You are on page 1of 16

Zevende jaargang nummer: 5

November 2015

Verschijnt huis aan huis in:

Gemeente Westland

Den Hoorn/Schipluiden
Hoek van Holland

In deze uitgave o.a.

Jasper Wanders:
‘Goede voetzorg
wint aan
belangstelling’

Kraamzorg&zo:
‘Trend om thuis
te bevallen lijkt
door te zetten’

Pagina 3

Marjan Vervoorn:
‘Veel uit het vak
wijkverpleegkundige te halen’

Pagina 5

Pagina 11

Marja van der Ende (SuXeed):

‘Het bespreekbaar maken van
werkstress voorkomt uitval’
De cijfers liegen er niet om. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is
werkstress beroepsziekte nummer één. Meer dan een miljoen mensen loopt het risico op een
burn-out of een andere aan werkstress gerelateerde ziekte.
Bij werkstress en burn-out raakt een persoon
verstrikt in een cirkel van stressreacties, die
elkaar versterken en het lichaam uiteindelijk
verzwakken. Meestal is er sprake van een
aanjagende situatie die er langzaam en
langdurig voor zorgt dat niets meer lekker
loopt in het leven. Een gevoel van onderwaardering op het werk kan zijn weerslag
hebben op de relatie en in het gezin thuis.
Een vervelende thuissituatie kan een weerslag hebben op het werk, waardoor iemand
zich niet meer goed kan concentreren. Vanaf
een bepaald moment gaat het lichaam signalen geven dat het zo niet langer door kan
gaan. Marja van der Ende is blokkade-expert
bij SuXeed en geeft antwoord op de vraag
bij wie de verantwoordelijkheid ligt om te
handelen. “Het zou de werkgever kunnen
zijn die signaleert dat het niet goed gaat.
Of de persoon zèlf die zich bewust is van
zijn of haar situatie en aan de bel moet
trekken. In mijn optiek zijn beide partijen
verantwoordelijk. Zowel voor het alert zijn
als het ‘goed voor elkaar zorgen’. Je bent
niet voor niets een arbeidsovereenkomst

met elkaar aangegaan. Dit betekent in de
praktijk dat een werkgever het gesprek met
de werknemer zal moeten aangaan bij de
eerste tekenen van stress. De persoon zelf
zit vaak in de ontkenning, uit angst om zijn
of haar baan te verliezen of door faalangst
en veroordeling van zichzelf. En wanneer
de persoon zich wèl bewust is van zaken
die niet lekker lopen en dit wil aangeven, is
het belangrijk dat deze het gevoel krijgt dat
er iets mee gedaan wordt.”
Methode
Het niet bespreekbaar maken van
werkstress kan leiden tot uitval. Een burnout komt meestal niet door teveel werk.
De oorzaak is vaak het langdurig niet in
vervulling gaan van persoonlijke behoeften; financiële zekerheid, voldoening en
van betekenis zijn voor anderen, zijn hier
voorbeelden van. Marja: “Zodra ze niet
worden ingevuld, ontstaat stress. In wezen
is deze stress een gezond signaal, waardoor iemand in actie kan komen om een
andere manier te vinden om behoeften

Gerrit en Astrid
Stuurman:
‘Nut en noodzaak
van bijen’

weer ingevuld te krijgen. Het ontwikkelt
zich pas echt tot uitval op het werk, wanneer deze signalen nog verder onderdrukt
worden.” De ’s-Gravenzandse heeft binnen
haar praktijk een effectieve werkmethode
ontwikkeld die zij toepast bij cliënten
die met stressklachten binnenkomen, de
MultiKracht®-methode. Met behulp van een
luisterend oor, massages, voedingsadviezen,
sociale communicatie en speciale spanningsoefeningen begeleidt zij mensen naar een
andere omgang met hun stressklachten.
“Stress kan gezond zijn en die wetenschap
gebruik ik om mensen uit hun chronische
probleem vandaan te begeleiden naar een
leuk leven. Een beetje op z’n nieuw-Westlands: hard werken en wèl zeuren.” Vorige
week heeft in The Greenhouse in Honselersdijk een lunchbijeenkomst over werkstress
plaatsgevonden. Tijdens ‘De Week van de
Werkstress’ zijn organisatoren Reinders &
Van Soest uit Naaldwijk en SuXeed uit
Honselersdijk ingegaan op het onderwerp.
Of werkstress nu gerelateerd is aan werk
of dat het juist een privézaak is, blijft discutabel. Een ding is duidelijk. Open en eerlijke
communicatie kan uitval voorkomen.
Meer informatie is te vinden op
www.SuXeed.nl/

Pagina 13

FRONTtaal

Beste lezers.
Nu de herfststormen langzaam plaats maken
voor een wat meer winters weerbeeld, is het
heerlijk om te genieten van huiselijke gezelligheid. We hopen natuurlijk dat het lezen van
de laatste GZBW van het jaar daaraan zal
bijdragen. Ons blad zit in ieder geval weer vol
met nieuws op het gebied van gezondheid,
zorg en welzijn. Zo maakt u kennis met podoloog Jasper Wanders die met zijn praktijk
een stevige groei doormaakt en zijn cliënten
o.a. thuis bezoekt. We gingen op bezoek bij
Maria Beek-Vervoorn die enkele weken geleden haar Geboortecentrum Westland opende
in Monster; ruim zestien kraamverzorgsters
leveren dagelijks vertrouwde zorg aan stellen
met gezinsuitbreiding. De zorgmanager ziet
dan ook een sterke toename in het aantal
thuisbevallingen in de regio. Op de gemeentepagina’s uiteraard de column van wethouder
Marga de Goeij en een artikel over de z.g.
respijtzorg voor mantelzorgers. Op de pagina
van Pieter van Foreest een interview met
wijkverpleegkundige Marjan Vervoorn die
enkele jaren geleden de overstap maakte van
logopedie naar de ‘zorg in de wijk’. Ons bezoek
aan ‘Natuurlijk De Werkbij’ in Naaldwijk was
één grote mix van sfeer, geur en smaak. Het
leven van Gerrit en Astrid Stuurman is in de
afgelopen jaren drastisch veranderd; ze raken
dan ook niet uitgesproken over de wonderlijke
bijenwereld en hun gezellige imkerij/ winkel, pal
aan de ‘Plas van alle Winden’. Dit en nog veel
meer leest u in GZBW. Losse exemplaren zijn
verkrijgbaar bij de STIP-loketten en bij onze
adverteerders. Wij wensen u veel leesplezier
en…. alvast sfeervolle feestdagen toegewenst!
Peter Keijzer
Uitgever

Foto: GZBW

Officiële berichtgeving op pagina’s 8 en 9

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015

Advertentie

Westland Oncologienet
Samen sterk in regionale (oncologie)zorg…
Vertrouwd en dichtbij!

Borstprotheses en lingerie
Tel. 0174 - 414 596
www.fysio-enzo.nl

Tel. 0174 - 621 936
www.womencarewestland.nl

Tel. 06-51707082 / 06-22459514
www.careyn.nl

Tel. 0174 - 417 227
www.apotheekdeklipper.nl

Tel. 0174 - 503 974
www.huidenzorg.nl

Tel. 06 - 34 21 58 01
www.logopediepraktijkfacialis.nl

Tel. 0174 - 621 936
www.haarinsituutwestland.nl

Tel. 06 - 14 23 77 91
www.inloophuiscarma.nl

Advertentie

Advertentie

Anders omgaan met ADHD

Last van ADHD, ADD, concentratie- of gedragsproblemen?

