You are on page 1of 2

Franciscus vanuit het oogpunt van Laozi

Laozi staat bekend als een Chinese filosoof, die waarschijnlijk in dezelfde tijd
als Confucius leefde. Confucius leefde tussen 551 en 479 voor Christus. Zijn
perceptie op de realiteit is interessant om Franciscus te begrijpen.
We weten,dat het moment van zijn bekering de ontmoeting met een melaatse
buiten Assisi was, zoals hij in zijn testament schreef. Hij walgde van melaatsen,
maar het gebeurde eens, dat dat hij met zijn paard buiten Assisi aan het rijden
was en een melaatse zag. Eerst wilde hij met zijn paard wegrijden, maar toen
veranderde hij van gedachten, ging naar de melaatse, die hij zag, stapte van zijn
paard af en de melaatse omhelsde hem.
'Wat me bitter leek om melaatsen te zien, was veranderd in zoetheid. De Heer
Zelf bracht me bij hen en ik betoonde hen genade. "
Wat was Sint Franciscus aan het doen, toen hij met zijn paard buiten Assisi
reed? Hij ging doelloos rond. Dit toont aan dat zijn geest was leeg. Hij had geen
idee wat te doen. Hij was gewoon aan het rondrijden.
Hij had geen excuus om de melaatse te mijden. Nu werd hij geconfronteerd met
zijn houding van verwerping van melaatsen.
Op dit punt is er een verband met de filosofie van Laozi. In zijn filosofie speelt
leegte een cruciale rol. Leegte schept ruimte om te worden ingevuld door wat de
werkelijkheid aan ons presenteert.
We zijn vaak bezig met veel dingen die we denken te moeten doen. Dit gebeurt in
de wereld waarin we leven. We kunnen zelfs bang zijn om iets te vergeten, in
welk geval we worden geleefd door onze situatie.
Laozi pleit dat we stoppen om op deze manier actief te zijn. Leeg wordend,
kunnen we de werkelijkheid ontmoeten zoals deze is en wat ze van ons vraagt. Op
deze manier blijft er niets ongedaan.
Dit is wat er gebeurde met Franciscus. Hij slaagde er niet om zijn droom te
verwezenlijken om een beroemde ridder te worden. Hij kon zijn leven niet langer
controleren. Deze leegte creerde de mogelijkheid om een melaatse als mens te
ontmoeten, om een wereld met allerlei doelen te verlaten en een belangrijk
persoon in zijn samenleving te worden.
In termen van ons geloof kunnen we zeggen dat leeg wordend we de Heer een
kans geven om onze geest te vullen met een zinvol doel.
Leeg worden heeft meer betekenissen. Zo betekent het dat we onze
vooroordelen tegenover andere mensen verwijderen, waardoor we kunnen
bemiddelen bij conflicten. Franciscus deed het tussen de burgemeester en de
bisschop van Assisi.

Door zijn vooroordelen ten opzichte van andere mensen te verwijderen, kon hij
bemiddelen tussen deze twee machtige mannen, staande aan de kant van de
minores, van de minderen.
Een ander aspect is ook belangrijk om te realiseren. Afstappend van zijn paard
liet Franciscus zien, dat niemand letterlijk van nature superieur aan iemand
anders is zoals Paus Johannes XXIII in zijn encycliek Pacem in Terris nr 89
schreef. Op deze manier kunnen we vertrouwen scheppen. Niemand hoeft te
vrezen.
Het is een verleiding te wachten, om te zien of iemand kan worden vertrouwd. Op
deze manier kan vertrouwen niet beginnen, omdat iedereen op de ander wacht om
te zien of hij of zij een bewijs geeft, dat hij of zij te vertrouwen is. Leeg zijnde
kun je beginnen met vertrouwen aan iemand te geven zonder naef te zijn. Deze
houding nodigt de andere uit betrouwbaar te zijn. Anders zal hij of zij jouw
vertrouwen verliezen.
In dezelfde lijn zegt Laozi dat wie anderen niet vertrouwt, zal nooit vertrouwen
van anderen te winnen.
Tot slot nog een wijsheid van Laozi:
Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,
Vriendelijkheid in denken schept diepgang,
Vriendelijkheid in geven schept liefde.
Louis Bohte ofm