ISTORIA 'CRIMELOR PAPAL IT ATII

"

,P:lllrte9i[ ilUn .3

h18~ilu~ja. papa~8i deli ne 0 co~,ectrue de neegalat de aete die: eoruptie ~~. crj.lIlIi,nalitaJte~aCiI!Jmlda,ti de-a IU[I,g:u1 :secole~o~~ iar adevarata i storie

'-1 renli - d daluri .

~--, - - '--:-, -:-" . ,-= ~'.' J " '-.~" ,- -- ~.' '. I' , __ ' _'.:., - -'. '_, -I' ,- . " I ,,-. - .. '

a paplor esre p. I.IlllJi . l~ scan 3. [In; cmZlme~

depravare, domaiea terorii ~ lii:iboa~.e ~w coruptie man.]ai.

Ma. ~o:r~.ta:t.:ea 'C'.[l.l. OUd~.O. if Ill:!.a~!d.,~. ~".<!lj.!l!lli,~~I[ h..~. ~e,gj~ .1.'01" ''''IC!,I de V,rCItIl Il£"t :repmbabil <.11 lIIilUiI!p3[P!ll ~u 01]

lIilUlii. membru alcLcrul.uill. ell ~oot~ .:f-ces~e~ iSI;{)![ia vi.c\~lor ll1lC':ITlliwiJor i:e,l1!!rb[oCiiclC'~le!nl \"~<lI~liil~lli. deloc c,u fw.:il;llll1l care cst:c d.e-SC'nsi'i <lSlazi. _ ,i!j(!,e:v.i'i_r.l~<1 ist{lri~lI :papilor estc pmilCill eea rn:a[~'Ilitucp.rezellt •• !A dill iSI:Qri .. n;:]i,g~1J\;li8~.

J,(}:nln, Caooilw] F f.!dey (t 91 ,(i). is-l0.rlc ca~oLic ~inrr-hileP,il]:;;c(lip' Uic: N<e'w YOI"].;~lI admis su~"lil >ei ... vecW1e1e:g.ellde de~pre v[cin,le lor desfrag .. ~~ ];)~~: fi '~ a ~! a I <lde\iam:liL]c ... ftlpiiUl: cil~i nU. 311 ~n:sii!ltmcu!. scveritate 1l.n~p.:'lli vin11ti i ~~);QlIl,e,. bl!rilljI!lM,il!lI a fost o~bateregICJ!lern.li.l ;tiI CllLl'I!ii p>lwali~. de~,ipil'l)ib:lbi] c...ffi. idwa de iimin1in;;lH~!iJre mo:rahlern .rncrcu~cz.e~t1l! il] :rni nte,i lor" (Ej~cir::loperli(1 CmoU"'il. ,cdl.[iet:ll~i. ~897. '~iji;. p .. 20i7) .. Ad~Ylrliliit~.1 eml~tcr alpepi lor a fOllt i'1'! [:.etl . .;:'ral aHit de rMs OOPre2.Cllh'l;t ]Ilcat m,ul!i o<mlcili .nUl ~ti!J ci.i ITI:Ii.!Ui p~pi ['JIll au f1:J:st mO'llf deem:b:rI!:i. ei ~'i 'p,linttc' eei l1l<li sMbrul:ic!i .~~. 1'lerfb::i

de ~olly.B1.!I;s\liJJby ~ !loie:nlibrilr.l; 200(i

Ad!OOl!~ de om-ecllimndenta:

NEXIJLIS M1IGazine, '0 BOK 3Q' M<!Ip1e~(1ln!. Q~d 45100, AIi.!~tI'a~ia .Fai.::: +6l {Q),,' S4'93 190~

Mlt1;111tegi miJit,,'Lri, C!l:~:diil1id;i], F.arl.ey a ad;'l.IJi1:at ;lCi(:;st ,c~iJI!,e!ll!lr.lu~ . .... _" . .."' " . , ' . .

,,P;;1!]jllJ!. lI!il :rQ~[ (:o[l{!ucal.onICi!Ili.~ornn ,al ~1"!mnliluu. ~u;""u~. !l'1

till!!; treA:mh flif.e:i~e Sa fo"C2~ rc:'lul!bi~ire!l :;;a;l!, ,t~:li[iJmi~OC3 Sil!I!I!ltiC:] lliseddi ipiinii .13 tat!::hi':u~rta pi1eii , .. ]1lIee:cirih!IQf de ,ff! :pl:nnilOI1l [)u:e;lltri:d R.onQi.::1 Ic..;3. prieillllJnt Q drurerepmltlll1lda. !illtlt:on.:art["C~s:it~!:ii de a rucurg.,:l lla vioXern:l1l, ,,m!il!JJ:avS,tli:I !Iiii,ta co m.olhl';il!!:h~'... lUI fO$tpi.~'1'dl!lt(l vic\iio :slr~bfl mlll."'IIal:1dll,i. c'B,c i baza kg_3!~ p~ntru bisarica (:reili,n,ij, Petil:Ol. :a dJel:itie:~,i I:rnm:smil~pti.Q,PriC(iTIil;i II[} V,e~{;'1iM IL"l'bti]:!en~ de 'iJienitu~ .a. fMI. ,!iliata [Pi!Lp:i1[Ji.~]~c limpilirnhi.l eOiLltiUutl~nJQ ~Q, :Ht:.'·

(E~ldfJl()p('[li{~ CtJtoli,ciI. ed .. ~ccci. ii, p, :~.5?~.1.{j9')

ComCI~lil:lli ite eilrd~.lmljI1l1Iui, mCrl[ft des~gIJr :a;U:I~ljll lirlOOSlrli. dleoarrec:e ln ele se Ilf:lii po:vcstea P~lill ClJmls.c'~jtii 3 conduiCfflIttni lov rei l,gilSi c~lililli; ~~, dez;v.iii~t1i~f.a.plu~ di pre.~m:lil;ilir.tt~,1i 3C'!~13,IA!i Pll~t:~or I~lrup~ (limCOlel:lllJliil~e i;n.cOl\I,plubi.~t: 1:11.1 CS~C micvi'lmtili. l.sl!o:nlim.flsclI;IilS3. n~l.JI:ldati nor d:OdrUool(; care au permis aseeierea pspi lor eu c'OIlI:liic'~c1:e ~;i m.i.)[nVllrU 1..-:: U~Oi.il!t",~ ~i gnu.:llli pilJiliila~are rlecn.denJill.[lilf"j,1ld!u,1

N IE X U S

elerului este .;partillill 'lJj;leVH~atu" liflipre:dnt;}. 1:1 poveste elri'l;mol:di:narii~ :ffir:iJJ precedent sa:1l ,illI~miill"!re j'll is'iOi~ia religii]or h:lIuii.l'll m!l[le~rilla ullci 'cirti papal. Qficia~e transmis!i spte pub.lica.lre de' SF.I.lIItul Scsun niliiiiliia "Papi!: 0' sClIirtili 6Sl100e :biog~aficJ],~·. cithQm~, cre~[iii1l eS"t~ ]!l1riL'lgntit eu tiel pentru cOllfrunlM'eu, ell cl~eva :filp~e IlcpliicUL~ desp:re popi prin accMIi [,ccllloo:ii~~r-e apo"logeticli:

,~Unii catoliei s-ar putea :stIl,jl!c !jtJ[~[il]ilii ,ciind 'i,l01 eiti biogndifule pnpale ,@;in IIceOl!stili cai1!c. S~ pollfe COl 'vizilJrl!e3 noastro despre mh,d poe c .. "e: ll joacA INipii ill cadlFUl Bisericii sili ilcibillle.V()tC deo oa~careOlj!UslfifC.'"

(The Pop~s ; if Ct"'i.,d$,e 1Jio~"lPJ/ibJl''fIiil>''IoI)'. ,i'ld, Eric J',oilln.

BUllis &, (}lute's, Edit'ofi !I~ S·fillrului SCilIIUI" Lond;m. 1'%4. p, J19. ,m:pmlilDtifi pCIl:Uni. tipirire de GeO!lig~1Jilil L. CI:"<I'VelI}

Aces:t ('om{."Ilihl'ny ii face precauti pG "ititQri in [lrivi'll~a is(ulii,d papo.I~. dar lin OlC.eillSU. iSll0rie biogmfici,. Slil1iliUl, &11,1111"1 fill. !Ii con~idemt cii ali fl prn.d0f1iUliiiplII.b]ice detal i i~e cm:npl.ctc Ide !i1l1'Um i ,adeVlamte a cUrlin parpiO.T~. bJtQ'ri.~ 51!. reaUi ~st,e iif]l~:'lte,t:'~ta cu .secele de! U'H'Fic de: 'funclii. ~dez'ia-stice-. ;n~eliitQric:, scandaluri, imlmllilal.e:,. iI.gresiun~, !raude, cfilll-il ~1 CnIZnlilfu.:. ooe'll',®rni:aJ fi!:eOl! p~pill)Oifi ind, pJi,~z:e::l!lt1llrn .. aJstilzi" ell bmt!'.~t:i.i.1il~ifu. 'm nlod :fubi ,de cane Bis(ficii"

(jJ fli:il.al;ll of tile P,()pes. dr. Joseph MCiCube [1867-~95l].

I ,A, Wa:I!tll,'& Co •• Londirn,19'39).

B·i:i>"i:nclI Il Jiu:stmt lilIl1P die seeele 0' lIa:liil'ii. ,'3ist5 C~! vielile P<lpil.OIi Olre,JIlaoiil in ~ol,11I1 al Xl-lea, CralJl 1UIJll1W .. p3triOl!rIit1j, e~l:m:U:I~id" •. C:.;:i;stalld ~'il :~stmisiri d,e£>]pn: excese !.I'hlflilomre. A~li'\i'de clltolil.ce O'fl:ciale [lrezin'li'i ("CI'i:i1;-siulI.i e1l!trnoroillsr;f! de; Jlil:C tklllo~ii ee sepeireeeau in riiilld:liIl'il~ il1l~eg~lIlJi eler caudic. iar ilfnpl:icafii~)~ aceseera capfilii, n.O] din~ensiul1i clin!:!' Sllln ex..ami:na[,e iii lumirn;(l I,)retenl'ic~ Bi:slC>rilti'l de piemte i'Illdlllbi.lillbihllii i!o!mrJiliia biserke,~lt,.

Comi:l.cteh:redi1i;'i:iona'ie .. le lucr~.rii .Encidope,(fia Cmo/ic(t p:re1i nd cii ~t:ea:§ilii. este .. !.In expocnent .. ~:liidJ.-v.!iI'ilI~.lD:i 'carwi le' (ill ~reCi ild) ~t ea eeea ce e ie PfCZCfl'iu:tin '1><1 esl:e ~lreluilll in principal dill nrhive, ./lira pnf!fdec:iifi. Pemru ~ continua cdeea~ di~]lUltem de C~.t~;Wll~ juma.le p~p:li,IJoi. scrisori ..,i rn~oorte ai"e Ulto-r .fl!liIlhmsa.doti strii;~rli '11E1! SF.ll'ItIIl SCIlUIi catre guvelilele :1 or. docllmeiil'fl m.Ol,li!stice •. rnllo~nc :soll:l.l:lnr:ill.le roma!fle. pn..~lllllll ~,i de <ICc~S I~ registre ofic::iale- sl:rolvechi I.Ih~' lri'burutlclor t:d~zi<;l81:lce din Lofldli1l. D~ 'mme <'IJutor nn ,ii!!cea~m inllest~g:att,~ 11 fost !Ii posibilil:iihm uti]iziidi unei versiuni origin31.,e 3, Enciclope'.(l'iei lilJili .DidGl:oot. VOI!li!fl ;iiI! c'iln.l.i dislru,ge'u,e' 5 fffil: Or:d.Olilillt'a de jpllpill. Ch,lIEC111[ <:11 xm·lea imedi,ill dlljpii publ.iclITC!I ' OI!. jllil :115'9',

Ace~;.u: d!oCtllflr<:(iJle fe'13~ea.z:Q in; m.od ,OO1!l5Um'i. de-spit! secole de eXlrnon:limu'ii, dI,eg,'ldnre' in ierniih,iapaiJ1~lii. ];u «li!ll~itmDlIl: ~O'r. ,ii1ll.m:e:i eOI1.d cst!:: !';xaHlinal I'lil CO"iljlUlctO(; CIU carcwmst.mte£e dl}sfii~!llri1Jii I"C pt.'CtJive:l!or iisto!l'i'id, po .. t,~ :11 cQn~iderat dQ,u' Ci! Iliiind tIllui,I,or. Ptl!l:imll sfinfellue~i, P'ie.lRlc II pa]l,il.()I!I'. a§fl c1:.Im 8l!i~t pre~enla~e iisUh::i i:1l! mod 'p:ubHc, !btl. .. p~ru 1;11 il'!lre9isl~liinile ismrice. m::e, st.!l. fiillld () "'.Q'Ii d'a, iI necillstl(;i :nJlklpO'Jl:retlll'lni r-eaHzat d'lillrr de Bisencl1i.

P'ios!;I1 i:sl:Ori~ ~ 1li!il~or c~to'.li,c ep~sooiPld .F:mliltu~r.in,gjl1am. 9 extins ,ncce::iI: ""'7lltlM.t al I iderilO'i c:r,e~ti~li. piil1lH. il:l Vfemea sa:

•• Nhl'll,i 'palPi aUi foiSt. oiilmeni cu vieili pline di(l: diilZliIl(if. 'Ul'lii CIilJU I1lulgi,C'i'li:ni I( 1l1,i11.ltiJ,,1 i)~ a Itii emu C 1Il1l0!;!Cllli ~e'l1t'l'U

NEXU5 lNew Tim!!$ • f:ebruarie • mai :2.,1)07

rar .... :rnti:re,rii'lJbo .. ie., rnasaere :!,>i imOfBililll:re. 1I,\l9iiitli~ ~;i si·mo.n:b!l:. A~.I:i~r;uu crall bu:tU c~tln'i.. c'icr,imin1l1i dlerflnd ~i dijJ~maui 3. tot 'D~"" ee 'en! 'bun. [JoH erau OOiPi.i an. Di,i1fIfO[u:lui' Iillu:lti erau si.1fIg~roii, unii !~II.I emu Gilc] n~iicmf pre()~i. Altii enw eretiel. [)f1~iillJlll :Ilap~ ~le·~ret.ic. el de fa pi: f11A cste lPopiii.."

'l The Cr(ll;/Je (J1CII!'isl. epis.l;;opll'l Fliothe.r:~flillam.1 &'7 7' 'W2~: ~i Em:ic.:lotHtaiQ CalQiteo, xii, p, '701).. 7(H, prlJbliciitii 1':1I aproool~I:~, 3rh:iepis;cQPIl!~Uii farley}

'j ch.irur eu r(J~" em~ici. mllll,i J)api Teeillu:1ScS:i1d pll,bllic Ileil1icrc~reii!l h~. Evullgheli i, dup.li C1lIltl '\10m VCrle3, A,oe!>l4!' rOlpre: SI:IIIDt. bi niii'CI.lIU)()SCUl'!:l liS!:oriciilor cOIw]ici ease le spun cid.'lorHor di pa,piii emu oM!.Cm virnl.Q~. iii ,r,ontpetel:iili eu .,minti,rc~isi,~ elevate", (Til Falxu". Gemge: Weidtmtfr.!l.d & Nkc:l:soll LLti. LQ.liidm, ]'964). Rea.]i.1s11eEI este crii tIln'i~ ern,1tI [n'coc'IJ[l8~i dear d,{l ~lltI;n;:geh~ 'lor. nu de eele ale Jui DllImnemH" iii cii 8\!l cu:~tivat Ul'l sislem papal. vieia:l, IliIRi as:irilJu dec~l, i:lldriizncsc: !)erii~iJ.:ri i l;'~!oliC'i s:a~ serie desehis despre 'iistori.a Bisllricii. lEn D.t.! :r(!:l~ d!is:pri!:p.!i'~~ .de' l~i.ei ~:i. Illlllll1c1. d.1!Id cO:II.d~liile ~eO:ilom:ioe mai bum: .m 'llI';ezilt Inintea ueel elase mijlloe:iiell1ropcr'le af1I:ijjt'l. iii! dezvoham. a Ie'xistait orevoltapil: scanl m.l1lfeimpo.triva 1(11', Ar-Jl![ve:le ,c:re~,t1:11e m:atfl, elli pa[l;~i, emu die',parle dill pOO"'Z\ltlm'~ mod!~lTIlaOl caract·eruhLilor :!,ii cAi :I'nihl inCCl'C8ma, de a:-i. t'ortreti.m CUI '1111 IJ:lC<:'1:It pios, Biseriea D realjz:a~ 0 fiijadii dOoC'trlmllli,i ee-l :I:ll:e~inll:ll, C\I l1m1iiilll8m l:iFI mod 3:1l~lii[0l'. d~[;It r<e:fve~ti credim.eio~L

Avlind illmil'llle mode:lul secQ1u!:lI,i 1'111 X:X-~ea d~s:l]lro papa.litaJ:e-~ (l'S1t): gre<u de imagi!lat, cum It foot aeeasta tn stlcolull al XVI-lea. saJUail XW'\,i':·TL;!',3, ea sti. mol 'lIIl8ii ,r,omijj'~ dcsprel s:Cl:ohlt al X-lea sail al Vn[~I~. U'IIH drirnlse eel I'IlJm'iil:i ,ileLlm e pOileill~i ai • .virl!Ul;i i crestine' all. lost Uiciga~il hrulalii, i3r .• crim~l!! hnpo1!ri'!i'.acredin~ei 'reprezem'totl iil'l:dtl3, t['Iid:iIl'e: ~i pllltll!ll1 I~ pcdepsHe cu mQ{lrwa'" (l!Jrcic/opNlia Crl,tolica, e.rl Farley. xi ,p. 768,

Pl).~ii se imbiili!lU in .sa!ligept.'1Itrua~~l,real izn O'bj~i.i\Olele ]lJilmb~e\ll.i '~Iii.lulti d'hl'lrr-.e e1 ~i-~Il, cOlndl1S pi:lt.s;o'n3~ fiQ:~leIlmlllnl pe ci.mp:u.l! die IUpfii. Biseriea 3, ordOfiilll •. sm'i9tci s.a:le seculars" sii.,,; i mpuna ell fO:r)<I degma 8Slipru uliruu'ii'!iitii 'Ponn

• ..cf·i~ll!~, i~} 1ii'i1l!l3" (The EXlermNltllio;J oftlie Catlw,1~~'" Simonde de Sis:mo.ndi. '11\:26). i<lf cleml. plchlan.din ne:care' zOllii rolrlJiifl.c flJl:nu::! iOll:Jri IOlr local'i, nil, !"If(: iII-$i, fi r'~C3p~t~l vreod:niil splrin,.:I1 r-e'li.g~O'll" (Eler; 'lopedia CtltoJ.itii. lid. fa:l'k), i. p. :SOl'll AUliO'FD cQllci~ianV ai nSlO·rie'i ,crc~tii'i:ismil~llLi 1iltt.c"""'iiI~tll rill V~11l s:ii zog:rarveasea un ,OIiSpec1 SofiS'I!;";:ml if! UIilIiII truclll'pgpal cc a scaUld8iliz:iU ElIIJiOipa li~np dc' secoh.: ~;i care: 3 fOSI: ]1'1 'lflOci ev'idlen[lIIeso:r.Mk~1 iii ~ritni~i'l,l~

:Dooor.ecc IIIlD:1, papilor incejpc in chipiiec!imr, i'n cerce.t<llfl.'l'a iIIoMrrii om pom! dill.uml 896. cfin.a . Ui'ig;m:p' de nl!)\lilmi Ctl ~asii.tUlu pO'fccine' ~i bru:tOlI.c'. dhnre c~re 1iI'iI1JI.lti 'n!1J ~l1Ixle3!,] nid miic'ltlt d"i[ ~c:rie p:ropriile '~or lfIlliilfle" (.<Im.wls {if Hil1cmo.J'. aj'hi~pis.cop de Reints,: pllb, e. I}.OiSl' n 'pus sl:apfmilJie pc fll I itlJtiaJ p8.ji)llt® ~~ .(1 Jic\ll-o sa disp'Ilrfi petitru [In'rl5lorii 6J J If~ ~rn,i. p.:i!ni u[li 527 cS!n.d.prli!l si.l:1Jt!11rfilgii~e 1)~peJi C~emerlt ,:'ill VU-I.e:R. n 523-1 534) •. RO;iilUi Ii c3ZUl nil. fla a armatei innp.3;i1ai!Jlu.i Ca,fQ! all, . ~:I,e.a.

ion 3Ce[JIstrn, s.c'l!IiMil cvulu!i!1l: u do'llf calivl.l ,.'mpi ~~ ;l;fcl~!lI.if :je~;i:Jle eitim: •• LiI rno.:'iri!$l11 IJlIpel fQM1JOSlIS (89.6) jJt:i1'irIIl p.apalitnb.'l a illC-e,PlIl 0 tpocii de pr"fmni:fi IIIlnilire, CIilli'i'i Illl a m!li. fQl'>t Ctllt(l~'lJtti in:!ii.lit~ ~31U. dllp<l ace ea. DtlI!I{jj ceSllCetSQl1lI1 1!J.0

HI IE X U 5

fnnl:'l!OS!,lN,Bnni:F'9ciil!ili3J1 Vm-Iea gV1v~ma5e [)erllP, dQovr L5~ih~'. $tet'3[1 ,a,l VU':I(l9 [V[-Iea.] :I £Osl lIIt1inl~1 p~ !j{;3unu~~3p,,1. [Ill !ruriH £lSi oiil!bli,. $t~rti!l]niU :ul(umaij, 61 1-81 ~Qrm;gril. ~eFOnlil.{li5!'!s. ,dl~r i~!'I Ib!'lljgM~.I.~,i ,~OfP!l.!]. ra[!~ ·Sw.filn a milt ,strnl'1lgll:l.au [iii, 111U::hiOO!i:U:c m Vllim hlli S9t7, iar 'I!la:m~I:orii~a~ jplilpi. (pa,nili i~ 9(4)ml fool ~.] ei ~,mplk~il!;i ~,Ii1,~ltP1C~C diUl~fC' paTl:id(.l~i(; lPalili(l~ rivale. Cris,toror. '~~limld di1li11N;) ei, a foot rnSliUmill dtl S~rgiiUs; ~1111.rn~lell,(9M-'9'11:). sa

(El.lC'iciopedin GJtoUrn.~~,p" 147,)

AS;lfe~ de perieade de ,,,:pmflillrl~ I:Im;i~i:rc'" ~ ,P'!IP8i!iti'~fi'i s4Q, repet<u d1e~t~1 dedJE."S, ~jllllilgflil~d c~li:llili pilifiii in :!l\!CO!ilI~ XXI, c&nd, a f051 ,e)!p~:5i'iIi1Ulgl~iltlltftill.~Iii, pfi:do:filiei il'! rand~1II1 ]Ir!oo,tim~i (Apology oj.PO'f}flJoJm PCl!,I.lI,lWIllflti!L\i 1(1(l2),

P,apa S~C;fiiill ill. VU-I.'~:II [Vl·l~ilHJ ... liUl ,pret'lll biHItr1l!mi, :~niincic:io:!l :~i b(J;II1~"~ d!li'gumii" (!:!pi:!>1DoiP,U! liltl!pr.amcl d~ Cromona, c.922--972 ),. ,a, fot'it. rIlell car,ga. Cll'dOIilil9l ex~nl.111:3Jroa

A.cea~ta piCtu!F.1i rara, rep:rod!,is~ diliitr·o edn't~e diil!"!1 oooolul a[ XVI'H'ea !;li lui .Anttapodg.~i:!!, un text ve>ehi de Q' mie: de ,ani, ~Cf~i1l, die 'epi~(lpul LiUltp:ra;rFld de {remo:r1:i;! care ,a, murit 'lnllllnlll'l97l. it rep:re:~]flta pe pa[pi;ll $tef~"'1!' al 'lIIHea, (~l. VI-t'ea) sll"llp.l"ave·~,h~li!.d e):::humaJI;Ii;! cadavful!JIi ~apei Forrmosus ]n 'l,Iederea. p!!1''Oce5ull!.¥i.. Un d!etaliuir!ltere~iil!!1t!:lil a()estellpk;tJurii este b,O'J:1da papei ~ ciQjn~amili!te~.te de ",co:rO~.U'li!l iQilJ eoame" pur1at~ de danul C~~r,

Cadi!MiTl)d!:!Ji ~UJIIt-.oo .. 11fI~~ei FormQ~·tIS L:;I rO:pI.ll!lui de ]"I1f!Q1LI1!~ m;:e-8~~d3"~a. le:g;11t 1Vp;Oii c .. doulolrnl i'llpo'Zi\ic vC'l1ical!5 d~ rul'l sc<!m~ !ii'U 1003 judec~t I'l~QtfI!I. iun;iik;;.Jl!'~:il c a nc;Ji3JI1!;!.OI~; 1:]]'1 fat:;! corpu.ltlIi if! d(!~CQllfipuU!ere ~i [li!l!brii~;'IIl il"lpurp~urii i'u .::U,Il! ·:ill. S~:!ll !lap ... episcopiisfli.llobiUi Ro:rnei ~i LiiI!,"lb~!l!io ili'PI TI;)~~<lfl3.

.. Proo~lIIJ" ;l lfuj':~ '0 1'>lin;;1 gro~eSlea ~i gbs~~Qa+ Pap.!!l ~L; !)limbn i!"'litlt~ ,~~: [!lI'lli~oi :~i ~lrJ~II!lI cmil\!l!,l1!1I. d!~I"l!'jh1d!l!-~ \'iIflQl,i3~.Uri di:acall, :dli!.l i3nga, e3davrrtl~ lr1;lS~lih,lli, papa, rii~lLiIrnclcl'l ~h I1JUilil~(llc silu, 1m 3c~s~hlCid(u'l[ 11fI1a.c:ab:rw.num~j 3l':liilizi ill mnoo~iQS "SiriOOtil rCadavrul iii]" • papa rlOCiOO3[ a f~i condarmrli,l;I '[;lIIm ~~lI'i~!n~. i 8-lIU ~mUl~S ",~~mir.~(ill;l. ~ ~1lI!.!1 tai;l~ trei de~ralll d.e III 111:lin<'l dire~p~ii., 13:, mnI3iji·ilJ!le: Olufo.$i <I!i\m{:01lt~ 'in Tiona.

JQ ace.H~t5 .:J;f'1li'N~re d~l.':g,usul:IO!nu. e! [papll ~li!'lf.m ,!!II VU-~£'3 {V:I-~~.Q] DIU Il~tefi ~1ll1'it1U1~l1lJ'iU ceea ce 0]. li!irm3It. lJup§. .~ .• ~. ,!llde~nm3!! p~ riipO'salll;l~, wa!ll~. I!~ i."::Hlu~,al: ~;i too.te 3CIJl'11e,

indw;ivil'ilr1Jt,onisirile, Fapl.elc ill1jl(':groaznfo~ ~u hid!!la~e ,,~ Il.ffiVOC!ll IJreac~ie vio.lcntElhl Rtiflll9. i:lit .In i\imllitli!:1 It]i i1!.!~ie sa!'!h!Ce,nl~~~! lui a'IlISUs~ l;Japa$L'ef~~, a fu~[ 10Uerr.llli.i,atl ~i WH:)Ii 3P'O~ ~1'm"iglJ;!l a t.·'·

(TII€ P~'U!s,:.4 C¥>lJCiSll B,£ogrll:pAical Nisk;)J'Y •. ilbi:(jt.~),IM~

SU!!iII "Jll~ .. re 3stfel I'imitair:il.e m.eU'U\I~ ·miImidlJ ~,lewcbiIQr paffil~"Da:tQrit5 a-ces~'Or dO'VI:2:i1 In~ele'ilem d~ ee e;ii.ltl!J,iiirii (ij(l hi, manii!llilL"e,a IEtlI!o~O'IDen(lpo;~i,s, ;flmjtli!lii,~5li:ll:i .MOille C';assil!Q" 8JQ de~~ris sed'h:!I A8hllll'1m~ ,(m!l!Init u~:lA:rlorP'llI~ha,~ LII~~rn[j)' d~p;I ... li!:UI I& .. ~ "I mfi!1lJel., 0 ca!!;'l~ crirm::L un ~oe 11.1 vi~~iio:r ~);;Olice'·.

~mlflia n!.'lejil:litj jJ.l~rmtl~liI~eh'Dr

E;piscoplJI!! l.~:lItpr~Il!C.i de rCrum'lotlia, ~~ ~iiniilucrnru dn'f.o{Joc/ty.fs se .ocup~ C'lI :~$tO!rill :pap~:lutruli~ ilillrc 910i i S:R16J950. !lINt His,no rrn~~gifle ·remrOl!rca~~~.iiII :I 'Vhjii~or ·p:!:pi~or~l e'plscO])!i~iOiI:~ Jlmllf,e tilll 0 t:lif!l~ii de~clozn'~: "VdirnuiI:I p~ ca:i 1::.1;1 .iI<!:m<!~<!!ml~n;l:e Orlll.lIimeilUJUie eu ,UtI', ii8Jrdtu.plt vi'lniitoui!fc p,n'il:kirfm~J Iii! blll1cl'lcte' CIl: d!lI:1;S8:Wia:ru~i s~ c'uic:a!1l eil:l Jl''Cl'>t:[ll]m~e IU!II'lJ~iIiUllieill p~lillri eu ~rr~afuri dc mfitru~!l: ~i cuverturi ibrodm:e eu fir die 1I!llr. Totl1. I..,rnl'icop~i. d]IiIRomll~ru~1 cas:t!tD~~!;i. 'firur~O'I'm;e: lor ~~i il)ro~i!~ll ·ro~h·il, dBmi3:13s:ed.i~'1 "..e-~milll:ele' saere." lubilde lor Ct'JUd.ollmtl~~i!J [Io'lJ~ile dtt ffllmtc' a~e orn$~II~li ~.~ .. d!au~ reiff~(,':i 'li'oltlpLoil!i~ al'~ ij,mp~ri lII.hlii". Teodorn ~i mea ei Miffi:rozia. ee ~,:t'rlll cot~.dltl~ pl'lpldnbllt~8i ~eco:~nlui 31: X~:te('lt' (Ali/~/pml(}~~i;". 'ibid.). liteUlUtl~]ul]iMo~ic al Vi!~k~~u,IIIl1~, ,(,'.l!I;minahd C'll!S3rBmul:Iiill~, (153&-.1 (:t(}7} 81 Inum~;I, .iruDe~.peirioi1d~ "ld:om:IiIJEI pm~l.in~:.'l1lc.~u!ir~·,. c-a:t~ ,;!lficiIU lee dm:m'iiei ~i nim~, s!:';a:m:l~I{)il!llC'm.Pi!fOXCIILo!':'l.]~.(Jx'· (jhl'JiQJ,e'$ Ecdf!iS't{I.~id. foi~JO' H~! Anl,wllllp" tS97). 'fol ,ooi:B~""a.I~ji~ ~pi~oo:r;ml LilJtpili<lnd in dlelnlilJij despNTco~.Q[,J, ~L~ .~~.[i, ,ta. 1 .. 81 COUSI:rrulls pe 11~1 1..1I:'1i1r 5'~ fmmlOs,pruol s3.-i Lmp:1in::1ii~~ruie8i ~<lsiu'lII!:m ~i, '03. ·i-<l. oblin:llotn:IlIn'1!i"t\a, ea ar,hit.':pIscopdt: Ilrn;VCfililill.,. MI3f.lit1'Ziru. 'feod:of'.d. ~i~iili c;~lel'li'l n t hlbirul 3iif~.icpi~cup din Ravenna ~,ll",afo:!'ciJ.Il :papii-· pap!'l I.o~n.il ~ X"l:~. I~P:ru~ ir1ill1i'~ i1l:fiili 9,14~~28,1'I1. 1),23),

F'~P<l 1,C)~n !'II K,leOll €Sl~ tinUI mnifil~i:: 11'1 pit'i1ilc~,p'.l!.~ '(!'a '1111] cm:mmaanl: mi~har. A!!i,p;l:ru:t, lilefSiOl'la~ pe c.lliW'lP!ll~ d~ l:u;p~~ il'll[}Oll1'ivn s~!I!l!!Zi!ililGII' ~i l-a in", ~I:W;. A jf'avQ~l~t lilepoti:!>I:I'Iul .$~: ~i"'Ol illQbog1i!:it: r<lmiHa. c{lndlli~f.l sa pre~~I,h'lid. terel~l!I~CI:iiI:ro I) de~rndiil'~,e ~i 111a:i :pirofulild~ <I. p[pf.lll,iti'l~ii 1.·01 ilt'lvitat PCUlt'lgbliti., (,c~~e ,~mm inc~ illl aeea vseme I1li~te .a~j,!li:icj !OClillk:i'Vilii\mifi) :Sil] ViDlii I!$i sfl1u:pte ~mptt!;,i'!,l'i) ·in::1ill'lici'~cn s~i :f;iim. !Idll!;:li!;tfc~. I) rlm!iii ~i teribi Iii epidemic i)SIIJIUll \mrrii 's[lIJe. N~ 8.'Il'COI I~ic'~ ma f:e~ de' principii, in comlltlit!l S<I. d:i:p,lo<lnatid., lJo~iti,C3 S(IItI pa!ilk'u:~<!IF.tA dat-e ell disprel la G' panepe Tet)do.M ~~ ~ mj)~QnmrihO' pe'lan;irn ~i f~mileci'iJIDj]re<!. flOC-a ;I. lui HUl:'lh die Proveo!:<l in d)('!lml'iOO'I~1 ~ sIIu P<liPi)t :Res~iiil~., Teooora s-a cti8fi~oril; ~poi Clill Guido, marubizul de To~amli, ~i (II, itltreplii,In~~ Q ~Oivi[I:lIIfa de SIO!,t ]rn~O'~lFiva llu.i I:oon i)~ X~~eOl. '['Cod,olia ,~: fiI'IU~~1 bro,Sc 'i!!'! IU'!11<!l!l!'Iei [lfe!!llIpUse oltflvi~i.iar 1t:1m~ a'il :X>lell ~ ]Ii!~r~~ imr-o disl'UI!I!o1i. :J~!,,]~ C~l Mm-ozii!l ~inobi~ii de' fl'tllnteili Rorm:tkl,)!l ;1··... .uJu;s: ~.~ Ri()lf:l1t'1pe fri!.~e~esflL1 '-ctnl, l-rm ]nnobiil <II ~i i·a@t:'o:rdlat, "I'~ illllti ii.mpo:rll.!l'Ite 1!Dec~re l1:o,bj mmlli ~n vars!:ti aJt~n®e'3ern .sa. cOI1!Sidere ca '~e ap@rtine,m. A lIlCW;PUI <Istre II 0 !~!pM illtef!~tt pe:n~fiLl 'l:Il~r,e. Nob-im. co"dtu~i die M~mOlliOl.i·"l! ~,ml[it din O:~r1~ ~e' ~mp:rnlmlil. ~e Pel'nl $i~mpele ~O!,. ["~P!il ~i frntele .sjjjlll,~~"a~1 m!(l:rlt <lJITIam $i S-i)lI imon;: Iii

N E X U S

is'l t:) ri Il

R.enna. d~r ,oam~ll:ii.lni. Mamz'ia ;,wupiitflms In p .. l.al~JI, Lateran ~i, I,'-~u o,l'I]1O\mtpc: p,~tm hi C:iI!;a ~~leL ,Iom;l a 'filsl, !l:t!,pturrnrl:, deirmillt til mall 913 ::lii 'llImo:ml prill slLlfoearc Cit! IJ pemil jill! castel~lI, Salt' AIli~ID.

Mal:{l,zi!l ~,i glillpii.roa sa. 1-1Ii~ ml!lmi~ pO!lpl. 'pe' [,ooJ1 01 V~-IC";Q (928). diar 1,~81!l il.dC!cui'~ ~apteIUiIl'i l'Iilailii..'i:iu eu Sliefl In all VIU-ka (ai, VliI.~ICiI.). A~!lI ~ guvernat lim,p' de dQri :lID,i" apoi MiuCiZia i,-ii, da:l. piilplLHta,teiii fiulyi ei, I:oan a'l X1~le9i '(c8rdiI1D.1 [llItrc '9'1O.93ifi: PiilP! b~'!['e 93 I ~35 )', El em n'tl~ IIIc:lleg;itim al pIIlPei Se.rgiu !II 111~:Le&! d:j[Jpi cum • .co!'ll:'i'nna ,Flodloail'd~ '1iI1l seriijnr demn de: hllciicd:e:r..e: ii.lllpoc~i" (Til- p(jp~~: II! COllcise ,(J.togl'lfpiJi'ciJI11iJltory,.ibid .• p. '16,:n.

Sa'giu il:rel~iB!se aaterior p(lJ~.huue:a cu fO:I1a. eu BjuulIul m3mci Maf02ici. T~odl)rn.t\:!ii~ Teodorncfil~i Serg;iIllEIIIJI,EiWl 1111 00]1 n.mpoJUill'lt ~n, ma:ll!r,al3lPI);;! 'c.a{)Ol'llrulu:ilui F'orrnm;m, iar Serg;iu ,::1 fosl iI.ClIz.sl 111I3.i tir.zi:!Q d si-n 'I'lH10!riirl eel doi ;prl",'\Iecl:.Son. Bisc:rica. s .. a 1rpjnll:. dllr fiicIm:d OI!SUl. a dezvll:llliJl cl'i el nu .1lJ [osl, sii'lglllCllI.lpapa ee a aVDlI: I)elj]~:ii sexuale ell Mlloozi;a:

...I1iI -mod obiiiiUi'l 1!lI~ ~rode ca. !papa SergilLI, desi de 'viir5lu mijl'oci!c. a::'Vlll 0 tC:giitlllri ell Wooro M;loozia. careia i-a tili:lll un. fi.t~. vii~o.ru:1 !pup1i Iaan aIXI·:~eOl. CCO!. m~irllnre :pal1c II :ilillb'matinor pe care Iii ~IY¢1Tl ,des:~re cariera Maro·ziei $i c.tl:."PJ1t: scandalunla d:in ~om~ in 'C:llre Oil! .~ ~1 imp]licali: C<l ~i \1 serie de pl),pi :prQvi.1fi din ~UlFlie Qsti le ~i pOI, fl exagerate."

( rt:rePopt!:s: .. I Ccmci.ff! B.i'(Jgruphit:i!l H/~/rlr}'" ibid,)

P'ri'lltr-o dictiiLVrl'"d ·aC'~HI~~I:ala. Marozi..a ondus

.c·re~l.iml'il:t'llc'll tlmp ,~Ic Icfi!t~va decenii din, ea ~ctl.!iI p a p~1 de lingll biscrica St: ,p.e'~rlI ~i s-a 'OoCupin die nn ee 'Iilflea, de \;reSI,illism~ ell e'XCt.:PI.ilillrob~JIl'1l1elof minere, Na IllltlCfl 5~ ~eI'J1I1el£' C·IJ numele ei, ~()tw,i eo-a e ra conduciill'oarea B'lSt:trici~, O:cSlim: - f:8pl CUoO£C lit de iLsi()ricif 'C'a:rc OIlU 'culu')~Lin~e C'ICIfICllIm:,e dcspre pap::.lilate. En esa ,3fgiesi\l3 i~l[r-Im mod Ilmuom, extI"C'liIl d~ igl1:!D:t7I'Elt~ ,i CDJllple~ ! iPS,Bl:a. de S("n~p:ule. A 'nl]m~1 til Fllr:LC'Jti cpi$C1Jpi~riizt.n}il'li(:i nemi II~i p<e'l'Ilru iII~!j:i inlHri 'IilcliLlnlca si 3 trium r .. t :t!iupra o;polUel1li lor sfii. If'cnlnl nadace literal caviatele poplIla.tiei din R,Qma~ e'lrn!lIIl1illil,i.Il1 .. pm'iI'itl1lllIil pflp,ilm". 'Ei:irnld Lll.irocl. ~Ii"slX!mmbit5 de ale,ge',r'e1il, ~i IH,'{llilarrea a eel 'puJiRl patrupspi. Apo~llIgef.iil lUooerl1'i spun cii aceae Ill!lmiri de :papi Iilll rust •• sc3nclaloa 1/'. d.u acei Ilillpi Sl!I1,1111.-ee:p:t.1I1i . Clun de Bi&;ric.ii, drept !j;l!u.:ceonIl1 .;Iegilimi" ai Sf. I?etnl. :itl !J.eeII. vrom~ '~otu:;li,. m:ll~ loon de omnelll, 1m ,criticon trar:"a {Jbsccll[ ill '~ifC sC: trnllldl;lrm~se papalimle~ ~i i ~·UiU op~ cu dispre{ l;ii manit;.

Du~)ii ce ;J de~'euli g, ]p'ilpil. ]091] !II ,Xl-~!e;:1 ." inlibol'niivit !;Ii Marozia il i'lflst!l~ai tcmprrmf liB S>r:;a'Ullui p:a,p.dll!n ciiI'LlgeLr mai ... ir~ll:lic. Acc:!ita refllZllt sa, dcm.isnoiilize (j.i iJ fo.;! imrodus ell forta Inn·-oC'ehlli!~IIl~1.e Ii r"O:!lJt iStllpus.la Uill fl;'gim de infOl'llcum:: ~49:~'C q-<l prOv(ll:ml I'IlIUII1e.!I. 1'0011 3~ X.I.!e<l ~i·.. :uehmt <lpo:i 1l07.i~'i,a ~i ~i-.a chcltui'l EI\'£:t,e3, r3li1lfIS!i ,3cngaji3:"d ~"tl;~dal i pentru OJ reslabil.i ornine;), ill ,toma, Om~ul fftrllla'liI de re:volti i~Tlpotn1i!;' .. B,i~if.'idn, ~;i II i'nfulnUoo:rei iip~e de m'OI.r~la ,eh;:-riclIl!§ rfu;p5'1ldha. l[Jc l,ot ClIprlcl1iSliIll hntici. loan 11.1 X~zlea ahu,ep~ll Dpoi s:a ~OCI!lPereze ~ll sii p'rolejJc~L:Ib(lg:l.tel!e dQ(:Ilel'l1 i 8eclllare pJe IlQP<l!lit~l,ii cllar;)j Imn.i,l, ~1'II9~6, l\ ·1.f~l. dilll :Icea~Hi des.crictrc (;0li1delliSarlliOln~111 C'II Il'imire d.CS1prcO!:i Ido nn '1:'.:In? temcn d:e IlnOil'<il\\'lllri 1.1: oare ccmdll -eau S'f:alilliil SC3111l, ~i 0' dioctriM c~~lil"1lili ce HU 'ern il1ci'l'billili:' rk.z\lol'!al,a.

NEXUS !New lilmcs .. fehruarill - mai 1:(107

Conrun1\1JI11 ,CU functia papala

Oricat de :ilk::ood,iibil a,r ~irea. papoli"liltea 8\-,!1 s~;uftll1d:lt :IilO! intr-un abls ~,i m!lii adkinc de imQm'aHta1e_ stere ill C1J!:"~ a ~iii!'lll!l5' pelnm ,~'pr.{jilpe .0 Iil'lie de alii.]. .ISl'O[i~i,i. CiJj,~,I:illi. :L'<Cl!lncl, CU~"I"ai:ie· nrea adevil'rn;td apapilor, spu[liindi ,",Ii n-II i"'<J1I (:Qrniiderut niciodal:ii, •• umlP~caibi]i.' • IgllIOrnJi)dfil(lbd c~ ei aueomlsacte ce

o renS~ll2"ii {iF-it:.,; rstarnd:iml de d€1Ctln!ii U1m;uw..

I?api"i 1.00,i'I ,al X11~~C'1'I (Oct~""liII1. camillial ~nke 937-955. ~a·p~ intre \155-964. TIll! POPf!t!;, A. Ccmci.\Y! .l1l0g'lClpJ,ica.l HiTsl(Jry. ibid •• rn:;. 166~1(7) 8. Ii,cut ::;i ,el. parte dilll !>"_'cce'sil!.lf.l~a papik!l:' liips~ti dep:ieta~e S~ ~i-<I i:ncclYlllt c,Bici~m lips;ulA, d~ glori~ prfn inV«1lreiI milLer ~i :Zi!li1j!~o ~i~iill;' ~1Ii nmp !;lIZ iifimca zarurile 13. jocuri de ilitlU'OC. A, ttli3Slam, in ci~tm S:~Em:iei, in t ~m:p1l.l1 mlleipetJ)eeeri $,j a. b~sjli'l::ilIlIa~-o pli· ama.lli~J], :ia, I'lrostilulll'a Mateia. (:11 ccmdulOOl'ei1iboMdU:lilli. sail din pmtlJl, Lateran AmC1jJU(/osbl. ib~d.) ..

Mali"~ziia, fIIUlrilil,lti ~]

"prost~tuata paptlor" • a fast direct responsabUi de aLeg~rea, $ii,lfis,U~,a rea aeet pLl~ln patru Ipa~pt Ea a coneus cre~tinatatea tirnp de cihevaJ dlecenii din ca;s,'teHlll pap.al de ~n!a, b]serica Sf, lPetru ~ii s-a ocu,pat de 'tot. ce ~inea, de' cre~tililism. ,Apolose~.ii liI!I1I:od'erni spun ca aceste nUliifilil ri de p,ap1i auf,ost "scand,aloose", dar ace'i pa,pi SlLJint ao::epta.t1 acum die B,iserlci d rept suaesorl "legfrt~m~"" ai Sf. Petrul.

Ji pUle-ea. si'i fI.e ililC(mjura.~ de fe:l'nei ffi::it'i1I,c··. !>p'IJ~3 ciil~rul cronical' Be:r:ledic( de' Sorn.ctt:, i<!l:r Iii procesulcere i s~a intent;U ~entm c~. ali" Ii o.mOrdt litO opant-mll ]pl:.L.,,{ltni wP:ro'!}]I!!I.i lui I~OlU a>CUl,U s.tlb jUirAmiilrl:1 cu aVIlSc~~ relatal j'lllcestu(lnse ell s'\Irorill,e sele $i eli vj,r;)lmie cill.lII:gflfl!C 'v. •• An:llelc' a.in Bene v eJUlnn·· in J'iJ(mmll.f!II'la Gf!mtaW"Ie~.

.IS ~ ~i ~unmlitele sal.,e s-au im!bi:'lt:lll a:!iit d~ t.."LFt: ~1~ uliI,oom:lict illlciit.m dal accidental, foe I .. dMire . .E d.ilicil db i:llmg:llllal. IHI ~sl.l ... ern.o pon,tif l1:l<!!i, diepane' de fiiltei~it: d.etiit l:l.. tollJ~ i, inlN:.I le'p(lC~ in carevialll medic a m~lJj~ p.a,pil c'ra ,clc dol. wlIJ" cl iJ mrnm; pc 11'0'I:llimp de:la--e ani, I lricLim ""~ii!:U. i-'''' 't:0<:s'1 cwmmta bm5C~i, \!ioielH cam.!, COilifOiTII ciUliic[lrilo:r pi(l~i. il, fos~: ornoriil die mav(ll, ill timp ce \<jo~i1 0' fe;ln~ie il!l.tr~r:;I c;uifl dill sllLlumie, Adevilru:l: esilie ciJ Sfal'ill!l.ll P1i:rin~e II fQo5l biih;d a:!at de Cl'llI11t deotul i:nfuda:t ul fcrrneil, r.cspediw iueiil UlIIlutit ciI.III)1i op' !l:ile.hnpa!l'<lil'lll. 01'1.0 a, .ceml<llj'iol. t::J!crull!l:i !<iii illt~tlii!l!l II~refd oC'!!I (I '\rial! 'respeetabi 1i1l ~~~ ~IIII:C~SO[ lid ! ui l~o1~u ;ill Xll-Ie.:l. dar mol :)j fOO-l g3_ it II oi lI~\l:ll;. oul papii. Leon 111 VUI·:lelll (963-965). erill llN, 1.ilic Il~ill, din ,,5~r'l':it:'iLl'11 civi:1 ~,ifn..'Cul prin tootlil !"IU1!!!-~lfil!; prlm!~~~i i'llltr-O sinsuri'.i z:i" (i'b1d1,,). L.~u ,111 'Vm~le3 estoe considern~ de Bi$e:rk~ d'~I!I, zl~c:I!.l IljOUS~rc dJ'(-p't "tlll. 3devii(at pap{i."" diU .,al/eseN'll sa este .0 i ilCIIoIJ:CUUlru" -Ulla, p~ (;llfe cammiei] 'Il\! s-al] S'lrooui1 s:Ji a. lili,pnu,oc9.scli (ilbl.dl..,.

Sl

INIEX.US

Elieiclopeciia Ccuolit;:a ne mmiUHza ~.1 ; he d~I"iI~1ii1 ,;lIe: d_egrnddr~i p.!il'p • .dilll~i.i;

.. Papi:i «Belledicl.'I), de' 101 ,lI potn;l[e-a :pfin~ hi .11 nOlililelll ineluslv CmV-]X),apll!:in celel [mai iI'll:gmeca:U,l: lliler.ioad . .:: a Uoriei ·p.apalitiifii... Benedictal V:l-IJea. (973 .<1 fost ;lJruI1Cal: i:bl :inclrisoare ~le "'tlli-papa BOII'ifllC;ltI, 3.1 VU-le3 filii. 983) ~Ii s~l1ingl!l:lat di:l!lo:r:cililllllli :r;iiUl in 974 ..

Benoo:icl: al Vn··]eOl a r~!i~ un h:1~c CIS ii de"'ctlh pupil tIlL fOlij!i, detromamuliJl"l p~ B(mif:£ii.c:iu ~.I Vn':lca .

.Papa, Bcni:!ilict ,,11lX.·]e::1l [card:Ullil'! ~n W12-~(I5.5'ln65/10S5~ papii ill 1032·1045. :1041', 11)4!:8) 8, fQst 0- SW'SM de scandal piltil'rn Bise.nlcii. prill, "'iaja sa ~u!dlldcrlina .. Suocesorul 'S_~I.I. pm,a GrigQ:rnie a! VI.-~'e-a .[:I04.oJ11-Hl46]. U cot.iviimesc .Ipe Benedk:t al IX-lea sl'J li1l:JiJUflI!:e' la :Sca~llJJul Sf.P,e-lm. inzeslliiindll-I peotru "ce-.Ol_sla 'cu, valo!:-oase pos~~iu!lI.i.

(EIICi{;:l'opedia GuoJiw., ~. p, ,31 )

Al]li-.par2lBQI~ifaciu al VU-Icn a lbsl, rll:-5Cl"iiil de (h::rrb~,1it (care Vii. tneveuipalflii Silv·estru al. 1m-lea., 9'99·100\3 I C3i .,U1Ui menstru Qril:D:i~ ce d~p',~e:s~e nil crilJlrillnUtilite tot resud omclliiiii"'. d'lr ,,~am'dyl" pOl.pc:i Benedid o~. lX-lea W'nentii. o m,el'l~iof.iare Sped911i .. N~mel:e ~11i.i le.mGro!bl~b_f]liita 'feoflllll'l[o (Ti1eo]pllylm;:t, ill unele dlocmn.c.nre) ,:;;i a :i.I:1!viQii in 10302 in I"p,ta Ii1clga,5 PCl:1tnJi: <'!v«;e-apapnlitalii •. t-fl, 'laXcomuoic;Jt nme~iilt _pe Ifdle.l'ii carl): i~ r~IScS-llm o!!1ili :iii ill 8t!lbi.li:I mp'.id 10 ,d:Ol:nill~~ ill temrii . .A del'ichis on'Ciii~ u~ih: .,.p;8.liillll.lui papilor" peili!fii mQmooe;;:u9li ;;;i l·a tran$f-QJmail mliii-wn. bo.rdJil'l. ell bi!llrb'I~i, b~ll;e or,galJli23t '] "rotll4bil {TlIe I. ilrqs a/the POPrlS. iu lh~ .EUJ.!Jy M.rdtlle A,ges. I, ~o[8ce K. Mallit.i, Ke.gan Pa:l!d. LoI~d~, 1925}. Cor.tdui:!O! sa '!~iiO,:leil:lil.~:i inmraia i-a dcnmja:l pe ,1oouil:(u:ij Romd care, in ,imllllarie ~044· •. ~";[l.1!J ~lle5 in locu.l.sal! poe lOilll! de Sabiill~, sub I'1IM1~1Ai: d~ papa Si.lvc:..~tru ill Ill-lea, Silv.~f>t!ll a ros~ i'ns5J.-Ulcat de 'ra!.ii. hI] BCI1;;;-dict ~i .<Ii lTebll:il~5 fu~6 ~1l1l1:m a~i sa~va. via~<I.

.BOll~:ictal ~X·l~.!1 a ~indllrl .\t£lQi :p8plllitilll'{,'!iil 'l1IiJ~llll:tlli s5.u. (iio\l'ullni Graziano, eare ~ d:ev~mit :paPii ,(jrigQrie al VI·lc;a, dar in 1.047. Il'elltdic:! a .reapirul. ¥i a r<ev'Cl~d:iC<l!l pa,JpiditIiK'-aI. ,In>~ric3 ;[I .adAuga:1 d ern ...... imnwL. 'cmol ~'i :imil'ilieren,t (ata die ~.ucnui le spiri~llllle" :Deelilirn-!i;l privi'lDd dllpm.il.rcii sa itav.allJle delir.lleJies;~]1 sit~ (Of!! de prob.it:mc.r~ reli.gioru;c. lilj) i:Ii luj de' re:sp~c! :p'l;nlru (l yial:iU iiscetUc:Ii ,iimd bineCUlIiQscut4. A fo~rt WllllOi. ~II P<lf)fi de·la. ~mm iI'l XII:·Uea" (Tlre Pope.s~ oil COI,u;isft B.i-Qgnlpllicol Hislory ibid .• p. 175).

.Dii;pii [!fI1Joon'eil lkiJ, O1I'1I'I'ep1Cmo:rii de- plfmpcfull~bre au refwzal: .!li;i-i C(lll(cetio~]e~ ~ulsi¢rilll" lJ'nn!;loru~. pO!!!ilgrnf din El!ddopedia Cat(}Ur;6 e"le sCIl:lnific;]!ti penfro a cvidclil~![i depi'~ ... ar:ea m.oralil 5, iil:l't~gillPn.:'o~ilmi:

• in mOJ1ner~llll ~IJegcr!'i IlJJi L-COli li11 1X~I~ca, In ]04-9" pa1ril,jl anili'll:lIuii IQr Sr. Bruil1~; epis:cop -cI:C 51f:'jl!ni., ~lintre2lga B'isericii c'ra. ClLJpri,!lsa del.iciil.o{iie.. .fin~~miii diiS!pmlse. jlJliilit~·<l ~~erise $!i: adeval:llIl l'u!!l!:-se illg.t-{lf;l3t: Sirmon M~gll[ dioID!fI.e-a aSlipra, Bisenci:n, am 'careipopi ~i el)iscop:~ lernUi U:u.:lillal:i spr-,e IlI!X :ti ,<Jemie lTIJPI".':1li

IJire'ga1irrt:-L'I ~!ti inl ificli. ~i ~~CI id a lJIi'lpi 1(I.r lisa :nn!l.lt de do:ri I., stilill.durdde m()rn:l~c aile ~nulto.rn dilltre e:i :fUnd f)(Jlllf1e joase, iar jlii".!iC'1 it;~1 celibattllllJi Ilemru]i lid rcsp~c'!ota.

.Episc'Gpii i~i. obl.inl'ia!,!l fUDlcl.ia PrilD IIIwdaHtiil.i l'leobi:jIUlill(l. ,'k:1 ile: i{:lwfiil~d. ill ruwQ'!leo.rdma.'lii eLI jl[-<lfecsia. i'ndllpl ini!I1Id1Il~d dif(lorii.le nUl de dmglll:1 !1l!i .HriS:lo:> ci~tru d~l~gll!~i !.Ulilt~li,

S.2

M~I'I'iJbrii ,ellm.lllui ernUl di~I)I"e!;ui!;i ill muhc' :~relllri,. ier ide! le IOf 8\1'3ife. liD:xul ~i Imnrali'iatea. illll ,1lI:c:vell:it defi:lii.il'Qrii pemru vi,a;~3 cle-ri,e,m,liI. Daci1i .aU:loritatea (!cieziastic-A a. decizult' [a l1i\lc~.I!l.iuJllikl. BiseriC'ii:, .3 dedZlil'l. in, I'i1:Od 'IiIeccsaqii ~n f.Brlldul restului jil.ucopmi i. P.roffilQqi,onal, ~utori:l:l'Ite~pillp311i nemaiftind 1'CSpL'!C'latii d..: m~I,:i. H. crewut Iill!selll.imue.m:lu!· [mpo:lri.v<! Ciuri@:I1 ~i ." pap I:itiltt:ii.»"

(Eru,:icIQ-pema ClJl'()ii-cli., vii, :1>. '19.J~194. Itii. p, 1(10·703)

Pspa Leo11 ,9iIIX-lea (c;pciisco.Il' 100];, m, ~ 054-) a fOS1 m~ mrcntu]rile:r' lipsil de sr:-nvp1!lte care $i~3J petreeut PQfllific-a~lll fiieilncl 'luI\I1 .Europ~i C'II 0 '1nJ1Pfi de cilvaleri illannl'~,i ~·i ... IAsa,t lumaa IT;Jl!li rea. deciit -0 giisise. Biscrica ] ... il:mmnl .J..a,ps:i" (~.c:ii:l(lg), adlIli.land clll:imidlital~ (':5 .. ~iiI o.biitllll d~ LeI ,c;n:di:llitiL. a dec3zUlIprin oflllrirea de ~crii1,cii 'l!lilCJ(1f t<l!l~i zel {thmijkol.i)...i1U se !ide de te S,,8I dezis Ill:e I:eljgia sa" (.Eru:.ic/.rJpedltJ CtllQJicll, ed •. Pecei, m, p. ~ ]7).

S[Peinl DDmililll (l(l0'7-~072) .• eel i:'iNii (IiIVer~llliUirc~lzor 3~ ,e.JXic,ii sele, . :;mgrti.'IIi;a. (Ii imll;gili1e'iJ:llffic!ll¥~toare a decili~-Ji i Hl0ml:itil:ii ,elcrica.le in iI''iigi:l1:ile teribi:le ale CilJ!:ii Gomorei UJuok 0/ (10.l1rOl'1'12'1I1. un cwrio, dOCIlIJl1;ellt cfe;'i'lillil tare lil sUITl"3vic;ru·it hi mod rema:rellb-il 'IIBlOr secele de .ascuUzi1ill_:n. Iii il!rd~ri !lc' C'AD'Ii OI1l,'3:I1~lC' ·d!~ Biseri\ci1ii.

EI a seris: .,0 I.clIdintA fi!it1!.lVllii de .mJ omori ~i de a, brut<l,lil..'l apan~ in rindll.1 ,llll}ilnr. Nu !i!!l!_ nic] Q illClir.mlie s:p.~ a .. ~i j_nvi!lilg~ ,otlele 1:0'[ allom:ir.l.s:Mle; ili'iLd'j:i ]lor 8 fi .a:nlil;lJ li ilii Iillfim'll'Ur.i U~O!im si, foloi!lil'li:l lib\tlta'11e>l de care d:isptlll. !iav~esc roa(1.) crimele,"

.Do;pa ee Ilcen:eWiI 0 Vi9tii ill~reagi'l vietile pa,piJlo: •• laMlIl A '[lOll (], 3~19(12). iSllolie:: e[l~ez 4ii ~diooli f'(lI1d1';)~or l.I'~ ]lI.c:rnrii The C-amlwi(J~ M'olfem fii.!tor)". a I"Cztllll;lt Mtrd .!il itu:dnnea. pa,pnU8 mi 11:1<tl'ist1l.:

"IP·:Jpi.i nu au fo5t.c:Oar tlt:i_g;;l~.i pe wa;rii 1'I1ai"e. ci 1i!,]1 ~i meUI! din .a:3~inal 0 ba7jj :tegalii I!I Biseric; Or~tille~i 0 c(l:ndilie II sa'lvlbi i ,"

('{fl.e C(lmb'l"idgt! .M-fld(!f'I.1 .fllslmy .• 'ilO~. I; p. 673,.6,7)

I?\larle c:5 ei I.alil I!JOIt 1:-<1 t:"~mpllll pe iisus H ri stos C:3[,e ~ eJm,is ace;)S111 iilI\la~mur!j u:d~a$ii: .Ad1:lce~i-i ai.ci pe dlil~m!l!lli'i .unci ellu'c ulli mti ","'O)i ea ~.ew= ~'i omo:l':i\lri-i in prezeiJ!:a mea" (.E.v.~ghieHII dupALuc1li, .19:21, ImtmiScr;~Stil de 10 M~g)llele Simlii al Bihlilci. Hri'~'ish MUSeUl'lll,. MS 43725:. l '34,). Biibl:i!l catoJi.ca pr-ezlliilla I) abMdiU:ru Ifmi bhindfi: ,,:lat· ,pc' d'1;I~~ll'illl~i mci. l:3r-e :nIJ :tIOO~pt.; dfin:IiI~'i;l mea IIs'Uprn :I.or. .adllJce'l:i-i im~o.ac(i: ~i I!1cidel:i.:i In :rOJ~a m'li'n'" {l'UC-ili l'g,;.27). Pa;-p:ii.IiI~~"Wizi F1lic ~0I1. CC !lta Inl pli.tereil lor po!i:lIlntl a·.1 [J[~!111l poe I!isli~ d(-qiilt lill P-1iOf~l al f.)aci,i., dar Se' all*1ii C\I gr.ij3.sii diisC'lIte desp~ iDeesl . pasaj d:in ,E\' ngheHi care 9!1:illlenz.l'i tD't ,~ ce i~i :P'1<'O;ptlUe' c'rrc~Li:li'ii!imlld !iI. 1'1~.i;l~-I}zinle:.

v,a:sEiJe d'e ramoi are pap'ilIiU~ll ~I sdri51!ID~le'IPapaJlle

I'n. 'l:irn~lIl Sr. h~ru DiiilillJ.hm gf.s.im {I I)ef'crin!ll. desprc ,ex~S[lelitil iii m:i marine :papiiill~ fO:mla~ din Wlru:~11IlI Ii i-l'lI\l:bl)illiic·j cr,~ti!li. A fest Dl1ili,,1 ill~~mcialfi in all~d ,81:>::1 de ciitre r'apa IOHD 3.1 V'I':H-:h;:;JJ (p~J)ii [n'IOO anii Sn~~&2; d!, S:i2:)1" d3r detailli publ.icc ale tilimJ::!lIs!uuHor ~1lJ Inis;iLuilii~or acesteill.lI~ e~islil i(Efu::.iclap(!J~a B,'.:ttmit"ll. '\101.6, 1'973, p .. 572). TOilll,ii. dilnT-Q rl"eft:tinl~· Ullica ui'terioMii. i:ir!regiS"lrnl:lI I,lil :W43. despre ,.J1Qt<li J:uiPi:al()'m~'.ilI Pa:pcl' (Em:id.opit_dia lui D'kkl"Q-f" 1759). "ni'iltil

NIEXUS

d, !!oeaslll, ern. lill"'! ope:!<lJtiQl'lah'i. la mo:m:cntuJ n:;sp~cti\i., Aceas1amgRstrnoo ,e.x:~['rl:u~~~ II ftlst !lIstllli1l1d'ocl:lmcl1il~ cere 01;11, aPartifillll~, IJdarliput~mice:j falUil'i~ I)o.mitili: C!',{lsc.e!il'lll. ClIfe' it Jucat ltlll rol lll'lprntmot illl rizhoaicl:e Pllfiiiiliti~i~ ,de;l~ m;mlocliJ secolulJd !II, X-leal ~] i:l1cep1!Jtul ficcollll'tu,i aill XI~r~. MOJrinOl fapei em ilnc~ ftillctio:nala in seeolul aL XVW.Ic.a.llI 100 de ,O!!fti dupilk r.ntemei,e;l'e, dOO'alloce Papo Qrigorie al X:IUlea (n, I S:()i2~ l?apA mITe' ,I 57'}.,. J 58S) l-a insavci.!tI8tpe Gio[llio Va."iirri (:1 5 l l- ru $14) C'I!.I, pictare;'l !$l1l!.1l trilblo!J al flarei, till '~nrnp 'Cle aceasta ~Ol! ilCQstata 1:llponlill Me:uiflliil din SkiliiEl.

AdeviRta, valcare a accstO:f i:nsetTlinari r,ejferitOOJi'~ la f~, mi I,itara, a p<lpil~ha~:H 8ul.lleax.!i ,actu!.!lll, ~ire2.e'l!Il1Ul~' a cr-e1;1in:mnlU:lui, :il(ulj,.ell; cru:rc Biseridi. ce SlISlioo cA a"c('-Sia a ados; I:wmii R1lIn8.i .. f8rmec~1 h.lmina".

SCIIZo'l!ld:n-se pCDia.m, secoi,e; de .p'llndem'O'nilll C.lll!ZIU'C 1iI:e p~i ~~ :nnopm!1lLizfuiLd ;a'cl;h.:llllilGior, 'Vi!l'tiiClllrn:!I a recnm)scllIl di ~e vrnmell tapei Alexandru ,311 U-Ie!,l (]06S-:I(I'13) ,.,bis.erica. II. f'Q!'il scmdiJti'i de schjsmele anti-papale'. si:monJi~ .i] i'IiI~!)l~til:!er!~ 'Chi:iTica:iil,'; (Elici'clapedia Ca,wlir.;li. j,) p, 54, ~ ), .APOLrijiOl mAti muher popi care ope.!OI'u simrulmrn ~Il cOI:'I[lji.Cll:i:Ii:i~ elJ IC'lei:lal~~ este 00 episod :ptll:ill l(;Ul"Ilh<;.(,'Ut a I i wn,e:i ,ere$til!le:ii, olern da:'!leZ'i clare ale' ~~;skrnlcei un or Qjpomcil1!,i ptltemici. 'cc: "tan{lialJ sii dlobliudcascili tuntrol{1I unie all, statu,lI,d :~8pal • .. De-a 'h.!!ilg~d i:sto:riei sale Di~eric" a mst die mu[tc ori dernnj.ua de prclJe:liidcllilii. Iii 8G1urud (pOlpaL. lr1l1<1llitalea, cj''C<!lJI:ii, a. ~Ql'it i!IwttdletlJ1.lIm IJl1ilfil]oitv de sca:ndrll, ultlco:ui de I{ioi~[i!i ~i d.e va:r;S!lfl; de sd~ {Diclio1111I'ul ,c,Jwik:. Virtue & Co, Lendra, 1954. p, 35J'.

r "!,IlIiemllrile '11l!).d"~me~ tiISl.'1iiC·;l i-a c!!l'aloga'U IOc' Inll:i~palPi col •• di!lV'o]i pe sCElliIllml. Sl~ Petru", I1r'd"inzami ,e~1 emu num~Ji ilLl mod ilegaJ (Di ,to/land CclfOlic. idem). Aceastili dislill,C'jie ins3.Ie.slep:ur aibitrnr-J, 1P~l:11lru c'iiI'i~llre Jimp~ multiply eraeles in l1lod: CO!~lO!lte la adam:t1rile bi:S'eri~1 Lima (I Qonfesi:um~ extraoFdimll"3 dil) :porll.m. Biserici:ii:

,[1'1 mQI1l..e'IfI~e diferite aile j,smriei ]b.~sericH. pl'C'lcnd.c~]ti M!C!g,1'I! i :iliiiJ'iOJl~~lul :popal ty.;au ridiCiil:1 ~:~ ;<!fill c'li:lere~,1a~ ~t"e:c''II'~11l1 fum::tili pO:lflti ffi'C"alc'. ,s:fidalld adilvaml1u~ QcuiPan~. al ScaUIiill.diii Dllpa spu15e:le truidirmllil'liui Hetgcnrother (d. l800). Li,lti:1lti1iJ1 [lnil:i-papa <Ii fost Pellx ttl v-Iea (]439-1,;f4:9). Ac:cca~,i B1u:tor:rl:iJlte:' >el'!umJiIii ,29' hi. 1IJi'fil3l'OOlJ.'\0a Qrdi11!e.,. (mlmil:ldil,.i)." (liactdDpedi(l Cawiicrl, i, p. 5112 .•

iFice-are' '~e ... iflie P::q:l1ll'il'1 OIP~"MlltilJ 'em ~mthlUl4 de' :fui.:1n.I.i;[i;11 'milimrn 'fi:lI1ll1idabiRc. lar siUbiecfull luplelor d!inm: pilpi eS~e IUlllii m.l!JliI: prea "'0I8t, pernru II pmea fl.re~m!1a! aiel, Lllpl,c'tc lor IPcnilllill.~:llIiICilie e<r.",~ dirija:!:c' de .(1 <Jlmruriici yuete~1M!,~ iiiil' CllvSltilu:1 ,,~chisnm" BU, este s~tfi.lcimJt de pmemi,e :I'Ci!lIm a descria IlrOrul1zillll1!~ ruriC] dezl.,\IIl\uite de-a l,ynS'ld S!(!(!(JI,e!Of [Iil, ii1ilmlOml r~I~lgh::j, crc~tiru.:.. Istoricijc<l!kJ'!ic:i recUIlQSC: cd .• pout!: dllar:!li liC:!!!~\ lUi cS:!'C ~kti:~u:t SigUf care'din eele dirliH romuri pa.:paJ~e CI,o;Ig Parprii ~i care G-:r.au 'l!l'ti-~apii sau care ;!li1il,1:ii'Paipii, era cu,!Id~ru:a1: illiinti.;panm.'" Encki()perij(J' Caroller;. ed,,, .P>i.x:'Ci" ~i i,1 o,~ de aselllen'Ca., D'ic{irJJM1.r.'r./ CatGI'ic:.idlelill)'.

AOIi:iII$ln ellt<: g:illidi reil ,eh:ricoliii rn\io:mdi dar C',;.;:isf1i. mull!' m:li. mult dillci,)lo de aceasUi pru:I.C. stranl:1i: o\li, aC'C3S1ta sc pootc Sllsi inca.rte.[I i[llitlll .. {1iI .. Sccre~eic pSJri:m]:Eilor c~!ini." .. ~risal 'in I: 6S'S die e;pisoO'fn!i IH)mU Josepln W. SergeruSl ,d.c, ~.1'O 1)1. 'EI ;O:r~ dovczi p:wlfe~li:le dill ,arhiv~~e 'C..e i·au fOS1 pu~e la dispozili~ de· ";allr~ Ifi~erica" ce dClflnrusl]j~ d in a:ulumnLe

NEXUS New times· febmarie • Im,.i 2(1)'1'

penesde ale iSl:oriei parpii,le' au axi&tU palm !!lapi eare o~palll .sclIllillull(-ele) papl!l(e). :fiecar:(l: i:rri. clad~ri. erase !l1l1U Uiri ,clife:rire~ operimd bldcpOlldel1lt ell Jlroprii ,cardinaij:i Iii poopri.1I1 l'er~o:niJ'lI $i slls¥mandi proprii.le: co:n~ijll,i cllil1onice. Scr:ii~om~ ii lel!IlI!nliiri. ~l!l:r un e)l,e~p,llI diIll ciil~~ ] 2 ~"'el];lri c'Ii'!!idil'J.:!(p:le de .pa;p~ es'le a..ce:~EI ,Ell Papei But.o-.p:roc'larnat :Benedict al X]"V~'leil (1425) care" 3:lIn de-a randu.1 a Cost riv~hJI 'papiiOf Benedict all, Xm-lea, (] 42 7), CI~l1lielll[ ')1 vmu (14-2.9) ~~ Manion, 8.1 V:..:I~~ U43~:). :i"111 vremuri miili :~':ecellro, 'ist'oJij,ci'i bi~ci'~ !l1lI f:Qlm;,it ri::ferinre ~Il,g.er:lii(lm;e pentru:a '!!Iomi. deSpre!ll! [Pcatmlea rnCll!l'biru <II Uflilll set cvadmp],II,c3 despre .,o;pustll 3nil:i'f!"pilor" Papii: o isfQrt'e iJlfigr(}fi~ "i'.M~ci.ra). ~;i ,iIIIU, d~i:lru':I1Il ca, "a!l;~tll r:illi I~~ Lacu! discliI,'!ruilor (iu d'l1i1e de reF~rin'i3 31 = B~cricii) despre

Un ornement (jIjnu,oco,pje Ci~terdanj ·aJ Decretum' Gmt~~I1J. ara:tirnd IPl.lte~iili reg~;lor ~. fiind subor,doli1~ta Bis.ericii. Aiei re:ie~e este ,aratat .c.a. prillll'il1il1l.d a;utorita'bea sa de a oondUlce-de tCli IBiseric:a. Decretum' GratitJll'i este o oolec\ie de texte patlristi(e" hotaralii palpate ~~ decrete concH'lall"!e care ,au de'Venitinc:epand 'eu seoollul Xli;te::x:te'le' :standardl c:!Iiin canon,

lIli~rilel'e~"lI motlvele IPlden..cicll'fitol" m~diliplir' (EIU:idtJ.Jl.edf,r;l CflW/iC(l, eel. Peeel 'iii, p, '1'1)1.,1 OS; Dicti(maml,C(Jt(J'fi{;").

I'nlmducere'<!, ClUi8nttlll'ili .,;anD:i';p'~:lla." a fasl 0 mi~!lre re[rol'lpecl;1i'l'!'i a biserici i :p~nul!,J a el i:mj,rm ~,eB[i!tDtcll .simuitOlneitliif,ii pnpilor ij:iistf'ld pe-Intru a eferi (I u.cces'inne i:1lli.IJi,isleriOl,l~ c'OnlinUil a, p!lJpilolii1!ela, Sf. Pltlfl.!, palla III lIlC"ttml:III,1 B>eliCClic,t al XVrn-lc:a" 1::0I!ll~~, OOI'e.Eml!J1i~ Ilropri i lor ii!'liliCI'I\1iltlilri ,ale Bi~nc'i'ird~1f3 :Fllptu:ll c:ii. iifinnarea Wlci. cilmlil'lnitffil:i :!l'apalc: nei'lltrcmpl:e: c, 1~ f.da. EiPi~OOiml 'Bartolome'll. Iii'hlitillil (,'142] - .1481). uli'! i;S:l:Or~;;; cllie!il:in ",i primul pref!ll;~ 0"175- MR ~ ) Ii] bi b:I~,O'!e!l;:ij i Va:~[cf!1rml u i ;{I rct'!mnOr!lCtlllca di?'~<;Qelldeli!~tl dJlrecfii ,,8 fost illllh"~ntipUI ill :perioacic refiEm~e dopa Nico~iW W (!flIap~ ]jjJ,tre858..S67); lin. inU::'O'lII de S, lilli" 7 hJjlJii *i 9 ;d Ie. ~!C'. ".,

NEXUS

Acel,e p!l~ ~UlIiI,t plos IlUll1ite .... ',1iit8iJilte" ~l 5\1111 ~t1lI"egis,trate de episc&pui :Platina COl mSIUiliiand"rn de 'ii!.II'i, dnd h.mli Vii !lOU:!. zlle" (rllae P(}lIli/lcrml [ •• Jr,i:.~ti!e P(J'P;;~()'I"·]. '!ii,p:iSCO,PUl] Pilitina" plllblieatpoeotm prima datA 1.1iI, J 41'9'.; de asema,ea ill Eru:id;opedfa Ca'i;oJicu; xiii. p. 167~76H)_ T('I~i Platina n.u a re~n !Ii illfi.1lI:liLUi!.ze,,.,,.acaIlSe'le" eare ~!A ~etrecl!IJl de-a long,ul, celor aproaj:i~ now' seeole ee 1,'8n pre.~e~i pe Nieolae I pe'ntm, rea .,d,in pictl(e; 1lu,1'ilile d~lI, inre~i$riril~ (~paqill~fld Biserici,i) iliCltc·noare ;Illllil'Uwi U 98 iUI f~t ~clJ!te plIbiicc" (Encidopeilla lJib,lidi, A • .ll1 &. Cillailc~; B1!!ck, Londm 1899). Jni:l;ia~ii din def CIJIlOSC scrieri ~I'! ;JQ dr.ejpl SI.:OP i:lla:egiislrarea des-c~ndeli!tei [Elapilor f8]~.t, d~~arilJ:ldl:

Ik:e-st Irrrt'Olakal Pape'i htoc:en~iu allllHea j Oil! '~t iUI',ati 1n jliJf1JI'l perimtdeiin ii:aJl"e a, de¥enit papi~ till virstll dill :37' Gte ,arl'l] ~~,c:,n98)j pravline din vechea baz:i[iri a S[' PetnJ. Inote"~(lu alln-I,ea a. guvema,t "una! dirnc:ele M!!Ii ru~i'llfioills~e'P-i:soadle ale l:storiei ,c!re~tirte II (R:1palic'Ot,ea. idem, p.,6,7), Datori'ti veh,emen~eil sale' ~n ,colilfruflltarrea cu o;amernlintaJr!;ia €l're'tid'iu (Enc:"dopedro Catollea. rill p iP.16l, rmITH~le 5;au a. de:vfmit ulterior sill'tonirn Clllv,~ntului cruzime I(,fri'ddopedhl' ,i,U'i ,Didero),.

