You are on page 1of 26

vningsprov

infr antagningsprov i komposition


ADMISSIONS EXERCISES IN COMPOSITION | ENGLISH SUMMARY FOR EACH TASK

Kandidatniv

Komposition 180 hp

Masterniv

Komposition 120 hp
Komposition Diplom 120 hp

MUSIKER- OCH KYRKOMUSIKERUTBILDNINGARNA

Komposition 180 hp - kandidatniv


Antagningsprovets utformning.....................................................................
Huvudprov (Komposition, Kontrapunkt, Instrumentation)....................
Satslraprov.............................................................................................
Musiklraprov.........................................................................................
Skriftligt gehrsprov...............................................................................
Intervju med pianospel............................................................................
vningsprov Komposition...........................................................................
vningsprov Kontrapunkt, imitation, 1500-talspolyfoni.............................
vningsprov Kontrapunkt, fugaexposition, barock.....................................
vningsprov Instrumentation av klassisk 1900-talsfrlaga i klaverform....
vningsprov satslra....................................................................................
vningsprov musiklra................................................................................
vningsprov skriftligt gehr........................................................................

1
1
1
1
1
1
2-7
8
9
10-13
14-15
16
17

Komposition 120 hp - masterniv


Antagningsprovets utformning.....................................................................
Huvudprov (Komposition, Kontrapunkt, Instrumentation)....................
Muntligt gehrsprov...............................................................................
Intervju med pianospel...........................................................................

18
18-19
18
18

Komposition Diplom 120 hp - masterniv


Antagningsprovets utformning.................................................................... 20
Egna anteckningar....................................................................................... 21-24

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

vningsprov
Komposition 180 hp, kandidatniv
Antagningsprovets utformning
Fr att f en god bild av dig som skande, testar vi dina kunskaper med hjlp av
nedanstende prov. Resultaten av dessa prov visar ocks vilka moment som behver
repeteras under utbildningen.
De fljande sidorna innehller exempel p hur provuppgifterna kan se ut och ungefr
vilken svrighetsgrad och omfattning som gller. Det r vr ambition att kunna
erbjuda alla skande tillgng till piano vid huvudprovet, satslraprovet och
musiklraprovet. Dessa tre prov delas ut samtidigt vid uppropet och sedan disponerar
du totalt 7 timmar fr dessa prov. Du som sker till bde Komposition och Arr/Komp,
klassisk gr kompositionsprovet men med tillgg av sjlva huvudprovet i arrangering
(motsvarande punkt 1) och dessutom tilldelas du mer provtid n 7 timmar.
Huvudprov
1
Kompositionsanalys (partiturfrlaga frn tidigt 1900-tal)
2a-b Kontrapunkt (vlj mellan Palestrina- och Bachkontrapunkt)
3
Instrumentation (instrumentera en klaverfrlaga frn tidigt 1900-tal)
Satslraprov
Analys med funktionsbeteckningar
Harmonisering med ackordbeteckningar
Bas-/motstmma
Fyrstmmig sats
Musiklraprov
Notation i olika klaver
Tonarter
Skalor
Intervall
Transponering
Ackord
Rytmvrden
Skriftligt gehrsprov (75 min)
flera musikexempel spelas upp. Exemplen skall kompletteras melodiskt,
harmoniskt och rytmiskt. Dessutom frekommer avvikelser frn notbilden och
dessa skall korrigeras
Intervju med pianospel (20 min)
du fr tillflle att bertta om dig sjlv, om din syn p musiken och yrkesrollen. Du
ges ocks mjlighet att diskutera huvudprovet samt bertta om dina
arbetsprover och ditt komponerande
pianospel (fritt valt stycke)