Massages

Voedingsadvies

Stressontlading

Bezoek de Pieter van Foreest
Zorg Thuiswinkel.
Hét adres voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen
en verpleegartikelen voor jong en oud!
Adressen:
Middel Broekweg 2A, 2671 ME Naaldwijk
De Nieuwe Langendijk 61A, 2611 VJ Delft
Schieweg 87A, 2627 AT Delft

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 09.00-17.30 uur
zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.pietervanforeest.nl
2

Gratis kennismaken? www.SuXeed.nl/kennismaken
Meer informatie: www.SuXeed.nl/ADHD - locaties in ‘s-Gravenzande en Honselersdijk

Aanlevering advertenties
De volgende uitgave van Gezond Zijn / Beter Worden
verschijnt in februari 2016.
Reservering van uw advertentieruimte vóór 20 januari a.s.
Telefonisch: (0174) 516 512. Of per e-mail: info@gzbw.nl

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

Gezond Zijn / Beter Worden

Podoloog Jasper Wanders:

‘Goede voetzorg wint aan belangstelling’

Foto: GZBW

Werkwijze
Een bezoek begint met het plannen van
een afspraak. Vaak gebeurt dit nadat er is
doorverwezen door een huisarts, pedicure
of fysiotherapeut. Men kan natuurlijk ook
zèlf een afsporaak maken. Jasper: “Bij de
eerste afspraak plan ik een gesprek in voor
podologisch onderzoek, dat bestaat uit het
in kaart brengen van houding, voeten en
schoeisel. De behandeling is gericht op
mobiliteit en beperking van de klachten.
Bij kinderen kunnen de klachten onderdeel
zijn van de groeifase waar ze in zitten. Het
groeiproces nauwlettend volgen is dus een
voorwaarde. Om klachten te verminderen en
in sommige gevallen helemaal te verhelpen,
maak ik vervolgens aanpassingen voor in
de schoenen. Vroeger sprak men over het
aanbrengen van steunzolen. Dat klonk als
een enorme ingreep. Die tijd licht ver achter
ons. Tegenwoordig spreken we over aangepaste zolen op maat, inlays of therapiezolen.
Als de zolen zijn aangemeten kunnen ze
na ongeveer een week opgehaald worden”,
aldus Jasper, die adviseert om niet met
klachten te blijven lopen. Tevreden constateert hij dat voetzorg steeds meer aan belangstelling wint. “En terecht als je bedenkt
dat we gemiddeld 8.000 tot 10.000 stappen
per dag doen!”
stoornissen en de daaruit voortvloeiende
klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De therapie bestaat uit het
aan de voet toepassen van corrigerende/
stabiliserende of beschermende technieken, zoals ortheses en zoolcorrecties. Een
podoloog behandelt o.a. een afwijkende
stand van de voeten, voetproblemen bij
kinderen, stand- afwijkingen van de tenen,
klachten die optreden na overbelasting,
vermoeidheidsklachten, sportblessures enz.
Ook bij specifieke patiëntgroepen kunnen
we als podologen helpen om klachten te
verlichten en zelfs te voorkomen. Je kunt
dan denken aan mensen met reuma of
diabetes die klachten krijgen door een
afwijkende voetstand of looppatroon. Bij de
laatst genoemde groep voeren we dan ook
regelmatig preventieve voetcontroles uit”.

Hij heeft zich in februari van dit jaar gevestigd als podoloog in onze regio. Vanaf dat
moment is het leven van Jasper Wanders
(39) positief veranderd. “Heerlijk om cliënten
van hun voetproblemen af te helpen. Dat kan
op diverse plaatsen in de regio maar ook bij
de mensen thuis”, aldus de Heulenaar, die
graag en veel met mensen werkt.
Het beroep podoloog is bij veel mensen
onbekend. Vaak associeert men het nog
steeds met ‘het aanmeten van steunzolen’.
Jasper Wanders erkent dat dit beeld nog
steeds bestaat. “Wellicht omdat niet altijd
goed duidelijk is wat we doen. Daarom is
het goed om eerst uit te leggen waar podologie voor staat. De podologie (‘voetkunde’)
is een wetenschap die zich richt op het
voorkomen en behandelen van voetfunctie-

Tips van de podoloog…
Voor kinderen die nog niet kunnen lopen zijn soepele schoenen het beste. Als ze
eenmaal gaan lopen, neem dan een betere schoen. Laat kinderen thuis lekker op
blote voeten of sokken lopen, dan blijven de spieren in hun voeten goed getraind.
Zo bestaat er minder kans dat ze later te veel naar binnen/buiten komen te staan.
Heeft u twijfels of uw kind wel goed loopt, kunt u er altijd er naar laten kijken.
Voor diabetische voeten moeten de schoenen aan de bovenkant lekker soepel zijn.
Ook moeten er geen naden aanwezig zijn. Deze geven niet mee en er is grote kans
dat er teveel druk ontstaat op de voet. Met een diabetische voet moet u nooit op
blote voeten lopen. Heeft u veel drukplekken onder de voet zoals eelt, dan kunt u altijd langs komen om te kijken of de druk met een therapiezool beter te verdelen is.
Zo is er minder gevaar voor wonden. Neem dan wel schoenen waar het voetbed uit
kan zodat er een therapiezool in kan.

Bezoek aan huis
Ruim een half jaar na de oprichting van
Wanders Podologie groeit het aantal cliënten
gestaag. “Ik heb een wat andere aanpak
dan anderen”, glimlacht Jasper, met enige
trots verwijzend naar het aantal huisbezoeken die hij wekelijks overdag of ‘s-avonds
aflegt. “Men vindt het fijn om in eigen omgeving over de ontstane klachten te praten.
Dat geldt niet alleen voor senioren maar
ook voor ouders met opgroeiende kinderen
of thuiswerkenden. Nee, voorrijkosten bereken ik niet. De service-aan-huis verleen ik
graag. Op deze wijze hoop ik de cliënt snel
aan optimale mobiliteit te helpen. Mocht ik
constateren dat het klachtenbeeld niet binnen ons behandelingsgebied valt, verwijs
ik door naar een medische pedicure, een
fysiotherapeut of (huis)arts”. Hoe kan men
een afspraak maken? “Dit kan o.a. online.
Op mijn internetsite staat een agenda waar
men kan zien waar en wanneer men terecht
kan; bij Hofland van Geest Sportbegeleiding
in Naaldwijk, bij Family Sports in Wateringen
of gewoon… bij de cliënt thuis. Een paar
gegevens invullen en de afspraak is gemaakt.
Maar simpel een telefoontje of een email
sturen kan natuurlijk ook”. Ook het bedrijfsleven en de sportsector zijn voor de
nieuwe praktijk interessant. “Als blijkt dat
er binnen de onderneming sprake is van
veel rugklachten, kunnen voetproblemen
de oorzaak zijn. Een vrijblijvend gesprek op
locatie biedt dan al snel duidelijkheid. Bij
sportverenigingen geef ik o.a. presentaties
over voetzorg om blessures te voorkomen”.
Of een consult bij Wanders Podologie vergoed wordt is afhankelijk van de zorgverzekeraar. U kunt dit zelf checken op de pagina
‘vergoedingen’ op www.wanderspodologie.nl

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

November 2015

Thema-avond
winterdepressie
Wat gebeurt er in ons brein, in ons hoofd, in
ons lijf, in ons leven als we een winterdepressie
hebben? Op dinsdag 19 januari organiseert
SuXeed, praktijk voor (werk)stress en ADHD, een
thema-avond over winterdepressie bij The Greenhouse, Jupiter 400 in Honselersdijk. Tijdens deze
thema-avond vertelt Marja van der Ende over
de oorzaken van winterdepressie, de functie
ervan en hoe je er zelf voor kunt zorgen dat je
er minder last van hebt. Zowel lichamelijke,
als mentale en emotionele factoren krijgen de
aandacht. Aanmelden kan via www.suxeed.nl/
event/winterdepressie.

Wateroverlast vergroot
gezondheidsklachten
Soms kan er in korte tijd extreem veel regen
vallen, waardoor de riolering het regenwater niet
direct kan afvoeren. Het water blijft dan op straat
staan en kan voor overlast zorgen in huizen of
gebouwen. Mensen die met dit water in contact
komen, hebben een 3 tot 7 keer hogere kans
op (milde) gezondheidsklachten zoals diarree,
overgeven, keelpijn of huidklachten. Dit blijkt
uit een peiling van het RIVM. Het regenwater op
straat of in huis kan verontreinigd zijn met opborrelend rioolwater dat uit de riolering omhoog
komt. Ook verontreinigingen zoals hondenpoep
en vogelpoep zijn in het water aanwezig. Naar
schatting hebben zo’n 8000 locaties per jaar
in Nederland last van wateroverlast. Het RIVM
voert op dit moment nader onderzoek uit om te
achterhalen hoeveel mensen daadwerkelijk gezondheidsklachten krijgen na wateroverlast. Ook
wordt onderzocht wanneer, waar en in welke
mate deze gezondheidsklachten optreden en op
welke wijze mensen kunnen anticiperen op deze
gezondheidsrisico’s.
Bron: RVIM

Fietsen en lopen
belangrijker geworden
Fietsen en lopen zijn de laatste jaren belangrijker
geworden als de smeerolie van ons mobiliteitssysteem. Dat concludeert het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (KiM) in het onderzoek ‘Fietsen
en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit‘ dat
onlangs werd gepubliceerd. Nederlanders zijn
sinds 2004 vaker en verder gaan fietsen (+9%)
en lopen (+13%). Vooral de e-fiets wordt steeds
vaker gebruikt, ook voor woon-werkverkeer
en door steeds jongere gebruikers. Met name
in stedelijke gebieden groeit het aandeel van
de fiets. De groei is wel ongelijk verdeeld over
bevolkingsgroepen. Niet-westerse allochtonen
lopen meer en kiezen minder vaak voor de fiets.
De voordelen van fietsen en lopen zijn evident
als het gaat om gezondheid, milieu en leefbaarheid. Tegelijkertijd zijn er steeds meer ongelukken waarbij een fietser betrokken is, ontstaan in
sommige steden fietsfiles en zijn stallingen op
stations en in binnensteden vaak overvol. Het
KiM sluit het onderzoek dan ook af met de vraag
wat de bevindingen betekenen voor het Nederlandse fietsbeleid in de nabije toekomst.

3

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015

Advertentie

Advertentie

PREVENTIE
De nieuwe locatie van Kraamzorg&zo aan
de Havenstraat 6 in Monster heet:

‘Geboortecentrum Westland’
Hier kan je terrecht voor informatie over
kraamzorg, borstvoeding, verhuur van borstkolven,
diverse borstvoedingshulpmiddelen, meegroei/voedings
bh’s, draagdoeken/draagzakken (verkoop en verhuur),
verhuur van Co-Sleepers, babymassage en
zwangerschapsmassage.
Ook geven wij voorlichtingsavonden voor aanstaande ouders
van hun eerste kindje zodat ze goed op weg geholpen worden.

Voorkomen

In december starten we met het geven van
borstvoedingsinformatieavonden die door een
borstvoedingscoach gegeven wordt.
Ook organiseren we regelmatig draagdoekworkshops die
aangeboden worden door een draagdoekconsulent.

is beter dan.....

DOEL Preventie biedt trainingen en
workshops op het gebied van geestelijke
gezondheid. De trainers werken aan de
mentale weerbaarheid van een breed
publiek. De bijeenkomsten zijn gericht op
onderwerpen als omgaan met pesten,
opkomen voor jezelf, mindfulness, chronische ziekten en ouder worden.
Daarnaast worden trainingen gegeven

waarin de nadruk ligt op het anders leren
denken, of hoe beter om te gaan met
stress. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden, een intake kan deel uitmaken
van de aanmeldingsprocedure. Meer
weten? Kijk op www.doelpreventie.nl of
mail naar doelpreventie@ggz-delfland.nl

Kraamzorg&zo is ruim 3 jaar geleden gestart als enige echt
Westlands kraambureau en heeft in de loop van de jaren al heel
wat gezinnen blij gemaakt met een mooie kraamweek.

www.kraamzorgenzo.com

DOEL Preventie is onderdeel van GGZ Delfland.

info@kraamzorgenzo.com – tel. (06) 5057 7666

www.doelpreventie.nl

Advertentie

FITNESS VOOR IEDEREEN,
VAN JONG TOT OUD

Foto: Rolf van Koppen Fotografie

Thom
essionele
prof
r
begeleide

HOGE KWALITEIT TEGEN GOEDE PRIJS
Dorpskade 34A | Wateringen | info@familysports.nl | 0174 764 764 | www.familysports.nl

4

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

Gezond Zijn / Beter Worden

Maria Beek-Vervoorn (Kraamzorg&zo):

‘Trend om thuis te bevallen lijkt
door te zetten’
Het aantal thuisbevallingen in de regio
neemt weer toe. Dat constateert Maria BeekVervoorn van Kraamzorg&zo. Het geloof in
eigen kunnen en de geborgenheid thuis, ooit
zo vanzelfsprekend, zijn belangrijke redenen
om voor een thuisbevalling te kiezen.

gewoon langs komen voor advies, kraambenodigdheden of een aantal bijproducten
zoals draagdoeken, co-sleepers e.d. Het is
zo fijn dat we nu in ons eigen bedrijfspand
voorlichting kunnen geven aan jonge stellen
waar het eerste kindje op komst is. Er komt
zoveel op ze af”.

Nieuwe bedrijfsruimte
Maria combineert moeiteloos een interview
met haar werk. Tijdens ons gesprek staat zij
twee kersverse vaders telefonisch te woord
die beiden melden dat er een zoon is geboren. De bijzonderheden worden genoteerd

Meer activiteiten
De keuze voor een nieuw pand is een
schot in de roos. De mogelijkheden om
diensten van Kraamzorg&zo nog verder te
professionaliseren zijn legio. Maria schetst
een aantal actuele activiteiten: “We geven
op woensdagochtend instructie over babymassage, dit is een cursus van zes weken.
Maar we geven ook zwangerschapsmassage
op een speciaal aangepaste tafel waar de
moederbuik in een uitgespaarde vorm kan
verdwijnen. Weet je hoe lekker het voor
een aanstaande moeder is om op je buik
te kunnen liggen”? Helaas moeten we het
antwoord schuldig blijven maar kunnen ons
er wel wat bij voorstellen. Cadeaubonnen
voor een dergelijke verwenbeurt worden
door Maria van harte aanbevolen. “In december worden er avonden gegeven door
een borstvoedingscoach. In 2016 wordt er
zwangerschapsbegeleiding gegeven met
yogaelementen en ontspanningstechnieken.
Geen zweverig gedoe maar puur gericht
op de bevalling en de periode erna. En
ongetwijfeld zullen er nog meer activiteiten
volgen waar we later wat meer over zullen
gaan vertellen”, zegt Maria, die nog genoeg
pijlen op haar boog heeft. “Bij alles wat we
binnen Kraamzorg&zo doen, staat het belang van het kindje voorop. WIJ kunnen ons
aanpassen maar een pasgeboren baby niet.
Dit is ook wat we ouders meegeven. Verplaats je bij alles wat je doet in de positie
van het kindje en creëer op deze wijze een
warme en welkome omgeving”.

