You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

W dzisiejsz niedziel rozpoczyna si


Adwent, czyli czas przygotowania na
przyjcie Pana. Dwa tysice lat temu
przywdcy narodu Izraelskiego myleli,
e jak przyjdzie Mesjasz, to uwolni ich od
okupacji rzymskiej. Mesjasz, nasz Pan
Jezus Chrystus przyszed, ale nie jako
polityczny wybawca, tylko jako Boy Syn
uwalniajcy czowieka spod jarzma
grzechu i niewoli duchowej.
Dla nas Adwent ma mie wydwiek duchowy - mamy duchowo przygotowa si
na przyjcie Chrystusa. Jak to uczyni? Liturgia Pierwszej Niedzieli Adwentu zachca
nas do przemylenia trzech spraw: pierwsza - Mesjasz bdzie sprawiedliwym wadc,
ktry bdzie wymierza prawo i sprawiedliwo na ziemi. ( Jer 33, 14-16) Jaki std
wniosek - kady z nas ma przyj w swoim yciu prawo Mesjasza polegajce na
mioci przebaczajcej i miosiernej.
Druga - utwierdzi si w witoci i kadego dnia stawa si coraz doskonalszym,
bo Pan nadchodzi wraz ze wszystkimi Jego witymi. (2 Tes 3,12 - 4,2)
Trzecia - powtrne przyjcie Chrystusa na kocu czasw. "Uwaajcie na siebie,
aby wasze serca nie byy ociae wskutek obarstwa, pijastwa i trosk doczesnych,
eby ten dzie nie przypad na was znienacka jak potrzask...Czuwajcie wic i mdlcie
si w kadym czasie. " (k 21, 34-36)
W Roku Boego Miosierdzia, ktry Papie Franciszek rozpocznie oficjalnie
w Rzymie w dniu 8 grudnia, te trzy sprawy: sprawiedliwo, wito i gotowo na
spotkanie z Chrystusem niech bd przedmiotem naszych przemyle.
Szatan, jako nieprzyjaciel czowieka, bdzie robi
wszystko, abymy si stali ludmi bezbonymi
i wtpicymi w Boe miosierdzie. Ale Bg jest
silniejszy od za.
Na progu Adwentu oddajmy si Bogu przez rce
Maryi. Ona, Matka naszego Pana zatrzymaa
rozpd sztana w upartej wojnie przeciwko
ludzkoci. Popromy J, aby unieszkodliwia
zgubne dzialanie szatana w nas samych,
w naszych rodzinach i w caym wiecie. Popromy
J, aby uprosia nam najwaniejsz ask, jak jest
wytrwanie w dobrym do ostatniego momentu
naszego ycia.
ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


4:00 + Henryk Krawczyk w 24 rocz. mierci
5:30 + Stanisawa, Andrzej, Jzef, Irena
SOBOTA - 28 LISTOPADA 2015

9:00 + Zygmunt Niemyjski


2:00 LUB Justin Kaczor & Colleen Finegan
4:00 + Luiza Budzynowski, Amelia Czaczkowski
5:30 + For souls in the Purgatory
I NIEDZIELA ADWENTU - 29 LISTOPADA 2015

8:00 + Zmarli z rodzin: Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Zdzisaw Burczak - syn z rodzin
11:15 + Stefan Skimina w 8 rocz. mierci
1:00 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski i z
prob o dlasze b. z okazji 20 rocz. lubu
1:00 + Marian Leniak w 2 rocz. mierci
1:00 + Jzef Majcher
1:00 + ks. praat Stanisaw Milewski
1:00 + Andrew opatowski - mama, Wacaw Muszyski
1:00 + Tomasz Pelak - wnuczek Zdybel
1:00 + Andrzej Zawadzki
7:00 + ukasz Skowroski w 5 rocz. mierci i zmarli z
rodziny
PONIEDZIAEK - 30 LISTOPADA 2015

9:00 - O Boe b. dla Andrzeja Przestrzewskiego z okazji


imienin - siostra
9:00 + Wasyl, Teodora, Henryk Grynek
7:00 + Andrzej Klawa - Maria
WTOREK - 1 GRUDNIA 2015

9:00 + Kinga, Franciszka, Stanisaw Winiewski i zmarli


z rodzin: Winiewskich i Zwoliskich
7:00 + Ludwik, Stefania abiccy w 25 rocz. mierci
RODA - 2 GRUDNIA 2015

