You are on page 1of 5

ISANG PAGSUSURI UKOL SA EPEKTO NG PAGKABABA NG TINGIN SA SARILI NG MGA MAG-AARAL NG UNANG ANTAS SA KOLEHIYO NG NARSING, UNIBERSIDAD

NG SANTO TOMAS

Isang Pamanahong Papel na Iniharap sa Kaguruan ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Narsing, Unibersidad ng Santo Tomas

Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

ng 1NUR-4

Marso, 2010

PASASALAMAT Ipinaaabot ng mga mananaliksik ang taos-pusong pasasalamat sa mga sumusunod na indibidwal dahil sa hindi matatawaran na tulong, kontribusyon at suporta na kanilang ibinahagi upang maging matagumpay ang pamanahong-papel na ito:

kay Bb. Aissa Abegail Jimenez, ang aming masigasig na guro sa Filipino 2, sa lahat ng tulong na ibinahagi niya at sa paggabay sa amin sa paggawa ng isang makabuluhang pamanahong-papel sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga paraan sa pagsulat ng pamanahong-papel.

sa mga dalubhasang awtor, editor at mananaliksik ng mga akdang pinaghanguan namin ng mga makabuluhang datos at informasyong ginamit namin sa pagpapatibay ng pamanahong-papel na ito.

sa aming mga respondente na naglaan ng kanilang oras upang masagutan ang aming mga katanungan sa sarbey-kwestyoneyr.

sa aming pinakamamahal na kani-kaniyang pamilya, sa pagsuporta at pag-unawa sa amin upang matapos ang pamanahong-papel na ito, at higit sa lahat,

sa ating Panginoong Maykapal, sa paggabay sa amin habang ginagawa ang proyektong ito at sa pagbibigay sa amin ng lakas at determinasyon na matapos ito ng maayos sa itinakdang-panahon.

Muli, maraming-maraming salamat po! -Mga Mananaliksik

DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong–papel na ito na pinamagatang Isang

Pagsusuri ukol sa Epekto ng Pagkababa ng Tingin sa Sarili ng mga Mag-aaral ng Unang Antas ng Kolehiyo ng Narsing, Unibersidad ng Santo Tomas ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa 1NUR-4 na binubuo nina:

Ogena, Tom Wilfred P. Opulencia, Ediza Romaine P. Ortiz, Roselle Dianne M. Osorio, Maria Remedios R. Pazcoguin, John Micko A.

Tinanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Narsing, Unibersidad ng Santo Tomas, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.

Aissa Abegail Jimenez Propesor

TALAAN NG MGA NILALAMAN Kabanata I, Ang Suliranin at Kaligiran Nito
1. Introduksyon 2. Layunin ng Pag-aaral 3. Kahalagahan ng Pag-aaral 4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 5. Definisyon ng mga Terminolohiya

1 1 2 2 3 4 5 11 11 11 12 12 13 19 19 20 20 22

Kabanata II, Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Kabanata III, Disenyo at Paraan ng Pananaliksik
1. Disenyo ng Pananaliksik 2. Mga Respondente 3. Instrumentong Pampananaliksik 4. Tritment ng mga Datos

Kabanata IV, Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos Kabanata V, Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon
1. Lagom 2. Kongklusyon 3. Rekomendasyon

Listahan ng mga Sanggunian Apendiks
A. Sarvey-kwestyoneyr

23 25 26

B. Listahan ng Kabuuang Gastusin sa Paggawa ng Pamanahong-Papel
C. Sampol ng sarbey-kwesyoneyr

TALAAN NG MGA TALAHANAYAN AT GRAP

Talahanayan 1, Distribusyon ng mga Respondente sa Unang Taon sa CON Graf 1, Distribusyon ng mga Respondente Ayon sa Kasarian Graf 2, Distribusyon ng mga Respondente Ayon sa Edad Graf 3, Pansariling Pagsusuri ng mga Respondente sa Kanilang Lebel ng Pagtingin nila sa Kanilang Sarili sa Kasalukuyan Graf 4, Mga Bagay na Nakakaapekto sa Pagtingin ng mga Respondente sa Sarili Graf 5, Antas ng Pagkakaapekto ng mga Respondente sa mga Bagay Dulot ng Mababang Pagtingin sa Sarili Graf 6, Mga Pamamaraan ng mga Respondente sa Pagharap ng Kanilang mga Problema ukol sa Pagtingin sa Sarili Graf 7, Mga Taong Unang Pinupuntahan ng mga Respondente upang Humingi ng Payo sa Pagharap ng Problema sa Pagtingin sa Sarili

12 13 14

15 16

17

18

19