,CAt d(!f§pre • Z!i.8e~e clllalo~ ,llIlc .succ~illnj] ejpi,soo;pilof din di.ferit~ sillliJduri de pe Vrellne<lilpo~iQIIIQI'". expase de llililili scr.iilmi CC'1i:S]Hstic,i, elesuat p,lhle de famsific~ri §i i!n""e:n~Di '1d~elioofe. ASlfel<iill, venit eplscopii dioce:z3ni, iii c;)r~f Qililcii stint cons9ii:ic>rar!e ea fiffid ,colil.!!pte ~i l1eeillSlllle- ;.-~i ["!Ide ale v~liI,itarl:i;i laice."

(St'i,m(IMde autentice $/. ret:1~riaSC1Jt,f!. ale. lJJ:s,erit'ii til;, nOf1m, J.I-I.BlnDl!Ih.; DD. ~844. p.414).

TOIil1~u. ]n::-vii\alllJl, filallilLTop ]1'1 don:umiul, Eliblieii, Desiderius Era;snms (:~. 1'466~ I. 536) a ,iJ;';'l:Jt drcp:I:a[C') iih.ll'lci 'c$g.d (! afirmllt

ca "SllCC-esiulJ~ e.steimagi:n.i.il-i'" (Ermim.'lJiS<; AdJ~'()fii,~jdiIJ NoulN!.sfame/d. foL .Basle •. 154.2.) pentN Ciip'lIIf '1 simplY politrc:ti:zatr~iiI actuall.!!! este oOlllir.rl'ai, fa,P~!il:I.,OT istodce mregislmtc.

Laiil,P'EOOpili S;Od'e~ a1l1i dll,:pili dODu:lia P,!I(pri A]~~mjjlru ,1)1 n~lle~ (d. Ul7.3). (j·t:aclillille 'infJIi.l.C'Jlitti ~j OpUSR I~ ales pe urnbeno de BQIQ.gJ!OI ca Papa. HoO'oo1l.ls a'~ n·,lea ,( 1.1 ~! :130)1 iar bimca a :mealfiI'lUI. dot pap~ riv,~Hj; ,I!!mbii l1il1ld lnverpJ!):~I:i IY~Mroi .• a,\',!li!i.d .v 1i:eti S'iUlg,~ro3lS'l!, deprnv.a!l,e ~i !mill gLi~ de via~ hJKO:lIi. Nil ex~,st51 dubiii c! 'HuDon~ 'ern Iwtirilt sa ctiltaj:lere sau ~, i,j fa,cu roc f:brtal. pe seaWiul papal !;\i ehiara reY$il~ p~triindlJ.~i pOl;i~ia pc: ih'tJre,g Ij.um;urnu'l "'iClliii sale. .D!iJ!pa 1:rIQ.;II_[i[C-a sa, a'iti doi pap~. Ac1lludelUS, al n·Re<l! (]130"1 [3.8,) ~i IDnOO'e'liltin I'I~ n-I,e.il (] l3C1~ l ru 43) ,1JU f'osl a:ie~ii ijiih:imrornrisili in acee'<l~i zi de' cih1e fil.c,i'llf:li elericale cpuse, rnBillll~ de ;)j fl eles, PieD'O PierlOORi ~CII 8!1lti-:pnpii Anach::tl.ffi 8:1 U.,lea.) ,~ro Ud:erul mimlllc.11 line! m::mate 1fi\l81e iar famri]i1t aeestuia s-a ]Ulptllt ~e-a .llJiitglll ;11 510 ,liCe ani (I:n. totlJl) pCIiI:lm c(lntrolitd a1luprn SCail.l:lfiiill!.l:i P<!!pi1.1 - 0 C:O-Il,(i'iUIlImc-e l'Iumj,lll, llllibtil de biwrica de ~Lih:i .~Rllzboiul de ci"ci:iWc~ de IUl:i'·, :D.acl .pll!lem 'crcdc· pe d~nliul,ii acesruia e[ a dezuRorlll1 Q,:ficitll ~;d ~rin imoml'iWiI:ea gmsolof.l_ili: ~i :iiicollllia. pcnttu ba:ni Ci:nd ~edcoi!l~IlI.IlI!..I!':it in 1138, f8¢fiunea sa l-aales ,C Victor iii rV~[~a, pe .sc!lw!1ul pa:pni (/1;rtcidrJIHfrlilJ CtJIWf.ca,. i,p. 447). Biserica arnmas lfll!;r-oun oonflict lnYeir~Ulna1.mn.d tnri! diyWltlll deoo:!ltro~u!I ;i] doi. :papi .• ,tIlint~e CE!l.TC IJiiC~U:li'il;iI lilY peseda .0 ]3jblic" fieeare opelind. i!ide.pe'lIden~ ,(CfHlfi_'Simli-le Itlluji pnx~'1 t-atioJir:Jra,flt·e.:, Mathern, N~\!Ii{ YO'rk. 118H).

Prol)OIliUe pijcatelOl papal.e S;llIlii~ o:ferite de C"l.IVllfll.e:le hil'lerici[pri,n ~dril.iii Ent:ic,lopedud C'atol:i~e ,!Ii hl'i Peed] (I. 897):

,,1<1 mOIll!.tlltld i1ruH\irii Ilim Grig,o[~e ilIl VU·leEli :pc tt(iII:lu,1 ~'OI,al U013·,m85).. hlmcfI, e,iic~tilil:5 lril.ia in rc:Uiidi,:ii deplotabile. Pc P'lJlf'cllfsl!I.1 :pcr.ioad.t5i deV<liSl:aWilire de trJf.izilie cllr-e; OJ Uiil'I'I3[ ~llIlildi1lJ d!.lp~ d:iI:l!lo\llvarot:~ im:ll'criohd e<!!IiOlirlil~~rnl, Q p-enoadi\ ~eribi.liii de rizhoi. jar-un. vio!entii ~i colitlp~i{l '10 ;n~!jlllpile :8upcrimu:c" (l perioaciu, ,clirind i:!ll EU!ropa. sock1:lItaa p-aJe~ eondruniililli In di!)mt!!tcre ii :l'Ui:nii. b'i!icrica au a fi).<\t c-tl]'l'IJbi h'i, sill :'l<:ilP~ d~ de,~rn~1i'CllJ St'lIli~t<llii 10'1: cilire :pilrceo'i. IJIU 'IIumru cfi 11 C-Ollilri'i;!yi'l dar pe car.e p:robabil a ~i C8:IlIZal·o. Setohd 'liIl. X-hlii~ prooobil eel 1Ii.;3.i trhlt di'lil ;~n'ilIhl,~~ c:n;~till arta,i,i. esre c'-':ra.C'~eriz:m:D dleremnrc.. car<l'illlllll!llui BarolJi.ns (iSIIDJ:DC alV:;:Iticill1lului,. I, 5,38:·,~. 6(117): ,,:I lsus d~r,mG.Si illl, I)o~i[i!.d Bisetieti","

(ErIcit:lr.ipfjtlia eataUdi. cd. f'C()cl., i i, ,p. 289 • .2,94.pM!'iifl'l~ :i$i vi. p. 79l-19,~).

UII . .,It e>'e:rumclll ,slTImiu di'JI iill1!1I~.lc cfCitill'iiliitii 'II!: duee in ~Ql,uJ III X~Me1lJ ijil ;llCllliilStl dow.dii ueface s:il. fie i~trebhl ell em in nrumll:lt papilor, Dl!Ipili 1.1:111 cornela!!1 i'ntl'j~n~ ee il duml. 1:0 s~pti.1II1illij, Ghe:liU'do CW:;-C~i!OOJillici ,3 fOSl ~le8 ~apAin ~tn!LI!. '1144 ~i,~ iJdbptflll lI.i:.Irocilc de L.:LICius !ill Il-laa, r3~o.rici'i cat,olici lilfiom:emri iJ privese cll:pe .~t.a]pud .B.i51ericili ROJllilfl.e'" I{Papii: o is.torie biogl'Uj'i.cat'OIIt:i${j, idem. p.,,21:5 )., dar i'ldev'i'irul: (,"'!i'IC f'oarte d!ifel'i'l~ ha,lkn:ii. prive,J,l!.1 QU :s.roazil1ll0lWlXI]ia'lc~ p!llpalil prin .C'-,O\u 'apl1ll iLwciw a[ WHea: ,I!i, (UxIOrul.'l 11 '[;ni!:i.rnii [rI~pottiv!il propinei .. Iurme'j din Romil.

UIII:!l,pxez.ec~ lumi ID!limrziu. aCes,t3 0 cQ!ilJdm personal lrupel,e papale' i~ 'batMic '1 <!! alilcat OJ:~ul. 'f(ll'U~i. rezidcllIl:ij" c..o:ndlU§:i de Oi(JtrruUI:IO (JQ:rdill1) Phld.'t\oliLi.. .!i-,I!!U! lliiidicat

NIEXU'S

i'!'IlipQ~riVIl80l ~i arm!ltl'i: p~JRi:lii a fO>$& tli1"raot4 ~:i ;a: slI,Fedl ma:rl pi~eri de vie~i omen:c'i:tl. Rmlitg:rav iIm ]UJpUi" I...lWius a:llli~ lea " m~uil da,1;o:l':itii (,lI0I,I,Q{ pe' ~5 febru.ari,(;} l145 (E~,lddQped'i,Q PClpilor; SJiJni'lli SC(J'lW de la A fa Z, M81~hew ~!,[fl!ioJn:. CIOWIl. New YOJlk" 19'9:5.).

Irrld'liziiitia Ii crililtBillde:te 'mnpalr1¥ll cu[wll!ilicatNr

•• GJQriosul secel ,31 XU-I~a". Car-e s- ... ridtC'.;:!,l, dcasUipm Ere] iD!!UD.e'Cilite a Oiiealhl!:ei !Ii f:O,:!lt h:li!lu.gur ... t de 0 inchilzil:ie teribi]ij, (;Ii Q erw.;;i<ldia de 35 dCfllfI,i tlllp(ltr:iva 1iI1~]lllb,I'Uor ctll~uh!d ~~tb_ ... r (wmeor,i numiJi olilii\ig~nt:i)...'l'I~][I seest 'l'e:fliIII~[I, (iHicbi:zijie), se refereau til m(ldi norma] '18 e Ulsdtu~[,e eetezi a stlci!J speciaUi care co'!ll]b3tea seu re<p:rilmlll ereziai" (,Enc'icIQpedja Catolica" vUi, 'p.:26) - prin .. eiFezie' ' :sel[1I~J~fl ,..cei C!:I opi,1ilU di:lTe.rite '.

Ap1l!r:~~ia il[cllilJilzi'li~~~ 8. f.b,lit ~il'l,g:II!r.d nf(l'm.ell't mi:sto:ria c:~~i:na. cih:tcl. Bl'$CriC!l s-a uiiliit ~llIb acel.~i 5C1JP ~i 8 '!!{)I.bit La !In:iso:n. II1.cndzi'~!l it dl:\~lil (I in5t~lUtie crqtm4 pe.nmmefllb'i. ~~, pennu ajl.lsdRca prin;c:ipiUe trib'YlliIJuJlu.i.papH3J.I1 illltrod11l1l, u:niI1lSilmll':lCll1: C:CI:Whl.u;a1.0r. ililllb folL1t'm .. mel seril ;1I"jthlilillic d~: dQCliJlllell;~.e fliiCI:i\r,e rrllitu.1ate ,,])ecre:telef<!lsil]JclIIle ale ~i.lj Graliml, '. F!llslIri'lll adijjii~te !\iLlnt ooele dm eele rna] mali m~ela,torii cunoscute reodlatfL

T:lisi'itmih: mQ;iunl!l!llliccDlte Ide ,1J;c-e&l:ei perioade nu Silillt sabieete de dlspr1:.ltti :I1li11t'e iSWficii, ,1il1!'I:orita_rl, iruli [INliluJic s~ i!C~iOlmnl ii,)'LI 0 dJscrimil]arro {,'I}\ieri, in ~_iI petrit)iil:tiiitlJ ~st'ooel c~liflie. sute dli' mii cn~ ")o'JII11{)l1j 011,:1 mSl llI'li'iee[,riri'l:i de bis-e:;ietl. ~i, ap.oopc jiLim"illlUl di'lJI Fron!a a foslpus~ijj~i. In 118,2., P<lpa LllcitllS 0], :lll-lca, (] 181-11SS. ,U 185) a 'Cs.pm:rull cOliltrohll ,ofi.c;ial, al Bi,seri,cii" ];(1£ iII It~. a decl1l1t'lL cLll1nllii c<l!lllimre.reti,c ~:i a ~"~lcri",ii!lc(;J)Jci,acla ilru.P'ilttiva luJ .. 0 rcnu:iadii 'en! !lin mzooii illstiwn de b,iseril;i'i :ilel:ltm asazise !Iliod vc rellgiease, Iliml8uliOrizo.ta de cita:e pa'pa.

eli!; .(:, de i:llill iblai~mc'. in 1096., i1P'3paUIib;m al WI-lea, U042- t 091)" P<1iPi'l iultrc 10'8&-1 (99) a, ;]proba~. prim!:! dim eele Op'l !l;ru,£];li~ [care de-a hJIngu,1 tilmptl11ui ~- .. u elu.il.l~ ]11 fun,IIlm,1 da 19, :;;i aM :r'Os~ !;;'Or.llil:llilL'i1.i: d:e-.a 1:Ul'lb'\l~ 01.47; ,die 11l1[ (1096- l57n.

Erez!,;;l, sptln~lI biseriea, ~!taO lovitllrll, d;ltii L\I~ [)lIII:ll1IlCZC!li ~i era datO'ria fi~l1rui Cf'11'U.ll :S;lIll1[JOO:~~ eretlcii, Cbiln"~i .l1I'i1l.l ~n;J.illi1:e'. PaPil Gr,~gool:i,e al VH-]~a (W2(l1~[o85. ~iI il_~lire HY;l-H)8S) II, (t!:tl'Rf'"iU ofi:cilll.'1 cD. "iLlciide[~. doe eJ'cdd 111:1 m&'l:~ml'lacrim_a.·· ~Ii ,8 decretat c;i esre Ie-gai ,enlrl!l biscriefl ij:i ~\n! m.iI:i!.mlJ:iacesteia, sa {!'IIHilli.me poe eei tee t1~1 ered ill ~:Qgmll 'Cfe{l'tli:llit P;'lil, ~ll, secolal tlil XiIX-,lel!!, pa,pii ohl,i.~:!Il.t m(l!l"l:'hii cn:~lbd ;sa dicdm:c erezia ca 6illJ{I Q crm'l!illI ee sc p~depwa CIIJ .I'1lQL'l:rt,e de dilru eedul c:iviJ~ daJi nu ,e.rcZM a Iost ~<J. enre a [rnstiga1. crl.lciadu. tll'lpO'lriVii ,cuJlldui cathar:: scoplli :1l;:~teiLa a fO::;:1 sa .,ofcrt, Pi'ipaU111tii pimal1llruri ~] vcni:lur.i adi.JiQ!1l1le Iar I,a;p,i,i, ~H:UllilHgaJia:l: III eomherea de- bnll3.1t1ati. a:m~I!I]I~iiil:i ~i tO~$oi,Llll de stra;t!'ll!J!..'iJIJ'le ~e!}lm n-ij1i ati.n,ll:tl ~pu.1'" (Vl~ Sioly q/ R.{.4igifJu.~ Ctmil'I~'.I'ver.)'y" Dr, lI00e,pil I\4cC<lbe. 19,29. p. 40.

'C;,I[lh<ll':ii. I,:IIl, grllP do ooinilrlii ~ll'ici. f~i 'P'io~i. i!!1lL fost. le:}1 de or-galJliZ<I!,ia cr~~liLli'i pen.tl:u II fi. d[ii\lll!lJ~i, e' e-s!e greru astaziE'l r~a:Mzii:Jil] nd'!mrr;u·eBCreflt11 die CR~I:i n ism ~,i pat:im.i'i e"Ill1~<J!!~ith~:r: aspIre ale pa:pHm: IIll,'PQI!L1Y-'1 c<lilharilof ~~mai tilrz:iu bnpolriva dliscipoli'lor hli Frederic !!I U-h:a ~i ill Ca"",'leri~'O'r Te:ll1pHeri.

.Pap:l! Ce'leiltin it] ,u[-hliJ (I, l 06-]1 '91B •. papa itlln: ].191 -I ru 98) a si.I!>I:iiO'i1t de:~izii! auk<noari ,a rapei. Lucius a:1 Ul-tta 1ft! II lnliiturn 'IQticaUimrii de pc, fa\a pal:ll811tUlllli Pentru a roaliza aeest ~llcro.~O! ince:pl:Jl'lJl seco'lului, al Xlll-len, PlJiPii In.ocet1!!:iu fill. Ul-~~ (I:..<Otario rdi Segl],~, U{l,I~~:2:]6,. pa;pi, LII.tte H9i:!!. ]116). "Ulm,d d~n1J["e eel :mai mia:ri. papi IIi Ewhti M~:itl" (BIl,,"kJopeiJia Caf,o!i: ii,. viii, p, 1.:1) Ii jJiJ"lUl'!l;,it till Domi!ni,c de GlIzm.m (J 170-t:223) Siij, f(jiilllileze un gml!) ,dead~pli, fiemil~i T!ullIfuti .,amlata calo:li.ej:~ (13rw.j·clo[waia· Caloli:r;;li. v, 11, 1,07).. ~i u fO~i!'lili;lIi de 10(UlOO de ,edesL~~ ,!li lIbst. ftii'lI)ifUlii CIII ajliltorud ." 2(001) de c;Aval,erii. M~'I~irnnea gene;mia. ~.Ii, eticbettll drclPt ;,lliiet!Jwi de capete" dar Domin i",a ,eODS'iderat .,oosiea

Il~i [~ SiltS HriS~Ol~" (Ud'e:rn '[ ~i rnili taJ[Z,i:11 a spo:i'h: IUl.miJrul OCCS(U'm. on hlC~ ]0(1.000.

Scrill,wnd ca~ol'ic cpil'loopllI Delany ,(d.c. 1227) a, .SpUN ell (0118. ]U!ptiito,u-,e lot 'bilsericii ~OIextillS la 500.'000 d,~ s-oldap,i a I,jjjplial iml?otl'iv'ol unll~ PO~OI" obisma.it ~,:i llC'UlifliftiJ:3:1., C'iil1~ .:1 ",&rut di. m :p:rac1:idii, !ii!>!.ermd feligio:l, piI[i31. era. (li'iollol ~i :Fids..

Cnlcv!lilh Jm:iJouiva cadna:rilor a irneC;pul ill12irililil :1209 ~i ,;1 trn;l 0 derm)lilstrn~h: eruda. 3 milil;l\lIti1or bisencii,

Amlllud Amaul)' t~. 122:5). lllbsl.elc dill, Clte_;jJ,lIx. cQmand!a, 1!FU}~elc ,l1fMnd IIUl :st.eag,pe' care [1:f8 0 cr\lc~lI'f;;rdc iii Q ~;;);bie., jar mernb!!ii [Iobili nl! ir:rnl1l£:cze,. pri.t.li~]j\~ CI1!J;{: !jii dueele de Bilugmidi,r!l ,:~ cO!liI.cile de Neve,r~. n mso.~e.all" A,dcloIu.m.d cst~ c;i a'll.Il'Iici dim!! ,",l1IllltE! em aela viI. Erii dar diil"ocliomlti !iii COI\I!ltlliitili !k: .. b!isericiIJ Iilli Hdstoo·'. Urm:iil!lu'l i'!II iIflIIc\i'llnile abiilelui ATl.lOIl!l1)". bi~l'i.ca II, inll':cpl1,IijS uflul CHili cele m.ai s:afl~ero1); ... e ma.~~C'n:' iU''i'I'~ne' ,~'in i!!Jtorilill SIll ..

tCe a. Lnl"fl'lml a fos( g_roazflic. Cr~C~B;~il II pomit d:ilii Bcz,ier ,:i Wi0.hl ,cronric~ 5PUIl1 di ,Iocl!'ilori i o:rn~lIlui aU fost llIiasacru'~ ]f.lU-O siipti'lltliini. UI'IH c()in:!lid.era 1l1.l1lltl.rlJl PCi'soollelor

55

INEXUS

decedmf: illl juml<'l40 000 de bii_m~li •. :f::~~i ii ~pii. Si:l~p'l1LIIIe ,ca pe: P<'lrcU!rsl!~ pri:melQf .d~e ,1300ll! ~1;1, 7,000 d.~ oam.cni, au fost dl.!~i :sis:temal!tc I .. ~iiseric!l Sf, Mag!li!3.illfiSi ~~mii.c~~mfi 11ldi...:idlua].

&!epacatciilillil. a.ve:m ,dliJc!Jim~I!IW ptil ~. :sa.n.eputclliII ~aza, aLI, pr~vir~ [a .pop!l:ll.ali:3i onlpmUJi. 'Bhicr; St1 ~oaile spUllile !C'A 'COl !ili!lul dim! (U'3¥ICil: mari.[llUsp!iln:,~[ bilIl~l?opuLa!!:e IPCl1Ilm aeele mmufL Ceea ce:[e r~:maJrciii '~!Di II'riv~rtl ~aJ!lilM8Cfilj] din 22, l:lIIl~e W209' ~~t~lilla.lrurn, ~i!psi.a.d.(!: di:scemMl§!n!~: :iI,acestu.1'a •. ,Raul, aV~ :lii!H.mli':~e.

E.'sOOrem.al,cailiW cii, ~iI mVf(lm.urircceli1~~.1lIIIiI IliU 'e::!i:iStel!l

••. ' '1' -. • •• - . • ... ~'·I "

C(J\me!Jitlf!.~ d!lspJt: orl)l:l,l~ tnSru'liCI] "'ifIn.palm'l!,:'8, C8~INi'I'1 nr, I;IlI

uUimele dooL;!l!1!ii, odaltii ,(!:u 'CI'I'l:~t£~(llii!l!lit.eresu.h:lt pe"DJtru: ~atil<!!riml, au fosJtffi~u'-re i!!tcerciiri ,dij[!. parlE: eaJwlkll'O]" de III mitliTl~!!U:z<! iPwpol1ii~e iI~~stOCr al:r(lr:jtiiti :~i~iru:d:in~ mke:~lI!l!li!i ~illi ~~. :ire,h~v~!i4~'

,All/emene'3 efm1tll1 die :a sup rima adevinll~llOrlejcm~~tli1e .. de.~im1!I. inooit<!iliital'e :re~i~e:, :Il;Jf ~~:f.i fort'it1¢8t crcdill~Sioelo .. CI!I7e ,d'ores:c ... ~. cr-eildilJ, MQt[l;IWrun. ~ 8.crHllO:rrH ca!tol.ie~ preLiilllti acU!maceste crime gr~i~ alJl'l: pa,a~i!t~fi:i e:st~ ru~iltlos.

fapl'lll] ,eli ]J<!pi i au ~rii.v~ilit a.ce.He ,~rif!'!l.jl]n ]lOO'Uli~til I:I!I~ Hrist~s este~m, lucoo. !'!efeclc~t iW! ~peClial. $l~J]1iI't!I ¢ro~ti.1!Ii Dac:li, acceptam SCIW!. bis~:Ci] •. c!.!!m ,t:iii :a~ti cmciap ,~rau OllmtUl:l sIJlpihrui~;die 'I.lU ~Jltooel])t il'el.igw~ p:r(JIl\md. car,e ,aid JI<Om.h~ii, nliblll~e (I mas:ii de oam~llIi care nil 't:red~bI 10 'ettitiIflLI!lmbl.l pro,fes:~l mm.odl[ulm!l!l. alWmci a.cc~pffim (} nlii!lC:~lllIii. C(lca. C~ esk!: dillcolo ,d:e (lr]aeinli\o~alii ~st~ ca., :aJtUlnc:i ,erutad ,a.rmata, c-a.rulicall! rjJstm(lbi~imti"em ,ceamaiim!!iJb~l.a r.eiill8ri~, de; lIl.c:is pec<I1re EUiW.il'l.l. 111 v~~"'~vrno.daltii.

F~ru.1 ,c.i pa,~i, :p~!lieau '~lt(lrilg3J (I u~m;(l'Ht8i U'a:g.tdii£ lImanil mtHiJ, • zimi ep(lC:~ Ililmil'!8Im ~I.e 0 dov:a.dii II. orlilm~CJlre poatefi~e:rremii 'tie.jcredi!!J!tal oa!'bii""

Dll:pi.iBeziu~l:!lliileh~ IMsllr!cii 9i1.ll~ill'U.]t mum.f:aI.pHllla.

C<'!I)CaSiSQI:IRe,. cea mai m8lr~fui!1.8r~8ita. Iiivrem!1.:[m'fu~'01' 'mpecli.'I,I'e .. Aooastllllllre!'lh >C:Q~idera:~ ;mp:t 'Il!lllp:remiu 00 pute<l! fl obtml!:t n!.!!!"Il<l1t ,1i1ilpiii. ~u[ji ,~au 8mi ds ~di'u~m care ~ns:1i a. oed!!t 'dJu~a R!l!nul.] Qlu!]i dela j'a.flli. orn~l.!Ii1UJi Bib:i.e'r. (Ui:Jr:ea e.re;dog. Dr. .MtlMlf .ou:ir$afil1, NcvJiUc: Spearrmlllm. ~e~e:z. W 977) •

.E~ellliii s--a~ C!.l!~~m!ill!'3t al'U[lC~ callLd i!J'U .aruz'itcJi a:~,ti 5000 de OOiITI~D] ,a~ rostm;1s3cra~ Ill! MilflIt'IiIillli.daJP(!: 26 !lepl'emb:rile: 1206 .§i Guill;JiI;!me de Tl.1d~l~ liif1[egis,trem '0 ,~criel)e illspa1m"i;inlitu;lJre II c~opir!:iri~Mma*i~o1i. ft:m.ei~M s:~eop:iiilo:r de cam: ,iQ.a.~kla h!l!i Hri~l'Q$" .TreIJllii~5ii.rcJ'IectMl ,own ~illJ zms!:!. ~r"Opo"iidl~.dreili.iirllV;'it8imri.]o:l':llli. BriLslJOS a ~jl1Jns sa tle ba!Z..a ]I!fl~i 3scm~r!ell agmsaiilli1fl:] ;6::li:I.ih!.."'1'l!IIiIJh:~:l.liII'IpO'lri'llSilmill~ei.ot omene.~fi. im'egi!Sil~.ri:I~ C!1il:haltilo:r ,~ I itrz:r8tll1l'!al :acesl:ora. au liust di:SI:!1l:s!:la f-l'll dern.cmilos ,ea ~Imcmhrii cl.!l~t!JJh;li de ,emllm'e b~sericii iac ilceste dOVl'::Zi. sullil.t O:r~:le de .Eru:r'Clopedia CmtJlicii ,sl!1ib, tlllll:ilurn.c d~ c8pi~:oI.m9seilt ,;,cadil'i!Ji.i"'.

Nelfi'il:ull ~rI s111re s~ dobamci~BiSCa ' ... iC!lOdi (;ollltinue ,~~ mrobitn8in:ln!lJiptiii dait()wi~{l. fo:nit'i~a~~il(lr '(l.a.li:l<!1rim.pa:,ii, au adQpt1(t Q p(l]~tk:.:1i. o:licii:3iI,~ de d:istruger.e sfstem3!I:idi <!! Fem1elQr, c18itlliirilat:.".liDo:r. ~aLn!t1ri:~tY.r de griilllc ~~ :Ii vez.ilOil" acell1to.r.'I.

I!}ell'.ast(lJfBai camM:ii. ds amata c8to.lk! a. Iftlstimen!!3 .~~ pierd~ril~ Cil;l~M!lraJe ~un'l: goo'l:l. die m~cl~s. ~storicii es~~mei)zii'cii! peste Soo dLli!!i!lJ!(t ~~o:m~1'l: Illi l1Iisplinn de 'pc: fa~palii!luulr!irii

'im. ·u;matlleva;i'5M[i.loi!'~, .Du!p'<l, tre'i seeele ~i jUiliillta!~e de 'bm1a,UtlIte !ii cmzim.e, jJ,l!Jprepd diM. ElI'I.wpa !ha.adiaciiit amo,c:ii dUll! !).i!. dart uiltimSi~u.pti'i. ~mp,otri.V'.IiI. 'cath.ari]or,la caSJtellil'l raltiflicat MOOIte-!le~r,~III, .1.244.

Mai,tmiu. b.iserica II. (.'ooresaJt naiV' cllili1otivuilmaoelllill'iil:i 1i1ka: :p-re.::~ellil: ~i ill dislmg,eirii C<II11'mr,i~Olil1lftlst "bo.glljti<1 ;a;cest.oa;a, .. !iii ofeililsa. adus:1 prec.tBor calo'Jwi. canzati de iglloo.3111.111,laicit31:e :!;li de,'!tie.~i]c: scamdaIDoase ale CIl!.iJlllI.!I::i~af'. (Etlcic1operf{a CatIllHcd,. [, p. 2!6.S).. .,1:I1C1n1zi:l:ia",;splmea cpisc:op!JI] :BOO1o (Ie S~gni, lIllI scri:iJoor eaoollilCl al seliOoliu:IUii ail XVI .. lea, , • .afOSI rullliVelllla~apel:ltru a=i, prndiili peeel ]M1ilil:i de oog9Ii:i.Pa,a. ~l p~fi;i ace!>l'!!!l!.l erntli amJel:lil;i delll8cruvitarte. iI disprelui.alil.pe .DlImmel.ell peliLh ea :religia :~o.rbese iltlecalli. ~1iI,tt~l.m.pGlJO.p'Rooga,tii" '(,0' j~llll.rli! aJ fN.lPr1or, MoCa;be, i:dbm)"

D~l1I II'!::Gc3~i: pcrioaci~, d~leazIi. iSi prnm:ge:rea. m'l!mth;lIililiii papal 'E!:lm.eric;, care splmelllc!'I i:uue:resl1l, papailiita1'U de: a pe.rse.cUlti. s..:a dl~liIliil!l.1!Jat pellirm. c!li.,Jl!Il1 ma:i ,ex:is:mu, eret~ci ~JUni[i'''.

Ex.islII CllilinW \1'.000 :ptii!ileru~la. aeesie m{)tj,va~i i~1li is'lma ool.igi.il'M'? Se cliooe >e!jitWlim lI,ttlmd,l clrll!1 [,emum sa:v:oo:bim Cl:I Cl:vlavi.c d~!!ipre ao:nduce-cI'e:ilII di.vin!'ii!l"Sfi!lltei:B~serici. Romuel'. Scri.i!to.ri~crqtiitli, cemaf.li:res~l'i. oilldiiferellVt,a: obi:!jI1llJ[!iI.lTa1il dee:d'ew{ir, ar don ea 1I.(i~ si'i u:itliim.l)cesle uni~pmri ~i sa, accept!'I11 ~!'isco:cirea: c~ ,.,slln:lii, .fo'irin(i'·le.rilllII oam.elili, de 0 p.io8isi'iif.itegriJt~I:e.~ irns:llii!uID avea sa urmeze,

'Co:nti!il!!!!!.Ii'I!'·fi! iJiu!l1i!llml ~!nili1\lt«; ,.,

IHat.a! !lutDiFlIlh.ri:

Un.el~ (!altelcgail£ de ~8pi ~ili de ~"~ilimlll:1llll: diillistor.ia p;Jffil!llit8ifiisY!M eMiIiIlHtiv~~ c[hw8ir ;j;i8i:S~r]e:3i ,a,dmit'~8i.!;taJ.rn!ltl 'p.I!;l~" 'Cl$ti~:3i daJm~OJ it fQst ,oo:Ji[Jp.l.licail:ii.~~: dCl i'lchimbaliilc ,:3!(llilll~C: 'c8il!LmdiMtiI~iiu~ialO 'in 1.S82 depapaG:rigoritl: :::11 XilU-lca. I{~api [lQtmI512.IS8:Sl

Despl"e ,autcr:

AUilitro!iaQlil Tony !IB!l.IL,'i·hby ~i~ p~tro~lllit 2!O d~ a.rn:i ,o~oo~tilid, serij~d ~i I"lI'bli:c-a-nd pro:prii~~ fCvisl:e, t..prinoC:ipSilpc~tm AliiSiP.l~lI $iN{l'llla ZooI8~di.

Av_d crei:ti:"l~ s:p'i:Ftittlil~~ pb1l:Q:m:ic~ ~:i :t:iiilild poofllililJd! ~U:lr~:IU d.~ :mbiect~lem~l:aifi~ic:e. T(!iI1.y8i staJbiillh: ro~il!:~iid:e IDu:n,g5 dil;lr .. ~ii. '~l:!mtll!le: uS(lci:a!p;i. :!j:i soc~el.3lu dlin l~8Jt!i. [um~ c!'Iool."'IaiQ. aijul:3:~ in (leJ'C~~ijjrj~~ .~aH'l,pu.uiii:'l:d.D.~i a;mi.",~l:e la di~pQ~i.lia ~lli.lE~ ~stl'l .aru.tQrtll dillf,iI.Of fhe .Bible Fm,ud (200'1; ~'~OLl'.O~ail:ii m NEXUS 81M en e::;:lH~ei!1:iI NEXUS 9/01.03), Tht! $e~f't!t ia t.fl:e B.iM.B (2orrl~ ro(ll.1:l)Mhi. 'In lllG'2:, C.[L:I. !Jill el'(tms" ;flrcia,u JCitill3 IIll'dli!!' tir,B Sifmds of GlZfli, lilll. ru If 03) ~i Tbcr! Cr"i'u;ifi~itJ.'1 r;frl'u,~h i(200:S.i ~'ooeJilz8ili il:l ] 2}(2), .. CopU 8k~ acc:~to:r 1::'3i"l:i sl1lifl.1 disp(l!l]b~~:~ prill imhtliffiediilifl sedii.loir NKXUS. ~,i a. :!lit~'"I.lIDlIii Jo.:d!Ma .lJ(J'iJ*S ~a a.d:1llS:9J IIltlip:l/'!.vw!w.joshuabookiS.cOIiIl,

~arcc~ TolJilt' Bitlshby ~il prore-:je3zSr IClnlflmni!ta~1fJ viata privail3. a:ric~ com:o;pnn.d~lThliip~illtm c.l~,VH. trebu:i atirosa£ii iciiil!l1e NEXUS Mag.azi~c.PO Bolt 30,. Map~.i2toll Qhli 4560,. AUi.SLTaJlia,. 'f.v: +6] (7) .544:2 9'3& ru •

ANULAT A,

DISPU'TA AS'UPRA iNC,ALZIRII GLOBALE

Sa,vantii Bustin digmficull.

de fOimtaunei '!lor,OlSe del:u.'}c1.1ei!'~ fo:losit de ONUpemtru a demonstra 'beDditil~a recenti de incaJzire gl,obali, sebazeaaape un algoritm mils

:~ i ROO dreptre~ultat elaberarea

unor c10ncmuzi i eronate,

i" QJ,tkotel'e din Srmduy Telegraplr di1!' zileJc ele 5qi .12' NOi(j!Jflhrie 2006. mi4111.l d'tu lqalii .~'Uifl1(j fll Q' aua#za al,tlI: p{il"l~rile if' ,deciar-alille p.ropag(;llldicSJe ~/e adepr110r illj1iidirali ai schlmhiip;lo]' cHllIniif;:f?, rolfi plin."f'ile ceJar f;.iJ'I'e' $filii CQll.tro aces/om, SC'hillllJqn;q C-iil1l(l.li'ca est« a problema politlcii lmposrbi.l' fte evit1J'/~

Mi,'·oJf:i' pelncul' ,~a lUiIlIY! .c;,iti'fuJ· IJ'I'iRc;ip(Jlel.e/~t'''H" ~,tiiJllifice· fi ~aJluil.1Cl ,tlJ'gilmerlte/c SlllSli'IUU· de cele mai IIJ111;e Q'ri ell ,ardoare de p,v,rag(Hlrtt;ii fll1lwJQJ" p(J:f#

Cazu! oft-cia] d(!!J'i~It~'e ttl mod f;/~Uf;i~l ,rie (I serie. ,de pl'e-Slipl'llle'ri. (1 dirol"'(!l'fJlc-lral.'c· Jl',(4' a f(J,~'1 demm,J1)trma. .r;,a,rellG ,rJi'JiJ'I! tlCC'J:tej'JIT!M,j'P,!merlfiiud d!;:al" ~w.~ ,de les/JU, ,ltl ';Pf!cial; r{ecltll ,tempera'illrti ta sllprn/ll{l1 bttlJzilQr pe:rij'el'ice "Ie uD,rorh/ie ,(1 diq,ridui'ui de CelYDCm, ll.!Com1lif!' satunue, 111 rH)popal~zi1, .Pill /Ware Ii ,esl'imm C'fi p.ff!c:iEi~!"

Tempemiul'(J' milii ~i a (1_endtJr '!I~ {J r:reSf,;ur 'ilig' Clfln' r~ prezis teori'fl ",Jl.icii·tiil'ii g.rQ{}Qlle". AnI ,gjl~'RS .to. r..¥_)l~c/rai~'ur. {if! balrmla proh(Jb.i/i.tolii, cei ,care SIJ'/:U conlr-o. "~llrll mullllMi (jpRX~pe';f! odcvO.r ,decal' Orgal1izGlia Nat1:w,IUQ'r ,Vilil:e ,(ONU) Ifl ,su.stina'i;f;Jrii ~ii.

deCbristopher: .Moncktolli (Virn;mt!(lle Moucl\;ton de BrencD1'ley), e s Iloiembriie 2006,

IE'xis,ti IOOfie Win (iQmlH'IiIS ~itiin\ifID!t (1111 pm~r-e lla iflcilzffirn Si,aa'li?'

Toti oilm,eni ~ ~e ~liinlj}, .care s~d,inza CI. im~, S' ... II!!1l d:: IIcO'.r~d c!Jf.<!iprul. cl'i :lfl aer ,ex1sUi malfliillhc~:e de ern decilI(

_ exisraru illa:iJll:e: ~i cA, iiil, cOJ1Sooiil:l!;i. irU:r--(,l1 oareeere nm~. ~em:~erarumP:imlinlldtli V'EI'Ci:~I:e. NUl c ... i~1i i:n~ IlII1 ~O:II~eIlS i!il legtilililri 0"0 ap:rec~ l'IiveJlJillui de ffilicilzire. Prilf!~ipal!:!1 s'lJbie-cr de di:se'u,i.c: esteefeetul poe Cilfe! U 'Vii ,1I!;1e!1. dlioxidu.1 de c~rlRm iBSlIipm ~:e.mpern.turiL All'rlii!::!JIlil'iS 08'96)1 II lost pnrlii!fJID CIIR .1!! ci!lculat efe1!rulpe' care 1'11'8. {I,Ve<! dubiJarea c$IlJti!ii!ii ,~e tiioxid de earbeu dim illm(ls:I\."1:'8, (:(lll,cluzi,Q!1a;nd ci te:mperntm;,l gllOibOlli v,a c~lC: eu go Celsius.

