KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN Definisi kepercayaan kepada tuhan ialah keyakinan wujudnya tuhan sebagai pencipta alam dan

mematuhi segala suruhnya berlandaskan pegangan agama masing- masing. Antara ciri-ciri tamadun ialah adanya kepercayaan dan agama dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai kepercayaan dan agama adalah satu ciri penting dalam kemunculan sesuatu tamadun. Dalam tamadun islam menekankan konsep Tauhid iaitu mengesakan Allah sebagai tuhan yang berhak disembah, memiliki segala kesempurnaan, berkuasa mencipta alam semesta. Dengan sendirinya, menolak segala ajaran anthropomorphisme, iaitu segala bentuk penyembahan atau penyamaan tuhan dengan makhluk Nya. Kedatangan Islam juga telah mengubah pandangan semesta masyarakat Melayu daripada unsur-unsur tahyul dan karut kepada pergantungan kepada Allah S.W.T selagi tiadak bercanggah dengan akidah dan syariah. Orang Islam juga mempercayai tentang kehidupan selepas mati. Orang yang berbuat baik akan menerima nikmat dalam syurga manakala mereka yang melakukan kejahatan dan kemungkaran akan mendapat dosa dan ditempatkan di dalam neraka. Umat Islam diwajibkan beribadat kepada Allah dengan mendirikan sembahyang lima waktu sehari. Semua bentuk penyembahan dilarang melakukannya melalui perantaraan. Orang islam diwajibkan melakukan ibadat puasa , membayar zakat , menunaikan ibadat haji. Dalam tamadun Cina pula masyarakat Cina juga mempunyai agama dan sistem kepercayaan yang tersendiri. Mereka memuja roh nenek moyang dan alam semesta seperti tian (langit) dimana ianya dikaitkan dengan kepercayaan primitif atau animisme iaitu pemujaan binatang, tanaman atau alam semulajadi. Ianya wujud dalam kalangan

masyarakat Cina sejak zaman silam lagi. Masyarakat .Cina lebih mementingkan aspek kepercayaaan yang boleh memberikan kesejahteraaan, kemakmuran, kebahagiaan dan kekayaan. Kebanyakan daripada mereka cenderung kepada konsep kebaikan dari segi moral dan akhlak manusia. Bagi masyarakat Cina kepercayaan dan agama merupakan perkara yang peribadi. Mereka bebas mengamalkan beberapa agama dan kepercayaan yang dirasakan boleh memberi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup selagi ianya tidak bercanggah dengan adat dan budaya mereka. Kebanyakannya tidak mempunyai kepercayaan dan konsep yang jelas tentang kewujudan tuhan yang satu seperti yang terdapat dalam ajaran Islam dan Kristian. Masyarakat Cina menggambarkan kewujudan tuhan mereka dalam bentuk dewa-dewi dan mempunyai perwatakan manusia yang mencerminkan kepercayaan mereka iaitu mementingkan manusia berhubung dengan kebaikan dunia dan akhirat.

Dalam tamadun India mereka mempunyai kepercayaan dan pandangan semesta tersendiri seperti masyarakat china. Agama Hindu mempercayai wujudnya beberapa tuhan iaitu Brahman (mencipta), Vishnu (memelihara) dan Siva (membina). Agama Hindu mempercayai hukum karma berhubungkait dengan kelakuan manusia sesama hidup dan kelahiran semula selepas mati. Agama Hindu mempercayai bahawa kelahiran semula adalah bergantung pada karma dan tujuan hidup adalah untuk mencapai Mosyak, iaitu kebebasan mutlak. Sesiapa yang mencapai tahap ini akan bersatu dengan tuhan dan tidak akan lahir lagi ke dunia.Oleh itu, Oleh itu, ini menekankan bahawa seseorang itu perlulah berbuat baik semasa hidupnya agar moksyaka dapat dicapai dengan senang.

Masyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan agama,kepercayaan dan adat resam dengan bebas. Perlembagaan Persekutuan di negara kita memperuntukan bahawa Islam ialah agama rasmi tetapi agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Kita dapat melihat kebebasan menganuti agama melalui perayaanperayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Contohnya,perayaan Thaipusam adalah salah satu dari agenda perayaan dan kebudayaan masyarakat India di Malaysia.
perayaan Thaipusam merupakan salah satu upacara keagamaan yang merujuk kepada kepercayaan agama Hindu terhadap Tuhan Murugan

Perayaan Thaipusam ini bukan sahaja disambut oleh

masyarakat beragama Hindu sebaliknya masyarakat yang berlainan bangsa turut menyertai perayaan tersebut. Ini menunjukkan antara lambang perpaduan dan kesejahteraan rakyat berbilang bangsa dan agama di negara ini. Selain itu, masyarakat cina juga masih mengamalkan perayaan hantu semenjak masa dahulu. Bulan hantu ialah penyembahan nenek moyang, di mana ketaatan para keturunan disambungkan kepada para lelehur walaupun selepas kematian mereka. Antara kegiatan yang dijalankan pada bulan ini ialah menyediakan persembahan makanan secara ritual, pembakaran wang neraka dan bungkusan yang mengandungi kain untuk memberi penghormatan kepada roh- roh lelehur yang menziarah, iaitu melayan orang yang meninggal seolah mereka masih hidup.