6:00 + Rafa Gomka


7:00 - O Boe b. i wiato Ducha w. oraz ask zdrowia
dla Ingred w dniu urodzin
CZWARTEK - 3 GRUDNIA 2015

9:00 + Wadysawa, Jzef, Marek Marczyk i zmarli z


rodziny
7:00 + Katarzyna Maslanka
PITEK - 4 GRUDNIA 2015

9:00 + Mikoaj Malanka


7:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Barbary w dniu
urodzin
7:00 - O Boe b. dla Barbary i caej rodziny
7:00 - O Boe b. i duchowe wsparcie dla Magdaleny
7:00 - O Boe b. dla Marii Rusin z okazji urodzin
7:00 - O ask zdrowia dla Jadwigi
7:00 - O zdrowie i Boe b. dla Loraine i jej rodziny
7:00 + Maria Szynakiewicz
SOBOTA - 5 GRUDNIA 2015

9:00 + Barbara Winiewska

II NIEDZIELA ADWENTU - 6 GRUDNIA 2015

8:00 + Tadeusz Gaj - crki z rodzinami


9:30 +Cyprian, Michalina, Wadysaw Kocioek-rodzina
11:15 + Katarzyna Dubiel - rodzina
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla czonkw ywego
Raca
1:00 + Jzef Szkid w rocz. mierci - crka z rodzin
1:00 + Julia, Jzef, Mieczysaw, Zygmunt Liszka
1:00 + Tomas PelakZofia Baka
1:00 + Krystyna Cwalina
7:00 + Leonard Wermiski

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 12-06-2015
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Art Mirek
8:00 - Anna Szklarska
9:30 - Eugenia Czaja, Magorzata, Zbigniew Purzyccy
11:15 - Harcerze
1:00 - Olga Oko, Jolanta Gmurowska, Krzysztof
Grzesiak
7:00 - Nastassja Mirowska, Mikoaj Pal
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 12-06-2015
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Szymaski, J. Chryczyk
9:30 - E. Niemczyk, A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd
11:15 - J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrony,
M. Bieciuk
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE
29 LISTOPADA 2015
PONIEDZIAEK - Iz 2,1-5 Ps 122 Mt 8,5-11
WTOREK - Iz 11,1-10 Ps 72 k 10,21-24
RODA - Iz 25,6-10a Ps 23 Mt 15,29-37
CZWARTEK - Iz 26,1-6 Ps 118 Mt 7,21.24-27
PITEK - Iz 29,17-24 Ps 27 Mt 9,27-31
SOBOTA - Iz 30,19-21.23-26 Ps 147 Mt 9,35-10,1.5.6-8
NIEDZIELA - Ba 5,1-9 Ps 126 Flp 1,4-6.8-11 k 3,1-6
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Przez przyjcie aski sakramentu chrztu
witego do wsplnoty Kocioa zostanie
wczona Isabel Emily Turek. yczymy
Boego bogosawiestwa i opieki Matki
Boej Czstochowskiej patronki naszej parafii.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ADWENT- OCZEKIWANIE NA PRZYJCIE PANA


Dzi pierwsz niedziel Adwentu rozpoczynamy nowy rok
liturgiczny. Adwent dla nas chrzecijan oznacza przyjcie
Chrystusa zarwno w ludzkim ciele, czyli Wcielenie, jak
rwnie Jego powtrne przyjcie.
Adwent jest zatem czasem oczekiwania na Tego, ktry ma
przyj i ktry ju przychodzi. Nie przegapmy tego czasu
w wiecie, ktry prbuje skierowa nasze mylenie
jedynie na to, co materialne. Starajmy si nie zgubi z
oczu tego, co istotne w nadchodzcych witach
Narodzenia Paskiego: spotkania z Tym, ktry sta si
czowiekiem, aby nas uczyni dziemi Boymi, aby si do
nas przybliy, aby si sta nam bliskim.
Na naszej Adwentowej drodze szczegln patronk niech
bdzie Maryja. Promy J, aby Ona uczya nas jak mamy
si przygotowa na nadchodzce wita. W tym celu
zapraszamy do uczestnictwa w roratach. Zapraszamy do
udziau w nich, w miar moliwoci, caymi rodzinami, z
zapalonymi lampionami, ktre niech bd znakiem
naszego oczekiwania i wychodzenia na drog, aby
przywita Tego, ktry ma przyj.

