You are on page 1of 11

Oogst van twee

jaar natuur midden


in de samenleving

De oogst van twee jaar Groen en Doen

Cursus monitoren broedparen - Noord-Holland

Van oudsher steken vele duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen om onze natuur en
ons landschap te beschermen en te beheren. We zijn trots op deze mensen en deze geweldige
traditie en vinden het daarom fantastisch om groen vrijwilligerswerk een extra impuls te geven
via Groen en Doen, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken.
Groen en Doen nodigt iedereen uit groen te
doen. Jong en oud, uit alle windstreken, met
of zonder groene vingers, in de stad of op
het platteland: iedereen kan dichtbij huis iets
doen om de natuur een handje te helpen.
Met cursussen, opleidingen en workshops
helpt Groen en Doen mensen op weg bij
het duurzaam groener maken van hun
leefomgeving. Met bescheiden middelen
en een zo klein mogelijke papieren last,
heeft Groen en Doen sinds 2012 vele
wensen werkelijkheid laten worden en vele
mensen kennis laten maken met groene
vrijwilligersorganisaties die zorgen voor
continuteit in de ondersteuning. Groen
en Doen laat zien dat die vele vrijwilligers

worden gewaardeerd om al het werk dat zij


belangeloos verzetten voor groene goede
doelen.
Met Groen en Doen bereiken we ook juist
die mensen die wel ideen hebben om
bijvoorbeeld in hun wijk een buurtmoestuin
te starten, of de wereldwijd bedreigde
bij te beschermen, maar daarvoor geen
mogelijkheden hebben.
Met Groen en Doen leg je de
verantwoordelijkheid daar waar die kan
liggen: bij de vrijwilligers zelf!
Groen en Doen biedt kennis en ondersteuning
waarmee mensen op hun eigen manier

In 2012 organiseerden De12Landschappen,


Landschapsbeheer Nederland, Natuurmonumenten,
IVN, Staatsbosbeheer en VOFF vanuit Groen en Doen
372 opleidingsactiviteiten, waaraan bijna 6.000
vrijwilligers deelnamen.

Cursus GPS-gebruik - Noord-Holland

Vouchers
Prijsvraag

Via Groen en Doen deden in 2012 en 2013


108 groene vrijwilligersprojecten mee aan de
prijsvraag. Er werd online gestemd en de projecten
met de meeste stemmen kwamen in de finale.
De jury beloonde de beste projecten met een
geldprijs. In 2012 werden 2 prijzen van 3 50.000
uitgereikt, in 2013 3 prijzen van 3 25.000 en 5
prijzen van 3 5.000.

Via Groen en Doen konden mensen


een voucher aanvragen van 3 1.000
voor het volgen van een opleiding.
In 2012 en 2013 zijn 1.360
vouchers aangevraagd.

Opleidingsactiviteiten

Burgerparticipatie wordt door Groen


en Doen niet opgelegd. Groen en Doen
maakt mensen juist bewust van hun eigen
kwaliteiten voor behoud van en omgaan
met natuur.

kunnen bijdragen aan meer natuur. En niet


alleen onze natuurgebieden en ons platteland
worden daar beter van: ook in steden zijn
nieuwe initiatieven ontstaan. Door Groen en
Doen is een nieuwe groep groene vrijwilligers
opgestaan!
In dit boekje maakt u kennis met de oogst
van 2 jaar Groen en Doen: het prachtige werk
dat Groen en Doeners verzetten voor natuur
en landschap en hoezeer de investering in hun
kennis en kunde ons mooie land blijvend helpt.
Groen en Doen bewijst dat het echt werkt om
mensen de ruimte en het vertrouwen te geven
op hun eigen manier bij te dragen aan een
groener Nederland!
GreenWish
Ineke van Zanten
Landschapsbeheer Nederland
Marieke van der Werf

60

4.000.000

Cursus Goed Gevoed Noord-Holland

cursus jonge aanwas bij uilen

procent van de voucheraanvragen in 2013 kwam van


individuele vrijwilligers, 40% van lokale vrijwilligers
organisaties. In 2012 waren die percentages respectievelijk 47% en 53%.

Ik leer veel van ervaren mensen


en samenwerken is leuk!

Cursus Urban Beekeeping - Noord-Holland

euro stelde het Ministerie van


Economische zaken in 2012 en 2013
beschikbaar voor Groen en Doen.

Ik heb heel veel leuke mensen leren kennen,


met totaal verschillende achtergronden,
maar met een gemeenschappelijke factor:
een hart voor de natuur in hun omgeving.
workshop diervriendelijke tuin

cursus veilig de boom in

stadslandbouw training

cursus padden en poelen

cursus loopkeveronderzoek

veldexcursie vleermuizen

workshop vijveraanleg

16.000

100.000

training fruitbomen snoeien

Ik heb meer kennis gekregen over de natuur.


Echt meer kennis n plezier!

groene vrijwilligers werken in natuur en landschap


met ondersteuning van De12Landschappen, IVN,
Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en VOFF.

Paddenstoelencursus Groningen

ABC Moestuinen Zuid-Holland

mensen hebben in 2012 via Groen en


Doen hun groene vrijwilligerswerk een
impuls gegeven.

Ik heb heel veel over de natuur geleerd.

cursus weidevogelbeheer

cursus weidevogelmonitoring

cursus werken

met groepen

paddenstoelencursus

cursus eikenhakhoutbrigade

informatieavond vliegend hert

38.000

6.200

stemmen zijn uitgebracht op de projecten die


meededen aan de prijsvraag. De projecten met de
meeste stemmen kwamen in de finale.

mensen die niet eerder groen


vrijwilligerswerk deden, namen in 2012
deel aan Groen en Doen-activiteiten.