Foto: GZBW

Bangmakerij is onder de aanstaande moeders
vaak de belangrijkste reden om toch maar
te kiezen voor ziekenhuisbevalling. Zorgmanager Maria Beek-Vervoorn ziet en hoort
verhalen die in veel gevallen schromelijk
overdreven worden. “Het snel communiceren op bijvoorbeeld sociale media is een

heel intens en vertrouwd en wint het steeds
meer van allerlei overdreven verhalen die
volkomen uit de lucht zijn gegrepen. Eigenlijk keren de tijden van toen weer terug. Je
bevalt bij voorkeur thuis en kiest pas voor
het ziekenhuis als de (huis)arts of verpleegkundige anders adviseren”.

van de kanalen waarop horrorverhalen tot
stand komen. Natuurlijk, met alle zorg voor
moeder en kind is de kraamafdeling in het
ziekenhuis een plaats waar ‘als er iets fout
gaat’ snel ingegrepen kan worden. Wat
niet betekend dat er iets fout zàl gaan. Van
tevoren is al lang bekend of er enig risico
is bij de bevalling en dan is het ziekenhuis
de beste keuze omdat directe zorg voor
handen is. Het wordt natuurlijk een ander
verhaal als een pijnloze bevalling de hoofdreden zou zijn. Want pijn heeft bij een
bevalling wel degelijk een functie; kracht en
boosheid verplaatsen zich naar het gebied
waar een kindje uit geperst wordt. En als er
vervolgens een wolk van een zoon of dochter
geboren is, ben je als kersverse moeder
zo trots. Juist omdat je het zélf gedaan.
Weet dat het lichaam meer aan kan dan
je denkt.”, aldus Maria, die onderstreept
dat vrouwen die thuis bevallen, - mits ze
niet in een bepaalde risicogroep vallen minder kans op complicaties hebben dan
vrouwen met een geplande bevalling in het
ziekenhuis. “De beleving van een bevalling
is voor veel moeders in een thuissituatie

en de afspraak voor kraamhulp wordt ingevuld door twee van de in totaal zestien
gediplomeerde kraamverzorgsters, waarvan
er vier in opleiding zijn. “Onze medewerkers
zijn allemaal enthousiaste meiden die zelf
moeder zijn. Dus met een minimum leeftijd
ongeveer 30 jaar. Juist een kraamverpleegster die zelf een kindje heeft weet wat er
bij een bevalling komt kijken en… wat er
nodig is om het huishouden draaiende te
houden”. De zorgmanager die zelf moeder
van vier kinderen is en nog maar drie jaar
geleden met Kraamzorg&zo is begonnen,
beschrijft haar groeiend werkgebied: “We zijn
begonnen in gemeente Westland, Hoek van
Holland en gemeente Midden-Delfland. Maar
blijkbaar spreekt de kwaliteit van ons werk
aan bij de zorgverzekeraars zodat we soms
ook in Den Haag, Delft of Rotterdam voor
kraamzorg gevraagd worden”, aldus Maria,
die tot voor kort met haar man vanuit
huis werkte. “Door de aanhoudende groei
waren we genoodzaakt om naar een grote
bedrijfsruimte uit te kijken. Deze hebben we
uiteindelijk in de Havenstraat in Monster gevonden en sinds enkele weken kan men nu

Meer info op www.kraamzorgenzo.com

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

November 2015

Ongeboren baby
herkent liedjes
Uit een nieuw onderzoek blijkt dat een ongeboren baby een liedje herkent als hun moeder
dat gedurende enkele weken regelmatig zingt.
Dat schrijft de Daily Mail. Onderzoekers van de
Universiteit van Florida vroegen 32 vrouwen, die
elk 28 weken zwanger waren, om zes weken
lang elke dag drie keer hetzelfde kinderliedje te
zingen. Vervolgens vroegen ze de vrouwen om
naar een laboratorium te komen voor onderzoek.
Daar bleek dat de hartslag van de ongeboren
baby trager werd als een onbekende vrouw
hetzelfde kinderliedje zong. Als de onbekende
vrouw een ander liedje zong, vertraagde de
hartslag van de baby niet. Om er zeker van te
zijn dat de moeder de hartslag van de baby niet
beïnvloedde, moesten de moeders tijdens de
test met koptelefoons naar een stuk klassieke
muziek luisteren. “We wilden van de baby weten
of hij/zij het liedje herkende”, zo zegt Charlene
Krueger, die het onderzoek leidde. “Uit ons
onderzoek blijkt dat de stem van de moeder
belangrijk is voor een ongeboren baby. De foetus
herkent de stem van de moeder en reageert
daar op.” Krueger hoopt dat door haar onderzoek dokters en verpleegkundigen die zorgen
voor te vroeg geboren baby’s vaker opnamen
met de stem van de moeder aan de kinderen
laten horen. Volgens haar heeft dat een positieve
invloed op hun ontwikkeling.
Bron: NU.nl

Schuldgevoel jonge
meiden over eetgedrag
Nederlandse meisjes tussen de 16 en 22 jaar
zijn steeds bewuster bezig met hun eetgewoontes. Maar liefst vertig procent geeft aan zich
schuldig te voelen over hun eetgedrag. Dit blijkt
uit onderzoek van Human Concern, een GGZinstelling die zich specialiseert in eetstoornissen. Bijna een kwart van de 500 ondervraagde
meiden is ontevreden over hun gewicht. Meer
dan een derde (38%) geeft aan zich zorgen te
maken als ze aan het einde van de dag niet
voldoende of gevarieerde waardevolle voedingsstoffen hebben binnengekregen. Fors meer dan
vorig jaar, toen was nog ‘maar’ 21,5 procent hier
bang voor. Een zorgwekkende ontwikkeling,
vindt Carmen Netten, oprichter en directeur van
Human Concern. Volgens haar is het goed mogelijk
dat een deel van deze jonge meiden bezig is
met het ontwikkelen van een eetstoornis, of
deze al hebben. “Het is van groot belang te
onderzoeken waar deze obsessie met (gezond)
voedsel en dus sterke controlebehoefte vandaan
komt. We zien bijvoorbeeld dat obsessief gezond
eten steeds vaker als ‘normaal’ wordt gezien
op social media en dat het veel invloed heeft
op het leven van deze meiden. Dit zijn dan ook
zorgwekkende trends en ontwikkelingen die
niet onderschat mogen worden. Het is belangrijk
de signalen snel te herkennen.” Voor mensen
met een eetstoornis en hun familie en vrienden
organiseert de GGZ-instelling de eerste Eetstoornis Bewust Zijn Dag 2015. Deze vindt plaats op
zaterdag 28 november.
Bron: Telegraaf

5

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015

Advertentie

HUID & ZORG Praktijk voor huidtherapie,
oedeemtherapie en lasertherapie.
Wij bieden behandelmogelijkheden voor de volgende huidproblemen:

Acne
Acnelittekens
Pigmentvlekken
Overbeharing
Lymfoedeem
Lipoedeem
Pedicure

Rosacea
Littekens
Couperose
Schimmelnagels
Huidoneffenheden
Huidverbetering
Schoonheidsbehandelingen

De beste zorg voor uw huid

www.huidenzorg.nl - info@huidenzorg.nl

Secretaris Verhoeffweg 17a - 2671 HT Naaldwijk
T 0174 50 39 74
Advertentie

Adverteren in 2016?
Elke advertentie in regionaal huis-aan-huisblad
‘Gezond Zijn / Beter Worden’ valt op!

Adverteer in een blad waarin èlke publicatie gezien èn gelezen wordt.
Kijk op www.gzbw.nl voor de aantrekkelijke tarieven!

6

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

Gezond Zijn / Beter Worden

Nieuwe behandelmethode bij Huid & Zorg:

Gehoorschade
na festivalbezoek

LPG lipomassage en endermologie

Bij Huid & Zorg is een nieuwe techniek
toegevoegd aan de reeks mogelijkheden
om een afgelijnd silhouet en een strakke
huid te bereiken. Door toepassing van
LPG lipomassage en endermologie is het
mogelijk om vet en cellulite aanzienlijk te
verminderen.
Veel vrouwen hebben te maken met cellulite.
Of raken ondanks een gezonde leefwijze
lokale vetophopingen niet kwijt. En na
een bevalling is het voor jonge moeders
helemaal een opgave om de vertrouwde
lijn weer terug te vinden. Wendy van der
Knaap van Huid & Zorg kent de fysieke
problemen die zelfs kunnen leiden tot

psychische klachten. “We zijn trots dat
we voor deze probleemgebieden een
nieuwe behandeling kunnen aanbieden.
Met de LPG behandeling stimuleren we
de bloedsomloop en bevorderen we de
afbouw van vetweefsel. Daarnaast wordt
de huid verstevigd, vetopslag verminderd,
de lichaamscontouren hersteld en wordt de
huidstructuur gladder gemaakt. Het is een
vrijwel pijnloze behandelmethode van huid,
onderhuid en onderhuids bindweefsel.
De behandeling is gebaseerd op een
diepe, mechanische bindweefselmassage
die blokkades opheft en die ervoor zorgt
dat de stofwisseling en bloedcirculatie
sterk verbeteren”, legt de Naaldwijkse

huidtherapeute uit. “Binnen onze praktijk
beschikken wij nu over het nieuwste
apparaat van LPG; de Cellu M6 Intégral 2i.
Met lipomassage zorgen wij voor een intensieve doorbloeding van de huid en de
onderliggende bindweefsels. De bloed- en
lymfecirculatie worden extra gestimuleerd,
zodat toevoer van zuurstof en afvoer van
afvalstoffen sneller gerealiseerd kunnen
worden”, aldus Wendy, die onderstreep
dat endermologie een veilige therapie
is waarbij geen operatie of chirurgische
ingreep noodzakelijk is. Ook zijn er
geen risico’s aan verbonden of kunnen
complicaties optreden. Wel moet een
endermologie behandeling regelmatig herhaald worden om effectief te kunnen zijn.
“Het is ook een ideale behandeling voor
mensen met vastzittende vetophopingen
(lovehandles), voor- en nabehandeling bij
liposculptuur en liposuctie, figuurcorrectie,
dubbele kin of verminderde elasticiteit
van de huid na o.a. zwangerschap of gewichtsafname. We kunnen deze nieuwe
techniek ook therapeutisch inzetten om
brandwonden, littekens en fibroses losser
te maken. Daarnaast kan het als ondersteuning binnen de oedeemtherapie gebruikt
worden om moeilijk te draineren gebieden
te behandelen bij o.a. brandwonden,
(oude) littekens, doorbloedingsstoornissen en oedeem/ fibrose. Voor we in onze
praktijk met de behandeling starten, vindt
er een intakegesprek plaats om specifieke
wensen te bespreken. In overleg wordt er
vervolgens een behandelplan opgesteld”.
Meer informatie vindt u op
www.huidenzorg.nl

Samengesteld gezin: ‘Is de nalatenschap goed geregeld?’

Het regelen van een erfenis bij een samengesteld gezin ligt altijd erg gevoelig. Het is
niet eenvoudig om zo’n erfenis te regelen.
De kinderen hebben moeten wennen aan
de situatie dat ze hun eigen ouder moeten
‘delen’ met de nieuwe partner. Die gevoeligheid is goed te begrijpen. Daarom is het belangrijk dat de ouder die een nieuwe liefde
heeft gevonden na een echtscheiding of een
overlijden van zijn/haar partner de erfenis,
dan wel de nalatenschap goed regelt. Het
begint bij het opmaken van een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden
(of partnerschapsvoorwaarden), met daar-

aan gekoppeld een testament. Zonder testament kan de situatie zich voordoen dat de
kinderen van de overleden ouder een deel
van de erfenis aan zich voorbij zien gaan
naar de stiefouder. De huidige wet voorziet
in bescherming van de langstlevende (stief)
ouder. Kinderen kunnen hun deel pas opeisen
nadat ook de langstlevende (stief)ouder is
overleden.
Problemen
Hoe u het ook regelt, de mogelijke problemen moeten niet worden weggedrukt. Wat
bijvoorbeeld als uw nieuwe partner na uw
overlijden zijn/haar testament weer aanpast
en alleen zijn/haar eigen kinderen tot erfgenaam benoemt? Wat als kinderen niet willen
dat uw nieuwe partner de erfenis krijgt? Wat
als stiefkinderen een groter deel van de erfenis willen hebben, enz. Kortom, als u een
nieuw gezin gaat vormen is het raadzaam
om u goed te laten informeren bij de notaris over de nieuwe erfrechtelijke situatie.
Voor meer informatie neemt u contact op
met Steffie Michels of Jennifer Fluitman,

zij zijn als notarissen verbonden aan Westland Partners Notarissen en Advocaten.
Telefoon: (0174) 637 570
www.westlandpartners.nl

Het risico op gehoorschade na een muziekfestival kan worden verminderd door het dragen
van gehoorbescherming. Dat concluderen onderzoekers van het UMC Utrecht. Zij ontdekten
dat tijdelijk gehoorverlies ruim vijf keer zo vaak
voorkwam bij bezoekers die geen oordoppen
droegen vergeleken met dragers van oordoppen.
In de groep zonder oordoppen werd meer tijdelijk gehoorverlies waargenomen: een verslechtering van het gehoor werd gemeten bij 42 procent
van de mensen zonder oordoppen en bij slechts
8 procent van de mensen met oordoppen. Dit
betekent dat de kans op tijdelijk gehoorverlies
direct na het festival 5,3 keer zo hoog was bij
mensen die geen oordoppen droegen. Ook hadden proefpersonen zonder oordoppen vaker last
van oorsuizen (tinnitus): 38 procent ten opzichte
van 12 procent. Met deze studie laten de onderzoekers zien dat preventie van gehoorschade
door gebruik van oordoppen tijdens festivalbezoek effectief kan zijn.
Bron: UMC Utrecht

Meedoen
in de samenleving
Bij mensen met beperkingen is de behoefte
groot aan meer sociale contacten en activiteiten
in de vrije tijd. Drie op de tien mensen met een
ernstige lichamelijke beperking voelt zich sterk
eenzaam, zo blijkt uit de Participatiemonitor
2015 van het NIVEL. In 2014 wil ruim een derde
van de mensen met een ernstige lichamelijke
beperking vaker ergens naartoe en andere
mensen ontmoeten. Onderzoeker Tineke Meulenkamp: “Mensen met beperkingen willen
graag meedoen in de Nederlandse samenleving,
maar dat is niet altijd even makkelijk. Het is een
uitdaging voor onze samenleving om wegen te
vinden zodat deze mensen wel zo goed mogelijk
kunnen meedoen. Deze monitor laat zien dat
het in de afgelopen jaren op sommige gebieden
makkelijker is om te participeren: meer mensen
met een lichamelijke beperking doen vrijwilligerswerk en maken gebruik van het openbaar
vervoer. Ook ouderen doen op dit moment volop
mee: hun participatie verschilt weinig van de
totale bevolking. Maar, het aantal mensen van
zeer hoge leeftijd stijgt de komende jaren, waardoor ze kwetsbaarder zijn om buiten de boot te
vallen. Het is belangrijk hier alert op te blijven.”
Bron: Nivel