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

1 - Komposition - Kandidatniv
Analys av klassisk 1900-talsfrlaga i partiturform
Gr en analys av fljande partituravsnitt. Notera sdant som du anser viktigt och som
beskriver musiken i avsnittet, t.ex. harmonik, instrumentation, rytmik, melodik och
gestik och vilken betydelse det kan ha fr formen. Analysen och iakttagelserna skriver
du ner p fljande sidor. Om du anser att din skriftliga analys behver kompletteras s
kan du anvnda bifogat notpapper fr egna notexempel, t.ex. harmonisk reducering.
Vid intervjutillfllet kan juryn komma att stlla ngra frgor kring denna uppgift och du
har ocks mjlighet att p eget initiativ kommentera den vid intervjutillfllet.
---------Analyse some score pages - late twentieth century. Analyse the music and describe
important things about harmony, instrumentation, rhythmic structures, melodic lines and
form. Write down your observations on the following pages, in words as in music examples.
You have the possibility to discuss your analysis at the interview.
Largo e tranquillo
1
Violin I

Violin II

Viola

I
Violoncello

II

Double Bass

Vln. I

Vln. II

Vla.

I
Vc.

II

D. B.

&C

> >
.. R ..
2

r
& C # ..
>
>
f
>

B C .
f p f

? C #
p

? C #
p

? C #
p

#
& #
#
& #
B ##
? ##
? ##
? ##

q = 54

> # >
..
R
3

4
> # >

R

r
r
# .. # # ..
>
> >
>
. > . >
p f
p f
#
#

3
2 w.

32 ww ..
(F )

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

## 4
2
## 4
2

- - #

en dehors - ben cantabile

poco

poco

poco

poco

poco

poco

# n

n
a

12

non div.

- - -

42 w
p


- - - n

11

- .

42
w
p

# # 42

sul sol

ben cantabile

n # # 42
# F
10

## 4
2

n #
# # 42
- # F

42

w
p
32
42
n
#
- -
w
p

3
4
n

2
2

.
- #
p

- 4
32
2
p
3
2p
F

n #
> p
F

- #

p
F

#
#

poco cresc.

non div.

poco cresc.

w.
w.

poco cresc.

poco cresc.

poco cresc.

poco cresc.

.

.
p

#
& #
13

Vln. I

B ##

Vla.

Vc.

? # # n -

II

Vln. I

Vln. II

Vc.

? ##

II

Vln. II

Vla.

I
Vc.

II

D. B.

&

##

? ##

Vln. I

&

##

B ##

Vla.

D. B.

? ##

? ##

&

##

p
. .
p

-
p
-

. .

15

nw
w

. .

- n

. .

- . #
. . .

17

.
n

sempre non div.

. .

.#
# - .

18

. .n

19

16

21

. . w

? ##

? # # >
>

n #
n #


n #

>

>

ww
. .

n
n

>

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

w>

>

>

#
#

. . w

>

. .

w
w

w
w

23

>
w

w>

w
>
3

. . n

nw
w

.
#

. . n

n n

ww ..

do

. . w

>

22

. . w

>

cen

.
#

p
> > > > > n > # > > > n >

n # n
n

cen
do
cresc
p
wn # n
ww
w


p
cen
do
cresc
- #

. .

.
.
. .n #
.
.. n .
ben marc.
cen
do
cresc
p
-.

. .n #
. . n n - . n . n .


p
cresc
ben marc.
cen
do

n n n

>
>


>
> > >
poco poco > >
cresc
cen
do
etc. simile
cresc

# #
& # #

B # # #

? ##

ww ..

ww
p

w
? ## w

D. B.

#
& #

Vln. II

. .

14

n
n

. .
w>
w>

. .

20

#
#

simile

n
n

#
#

. .

n
n

>

>
poco
poco

>
>

> > >


>
>

24

n
n

>

>

#U
w
#w

U
w.
#w.

1 - Komposition, skriftlig analys


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv
Musikhgskolan i Malm, september 2013

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

1 - Komposition, notexempel

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

OBS!
Gr endast
2a eller 2b!

&C
1

2a - Kontrapunkt - Kandidatniv
Imitation, 1500-talspolyfoni,
Palestrinakontrapunkt
Pbrja med utgngspunkt frn vidstende tema, en 3-stmmig imititation i
1500-talets vokalpolyfona stil. Du r fri att sjlv avgra i vilken stmma
temapresentationen skall brja. Du fr grna skriva imitationen i "klaverutdrag",
men d mste du markera ev. stmkorsningar! Vljer du klaverversionen, s
utnyttja de tv versta notraderna och erstt altklaven med en basklav. Efter
tredje insatsen s skall du avsluta med en kadens i exemplets modus.
---------Continue the counterpoint in the style of the given example. The result must
show a musical whole. Use the following page to motivate your solution.

&
B

?
5

&
B

?
9

&
B

?
vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv
Musikhgskolan i Malm, september 2013

OBS!
Gr endast
2a eller 2b!

2b - Kontrapunkt - Kandidatniv
Fugaexposition, barock,
Bachkontrapunkt
Skriv med utgngspunkt frn vidstende tema, en 3-stmmig fugaexposition. Du
r fri att sjlv avgra i vilken stmma temapresentationen skall brja. Du behver
inte slutfra frloppet efter det att tredje insatsen presenterats i sin helhet.
---------Continue the counterpoint in the style of the given example. The result must show
a musical whole. Use the following page to motivate your solution.

j
2

j
&b 4

&b
?b

&b
?b

11

&b
?b

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

3 - Instrumentation - Kandidatniv
Instrumentation av klassisk 1900-talsfrlaga i klaverform
Ge noga akt p all information i notbilden och variera instrumentationen
utifrn detta.
du fr grna utnyttja alla instrumenten, men det r inget krav. Notera de
transponerande instrumenten klingande
fri oktavering av alla stmmor, men utver detta s fr du inte lgga till
ngra nya noter till notbilden
anvnd grna alternerande instrument i trblset. Ange i s fall detta tydligt!
strkstmmorna r koriskt besatta och bildar allts en strkorkester.
Fritt val av slagverksinstrument. Motivera grna din instrumentering!
---------Instrumentation of a pianopiece - late twentieth century. Pay attention
to all information in the score and vary the instrumentation accordingly.
you may use all the instruments but it is no demand
notate the transposed instruments as they sound
free use of octaves
you are free to make changes in the music, but you have to explain them on
the following page
there is only one player in every part. That means that there is just
one violin, one cello and so on...
free use of percussion instruments in the percussion part. Make clear which
instruments the percussion player uses and when the changes occur
motivate your solution

Mssig bewegt

## 3
#
n

n
.
n
& 4
? ## 3
4
4

&

##

? ##

p
#

j

.. b b n n # . n # # #
.
.

accel. - - -

..

rit. - - -


b #

n
#

a tempo

n
R

> r
>
#
n . n n n bb b n bn. .. # b # n n n # n # # #. n n n . n >
b
# # .. n .. # .. n n J n n n n
n n .. # # n
J
n
accel. e cresc. - - - stringendo - - f - - - n n
b n n
molto rit. b b b b
# . n
n n b
#

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

10

3 - Instrumentation. Plats fr ev. motivering av din instrumentation.


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

11

Fl. 1
Fl. 2

Ob. 1
Ob. 2

Kl. 1
Kl. 2
(Bb)

Fa. 1
Fa. 2

Ho. 1
Ho. 2
(F)

Slgv.

Harpa

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vc.

Kb.

#
& # 43
#
& # 43

..
..

#
& # 43

..

? ## 3
4

..

43

..

43

..

#
& # 43

..

&

? ## 3
4

..

#
& # 43

..

#
& # 43

..

B # # 43

..

? ## 3
4

..

? # # 43

..

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

12

4
Fl. 1
Fl. 2

Ob. 1
Ob. 2

Kl. 1
Kl. 2
(Bb)

Fa. 1
Fa. 2

Ho. 1
Ho. 2
(F)

#
& #
#
& #
#
& #
? ##
&

Slgv.

#
& #
Harpa

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vc.

Kb.

? ##
#
& #
#
& #
B ##
? ##
? ##
vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv
Musikhgskolan i Malm, september 2013

13

SATSLRA - Kandidatniv
1. FUNKTIONSBETECKNINGAR

Betrakta uppgifterna 1-5 som delar av en


musikalisk helhet, en komposition som
behver kompletteringar. Det r allts viktigt att kompletteringarna grs i den stil
som stycket fr vrigt r komponerat i!

Ange funktionsbeteckningar (S, D7, Sp8-7 osv.) i rutorna under


musikexemplet till hger (takt 1-4).

2. HARMONISERING
Gr en harmonisering som noteras med ackordbeteckningar
(Dm, G7/D osv.) ovanfr notbilden, dr det frutom grundlgen
grna kan frekomma ackord i omvndningar (takt 5-12).

3. BASSTMMA
Skriv en melodisk basstmma med utgngspunkt frn de givna
ackorden eller utifrn de tillgg/frndringar av ackorden du tycker passar (takt 13-16). Frndringar och tillgg mste skrivas ut!

4. FYRSTMMIGHET
Komplettera (med hjlp av de givna ackorden) basstmman med tre
stmmor i takt 17-20 s att satsen
antingen
fungerar som bakgrund till en tnkt melodi,
eller
bildar en sjlvstndig fyrstmmig sats dr versta
stmman utgr melodin.
5. MOTSTMMA
Skriv en ver- eller understmma (dock ej basstmma), som
passar till ackord och melodi (takt 21-24).

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

14

j
& c w ..
j j

w
?# c
.

#
. b
#
J

G-dur:

& J

# j

&

J

J

G
H7
Em
Am H H7
A7
D
# G j C6
j

&

13

sus

?#
17

&

Em

? # .

E7

Am

#
& J .

21

&

Am H7

Em

H7

Em A7

E7

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

15

Am

Dsus D

D7sus D7 G

&

16

Piano

Viola

4a

Transponera violastmman i takt 2 - 4 till den tonart


som ligger en stor sekund ner. Ange fasta frtecken.

TRANSPONERA

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

&

Skriv i rutorna vilka ackord som nns i pianostmman i b #


takterna 1 - 4. Ange med ackordbeteckningar (t.ex A7, E 7 5 osv).

ACKORD

? b 43 .

& b 43

D/C

&

4b
3

Gm6/B

b A7 # 5

Dm maj

1b
4

Ange tonnamn och oktavlge (t.ex. ess2 = tvstrukna ess) fr de tv bastonerna i takt 6.

TONNAMN och OKTAVLGE

I vilken oktav r melodin noterad i takt 7 (t.ex stora oktaven)?

Vilken typ av skala har violastmman i takt 5?

SKALA och OKTAVLGE

Notera de angivna ackorden i takterna 5 - 7 p


det tomma notsystemet. Ett ackord fr varje
baston, vilken ocks r en av ackordtonerna.

ACKORD

Skriv i rutorna vilka intervall som frekommer mellan tonerna i violastmman i takterna 2 - 4. Ange
med bokstav och siffra (t.ex. S3, 4 etc.).

Skriv i rutorna tonnamn och oktavlge


(t.ex. ess2 = tvstrukna ess) fr de tv
tonerna i violastmmans takt 1.

B b 43

INTERVALL

TONNAMN och OKTAVLGE

1a

MUSIKLRA - Kandidatniv

Skriftligt gehrsprov - Kandidatniv


Musik och Notbild
Du fr hra ngra korta musikstycken frn olika repertoaromrden. Vid varje stycke skall du lsa
ngra uppgifter med avseende p rytm, melodik eller harmonik. Uppgifterna r av fljande typ:
att upptcka och korrigera melodiska avvikelser frn en given notbild
att med noter eller ackordbeteckningar komplettera en given ofullstndig rytm, melodi eller ackordfljd
Ett exempel:
Du fr hra det hr stycket spelas p dragspel, gitarr och bas:

C7
C7
F

.
3
j

.
J
j .
& b 4 j .