Opleiding herkennen amfibien en reptielen Zeeland

Veel mensen waren verrast te zien dat ik zo


enthousiast ben geworden over natuurbeheer.
Dat hadden ze niet achter mij gezocht.
Zo wordt een natuurgebied veel
meer iets van jezelf.
Het verhoogt de belevingswaarde.
natuurbeleving voor kinderen

training motorkettingzagen

imker-opleiding

snoeicursus

leren

observeren en herkennen van kiekendieven

workshop boomgaardonderhoud

workshop onderhoud poelen

85

procent van de voucheraanvragers


heeft mensen bereikt die voorheen
niet betrokken waren bij natuur en
landschap.

Cursus monitoring schapenbegrazing Drenthe

Opleiding stadslandbouw Noord-Holland

procent van de voucheraanvragers


betrok anderen bij de opleidings
activiteit.

training schapen drijven met honden

67

Het was een feest alle theorie en


vaardigheden van de opleiding in de
praktijk toe te passen.

De vrijwilligers weerspiegelen de hele


samenleving: van vuilnisman tot journalist.
Het zijn zeker niet alleen de echte
pur sang natuurliefhebbers.

workshop heggenvlechten

cursus permacultuur

cursus urban

beekeeping

opleiding monitoring otters

van fruitboom tot jam

opleiding gallen herkennen

100

workshop natuurspeeltuin

Ik probeer kinderen de
waarde van natuur om ons
heen bij te brengen.

procent kwaliteitskeurmerk: het winnen van de


prijsvraag van Groen en Doen was een stimulans en
bracht erkenning; in gesprekken met anderen gaf de
prijs aanzien en opende soms deuren naar verdere
ondersteuning.

Kindercursus kleine beestjes Friesland

Cursus ontwerpen en onderhouden eetbare tuinen voor


voedselcoperaties - Noord-Holland

weken waren er in 2013 slechts voor


nodig om 750 vouchers te vergeven.
In 2012 waren de 610 vouchers in 4
weken aangevraagd.

Groen en Doen is een goede


stimulans om zonder veel rompslomp
iets concreets in gang te zetten.

opleiding natuurouders basisschool

cursus bomen slepen met paarden

leven in sloot en plas

natuureducatie voor kinderen

akkervogelcursus

instructie veilig werken

86

90

EHBO-cursus voor vrijwilligers die toezicht houden op kuddes grote grazers

procent van de prijsvraagprojecten


betrok ook andere organisaties
zoals gemeenten, woningcorporaties,
welzijnsinstellingen en kinderopvang
bij het project.

Groen en Doen is het steuntje in


de rug om me beter getraind als
vrijwilliger in te zetten.

Cursus natuur op Schier - Friesland

Opleiding alarmtellen weidevogels - Noord-Holland

procent van de mensen die een opleidingsactiviteit


deden via een voucher van Groen en Doen, nam contact
op met een van de 6 landelijke groene organisaties
voor advies of samenwerking. Burgerinitiatief en
natuurorganisaties versterken elkaar.

Ik ben gestart met doorgeven


van waarnemingen op waarneming.nl.

knotcursussen

duikopleiding voor

monitoren onderwaterleven Noordzee

cursus landschapsbeheer en ecologie van het Nederlandse landschap

98

1.000

procent van de mensen die met een


voucher van Groen en Doen een
opleiding of cursus volgden, bracht het
geleerde direct het eerste jaar in de
praktijk.

enthousiaste blogs in 1 jaar op


www.groenendoen.nu laten zien dat
deze vorm van verantwoording laag
drempelig en leuk is voor vrijwilligers.

Workshop werken met jongeren in de natuur - Limburg

We hebben onze kennis doorgegeven aan


kinderen en hun ouders. In totaal deden er zon
100 mensen mee aan onze activiteit!

We leren niet alleen heel veel over de natuur,


we werken ook echt aan resultaat.

studiedag begrazen met geiten

natuureducatie buitenschoolse opvang

veilig werken met de bosmaaier

educatieve bijenhal

cursus dag- en nachtvlinders

herkennen flora en fauna

voedselbos in de stad

Groen en Doen bracht op een vernieuwende


en laagdrempelige manier, met een zo klein
mogelijke administratieve last, veel (nieuwe)
mensen op de been voor groen vrijwilligerswerk.
Via vouchers, prijsvragen en opleidingsactiviteiten
van de zes groene landelijke organisaties deden
duizenden mensen mee. De oogst van twee jaar
Groen en Doen bewijst het: mensen de ruimte en
het vertrouwen geven op hun eigen manier bij te
dragen aan een groener Nederland werkt!

Groen en Doen wordt uitgevoerd door:

Samen voor ons landschap

Dit is een gezamenlijke uitgave van


Landschapsbeheer Nederland en GreenWish en
bevat een samenvatting van de evaluatie van de
regeling Groen en Doen in 2012 en 2013.
Het volledige evaluatierapport is beschikbaar via
GreenWish en Landschapsbeheer Nederland.
April 2014
Groen en Doen volgen?
www.groenendoen.nu
@GroenenDoen
facebook.com/GroenenDoen

Ruimte voor
duurzaam initiatief

Groen en Doen wordt gefinancierd door het


Ministerie van Economische Zaken.