Patiënten kiezen
voor eHealth

Steffie Michels

Patiënten willen handige online toepassingen
om hun zorg te regelen. Zij zien voordelen in het
opzoeken van informatie over zorg en gezondheid op het internet. Ook willen zij via het internet recepten aanvragen, een afspraak maken
met de dokter of de zorgverlener een e-mail
sturen met een vraag. Dat lijkt hen gemakkelijk
en tijdbesparend. Een derde van de zorggebruikers vindt het handig om online zijn eigen
medische gegevens in te zien. Nederlandse
zorgverleners zijn druk in de weer met eHealth.
Artsen gaan zich het komende jaar onder andere
inspannen voor het elektronisch uitwisselen van
informatie en voor de mogelijkheid om online
afspraken te maken. Dit blijkt uit de verschenen
eHealth-monitor 2015.
Foto: GZBW

In Nederland is het geen uitzondering meer:
bijna 10% van de gezinnen in Nederland
is samengesteld. Een samengesteld gezin
houdt in dat na een echtscheiding of overlijden van een partner, een ouder opnieuw
hertrouwt of samen gaat wonen met een
niet-biologische ouder (stiefouder) van
haar/zijn eigen kind(eren). Maar wat gebeurt er met de nalatenschap als één
van de ouders komt te overlijden?

November 2015

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

7

Gezond Zijn / Beter Worden

NIEUWS VAN

November 2015

GEMEENTE WESTLAND

Mantelzorgwoningen

Wethouder Marga de Goeij:

‘Langer thuis wonen’

Een compliment is voor mij als een
boeket bloemen: een vrolijke noot
in het ritme van dagelijkse bezigheden. Onlangs trof ik zo’n fleurige
noot in mijn mailbox. Een Lierenaar
stuurde een bericht over zijn vader,
een man op leeftijd die onlangs met
hulp van de gemeente beschikking
kreeg over een scootmobiel. De zoon
verwoordde prachtig dat zijn vader
dankzij het apparaat langer thuis
kan blijven wonen:
“Mijn vader geniet; na zijn driewieler,
step, fiets, brommer, auto en rollator is
hij nog steeds mobiel.” In bijgevoegd
bericht van zijn vader las ik dat de
krasse man geen hele dag meer thuis
zat. Op pad met de scootmobiel reisde
hij al twee maal Schipluiden rond,
van de Oudkamp naar Maasdijk, deed
boodschappen bij de supermarkt aldaar
en reed terug via Westerlee naar huis,
zo vertelde hij zijn zoon.
Het las als een beschrijving van een
wereldreis, ‘t enthousiasme spatte
ervan af. Zo kreeg het leven van
meneer weer glans. Hij kan weer
contacten hebben buitenshuis, genieten van de natuur, zelfstandig een
boodschapje doen en invulling geven
aan zijn dag. De gemeente zet in op
het versterken van zelfredzaamheid
in het dagelijks leven. Middels een
keukentafelgesprek wordt een oplossing aangedragen, hier was dat
een scootmobiel, voor een ander is
dat het reizen met vrijwilligers van
de Plusbus of een pas van de RegioTaxi. Elke keer dat we daar met zijn
allen in slagen en medewerkers een
goede inschatting weten te maken,
fleurt mijn dag weer op.

www.140174.nl
8

Westland kent veel inwoners die langdurig
voor iemand anders zorgen: mantelzorgers.
Sommigen van hen willen die zorg graag
zo dicht mogelijk bij huis kunnen verlenen. Dan kan een mantelzorgwoning voor
degene die men verzorgt uitkomst bieden.
Onder bepaalde voorwaarden is geen vergunning meer nodig om een mantelzorgwoning te bouwen op het eigen erf. Zo
kunnen mensen langer in hun vertrouwde
omgeving blijven.
Voor wie?
Deze regeling is geschikt voor mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen
voor een chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende persoon uit hun (directe)
omgeving. Er moet sprake zijn van een
sociale relatie: u zorgt voor uw partner,
ouder, kind, vriend of buur.

De mogelijkheden
Om een mantelzorgwoning vergunningvrij
te realiseren, heeft u drie mogelijkheden:
• Vergunningvrij bouwen van een mantelzorgwoning.
• Het ombouwen van een bestaand gebouw naar een mantelzorgwoning.
• Het plaatsen van een mobiele mantelzorgwoning.
Sociale indicatie als voorwaarde
Voor het vergunningvrij realiseren van een
mantelzorgwoning, moet u een sociale indicatie hebben. Een sociale indicatie is een
verklaring waarin staat dat u mantelzorger
bent. Mantelzorg is alle onbetaalde zorg
voor een chronisch zieke of hulpbehoevende naaste. Het is langdurig en intensief,
gemiddeld acht uur per week en langer dan
drie maanden. U kunt een sociale indicatie

verkrijgen via Vitis Welzijn of via de afdeling zorg van de gemeente Westland. U
kunt contact opnemen met het KlantContactCentrum van de gemeente Westland
via telefoonnummer 140174 of met Vitis
Welzijn via telefoonnummer 0174-630358.
Afmetingen en eisen
Meer informatie over de afmetingen
en eisen van een vergunningvrije
mantelzorgwoning kunt u bekijken op
www.omgevingsloket.nl Of neem contact
op met het KlantContactCentrum van de
gemeente Westland via telefoonnummer
140174. Het is ook mogelijk om direct
contact op te nemen met een consulent
van het omgevingscontactcentrum van de
gemeente Westland via het e-mailadres:
consulenten@gemeenteWestland.nl

Langer zelfstandig wonen
Als u ouder wordt en gezond blijft, kunt u zelfstandig blijven
wonen met relatief weinig zorg. Maar wat als u gezondheidsklachten krijgt? Dan kunnen aanpassingen in de woning of extra
zorg nodig zijn. Zeker nu steeds meer verzorgingshuizen en bejaardenhuizen hun deuren sluiten, is het belangrijk om op tijd na
te denken over de vraag hoe u straks wilt wonen.
Wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen, heeft twee mogelijkheden:
• De huidige woning aanpassen
• Tijdig verhuizen naar een woning die past bij een volgende levensfase
Niet voorbereid
Uit onderzoek blijkt dat veel 50-plussers zich helemaal niet voorbereiden op het achteruit gaan van hun gezondheid. Veel mensen zeggen te willen verhuizen naar een geschikte woning nog
voordat het zo ver is, maar in de praktijk gebeurt dit vaak niet.
Men staat er niet bij stil dat het niet makkelijk is om na je 65ste
te verhuizen. Een verhuizing kan daarbij ten koste gaan van het
sociale netwerk. Op tijd bedenken hoe u uw oude dag wilt doorbrengen, is dus verstandig.

Vraag advies aan de welzijnsadviseur
Is uw woning geschikt voor uw oude dag? De welzijnsadviseurs
van Vitis Welzijn kunnen u daarin adviseren. Zij kijken naar de
geschiktheid van de woning en wat u zelf kunt doen om deze
passend te maken. Denk aan het plaatsen van een beugel die
houvast biedt in de badkamer.
Meer weten?
Wilt u een afspraak maken met een welzijnsadviseur van Vitis
Welzijn? Neem dan contact op met Vitis Welzijn via telefoonnummer 0174-630358, vraag naar de welzijnsadviseur. Informatie over
langer thuis wonen vindt u op www.rijksoverheid.nl, zoek op ‘langer zelfstandig thuis wonen’.