Vals

C7

men notbilden i din svarsblankett ser ut s hr:

B
Notering:
rytm

Avvikelse/korrigering:
tonhjd

3
&b 4
3
j
& b 4 j . # n
1

C7

eqq q .
5

C7

eq

C7

h.
F

q
F

Notering:
ackord

C
Uppgift A: (Avsnittet spelas tv gnger). Markera en melodisk avvikelse genom att gra en ring kring den
avvikande tonen. Notera den spelade tonen p notsystemet ovanfr.
Uppgift B: (Avsnittet spelas fyra gnger). Notera melodistmmans rytm i takt 6.
Uppgift C: (Stycket spelas tre gnger). Skriv i rutan det ackord som spelas i takt 4.
Du kan frbereda dig fr det skriftliga gehrsprovet bl.a. genom att teckna ner rytm, melodi och ackord ur
(band-)inspelade musikavsnitt frn olika repertoaromrden.

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

17

vningsprov
Komposition 120 hp, masterniv
Antagningsprovets utformning
Fr att f en god bild av dig som skande, testar vi dina kunskaper med hjlp av nedanstende
prov. Resultaten av dessa prov visar ocks vilka moment som behver repeteras under
utbildningen.
Fr dig som sker till Komposition masterniv, finns inga vningsprov som exakt visar hur
huvudprovets uppgifter r konstruerade, d dessa provuppgifter r snarlika de som finns p
kandidatniv. Med ledning av texten nedan s kan du ltt se vad som krvs vid
antagningsproven till Komposition masterniv genom att titta p vningsprovet fr
kandidatutbildningen p sidorna 8-9, 14-15 och 16. Det r vr ambition att kunna erbjuda alla
skande tillgng till piano vid huvudprovet. Du disponerar totalt 7 timmar fr detta prov.
There are no written master test examples as they are similar to the bachelor ones, except for
the musical style which is free-tonal (late 20th century) on master level. The tests described
below give you a good idea about the requirements as they correspond to the bachelor tests at
page 8-9, 14-15 and 16. It's our ambition to offer all the applicants the use of piano during the
written tests. In all, 7 hours will be for you disposal for the written tests.

Huvudprov (7 timmar)
1
2
3

Kompositionsanalys (partiturfrlaga frn sent 1900-tal)


Fri kontrapunkt (skriv utifrn ett givet tema en trestmmig imitationssats i fritonal stil)
Instrumentation (instrumentera en klaverfrlaga frn sent 1900-tal)
1. Composition analysis 2. Free counterpoint 3. Instrumentation

Muntligt gehrsprov (20 min)


du fr ngra kortare musikavsnitt uppspelade en gng. Som std kan ev. ngon stmma i en
del av musikavsnittet vara presenterad i notfrlaga. Du kan f notfrlagan presenterad
antingen fre eller efter det uppspelade avsnittet. Provledaren avgr detta. Efter
musikexemplet stlls ett antal frgor av vergripande karaktr som snarare gller form
och struktur, instrumentation, tonmaterial etc. n detaljer som enskilda intervaller,
ackord samt rytmiska och melodiska motiv. Du fr ingen frberedelsetid fr detta prov
utan gr det a vista. Provet r mnat att mta vad du hr och kan urskilja spontant.
eartraining: short music examples will be played once. To your help you'll get a score with
some lines partly notated. The score will be presented either before or after you've
heard the music example. When you've heard the music example you'll be asked
different questions about form, structure, instrumentation, musical material etc. There
is no time for preparation for this test.

Intervju med pianospel (20 min)


du fr tillflle att bertta om dig sjlv, om din syn p musiken och yrkesrollen. Du ges
ocks mjlighet att diskutera huvudprovet samt bertta om dina arbetsprover och ditt
komponerande.
tell us about yourself, your approach to music and your thoughts about beeing a
professional composer. We'll also discuss your test results, your compositions and
your composition techniques.
pianospel (fritt valt stycke)
piano test (perform a piano piece of free choice)
vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv
Musikhgskolan i Malm, september 2013

18

Nedan fljer detaljerade kommentarer om huvudprovets tre delprov p masterniv:


1 - Kompositionsanalys
Denna uppgift r snarlik huvudprovet i Komposition p kandidatniv (se sid. 2-7).
Skillnaden r att partiturfrlagan nu r hmtad frn sent 1900-tal vilket stller hgre
krav p kunskaper om tekniker och terminologi inom vr tids musik. Texten till
uppgiften lyder:
"Gr en analys av fljande partituravsnitt. Notera sdant som du anser viktigt och
som beskriver musiken i avsnittet, t.ex. harmonik, instrumentation, rytmik, melodik
och gestik och vilken betydelse det kan ha fr formen. Analysen och iakttagelserna
skriver du ner p fljande sidor. Om du anser att din skriftliga analys behver
kompletteras s kan du anvnda bifogat notpapper fr egna notexempel, t.ex.
harmonisk reducering. Vid intervjutillfllet kan juryn komma att stlla ngra frgor
kring denna uppgift och du har ocks mjlighet att p eget initiativ kommentera den
vid intervjutillfllet."
2 - Fri kontrapunkt
Denna uppgift r snarlik huvudprovet i Komposition p kandidatniv (se sid. 8-9).
Skillnaden r att den trestmmiga kontrapunkten nu skall skrivas i fritonal
stil/imitationssats utifrn ett givet tema. Texten till uppgiften lyder:
"Utveckla med utgngspunkt frn de givna stmmorna en fri kontrapunktisk sats.
Resultatet skall visa p ngon form av musikalisk helhet. P efterfljande sida har du
mjlighet att kommentera och motivera din lsning av uppgiften."
3 - Instrumentation
Denna uppgift r snarlik huvudprovet i Komposition p kandidatniv (se sid. 10-14).
Skillnaden r att klaverfrlagan nu r hmtad frn sent 1900-tal vilket stller hgre
krav p kunskaper om instrumentationstekniker inom vr tids musik. Fljande
instrument ingr i den ensemble som du skall instrumentera fr: 1 fljt, 1 klarinett
(Bb), 1 horn (F), 1 trombon, 1 vibrafon, 1 slagverk, 1 harpa, 1 klaverstmma, 1 violin,
1 cello och 1 kontrabas. Texten till uppgiften lyder:
"Ge noga akt p all information i notbilden och variera instrumentationen utifrn
detta.
du fr grna utnyttja alla instrumenten, men det r inget krav
notera de transponerande instrumenten klingande
fri oktavering av alla stmmor
du r fri att frndra notbilden om du tycker att det r motiverat, men om du gr
det mste du p fljande sida motivera varfr du gjort eventuella frndringar
varje stmma r endast solistiskt besatt. Du disponerar allts endast en violin, en
cello osv.
fritt val av slagverksinstrument i slagverksstmman. Ange vilka slagverksinstrument
som spelar var
motivera grna din instrumentering"

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

19

vningsprov
Komposition Diplom 120 hp, masterniv
Antagningsprovets utformning
Du som kallats till antagningsprov i Komposition Diplom masterniv, anses ha s
goda kunskaper att inget skriftligt prov behver gras om inte juryn beslutar
annorlunda. I s fall fr du i god tid veta frutsttningarna. Juryn har vid
antagningstillfllet redan tagit stllning till dina insnda arbetsprover och kommer vid
provtillfllet endast att ha en intervju med dig (30 minuter) dr du har tillflle att
bertta om dig sjlv och din syn p musiken och yrkesrollen. Du ges ocks mjlighet
att bertta om dina arbetsprover och ditt komponerande.
No written tests required. Only an interview, as the jury already has taken part of
your compositions and recordings. You'll be asked about your approach to music and
your thoughts about beeing a professional composer. We'll also discuss your
compositions and your composition techniques.

vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv


Musikhgskolan i Malm, september 2013

20

Egna anteckningar
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv
Musikhgskolan i Malm, september 2013

21

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv
Musikhgskolan i Malm, september 2013

22

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv
Musikhgskolan i Malm, september 2013

23

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
vningsprov i Komposition, kandidat- och masterniv
Musikhgskolan i Malm, september 2013

24