In. poii 1970, experi:lflenleteElIl, ,mID/t. t:apf.if.ici~lel~ b~!li7.j d~ ab:wibt:ie OJ, dto:x:~d'l!!lu;i ,die C:lI.tOOIili dirlill iiitm(lsfe~m ,il: I~~ slllPra:fap rim~Il,t\!lu'i emu satumlf:. ~i s-a Cf',,"Zut cii dI!!Ibl<t~em1 Gan:tit~Ji~ dee CO, ac'plll4eiili l1re$IC tcmpemnllli'al eu (I,SoC. totU!$l, ~l'I!.lJeri:me-l'lile]e ul.leiioru:e .1I1I i:lIIdic-.a:t fup:lul til ~II tropQpal~'l'ii_ iU'id~ !.le\11!I1 estc:' mai IiaJ'Cfilit ~i, mfii.rl!ce -viirtbl prhu::lp!iiiuhl.i 511!1!iI: ,<ltmosfleric. $itua~. hi o~niilt~me de ,arp:rQ'ximativ 8-l8 l."lIfI-benzi le s.cculldare de absnmlie a C02 iliU ,e:rnupe depl!1'lI sarurn£e.

o pane din ~ad!i.a:ria de I1Ili111iii IIUilllgi de Ii! :!Ouprafatil Pfunaliilllillui van:! im~ereeptilt!lJ in tropo,alJlm, ~:i llPO! diflmlti'i lnapq4 ]0 tr'Q]poslferii,

~P(j~I.i_ dle Ewlllilare inioonli1c de ONU 'iiii nl!l~i 1990 ~ii 19~.l'6 ,i}iii sug,cral~1!Iparlli" u;lilei mciiilziri 8c1ilii~iiai!e de 4,.4\w~i, pe m~1l!'U :~'IJr:iiJ;~ !:I!tr-o ;seclln&. Rapo:ltul d:ilil 21001 n rodlls 30ea~tii cif'li! la 3,,7 wa!li. TOlll~;D., tlll:e ~lie5~,g1!lrc"Ualli;lIIm:e din ,~cea'Sbl ef.t~rgi~ ,a;diti.ofi<lli "<I ajUilge 119. Slll.pra:ltl!lil..hU1:-C' 'cslimo:re adr~nfI. cilt-,e ONU. dr, Hugll Ellsaesser a 3l!lgel'iU ,~ dear I 5 \\!,i'il,lvor iijllin:ge la sl1p:rafaf,A. P'eflllm 10 d:iS(;Ui!'ie: ref'i:;ritoarro' .11l cQr:I'Lrivl.itia cmluJi laefcctlll de: ~erii"'edle~i

mc d iu

(lcrcetwilc: dr, Laal (2004) ~i dr, EI:!II:tidg>e (1996). P:ri'l'ltre ,cercelAtQri imponal'l!:i din oome:niul cl lmel, care nu sunt de accord 'C'U fapl'l,d ca dio;xjd~J~ die csrbcn a.d~~iQllal dlf'laerVjl l'I ... ea un ,efCCl major i:I~lJifl'r<I e Hmaru:!u:i. 1I:j'll cum ,~uger~llll'J. ONU. ,SCi atl,a ~i profewl1!'1 Rh;:!hilird Li~dzen de la In.st:iMu.1 de Tehm;JoIQgie dun M,!j.~sachu5etts care a p.!i!l1i~ recemumpr-emiu d.e LQOOQ de ~Jiwepell:n cw:a:jul .d,e Il! 51:' opunegaDdirii coove<ntl011alc" 4~' dc~v.a:n,li au sciiscccC']ll: z:iaiI'Qrl.lJ~ TeI'egraph :petJtru ,it S.po1;.lI1e co! eJ fill au l!.Iat 'parle ~i DI.C.I mu au fosl cOOvi~~i de C(lnsel!$l:I~ a51;!Pnl fenonwtl!.l11;l] .SDCilzirii global~",

P,irerlie contfare ~~ inflUen~combtlstmilutui fmiil

t!!J1J'.i!l!!l pam.f1et[':ecent l!lt:lhL'llll ."Un ghid cam:: ~1:ita'lCia ~i icti!Jl].easchirnbari~o:r ci:i~tcrice". SOciet<Jitea Re~<Jili afi:n:nl d: "E.xh,ta cate"'f!.pcrsoane~i ()rgll!Ili:zatii,U!~cle di:r!tre ele {oMate de industiiape4rolim a State lor l]nure.(<U'e cauti .sa sl!I!bmineze ~~i'itll!a sehirnbiriiou' dim.aWricc: !jiimJooca gwpuhri in,tC:f'guvemiilmental (ONUl) ce ::swdiaz..aschimbirile climateriee' .

Ecolo,gi~Jii suS-lin C,aE:-;'XOfl MQbil (it! spec'iOllI) a.tiumint ifondllriorganir;.<llii.lar case 8C Op1lQ1ealll vizill,.l[Iiu "ccm(i,C;l]slIale:" as,1;Ipf<! .sch~mo.ari lor' d i ma1iCrice. Vedeti de cxe:mplll, l[t~p:{fwww.e"xo!lsecrel:S.org,

Pe de alt~pa~. S(lcl!eta~e-a Rega~ie~le }iuo¥entiOrlllbi de guV'emul M'airii Brital'lii, ~i maj:CJiriw~ea c-~.oeI:iito:ril(lr din lumea intteagii SUi'll fi.nan(ali de diltre siaL S·a <liflrma:l <:it ecua\ia fundlamental5a ~tiil]leisub'''enlioJl a te de sUIl, esle: .. I ipsa prob~emclelor es1i.C· cc:hivll~.eIIt5 'cu. lipiS:ll. f,'ondll:rilor", ATiico~~ di:n S"QII1dla:y Jdegraph c¥itii :In. mod inl-Clltiona:l astfd de fllcnfiyni, indifCI'ellit dcccpane 8C d~t1.~ a rii d'ezbale:reOli, ~i C8ctC d~recti.Oil1<lil nu ed ./r.omi.ne1ll,ci ad rem.,

tn ·CCC<Ji -ee priY~le :fimlil1l.tllmll. de diJtl:e Marea Britan~(; a. pruic1:;tu.hli ONU ccstllJdiazi .sclJimb1irik dimueri.ct,

doeumenecle ONtI recusosc ocazional cxislcnj:a 1!lDtl,r fonduri p:n:mHe de 1a Gu ",emul Britflnic,

A. dU5, crf1terea dlo:ddulul de carboo La sfi.,.iM Ender Gli!ldar,el

Graficul dublu, rcprod!i1S mai jaos, SittJleaz.1. 'Cl}fIcen,trapa de C02 <it-aSillpra. t¢mpe:rnhIrii; dar,. m..cii 'cel~ dQui va.f1ee at ij fost!lIi,rapwe la (I sea.IA sllfic,itnla, ,qa cumse faq! dE! (lbicc~ cbd sJUU oompatate as:e:H'U.':I'ISa cl,Wbe SlmiL!iire, S-,"" fl. canslatat d. :!icbimMii.lc de tmllperaW prnceii sdh[mb~llih~ ha:001'ICeIliIl'a:11i1 de C02 die: la 400 la 4.000 de anLPetit ( 1.999) a de:clar~u ·cA dc-a,lungul fitcarciil diolRl: 1iIltimElIe:4pcrioilcle inttrglaciarc. P!milllttula. (ost maio ,cal£! ,diLl-tiit in .~t

A exls.tat o,perloadi medimil de irdlltrel

Au fest temperafiu:-ile mediev.ale eel ptll:io la fel de ridlcatt ·ca. az,{? Aooeas.tl inrrebaie este esen\i:li1A ,pel1tn.i a aHa iliac!!

• .inc!il:zirea glooala.'" esteS:!I!1l va deve!1,i pericul,oasApen.lru. plane~,P;\'na la ra,p~,utul ONU din :200l,. af'(lst pe. deplH:n acceptat :faptul.ca a ex.istait 0 pcrioad! mai ca~,d:i!, de a:p'J'ox:lrn;ltiv 500 de atl~. imre c. 950 dHr $.1 e, 1450dHr. Perioada medi'evaHl de i[lcaizire a taCU:1 parte diutr-\ln c,1cl.'U n<l.t!,ual de YairlaW cUrnartice ~a!!'e a fast evidenr il:'ici! de 18 S~ilul ul!im~i ereg]ada:re -caIn ~.1l]2000 de alii! fnl.ltm.a:,

PQtri"ii~ui Vi na~b~ (~,99(l~ ~. 994). ~i de asemenea IliJi Sao'll ~i Balhu:llIs (2003), pelj·oada medh~vala de irndlzi:re afese cu pinala 3.oCrnau c;'ildur-oasa deCal perioada: actua~i'i" IliIccpim<l ell anul IOO(l.e~te OCQ!lSemnat: f'apllli ca vapoaeele m n Aga~ in Z,Otl~ .a]e ~erilo["iuhli A~ctic unde [npTeretlt e)ljsta o~ie peilTllanenla. de ghea]li (Thompson, 2i)1)('~ Briffa 2000; Lamb .1 97h, b: Vi.llalba 1990. 1994).

in .~.411,. un e8cadmrl a] Mannei Imperiale Chin~ze~t! ;:t navigat ClimC1! de.a.~unglll Arcticii~'i riU a gash d~lO(! gheaf~i. Estepo..llib~ I .caa!!uno£:i sa n. exi&tat Q pOT'!:iune JIl<!i1 micade ghc!lta 1:1. Poiol Nord deci~ inp:re;»ent, til spe<!]<lilvar;li •. Tot1il~i urc~ii PQlariaJu sup:rnvicfU:it De~i s-a disCIU;lt mull iies.prtl pr:eSlIp1:Isa amenintarepe cam '0 ridicii Q 7.onii Arclica mai taMil, in prozenl 1II1"!;!ilor polan .. ~.illml."iTg~ fhlllte bins in aetuala pcrioada c:1~.d:i. 11 din cdc 13 {funilii psincipale CUiliioscum pros.pc::ni. mai bine ell nicioda:hi

1~ -- .~~~~_.~'~I ~I_'_2M~"~'_~'~:r~'~1'~-f~'~I~'~'-r! ~'"r· ~'~'~TO~rr~~1 1

_ciIIIII 3liCIQlO 3il!l0I0 :!501IIIG.ao1Jla 150M _ CQIlSC(UI 0 Groentandia in Evul.Mediu:

""II~I"IMI~I!'~~·'I!~} Ern;; eel Ro~u: a dat uumele

scloionbMllil. ~It ;~'" '1JI--lIl 'C Groenla~.dd (oare i'a traduoere

~;c;.. . . inse.a:mlla ,~p.lmal~tul verd!e'~) pentru

:: :I-I incuraja pecolon i~li i danezL •

. 4'\t: deoarece ih acea vreme sud-vestui Groen~alJ.deiera tntr-a<Jevi\r verde. Nu era acoperit de ghc~uxi ~i a (ost ,ullivait dil'! plin 'piina in142S, cand fermele au ]'Os't brusc cuprinse de inghe'l.

A~ezAr~~e agrlcole ale vikingilQrau r.'imiaS a.cope:rhe. de, selul inghet<ll !,;llla in zilele noastre - Utl indieiu importllru! cearota cit in Evul M ed iu e:l::tstau Lernpera~uri mai ridicate dedit in

~

·,1~hr-o-~"'_". ~-''-'-~~-'--'--'~~'--'-~~--'-''--'~~y--T~~r-r~~~.,.,.~-'--'r-']

QIIQQ ~@

T@ilnp!!'r.atut.1 ~i (3om::et'itr.1~i8 d'e (02; d~n .aummiera din liltimi 400000 de' ani ~dirl 8ihi!~.md \l0stdk)

sa

NEXUS New lIiimes • ('ebruane - m\3i 2007

,paltea Z: din 3

Mu(~ dlnltre pI,lIi secolel'ar Xliii -'.XVI au cunl'l1ual stUul de '¥lafj crtml.al'~

lasala' ,de siap fJ11asc1Y 81 predecesoltlor'lor "ru,P'. al'nlJind InDI culml,de depra,wue

pel c'are!IIseril'a m,odemi mee.Ra,

dlnl deputed Ii la' lreacisubita,n,re.

N,e. aflim incl La s~nJi~l s6c~1~hd ~~ XfI-~~~ . ~I IncepullUI ,secolll'lm aJ .Xn]'·lelll~l 1'I:e ,o:prJ:ill ac;umlsupr,~vie1H P,apei[:IlDcenfiu el Itl-lea

( 1 ~ 9J-w..2W. 6), (v, po.za)~ pe ca:remu~,~ eatolici i~ pun dleasup1ra, Ice]orlalti. pr.ivindlU,·l ca. pe una d.~lIltte princi,pale.m.e:€oI1C oo.llsmlclliv,e ale ,ev.olul:iei civUiupe,i fll1!liropen.,e., Cind afost ales W, 119S~el a pretins ca. pre.recml~ care repr-e.ze.l!ilf;a SfMtu[ Imperiu Rom3!l"li ,ii seDaiW.di~ c:amfC,prezentau poporul. roman, sa ii ,jme .~.'ld crediUlti" il1,calita,te de Papa,. :in ace~ia§i an, el a .firut ai, dispari, maire' consemnarile anter.ioare cu pdvire La istoda Bisericii~infi:infMid Athiv,a, Secreta

~ CamW.w. pag. :ZB,1~

Biserica recuJlPa~te:,~D'io picatct dOlillFPUtine documente [ale :B.ilsericU] anterioare anuJ.ui l19'8 au '(ostmcut,e pubiioo'" (EncycloPQ,e;dia BibliM, Adam .& Charle-s Black, Lendsa, 1899'). Aceas:tl ,ilfi:rma.'~e I'elevi faplll~ ca, aproximat:lv 1200 de ilni de lstorie cre~tini zac ,ascUD§.i in, seifurife de la Vatican, .n,ecunoscu~iplllbncului ..

PeDltl"U a,~f supuae pe nobil:~ lnooe.IlP:U i-a dat 0'

de lomy BJlIsbby fi!' 1\1:oI,embtie- 2.006 NEXUS Magazine,. PO 801.30 Miaplem:n" QMI4560, AIIlS:b'alilia, file +6,l,(OJl 5493 :1900

marcpl!lltW'e §:i ,0 imensi, avere frateilli SHU. Nepotismul aeestuia ~,i ,comportamenru~ S8U despetic ,au stimi:t '1,I1!lJl 'Val de :maui-e.as.tfel ci 'in 1I.2:0~, [lQmanil s, ... auriscuWa.t 'incii, 0 dati §-.~ i-au alungat pe Inooell~i:u ~i pe Daleje Wui in. pmv.mcie. D~IPi., liwldt timp lnooellPU ,s..a intor81a, llama 3:i~i:. a transrormart -voohffiul Paiat :Pap.i1lJ InfT-o fortuea:tf! greu de cuce.rit. II a ,1l'C~i'ODa~ co. intteagal:ip&i de scrupale ~j cu intregul despodsm spoo.iif(ce ,Jl1ar~lor .P,Qlpiu"f"ara sl-i pest'! de virsare.a de singe pc: care a prO\/,oclWt..,O: In dmp'UID Celui de·,Al Pa1wlea Coneiliu LaJter3n dinA:pri!ie :~:2U, .hillocenpu alIll .. lea a cond8n1_nat .Magl,la Carla: ,i a cenn C'3 evreii sa poorte imbricrunint.e dis:t:in~. EI a deCI'etat de asemeeea cA o:ri.c,h~e vati .prins c:itil1lJdi d~D. BloIie sifie omo1'it ern. plewe de ca,tre t1SlO,ldal~ $j m~li,ie··. (Enciclopedia lll:i ,lJiaerotJ 17,S~9')., Dar scopu~~lIimcipal al Gon.ciUului Sa11!l, era ,etabo:mrea Ulfllui plan. de expansiJutlC wmiad, iD!te,[l.lia, sa finan. fUodacooa de a. domina mtreaga Euro'p~. - ul. Weltherrsch.qfi in, csre .it1Jt:entiona sat, ii s~p'un~ j-lld:eei¥ii s:mnwlu~ SC8t1n pe to~i:.regij §-,[plinpi. ,~AImata c.atll~idi.'" a. lui DominJ.c (Enciclopedia Cat?l.lim, v pillg., 107) ern, ocupaltll. ,cu. anihi1a:rea

ca:tJb3rHat din sudru~Fral:1te'i! ruar Inocenfmu avea nev'o,ie de ioci, 0 aD11a'lil pentruo interventie lin Gcrman:ia. In aceasrn, directie, el a. ceruc sfaru~ com~l:1 i~ndui dUi mili~ar Ep:is,eopul Gro5seteste (d. 1227h unul dintre ceimai eminenti prelatl ai epoeii, intr,ebaiililldu-I, de rundc: armaiputea recruta noitrupe, iar sfatllJ~ aeeseula a fast: ;~din rindilll] poplIJIlati"ew camlice, adeptii lul Hristos, tmlPud in care ,s:\Ui~l'UIe~:t'e int'olde,auna S:i ,Diavo~u 1"'",

£nalcJopfdJa lullJ/(fefQ,t ap. ,crt.~ ,!i:eitalia'liin, FIom Sf. FraHcis ,W ,Dante. 'G. G., CoultO!il, David Nul" ILolitd,r;al, 1908 ed." ,ag., 56.,

Dim muhele secole de istorie crqtini8!~a cuma fost ea cOflsemfulti chiar de Bis;erica. nu e gr.eu sit aduni astle~ de oonsiden'lii clericala fas,dna.nte aeestaflind dC-MwI exentp~)1IJ despre ceeaee eredea ~e~arhia. papllIlii despre cred.iilc~o~L

Amestec:ulP,apei in Germania si, mai tirz:iu. ~a COinsmntH:i 0 pol ,a aViUt un d,ezuodintilo'l de:zastruo,s unica sa vietorle mod. l111potriva c~dtarl1or Ile'inarmati, .,Acesta. esre fAli lndo~ali metivul pentru care JstodcH t-au refuzat titlul de {(:ce~ Mare» pe care .altfeJ se pare ca ~~ar fimeritat"

The Popes: A, C:ollmse .Btogr;iJ'Pltfm~' Hlsto1f, Bu'ms &: Oat.e~\, EllIjW'r,81 S,finwlul ,!ScauiiI;, hndll''I" 1.9164, PIIg. :2261~ Geo;rglus IL CravH ..

La eincizeci ~~ einci de .IIowlnoce1l'tiu III fest .. ucis de sabie in ,e.rudada.l[impotriv!Il maurilor] hotir,i:ta, "ill, timppJ C~mUlhDt:aJ:efaQ"

,fnclciopedia,Catoli~ vnl! pag, U3,.

Cuvintele ,P,a:pei Grigorle ,31~ lX.~~ea. (1.22 7-.~. 24:~ ; ltJ'gol:mi di CO:nllt!; m 14.3-1,241) sun! ocom:firmM'e' a

106

LoculitGlllll R,Qmei a:1!I test alit Ide, ofensati de r,iut:a,teal Papel Grlgorle allX"leal1l!1cilt.

I~au alllullIlpt,dllll ora, de: Irelll orinh ,a:p:te an'!. ilar' 181 ml~rt:ea :sa, s:aluta,tij IU Q lbuclllirie nestiviUti, &-au IralJlindlt11n rindul ere§lliniti.1i:1 10 muillime de poreele <,11Po'le,1 pllne de ,dl'spret despre el.

Papa G'lillg.Iriie, ,a'IIIX·le8J ~ de,tal]u dinlt!'oiO,f'reSica din secc.M al XUl,~Jea: biserica Sa0r,o, Sp~i' SulblaC'o, ltalla

alitl.lldiillii opresive ,31 BtsericU :t"att1· de abate:ri::iJe de la credinti; el ordonand elerulud ~au sa predice

lul lai . ~d d b-'~

"omu ut _a~c en atuaci caD -, au e vree verna

:nepotriviti bl adresa credintei c:re~tine sa: apere cFedinlSi IilI.U,CI!] verba ei cu sabia, pe caee sii '0 infigi in mi:runm~ele aeeluta p'ana la p'lise~le'''.

Cmn.lClfsi,CrociaileIOf, G. de Villlehiam'olllinl, :l*Ig.il4!l

locultorl:i Romei au fos~ ,atit die ofe:nsli1iU ,lfe riutatea Pepei Gr.igori,e 'ineit l-eu alllogaIt din orn~ de trei on to ~ap'te aai, Iar la moartea sa, salutata eu 0 llucurie De5'liivi~iUi. s-su dispillldi'l in :rindu'l cre~ti.nimp:i. om;u:tfim.e: deperecle ~i pove~d pline de d,isprel,despre ,el ..

In 1.243, g,iul;sbeJld0 Fieschi (c. 1207-1254); originar d~n. Genova, :EI. urmat ~n. S.c:3.1111U] jpapa~ iar li:Ila,ce~ul a cOl:1liti:l'iIIua~ :nea:bitu,t., E~ si-a IU3~ numele mocenriu al IV .. ~.ea U.243=~. 254)0 ~~ .,~~ .. a tmb:ecu~ tolffi·lP:red!ei;:(}SOri'i prin o;fe.l1!Isi.v,e1e sale feroee ~~ ~ipsit,e de serupule",

Cmni'Cife tui Rlchard,dln San' G:ermaI1D, xii,lpag.507.

Dupa aaihilarea de:finitiva. a eathanter < ,e~ a iinckepta1t 'ofensiv,aJ, .m:i1:itaf;~ a Bisericii asupra fflimiHei. tmpararmh.wi Sfi:Ufl'llJlu.i lmperiu. Rmman., ,F'r,edier.lck(l.l U-[ea n 1 94-1 2S0}. :Frederick:; m~mi~ cu dregoste ",miE1llmea.lumi~". a fos~ u~Umul mare monatb al dinasti,ei,fjohenstaufen. Femilia sa a rezist.aJl: armatei Ica~oliceJ.Fredieriok. ~i mai apai 'fiu:! siu :p~d~~f1virtljlc in 'viitoarc luptelfll" cu. ~pele. papale.Frederlck s,-a plans ieS! Papa, pe care ~4num:i:t .. nn bat3JUiI' de sui on,vit.ot'·, ,aspjn la poz~¥~a. de mOfnllllrhleu:dil!Jl al Intregii Eurepe §i a lu,lt:ilit i.m.p>Gtriv,a; ince,roarilof' !ui. deili-l (;olllfisca,

IN EXU:S IN~ew liiimes " deceml!nie 200'7 ",. felb:!I1!Ia'lile :20'08

Frederick ,all IIMea~ tmpira'llIl Sra~tgl'llIllmpel'lui Iloman, I. fos~ lult.mal mire mQnam al dlnllstlel lobenstaufen.

FalmlUa H a rezls;lal: Iinnatel Qalollcl~ Frediui~lk ~ mal li,poli flul du IPe,iracindull ~I!e,ne tn vii_are IUJtefo,r culmpele ,a pale.

Fnedriclil alllll·llea ,_ deta'lilll de pe, eoperta cil1ii sale

De' ade velUllldl cum av1l1Us {Oesp.re _ ,de a ri:na au p8dd}~

V81sile~e domenii, lati, confirmM:'e.a Bisericii asupro, acestuimi¢el, c;itata. din En'Cicl~pe:dia Catolica; .!Papa AleX81ndru, a] IV-lea U.2S4-126l) ... se lisa co UiUt~Dli int1u.e'n.~~ de ~oa.pteh:: lingru.§-~ijorilor ,i incUna saascU:l:te sLl\gesdUe ra:uvohoare ale o,amenUor la,c(lom.i.. ,. e~ H, con:tinuat :poli~ica fape.i m11:oceL'll~iu allV-:lea. de rizboi ~i eX.teoornllar,e a, unna~i~or ~u:i Frederick 81 U-lea ... '_ iar eamenii s-au tidiest 'nnpotr.iva. Sfintu1:u.i Seaun, .. un:ita:tea. Ic:re~:tinismu.~ui. era de d(Jmeniu~ trecutuWui}~

DCi'CI~pedi~ Catotica', '11 pSJg. 2'187~28a:

.. UIj;taiIJ~I'" este ,0 no~il!me .re.~a.tivip'entru cre~tinism. pentru 'ea nu a exist!'l!m vreodati ,~i :0;0, ,e.xisti .Di.C.~ ac;u:tJmi., Cetil,enii Ro:melall!il sustinut causa fam.ibeilui Frederick ~~ au pus mana pe anne" ticiililld. mo:io dad leil! LI!R :papi lSi se[ielra,gi in grabi in provincji,

Povestea mm'iWril(u: patru :pap~ este aproope in imtregime povestea luptelor cu(a!Wil:iaJ Jut .f'wd:e:riek.311 Il-lea - lupti care ajwnsese atii,t die, rnemeapti! alit de vizibUmanatj, de 1l1ii ~i liiDomie pllr~ mea! a dez.pstar~ cre~tinitaJmea."j eontjnui si,-i dez.pste pe ~op .is,to.ridi. ne-eatnlici de ,!1lswi.

Apoit l'me,gjstrafli. in doeWll.e;nte:J~ .B.isedcii~ a unna!t una diill.tre eele mai ciudaite po.ntifi.ca!te din is:toria :papa:U:ti~m: ~.Lazece zile dupi rnomt.ea .~w Nico]ae a~ IV-le-a 0.29'2)1' leel dois,pre~ece' cardin:a:1i s-an adnnat. JaRema., A:vleau d. tread :msA do~ ani: "iU'e11w:Pld:-G,fli 11, d •• rlli':,Ii'di'tnl ,_ •.

:11rel Popes: AI Con'Gls,e ,SJo..gtapl:rieaI.HJstoty, IDlPI, citt pa,g., 19

Is.t:ori3l.acestor a:lege,rl, speciale (care in present se aumese concla,wri) e~te imbiball de ,coru:p,i.e~i

(:Is,te un.~l d~iIlil:re eete mal uimitoare 'volume de li:ter8mr,j. isla.rica, .reilligiaasi iCMe inca sti 51 fie dezv,alu.~)t

.i1l1l oriee caz, ~n 129'4. din ni~-m motive olbscUI:e·. cardinll.Uiobosili die atatea, d:iscut~i Ialuhomrit si it w(:iu_l!iIeze pe P'~e·tro di. :Morrone (1215-.129'6) ca .Papi, sub :nu:mele de Celestin. a~ V-lea~ inaiill~e ,~j. iIil timpllll pon:ti:ficamtu~ sau, 'e~ a dus 0 viata, de !p~s;mic 'intt--ope~telli d~f.l, mtmtii slUbatmci din. Abruzzi. mn s:udl.!~ Romel!.

in .megi1t1fi ell. Ce~esdn ni se -de.zvihrie 0 aJ1Uii, dovadi'iii, de'ignoranli. §:i ,simplitat:e Upslmi de simt~ critk 3. afiduluipapal" 'trisituri eeau dmat mai rnuWt de l5,00 de ani de isrorie c,re§tmiL Car-d:i[lam s-au ingrijlo:r:at cihld. umHul cab,l.~lf le-a QirdQD~t isi vitnii in pe-§tera lui, dar j."au dat ascultare §i 30010 ~..au eonsacrat ea pa:pii.

lntr-!.ms, dinreferiateleneastre pdn.cip811e" The Pqpe-s.~ it Concise Biogr-apnical History, CeWe-gtjn·e dlescris; QaJ,lm om .,ell inviliitoripiI!J~~oi ~l 0 totali .~iJlfSiiJ de experienli. hll1iieascii<,· (pag. 2,3 S).. Cu '~atB ace,s[ea, in absents. papei, pulem~c3 maJ~inilrle ,81 Eccl'e;siaMilit'(lJ,~s' a illflo:rit sub ca.n.duoerea (;ar-dif:ia1u~ui :rizboiBic dim. Ostia; La~imo Malab:ran.c8j, un om ell 0 vasra experie:rm{i, miUtSira

EncJcfopedJa hJI Dlderot.

.R.egele CM'olal n .. lea al Neapo~elui, care dor-el ,sa, intire in, ~a'Hle papei ~i-a, tlimb;, un I~eprtmmtant l.pe1zrl ,mlm a-:}II:SiOrti pc'Kilsh, ,!a Nea,iJ!1 lPe:ntru, 0 inmvedete.

Celestin a. sosit p.mv'Ocanduoa:deV313!t scandal pubJicpril!l aCQrdlrea de. pri.vUeg~i exfrao.rdinare: ~i neUmitate lui carol. Cardin:a,lii, reaWi:zind, In S(rar,~t.

,caPa,p:a,era ... cieos:im[ll:Utate dezas:lmoo!ii~'i" all fos,t I!lcv(,)ii,i sa votem demisia sa.

1118' :Pa:pac.¥, Georp Weldenre](iI& NitIHIM!l!J IUd;, U,u:lI~ra,1'9164!1' lpal. 87;,

o Co t' ~.,. • "'I'

1:nw.oon,teaJ ceior care au (3icut 'P:res~iJIlm :&isl!Jprl_m

- "

si1 albdlce afosttBe:nedeHo Gaetanru (SSI1(1 CO'IetillDi)

(m 234-1303).~n JH)e~at bogat ~i put~mic cu ,am:b~f~i wnalitte" Multi credeau ,ea Ga:e~a.l1:~ a montat: un tool[) de vorb~~, irJ.pere~ii c.ame_rei parpei!,~ar3istfe] i() ",voce ,(Un Centd"l-a cerut lui Celes~i~ sa demisioneze., Ce~,eslin :a;~ \'-~ea a fost cenvins ci

.. Dunme:t!eu IW V'otbisleU ~il,albdica!t i:m, 1296" Ga.etani a cumpara,t de 130 camimali SeaunnjPepal [p>e;nttu, 7.000 de :f1owir!i de ,~IIil!l'~ devG,n:iiildi PEl~a Bonltaci~ ttl vln-~.ea. (t2.94-130'3)., Cele'St!na fost imed~at.illtemn.~la~ tl~'r~O fortme~~,1'isilds.tra, ~~ 9.£05t tratateu a.dta bru$aHtate :i'ncat a :mll!l[i~ ~a SC'UiI1 tiLmp'.

Unlradatora c~'edil:n~ei

'i~ eforturile de a"\~i tmbo,~i,ifa:mHi,a. - pe eel din neamal Gilletan:i -in :special pe PIetro, unlllJ eu urn cutllcter ¢'.lj;,tre:lU de indoiebric - BQl!'!ifaJ.ci.u .aJ~, vnl~ lea, a, imlm:ra!~ m.tr .. lul CQrlljUC~ aeut cu famma Coh:nlna1 o,f,wmU:i,e clIli:rnf1:u:cID!1i ee avea :reputaJlfia. dea .. i fi alu,ngat m r~petl1te rlnduri. pepap.f din .ROl'nJ1a..

Cand cardlnahil :$'tefan de CoJ!I):Mi'I~frnre~,e Cardirnalu~lLlIi loan. de ColoWl3, a oornnscat 00 :i:ncireimra ,W 8il.1I :§i a;rg~nt d1est~Ilatammi~:~ei Gaeta!ni, Bonifadu. al Vm""~ea a Ie:-X!comu.niica't jpl:r'eaJS~, ,ramBie Co~o'm:ta, decretand ~ c:ruciad~i i1n:pomivaJ acestora, Famma a vepUcatp,mwmr .. oo mootfes;t in caJr:e U :ll~~~pe BOITifaci~ de~ afi ,~bUnU!t: SiC:aum'lIJl p~paJl p:rhlf[audi.~i n ebema 1.90 ,]ltldelCatii i:fi fa:ta, cOf:lcm'U~ul Gen'eral. Sub condaccreaunula dintre ,caJm:dhIDam sii.~rm~m ~lIli Elooifaciu a dwstrus ptopdetil~i~e[ammei Co~onn.a t.mpr~tiif.l.du-~. membri], pdli].~ata,lB.11Jopa..

'ilillUlllet~ ercuiei, Bon~:fadu. al VOl-lea este

a ----:c~,t"..:'I: ,",i" ,.;-:, ~-Il· :j;". t.i-.ut~ "le~a+ii ~:nUme en ... O"'[lJJm"~

({lIZ.a_ .... "" .... ~,~ 1. ~!I! ~~n ,. +" __ ~_~ . "" _ .... ~_

ITaJlIllfu2oaJi.c[L Nu putem confrum-ma. a0e.s~~ucruIDs:i. co'n'tt~i(;em variantaJ ca~oHci ofic:l~ll >carre: pr,easlar,v'C§,teJtmna.talJteili §l m.vati,tu:nle lui. prin .:tlrupte de netigiiduit (lunt ar ·fiI DqJotis:ml!l.ll §i. simonia sa.

L~ fe[ j\lJ~ fOfi~ ~i cdide]e: same,. ,O'l.e:ni:tt: g;i~l i.ntareasci 'in mod, ;8Jbsobwlt autodmtea.

La ~iIl,eepu:ml eelul de,",a~. ~;apt~Lea an al pO!lltiffiicah,du~ SKU~ ~ill 1296i,B()uif:ac~~ a emis p'liimu~ di:lWtte' eele m:ai.Ifr'!Ii~moase doui ediete pap1liille mI. i:sr:oria Cl''ۤ.tlnismuhll.. Tcnul aaestuia amm.teaJ de $lllgerelepapale ale lui G:r.igo:rie3] vn-le~

{ ~ 073-1 OiSS). ia..rcuvi!mlteh~ dim ,.diesch:id.el,eaJ, sa", Cl(B~'ieis laic'03,. i-au dat n:ume]'0.PrU1IIl8 ,pmpozili.e din. aoest ,edict e..s:te 0 afu:m.a,ti,e p~illa de adevk care reveWeazam.Q[3Ilitale9ojallu[Ci in Calle .z~cea cm~thiJIi&mul; •• Trecul~la_ra~i cii laicH au fost .oatH] fata. de pa:paliJ~.ate~ iar e::tperienfa noasui ar.!lIti {ira. tig,ii1di, ca, ace;Slluci..llm este val.llIhU. ~i, ill ptrezent Iii

Upsa doe simparti.e 'r3~:a de pam:l'ireffilecta.pm'b3lbU rrrudloia~a. subzifst:ellt~ ell], priv:ire I,~pw~t.enl~a descendentei lor druvirne.

Aeest ,edict cat,e ilv'jzE!! in mod speeialpe m~giele .franlei,.fiHp alIV .. Lea! nepoml Srnntu~.uiL~dovic. I]U §i~~. atins~iTIita, Ma.i :a:po~, pe 18, :f:to.~.eriilbD'ie

B02~ Bon.if®JciuaJl VIU-:leill. ~i~a emis imora~f!.l ~,Edict al Ce~o!l" .Doua. S,ibiii~ (Un,a'ru' SfJnc-ttHl!·1 ~,Ul1'ul Sm~tu~·~). earetrasa cadrul ese~fe~ c,r.,~~~runati~ii pel1itmseco,ieJ.e: ee U[L""(l3,1I!I. Edictal papal declara ca Biseriea ccnteola ."cele dnui s:~bH"ad:k:ifI eela dOllJa :puteIli: uAmiin.(lo'l!isi~iUe se at'iifi. i:n pU!rerea lJisericU, ,cea spitituw);l ~i. tea lteo§Jware': cea S!P~r.iruali e manuUf! de Blserica prin bralul c~enHlIli: cea lumeasC',a, prin hralu] lID1l1Jia!te~. sale, . ..iali. puterea s!pli,ritI!Jl31~ are dreptru.d de iii 1,) stalb~li :$1 g'h~da. pc eea lumeasoa, ~,i, de asemenea de: a ojludecalrund cind nil .a,c~~o[},e'azi. eumse euvlae .• ,Prin ullllaJ)e~oricjne .se opuue ,celor doua sabH a~eBise,ricH, se ,opIne legii lui Dumnezeu,"

IEdictYl tllJl1m sanetam, B8J1'1i~~h"l al VIII·lea" 18: !fI:oiiembrie ~an""I' "", - ,·'';In £ic'lJi .. t;n .... dia ,ClJmlim.xv ~aa: 126 ,I!,_IiJ"'"! "re~i!'iI"",re -.-_n-- .... ,"'P"'~-- ----- -.! .-. IIL,D' --

Slilib .Bolillifac:iu Bise:ri.ca CaloU,ca a devenit I!I.lD Sl:U.eca:lJI. secular eaee a. ,cU!ce:r~lt va:s~e:[eritorjj care ,Smmllt. euaoaeute in i:s:to,r.ie ea ~~.n'Sta~e~e :P'apa~e~\ Ab[am 1.870 rbaio.Be~e~epatrio~i]oritalieniajJ re~it intro:,uufina:t sii j)ec~pe'f,e~e r,egj;unne:fura.:r~ ~,i :sa. leredea UaHei undte, La aeea vreme itane:.Ilii~, slib Vi.c1orEllmla:nuel am n-:~ea. re,ge].e :Sa:rdilliiei~:i Piod!m.o[ltl!.du~~ a luet 'i:na1poi, Roma ~i b;rito!r~H,e ,apaWe adlacente fila. deeruara:t OfqU~ E~em. C~pMtaJa

:108,

~I "1) ~ 'u'" m I '!I' '" 'C'''1 'f 'l

a.1I10UwUl.~.galt ·.·IU~:Sa ,Itawle~,. btate e .apa e, ell 0

s1!Ipra:f8!ti de 39..49'.5 lati,l ~ib:ej. :mi~ioamnl,e: de

I,,.. ... -,e'to· ''';riI'!:I:-~~~''''i' ..il .. ~''''[''';e'- ·au ·"io····"'t ",.,t~ ... ~1 seoasedin , ... ,,~],_ ... lI:'it~'~_~'w.l1l!J1 ... 'm .... , " ,I:! ",_ . ...,._Ji,~W. "'... __ "''' IJ!~

po,rrofoH~l de :irruvestipi al Vati'!:iilJmi,ulwi$i au dis!llinl~ pellr1nltotdearlilDa depe'hana. Europei ~. $i di~ hiWlie.B'~SJericii!J eu ,e~~emia.,~ lOiS :ilion de palll1iflit:pe care se ani Va;tiQmu1~nll m__ai conduces n~ci (I ZOf:!Ja :pima~t~aJ~ii e,ttf('rpeana. iti$UJ~i:ta abuzlv, iar su;""eranjta~eit1sa~umeasca, a luat S:Slllt

i'msipov.estea l!.J11iBQn~faciu am vrn~~ea nu se llerm~!I'Iii. a~cL In E~dc.lopedla C'atolieii ti. :sum,! dedrucate-:nQu:ipa:gtJiti1.~[llUtUe: "i.n. esre sereeunosc

I ~psU!rl.rn.e c<l!racterulu~ s'aUi~ dar sefalc i:rrucelicad dis'pe:rn,te de a ,::lie ev~~ oriee actruz:api mai gm.ve .. Cu toate aeestea, primeleeditii diu Encye,lopaedia Brita~r'liicCl, sptl!lladevli:ml despre aoes.tpa,i" descrlerea safWlrn:di rn,cU!m. de catre pmfesoru] RJO(ltWI;lU, ~n d:~sti:[I;S lsto.ric eclezias~~c. 'HI ex:p~ie1:iJ ostilitasea f:ata defl'ce$~ paipii~nin urmi1!too.re-a fraM: ,!LdC10m1.3!,pr,etentiHe 1I:1~ne die it1;gjimfue §:i aJ.iog~'"'llll.pe caire ~e afi.§1lI adessa i .. auetras mul,[ d~tri:a.ll!ru." 'J!jJlllll~i. eredeau ca. era ,de: aoeea~w 'teapa, ,euDiavolul.·· .

Eg,te .lDJteresat deremarca~ d -clllll,i publ~carea eelei dea ] l-a ediJii in 1898. B:i8erIDca, Caw,lici a ctmwparat El'u:ydQpaedfa Bl'it(Jnnictl.~a!r ~n foam: seuntimp now ed~,U Hps,lle deconpuut .~ignitOF la a.dr:esaBistni.cU'"au lrnlQcU!itvMsiuuile ant.enoare care s-a ordonat: sa fie distruse (fllstory .in the .Er~cycIQpe,diat D. H, GordiOB ~;I N .. L."Ij)rJiey~ 'New Vort~ 1947; deasemenea, .The 'Good News ,of-the J(i,n~do.Si! Norman Segal~ Australia~ 1995).

~ - d- d . bili .... 'J fi43'

,lntr-un .mo_ "_f!: 3 aC1UJDaJ. fila! .:I~].t, Ull . 7_." "

E1,1'e.ydopedia Br.ftamii~lJlJi. fb~t arondata. 'Unruversi'taiURomamo-Catol:ruce .din Chicago

,F~~dlllSi fj.elrlNsltJry''lIIro.Ulhatilthe.Ag:es,j 11:9661 dOl!l1i edl~l~ a deua ,e~!n,tie o1'erj oatefllie deooebUA fnr;ycJopa.etJJa' .11Jtitan:ntm,

'rn, deoeilli~Leurmat(liUe, m~:s:iQnafU Bj~eri:cii au umbl.s~ dm.lt:$a m!J~i. m t~Jt[\eaJga~11IJ.me,pe:l1lm .aJ v'm.de ,BIJ'CyclopaediQ iJ!':i'ltl:lJ'liica ,cos.:lliIl}tiza!tii~a Imi.~io3m'1.e de oam.eoica.lie 1!I'Ill aveauhabar de eeea ee 8lelntimp]a. P'efSQai!'te~e, c:arepm: ccmpa:ra,

NBJUiS 'New lim:es ,deoombrle 21001 .. februlaliie :2008

:Sull BGmlfach!l1 all V:IIII-lea Biselica oatollcil

, . ,d- -.- -lrAT-'- ··S"I""11"'8'n """C'ull""'r' "\!I'i\'<III a CI!fRnlt

a. e¥elilu un_.~, ;;j!Q ..• !!!L ~IIH''''. ~ _

YasteieliTmrll" Glllpdmndiia un.lmomen,t dal

G supra~ati da 39'.4,95 IltW II avilna lreli mUlaan.

.. I .1-'. - --I·....... _ 'litI·· · '1, -..I 'd' iIfIi ·t- <11,,\110\_ ""!lIN!I, :siUlol ",e _.oeu IWII II ... 0(,1. 'Ii'. R,!!!/IIiIr ~'!H"'_ --~-'

clJlnolScute1i1n II\shntle 081'111 'f!,Starele .Papal'e!il.

IBonifl;11l1uI 181 VliI·il;ea - .de:ta~liUl dhlmr.o ftescade G~iD"lit!lllj b:k>erica Sa!1l Glhw,amJni ,din ILa~rana' •. IRGmiJ.

e(H~inea.nterioar'e. CU cele .,.sulb :auooriitaltea Biserieii" arttebui sa faei. aces:t. lueru pe~~m a a.ve-a ,confmnarea ci onouiwstone ."oosmetffiza.tii.'· a cre~!t~nism~lu~t dt!ll care se o:mrul~ea.informatia d:a:U:D!i~:o.aJre" .1 fOiSt sensa $~ pU:bnca~a. Unele diiu:we cementarilfe negative 1a. adresa Pap'e~ Bonifacruu al Vln-~eaflj!!!Ir()S~~~e~)hrralte pOOpOr,d'l~i ,IU fos~ modi. neate, :itn.sa, :nlltllle~eprofesorul:ui Rockwell: a fost pistr.aJt .

.lstaria medie~:a.la' Cambridge ,(edit:H[e OWaltKID[I ~iWhimeYI The Mac.miUarru Co •• 191'~-l3!, v'ot vii, pag, 5), care cous:emneazi. sen:tim.et.llm.lgeneral al lswri.dtQF moderei, spiWle: .;;.d.ov'e:zi~e: pal' clare di el ~Bo!llifac.iu al VIU-Iea]3J. foo~ un seeptie Cafe ~,L~a a:scuns ba~iocurfl sub mitrat. :Rege~eFUrnlJ! al lV-.I.'ea. a~ :Fra[Wt:e~1 SlJ.S~ip)l;tt de a'V1oea,lw c:ivi.~i 'P,['OOcupa,ti si ii. exalte auron.tallei:!! imipoulva. Qe~e!i a.Papel~, s-a opus EdicJuuJu:i, Un,Clm Sah:citlf1J~iiil [ui B,olli!i:f~(:iu 311 VIll-Iea. :EU a.co!llvocaJtP,8irl~men~~ din Paris ~m fa,t~ cim.iaJ 1-1 pus 12 ~ndo[a.lipe pa_pi, acuzamdu-l d.e ereale, s~m!Oruie~i~aoom:~e,. Bonifad[l. a lost a.cuut exp:lrucit de •• vrilitori.6! co1abomre; ell:

Uiav{)~ul, npS-i de ICred:i[1i~a in, Iisus Hr:is~os~ de a fl

decrnarat cl picate[e: cim:ii I:IDIll S,unt pacate ,i de ali -provocat moartea :Papei Ce1.est~n ~i a alt.om. A mai fost acezat ci ax fi avut UDllimmnit «idol)} in care sil~$~!Ilia un ,(spirit dmaboUc»), pe care obi'AUi~ si U eensulte ... ~ar 0 voce ciudaitj Ii :raspundea.~·

A, HlfMry,oJthe'hpeBj, D,r JGs:eplilllMetabe~ e, A. Wa,trls & till, lcmd'om., 1939.

i~n 'l303,Papa, Bon~racillJ al VIII-lea a f0'8t\ a_resmt 13 Al'iIagrdl unde se r-efitgruaae. ,~ a fOist p:redat ~a, Pads pentru ,I fi jud,eeat Sciarra Co;l,onna~i

familia sa nap,is,tuiti se afla la tribunalul 'fraJflIce,z node a :foot jadecat, Un Ccneiliu General a, fost oonvocat Wa Ullmvers,irmte-a din, Paris, ln faja, a.c:inci arbi,e"iscopi", ,I 22 de episoop,j I' l.l! unei mut~Di de cl1ugiri ~" 'h,t]" Booifac:iu, al V1n~lea ~i-a 'bitJJtjot a~a cum ii era obiceiul de T,eHgiie ~.i: morsii ficiind mml'toAre;aafimlape memor,abml; ~;Nu a fost nrue~ un [iSI!IS, Hristos, i:WF Euhlllristi.a e doar fiilni ~m api,. Maria [In a ms~: mai v i,rgL~i decitpf)opria mea .mama ~i existi tot aUita ran ~n, adul'ter cit a,ili fmea :mamnirle una de Ce3ilaWtii,"

A mstoty rA:tJM, PtJpes, Me(l~be, 1.I'dl.

El ,9i :fost, transferal: inapoi ~a, R..omasub oes:corta, ,u1emici. asigurnta, de fam,ms Orsini" 'caei exista tem'Cll'eiil OR trupele papele vor iucer,ea s6 l~ salv,eze., EFa ,altim de cup rim, deaeeese de' ,futrie' incat unii din;tte c:f'UD'i!carii de :renum,e ,Id vremU sls;i,inca innebuniise ,Si di s-a sinueis, Acesl rapt esueputin probabil Se pare ca,a ,mMr,~~: ~n mchiSloafc D luna, mai tirniu. in octombrie '~, 303, probabH O:lfivit sau $tr,angublt §;i nu din, C3!uza •• ,oculuis,f€erit 'in urma ~tacrulu~ bmt311 asupra sat" asa cum ,opi:nem Bisertca.

fire Popes: A Cf)lltlse ,Bfogtaptr/ml Histozy., IlIp. elll pa,g~ ,239'

'Du$manim siiaJu im.pl'i$tia!tin sbi.i.natam:16zV'ot:1Jftll 'ca In, u~tru:me]ie sale ,~l'ipe ar '8 :mirturisit asecierea 'GU demonul ,~:i eft in momen:tulm0rtii flicm. i~ar fi ie~it pe g,ura.

i~apll a~ungal' ,dlnl R:Ii.ma

Dezasrm:wl ~:i seandalul pel care l-au pro'l'ocat~] ,all. fost prevccare de razboaEele: papale esteme ,i

ll10

i,lil'~ern.e~ sall!g,ele.:, ~erQiiI[eal, ~;i co-udiitHlif; de i:ndescrip,tibili. decidefe ~ociah\ care au.rncut ell ~oa.te a~..e-s~ea si fie posibile in, num.ele .Iui Hristos mill pot '6. decit pa~i~ imaginate. Lip!ill\lJ, de POp-uhlr:itate: a pllipHor em atit de mam i[ilcit de-a hrngul secolelor multi :111). fosot ,asasi:Da,~ SIU :9Jluugll,li dill. Rema de cike ml!Jll'i:me sau de citr:e dllJ~man~i imperiaH. Tim:p de peste 240 de ani intr,e 11, [9 ~;i 1445',pa:p~i. ora. fost: evacua'ti. in med .regubl.~ c~u :Folla din :Roma ~i ~~~~U avut 'fieful fie, Ia Avi.gtl!on, Anagn:i,. Orvieto, Vitetbo. Siena, Horence" Pisa ,i P~gia. Nu mai 'tarziw. de Wl1.9, de 'exemp'lli:l.loc~dmi'GU s .. au revohat imPOtriV3 :Papei Gel!asiws al IIftlea. (m 1 ~ 8-1]. .~ 9h C3J1e a fugit la 'G,ae~a, im sudul '~n l:raHe:i~ iCObmind Tibruli:nlm--(ll biin;Uflii. in trmp ee m.oerca sa seape, multimea, fl1ll.rmoosa :al,e(ga.pe ma,1u~. r:iului". :arunciind eupieee ,i 8ag'e~.'.i 'injurandu-I ,si~ba1jc.

in mod s,immh~r.Papa Grigerie a~ VUl_;~ea (1 .81) a Cost' atit dewra.t: de ,oameni :pe:ntro crima, de a1-~ifl orbit du:~mmii fcum a fest Papa Adrian.al Ill-'Iea, 884-885) incat locIiJitar.ii: Rome'i l~aJu 1!egat pe spat~~e: uf1Ic:i camHe: ,Gi ,IiIIU defUa.t en lei pc stri:zHe Remei I urlind 'obse,enita;ti la adftSa ~ui ~i lovilldu .. 1 eu pietre piiina ce l-aunc is.

Pentru a. evha. aewz:alHh~ de crimi ce u.nna.!U $i, i se aducl" :P'arpa Ca~ixms 81 Il .. lea U 119'~1124) a pr:ofanat mcmnin:wl s:mntu~lid Petru~i a fugit. ]a Constant:i,m,opo~. eu 'l,pallo!iilr~:I.ie de ,!tlihtt depel]&i'" .",p,lieUcpoIil8:e de ~tRlr~ eare ,a,coperea-u arntaru~ ~il .,0. statuie sond~, de aur",

A H~s.tory(}fMe Popes. McCaloo, ap. cll

UltimuWpapii a 'ciru.i. levaeuare din .Roma a fost oiJn~emnlm este :Bu,genlu allV~lea, U431~:M41), care §:i-a, petreeut, mal mult de 'nOIlI ,ani in ,exU pnn. borde~ele' d~n. Neapol,c.

Enclr:lgped.ls' lui Dllferot

~m U09i m timpul :~mntifi.c8Imlu~ lui c.~ement at V-~ea, (l.30S;_ 1.3:1 4; Be.rtra:nd de Got.. 12~13 :~4}J' mmaniiGi,-ai .manifesmt putemlo d.ezgusm.l ratA de p~paUtate'. i'D,cit a fOist nevoie ca in,tf'Clllg~ admiDistrape papala .sa fi,e ,evacuati, dIn Roma rna,

NIEI(US N'ewllmes· duemlJrie,2007 ,_ februillrie 2100B,

·~v~gnrO'n;; im suduJ. 'PranteL Ace~sta ,31, :I)05~ ,olia§ul in

are papii au. Wocuitpennal!lle'nt 'limp de 70 deani p.a:ni in.l 377t in pal~te construite in spatele unor ronin,c,ar~H de' pia:tr:i ufJid.e si-au ereat 0 administratie birocratici camplicati. i11l cercurile ,~vnreie.§"t~ expulzerea a fest numita , .. eaptivitatea babiloliiliana a. parnJUor'~ .. ~Ill~re'a,gl1l1E1IlropiaJ fest t:'lrpri.nsa, de !lIesentimentelmpotri,v8. itnsti:tll~i,ej 'papale.

Celebrul ce'Jicet!ltor ~~ om de stl:!it haUan Francesco .Pebiarca (13'04-1.374) ,it Jocuit ani de lUe in subnrbi He Av"i,gnonll..lll1Ji. ~i ,ill compUa~: iQ rnultime de detalii despre vtala pa:pilor pe care: ii "rud~a. E~ a ~is:iuin urnna unul d~f:ltre eele mai uimitoare tahleuri ~de clllil"aderu,~l1i, so,rdid a 1 p~lpaWita!H dill lite:ralrurn. c:re~tina.

P,etran;:a. a fnst eel mal msee intelecteal 31 vremi i,

a~e, jar suver8illii zHei se i.ntrecea!u sa i~ aibi.~a. cunea lor. ,in eastea sa. Leuers "'- ilhou,t' 0; Tille, ela descns C-Ul1'e:ll pa:paUi de: la .A:v.i.g~on ea •• fi!erband bolborosiror, o"bsce:ni. tngrozitoare ..... 0 'fin.Uina, de

ufermD'ti im care Iisus Hidstos este baljocorh- unde ses~e.L1ii [banlw] snnt pFeam§rilJi;~ nude einstea e cornsider~ual:lebu.n:ie ~i i~elaci1Joea inle,l,e!pciune .... toate acestea se gisesc adunate acolo'" (Sen soarea, VU) .

. P'etra~ca spuroC'a ,ca Avignonuill fn,treoea io viciu orice or,!I§ din veehime, cad nimeni nu cuaostea viata ~~ literatura med.ie"Va~a mai bine decal el .. In d,a de:talii asupra veseliei oeseenea v.i,ejrni Ja curtea plJlpaUi, CIlI,li\e ",~da ea 0 p~a:g,i nuoraUi. ,. 0 ~coali a fals.i~itii§'i un templu al er.eziei:·· Scrisoarea XVIU),.

in e~l~tl~,e de' 'pdeten 31 fm:m:iJ] iei ColOf])m:la, Petrarca! a. fost invitat si vorbeasea in Senatul RQllll.e~,~ in dumieica de .P.a~:li dm 1341 a VefI.ilt ~a Capiteliu :lm"bracat.ll1 vestminrele pr:i:e~em!i.lI1ui ~i adtrdrntondui s.au, regele Robert al Neapole.lu:i. Acolo a formulat o:i~tte a.cuza'tU extrem de gnll,ve ~a, adresa papHor de la Avignon ~~ a ,card'ina.llior lor. spumand. pe seurt •. -cti fusesedi .! ••• tniitura,~ in 'p()~opul eelcr 'lMiai obscene ~,t®!eeiri!, in'lr-tO ~ncredibtla furtuna. a decliderHt t11. cea mai odbUi. §.i mal nema:i,auzim esuaee ,3 cas~~mti:i. A~amentlJl pa:prnlor de AVlgnoll se dat.oreazifa:ptu,~ui: ci ,au _ cQns'tru.~t acolo un pMadis 411. p.ticer,ii, un ]oc celest

NEXUS 'New Tiimes .. decembne 2007 -f,ebll1!larie 2008

Fa~da 'Palillul'ull Pa:pal de 'Ia, AYI;gnolll~ rh!ll.caUnllmlJuill pom'lJlcalllafll' 1"llli.

Belledlct a'l XU,.Jlea "i Clemenl aiE 11 .. 1.'e8",

II a ad1ipDsUI,iin slpr,anti curts,s [papali!

,I cenlrul,admlnls'raiUv' ,.'n5,m 13:17:" EDrava:gllo,ele!II slstemul f1seala~ cu'rtll ipallalei au tOI,I: edre;m de cdUcaleim 'Eu IVpa.

im carelcculese '[ira sa a,ibi vre:UIil. du mneaeu, de pare.' vor trii aeolo la nesfillrut.;~ (ScrmsQ.iM"eili Vm_l. . HedO'!listu~ p,a:p;} Cl,ement BI:I Vl-·I:ea. (Pien:,e Roger, 12:9 ~--1352~ pa:]Ji 'U42-S2)' a laUl1pa:rat Avignonul de Wa regina Neapoleh.mi ~j ,a :mcut din Palstul Papilor unul dlntrecele mai s,tliiluci~oar,e palate din Europa,. 0 cune luxoasi 1'0 care rudele if easpetii PapeW emu in C!ontlllluU distr,,,,'~,~ p,:rin baluei ba:l]:chete~i tJlJtrn:1:mJrID. Jude;(;:a:ta ]u,i, PetrafCa cu privire 1,21. Clement a fost 'clJlmpUt de severa .•

El aves atilt ndati:i peesonale c.i~ ,~i ,ep:is~olg:re' eu Clement ~if! deseria pe aoesta a:stfel: ••... co,ru~t de :pWa.ceri. ehel, 'Cllll raJa rO$.ie. ell ooapise' grase, ,acoperite pe jumatarte de mba prea scu:r'lii .... .81P,I,ec·a;t: nu ~Jtit de vatS,ta. c~i".t de ipoerizie, [m.presionant nu IPdn ielocventi, ci prin ti'cer,ea incru!i1t~Ui~ el straD8ite 'indJleri~e; :prosti:ma're~orl rlsttJ.mandu-lpe: eel umi 1 ~i ,c:iiJ.cand in pieioare j,usti·tia .••

Petr:aJriCSij 'mod' fiiM Titfu (£pJstotile siRe nomIne).

Uilltversity Piress, USA~, 1969., ILetter Miso~ VII, !pag. gS,

Petrarca, mai scri,li, ti Cleme:!lt al Vl-~el i.e§e.a ocazional dUa:re prin ofa~ w" inoonj urat nu de: 0

nt

'L' .- . .11 ' .• d' . . ,""

mu II mepitrunsi ee ~espect. ,OJ ... e una can I ~

arunei iasulte ~i batioclIIri.". em se ana, i!llfn:m.'tc-a. unei procesiuni pompoase, urcat pe twill cal a~b" llDiiu:liind s:fintell~a. III] [!Mfa sa 't1:11iEl.rg serv ill:oriw lui m veijmwnte :slr,ilucitoare" g~sticulind pentru a atrage ateilltia. suflind d.i.1Il1rompde ~i flutursnd steaguri [pia,pail.c;"" 'Pe:l-r,arc,a, vo!rb~te despre efortul exeesiv ~] imensel wup alocar de C]elll.emt. am VI-lea, pen.tm a,~j pregi~~ paradele, jar •• pe ca~ t.rn era, '0 mea continua cii eel mai slab v,an~ i-at putea ra v,a~i vc§:mmtul ]Jiarfumat" (Scrisoarea, XV) ..

~.Ge] mai bUIl"papi dinperieada .A:v-~gnon du:pi. stand:a.rde ,cldoli.ce" a :fost Jaeqoes Fournier

( ] 2: 85-1 34l2) eare.la ~.nscaunaft~:a. lui 1inmii.nastirea. domi.n kana de ~a Av~gnon. pel 8, ianuarie n:u si-a Wuat munele de Benedict al Xll-lea 11334-B42}. Insi unli cont{impOr,anJi. ai s~i-printreoare era episccpul Monet, un eminent ~storic eatolic a~ papHor din Avignon, nu erau de aceeasi parefit~., Acesta 1~ eonsldera.nn Nero. moartea Waicillor" 0 v~perli aelericilor, un m~iIlcmno's ~i lin be~~vu.

. A, Hts,totyo.ftIJe Pcpes" McC-albe" op" dlt" ~!iJg, 115

Elpiscopu] Mcllet admire cit Benedict al XU .. lea O,bl:mu.ia sfl bea ruult, dlr E vaoghelia. spune dl! ~~ ~hms Hris:tos, obiiil'nlia sl bea (Martei 1]:' ~ 9; Luca 7:34 . lJ!lH au:tod spun c,ii acesta esre papa de la care' apornit ztcala "beatca unpapi·· ,~ c:i! dutitatea ~i arog:an.~a lui au dimil1luat mull influenta pozhivi pe care ,I punn-o a yea.

.A;,yigm)1I], e locul in ca.f'€: em fest il,:rod:use 0' serie

de documenie 'false. num~t'e azw Fa~$ele Deerete Isidoriene, '[1lJ aceasta i,rnensi frfllIlLldipo:pii, §i, asocialij lor ,au co-mpHa£ <0 serie de seriserl JiiClwve pe care le-au da~a;t CLIJ c~\tevaooole mai 'i'inain'le §!m in C!:1!Jre au indus 0 serie de •• legi oficiale" care fioeau dffi:n Biseri.ci :Slipiinul flb!Sio]ut a] iI::l"negii Europe, Aswei Mici !iii Egiptidu~. Vohai.ro (1694-1778) numeste Decreta lie Isidotiene • .'eel mai iIDddizne~ _,imOil.i: miilif<!;:t fals care a das lumea de' nas vreodata", Au mai fa tapoi remarcabi lele §<i uriasele Fa I sud Pseudo-Areepagite ~jregretabi:l8i ,ag~l~u,e de ,aCE!3tea a papaHti\'fii dupa ee falsal fusese demonstrat. Dar dat fiind ci aeeasta nueste 'I) :isto:de a BisericH Rom~!l'!e: c~ apalP,il.o[;, ''1'"00,1, la.sa subi.ectul :fals:u:r:irnor catoUc.epe aWUi data.

112

Fr,allll,a iIi,1 relragJ 5(prijl.nul acordal cre,lin~ililll

Sa tll'lsintim dl.teva deceni i pemrua pr.ezellta niste date relltla["ca,bil,e.IIUll~Je dI.i:n De' scnbm:ale al IltJli Dietrich von N[C'11e~m (1338-14UiI), wn avocat getrrlJan din epocil ,atlat timp de cil~eva. decenij in servic iul pilIf'aW. Dietrich a [OSI martorul fiidideh;:g:i~or despre care a. scris, fi.c..al3id .portretul unui pontiflcat despre care' Biseriea admite ciii a :oo.s~: •. ~tln,\ll di~tre' eele 11J:u"i dezaseuease diui s~oria papa I ~U\tii'~

me Popes.: A GfJncise' B,jQf!ap'hical HlsJ'8JY; op. eit,l!Iag, 275,

Es~evorb!ill, despre pon:[ifi'catul lui Bartelemeo Prignano (13U<-1389). care a d<eveni~ ~n 1378 :Papa Urbanal V~-:I!elil ~il a :mmas papa :p~na ~a. moaetea sa. In 1.389. Scriind i.I!1~r:-un spirit strict ,cre~thh, B-iseMca spuaea despre el ci era ,.,:P[05 dar foane ho:t~r8lr' (ibid.),

mllled.iat dupli ee a 't:ost ales Urban.:a~ Vl_;~el. a angajat 0 tru:pi de merceneri lel11uli~ lueru obi~nui'r i,m epoca~i ~i .. a a]ufi.g~lt dU$mani.i in p.rol\~i:mcie . il:laInt'e si [l1ceapa sa recupereze pcsesiunils papale dim sud em a v,iQdut vase l,e saere ale

biserici br dill Roma pe care lepremisese fiii~O'r ~,i ~iice[oT' ~u.i. g,-a im bogi:fit prin oou'fisc:al:ea de prop[:ie-ta:ti de la noMUi, bogali~jprin mfiilltarea de noi posru:r.i pe callie ~e-a v,ind1!lt la 37 deepiseepi.

Calio:1 a] m-I'ea, regele d~n Neapole, a. fost dezgustat ~i 3. trrunl~s 0 a:n1'la:ta,s~ n atace dar U rban a scap~~fugi,[Id peste zi:d~ll din spare a] f',a]alilll,ui Papal. Cind 5-:9. intors ·card:i:nIllHi care discutasera intre' ei "Ill plan de' a scspa de el, W .. i!!iU rugat sa i~,i ttni ~:n frau iesirile imdece~Il'le. flils.a Urban ,ill arunca't "i:n temniti pe sase dintre ei ~i i-a 'tormrat

Di.etriclll von Nieheim era. de fata,~i deserie modul in. case Papa si-a eitit rug~ciunile ,(:1[1 voce' tare pemru a acoperi gemetele aeestora, I'll iimp ce flu I. s;!i:u 'w~~ hate!) joe de vieti nne. Dupa. 0< vreme, papa, i:mp:reuni en prizenierti .s~i in :1a:l1!tU'ri ,31 ajuns, pe mare la Genova.

On:p.i acest eveniment s-a mai a.uzrnt doar de 'Uil:illl1li.l dinrre cardinali, ,eliilg:t'ezul Adam Easton, PU1iu~ fiirtd cei care' se indoiesc di Papa nu w-ar fi ueis pe ce'i]a~l~. Fug;il1d dlntr~un o:ra~ mtJ-,e)1tul din ,canZfI vicmorfiulu:i sau carre i""lillll!:l allras adesea

NBeUS New Times· deee.mbrie 2001 - f<'eliJlruarie 2008i

expulzarea, Urban, al V.~lea a in.C>ell'cat sa adane balti pemru 0 '~:mJ:'Ci,3d:i: impotriva, Neapo"I,elui" dial!' a mwri~ 'ori,vit in 1.389 cu f,eputa,wa. inci unum papa. pmfundl oorupt

Pietro TomaceUi (1356-1404) a urmat ~a scaunul 'po 3ill'la~. c~31 •• bunll!l, ~i diprnomatul: .Bo:rnifac:iu al O;:,-lea,

L. IIr 'if "

(rn38'9-1.4U4) C·atIDl:l a fa cut sa int1o.re!ilJsci comenul

elm fu.nc-lii biser.ice~ti,pani ce ad.m1illis:t\!'a:~ia papa Hi a, lnc-eput si sernene ell 10 bursa de valori,

1ll'e "spes.: A, GonfJise ,fl'io"apJd.cm Hlst(Jzy~ op. cil1pag., 218

AClJuil agi:ilnf~i pap.l!ili mee:p ,Sa, v.imdi 'mill do. un IPOlStvl:'I.caf:1lt ci ~i na~teptarea,'j, UllIlllllia~ iar oamenii Papei urmareau ,sani'iim:te:a ~,i virsta. beneficwari~a:r ~ daci 01 na~,tep,tare" em, vinduti ,~j un al~ pre-at ofe:re.aJo sumi maimare peniru ea, papa. declara (;1 prlmul preot nill~ebl!se ,§i 00 viDdoocelui de-al doi~ea . Dietrieh 'Von. Nieheim spune ea a vii:rut aeelasi po.s~ vindu~ de mai multe on tn:tr-~o sililguri, rsiptamanl ,Si ,ci P,apa, dls>cu)t~ afaceri eu secretaJriii lui tn timpul slujbei. Orasul Il blesremi ~,~ se Install. baosuL

In 1400., Bonifaciu al DC-tea, 3,8JIllWllat un juhileutDec~i aveau proas:pe~ :in raiate ororile Mmtrui Ne~e ~i erau con~tielillj deperienlele unem 31Stfe~ de (;i~atmH, pelerinH ;3]U venit 10 :Roma in timpuJal.'l!lLlIUli. COll1d.i~iUe de la Roma erau precare, a$a tnciii~ ~ocu~todi saric~~w ai :Ramel au profirat de aceastii oportunitare PCBtru a jefui, a 'V~o~a.. ,. a ueidepelerini.

Boni:fuci'ua:1 IX-lea, a fos~ u.rma,t]11 l404 de catre .,.bU.rU:!Jl.Ill ,~i euviosul" Iaocentiu al VU-Ieal. (Co.smo MEgiiorati. IJ36-~406,)

Encic/ofJedia' CatolJcI, 'vil", :1::9:10, 11*11. 19

Acesti!! a a~iD1'en~armVlech~lI.ll scandal :am :Scmsmei OCicidentale ee dUra de 1,6 anw - Schismi creati de exisfenp. mad. :mu~toll" p~pi - cootJ;a.calindiI!Jl1i ,3:mamic iaamicii, EI, lil~ :f1icut dee-it .sa,-!;!.i. fmboga,leasdi. rudele ee erau ar~jt de neSllJfed~e lao Roma incat, au fost ,exp'll~zateimpf.ellJnl cu. f'aps, dlllpii mice~~l de rigaare,.[f:1IJtre' limp. ,eardill9J1ii, fr,anc,e~;i. l"i1!tl ales papi peS,e.nookt al Xlll-lea (liJ'oom de Lun8J~ 1328-142]')1 ca successor a~ lui C~ement al Vll-lea, diU' cu ooDdi~i.1i'I 8ii se ~ina de

FU,gI'ndl dlnltr-un ora, iintr·allulld!~n, Icauza vlrcUlGr flu:lul siUI care l .. alD atras a,liIesea expulli:area ~ Urbain al VI·le,a a incercal sa aid'unl lIa'nl! IJ8I\1ib'U a i:inlQi'adi inlpot'rlva N1aalpolellulr

d'ar' al murlt o,triWUl11 1319, ,eu repula,lal iIilCi.ullllu:~ palPi profu nd cIII!m;pt'.

Ll!rbolnWI- detaJilu al s;a1!I'C&fagu'h!'i Id:hfl cript:a sa',1 all\ata m bil<zin£a' Sfl.lll'ltlill Petru, R(JOii'ili

jW"iminrul de a. face t().a~.e e~mrlurile pentru a pune ca:p;it Schismei dintre el $] d,u~:wanul :sii!l.l.Aogelo Cortaro (,CUOOIscut §.i sub nume~e~ Cot1.arrio san COffaIX,i:o) {~,33'6-.~.417),~ care a, deve:n~t Pa,pa Grigorie al :xn~lea in. 140'6. Sehisma, ~n WimbaJj too.ruo,gic~i ,eonio:mll,egi:i, ,cal1onictlll e~m ruptura uniunii ecleziastice .. incaUtate de Pap.i. Benedict a~ XIIII:~]!ea arefhzat gji facam_jcar on SW1:'i_,gurpas spre aceasdi uniune,

, El s-arefugiatla Avigllon, iarintreaga FIiRliIiP, a. ecru! abdicarea sa. A fost a.poi aevoit sa apere p,aWat1111 Avignon. Impetriva ataeurilor a_nnatei ftaneeae, 'wnsi in ciuda acester lucruri laeomul ~~ .razl:nJIl.atornl spanio~ 8-£1, rhilltlt 'CIl'J, dint.ii de sc,aiunu:t papal 'limp de peSlt~ 20 de anl, thmp '~J:l C!lifC Europa i-:a rid:icllllizaJt Papa B eJlledlct al Xln-le9J a fost eel care a. avu~ m.drnzuoola sm caule ~i si dislrugi toate copiile a daua ciqi dlin secolul al Il-lea care cOl1ll~~nea;lW. nadevlraltll nume al lui Usus Hrlstos",

£mlyctopaedla Britannica" 11"91. "lisus lH'ristos- ..

Benedict a ereetpatru now posturi de calnllinaU nlllma:ipentru ill d~s;lfl1ge elm 3jlID~ru,~ l,oli' tliat:at~d Watin secret num.wt Mar Yesl"~ ordonind apow Crill

NIEXUS Newliilili1les· decem'bJiie 2001- fei!l:mari@2008

taste !exe:mp~ar:ele din mi:s~eriC'asa. Carte it ~"i: :ElK8 i, si file distruse, Pe 2], mai 14m~. regele

Carol at VI-Le-3 ~1 :Fr,[(lI~i !(13!68-l422) ,i;l publicat

decret nri . "

un _ecre'tpnn. care' rebii,gea .8lserica Cato.Iici,

Fralilceta ~i pe 'lO~w cemt:el1lUfran'tei de sab jurisdiclia Papei Benedict al Xm-lea,.

!it a ;91l1ll!!liat' !i'pr.ijinwl aeot'd,~t de ~i.!I.m sa cre§~wnit.itii ~:i ,I) deelarat Franta. (ar,i, neutta. din

. .

pllrnct de 'vederere~i,gjos - dlec~z:ie cle S!~a pis'lrat

pina, cind un Iranceza :(08t ales papi ciriva ani mai ~:ifZiu.

La! acea vreme, Benedict a) xrn-lea ,~i Ori.gorie al XUB·,I,ea erau at:na.ndioi pa.pw I,e:gdi. dar se a:rJau tntr-un r,azboi al ,ambi:liilof§i fiecare era convins lei el ar :fi.llebllLllt !afie ",I!ln~c.ul. .P',!I;pa". Benedict ,ElIl XIU-.I.ea provocase amerior un scandalprin taxele impuse :mranl~li c,lc'rncilm: din Frarn~a. ~i Spat.lljlaJ~un Concihu at Supu§Uor Biserieii votind i:m:pDtl~i:v':lIi

decizilloe sale nepopulare, -

Tuturor p~rtiWolf' implicate Ie era aeam dar ca In eiuda premisiunii fiicUl~e jnah]f~e de; ,a fl ales de a

"'" _. _. _ ..

dem:isiona din func~\~a de papi. penttu. apene ca:pa:t sehismei cu rlva~illl SiUl; ,d era ho:tilit si iGi elimine OpODentld d.~n. Roma §i sii~i men,~na pozE~ma, ell oriee prel" ~'n ~.~mp' ce el ~\i Ull.pele salese ~'ndreiPtau spre ItomBi, Benedict a aflat de la un lIlu~sag.er de e'xIstenta, ooui .DOU pap.a. (aJ treilea) ales legal, Ale~andru al V-Ilea (l409-~]41O).

N u se ~~~e cum au reac~~Qrni!!t Benedict al .xm-,I!ea, ~j Grigorme al Xll-Iea la af'l.area acestei ve~li. dM locuitOIffiI Romel au fest oOlllstem.a:li. Cre~tmlsmu:d avea aeum 'trei p.ap,i alesi 1,ega~, 'fiecar,e CUI 0 armata!.

~J cu d1lJ~m3!ni lllver,~unatJ:., ,

Aceste ,eve:n.IDIIltlnte Bunt a:testate in E1.lcidopedia CatoUca: _ •• Mama Schisma " 1318'-14.~ 7) a sr~jar B~Sier[ca. m ealitare de cardina~ [A~exandru al v~ea] a eprobat ili1;elege:rea dintre ColegiiUe

Cardwa~e ri.'v,ale de iih§i uni 'i:.forlurile PCIl1i1:ru a

obline uairatea. Sl .. aatrasastfel dupnania lui G~mgorie al x:n~~ea> care ,Il illce~t'Cat sa scape die e~.

I:n timpul. Condlill~uJ din Pisa .( 14\09) el fA~ex,and:ru am V-lea] ,I! ~mn.u:t predwca; de desehidere in Cafe' ii tnfi,era pe ce:Ua~~~ doi p!!JpH rivali ~i a 'pre:z:idat deliberuea teologilor ¢il!ft: i-an declarat pe ,ace{ilt~a eretici §i. schlsmat~d ..... in Iamea catolies

:ri vBlla.. .. 1egitim:imtelll sa 31los,t pusa 1a. iod.,oiaia." ~a:r

IC1'l.t,olwciia.u fast CIlDstcmap . .sl. atle til in 10c de do! p3Jl::d aveau din DOl!], trei."

E'tIcif:fopedJa ,cmtJlir:ii" Ii, pa,g. :2:8B:-,28\!j1

.AJe.x~ndru a] V~h::l!II. a murit bmsc 1m 141Q~ se p:r,Csupun0 cil otmvi~~ iar cardinaUi imHenm l-au ales 'Pe P~:S;3InlBa~daSSiare COSSI!I dttl ,P~M (c. B 70- ]419) pemru a~~ inLocui. Aeesta ~i"i;1! spus Papa Ioan a~ XXIII-I,ea. (141D-14rns) [a 'l11l1 se Coufullda cu. Papa loan al XXnl-~e..a, ~.915S-63; vezi urmstoarea secliune] t eel riminflndl.pdml1ii. :i:lll pirezen~ eel ma i cerupt om care 8. purtat tmara. Viciille cardinahllui Cossa, eare i~i m.itUlise a]e,gii,wmii. e~al[:l binecunoscu.te cMd~nallilor diD.l.ntreaga. Italie ~i l:mimic nu putea sa ;lI!rate mai .Li.lill.pede Idecat aeeste alegeri oat de mU~1 decazuse papa.l:ita:tea. Ca em a .fost S3JU nu :fiillJ.ll!ln.um :p,iIr.,l!I~: ~t:lli.1 ian, asa cum, spnne

,D i,etrich.~ este ireiev,ant.. I:nsi timp de 15 am a stall, 1.rn :frun;tC'.a sis:ten'illl!ll:ui fieaneiar paipal C1IJ',llIpt ~i a condus trupei.e papl8:~e !ii meroenarii cu ~oillti :ferocitatea ~i rdieziinvo]oo,1Ii cowatidantHo:r VTe:tllii, Dwetrich ,adaugi di., in. caUtat~e de reprezentant pa,pa1 ~a BG.~.ogl'la, Cessa a eerut ota:xi, pe:r&otla~a. de lajucatori de jocurl de nome ,i de 13

p,rostU:uar~e .. in eeea ee i.~ p:rl,¥e$1e este sufi:cie:n.t s;.i, spuaem ,ei cei care I .. au ales emu ca tlOti europenii, co.n§tie~lI,:ii d.erep-~.t~lv~a sa, ttoi .mma:rnd d.GIF leu descrierea ofiidali. eclezj,as:liei. a earaeterului siu.

Plllltstltu,ale Iia un eonCilllu 81 BlsaricUi

Dwpa ce ,aJU as:ista~ ~a speeracolu] dez,gusl'alor 1iI,1 U~cl)m.iei atrei papii t~mpl de patru ani, :pre:hrtii, ~i mai madiBisericH ]-l'IJEl eoavins pelmpar.litw:1 Sigismund .sa. convoace ~i sa prez:ideze CODdUu~ General a:[ Bisedcii de ~a Constanta (leealitate pe mal:ul ~aeu]uru BOlden. din. Gennan~a ~i E~vefi,a [n.0(t]) jill 14[4 .. Aoes.ta. era un e:VI~IIIime:l1I~rne:iresc care avea lee la fieeare pattu ani ~i eare sfida once Thl.jelegerctj, .,.jdep:rav,lreaJ. p:racUcata. de oamenli bwse[~c.u demo<f3i1imlld. ora~Uil ill care avea loc'·,

me van~UD,j7..s: of ~peryd'e Sam'uel ~d.gar, ILondlia. ,1838. ,BI dllltla ,edl,le; p8l_£ 533

Preo~li ,fliU 8rngaja.t ,]500 de prostituate poe care le-an m[lwit: ~,tarJe vagBlbooode" Ob~d,.)~ care 'it relaxau 1m se~ne de dupa lU:f"I(gile deibateri In

Istorle'

Coociliu .. Se pare c;ii sacerdotii desfrina{ij erau fearte liberali cu. favorurile pe care le f"aceau acelor profesionis,te .. Se splllJ1e d'i 0 curtezana a c;l,§tiga.t tn. acele zlle 800 de tloirUJi. 0 sumi im.ensii de bani DesfrinatU reverenziau imilogifh"o pe pmstrurualli ~i, i=3U ars pe rug, perefo[[uatori,.

Dupii ce au aud.jat martorii, Conciliul a scris 0 hmg.a condamaare a lui loan al XXlU-l,ea, care avea:54 anicole, care poate fi c~!i1i.in once colectie a Conciliilor Bisericii, Uherior acestaa fost acuzat de viol, adulter, incest, sodomie si asasmarea pa;pe~ Alexandra al V-]ea~

Dupa ua scurt proces 131 a fost gasit vinovat, a. fast eliherat din functie, i.llibemoilat $i strangulat, Romaniiau aruacat eu pierre ~i noroi in sicriul lui dod a fost dus la Roma, Nu, au avut lee :ruDeralii publice .. Umblau bane ca in timpul pontificatului sau el a sedus 200 de femei §L un numar similar de ba.rbati. Mai tarziu, it:! vremuri moderne, in. 1958; Angelo Giuseppe Roneslli (1881-1963) s-a urcat poe soauaul papa] si, din. anumite motive si-a luat acelasi nume ca. ~i loan al XXUI-lea.

Istoricii Va,t]c~llului au in.ceput anmci d. ~:tearg,a din documeotele efieiale toate referiatele la OIlginalul 10M al XXm=l,ea. insa Dill au reusit in totaliw.te dic;i listele papal,e ce 'emu la acel moment. ~lrl curs die' publieare aveea siiJ. intre curand .~n. domeaiul publk..

Du:piii. doi ani de dispute, cardinalii I-au ales pe Odo Colonna (1368-1431), ca flind Papa Martin

al V-~e~ (1417- I 43l)., iar acesta preclllJu ~,i succesorii lui aurncu~ juraminte solemne de a reforma papali:tatea~i Biserica dar" ~'nI:ealitate:l S-~iIiI scufuadat ~l mal adanc in,mGGlrULPapii care 1m precedas:era pe Martinal V~I:ea. Bc:u;sera ,8ilttit de purine pentru progresul o:r:a~u[ui Rorna mca.t anmci c~lIld Martin So-a, in~orsl' in. 1420,. dupa un lung exil la care a fast condamnas pentru [eg,alizarea ~:i protejiarea abuzurilor din Curia. a gi.s:i~ vacile pascaud pe :strazile orasului, Martin s-a infuriat atftt de tare calld aa:flat ca. Johu Wyditte~ pmfesof [a Oxford, (1124-1384)'1 tsadusese cu aproximativ cineizeci de; anitnai i.nairnte Hi blia in Umba. engh~za, inca.t in M27 a pus sa.D.e dezgropate :r,imi~;i~e~e: teolegului, jar apoisafie ,zdmbite ~i aruncete tnrau. Acest lueru s-a inmmpla.t ]n 43 de

ani dupe meartea lui WycHffe', lar actiunile papei reflecm labilitatea unei.minli dezeebilibrate, n.e~anatoase.

in timpul aeelor 1.seco]e ,de inturnedme cuitUlra~i" eunea papala a fost ma.i depravata deCal in oricare periooda din Evul M.ediu Timpuriu" (E~.JcidDpedia Calolicii"Pecc,i ed .. j, ii, pag, 337). jar Bist::riclll spera ca credinciosii catolici •• aoia asteptau vremnrilein care 'ordieele religioase, ale c,a.ror legi laxe au fost generate in mare parte de indulgenta vremi i, vet fi repuse suh '0 anumita dis:c'i:p]i:Dii.·"

EtwickJpedJa CatoJica, l, psg. 28S<289

Scriitorii cre§tini ,cons~dera secolele al XV~.iea ~i 31 XVI.-I,ea. decadente, insii. pudni dintre ei ii dau cititorilor cea mai y,agii. idee asnpra ,gravitaJii viciislui, asupra COl1l])tiei deliberate dim m~nasdri. asupra '\I:astejr.2i~pandiri a. prosti'tu.liei" asupra indecentei din aumeroasele baii comunale, asnpra eruzimti ingroz,itaa:re' care exists in ciuda infloririi artei sau asupra einieei ris'P~Ddlri. a tradirii ~i minciullii in re1a.fiile intercr-e$dne. Dr. Ludwig P'astor U 854- [928). un istoric german al 'pSlpi,dita,U acaror lucrari sunt sincere este aproape siegurul istoric cstolic 0 biectiv, E1 spume t:& ~,i:monditatea raspanditi in Biserics a ,depa~it orice fenamen jntiUrut din secolul al X-lea 'in,GoaJce'\ i3lr cruzirnea in1:e[}ii~ona:ta si spiritul faz..buniitor au mers mana i:nm.in:a 'cu imorali ta.tea .,' .

A HI'st.fJ'lj! aNile Popes, op. tit., capiwll!ll 1, pat 9i7

Epoca despre care vorbirn este, filIi. indoiala. una dintre eele mai ,stran:ii dinistor~a Bisericii, una: de max]m~. decadenr{i si eriminatitare.Biseriea

s!iJs:~ine ci 0 pe:rioada de .. declin a urmat dl!l.pa mij~QCul secolalui al Xlll-lea, c'~nd rfizJboa;ie]e ~i jefuaea pmprietilii au fiicu[ mult diu •.. Biseriea suferea din nou in secolele alal XV~ lea, ~~

al XVl-lea de perturbani sociale majore' .

E7cJClopedla Catolicl, ~; pa.g. '145

Vorbirl,(~ de conditii le morale ale epecii, VaHcanulltiirezum.a pozitia in timpul pontificatului tui Sixtus at IV-I.,ea (.1471,-1484):

•. .Pasiunea sa ceamai mare era aepotismcl, adunind1l1.-Ie averi ~i daru~n.d'u~le favoruri rudelor lui lipsite de merite,

115

I I.

Aceasta gr,a'lililri in lImn 11 infaJipali IPs PapaP,lus all illl·le8 ca unl hirlbat ti:nilr p,lu'tilnd G b'alaclalvli ,I ,din,d 0 spargere.

Ea a 1Os,1, dl&b1bulti ~ntBns 'in Romal,de caU,. grup,urlle 81nl"papaI8, tar du,.,ce a los!1 pub:Ucatil pratestanl,lau 1010511 ,sc;8Indailull pir&¥Dcat penn a rldlcwllza snDitemla preficldi a ,BlserilcIICatollce.

® An'r;;ent Documents, RaihaU!S, AachieR

Nepotul saul cardjna~ul Rafael Rima, a eomptotat d. tJ illliture pe de Medici.; papa ~tia de complott de~ipmbab~I :nu ~i de ~nteniia de asasinat, El cbiBr a impiedjicat Florenp. plina de furie, sa se rascoale impotriva. consp,irato.rilor ~l ucigasiler brota~i ai lui Giuliano de Medici, De aiei rna:intepina la Refnrma, mteresele seeulare ale p.apalit~~ii aufbst de 0 ,~m[lortanta capitali.

Atiradinea Pa,[lel Sixtus al Iv-Iea cuprivire 131: conspiratia familiei Pazzi, rliboaiele §o~ tridiriJe sale ~w modul in. care a promovat in inaltele fimcfH ale Bisericii oameoi nedoriti, sunt pete negre pe cariera.lui, Cu toate aeestea, ,existi 0 tatum, demn.a de lauda a pOD,tificatului ,siu. E~ a fost cern care ill luat masuri de suprimare a abuzurilor Inchizt,iei, 8-3. opus cu putere valdenailor ~i a anulat deeretele COildlruului die la Constanta."

Enciol<Jpedia Catolkl" xiv, p<ag. 32:-33.

Probabil metivul pentm c:area anulat legile Ceneiliului de ~a CO:usta:llpeste aeela di aduna:rea deeretase c:i 0 femeie.Toana AngH.cus a Vnl~a. a' ocupat scsunul :papal. pentru doi ani in secolul al

IX-lea (855-8:58), Spre deosebire de Marozia, care a condus papalitsteapentru eateva deeenii iii. secolul ,al X-lea.toana a foot aleasa In mod formal ,papesi$iastfe~ a deve:tl~t in ochii Bisericii Catolice sucoesoarea~egitUni. a Sfinwlllli Petru. Povestea el a im:rtrld in decumenrele istorice, in Lista Ofi~~ali a Papilor a lui Thomas de Elmhem, care spunea: ~;.855 d .. Hr., loana, Aceasta nu conteazi; a Iost 0 femeie,"

Sixtus al I:V~lea. a iotocmit ni$te planuri prin care abaliile de ciUugiri~ sa devin;[i .,.oordeluri pline cu cele mai alese :prost~rua,fle. suple din. CllIUZ:a postului, dar pliae de dorintiu.

A History of:the' Popes,. Gp. clL~ deooried similare des,pre a1ba,IDle de dl'IJ~;iilt, - AnaleledfJ la Ritdesheim, e, 890

in. preajma aeestei ,conji,jm1ctufl §it dupi 0 mie de ani deconfuza $i ~ocal1ta istorie a Bisericii, prot.(!(sre~e impotr:i.vSl crestinismului s-au intensificat ducand la Reforma protestants,. 0 revolutie reU,gioosii ficuti ell fo,eta ~i. 'eu armele,

Un rezumat apologetic al decidierH moralei ,~i inteUgenlei BiserrucH earea Iacut pos.ibm'i. aceasti restructurare cap~ta.Hia catnlicismnlui este ficot in EnciclopediQ' Catolicii: ,Jnal.tde fele blserice$t~ aUI ignorat ih mod constant ,adevirul~ justil~a.!, 'pl:lflita~e3!~ aut.o-:renun~:a:re:a;mulliau £os~ lilede:mni .fiji si-an p~erdi1llt mice ideal crestin; nu pu~~ni dintre ei emu p,ita:~i de vicii pa,gane; multi erau ni§te escroci de r,i.nd ..

in, aaii pontifieatului lui Aeneas Sylv~us Piecolnmini (Papa Pius alU-~e~~rn458-1464)~ Giov8!nmi Battista Cioo (Papa Inoeentiu a] VUIle-a, l4,84-~492). a. lUI Rodrigp Borgia (A~exandllil al Vl~le3!, ] 492-15(3),1.0 timpul vi,e;li~ lui Alexandru [Alessandro:) Pamesesi alum Paul al Ill-lea (1534=-1549), care a. :fost obLig:a:t sa se reformeze e~ ~i Curia, pOD.tifU ,am. dis.pretuit cele

.. ] , . ." . ,.

mall e ementare v~rml] umane,

En'aicllJpe,dJa ,CatoJiCi, 'i, pag. 1,09, Peedi

de as.emenea, xii, pag. 767, p_

Aeneas Sylv~us Piceolemini, Giovanni. Baui CO Cibo ~i Rodrigo Borgia. Grunt trei oameni despre care merita s~ mai vQwbrum., Cind Piccelemtni '. devenit Papa Plus al Il-lea in 1458. e.E a ince:t-"[iQ:l ,-"11- _

us

Eli struga male dcvezile ell privire la eadem, S:lI Ilnteliloari de hot: §:l ~pairga:tm:. N'UilI, .r>eUi§Jt i.nsa~ 'a:fi~,em:a:ri. eere plreZsntartl Trndelemwchile lui e,r·3!U de ]~~a, cin;;u.1a:t.1·e. Durp5. ee elba aJ.cumpiira.t. eu neru~i[lru.,e vottwrile ,ca.rd~naH~or pennu a. deven~ Papa InocQmllruu al VIU-lea in ] 4.84, el i-a raspti~~t pe eei eare I-an sprijinit ell ,a"veri fmense, fast ~w glorie, Ca palPa. uaiea '. pasiune a lui Cibo au fost relneile~i sexnl, Vi9ilt~can:u~ a dev~m~lt IJFI s,talb:ilimeoJl\ condus de p.roge.n~,rulii1e ~!ui- peste LOO de copH. nelegltimi - co.gtu:ri~e pentru intr,erinerea '[emeHof, rHlo:r.flicelor ~inepQ,Ho:r s~H fiind enorme ...• ,La :;c~.u1!idaLurile 'i'n v.aZiul rutmor eauzate de

moralitatea .. ~] p.oHticUe' Papei, ~a promllva:rea bastarzilor lui Qn special al [ui.F:rallces.cbietto,) ~i ]:3, colaborarea ell paginii ('emene) ... se adallJgau efectele CUi"U'ptruei dill Curia",

m~ Popes:/,jCMci'Se .Bi'(J,aphical H18,'IO'1, 'Ol,p,. 'cit. pag. 302H.14

lsccOrlcul BIse:ridi Italiene de La ace~v!l1eme~ ValQte:! :rela:teaz3. cit pri,mtr:-.o autoi,nd.ulge'Ola. c:rad, [noc~en'liu. a.~V1U-,lea s-a wgr;~§at foarte tare devellind in p.r:i:ma:v.ata. lu:i t 492 .,0 wasil de came inca.,abn~ simaii:ls]mUs2£oriel!:feIdehrarna.in af:im de citiv,a s:trupw d.e~!apte, de ~a. sa:nu~llin!e~ feme~ tmere."

O;l'I'ie l'aVatl'osn!

La. moartea lu~~noce·ntiua.1 VIU -lea ~i dupa. 14 idle de eermri ~~inmgi.intl1e cafdina:U,R.odrigo Borgia (14:31-mS03)a.fostal,es Papa. AlelltaJn_rlru al Vl-lea.i,1ll t~mplllll,collcla:V1.1~!I!.li~ fiI,cti,l]niannate I'ilumite .~.escadroane'· arnJ masaerat peste 2:00 de oamenlpe stIizUe R.omciL Grupurile :sepa:r:~!t~ste ersu infariate de faptul >(:iiBorgia." car€l:ad.unase 0 8ve:rei,memsii •. mituise gras e1ec~Orl~ iIDain~'e de, lI:rucepe:oo'8 eonclavulei. 11 caJro~nali ~ .. au vandut v~tml (Jt~.tiuiJul.lui .BrJre:i:tmod, vol 3). jar Bisertea COlllflrmii. aeest Ineru: Hdi Borgia §:i-a. .a:ranja.t a~egeri~e prin ees mal cJ~sa:llin:u:mie esee umfap~ prea au~e.llItic peot:ruJ. a. fi pus 131 1ndo~aH'i··.

(fa.cicl'otJe{Jia CaMiie." Pecci edl'j II, pag. 309).

- --- -------------------

1m. druaml spm Palatal Lail::emn, dluf,i, consaC'Iairelli sa din Biseriea Sfantul Petru, e1 a trecut pe SIIlI». unerc de tri,u;mf care-puna unnitooreamscriptiepiU5a, 80010 de sust'inatorii siii:."CaesH a. fostun om; acesta e un zeu", Rodrigo er.a, [llIe:mlma al infame] fami,1l] lBo'Ig~a ci.lre W!j.l iIlig'Gau faima ~i puterea de pe s.cena.pornIti!ca ]taHana. Qri\gi_flJe~. saspardoUi a. :~ost ua fa:ctor care a a't§rt1I<li~ m balhutta, a~egierUOrj datfiind. i:1:iIi~f]~ia. tard.i:n:~1:nQr del evita .. 3!leg,e,rea ·unu:lfranclflz. E.I s.[llJjise sub dud papi poe pcstal de vice,.canoe].ar!, L~ ~lege:re:a sa aeJibe;t.:lI!lt Ulili. Diurnal mare de biromi lucradve ~~ pmmova:r~ peeare le promise celor c~~re WJv:0'~a:5eJ"i. Nu ll'IDa:i. devr-e.me de 14&O~ cand era eerdinal si delegat papal. el i:'ncepltse ~ifi.e piratPa.peiP~ntlsa~n-~e'a (1458F"l462)peiIUru d<'ll[lsu:rl.~e obscene C1l.J, femei goale ceaveauloc int1"-Qgtid~m.lad!e linlga, Siena. Insi a oontiDuat sa sebucore de astfe] die speo!ti:lcole: pan~ la sell~ru~ vi~t:ii.lPonl~ifica.tul :sau S-B. d,o:vedtt an eu eel.a mai grave scillill.d:dlntru de ~a Vatican de ~a Domaia Pros:~rn,m:3lre]o:r iilJcoace. iar ,arada sa de pro.m~s.cu~tfllte sauaUia.fo.st faf~pemea. Din jum;aWul $apelal:1iuluw german. JolulIlD'I.n. .Bll.rm::hard. maestrul dece:remonUalPatperu Alexandra al Vl-lea, ail]im. eele mai mulre' desprecarlJictemW papei Borg;ia,.Bur-c'llarda. a.s~sta.1: personal Ie. d~p:ravirale lu~ Alexan,dm. ,~ a Slcris,iaiim.os:uJ. eomensariu .,aeltin~smulpaiPeru e doar de fOml~t ..

. fJi'arfum'of Sa.Tehanl

Dec1ider·ea. mo:ra~a. a lu~ Alexandru at V:~;-Iea a foot atilt de nCltorie~ ia:ri~~o:r.ia ei .aJmt dehlngi. ~i de Ci'Dlnoscuta,~ Incat a nlmfls, ca 0 mare pa.t& pe ebrazul Bi~eril):ii '1nQde:me c~arre ~leearea 'in van. sai. ZUgf"dVe!l!scii: un. trecut papal pins .. Bl a 'inregistra:1 un re~():rdpr.i.ntl·,e p3pi in ceea ee pr.hi'e$te reeunoastereepubliea a cepiilor sa~ nelegi~rumi. ~j nem~inarea ,~ventUJrilor saleamoro.a;ge 'in 'j,Palatu~ S·f§nt.'~." Cu eel 12 GopH basterzl ai saru (CbUins DicUo~ary)~pri~tre care Cesare, G~.Gva:l]jl'il:i Ol"uII)., Lucrezia~i Jorre, ~~ numeroesele sale amame, nVa~katml era din neu Uln. bordel" (fhe; .ReC()rd.~ oj' Rom:e •. ~ 86,8", Bri.ttsh Library), iar curtea sapapaUli des:lr;ftn~q a 'rost~omp3raita CUI vechile .. c:-ef'i{i ale des:&kt.duii·! d~n. Caesarea lneare huzueea in.

In

1:~ne;ro1ie SfintlJJl AlIIs,nustiu (d. 4.30)" Alexandn; al VI-ho/3 era un pervers SexU(IJ]I' b~rfe son:Wide drcu[and in lum.oeaJ,i:ll;tel.ec'luali s:ubteraIm1a I, :R,ome~. Senatoru] Venella;rn. Sanu:ro a seds. despre C~ud~Da.lwIBGJ:gja d i~p'"ice:a. de, Rosa VaIlDJQZZ3 del CalSlane[,nicaJ.dn!l!l'i.1Tu!lfI,oasi ~~ mfidtati a ~am~elanuhmi saiUJ., pe 'care Borgia :i"'1ilJ,pUjlti~ si, i.~ inl~sn:e3i.sc,[i. 0 serie deilltibliri seeretecu ea. C!!I Uf.'lllar'fllll, aCi€'S~ei av,e~~uri s-a rnas.cu.t Ces~reBo.l];j:a (14'1.5-[ 507)" ~a:r eertifieetul Or3 J]ja~le.T,e3tes~ii aeest ]ucm. imrn timpul adolec8!cenlei sale, Cesare, plin de: miJ;l;ie!,[~ama,oe]a:rilJDe ~aJmbela1IJi11:i'.n prezen~;a. tat~.I:u~ d~. l-a decap'ltat ~i i-a lrnfipt caput '~ntr .. un p~f eo ,0 i11.sciI'lplie ~re spunea:,~AceElta e eapul

"b-- .-' ,. - ~-' - ,eu c~ re '~a -: -c. 1St""'at 'f'F '.' ~," '10\ ..• - ,.~

U!1!l·CU~I.u m._u_.· ~,!, _ prO_J!;!~L_ "ueil! CUJFapa.

.A ,f{Jstoty o.ftJJe Popes, op. cit, Cal!liWII~I' mferitQrhliPJI~ll!!dnil all Vl!~loo,

o ,aseme~nea dovadii. nu.pora:re 'fiji ne,glijatiL S..,a spus ~~ci A[e:xan~ru a[ Vl-lea a ~ntreUnut relatii sexuale cuLuerezla U.480615 1'9). 'fiii:oa. sa Oilll. RCI5i3i Vall!'!Jozza dew Cattallei. Un zef[emru~or dl~, Roma a numit-epe L~CT,e:z:iaJ .• "fii.caJ, so,:i;a ~i nora papei'''' ~~ a. aflirmat di, Alexa:ndill:l al Vl-Ieaar fl foot tati.1 fiice!:o:D" ei",

SJi daca, nn Itler,iti, sa ne ilnr,ebamu dati ,I avru;t dei StU tr:ei ,QoiPH cu Luerezia, a~a cum spwn. maJjor.i,tatea, sllil'\S)e~O[~ mdsti. a[teaS[!leiCl"e a~e cO'J11,oiltaJill.enlllllu~. sSiIJi. asupra dm[a. nu putem sa n'i.! ne oprimn. Cesa:rie a fost :fiul]ravori~. il] ~~i :RodrffigoBo.rg~a,. Cand Cesare· avea dear $a~He ani,

Also ndiru a'~ ¥IMea " •• ".P,apa lor.la, :su'b, care:

IIIlBpalitalte- . 'a d Inl lfII\D;nai-te· - ,-- -, ,- -j- I '.' to - .--- ---- .--- I'l,'!i:!·i .. 1'8 a a IiIIns

~'a celli m!al idall ntve~1 alllcoNMiel"

Ihe P'apa.l!lY~ GeorgeWe!.d'erntfeld &: Nicolson ltd, L~ndli'a~ 1,964,. pl1g. 1101.

Alesital ,e! lunl d·etalllU de pe e fresca. reaU~ati d!e pletel1lll ~mllan lemalid'ino Plnturiml:hlo, real~\zata,il a:pa'll'ta;melilhll !Barllla de Iia VaUcan.

!@) Ubrary'llftlil:e p,~pes. 'venioe

ta:ta.lsiiu i~a. :nete,zit drum,l1~ Spire Colegial CardinaUlor :mcandu~l ,episoop. pozitie illl. care pr.il'iIlOOOO sa~ari.u. :subs:tanliat

18x cane! Cesare a rm'pU~it op·tsprezece: ani, latiil] Sill:l, ca P.li1Ipa, Alc:.1!:;andm. al V[~I:ea, l-auns cardiufli1 a:va!lIls,ilil:dllJI-~ maJi.tirziu la grnc'liul de coma.udarr:l'm al a:m:a;a!~~~ Valt~cal1iuhli, in 'ef"Oltur:ile de 'exti,nde:r,e a Sla.~~lor Papale, Cesare ·aJ. crescut devenind ua om eu '0 mrumlle chua~i pUile::m.k;$. iar Papa.l~a sustil1i1i:i1t pin§!. laluo.ar1e. 'Papa ,~ abuzaJri gra.v de :pozlti,i! sa" atfd '(lea de ca:rdilla~ cal ~ru C~1li de eapal Biserioii, in iliI])o,gj~[rea famillei sale, rapt vizlbH 'in eenselidarea ca!ri,ere~.()tfi.~lo:r saw.lf"e4ro' Luis (1468 - ] 4,8:~n {pentru. care a 'e.upilirat dueatul GaFJd[aJ. !!'e~ediFJI~ances~mlia fam.U iei .Bo.rgja, ~a, Va.l!enci.a, to. Sp<1ni,aJ.)'.! Cesare, (H.ov~umi 0476, - 14197) {ail

dOii ]e.a DucaJ,t de G~ndiii1l) ci~ $~ a Lucreziei, Am'basad.o.rU vorbese des~[~ m:pm.l ca Ce:swrea. :lidu~ '0 P1u~t~me de 'C"'!.Ii!i1:ezanefiruIllO!!lse. Ia Vldean penmi p~ac:erea se:i{ua~a alui A~e:x,arrudru illl uL~imU .sai ani,

B~.ncffiulr,d ne dl de~:alU ~oc:am:ne asu:pra unei oc~z:i i ~'n care p~pa ap~zidat (I o[gie in Palwwl Papal ,.Dllmi.lIllc~ seaea, pe 30 cctombriei[ ISO ThJ~ Don. Cesat'B B:o.rg,i,aJ. i-a oferIt:hltilul siu cina in palaml apestolle, dna~a care auserva 50' de pmstituate dece:n:te §~ eurtezane im. ve.~m;in~e sb'nluc:ihJa:rei, eare dupa. cWllla. au dan:sa:t ell senito.dl :~·i cucei ,C9II[,e se afian!l a,corno., .t~i ,oomp~et in:ibliicaJ,te ~~l ~PQ'i goa:l:e. A}po:~.p'e podea au fest 3:$eza.le s:re§;n~ce cu !um§niini aprinse ~~ au 'fos't i'l:[1pr.i~tiate ca~~fU!e pe C:1I100 pros:t.imatcle goale, ill patru lehe, eran puse sii le cu~eaga. ,cu. gum. 1.1'11 Ump ee se tira!l!l de-a b'y~ileif!

S-a SPillS ·1iI ci, AI'exandm' all VI~~ealll inIHPfiiUI: rels,n seQlale cu Ilucrezla (:l4lU~151:9)'1 flleal sa e'l Rna ValnnD:U8, ,del Cabnal.

Uin ~etl'mltlr dlnl RGm.a a Inumll:-ope luerella

. -

!lnl~ea" 10'1111;1 nora IPSipeJliilli a afinnal ci

AI'.and'ra all VI"I,~ea air fI fost mill fl_lor el.

A Hls.toty olrhe Popes, ibid.

Detalliu1din Amret at unel femel de iBartolomoo ~ezli1Ili;I!l\. ,se Ipresu'Il'Q Rill '00, acest pont 811"ft al tucreiiei lB'o,rgi'a.

printre sf~nice" Papa Ie privea ,i Ie admira zonele nobile. Seara s-a sruqU CUI 0- i'[Itreoere obsceni intr·e aeeste femei eare se acup,13u cu servUori ai Va.tici:lilil'llltli pentru ni~te premii pe care le d§dea. Papa. Mai lii,rniu Don Cesare, Donna Lacrezia ~i Papa si-au ales fiecare cate un pa:rI:,ener,~ au centinuat desfitarea ."

Pe fandul aeestor Iucrur] ~.i din cauza vieti ~ salle cLesfrilHl:te~ Alexandru a~ VI-lea DU a punrt sl scape de satire, de pamfletari §ia11i .zefJIemJrori care ~. -an van.dlU epiiwamele dlil~ma~iIQ:rPa,ei

La publicarea ill 1 50 m a unuiafi~ in ~imba lldn!

CD i.m.~gi t:iJeaPiillpe~ A lexandeuea fiiad Dia.volul sau Anticf!istul. Rnma s-a (;ulremurat de un boibot de lis cinic, Afi~u~ 1] tnfiiti~a pe Alexandru :ficand rinialuri de magie ne'flWa ~,i: ai~'e lii.tu3Jlufi. pag.fii[le.

a vkld '0 embl,ema cu \tenus In cenrrul orucii !ila~c crestine de smarald ~m 0 pic'li1!Jri •• obsc:ena" 'CIll Isis _go-a]a ,atimind tn donnitcrulpapal,

GI'o:~~, \!:asari. Uves o:fthe Most EmJ:n,ent,~ajnte($~ Soolptol'S ,andAt()hJ:te~, Mnano, retJpariUi in UJ07

La. aeea vreme v~ji'toria, 'ern Q probl.emi. mai degraba ecleaiasdca dedit dviJa, jar documentele dovede'sc ·cav~ziunea Papei :nru emu. una. prea cato]ioi. Unnitoru~ comeetariu, illgropa:t inlT~o eolectie de repHci ,apail,t: ca:t];d.va trecute sub lice:re,! numili AlU!c.do.t'a Ec.cl(Jsiastica SaiU .Povestiri Secrete ale Bisericil' (Vienita.Pa:ris~ 1822., edilie :re'lip~fhi dupi eea dim ] 73 l) ~:i confirmat in Enddapedicl l~li Dtderot d:ezviJu~e

NEXlIS New Tiimes • dillcembrie 200'7 ~ februa:rm 2100,8

ceea ce eredea Papa. Alexandru all Vl-lea despre cresdnism: .Doamae Dumnezeutel Ca:r va mai rezista aceasta sect"a ,supernti.li.,oasi a

cresri [ljjsmuhl~,ace3.s~a in ventie arogantii,?"

.Am. putea sa 'Iisam deoparee, priiv[nd~o ca pe 0 ba:r:t1i oetond:a:lil, 8!.Cuzlil"ilia d1u§:maniLoli sai, ca, Alexandru a~ VI-Je-a folosea cure.liIt otrava, pentru (:a irl cereurile istorice academiceaceasra specUlI,3J"ie' e redusi ~a d01!l8 1:110£1] incerte, Dar musamalizasea erimelor monstsuease eomise de Cesare Borgia, ",un 'IDOliIIs1ru wnuma:n ~i, rece" , il. p'rez~nta.pe Alexandra Cf'I pe un personaj rota~ neprililc-~p:iilil ~ eu unnume ee duheea maffi tare decat eel a~ lui Nero ..•. :Faprul cEiaslfel de acuza:pm i-au fQ,s~ aduse Papel Borgi.a ?i to:t1Jl~i, el a. sUlprav'i'efll,]t indicii teroru-ea ~i ura pe care le-a sel1dina'l imp:Te1!lni C1!l, fiul siu··.

me Popes, 'o;p. ,cit, pag. 324

rn~.491. din gemo~ie" Cesare Borgia 3. (iirdOifl,~t asasinarea fratelui :sau Giovanni, ]ar in ] ,500 a pus 10!Ii caleueiderea soluluiiLucll"e.ziei; A ii)l}nso de Ara,gon.~ pentru oil dorea (I a~i3:lJll:j cusvanra]e polirice mai man. Giovanni .,', ..... 8 fest pescuit din Tibru cu. gi~u] tiiat... [A~e%3ndru] a inrerpreeat asta lea un avertisment din partea eerului S3. se ciiasc:a ii nimeni nu a resim~it, fapta . mai tare decal insu~] Papa. El a "orbit de demisie ~i. si-a proclamat hotirirea, de a .. realiza asea reformi aBisericii «la v,arf ~i :lanivelu'l membrilor» pe care lumea to ceres. ~i 0 ,a;~tepta de ata,ta. '~mp."

Eru:iolopedi'a ,Carolled, liIiv',l2,. 33

insa dnrerea sa S~. stins 1:0 bmte~e al:ma~elo,r sale, in speeial d~ Guiliei Pamese, sorl. de clncisprezeceanl ,a,~ui A~ers~dro Famese ~w '8 care~imagine Nfl idl~P de MadoDa. impodcii)e$te una dJintre marl ~e fresee ale V~jticanullui.,

frnrele ei a deve:rni:t uHeriot Papa Paul.al IU-Iea, ~~. :wu artrebui sa. ne mire sa. c.~thm. ~ll Dari:unJ of Burclu;u~d ca,ta;tal 'fj.l!Ceri Gui.tiJei~ lama, a fO~tP3p~, AJexandru al V~-~ea.Tot, acestpapa a fQs~ eel care i-a :s:pa1'1lZi.l:l'at :$1. apaiars peru.gf~n.b:'u ~fe!l':Oate r,eligioasa.·· la F~oreliMfa~ in ,1l12l1i m498~, pe r,e(onnatorulreHg~.QS i~all~.aJn." aseetul Otrolamo Savonarola (14S2~9'8) ~]pecei dol d~scipo~i ai sa~ dominicani,

Oricum~ In. toaJtij, dep:ra,va:rea 1'IJ.i~ Alex,:ilndlm era 'co.l1!~tieJ1't de' ut.ac.um suspici1mn,e care se riispirlldea. ~:n il:andu:r:i hi: b];telecma~ ili'liii §Ii ehiar a eleriei lot" C,1,W :privire'~a adeNirul ,cre~tit11siJ:lld1JjJ~i.re'aHzand ca, runstitutia sa :I]U, ~§'~ puteapennwie sa. iirne[pusa la ~ndloi,a~a caHfiica!flfltl. ,el ,3, r-ecurs imediat Ia eenzurareepuelieatiilor c1li!ietia'iec:tauiimaglJ:DIea

l1iatiufIl' afJ3'urchiJm. IIlI,p. clt

in 1.50 ill 0rn a. da~ 'un edict in eare oiE\doJ:lla. caaiei 0 Cflrt.e [I]!. cere erapllsa. ~:n d:i,S!CWlie r'{lligj~a. cre~tJna, .sa nu :fiepubncat.~, ftrnaJcordtil S(;[WS a~ epils.copului: local sau ma, sa~!aIJba~r.mwsjLU1eaJ. per.somaUi.~:i ,riv,i1egiul Pape.w··.

Acesta eraineeputul .. tndie;xului Cjrt:i.~.arllilte:rzru8e;~ :mprima;re~. cfu1Uor (lareprur:ie4'i[i~a :indolaJi dogma Biserieii deve:nilld in seurt ti:mppoHti.ca oflcmaJa a Va,'tl:cal1li!l.!luL Aceasta Ii :f:ost poate eea mai .~matica :fQrtmi d.~ceDzlDlr.i, Ctll!L'loscuta. WJ.l i8tol1'~e) p:1[~n 'care Biseriea a.til'illl!lt subcoetrol secoleJareed ~it~raJru~aJ. caJl1'·e ajungea.~a :pubUc.preh.lng,i.t'ld.u.""~i puterea desaJ1cri!t!ne piini In seeelul al XX,-~ea •.

A[exandru al V~5~e:a a mlilrit il::l IS:O.3. Iar carie:ra sa ii1l'fumili a ajuns rna Uill binecve:nilsffillit. Moal1ea sa ai, {O~~ intil'llpitl8tic'I], urale pe srizile :Rom,ei. iar medicului papal i-aufost trimise dam[[i: ~i 'feUc,i:ditm pentru ca, nu, re'l]:~is~ Sea sfjlvezevhij!~a

. r,apei

La S'CIIl.dtiim, dupa, mcartea rsa~Iln1.pUll silll :IHjJ ir.lnegri~ :~i a dlevenWt :fIe~wd.a~imeilltirnd zvenurile c~

1:20

ar fi fust o<tt.i¥~t. (in is~orie. Biserica.ROim!eI pGafta gfeBiilllapOVara de :~.fia,w~!'lJpro~pe 40 de Pa.P] aS3:s:i:rna.ti~ m!u~ti. dirnltre eiprin (}trivire.) Cioelii ~i hamari W •• gIlllmind~,i: b~as:femiiThd~·. spun:e Burchard, s-an ch~mdt sa bage eadavntlumflat tn s;ic~ri:ul carefuSiese coms~m.~~ pentrn. el, BArftle '[rta] spuncaun dl"iiic:u§OF a~ost V~ZlJtt in momemul mOJ1H aoesruia. ducin.d in iad sut.1eml P~pet ROlIlanti ficeBlIlll, glume pe ,s:eama lui •. spullImd. c~. dadiOl,~ma sa a.r :fi §thlt ce via~ va duse fh,d ei,

l-ar '''f':l sug ... ·,w·_·,'''t· '1'" nest ... """ ~ -, ,,111 ~ >O!!.:,;J, .. y, g". !~, l. ,t:l:ij"l~l.'Il~ii"!

A!ce~a~i. lucRlElir putea fispus §:i despre m.Elima Ilmti~~orullJlpapa" Iuhas al fI-lea~a canal v~a:r-i ~i re:mmirciii faeepe IstoricHcfifli$tlmli ai. intoo 11:11 pa.111in~ d,eruf~ne. peatru cii~ inca 0 data) eXlstiii davezi c~are en privire 1a. a~egerearuJ:nui papa. n:ec:redinc:ioo ..

va 'U n31 .• ,.

Desp:rei a.utor.~

Austt~dianlJllbn.y Bushby ~d-a peteecur :2:0 de ;!I!rii eereetand, scrnnd. $1 p~bHc"d proprille reviste. ·ro p,r:l.mc,tpal. [fi AJI.l:stta~ia ~i WQUilJ Zee,la.ttda ..

Avand. crediIDl'te :sphitllla~eputerW.oe: ~~.fiind Pf'O,:rUIl:d i:m~ere:sa:t de subiecte~eme'lafizk;e~ Tony a, stsbilit ro~a~ii de hmgi. dU!m'au; cu. mJn,d~e asoci,a.tH fi:~ sodeta!ti dID tQ!lti. h.wm.ea carel-au ajutat ~n !ce.rcdi'iirile ,fia~e~ punand.u~~i. a.r'Ili~vele rna dispoz~~j.a sa. lEI e-s~e a1]~orulcat1ikxr Th,e Bible .Fr(Uld (ZOOt rece:l1zati i:m NEXUS 8/06 au e:XJ:rase mo, 'NEXUS 9/0 .~. -0.3)1 .'flu! Secret in ,tlu] .Bible (2003 ;reoenzatii. tn .~ lIiOl, cu. um. extras" Aru;ient Ciiie« u1,r,d'er the Sands ojGiza!,ln .~. '~j03) ~i The Ci'U,cifixlo1.l 01 Trnth (20(}S~ ,['ecenmti im 121(2) .. Copiw, a1:e ace,s~or ciq:i suat d~spornibHeprin i.1'ID~eDnediiui' SlediHoF NEXUS ~d a site-ulni Joshua BOQks la adresa

hnp :J!v.r'W'W' Jioshu~lbooks.com,.

Deoarece TOn(y :Bushhy i~~ pro~j.eaza. cu .t"er.mita.t:e v.ia.la pfi:vata~ orice corespclll1de!llla pentru e~ V,a. meltmi ~aJdresa.ta. ditre NEXUS Magazine~

PO Bo.~. 30~ Map~e;ton Qld 4560, AustraHa,.

fax +61 (7) 54429'.381 ..

Isbnla pllni de excese, ,depravare :,1 crime

a mullOr Ipa;pl ,I a memlnUor' Ie:rarhitel B:Jsedcli IR.omalm .. catollce, a fosl, mDdlflcati d,e citre Istnlfcll modeml al '&ls811011 care

au transfonnat·o' inb .. u'n mod.el

tie Ipletale Ilumlrllnp..

Papa 'luliu5, allll·le.a;, "Rizlmlnilcul RomEd,"

P 3lpalitatea, a continual pe panta desftiwu~ neegalat inistoria religiilo:r lumii~ prin insclunafisa a mea unul. Papa. :mnIDtari:S~ ~i lara cr,ediJi:ta~ Acesta a. fost Giuliano d.eUa Rovere (1443-1513) care ~i~a ales :mumele de ]ulhlS al. Il-Iea, (1503-1. 5 B}. (v; 'Jlo~, portret de Rafae4).

Ca un adeNirarm p:rin'~ secular, ntml Papa lupta §,~. teseaiDtrig~~riminind celebru pentru riiboofuele 'itnlelung,a1te §i sangeroas:e., EI se.afla mereu pecampul de luptl tn. fruntea armateler sale, ferm, oonv.DS de le,gmtimitatellt teribileler bitiHipe care le dide8 . .I~i conducea tmpele imbra'~at in annum, Ia tin moment dat rdnd ch'~ar in perico~ deafi luat prizomer~ ..

Florentinu~Fran~oe-soo Guicciardmni (148:3- :~540)~ eel :mai de s-eamlistoric aW. vremii 'ii guvemator papal aJprovincm.or Modena:.~i . Regg~,o" rem~a fap'tul ca, Iulins IlU are nnme

d·· d 'I dintr-un preot in ,aOO, de nume, escnmc !!iI,-,i, ca

... "1"'. so]d9i~ ill rob~~ obisnuja 81. bea malt ~.~ sa

!n! ••• ~I;_. ~ ~

WfliUTe ea 1Jn birjar cAnd, se afla in, :fnm.tea,

-,'J

partea3 dlnl 3

de Tony Bus'hby e lTIoiembrie 2,006 NEXl!lIS Magazine, PO BQ<X. au.

Mla,l:etonl, IQld 4560, Mlst:ral:ia hoc, +611 (0)7 54931900

trupelor '~m; eta tnci1Pati:n.at~ :D,ecioJ.)U~~ 'C:~, 'Ull temperament difieil ~:i greu de '~in1!l~ in Riu. Avea. obiceiul sa uree ,dlare trepteJe paM la dormitorul lui papal ~i si-1ipriponeasd .. la U§i ealul",

IsfOfi'a ,rJ~/.tsliti, fi'amcesco Gl!Iled:ard~n'i,2!5111 1832: ed.;: ettat in .A HIstoly'(}fthe ,fJrJ~ ID'.I: JlI'seph MeCabe, C .. A. W,alts, & Co., bondra. 1939', vol. 2,Ciilll, viiii, ,me InevltalJle RefomJ8t1on.

Pe vremea cind era. cardinali' Julius avusese trei saul c!hiar c.in.cicopH, iar nobilii romani n acuzau, pe bazaunor doyen clare, de vieii nefir~ti. In articolul de .lali .mJ me intete-seaza insi. dia.ca ,11 IlIVllt trei ssu c-inci copii, ap eum a

.. . 'J

mmas in ooDftLmta. eamenuer,

Trebuie rnaa remiJICltW alte aspecte ,ale oomportamen11U.lui siu. Ferdinand. (Jregor-ovlu8 (1821.~1891)" mare is.torie ~i teQlo,gg,erm,an~ care era liJlsit total de pre.judeciti tn. ceea ce prive$re pa,aU,ta1tea,U coltSl.de:ra nuna, din~ eele 'maipmrn.ne ~j mai :neecmezlastioe figur.! ce au ccetlrpa,~ vrecd:atii s:mnro~. :Scaun:i~~ a.frrmtnd eR

9:2,

,~u avea n~cjJ rea mai mica nrml de :pietate ere~tiniii~~

6sschlchte rJer.Stadt Rom im Mi'ttela. 185'9,- i.B72t kad,. lS95'-'UlO2;; ,cltat1m Cdses M itJre. Hlstwy "of the Pa~ [Dr. Joseplil [McCa;oo, '.am" 1916, 'C1i!p. vI~ l7l.e .Papacy In .tIre'lJ:eclJne.

Istorieii 'CFeijtim se crispeazl. atunci ced, cite-so 'ctlvi111tel.e Papei Inlius care redan convingen;la aoestnia: "crqtinii sunt 0 masa greu del contro.~at. and.labetl ~.i supersti·ti:oa$i"' (pncidopedla lui Diderot:~ 1159) Ne este astfel 'u~or sa in~,elegem, de 00 a fos~ catalo.g.alt (kept 0' ntfme".

Papa a primit nerulbW'.att criticU.e unei deleg3ljmi

de cilugm la adresa c~eriC.UOE sii ~i a morawrllor eardinaliler, Nu era :prima oam

c!i:llm aueea astlel de lucruri; de secole omnenn Sf: pliogeau de :papJl de 'cardinaU, de epiooopi~i de preop:i care dueeau ,ovia;p :~morali; de :f~ptul ,cli, pa;p:ii :fPJl:beau sex'Ull~ purterea ,1 bogatia mai mutt dec§\t. meeirea de Vicari ai lui Htistos. Papa f~i satuJa secretaml sa ailbl. trei amanee ~n aeelasitimp • .,in cinstea Sfintei Treimi" ~i

adm i tea deschis ca., ti placea Ia nebunie si. fie numit de ci:tr,e popor .• ,:Rizboinicu~ Rcmei' _ Se plictisise ,de pri.veli~tea Giuhei Farnese [ceb;:bral amMl!tal a Papei Alexandru am Vl-:~ea.m1" 00.] t[lJjtrucbip.~nd-o mtr-o u,esca. pe Fecioora Maria ;Qi derea sii. se mute to celepatru mca,eri in care ~ocuise odinioar;i Papa Nicoilae al V~1ea, (1441- 1455) cerind ea aeeste incaperi sa fie impodobite 00 pieturi comfonn.e ell. modu!J ernie in care el se ,Duto-:percepea. lnvara lui. 1.508, Iulius I-a ,cbemat ]a Roma pe Rafael (1483~ 1529) :Si cam in aceea~i perioadi a oomandat pentl'ill Vat~.can. a. serie de '~!I!lctki lui :Micb.elange;~o 0.414-1.$64). Drept nrmare Mlcjhelmge~,o a scu'[cPtar~ e statu.~e din mannuri a. Papei, iar Iul~.us al n·,lea, a studi3lt:-o' cuo ,expre-sie uimitj, t~_jreband: .. Ce e oblectulila. sub blapal men?" !l~O Biblic} Pl:easfililf~a, VoastrilC, a lispum Michelangelo ..• .Dar ce we-abl am. eu ell Biblline?~\ ,a. tunalt P,apa. nEu sunt unriiboirnic, mai blue pune 30010 0 sabie, u

fstoda d"ltaJla, ,~", ,ett.j titat din 0 JSfBtre' a .P'ap,alItlp~ Ihtd.

lP:refer.iD.~ lui :pentrn sable in lee de Biblie a fleut lnoo:n.jurul Romei,. C!I1I!"e l-'a. nnmir ~.pap:l\. eel cump:Ht'" BaU, • .papa. terorii" (ibid.). La mcsrtea sa, :pe 21 febmarie 1.5~, 3~ :pop1JIlap.1 a. risillf]at

Uf .. ati.

Din pic ate In.slpentruloC'lllitorl.i Romei, eel csrea sosit la Vatican alitwi. de 0 intr-eag.1 suUa, de eonsilieri milimritil fost unul dintre cei mai. detestappapi dim. mtorie. Este Yorba. despre ebezul ~i afabihll Giovanni diet Medicl (147'5- 1521)t fast oomandant al ,arrmat,ei jp,apei Julius,

Papa L-eon all XJJeJIII: Ilfama sa Ilrocilama,le

Pe 'm 1 martle 151.3 ~ Gi.ovamri a. wI ames Papa ~i ~i-a~tlat numele de Leon al X~lea,. Nu fusese inca hirotonisit" i'nsiaeeasm proM.emi a fast .remediati pe 15 martie in ,cadrul oomemomrii la Vatican a. anive:rsirii morti~ Divillilui Julius (Julius Cezar).

~"'_""tU11HJdli Brit ._f"'!_ :'!lI .... [ ... .:I

_" ... .r ...... ,...~ . 8Jl,,!"fti'Q., ..:!III.! I;W!.~

Edirolillilrgh., U88-97 j '101. k

E. aproape inutn. si. spunem. ci cei care cauU. j\Jstificari ~i seuze pentru comportamentul hd Alexandm al VI-W.ea. §i ,1Jj.lui.luliu8 al Il-lea, m. lasipe Leon al X~l,ea tn. ptarta ,critieil.or riut4cio§i. El i-a satisfiicml doar pe .,aceia! care prfuveau. Cwtes Papall ea pe un foe de dis.tractiil~ .

ERcl'mopef1i'a fJatfJl'id; 1iI'eOO1 ed., .• :1[897, iiii!,pag. 227

Svspiciunea. popuhrici Leona incellut: sa, se dedea Ia vieii netl.rqti dupl ee a devenit Papii se rispandise in Roma~ iaDr doi istoriciimportanti ai timpului. au eonsemnat-e. Guic.ejaniinf observa ca noul Papa aecepta bueuriile :pagille ale vie~ii §-i Cia era u,excesiv de devetat camii~ "in.slPooia:~.· aeelor placeri pe eare d.ecenta· ne 'impiedica ~i le

• w ..,.,

meillponam" .

tsfolia d'llaIIS, 1832 ed .. , Iib,.,)Vi~ C8l!h II. [pag. 254

CardrlUllul Paolo Giov.tio (Jovius.), biograful :lui Leon al X-lea,. dupi. ee v:orOO$b3 de ulruml exeesiv" ~i de J~privne,giue regale' ale papei, ,sustJ.nea ci a.cesta'!lpltnutsese secratele Doppi'!~. .adau.efi.nd: ~,Si :l1IU en". niei striin de infamia. de a

. EXIJS Newli'mes,· decembrle 2008 -. febma:liie' 2109

I:stode

lUltr.i 0 drageste necurati peDtm unii dintre ~ambe:~anii sii.~oti ace~tiamem:bri a:~u:rn'ora dintre eele mat nobile famHii din. Eta I:i a" .

De Lftta Leonis Declmf. PlJnti'fir:us MaKimus, PaQI(!J GIO\Ili1ll1 'UUI'7. pag, 9Si99

Cu to ate aeestea, oamenii bisericii de azj rI ,sli:ves.c ,e Loon numindu-l ~;U[l monument al moraUtiiii~ dIe 0 profunda sincerita~e spirituala" (Th.e Oxford Dictionary ;(~f the Chris.ticm.

Chun::h.~ ed. F.L. 'Cross, 1963" 2:nd,ed., ~a,g.

799; .The New blten;lationai Dir:tionwy ollhe Christial2 Church ~ ed, 1. D, Douglas~ ZQnde!I'Van~ 1974~ pag, 59 m,)~ adaugan(iJ, ciJ. datorit4 'pio~niei lui a primit voml unanim 81 cardmalUor~ Cu taste aeestea, cm:onicile relat:ea:zi o en totel a~.tit poveste; "C§ind Papa Iulius a marit, Gi.ovanni de; Med~c~. (vlitom~ Leon al Xlea) suferea, la. 'Flomnta~ de 0 boaHi vener~~i, fo'a:rte gravi. A. fost dus la. Roms infir..olectica. Mai ta:rzin~ a Bout 0 ulceratie .. Supuratm riSjpin(Lea Q dO:bO'He atAt de, mare meat: s-a faspmdit in tnate chHnte din enclavi, care emu separate doo'li de ~teper-e~ru subp:ri. Csrmnalii s-au consultat CU, medieii din enclavspentru a afla ce se mtimpla. Ace~tia, dupa. 00 fusesm-i mimi'p [chiar de Gicvanni de' Medici], au tispuns ,ca de' Medici mai avea eel mult 0 luna, ,de trait Acesta este moti vul pentru care a fost ales Papl. Astfel Oiovann:i de 1 Med~c:i" care avea. pe atunci 3,8 de ani, a fost ales Papa ca urmare a wei dezWf(Ulnitrt CUm, bueuria pcate sa v.iindeoe oriee, el s-a ~shato~it cllrand., astfel cl biwnii cardinarni au a,vurt motive sa se c3iucit~·

Encye.IQP.aedi'a BTitanltlca, 3rd ad •• Olil'. eit.,¥(III., iI" pag.. 'l88

Acmn m Sfintul SCBill!l1l trona. 'lID Leon ,al X-lea. prosper ~. robust, iaIpdma sa deelaratie a fast uDumne:zeu m-a meut ,.api, e timpn~. sa rna bucur de asta,"

Encyclopaedia Bflta.nmca" 13th ed •• xix, pag, 92!6-1

a. deelaratie ce p:refigura. faptele 'lIl'!Ii1iii Gm care ,il dezvoltat comerpal ell 'lJndulgente,u $i a creai~ 'CGJ1t-extullmei nom. lovi.turi militare (a mg.-a cruciadi de 611,i 10'96).

Biserica i-a reannat hi chip de s.cuzi :mandatu1:: '~I,Ca ecle.zi!l!st" dle.rectele sale pro,fesionale,indi:ferenp, deciiamti fafi de auk>conttOl, crlDloscllta autoindulgenti ~i !ipsa deprin.cru:pii fe:rme,t,e;ndmp. spre disimulare, hedcnismul san profund ~i enltivarea oompaniem. muzicantilor~ miscaric.ilor ,i bufbnHor l-aumout d d di h~"'~ 1i"Jl-" '"J 1

. etm1i ... ejs.pN~ sau c CUlt mal ran. ,!rIm. stnu

SaLl de viat! risip1!ltor, luxes §i grandoman.prlr; felul in care s-a :~mpli,cat in poUtf.ca. ,~i!tati, a vremU .• " Leon. a ruiaat tre~oreria papald,"

Annates EccJesJastlc~ Caesar BaJcJn'ius, Antwefilll, 115.92-97, 'rol~1!! ~ii

LeOD. a stransin jurul sau pemonaje de cea mai joasa s:peti: lingu~l~orii d'eprav.a~i~ ,autoriai unmr cemedii obscene care se puneau adesea in s,cen:i, chiar la, Vatican; cu cardmali pe post de actod. Pri,e:tenul ,sau. eel :mru bun. a fost Cardi'!UlIDill~. Bimmiena, ale caruID. comedii emu. mai obscene deoit: t,oate comediile ,antice rQmam,e sau grecefti $i care a fus~ una, dintre eele mai imorale fig:mi ale vremii, Leon trebuia sa seabtmi de Ia mincare din cBuzl ca sufe:~ea de obezlrate, cu toate a.oestea.ooncb.ete:Je pe earele dldea ,er,iliilil pe cit de ,eostisitoare pe a.tit de vu~gar,e;# iar eel mal ,grOS.ob:fli .misclri,c,i ~j cei mai abjecfi 'cmezaDi erau 'in.vitaP sl stea la masi en Papa ~i ,on cardinalii . Dat fiind ca. aceste fapte suat eerte, Biseriea nu ii neap viciile, in chestiunile publiee, Leonal X-:~.ea are :reputapa riisWlatoare de eel mei :mir~a:v Vicar al lui Hrls:tos din pe~ioo.da. Renflfterii. Dinpicate nu avem destul spap'u aici peetru a relata extraordinara poveste a a1ianta~or~ a rizboaielor purtate $~ a 'bidiril.o,r pline de c1msm ale acestni Papa" Nepotismul ,SHU a fost la leI de corupt ea §i el predeoos()rilo[' lui. AJumci cand, c§Jlruva cru:dinali ,In ,eonspir,at lru ueiderealui, Papa a ordonat ca aervitoeilor aceseora s'a l~ sa :smwga, camel. ell clesti inro§i~ in. foc· penmu a-i face sa, vorbeasci.

Cdses' int/l,e Histol)' ofth'S Psp'scy, op~ cit., caPI, v, 'me Popes React 'with Massacre ,and Inquisition'

Bisericanu a a.wt nieiun Papa care si fie mal dedicat p:~acerilor e:xo,tbUante sau care sa cauJb~, cu atata ,alviditalillelUQVUprea precum Leon al X-,

NEXUS NewTimes . detembrie 2!O(}8 - '~bruarie 2~09

lea. Papa Julius al Il-lea aeordase anterior .~;ndul,gente tuturor oelor care au oolifm.bult lao construC'~a blsericii Smnrul Petru de la Vatican, ier Leon a] x~tea a extins rapid. aeeasta doctrlnl. Eogapi Cl]m!piralJ indulg.en.te ~ipe lee Ii se iertau.pacate precum erima, poUgatmia~ saerilegiul, sper,jurul ~i vrijiitoria ..

iorJu!plf;eIe: origin!, tIflhI(j §i delwlt'are, Q:uaraeclli~ 1897

in schimbuL t1n.e~ sume de bam, aunei donatii imobi~i.a.re sau a unui act de peniten.ts se acorda iertarea san promisiunea u$uririii cbinmrilmr [Ill purg.atorill. oriciiiei peesoane care imboga*ea Bisedea .. Inaoul lucare a. fost a~es, 61 a. vindut arbid~uoeza de trill MaJinz ~Ii doni alte dioceze unui '~DarIilObn~ care ducea 0 "i.8!{iI.ll~umtica) Alhecrt de; Br,and,e;niburgt pentru 0 sum! uri~~ §i i-a permis .sl"'$i. recu!"areze mv;estiti,ap,Iintr-un rraile sordid cu indlllg·en.~e, rapt ce urma sa. il scandaliseze pe Martin Luther ci1iva 81:limaru [arziu. Bogita$~i :DII. emu sil\~i afiap in

vizorul P'apei: • .Ai:ci. ... drag:oste:-a pentru bani era mrlaciM raulu~·. :indulgent·ele en~:u. folosite de mereeaarii biisedcU cal 'mod de mavu,u'e .• , credineinsii mal] slabi la minteerau extorcati de bam. in. soh'i:m bul promi~iurdi fericirH e'l'em,e: in lumea aeeasta ~i a gloriei eterne in viata de

chJp,a .. c,

frl-cklopedla C'atoll{)j; viili, pag. 787

Toate acestea sa lml.tamplau cuaproximativ SOO de ani illaiolte ea Vadcanul sa pr.~meas·cap:rhna lieentiiJ.·bancarit .lordul Bryce (1838-1'922)" ju.m:is,tbritani.c. scriitcr ~i om de stat. a rezumat ca~itatile menta'~e .§l spiritaale ale p[eo~~mii. asa cum era Cal. refleotati de practicaili1dU:lgen~e~or. E1 a caraete.riza~ eonceptul de indu]g·eillle drept ~~o fraudi imensi la adresa celer naivi ..... un fals de r,iu augur .§i. cea 'IDa~. clara. dmr,ad5 a. adeviratelor~ntentli $~ cI~drnte ale ~reotimH cam-e :ii dadea g[_rlll~~.

1ire'H.rJ/y.R'6maJJ·Empjfe, Lord Bryce, .1Il864, cap •. Vi, lfJag. 107, textu:1 hlIUIl, ,extras;f:!,l!Jag. 78

NlDiU5 New Times •. d:eoembr1e 2008 - februar1e 20091

95

Pentru ,a~i rumple cuferele ~~. a-$~, .nl.enp.u,e standi.dele ,~e aboode.nli ~~ de lll!x'~ Leona. extms indu18enlele;ti:ails,:Iom1atldu,.le mtr .. o s.u.rsimajori de ven~tll1!dpenlttu Bmerica. dezvoltkLd un hug ,oilciu. bisericesc care si oo,rn,ooe,m plaple.in p,lanurUe sa:~e~a fost aj:utat in. ,rinci.paJ. de rnda sa, Laurei1!tim P!!fc-ci,~ pc care l .. a nUnMl Cammal de Santi-qu~un) §:I de Jollaoo. 'letzelj :lost: orfiter at CavaJeJrilor Teumni dlnPms:ia. Ace~~~aa1ll :a:n,gajat mal m.ul~l oomercian~~ o.e sa '~irni,soootrealabtm,mllor' obtmute m scMmbul, indu'~gen1elor~ iar apni Papa, apomit 'httr.-Im tural Italiei menit si stImuteze vinzarile,.

Consenm~lilI. ·p1iml:e9isdi. oounneazi, este lU9i!ti diu EJjcicl()pediQ~ Hind probaibil justifi.care! gl;lstU~mi Papsi c.~eme:ntal .X1l1IBlea O.758F"69') care a, ecmandat mstrugeifea tamror v'{llumelor 'Un,ooiat dupiipulbUcare in. 1759.

lbe ,C611SotIng. (J,f D:idStot~Si ~ncyclDpidill.anrJ;the R.esfabltShed ftxt, ID. lit Gerdolil §-ii N. l. TOJR,Y" ,CGmumbla UniversIty Press~ New Yo Iio , 1947'

.!~Purt1i:torii. de irndu~gm~erreoeau pr~n tarli. in camte vese~.e, esco:rtati de tr,e.iz.oo~ de eavaleri, cura:~a §l cu. dare de :nw.na. Bul;a.Papali era . IHuta!!m in fa'~ MMului.pe o'pe~ma de catifea. stacoj.ie~ san. uneoripe 0 teslmra ,din. aux. C~pe!~e:nia vinza:turi[o.r deinoolg.enf,e veneafn urma lui eu escorta sa~ ducmd. 0 eruee mare :§i :r'Pfiie de lemn., m'trea.g,a prccesinne m,ergea!!stfe~. cjl!1ti'nd~ mvaluitammm detiuma:ie,. ~ndatace crucea 3.. ffis~ :ridic3.ta,,~aribral~ele papeiau foot atamate asupra ei, Tetzel a uroatilnamvon §:i OJ]!] (} voce pl!ltemica Q. inaepUlt sii prea.mm:-easoiiin :fatamtll~lmU~ efi,.cienta ind.lilligell~!;dm, Papa. a. :fost u[twmul care moo. cl1van.tu1.Elr3cni:;«dati banii, dalibam:ii~ dati banii », Acest r.j:cuet il!1:gro.~lil!O:[~..,Si spe[iat pe cipva tauri, si~.ibatr.c:i care au dat: iama. 'in mullf~me cu eeamele,"

fnciclfJpeflja .lui Oider.ot .1759; dezvcllta,tliiiil .HlStoryoftlJe ,G'Jf88t Relbmra#on Ot~th6 16th, CMtb'~ - 1.1H.. M.er1e djA!u~~JgiIlei 1.840;f :Land mi.! 'ed. trad .. Prof.S .. t, MacGuire, 194:2t wi. 2, pag. 168,

Tatz-e~. ~i p:mo~ili si~. i·~i :prez.elJltaru misiunea. ill.b:;..o lumin:i falsi $i exagerau vaRoarea

mdlllgen.l'el0,r pen'lUJ a-I faeepe oameni sfi c.reada cfi i,tndata ee VOl da.bMi~ VOI fl minmi~ fI nt1!lVo.f nlaj ajunge m p~to:riu".

.fiIDit:lopetJia, Jul.DItJeIot.

Opo,zi~a .mi§cirii protesimnte la vikizawa. de in~ulgentea.fost amt de v~he:l!llentii mcit Papa Leon. al X~lea 5,..91. vimtnevoit :S~ tmt,ti o bull intijm~ati Exsurge Domine,~ prin care emu oondarrma:re air:m.a!~Hie lui Martin Luther conform carom "indulgentele sun! 0 fm:audl com~si la adresa cred~nciQ~Hor") '0 j ~pe f,ti 0 mra:delege cwnlsa: impotriv.a lui 'DUmineziS'l!lU ..

,~edi'a BfitalJlJica:, :3rd ed., op •. eit~ Hm. Ix, pag. 788: :§i Jlames M:nre'sDllIblln, EdimGn~ 1.790- l1791, d~pre MedIci

Cu. 4S de am :maitkziu) CO.ndliul db} TIrentaJ. poonu[)ita~. :~la_ni1te:maimpotriva celor care aflrmau ,eltwndulg,entele sent pravaloare san negau. autoritatea Biserieii dea le oferi" ..

.Enclc16pe,dlil' Ciltolicif;, viiil pq. 783,,784.

Pe[iJ!Jru a-~i finanta stUll! de vruali~ Lsona wmfnmmutailt sumew:~a~e de bani cu 00 downdll de 40% de la baneheri, Bordele1emflodtoare pur ~isimplu nu reu~eau. sir verne sU!fi~i,e~ti. boot dinmx.!!, d~i exi.smu 0800, deprostituak:. ]n:tegwstr.a)lue care j~j ofereau Rnriciile uaei popuhpi masculine de 5:0.000. DamrruJepe care ]efiCie:a fluieloj;~pdetemelo[~ al1i~tilor'l scri1.toruo.r" ,~im.uzic4eniJor~ intre1inerea. 'CUJrtirn sa~e .~Iux,oase~ costlWile noli :Biserid a Sf"anWlui Petru, cheltuielile eu razbolul de la Urbinn §i~ sumele .~cb~tate' lui Te~el pentru.pregatiea. -no.ii erueiade U fallmeneau, AImM3i. lui Leon a {lOst imITanfi de, 'reg¢~.efI .• eez Francoise I (l49~ 1547) earn 8. invadat II~Ha ~n L515:~ lar Vadcanul a fbstnevcUs~t cedeze c(:onnol1l1 asupra 'inttegH Biserici Praneeee ~i asupm venru.mdto:r aceste·j;a. La. Rmnabanche.di mii§i~nl rninat Biseriea, Com,mi&Bini ij i'mp.rumut:ase lni Leon 2fO_OOO de d.tleap~ Oaddi :3 2J)OO~ RicasoH 10.QO(}; in,]l~ru:s~pentrn d. Cardinalul Pucci ii impmmutasera 1.50J)OO §!~. Cardina~ul. Salviati 80 .. 0'00, ac.e~tia, ave.3iUPlimU dreptmi. asup:m

96

• INIE>!,USNevr TJimes ., deGelillblie 2008 - febwarie :2000

oricarorproprietap. d.obindite . Leon a .mllrit skac ~ipitpamiDjtului ..

,CrlBes ./n ths' HIStmy tJ:fthe Papacy. ep, cit, 'cap. vi

El feleslse ca §-i. g.3lj peJlUU imp:rumumr.He sale proprietati~,efunc;~are ale hiseDici~JJr~ :manastidlor) a~eziri[or de maicute" VHla, Medici;) iHg~ntada deIa Valtl,can~t:a,lp,i,teriilei oolectine~ valoroase de mMlusc:rise~bjjutedi1e ~i infauru[ Serum. al 8finlwlui Petru, OOD!stm~;t de Regele Cg,nleal Chel ~i expus: Ja Vatican pina m 1,656 ca. 0 relicva autentici. pe care a, $Eizut cim.dva Sfintul Petru. Pentru a-§i :reumple visteria, 'Leon aereat 1.,35.3 de neifunetii, pe.ntm care eei n'JUmi¥~. au pli.tit 0 swnaWmli de' 88.9 .e 000 ducat! (11.112.500 de dolan 'La valoarea din ~,9S5). E1 a l1J1!lrni~ 60 de 11,0i ~amlbel~ini ~~.

14 m vlconp dintre cele 2.:000 de persoane dIn, suita Sa de la Vatican, :pri:ntind de la acesb3am. 'to;ta1202.000 de dJu~~,. 'u..lulieW517, €I a numit .31, denol cardrnal~, alefi;i nun 8imt dilil.tre eei eu medre deosebite, ci di~trecei care pIa!tea]]. eel mai multpenmm onoare §ipwte:re"" .. De: exemplu, Cardfuwl1II Porizzetti a pHUit 40.000 dUcaJt~. 'in totaJ, ceill1.mni.p de Leon. 'm aeeste pa.zitj~ au varsat in tr'ez{lle_[~_a papwamci 0 jtm1itate de milien de dueati, Chiar fiblazata ['mlie a foot $ocatii de;trarrzaepitefinane:laTe alepa,pei ~i i-au factlt pe germani sa. Sf; a~ature revomltei lui Lu1lhe!l: djin. ocw.mhrie 15 ~ 7. UnH cardinali. primeau. din partea biserieii un vemt de 40.000 de dueati pe an ~i l()cu~au.iD. pal~te grand~.o:ase CU!IlU mai. putin de 300 de servitori, palate care adipoo~eau opere de ,arta, de mare vaJoore §iiiil1kegu:~.~,ux dispItibil :~. aceea vreme, in timp.u~ pnntifieatul siu, Leona, cbeUnit in. 'klml 4.500.000 de ducap (ec'hiJ.valenml a. 56 . .25@.,000 de do1af,~ la valosrea dim 19S,S)~ar la moartea sa mai em daror cu 400.000.

Satira cea mai cLroulaiti la adresa mu~ era, .,)EVanghelia IUl, M.arc:u. ~i ArgiDf~, care s,pooea: )n aceleziJl~P:apaLeo:nne4 spusol.ericnof: <tCindIislIs;J Fiul o.m.ruui va veni la Seaunul P:masfnq~.e~. Noastte~ intrebati-L mEiide roaJlt~

P . .. :t.. •• • '1'\.,

({nete.u.e:, pentru ee ~m,ec.rue:ne ai 'Venlt.ll U

IstDrla

Martin ILuIlher, i.W~IS41, ,reol,doCito:rinl teIIGgle., Inl1lalomill1l~cil'lI. protestanle" sOIa r,idicat1Jmrpoblvsl ,inzat'll! Ite iIRdiu~n~!,] aintoomiit unl liuogJam de ndormla caire co~nea 95 de: .ze.,

P'(lIruet idle ltuca_s (lr:amac'll iPBaualiillll~il 1529'

aid,?» ,S,i dac~ nu va, da aUf sau atgio~, aruneati- 1. In inruneJD,cul deaiua.)}'·

A Hlst(}fY't(}fPope-~ D\r •. Josepti MoCtaH~ibi!!!i1.~ VOl. 2,.I1laIl .. nti!!'.Age M.P.o.wsr

Papa. Le,on al X.-Iea, es~e eelcarea facuJt decla:[a~ia ceamai detaimitoare ~ima~ dlu.nlitoa£(l la adresa cre~tmiBlnului din. rstoria BisedoU. Afim:tmpile lui au aratat lumii ca Vaticanului U prezintiipe Usus Hristos, rntr~Q ~umjThi'i falsi ..

La. un banchet Glin. Viner,ea MaretJn:ult.la.

Vatican in lSl41~ in compania,a. ~~apte inrimi" (Annates ,Ecclesittstiai, CaesM Baronius, Folio. Antv,relp'~i ~,597~ temnl l4)~ Leeaa facut un anun] ~ocantpe care, Biseri.ca~oOt in.ceM{;i\ de atnnci :si. U rnc~:ifice. Rim.candl. in aer 0 crupi, de, vin, Papa. Leon a ficut:unna.tnrul~oars~:: .~Stim

~97

Cardlnallull Pietro Be.lilo, 1470' ~ 1,547, 8I11dlt" poet~'I.eoret]Dlan 1,I.r,alr UaUag, a awfu, InI:uenta lllmiportalota,

'hi dsaollalreal II~mlblillta~IEI:ne,1

a m,tlzlc~!1 seC1l1.1llaIFeI.

prea, bine ce sUJ'ersl:i'liepIO,fitabiia aJ. fOSit pentru Hoi ~i pentm inailllt3;1iw no~tri aceasro, rabuni despre Hrist{)s," Dec].aJ~~a Pape4 es~e consenmatllD jurnalele a doJ, cardinali. - Ca.Ir-dinal.ul P:ietfO Berube, fSl!J'isol'i $i c.omenltlJ'U au privire la Pap.a LeiO.n oJ X-lea~re~<~pW'U~

~n 1842) ~i Cardinalul PaoWo O~ovio (De Pita Leonis Dec/mi!, op .. cit.), dQi dinke ceicareau fast marterl! ei,

_ ~Cardina~u~) Caesar Bamnii1!ls (1:53~1,607) a f'01S~ biblioteoarul Vatical1llll1uj, ~imp de §ap~e, ani sia saris 0 istorie ~]1~.2 volumea B[oo~ic:ii CU1lOSCUti subnlum.elre de AJ~l'l'ales .Ecc:lesia:stici. E~. a €ost eelmairemarcabilistorie al Biserieii earoliee (E,~ciC'l()pedia Cato.l,ica~ Ed~tie revazu.ta~ 1976~ ll, pag .. :1 (5)~ irurconsemrnari1e ~.ui of era infarIDatii d~ culi:se\i'ita~.e pe:llmtl descifrarea d~l]jaruririi cre~ti:n~smului.

Cardktalul Baronins, C8Jfe· a re:fuzat de doua. ori sa devml P.apil in 1605., a :Ricut urmitorul oomen'tariu decsp~e decilarapa lui Leon a] X~lea: ~~Pontlful a. fost acuzat de atelsrn, penmlcA.l ... a negar pe Dumtl.ezeu ~i l-anumlt :peFU.IDsros de, fa.ta eu cannrnalii Pietro, Bemho~ JQ'V:lUS ~i Maoo[!lo Sadoleto" preeumsi en alllJii din oomrajw ~au mtim nO f.u]i'~~ ... acest~ucmtrebllie mdreptaM,~·'·

,Anna'les,fFccI6ts~'CJ; I~p. cit,., tomllinileviii ~i xi

Mntr--o edit.ie. timpmie a E1jcic.lopedie.i c;atl;)lice {Ed.,. p~Qci~m., pag. 312 .. 314~ pass:lm)~Biserica. a ded.~caJu doua.pa:g~~li $jjutrll~m\te JPenuu a contraeaea 008 mai distruc,tiv,i afinM~ie f1cnti v.wodaim 00 un o:ap a~ cre~ti.'natapi. .A!gum,entele eiin aoest gens sunt ca Palla vo~se si spuniprin "pIof1.tabil",~de cistigat~~ ~i ci prin ~~frWu]j~l- se referise :ia nt~adi~ie~~. As~fe'~." diveIlited[ogi ,cato.~ici confuzi all ax:gwnenta;t ca, In fap~,.Papa 'liaise sa. spuna: uC§t de mult all awl: Cl"eit~n~i de ,'di.§~ig9Jlt. prinaoea;s~,minu_nati tradiHe a lnl IfristO\rl'i. 'lnsaPapa n .. a ,spus asta, T~~a~.· Icoos.e:mnirile Biserieii ~su;s~ ,aceasti. a'firmalie i Papei..lliI juma~et~.e sa~e~ CardimJalu1 Bemho, care a lost timp de §apte ~m seeretar :papaJ],. a, adaug:at lea Loon. ~~, ., e..rafa:i:mos pentru necmWn.ta sa .• :rrn. 'c['e~tinjsm. Elaac~i(}l1Iat: rmpotriv.a. crewm~,ei ~:i ,alstiel~ oonfonnvizitlll~i Bvoogbetice~ se cade ,sa :spune:m 'eA era un erotic; se :fi.cea vm.ova;t de sooomle; eu $ambelmi.i sAi; se deda pU'ioorilaf, ]uxuIJll~, lene.v~e~~ amibi$Hlor, eurviei §li dorinte;i; i~ipetrecea. tettimpul m campania bUlfcmilor ~i :tnuzicEliil11ilot. :Beliile SMlli.ei Siwe erau p:rover.b.~a~.e~ sU!ferea de in.cQDtmen,ti ~i de am.*~:i; iar ti[ade~.egjle· lui distrUgewrul earaeterul

'oatll!flmilar,'i' -

ScrisoriJi oome:ntadi ClJ ,nvite.fa .Papa teo" al X-Je~ilbid.

In :nnme~e Biserieii, Cardi~ah,l~ Baronius vine in aparamrea ded~.ratieiPaJpei Leon, spunind desp·r'(li ea. ca e,ra.~~inv,enpa lllilie;inrinti belnave",

,AnnaJes &r:1esfastioi~ (Jill. ,cit. tomlill iv

DM fiind de acord eu compo:rtamenml~uanic al Papei, em sus~rune in. estmfp declarati~P3:pern, invocand. iBf.aImbil~tate.a. Biserieii R.omei: ~!in

98

ceea ce ,pri,v'e§.t:e npsa ,~u~ de moralitate, Dol. d:upa 0 deliberate atentii ,t\!Jmmri de ,ft3!pi no~tri mn SfAntul Concinu, ,E de m1!lltialtii~ de~j considersm ci [Leon al X-lea] nu esse demn de Scaunul ,P'apal 'totu§ii DU trebuie sa uitim. ea Papa Leon eel ,Mare [440-4611] &[induiitca prest~gitll Sfinruhrl Petru IUl poate: wren nici 00 impietate, nici ehiar dinpartea un.tli urmas nedemn [ve.zi Enc.iclopedia Catolica" l, pag. 289':" 294~ passim]. In ceea ce prive§:te stints. jnvalirura~ in c~mate de Vicar a] lui HrisIOS. el si-a indeplinit mi:siurwe.a de a prropovidui ac.:easti cunoa~te4\e Intru ad,evil'; '$icu tot-iiii dim girol, pentm cl llJimeni nu, serevoltifiri silt fie exclus din Biserica; infama mairtmi,e§i compo,rtame.41tullui suntierta!te ~:i 'mta:te cu bunavointi.'"

Anna,res' Eades/aMIci;, ilbid.

Ulterior; J 'ohm. Bale (~.49'5= 1563) a, profitat de contesiunea Papei Leon. $i derecunoasterea Vaticanului c! Papaa SPIlS ,aoovarul despre "fabula despre Hristos" §:l cI • .a propov,lduit ac:ea:stal cunoastere tntru ,adevk.

Anna'les Ecclesiastlcl; Ibldl•

Bale era un oogle:z care imrase i'm, tmerett in Ordinul Carm,eUfilor dar cue a abandona:t Oroinul dupl ce Inc,b:iiz[~ia l-a maoela_rit familia.

Oesp'ff!:, celt cin'Ci {JIagi' ,ale Blsericii lintlttllaU ini~il'!

CeJe cinti m'ni aleBiSe1ici~l, OG,nrele Antolillio IRosmi:nW ,[P\l'eM oatorniC ii ,con sl'li er p,eliJ)aII. :1[848, trad. tn engl. de Plrot. Da\li'diIL Wi~helm, Russell Squ:are Publi'sihing; lomira., 1889 .•

Hl a deveni.t scenarist, iar fa 1538 a scris 0 serle de: piese Sldrice de pantomimi prin care lua in ris pretinsa sfinteru.eal, Blserieii Catolice ~,pa:rodHndu-i riturilegi tmdi,iUe pe scenii~',

IOpera compJetl a fuUolm Bale, Y. Peter !Hap,e., Boydelll &: IB!rewer, Cil.mbrh:I~J 1985.

Dupi dezviluirrea pUblici a natur.ii gj,1llloase a catoUcfsmu~ui, ':loame~nii se bueurau cave-urse sfill~tul papa~im:~Li ,§i ,m Biser.mcii~· (Despre cele c.ind p.ldgt ale Bisericii,. op, C.~t. )1. :tnsi. U:~merior istoricii clei~ffini au :oumi~pli[li de re-sentimimte~ acestepiese detea!ltru .~aJceaJ, sa:tilra abom~nabili'\

pret~ndlld CUI faI8itat:e~ ei, toemai ele ftlseseri cauza dec1ar-afiei france a P,8i,pe~ Leon.

IJeAutiqua fwlesiae'JlI'sciplj~ EplsoopullLolllis Dupin (istorie catolie]. malllluSCIIiJlI!d de la ,Paris, 1686

SIlCUisorl',11Papall Leon ,<I ~efulreal Ramel'

,Oei care 1m Spar,Mea. Biserieii Cateliee SpUD ,ei dupi Leon al X-lea, 3. unnat iUJ1 ,~P'ap,a; eu adlevarat reI~:glos'\ mira ins! a-~~motival annn.a·tme.

Din inlo.rmap.rnlepe care Ie avem la dis:pozit1e, se pare 'm.si ca aeesta a fest ridieulizat de citre locuitorH Ramel ~i oi foot papa patin peste un an de zile,

Coaclavul care l .. a al,es,p_llU!t wnk-un moment 'in care jumimte din. Gemtanl,a, era. cU!pr.Llllsai, de revo~ta,p'fo~es.tanta" este deseris de ,Cake profesorul eamlic .F. H. Kraus in The Cambridge Modern Hist01Y ca ,.un spectacol al celor mail deZOJlOlant.ebita~U ,pol'i~jce 'v'hu~evI,eodati in papa:[itate~~ (ed, 1902t la sub~i~~ui ... Conclave"). Cnnflietele provoca.te de li-co'lDi,apretende.I1J~nor ,ajuog illl1tr-unmJunc~fiiti Iesire, moment m care Adriaan. Florenszoen Boeyens (1459'-1523)~u:n. o~andez din Utr·eoht care nlll vorbea itaUani. a. fast ales P:!lpa tn absentia', Em a sosit 18i Roo,ma. sub nemele dePlp8J. Adrian at Vl":[ea (1522~ 1523). Bl a promis referma Bisericii. Papa spunea: "Noi, pr"ela~ii ,~i ,cl~[.iiciil' m~amflbiitut de la calea cea dre.apm. ~:i de mu:ttivl!'emea nwei ~:nU!1 dintre noi :nu, a :iaCllt fapte bune, nu, Chiar nmci unue",

Sec-reteJe stin1'/Qr Crepini" IEplsooptll.l1• "N. Smrgerust t16851, mtlipiritl. til 189'7', PSii-. 22:1

S,w dal fHnd ca~ dupA moartea papno~,Wirea prln noroi a statuilor acestora era 0 tradifie noul Papl a. emis 0' bula pr,~n CM'e declara acest obicei ilegal, DLWpa eel-aa fueat vmu[ din beelud ca ris,puns Ia aceasta, locui~o[ii Romei ~i-au biru.t joe de el minimalin_nihll.-i total existenta,

Adriana! VI -leaa murmt pe 14 septembrie 1523, iar romanii ~~=au exprimat ura pentm striin printr-o ,sanm "lntr:..'Wl Iimbaj clllr,elllU mai

NiEXI.iIS N:ew 1l1m,es, • dece:lililbrle 2008 - fO:JJarie' 2009

~~-------~-~-----~-----~-----,.

Carll. IIIV .. lel (Quln.lullr 19C1t .. 1558ir

a 'f:Ostimpilralu~ Sfinlulullimipelilu Roman dlln 1 E!19 -I "'lilt Iii : -bdTI - ..... ., ~ ;15"5· II!

_____ .... __ pa __ I. a __ carea sa IIII &.u.

Carol al V·llea la Miilrilbergj p~clum de liiZian.i 1548.

fusese auzJ.t de pe vremea hl~.Be:mard de Clairvaax" (d. 1153).,

me ~pa;cy, IG"eorge weiidemreld >& Nicolsolil tid .• Lom:drat 1t9154.op"clt.r palo, 1:U-.139

M;aimrz~u Bised~aarecunoscutcusinooritate ca 'Papa Adrian. a] VI .. Lea .~ja fos~ udt de~oatii himea §:i ci .nimeni. nu 19i1)J i'Ub~r~~ adiupnd Co "",OriClIl'IlIl. ,aim" flprivit, pontificca!tol ultiDr(J]1!!Ji.Papa ne-italiaunua '!'o~t.;li;!>"'~l - -n eelsod ·cc 'I' ,- ..• n

. . _ __ .~' ",!_ ~ ...... ~_ U .... 1I:",L;,...... m~no.L

(ibid.).

c.···. .··]'v" ·-l .-.- ... ,p .... --. A: .... 2'(\ .. -':1 ."1

. ,one;a .. u urmawl" RUiumt u ue zle,ruar

,eardumlHerau ,alt~t de (b.lml,a~. siprime3Sci 0 nou!J sede de :mite meal au,:{icut ('Ip~j"adi lan~o~ lima ~a Capela S:rnxtina 'imbra;cap c-a,m,te caVaJl~li ~a mada~ en JlaJadic'll pene~ veste oolnra!Jt~~ mantii; pinteni de ar:gimt ;;irobe care

f1"'~"i'i'",'~l 'G:, ;'lJ~ll' n. A: ... ' 'lA:'''''di'·C·l·C114-·1-=-o .1'::,3' ~I)·, n,.,.. yIliUli.,g",·. ... .•. ,w . ..,!\J... ,n'J:..... _ .... .!l _ Q- . '" - ."i!t .~ ......

oOJlH dim flo[,~. din mareafamilie fioreDitiuJ. le-a

mrul ofmta cea l11B!1 mare ~I a devenit as,tfel PBipa Clemen~.a1 Vll-.lea, (m.52J-lS34).

In. timpulpontificatnlai sa~, in. 1 S27:~ a avut 100 caderea .. Romei .. P'oves~ea. ac:€s,tel eaderi e urnae~tri.liordimari, ee se ooil18tLwie: inb:':.o1]Jn non episode pu~in cW])o~ut drun :istoria bizmi ~ Biserieii CatoU.ce,insl s:papw ,1mlim!t ne impiedk:a sa (I :r,edim, in de®aJUu.

P3Ipa Clemoota fost la fel de: necredlncles ~i. de :imam preeum 'Vlml s~u,. .P:apa Leon, al X~lea, atragandu .. ~i. dispre~l ,~i urn rumr-or celor care au. avut de a face cuel,

&cese1e Iuiau ~OC3t B:uropa~ sntibtermgm.e sale pHne de la~ltate §i stimu~, siu COJllP~ provocSnd eueerirea §i jefllirea .. Romei de cfi'tte trupele ,m:-egei.u~, S'paniei~ Carol al V-lea {lSOO- 1558;. eare avea sa de'V~ni.[mpirafil~. Sf8.nmluli Imperiu Reman, 15.3 G- m 558). i:nfuriat de pernelia 'Erli. Clemeer, impirarum ~i-a, tri:rn1s a:rm:am condusi de eardinali ~mpolriva Ro:mei pe 6ma'i 1527.~iM ,llIltacw a :fost atilt de Ba~lba!ti,c incitpopulatia Romei a :scizut de~a 98.000 la 32 .. 000 mDmllnal opt .zile. in camaglu au. fost uc4~i $! 147' de ,slvqieniJ din garda VaticanuluL

inca. 0 datii~ :mepotismul papal ~i li.oo.mm pentru teritorii a. adus mina Romei, de aceasta d~~i [mill marele o~ a 'Bwerit celmai. bmtam atae din.isti(lrie .. Roma. a foot deyasm~ biserieile i~ll fOs~ p[()fanate,~ihlidteCne: jie:fiWte" locuitorii. uci~i~ iar o,U~gmitele vlo.late ,iji ueise prin tormr,a de ceca. ce Bis~ric-a ,8 numit~"o' banda de derbedei" ..

Seriitorii catolici auconlmcamt acest ,ep.~ood prin aCitivitate8.\ dlv~>~Uj)r :rmo.rmatori ai Bisericii din alte pitt~. 3,llei'talici oontempor.ani ell Cl,ement. ,~i prin, liefuzullui C~ement de a gmti.fica. divo$1 re:gel.ni. Hemic a:W VUI-lea. de Caterina. de Aragon. Dar, dupi s,pusele Cardinelnlui Caj etan, ~jooeca!iwa popo:m~,uil ~iPa, dreapUlJ, •... dim! aceasti 'cauza;,papaHm~ea lintea, sa, devina (~guvemuj, idea].»· al.uner c1eri.ci. s,piljj:mati plin de credin,rai>!.

EflciclopedJa Catolwa"xiii., pag. 767-7691

'Ioate aeestea semdmplau, la decenii dis~ de mu:~,t-trim:bjjpm .~;feronni a eonducerii ~ membnlor" B.~serioii, pro,misii de Papa Alexandru a1 V.I";~OO!

~edIa CatoNdi ~J;v~ lpag;, 32,..:33

61 ia:ta cum grajdurUe 1m Augeas fuse.set! cur,i~ mtr:..o singuri. zi, PapaWitat.ea, .afa cum se oonoomneazipentru a §aptea, oar,a tn. EnciclQpedia CatoUcii, ~,s .. a pral1!1l,~!t pani la cele mal joase stsadarde", dar aeum promitea sa devima ng,u.verD.u[ idea]", Vaticanw recurno~ ca .~e.re.Na, de :ref'o:nni a Biserieii era) de :fapt~ justificati~~ .

Io1rauduf88iSa Csrts II 'apl,,,,

Ceea ceazi am. putea :n1Jlmi ,;politica exte,mj""

a. papa,]itipi, m oei 631 de ani acoperip deacest artiool~ a. dus la 0. 'nmlli'me, de ri2boaie bmtale ~i 'VUsM1f: de singe in Italla §i :E:w:opa. PapaUtatea ar putea fi absolviti de acuzatia de eruzime invocmd doriinta cu once p.ret a papilor de a poseda regate in aceastii hime :§i vemturi.,In atiogerea acestui ooop:;, oficiul papa:~ are un treeU! ,d.e: ooruppe ~i, crimi!llstitate :t1xIprecedent care :seinltinde: pe seeole, Pentru a aseundeacest ]Iucru. Biserica a nisooci't hio,gmfii ale papilor care 110 soo;; alteeva decat nflCpwll .. imteRi,gente ~i ;s~lv,a1oHe" ..

Ctmtradidions In the CathOflo El'Ieycli>pedias:

A RfCOrd ,of ConfIJctIons In Accredited C-hurch' Exposltlo~ IMaloml Jl!Is~phlWfleles:s Uuded,tm., SUAJ.

A.mJmcimBar .AssoGiationJoumal, :1[9<30 ,[nlll1i1i1iirvolum lileotIlfIOscutJ

Pupm. eltilnri. ~tiu nat de ~ es~ede de:motilstrat ei 'versiunilepopu[are ale :istodei :pl!!pUm~ ce soot folosite 8stiizi cu. mare folos in 'ce.rourih~ ,ere$tine, sunt contraficute ..

Vaticmul a inundat hnnea cumormapi false desprepapiJ, eel mai obscen exemplu fiind eelebra sau mama Cane« Papilor (Libel' Pontificalis) §i C4talQgul Liberian, ambele versiuni renumite pentruvariareele fietive ale

[P,apa Clament ,ail 111[1 .. 188,. 1478, ,_ 1534, ,I fost ,cardlnal[ din 15,13 [pini'in :1523 ,Ilpapi !d.n 1523 pani in 1534.

IP,a.rb8tfi, Sebastiana del PliGmba, '1526·1527'

vietil.or mltlce ale primilol,,-snccesori ai SfllnhJl1;.ri P~tru~· ..

&wicropedja<,camlie;a., i~, pa,g, 224·225j: ~i Eell. PeOOi" ii, pae. 3,11.

Aceste 'carp SUIl~ '0 colecp'c de diatribe po:mpoase care descriu pontificate Ie uner papi d.evotali ~i docili, din care :multi nici nu ,00 existar, avand. un aer de falsi ingenuitate cue :U amuz!pe c~t.iltQT.

Cartea PapUo!" este >0 lucare nficiali~ scrisi$i. pJ'S.tratl ~a Vatican~ 'care: in, mttnducemprrdtinde eli ~~piiIS1:rea!zi mtm 'eilem~,tare isto:ria vietilor s.finme e.i a mimmate:io!l' fapre ale eapilor Bisericii Universale",

EiJcldopedla CatoliCl~ i~, pag., 224

Cu toate astea, 18. 0 citire a:tenta. arezumatulul v~eti~ fffi,ecimi Papa" sepoate o!OOerv8 ca. Biserlca, nu stie mf'apt n~mie despre viafa,. pontifilor din

P..ime·me ';:!"'''6~.::''''·nt ... .,..e ........ II .. '!!:. - ..... - • ...~ d "'4,.,_ .~L . ji, YW>.'!V"yowlr.';" "'''''V,W,,,", ,,1 C!ill.m.C;l.unu~ ... 'W.U.lWi

IBUS INlew limes· deoemibl1e 2008 ,_ februalile 2,009,

Is'torle

ace~tia DU esteun persona] jst~ic bine defmit. To~ru papli Sunlt prezeDttati, ell ,balollll saDctitipii, msa Pir.mntele Delehaye, uaul dintre cei mai impOI1anti inves~igatoricaJtolici ai aeestu! gen de literaturl, spuae; ~JlU exista nici 0 dov,adi eil genealogji]e papale suntbazate pe surse anterioare' ,

l1Je Legend's afthe Saints, Plrlnltele IDelel1layeJ Eel.. lengl'. 19[11" ,citata ,I de_zvoIUl!U11 mill 'me Popes and 1heir,ChlJICir, Dr. Joseph MeCa~l, C a.. A~ Walls ,&'00., I!.ond~a, a doua, edipefIVlliuiti. 1'9124, tag. 2.3

Pe seurt, secede la lind Dill au existat papi crestiai ci p' ;t'l..;..,ti:' m . ithraici a·1' ·R''''',m,·el· I'"" .. ,,,,,,,p- ul

rt,;i!.l. -''''1-' _ ." _ '41",I.U!J! " ,_._ .JllU,.g \i!'" .,., ~ - '_" , ,DoL. "lWa" .:1.

pirinti~oI [mi.tbraicl], un soi de Pap~ care locuia iuto'ldeaunam Roms. BVe8, titulaturiil\ de ,Rater Patrum".

ERcIcI.opedJa Catolfcl; )1, pag.,402 .. 404.

UniI dintr'e ace~ti :papi. r§;:w, muau :mllrmeleohmr dupi zeul .ZOr'Oastrian, unfoarte bun exemplu in sensul aeesta fiind Papa Hormisdas (514-523), al ciirui nume tate variantapersana a lui Ahura Mazda" Despee namele :~:ui Bise:rical atlnn.a ,ci, "ridica () problema lnteresanra" $1 .adiuga un comentariu s.maniu: ,~,Smt:l',tul Hormisdasa fos~ canoni:zat.iRtr-..o ,ttaditi.e neoficiama~',

,

1)e P.opes.~A ,C'Meise Bia'IfiJphirNJI HistfJry, B~ ms Be, Oa,tes" PlliblilSlleirs to the IHIliIy See, lLo'rld'ra, 19'64, pag_ 81

,~Multitudin.ea de e_Pliscopi recalcitranti pe care i.i aves in ,Bubordine'~ emu devop. ,m lui Altura Mazda ~. sl!l8,meau tradlitia mitllin:ajca (ibid.).

Trebuie sl intelegem. ca. multi pap!. din vechlme, 'care suat prezentati acum ca. ni~te redute ale virtupi ce RU. aveau nimic de a face cu mizeriile vie~tjru de zi cu zi, in fap~ nici llJ-all ,exi5tat

Biseriea areeuaoscut cil biografiilepepale intocmite de ea. (Cartea Papilo." ~i Cataiogui Liberian) nu sunt prezentari inocemeale unor oameni piojJi §i] ,erudlp, ci fj,ctiuni: •• Critica istorici 1I,ate.azi de multavreme acest t:exc ~11!J1trun mod exhaust~v." .. in special in ultimele deeenii" (sec. XDC §!i mceplUtu~. sec .. XX) (EtlCiclopedia Catolica, v, p,ag. 773~ 780; ~i ,~x,

psg;. 224~225, passim) ~i a eategorisit-o ca Hind "fam baze isterlce" (ibid. ~ ',assim).

Blserieaa mirturisit ca aceasti Carte ,a Pap.ilm· e 0' eonsesnnare oontrafiicuti, eompilata retrospectiv in maniera i~e~a'toama majurimti.i scderilor elericale, Aceasti marturie se gbe~.te 'in El.~c,iclopedia Catofica: ,.~La ince,PU!tu1 majo:F.~tiipi eoplllor de manuscris se face '0 legatwi falsi intre Papa Dam3$U:S I ![3,66-383] §i Sfintul Iereaim [c .. 341=420]. Acesse scrisorl erau considerate ausentice 'in Evul Medin .. Duchesne [istoric papal" 1.584-1640] a dovedit in mod exhaustiv :§i CQ,nvingitor ca :,nmele biografii, de 11. cee a. Sfintl11ui Peuu la, cea a 'fu~ Felix al m-lea I[al rv"lea~ d. 530]1; au fast ,compUate celmaimrziu ~n 't~mpw pentlfleatului urmasahii lui FeUx;t Bonifaeiu al II-lea [53<1-

- -

532]. Cei carce au compi[a1i Libe,r Pontijictl'liS':au

(o,losit ~i unele scr1eri istorice, fta.grueute atpoc.rife [de 'e;x.empluRec,unoal~teri1e Pse:udoclemeanne], Constitut'U111 Sylve3.tri:~ Scderile ,coo!traBcU!te ale a~a,-nmmi;tulm "Sinod, de 275 de episoopi allni Snvestru~~ etc .. ~ p,recmn "i Procesele romal!'·e ale; marttri.lordinsecolu[ al V-Iea. La. final, oompilatori.i. au atribuit aleator papi lor dIe pe llstele lor 0 sede de decrete 'papale ~uate din aurselipsite de autrenticitate.inpmws au atribuit papilm de la,tnceputiurll,eg'~,em.entid Iiturgiee $i disc.iplinare din secolul al Vl-lea, Autorii sunt edezia§'t~ romani, unii dintreei de Ia Curtea Romani. , , in Libel" P:rmttjicalis se consemneazi fapt.ul capapii 00 dat decrete care Si'"\8U pierdut san au Cost inte:rpretate g[e~:.t S8JU earepoate ca, n-an existat Giiciod~ni. Mai firzfU papii all folosit ocezia pentm aintocmi 0 falsa se,riSQalI,e (a~. cami nurne este mentionat in .Liber Pcmtificalis) eeputea fi fulos1ti f'n diverse ocazii §i pe care :8i~, atribuit-opape.i.

flJcicl'opedla CatoJl~v, pag. 'i73~ 780 ,I Ix. Pill, :224-225; de asemll~m" pentru ddiUiii !!I~e~Fe f:rau:duloasa Carte a Pa:piIDr..vezi AIJf1'ales Ecclesiastic;; 0;11. cit.~ malnl!Jscrisl!Il X:I" $ffi D9Mtlqua fooiesiae,DlsdplJrrs.IG'p.

. .

c1t:..

Lipsa de allteJ]Jt~citate. a Carpi' Papilm" esee ,astfel dezv'i~uiti, fiimd in aeest mod :revelati $i foiosirea au 'buna ~tiin!ta a, continutu11.1l1 si!1!l fala,

NEXUS Newliim.es . deoembllff:e 2008 ,_ februliuie 2009

Teo1ogul ~i deisml Antbony Collins (1 '676-

1 '129)~ in celebml siu Discurs al gtmdirile libere (1713), a p'US amplu 'in, diseutie rispind1rea literaturii supemcja~e w, spatiul erestin, HI s:p,une [pag, 96,):: "Pe scm, aceste texte fidse sunt foarte comune fiindintillnite in eoate carple public ate de preQP sau de ,oam,enii b.isericii" in mod cert ele sustin autoritatea ,scr,~e:rH,or anterleare care au. fosf conb:afitcute., eonsorsienate sall compte din alte motive decit eele de a o,ien supan pentru amcolel,e de cred:in~ ceea ce le ,prc:ibeazimgetrinzitMea, sinistri,~i

Fervoarea ,efortur~lm: modeme de a suprima, d,e a, pune mtr-o fmmilila diferita" de a fldsUlca $1

- U11, _ _ _ ~. ,f,

asouade adevarata fire a, papuor, pe care m.el UJIl

istorie din afara Bise:nmi. nu 0 poate alli!:oba~, ii face 1.a Ie! de vmovap pe urmasi preeum pe ]1Ia:iint~ji Bi:sericii care au sraibilit ,Icest s.is~em.

tn, secolele al X\1 .. lea ~i a1 XVJ[I-lea~, Vaticanul ~j.-a co,nsolida1t '~maginea~ ,angajiud. art~~ti :mlmieri~ti anonimi sa realizeze ponrete pioese ale papHor din seeolele anrerioare, Dupii reglementarea de citre Cenelllul de la Trent. a s:ta.ruilMdizar.~i ima,gnmoI' bibliee, Cardinahll Carcl Borromec, d,nd.va valetul Papei Slxtus al V";~ea (1585-1590)" a inaintat a mo,tjune in. Primul Conailiu Provincial (15'65) prin care se in.te:l'zh:eap'iomrea.pemQnaje~.or c~ine tam apJobareaBise:rio.mi.

Motiunea a fost admisi, din. aeel moment artj~tij-avimd nevoie de aprobarea sensa a Cenzoruhri Artj;stnc al S..linl1lUlui QiI.ci.u Intoo!lte ehestiuaile legate de iconognma cre~tina. Episcopii ,~u {oat d,esemna~i sa iiinstruiasca.pe arn~ti ell privire la prezenearea standard. a diverse lor subi:ecte din EValJ;gheU.e~ a,cqtia nearvind voie sa, inoeap~,V'reo luerare 'tari aprobareaBiseriaii. Astfel~ mill. necesitate, picterii ii zugdveau intotdeauna, en buni ~tiinti pe p3i,i en ehipuri senlne de.§ioo@$tia erau in :r,ealEltaite ~~oamen:i cu earaetere dcbioaser.

En..cldopedla Catollel, Ed.IPeooi, ii, pag. 326

Aceste picturi atparm lucrmle modems ca. simple creaiffii ale minl.Hor uaor am"ti, clilli

Calrol Bo~l'Omeo,. 1538 ,- 15811f stant ftallan" card,inal' a'llBlsedcU 'Cala.llol,.

Viat, de admilramriisil cal Uin Ilidel' al Conka Hemrlmel, Ii '!Mst Caliilnlz.at de cilre Papa Pa,u~ a'l V:-leain16D':1.,

Ponre~ de Giovanlill Amlbro.j':G1 Rgln:Qi

illl.a~nte die secolul am XVI .. lea('<.mu exista nici.un

, • 'L . • 'p. ...il:',,"

portrer ailllt.enbc a vreunU] . a~)' - •

me' Popes;' A Collcise BJographJcaJ'.HisMty,

- lip. ,cit, pag~ 16.

COlloluzle

Astfe~. in ceroetarea noastra, :foc~diz:ata ,asupm ~Ibu:liilti~~ ~w ImlJmtri~." c:re§tjniJti~ii, am re~it 'in. conditille date, daar si zglriem ptm*n suprafata istoriei papaUti\tii a~a cum a fost ea canSemDati chiar de dj,tre Biserica, Acest artieol nUl. este ,altoo:v'a deca:t 0 sdli'ta mdwm.enta:ri s, portrewlw: ea,torvaplrpi din eel 264 ~irati in luerarea TJ~e P'OPs,s.' .4, Concise Biographical History (oP" cit), oprezentare oo.smettzati a vieJHor ~.or" 'care exclude pWlierea, rill. d~scu:fie a seco:~e.~or cu pomuflCtlibEl duble.triple sau cvadrulPle.

Iistade

DoclllMel1Iwea 'figurilor ppitoaJfe diilltr~o IUJigi Iinie de pap.i cu name ca.Adriar~ Leon, Clement, Benedic:~ Bomfaciu, Gregorian, Inocenp,ll, Celese, Pius (pios.1)" Alexandru, Eu~ge.m.illl, (eu, geJliulll, Urban ~:i loan, on itiltli. m. s&ra acestei abordiri. c.ritice. Nu avem aici cum sa expunem lin detaliu mbooriele ,>oU!tict Carli 5wfit \iii asasimrtelepuse la. cale secole de-a ri_ndld de pflpi ,i nici setea fnfiniti de sange §i Uicomia cumpIitei Inchlzipi sau sueeesiunea nesfillita de papii crindnaU" parohii inarmate ,iprelati pimt! de singe.

Si :wai nu e .~,QoClll a~.ci sa vo,rbim despre aeel Papa, care se autointi.tula Lucifer sau despre un ,rut Papa, care 8, luat bani diD be:;ro:reria papwi pmtm a creite eelmal frumes anna8M' din Eur,opa. Mai este apai povestea putio· cunosoull a lui Alberic am m: .. lea; Conte de Thsculum~, care a, cumpirat Sfiintlll Scam pentra fiul sill de 12 ani, Theophylactus (Benedict 31 IX,.lea; vezi prima patte) §i de indo~enp Biserlcii moderne in descrierea acestuia ca: " .. , .unul dintre eei mai tineri papi, ales unanim de 0 comisie s.pec.iaUi spre bucuria fei,k:if,ilor cardlaati deseloo31i legitim. CardinaJuJ Cameden:go este eel care l .. a ,amm:ptpe noul Papl Ja opt dimir.u9~a in prima zi, iar apui ,eanti__nalU l-au salis primm omagiu (adoratio). DU!pa incheierea COlLlcla,wiui, membrilor acesruia. li S-3U ofe:rit. anumite mstinct~i ~iremuneratii u

E7lClcJopedia CatDJIcB" Ed. Peed, Jiil, p'ag.,255

De asemeaea, vom P()V<I;lSU ell 0' alta ceazie despre Conelavul care a, ales F'ap! un cardinal 'eel in,gro:z~se: itt1:reaga E1ll"Qpa prln erdoaarea masacralui de la Cesena din 1379. tn care au foot uci~i. top birbatii, femeile ~ic.opjji orasului, lnten:fme inoarnate de vi.o[en~~ din .spsiluel,e acesmi incident, c,umpl~tr,eveleazi ad.evar,a.ta na!md~ ~i adevarat:e1le motiv,®tn a~ecapilor Bisedeii, aceasti povestefiind 0 pa~mJi usmratoar,e pesteobrazul eticii §i pretentiilor Bisericii,

Dlnastfel de incidente transpare faptul ca, papalitatea a privit credinfa adeptilOI erestini dom co. pe 0 u~om :formi de nebuaie, Blserica

8us~ine ci a],eg.erea, fiooiroj Papa ,8, fest ghidata de Sfinml Sp~rit; d:u' aeest ghidaj a fast suspnlJjt maa :indirect dar efi,cient de mite, armate, :8000 ~i arme.

PUte:teapapal:mmJii s-a sp:dj:ini!t pe .. drepml saibie.i" (Bula Unam Sanciam, Bomfaern VIIT, 18 noiembrie ~.302; pre:zentati m.Enc.ic.lopedia Calolicii.~ XV~ pag, 126), pe care Biseriea Romano' Catolid, (I invoc! «IU emfaza in. al siu ,em~e[ffic coo. de },agi c.wnonlce. Bste :rel.evant ,citato] din N ouil Testamoot in care 1~$Us Hristos i§li, defm~temisimea: ~~-am venit si, adae paeea, eli sahia" (Mateit U):34) ,i t~i inde.amni uceeieii sa se inanneze. (Lnea 22!36).

Is,tori:a. papaUmpi aratii di papii au. mmat sfatul lui Iisus ad ,iit.teram"caci ei f.~~.aiujustif1Cat 'prio cuvintullui Hristos cumpHtele rAiboaie: ~i pr.inof,iUe infernalepe eare s--a.fiIndaimentat peste un mileniu die activitap criminate nesanetienate de nimic,

Papn, exeeutoei ai unei ,~,$UJperstr,'Jii de:p'rav&te: §i excesive" (Meditalif, .lmparatul R.oman Marcus Al1lreliUl~, c, ISO) pe care Biserica modemi (I; p:rezmti ea cenW], iubiril ~i picii, au. fost in realitate, in cele mai multe cazeri, dam 'ni~ sttategi miJitari co,rupp, ind~.fe,f'enti .la codul moralitifH cre§tin,e;, $1 orice S-Sf ,Purea crede d!eSl1mre fell1lwtatea, papilor in a-1i mentine ~:i e:dinde puterea in aaeastii lume~nUl se :poate trece eu vederea sau apita nepotismul ,i ,eomppa din ofieiul papal.

C.dinalul Roherlo Francesco Romnhis Bellarmino (1542-1621) a recunoscut aeeste Iucmri adi'ini.lind ea "Papalitatea. ap:roape ci a eHminat cre§~inismur'''iar mal tirziu erudiml en~ic~.opedis1 Denis DideIo~, (1713-83) a, adlugatm Enciclopedia sa: • .De lafondarea sa, int~-o loca~ie riufamata ;~i mun::1ari din afara Rome], situata prlntre diidkHe in, :mini care mareau :malul inde,p4rtat a:~ Tibmm.u~. ~i se mtindeau pinaia marginile m1i~tinoasei Ager V:Mieanu$, [C§mpia Vatic~l:ui]~ in. ease a fGst. adiposti'ti B:iserica .papilor ... ea s-a, trans:format intr:..o chromque .scan,da.leus,e i~o erenie a a scandalurilor], iar sup,r:avietuirea eite face· si :reflectezl a:supf81 :nanmn :minlii umane care

1t)4

N,EXUS New limBS· d:eeembrie 2008- feb:ruarillt 21009

:pemnte ca un sj,stem, atim d.e i:1:1H)[.;d .sa, se perpetueze,

o aslfe], de asoeiere poate fi un bun mntiv de; phn-d,e:re 'a Cfedinlei. Gei CIftl srudiazi. ad.evbtR ,jstpriCGU'llost lilt€it: de bine aoes®e fa:pte m.ci~ leojf,n ra dio'jl:r;o l·· .. 'f'.-~1"':a,' -, a : a' l'~ b nu It,""li'ta:' .,.. i

_ b ,I.y-!."" __ Yb'\;I ..... iUDJ P P a", '1:!l3i ,L'W ~~,

't.ridlU)e, precum ~. negHjQim1ea leu buua, §"tiinfja refutmelor~ evoc.ispeCltn:d :p,rnbu'§:im:i:i spirimale a, c[-edilllte:~ carelice," tm: vre:_mJ!lti~,e noastre ktdl!ll,geDlt'Bj!, uaii seriitoli ai Bismicil mcearcii :sa purifice pmfilurile papilor trerurului, 'fnsi DT, Ludwig ,P.as~o,m; "I 8'54-1'9.28)" i.smrm,c catolie 1'3l1ll'a)], al papaH~liH~ a admis 'p'l:~n de franche~e, aroganta lor :ne:miSIlr,ati, ()'bservind.ca, ~tdov.ez~te' im,potriva Sfinplor Parin(i snnt atat de :putemice meat este imposlbU ea mpu~a'li,a 101$8, fie salvata~~.

HlStMyuftile Popes from' the ICIosc of the MlddJe'i1gBSy.

UlEfwig Pasto:r,~ .. IitI!Q""OR Camp.emielden;: citatlig, A His,tDry',ofthe .Popesj D'~, JQse,plii IM<:C.ahe!, '01'" C'lt'l WI~. 2.

Ptltmea spirituaIl pe care ,0 ·posedi,pa"ii.i~ cons.ide:ra;m:i 8'rit dJeimporta:nUi. pentru cre~ni, a Cl1eat eea IDa:ipoomiscui, pJini de cmzime ~i, mfamj, lIDstltupe cuno.scu,tti in :wsto.ria ,civiUza,li.ei.. Cel 'care ir;mearoit sa:~w g!seaso~. seuze incereand. sa i1 convin,gl pe lcit~tor.i ca papii a~ fosto'fm1j. constmc·tj,va a istoriei, contrilzic flagrant fapte~e ~storice. The CQ1nbrid.ge MoiJe/~n His.t()rY'"Q, autuntate :ra~monal1~ aflrrna. ,ci ,~ra.r S-ElUl mai pomenit standl1fid,e mai sC'azute ,demor,a:lita~

de cit ode care au ]ll.f1.ori~m. timpuL pontifiicatelo[' darns sflillitul Ewlw Mediu~~ (vel, I ~pa,g. ,6"73).

La eeestea se peate a.dluga IOphtia ,8utorului acestui ,articol; baz:atipe muttiam de eereetare, ca, adev.ua,ta dime,n~iI;me.. a depravati i ,o:ficiulQi papa] est:e dati de faptnl cl ea I iDQ.eput dinamfe de penoada Siantullui Imperiu Ro.man. alIui Carol eelMare (d. 814) ,i a C01loouat mult dupi CCl'n.d.ltU~ de:~a Tr,ent (1 345-(3)~ flind eEldica~ door sub 'p:reS-llJDe-a P[{)~estar.l!ti6m,~I!d.u1.

Majodtatea. catolioilor nu cunese ade¥im.ta ist'Ofi.e :a IUseri.cii-. Diel earaeteral aspl11 Vi pro:fan. alpapil.of ei..lmsi,pe nlasmi.~ce ajiung; sa, .strip·iI.1ngi.buiereJe peeare ie'I,Mhia catoUci le-a pus in caleaadevarului vid tot maiclar ci

imas:inea.impwiiooare ~i demna de in.credere I :papilor' este falsi.

Mmna1;iile mode-me: 00, papmi au promevat :revomutia tn ,gbdile, a, Emopei, este 0 .mis,tifica:re pllna de tupeu a fap~e:lor. :Lumea. :p0a'lte aHa. aeum eI. p,apalitllteain loo de a lbida Euro.pa. pe drumlld cj.vm2atie.l~ a intretmullchiar ~i prln eel mal. Uu~tri ,reprezenmnp a.i sl.i, d)e,-..a lunJIll~ a,

I, .. ' ".. '''n,~ d' J!i'I.", ,j; • d'

:seoo e :~nl::reg111 <0 s~,e Ie CO,lIIulC'1I,. '~l ae

degradare ..

Oiiciulpapa! este unie in istoriareligiel nu doar din mw;m, p:ropo·rIiPei ll.r~a§e defigud, d\ezonota'nlte Clime; 'am, eeupat scar.unU!lpapa~'.! el mai ales din. eanza ,sangelui. virsat 'in arpiratea pumdi sale." ueeinstei cl.ponent;Uor sRi ii. tr.e,cullU~ui. mclreat de; 'b'ldare a, .p~p[m,o:r idealud,.

DasPI,BI8Iumr:

Au:straJiaftu] 1'O'ny Busbby ~j-.a petrecut 20 de .anffi oeree:t!indt 'sc.fiimd ~ipubUCMd P,[opriUe reviste, in :princi~l in Austt~Ha ~i NOlla ZeeJa.:nitj.

Avi.lld crediorf,e: spmm.ale pHte:rm.ce: ,i fiirni p·[omIl.d in'~m'sa~ de $ubiectele ,Qlletafiz~oe, 'To,ny a. stabilit relapi de lungi dmatl ,cu multe asociatim, r~i .societip. din toatllumea care l-au ajuW!t 111 c.e[-cetmile Silts" p-I:lnindntl.-§i 9:rmv-elela dispozi'~ia, sa.El cab!: a:lltnml cilq:ilo[' The Bible Frasd (2001; ~meenzatit in NEXUS 8/06 CD «xtmBe'inNEXUS 9/01-{)]), The Secrel' in the' Bible (20()];, :oocenzalUi m, 1.1/02, eu un eXltras", Al1JcieN't Cities under the S'an,d~ (J!.(),iza, 'il 11/003) §i .The CFuc.lfixion qf Truth (2.0005; recema.iii in 1.2/(2)., CopU ale acesto:r.eiJ1i Slltlit

..1::.,',. , ibil _. '~i' ., ','d'·I'111 _,;.1:::,1, ,--' l!.J1"'IC'_XU,'" 'S, ,_': wSipOllil. ue pM mJ~erme an $!;UjJ.ilJor J,~E;:;, '. '.' ~~

a . slte-ulni ,Jmiliutl Boob Ja adresa hUp!lIwwwJoSbuabaoks,.c·om.

Deoarece To,n)" Bus.llby i~i pr:otej,em eu

fen'lll:ii..tate "' .... ,t:~ fW.l·'V""it·!!i: .... ...1 .." "'....."...j!j.,~;<II= ",'r,!ii

, . . ~'-I:"" 1'''' ,g-, v.& & "" """'""~'W<lt',_,_UleDr'

:penltru el.vBl nebul I'dresatili ciime: NEXUS Magazine., PO Box. 30, Maple!oD QM.45'60, AtIstralisj fax +61 (7) 5442.9:381..

105