Extra aanvullende zorgverzekering: CAV TOP Westland
Voor inwoners met een laag inkomen
Wanneer u hoge medische kosten heeft,
bijvoorbeeld door een chronische ziekte of
handicap, is het verstandig een aanvullende
zorgverzekering af te sluiten. Voor mensen
met een laag inkomen is zo’n aanvullende
verzekering echter vaak te duur. Daarom
biedt de gemeente Westland deze mensen in
samenwerking met zorgverzekeraar DSW een
Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV):
de CAV TOP-Westland. Heeft u geen hogere
medische kosten, dan is er de standaard CAV
Westland.
Extra aanvullende verzekering
CAV TOP-Westland is een extra uitgebreid
pakket, bovenop de basiszorgverzekering
en aanvullende zorgverzekering van DSW.
De gemeente Westland vergoedt maximaal

€ 225,- per jaar voor deze extra aanvullende
verzekering. Daarnaast vergoedt de gemeente
een groot deel van de aanvullende premie.
Het premiebedrag voor de basisverzekering
bedraagt in 2016 € 98,75 per maand.
Voorwaarden
CAV TOP-Westland is bedoeld voor chronisch
zieken en gehandicapten. Uw inkomen mag
niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. Ook moet u al een basisverzekering en
een aanvullende zorgverzekering hebben bij
DSW.
Overstappen of niet?
Heeft u op dit moment een zorgverzekering
bij een andere maatschappij dan DSW? En wilt
u toch per 1 januari 2016 gebruik maken van

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

CAV-Westland? Stap dan over naar DSW. Kunt
of wilt u niet overstappen naar DSW? Dan
kunt u voor het jaar 2015 bij de gemeente
een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de premie van uw huidige aanvullende zorgverzekering. De tegemoetkoming
kan oplopen tot een bedrag van € 200,- per
jaar. Voor 2016 kunt u opnieuw een aanvraag
indienen.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden
op www.140174.nl en zoek op ‘vergoedingen
voor lage inkomens’. U kunt ook contact
opnemen met het KlantContactCentrum van
de gemeente Westland via telefoonnummer
140174.

NIEUWS VAN

GEMEENTE WESTLAND

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015

Mantelzorgers verdienen steun
Respijtzorg biedt adempauze

Er zijn veel mantelzorgers in Westland: ze zorgen voor een ander in hun naaste omgeving,
zoals hun partner, familie of buren. Ze doen
dat met veel toewijding. Maar het is ook een
zware taak, die kan leiden tot overbelasting.
Als mantelzorger is het daarom erg belangrijk
ook goed oog voor uzelf te blijven houden.
Respijtzorg
In Westland zijn er veel mogelijkheden om de
zorg voor de ander even uit handen te geven,
zodat u als mantelzorger op adem kunt
komen. Dit noemen we respijtzorg.
Even tijd voor uzelf
Wilt u even tijd voor uzelf? Bijvoorbeeld voor
uw hobby of een dagje uit? Dan kunt u anderen inschakelen om even de zorg voor uw
naaste over te nemen. Dit zijn de mogelijkheden binnen Westland:
• Vitis Welzijn Mantelzorg. Hier kunt u al uw
vragen stellen over mantelzorg en het welzijn van uw naaste. Er is ook aandacht voor
jonge mantelzorgers. Neem contact op met
Vitis Welzijn Mantelzorg via telefoonnummer 0174-630358, vraag naar de consulent
(jonge) mantelzorg.
• Bezoekdienst dementie van Vitis Welzijn.
Een vrijwilliger van de bezoekdienst neemt
tijdelijk de zorg over van de mantelzorger

die zorgt voor iemand met geheugenproblemen. De coördinator Bezoekdienst
dementie is te bereiken via Vitis Welzijn,
telefoonnummer 0174-630358.
• Buddy Netwerk biedt voor degene waarvoor u zorgt een fijne (mid)dag, waardoor u
even uw handen vrij heeft. Te bereiken via
telefoonnummer 070-3649500
• Ontmoetingscentra bieden speciale gespreksgroepen voor kinderen en partners
van mensen die te maken krijgen met
geheugenproblemen. Zij werken vanuit
Wateringen, ’s-Gravenzande en Naaldwijk.
Voor informatie, kunt u contact opnemen
met Anita Fontijn 06-24917796.
• GGZ-Delfland biedt diverse mogelijkheden
voor mensen die zorgen voor hun naaste
met een geestelijk gezondheids probleem.
Zo zijn er familiegroepen en workshops
voor mantelzorgers, aandacht voor jonge
mantelzorgers en een inloopmogelijkheid
aan de Prinses Julianastraat 46 in Naaldwijk. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen via telefoonnummer 015-2607447
of stuur een email naar:
doelpreventie@ggz-delfland.nl
Respijthuis
Als mantelzorger wilt u natuurlijk het beste
voor degene waarvoor u zorgt. Zeker wanneer
u gebruik maakt van respijtzorg. Een zogenaamd respijthuis zorgt voor opvang in een
ontspannen, prettige sfeer. Er is op dit moment
in het Westland nog geen respijthuis, maar er
zijn wel drie initiatieven om een respijthuis te
willen realiseren. Een hoopvolle ontwikkeling
die de gemeente toejuicht en ondersteunt.
Houd berichtgeving hierover in de gaten.

Folder ‘Regelingen voor mantelzorgers in Westland’
Mensen blijven steeds langer thuis wonen.
Dat betekent dat er ook steeds meer mantelzorgers komen: een naaste die degene
die thuis woont en verzorging nodig heeft,
helpt. Denk aan boodschappen doen, huishoudelijk werk, samen naar buiten, medische verzorging. Veel Westlanders doen dit
graag, maar hebben het zo nu en dan ook
zwaar.
Kort en krachtig
Er zijn veel regelingen die verlichting kunnen
brengen bij mantelzorgers. De gemeente
Westland en Vitis Welzijn hebben een folder
uitgebracht, waarin u zowel regelingen
van de gemeente Westland als landelijke
regelingen vindt. Denk aan voordelige huishoudelijke hulp en vergoedingen van de
Belastingdienst. U leest kort en krachtig wat
de regeling inhoudt, voor wie het is en hoe
u het aan kunt vragen. Wel zo gemakkelijk!
Hebben?
Wilt u de folder ‘Regelingen voor mantelzorgers in Westland’ hebben? Loop dan binnen
bij het Buurt Informatiepunt van Vitis Welzijn in uw kern en vraag ernaar. U kunt ook

Als het echt te veel wordt
Mantelzorgers zijn zelf heel hulpvaardig en
vragen liever geen hulp. Het komt dan ook
voor dat mantelzorgers zoveel van zichzelf
vragen, dat ze zelf uitgeput raken. Staat bij u
het water ook tot aan de lippen? Wordt het u
echt te veel? Dan is het goed om te weten dat
er altijd een snelle oplossing wordt gezocht.
Een oplossing die echt past bij u en degene
waarvoor u zorgt.
Respijtregeling
Een van de mogelijkheden is de respijtregeling van de gemeente Westland. Zorgt u
bijvoorbeeld voor iemand die 24 uur per dag
zorg nodig heeft? Dan kunt u wellicht gebruik
maken van het spaarsysteem respijtregeling.
Degene waarvoor u zorgt wordt dan tijdelijk
opgevangen in een geschikte instelling, zodat
u even op adem kunt komen. U kunt per
maand een aantal dagen opvang sparen, en
dit gebruiken zodra het nodig is. Voor deze
regeling heeft u wel een Wmo-indicatie nodig.
In een keukentafelgesprek met de gemeente
wordt samen met u en degene waarvoor u
zorgt, gekeken waarmee u echt geholpen
bent. Goed om te weten: wanneer er acuut
behoefte is aan deze oplossing, wordt het
ook onmiddellijk voor u geregeld. Wilt u meer
weten over de respijtregeling? Of een keukentafelgesprek hierover aanvragen? Neem dan
contact op met het KlantenContactCentrum
(KCC) van de gemeente Westland, telefoonnummer 140174.
Soms is de nood zo hoog, dat er spoedzorg
nodig is. Aarzel dan niet, en neem direct contact op met uw huisarts. Hij kent u en uw
situatie het beste en weet wat nodig is.