JUBILEUSZ MIOSIERDZIA
Jubileusz Miosierdzia zosta ogoszony
przez papiea Franciszka po to, aby zosta
on intensywnie przeyty w kadym kociele
partykularnym, aby w ten sposb pozwoli
kademu dowiadczy miosierdzia Boga
Ojca poprzez czynn misj Kocioa.
Najbardziej widocznym znakiem tej posugi
duszpasterskiej bdzie moliwo otwarcia Drzwi
Miosierdzia w kadej diecezji. Drzwi te, podobnie do
Drzwi witych Bazylik papieskich w Rzymie, pozwol
dopeni pielgrzymki jubileuszowej rwnie i temu, kto
nie moe dotrze do Rzymu. Nadzwyczajny Jubileusz
Miosierdzia to czas leczenia ran, wiadczenia bliskoci
Boga, zaoferowania kademu drogi przebaczenia
i pojednania. Podczas pierwszych nieszporw
uroczystoci Boego Miosierdzia w bazylice watykaskiej
Ojiec w. Franciszek powiedzia:
Bracia i siostry,
Wci rozbrzmiewa w nas wszystkich powitanie
zmartwychwstaego Jezusa skierowane do swoich
uczniw w wieczr Wielkanocny: Pokj wam!

OGLNA: Abymy wszyscy mogli dowiadcza


miosierdzia Boga, ktry wci niestrudzenie
nam przebacza.
MISYJNA: Aby rodziny, w szczeglny sposb
te, ktre cierpi, znajdoway w narodzinach
Jezusa znak niezawodnej nadziei.
Pokj, zwaszcza w tych tygodniach nadal pozostaje
pragnieniem wielu ludw, ktre dowiadczaj
niesychanej przemocy, dyskryminacji i mierci, tylko
dlatego, e nosz chrzecijaskie imi. Nasza modlitwa
jest jeszcze bardziej intensywna i staje si woaniem
o pomoc do Boga bogatego w miosierdzie, aby wspiera
wiar wielu braci i sistr, ktrzy cierpi, proszc
jednoczenie o nawrcenie naszych serc, abymy przeszli
od obojtnoci do wspczucia. wity Pawe
przypomnia nam, e zostalimy zbawieni w tajemnicy
mierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. On jest
naszym pojednaniem, yjcy pord nas, aby
zaofiarowa nam drog pojednania z Bogiem i midzy
brami. Aposto przypomina, e pomimo trudnoci
i cierpie ycia, wzrasta jednak nadzieja na zbawienie,
jak mio Chrystusa zasiaa w naszych sercach.
Miosierdzie Boe rozlao si w nas, czynic nas
sprawiedliwymi, dajc nam pokj. W wielu sercach
pojawia si pytanie: dlaczego dzi Jubileusz
Miosierdzia? Po prostu dlatego, e Koci, w tym czasie
wielkich przemian epokowych jest wezwany do bardziej
wyranego ukazywania znakw obecnoci i bliskoci
Boga. Nie jest to czas na rozrywk, ale przeciwnie by
trwa na czuwaniu i rozbudzi w nas umiejtno
spogldania na to, co istotne. Jest to czas, aby na nowo
odkry poczucie misji, jak Pan powierzy swemu
Kocioowi w dzie Wielkanocy: by znakiem
i narzdziem miosierdzia Ojca (J 20, 21-23). Z tego
powodu Rok wity bdzie musia budzi pragnienie
umiejtnoci zrozumienia wielu znakw czuoci, jakie
Bg daje caemu wiatu, a szczeglnie tym, ktrzy
cierpi, s samotni i opuszczeni a take nie maj nadziei
na przebaczenie i nie maj poczucia, e s kochanymi
przez Ojca. Rok wity: aby obudzi w nas rado
z powodu tego, e zostalimy odnalezieni przez Jezusa,
ktry jako Dobry Pasterz przyszed, eby nas szuka, bo
si zagubilimy. Jubileusz: aby dostrzec ciepo mioci
Chrystusa, ktry bierze nas na swe ramiona, aby nas
doprowadzi z powrotem do domu Ojca. Rok, w ktrym
moemy by dotknici przez Pana Jezusa i przemienieni
Jego miosierdziem, abymy take i my stali si
wiadkami miosierdzia. Oto dlaczego Jubileusz: bo jest
to czas miosierdzia. Jest to czas stosowny, aby leczy
rany, aby niestrudzenie spotyka tych, ktrzy czekaj,
aby zobaczy i namacalnie dotkn znakw bliskoci
Boga, aby zaoferowa kademu, wszystkim drog
przebaczenia i pojednania. Niech Matka Boego
Miosierdzia otworzy nasze oczy, abymy zrozumieli
zadanie, do jakiego jestemy powoani i wyjedna nam
ask przeywania tego Jubileuszu Miosierdzia.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


PIERWSZY CZWARTEK MIESICA
3 grudnia ks. Micha serdecznie zaprasza
wszystkich ministrantw i kandydatw na
wieczorn Msz w. Po Mszy w. odbdzie si
spotkanie dla rodzicw ministrantw.

PIERWSZY PITEK MIESICA


4 grudnia przypada pierwszy pitek miesica.
Caodobowa Adoracja Najwitszego Sakramentu
Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm
Spowied - od godz. 8:30am i od godz. 6:00pm
Odwiedziny chorych z posug sakramentaln.
MODLITWA O
UZDROWIENIE
I UWOLNIENIE
Zapraszamy
w najbliszy pitek
4 grudnia o godz.
7:00pm na Msz
w. o uzdrowienie i
uwolnienie.
Po
Mszy
w.
odbdzie si naboestwo z prob o uzdrowienie
i uwolnienie.
PIERWSZA SOBOTA MIESICA
W sobot 5 grudnia z okazji Pierwszej Soboty
miesica powiconej Niepokalanemu Sercu
NMP zapraszamy na piewanie godzinek
o godz. 8:30am, a po Mszy w. na raniec.
WYMIANA TAJEMNIC
RACOWYCH
Wymiana tajemnic Racowych odbdzie
si w niedziel 6 grudnia po Mszy w. o godz. 1:00pm.
BOGOSAWIESTWO OPATKW
W kociele bd rozprowadzane opatki
witeczne na st wigilijny. Podczas kadej
Mszy witej zostan one uroczycie
pobogosawione.

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga
Kondracka, Bronisawa Koryski, Izabela, Pawe, Dorota
Kuniec, Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

11.29 - 12.06
rodzina
Dadura

12.06 - 12.13
rodzina
Zawada

KALENDARIUM PARAFII
5/6 grudnia - Bazar Przedwiteczny
8 grudnia - Spotkanie Zota Ra
11/15 grudnia - Rekolekcje Adwentowe
13 grudnia - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii w.
19 grudnia - Lectio Divina
19 grudnia - Nauka przed Chrztem
24 grudnia - Wigilia
25 grudnia - Boe Narodzenie
ZAPROSZENIE DO GRUPY MODZIEOWEJ
W sobot 5 grudnia w sali pod plebani odbdzie si
pierwsze, inauguracyjne spotkanie dla modziey w wieku
od 18 do 36 lat. Serdecznie zapraszamy do udzialu w tym
wydarzeniu. Do zobaczenia!
NADCHODZI CZAS DZIELENIA.
Zwracamy si z ogromn prob do parafian o zgoszenia
osb, ktre waszym zdaniem - naley obdarowa
prezentem pod choink. Ju teraz kartki z imieniem,
nazwiskiem, numerem telefonu lub adresem takiej osoby,
oraz uzasadnieniem tej propozycji i rodzaj prezentu prosimy wrzuci
do skrzynki wiszcej przy drzwiach zakrystii lub przynie do zakrystii
albo biura parafialnego. W ostatnim roku wiele osb potrzebowao
naszej pomocnej rki przyniemy im rado z naszego prezentu
rwnie w tym roku!
POMAGAJMY DZIELMY SI MIUJMY SI NAWZAJEM

Komisja Chrzecijaskiej Pomocy

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

5
WITECZNY
BAZAR
PARAFIALNY
Nasz doroczny
Bazar
witeczny,
odbdzie si
w dniach
5 i 6 grudnia.
Zwracamy si
z prob o
przynoszenie
ksiek i rzeczy
na Flea Market,
rzeczy na loteri
fantow, ciasta
witecznego.
Bardzo prosimy
o wszelak
pomoc i
zaangaowanie.
Osoby chtne do
pracy proszone
s o zapisywanie
si na tablicy
w holu kocioa.
Na bazar mona
rezerwowa
stoliki na stoiska
biznesowe.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun -(248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Krzysztof Stpie, Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Sr. Beata Kotun - (248) 979-6002
Kolektorzy Ministranci - ks.Micha Skiba SChr (248) 736-9188
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak,
ks. Micha Skiba SChr; Lider - Barbara Gorzelewska (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Micha Skiba SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem - Wojciech Ogrek
(734) 276 - 1976

GRUPY NIE PARAFIALNE


Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII


Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Mateusz Wasioek - 586 907-3645
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778

You might also like