Taat Setia kepada Raja dan Negara

Definisi bagi taat setia kepada raja dan Negara ialah kepatuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara. Setiap rakyat harus menghormati pemimpin Negara mereka untuk mewujudkan hubungan harmonis antara rakyat dengan pemimpin. Setiap tamadun di dunia ini mementingkan penghormatan kepada pemimpin mereka. Dalam tamadun cina sistem pemerintahan berbentuk beraja dan pengganti raja selalunya dilantik daripada kalangan saudara leleki yang lebih muda atau anak lelaki raja. Raja –raja ini mempunyai kewibawaan politik, ekonomi, sosial dan agama. Raja – raja ini berkuasa secara langsung di kawasan pusat pentadbiran. Masyarakat tamadun ini percaya bahawa kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan. Oleh itu, rakyat disuruh untuk mentaati sultan. Rakyat menumpahkan penuh taat setia kepada raja mereka. Mereka takut untuk menderhaki raja kerana mereka percaya raja adalah jelmaan tuhan. Dalam tamadun India pula tampuk pemerintahan dipengang oleh raja. Muncul konsep Devaraja dan daulat di mana raja diberi taraf suci dan tertinggi dan dijelmakan sebagai wakil tuhan. Ini memberi penegasan kepada rakyat supaya dapat menumpahkan taat dan setia kepada raja. Oleh itu rakyat dalam tamadun ini menghormati pemerintah mereka. Malaysia telah mengamalkan pemerintahan bercorak demokrasi sejak kemerdekaan sehingga hari ini. Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa Ketua

Negara Malaysia ialah Yang di-Pertuan Agong(YDPA). Kuasa pentadbiran di peringkat negeri dipegang oleh raja/sultan sebagai Ketua Negeri manakala di Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, dan Melaka digelar Yang Dipertua Negeri. Raja-Raja dan Yang Di-Pertua Negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. Setiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Antara contoh yang boleh dilihat seperti pemberian cuti umum kepada rakyat jelata sempena hari kerahmatan sultan negeri berkenaan. Ini adalah bagi menghormati kepimpinan sultan tersebut. Selain itu, ketaatan sultan juga ditonjolkan dalam pemakaian semasa kemangkatan sultan seperti lelaki Islam memakai songkok berwarna hitam bersalut dengan ribon berwarna putih. Manakala wanita pula memakai tudung warna putih. Disamping itu bukan islam perlu memakai ribon warna hitam dilengan kiri sebagai tanda berkabung.

KEADILAN

Menurut Kamus Dewan, “keadilan” bermaksud sifat (orang, perbuatan, tindakan, keputusan, undang-undang, hukuman dan lain- lain) yang wajar atau berpatutan, tidak memihak kepada mana-mana apabila memutuskan sesuatu dan sebagainya. Oleh itu,konsep keadilan melibatkan sebarang perbuatan dan kelakuan yang adil terhadap diri sendiri dan orang lain, tidak merugikan diri dan orang lain, serta melayan semua orang dengan cara yang saksama tanpa mengira status. Keadilan sangat penting kemunculan sesebuah tamadun. Dalam tamadun islam mereka mengutamakan nilai keadilan dalam kalangan masyarakat. Islam amat menuntut umatnya berlaku adil dalam segala hal. Takrifan keadilan dalam Islam merangkumi maksud keseimbangan, kesaksamaan dan pemberian hak kepada mereka yang berhak meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Islam menekankan keadilan dalam segala urusannya apatah lagi dengan
melaksanakan keadilan ini mencegah daripada berlakunya penindasan, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa ,

tidak memilih kasih dalam memberi layanan dan hak kepada

orang lain, tidak berlaku sebarang bentuk penindasan, tidak ada yang berkepentingan, tidak menzalimi dan sebagainya yang bertentangan dengan nilai-nilai murni. Contohnya
boleh melihat dari aspek ekonomi ialah islam melarang unsur riba, berjudi ,unsur penipuan

seperti mengurangkan timbangan, menyorok barangan, pasaran gelap paksaan dan sekatan.

Nilai adil dan saksama juga diterapkan dalam tamadun cina. Aspek yang mencerminkan nilai tersebut semasa pemerintahan raja – raja Chou terdapat kepercayaan yang menyatakan bahawa konsep anak syurga dan mandate dari

(celestial mandate) merujuk raja wakil tuhan dibumi. Justeru itu, mereka perlu memerintah dengan adil dan jika gagal mandat akan ditarik semula. Oleh itu pemimpin pada masa itu perlulah memerintah dengan adil bagi menjamin kesejahteraan dan kebajikan masyarakat tamadun tersebut. Pada zaman ini juga nilai keadilan masih mengamalkan di Negara kita. Pemimpin di Malaysia mengutamakan nilai keadilan bagi menjamin kesejahteraan dan perpaduan rakyat yang berbilang kaum di negara kita. Sikap adil pemimpin kita dapat dilihat dengan jelas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Dalam aspek ekonomi pula kerajaan telah melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Dato' Hussein. Ekoran
dari peristiwa rusuhan kaum pada tahun 1969, DEB diperkenalkan pada tahun 1970. Ia bertujuan untuk menghapus kemiskinan tanpa mengira kaum dan mengstruktur semula masyarakat supaya negara dapat membangun dengan stabil, aman di samping hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Strategi serampang dua mata ini tertumpu kepada usaha menambah pendapatan golongan miskin dan penduduk di luar bandar, memodenkan sektor pertanian, meningkatkan tahap pelajaran, mewujudkan golongan komersial Bumiputera dan menambah pegangan ekuti korporat Bumiputera. Dari segi pendidkan pula, kerajaan bertekad untuk menyediakan sebuah sistem

pendidikan yang mapan, bermutu dan menjamin peluang yang adil dan saksama kepada rakyat. Kerajaan memastikan sokongan dan pembiayaan secara adil kepada sekolah-sekolah agama, sekolah kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah teknik dan vokasional dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan negara. Selain itu, kerajaan juga memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat tempat di institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar belakang. Disamping itu, kerajaan

juga mengambil langkah untuk memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif diluar Bandar. Dari segi politik pula, kerajaan Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Dimana kerajaan akan dipilih oleh rakyat semasa pilihan raya.

Keadilan dalam Islam tidak terbatas tentang soal pemerintahan, kehakiman dan hukumhakam semata-mata. Ia sebenarnya mencakupi keseluruhan sudut kehidupan manusia tanpa sebarang pengecualian. Keadilan juga sebenarnya bermula daripada pendidikan. Pendidikan yang bersifat adil terhadap manusia dan sifat-sifat keinsanannya akan melahirkan pula manusia yang adil terhadap seluruh makhluk di alam ini. Keadilan sering kali dikaitkan dengan pembahagian sama rata. Tetapi Islam memandang keadilan bukanlah pembahagian sama rata kerana pembahagian tersebut akan menyebabkan ada pihak yang dizalimi kerana tidak mendapat haknya ataupun mendapat sesuatu yang bukan haknya. Bukti keadilan jelas terpampang dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sepatutnya menjadi rujukan manusia. Firman Allah yang bermaksud:
» Artikel

Nilai Keadilan Dalam Pengurusan Organisasi
Nor Hartini Bt. Saari Pegawai Penyelidik 30/06/2009

Islam amat menuntut umatnya berlaku adil dalam segala hal. Takrifan keadilan dalam Islam merangkumi maksud keseimbangan, kesaksamaan dan pemberian hak kepada mereka yang berhak meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Secara keseluruhan, keadilan ini bermakna tidak berlaku sebarang bentuk penindasan, tidak ada yang berkepentingan, tidak menzalimi dan tidak memilih kasih dalam memberi layanan dan hak kepada orang lain. Justeru, tidak hairanlah jika agama Islam turut menekankan keadilan dalam segala urusannya apatah lagi dengan melaksanakan keadilan ini dapat mencegah daripada berlakunya penindasan, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya yang bertentangan dengan nilai-nilai murni. Hal yang berkaitan dengan keadilan turut sama dituntut dalam pengurusan organisasi. Tuntutan menegakkan keadilan dalam organisasi memerlukan kepimpinan yang bertanggungjawab serta mempunyai kekuatan moral dan kejujuran yang tinggi. Faham keadilan dalam pengurusan organisasi bermula dari proses perlantikan sesuatu jawatan. Dalam hal perlantikan, majikan perlulah melantik calon yang benar-benar berkelayakan dan berkebolehan. Sebagai contoh, sesi menghadiri temuduga merupakan satu alternatif yang diamalkan sehingga hari ini. Cara ini terbukti berkesan dan adil bagi mengelak daripada berlakunya salah memilih pekerja. Sejarah tamadun Islam menunjukkan beberapa contoh keadilan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. Antaranya, semasa perlantikan Mu'adh bin Jabal sebagai Gabenor Syam, baginda sendiri pernah menemuduganya. Baginda telah mengemukakan persoalan sejauhmana kelayakan Mu'adh untuk menjawat jawatan tersebut dan sama ada beliau berkelayakan untuk menangani beberapa permasalahan yang mungkin timbul kelak. Manakala Abu Zar pula, telah meriwayatkan bahawa beliau telah semalaman memujuk Rasulullah supaya melantik beliau sebagai pemimpin. Beliau berkata 'Ya Rasullulah, lantiklah aku'. Rasulullah menjawab 'Sesungguhnya ianya amat amanah yang menjadi celaan dan penyesalan pada hari kiamat nanti.' Apa yang dapat kita perhatikan di sini, perlantikan dan pemilihan pekerja secara adil ini bukannya sekadar mengisi kekosongan yang ada. Malah perlantikan ini perlulah adil dalam memilih orang yang benar-benar berkelayakan memegang tugas yang diamanahkan. Hal ini menggambarkan kepada kita bahawa, perlantikan dan pemilihan calon yang tepat akan menyebabkan sesebuah organisasi itu berjalan dengan lancar dan berkesan. Selain perlantikan, bayaran gaji dan imbuhan yang setimpal juga perlulah dibuat secara adil. Bayaran gaji yang diberikan itu perlulah setimpal dengan kelayakan, taraf hidup dan keadaan setempat. Bagi mengelakkan penipuan dan diskiminasi dalam organisasi pula Islam menghendaki diwujudkan kontrak yang adil antara pekerja dan majikan. Kontrak keadilan ini penting bagi mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku antara majikan dan pekerja dalam organisasi. Di samping itu, keadilan dalam kebajikan pekerja perlulah diberikan perhatian sewajarnya. Sebagai majikan, mereka perlu adil dalam kebajikan terutamanya dari segi, kesihatan dan keselamatan. Pengabaian majikan terhadap kebajikan pekerja akan menyebabkkan produktiviti di kalangan pekerja menurun. Secara tidak langsung, ini akan menjejaskan matlamat organisasi terbabit. Manakala dari segi pengembangan kerjaya pula, majikan perlu bertindak adil dengan memberi ruang dan peluang kepada pekerjanya sama ada dari segi kenaikan pangkat,

latihan untuk meningkatkan kemahiran, dan diberi insentif serta pengikhtirafan kepada mereka yang benar-benar layak atau yang sudah lama berkhidmat dalam bentuk anugerah, sijil atau bonus. Begitu juga dari segi bebanan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perlulah adil dan saksama. Islam amat membenci penganiayaan dalam apa jua bentuk termasuklah pembahagian tugas. Misalnya, pembahagian beban tugas antara pegawai atasan dan pegawai bawahan perlulah berpadanan dengan imbuhan yang diberikan. Oleh itu, pihak majikan perlu berlaku adil dan saksama dalam pembahagian tugas agar imbuhan yang diterima setimpal dengan bebanan kerja yang dilakukan. Prinsip kesaksamaan ini dinyatakan dengan jelas dalam firman Allah dalam surah alBaqarah ayat 286, yang bermaksud, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. Begitu juga dalam hal pemberhentian pekerja dan hukuman yang dikenakan ke atas pekerja. Dalam hal ini, pihak majikan perlu memastikan hanya pekerja yang benar-benar melakukan kesalahan dan jenayah diberhentikan atau dikenakan tindakan disiplin. Sebarang hukuman yang dikenakan tanpa bukti yang sahih menggambarkan ketidakadilan berlaku ke atas pekerja terbabit. Sehingga kini, sejauhmanakah keadilan dilaksanakan dalam organisasi anda? Yang pasti soal keadilan sangat diperlukan dalam organisasi bukan sahaja untuk kepentingan organisasi malah untuk kepentingan masyarakat dan negara. Tanpa keadilan maka kita akan lihat masalah seperti penindasan, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa mungkin menjadi-jadi dalam organisasi.

Hubungan sesama anggota masyarakat berasaskan konsep egalitarian bermaksud sama rata. -Dalam pengertian sebenar ajaran Islam, tidak wujud sistem kelas dalam masyarakat-tidak membezakan kdudukan lelaki dan wanita. -Konsep sama rata wanita dalam Islam ialah berdasarkan konsep keadilan. Ini bermakna fungsi dan peranan wanita adalah merangkumi bidang pekerjaan yang sesuai dengan sifat kewanitaan dan fizikalnya.

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful