COMPLETA I APREN

Completa amb la paraula adequada cada frase i copiala
baix.
Gràcies als pulmons podem____________
_______________________________________________
_
En la respiració l’aire ha d’entrar per
la___________
_______________________________________________
_
Després. L’aire que ix dels pulmons ha de ser
expulasat per la_________
_______________________________________________
_______________________________________________
__

PENSA I COMPLETA
Ordena de MAJOR a MENOR les següents accions segons
la quantitat d’aire que necessites:
Estar assentat.
Correr en el joc del pillapilla.
Caminar.
Caminar depresa.
SABIES QUE…?
Dins del NAS existixen uns sitemes per
netejar l’aire de les impureses i per calfar-lo, per
tal de que arribe als pulmons el més pur

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful