
7:00 + Stanisaw Str w 12 rocz. mierci
WTOREK - 24 LISTOPADA 2015

9:00 - Za parafian
7:00 + Cezary Matula - rodzina
RODA - 25 LISTOPADA 2015

9:00 + Katarzyna Chryczyk - dzieci


7:00 - O Boe b. dla Czesawa Nowak z okazji urodzin
THANKSGIVING - CZWARTEK - 26 LISTOPADA 2015

9:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla rodziny Kmieciw


11:00 + Jakub, Aniela Skwarek - syn z rodzin
PITEK - 27 LISTOPADA 2015

9:00 + Feliksa, Edward, Wacaw Kondracki


7:00 + Stefania Orzo w 1 rocz. mierci
SOBOTA - 28 LISTOPADA 2015

9:00 + Zygmunt Niemyjski


2:00 LUB Justin Kaczor & Colleen Finegan
4:00 + Luiza Budzynowski, Amelia Czaczkowski
5:30 + For souls in the Purgatory
I NIEDZIELA ADWENTU - 29 LISTOPADA 2015

8:00 + Zmarli z rodzin: Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Zdzisaw Burczak - syn z rodzin
11:15 + Stefan Skimina w 8 rocz. mierci

1:00 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski i z


prob o dlasze b. z okazji 20 rocz. lubu
1:00 + Marian Leniak w 2 rocz. mierci
1:00 + Jzef Majcher
1:00 + ks. praat Stanisaw Milewski
1:00 + Andrew opatowski - mama, Wacaw Muszyski
7:00 + ukasz Skowroski w 5 rocz. mierci i zmarli z
rodziny

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 11-29-2015
4:00 - Olga Oko
5:30 - Jola Lewczuk
8:00 - Iwona Jdzrejczak, Anna Szklarska
9:30 - Anna Martusiewicz, Boena Dulemba, Alina
Zielonka
11:15 - Dzieci
1:00 - Stanisaw Bis, Zofia Duniec-Dmuchowska,
Krystyna Szymczakowska
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 11-29-2015
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - J. Wolski, Z. Ziarnowski
9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, J. Madurski, J. Ryzner
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J.
Rakowiecki
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE
OD NIEDZIELI
22 LISTOPADA 2015
PONIEDZIAEK - Dn 1,1-6.8-20 Dn 3 Mt 24,42a.44
WTOREK - Dn 2,31-45 Dn 3 k 21,5-11
RODA - Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 Dn 3 k 21,12-19
CZWARTEK - Dn 6,12-28 Dn 3 k 21,20-28
PITEK - Dn 7,2-14 Dn 3 k 21,29-33
SOBOTA - Dn 7,15-27 Dn 3 k 21,34-36
NIEDZIELA - Jr 33,14-16 Ps 25 1 Tes 3,12-4,2
k 21,25-28.34-364
OFIARY Z NIEDZIELI - 15 LISTOPADA 2015
Ofiary - $ 6,307.00 CSA - $1,235.00
II taca Catholic Charities - $1,116.00
Serdeczne Bg zapa za trosk
o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Przeywamy
dzi
uroczysto
Chrystusa Krla Wszechwiata. Ma
ona nam przypomina przede
wszystkim o tym, e dla czowieka
wierzcego krlowa znaczy suy,
a to pociga za sob gotowo bycia
do dyspozycji drugiego czowieka.
Uroczysto ta zostaa ustanowiona
w 1925 roku przez papiea Piusa
XI. Jej celem jest zwrcenie uwagi
na to, e Chrystus z samej swojej
natury jest Krlem, jak zreszt sam
si okreli, stojc przed Piatem.
Krlestwo Jego jednak nie jest z tego wiata, dlatego nie
mona prbowa okrela Chrystusowego krlowania na
podobiestwo ziemskiego. Krlestwo Jezusa obejmuje
wszystkie ludy, jzyki i narody, a panowaniu Jego nie
bdzie koca. Za kadym razem, gdy odmawiamy
modlitw Ojcze nasz, wypowiadamy wezwanie: Przyjd
krlestwo Twoje, proszc o to, by nastao krlestwo
Jezusa, ktre nie jest z tego wiata. Jest to krlestwo
sprawiedliwoci, mioci i pokoju. Warto, abymy o tym
pamitali w naszej codziennoci. W tym dniu swoje
wito obchodz nasi Kapani ze Zgromadzenia Ksiy
Chrystusowcw oraz Siostry Misjonarki Chrystusa Krla.
Pamitajmy o nich dzisiaj w swoich modlitwach.
Dzi druga kolekta zostanie przeznaczona na
Seminarium Duchowne Towarzystwa
Chrystusowego
Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatni niedziel roku
liturgicznego. Za tydzie rozpoczniemy Adwent czas
przygotowania na wita Boego Narodzenia. Niech ten
ostatni tydzie roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji
nad naszym podejciem do wiary w codziennym yciu.
WSPOMNIENIE W. CECYLII
PATRONKI MUZYKI SAKRALNEJ
Z okazji wita patronalnego kierujemy
wyrazy uznania i wdzicznoci pod
adresem: pani organistki Justyny Pal
prowadzcej
schol
mod zieow
i dorosych oraz Sistr Wioletty i Beaty
prowadzcych nasze schole dziecice,
a take wszystkich ktrzy su Panu Bogu
i naszej parafii, przez piew i gr na instrumentach.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
22 XI - wspomnienia w. Cecylii, patronki muzyki
sakralnej
24 XI w. Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839), prezbiter i
jego Towarzysze, mczennicy wietnamscy; w tej
grupie s rne osoby: prezbiterzy, klerycy, osoby
wieckie; ich wspln cech charakterystyczn jest
odwane goszenie wiary chrzecijaskiej na ziemiach
dzisiejszego Wietnamu

Oglna: Abymy potrafili otworzy si na osobiste


spotkanie i dialog ze wszystkimi, rwnie z tymi,
ktrzy maj inne ni my przekonania.
Misyjna: Aby Pasterze Kocioa, gboko miujc
swoje owce, mogli towarzyszy im w drodze
i podtrzymywa ich nadziej.

WITAMY DZI W NASZEJ PARAFII


KS. BISKUPA MICHAEL BYRNES,
KTRY PRZYBY NA INSTALACJE
KS. PROBOSZCZA ANDRZEJA MALEJAKA.
WITAMY RWNIE WSZYSTKICH
ZAPROSZONYCH GOCI.

WITO DZIKCZYNIENIA
Pielgrzymi, przypynli do Ameryki
i wyldowali na Skale Plymouth
11 grudnia 1620. Ich pierwsza zima
bya druzgocca. Do pocztku nadchodzcej jesieni stracili 46 ze 102 osb.
Ale niwa 1621 byy obfite. Kolonici zadecydowali uczci
to witem, wraz z 91 Indianami z plemienia Wampanoagw, ktrzy pomogli Pielgrzymom przetrwa ich
pierwszy rok. wito trwao trzy dni. Oprcz ucztowania,
wito obejmowao take wsplny wypoczynek i zabaw
kolonistw i Indian. witem narodowym ogosi je
w 1863 roku prezydent Abraham Lincoln. wito
Dzikczynienia obchodzimy w ostatni czwartek listopada.
Obiad w tym dniu to tradycyjnie indyk. Na stole nie moe
te zabrakn urawiny i synnego ciasta dyniowego.
W najbliszy czwartek, 26 listopada przypada wito
Dzikczynienia. Niech nasza modlitwa w tym dniu bdzie
dzikczynieniem za wszelkie dobro jakie otrzymalimy
dziki Boej asce i dobroci.
MSZE W. bd odprawione
o godz. 9:00 i 11:00 rano.
Nie ma wieczornej Mszy w.
BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne bdzie zamknite od czwartku-do soboty
w dniach 26-28 listopada.
UWAGA RODZICE - NIE MA KATECHEZY
Ze wzgldu na dugi weekend nie bdzie katechezy
w poniedziaek 23 listopada, w sobot 28 listopada
i w niedziel 29 listopada.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PODZIKOWANIE DLA
ARCYBRACTWA
Arcybractwo Serca Jezusa konajcego
i Matki Boej Bolesnej ufundowao
sztandar Arcybractwa i obraz, ktry
zosta powicony i powieszony w holu
kocioa przy obrazie Matki Boej
Czstochowskiej, gdzie zapalamy wiece. Bg zapa.
WITECZNY BAZAR PARAFIALNY
Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si w dniach
5 i 6 grudnia. Zwracamy si z prob do parafian
o przynoszenie ksiek i rzeczy na Flea Market, rzeczy na
loteri fantow, ciasta witecznego. Bardzo prosimy
o wszelak pomoc i zaangaowanie. Osoby chtne do pracy
przed i w czasie bazaru proszone s o zapisywanie si na
tablicy w holu kocioa. Na bazar mona rezerwowa stoliki
na stoiska biznesowe.

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga
Kondracka, Bronisawa Koryski, Izabela, Pawe, Dorota
Kuniec, Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

11.22 - 11.29
rodzina
Jagowskich

11.29 - 12.06
rodzina
Dadura

KALENDARIUM PARAFII

MSZE POGRZEBOWE
W minionym czasie do Pana odeszli: .p. Maria
Zagrodzka i Marianna opacki. Promy o rado
wieczn dla zmarych: Wieczny odpoczynek
racz im da Panie.

26 listopada - Thanksgiving
28 listopada - Andrzejki parafialne
5/6 grudnia - Bazar Przedwiteczny
8 grudnia - Spotkanie Zota Ra
12 grudnia - Rekolekcje Adwentowe
13 grudnia - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii w.
19 grudnia - Lectio Divina
19 grudnia - Nauka przed Chrztem

KAWIARENKA
W niedziel 15 listopada kawiarenk
przygotowali rodzice dzieci I Komunii w:
pastwo Strzelczyk, Rogowski, Pawlenko,
Lyjak. Dochd wynis $674.00. Bg zapa.

SPOTKANIE WSPLNOTY W. MONIKI


W najbliszy pitek 27 listopada o godz. 6:30pm bdzie raniec
oraz Msza w. o godz. 7:00pm. Nasze intencje wypisane na kartkach
za rodziny przeywajce kryzysy maeskie i problemy
wychowawcze dzieci bd przyniesione do otarza.

ZAPROSZENIE DO STARSZEJ GRUPY


MODZIEOWEJ
W sobot 5 grudnia w sali pod plebani odbdzie si
pierwsze, inauguracyjne spotkanie dla modziey w wieku
od 18 do 36 lat. Serdecznie zapraszamy do udzialu w tym
wydarzeniu. Do zobaczenia!

NADCHODZI CZAS DZIELENIA.

ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
maeski zawrze maj:

Zwracamy si z ogromn prob do parafian o zgoszenia


osb, ktre waszym zdaniem - naley obdarowa
prezentem pod choink. Ju teraz kartki z imieniem,
nazwiskiem, numerem telefonu lub adresem takiej osoby,
oraz uzasadnieniem tej propozycji i rodzaj prezentu prosimy wrzuci
do skrzynki wiszcej przy drzwiach zakrystii lub przynie do zakrystii
albo biura parafialnego. W ostatnim roku wiele osb potrzebowao
naszej pomocnej rki przyniemy im rado z naszego prezentu
rwnie w tym roku!

Colleen Francis Finegan & Justin James Kaczor

POMAGAJMY DZIELMY SI MIUJMY SI NAWZAJEM

Komisja Chrzecijaskiej Pomocy

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun -(248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Krzysztof Stpie, Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Sr. Beata Kotun - (248) 979-6002
Kolektorzy Ministranci - ks.Micha Skiba SChr (248) 736-9188
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak,
ks. Micha Skiba SChr; Lider - Barbara Gorzelewska (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Micha Skiba SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem - Wojciech Ogrek
(734) 276 - 1976

GRUPY NIE PARAFIALNE


Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII


Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Mateusz Wasioek - 586 907-3645
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778