Meer informatie
Meer informatie kunt u krijgen door te bellen met het KlantContactCentrum van de
gemeente Westland via telefoonnummer
140174 of met Vitis Welzijn via het telefoonnummer 0174-630358.

Heeft u vragen over het Buurt Informatiepunt of de diensten van Vitis Welzijn,
bel dan (0174) 630 358.
Voor overige vragen belt u met het
KlantContactCentrum van de gemeente
140174.
De openingstijden zijn:
in de ochtend van 9.00 - 12.00 uur
in de middag van 14.00 - 17.00 uur
’s-Gravenzande, Van der Horstweg 10
maandagochtend en dinsdag en donderdagmiddag
Heenweg, Boelhouwerstraat 1
(in de Brede Buurtschool)
woensdagochtend
Honselersdijk, Fazantlaan 4
(in de school PCBS De Hoeksteen)
dinsdagmiddag en donderdagochtend
Kwintsheul, Kerkstraat 43a
(in de Kastanjehof)
woensdagmiddag
Maasdijk, Cornelis Houtmanplein 6
(wijkcentrum De Prinsenhof)
woensdagochtend
Monster, Havenstraat 16
maandag- en donderdagochtend
Poeldijk, Witte Brug 2
In wijkcentrum de Backerhof
dinsdagmiddag en donderdagochtend
Ter Heijde, t Vrondel, De Wurft 1
woensdagochtend

Laat geen geld liggen!

De Lier, Hoofdstraat 7-9
Lunchroom Bijzonder
maandagmiddag en vrijdagochtend

Heeft u een Collectieve Aanvullende
Verzekering (CAV) bij DSW? Vergeet
niet uw declaraties in te dienen!

Naaldwijk, Pr. Bernhardstraat 5a
maandag- t/m vrijdagochtend

De CAV-Westland biedt een uitgebreide dekking voor medische
kosten. Voor meer informatie kunt
u terecht op de website van de
gemeente Westland www.140174.nl
en zoek op ‘vergoedingen voor lage
inkomens’.

een folder ophalen bij het gemeentekantoor
en het Werkplein in Naaldwijk. De folder
staat ook op de website van de gemeente
Westland www.140174.nl en van Vitis Welzijn.
www.vitismantelzorg.nl

Heeft u vragen over wonen, zorg en welzijn, vrijwilligerswerk of inkomen? Heeft
u (tijdelijk) ondersteuning nodig of wilt
u advies? Loop zonder doorverwijzing of
afspraak binnen bij het buurt informatiepunt in uw kern waar goed opgeleide
vrijwilligers u graag te woord staan. In
elke kern is een Buurt Informatiepunt
één of meerdere dagdelen geopend.

U kunt ook contact opnemen met
het KlantContactCentrum van de gemeente Westland via het telefoonnummer 140174.

Berichtgeving Gemeente Westland

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

Wateringen, De Ark, Herenstraat 85
maandag- en woensdagochtend
E-mail
U kunt ook e-mailen:
buurtinformatiepunt@vitiswelzijn.nl
Vitis Welzijn Mantelzorg
Wilt u een gesprek met de consulent
mantelzorg? Dat kan bij u thuis, bij een
Buurt InformatiePunt of een wijkcentrum
van Vitis Welzijn.
Neem contact op voor een afspraak
of advies met Johan Kres
Tel. (0174) - 630 358 / 06-10393997
(maandag t/m woensdag)
Consulent Jonge Mantelzorg
Ben je onder de 23 jaar en zorg je voor
een ziek gezinslid en wil je hulp of
erover praten? Neem contact op met
Marjon van Oosten
Tel. 0174 - 630 358 / 06-57603705
Facebook: jongzorgenwestland
mantelzorg@vitiswelzijn.nl
www.vitiswelzijn.nl

9

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015

Advertentie

Advertentie

Met mooi haar
voel je je goed!
Veel mensen hebben last van haarverlies. Haarinstituut
Westland biedt u de allernieuwste haarwerken en
pruiken die aanvoelen als uw eigen haardos en…
niet van echt zijn te onderscheiden!

Indien noodzakelijk bezoeken we u óók thuis.

• Wij zijn al meer dan 15 jaar een begrip op gebied van
haarwerken en pruiken
• Pruiken met een zacht antibacterieel binnenwerk
• Discrete behandeling in privé ruimtes
• Reservering van haarwerk mogelijk tot dat
u het nodig heeft
• Service aan huis en ziekenhuis is geheel gratis
• Verzorging van het haarwerk (ook in het haarinstituut)

• BORSTPROTHESES
• BIJPASSENDE COMFORTABELE LINGERIE
• MODIEUZE BADMODE

Maak een afspraak voor een vrijblijvend haarconsult.

Maak kennis met het uitgebreide assortiment.
Belt u ons voor een vrijblijvende afspraak!

Voorstraat 143, 2685 EL Poeldijk - Tel: (0174) 6219 36
Email: info@haarinstituutwestland.nl - www.haarinstituutwestland.nl

Voorstraat 143, 2685 EL Poeldijk - Tel: (0174) 621 936
Email: info@womencarewestland.nl - www.womencarewestland.nl

Advertentie

Advertentie

Heerlijk zitten
en gemakkelijk
opstaan!

Schieweg 87A (tegenover de Makro) - 2627 AT Delft 015-2850549
Advertentie

Als u niet meer kunt of wilt koken,
biedt Eri Catering uitkomst!
Eri Catering levert verse maaltijden dagelijks bij u aan huis in Westland
en Hoek van Holland. Het enige wat u zelf hoeft te doen is even op te
warmen. Informeer naar de mogelijkheden…
Graag tot ziens!
Erica Ruigrok

10

Catering & Maaltijdservice

Tel.: 06-52373874

info@eri-catering.nl - www.eri-catering.nl

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

NIEUWS VAN

PIETER VAN FOREEST

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015

Wijkverpleegkundige Marjan Vervoorn:

‘Nieuwe collega’s moeten slagvaardig
zijn en zelfstandig kunnen beslissen’
fysiotherapeut en ergotherapeut te vinden
om dat ultieme doel, het zo lang mogelijk
thuis laten wonen, te bereiken. De samenwerking met de mantelzorgers is wat mij
betreft de kers op de taart. Mijn streven,
maar ook dat van mijn collega’s, is dat
we de zorg op het allerhoogste niveau
brengen. Soms gaat dat snel, soms in
stapjes waarbij het voor de klant zelf en
zijn omgeving soms lastig te accepteren
is dat we eerst gaan voor zelfredzaamheid. Wat kan men nog (of weer) zelf en
wat is er mogelijk binnen het netwerk van
de klant. Voor ons is het niet meer ‘het
zorgen voor…’ maar veel meer ‘het zorgen
dat…’. Een belangrijke omslag waar de
gehele samenleving nog steeds aan moet
wennen. Al moet ik zeggen dat dit bewustwordingsproces nu langzaam maar
zeker op gang komt”.

Een carrière kan soms een behoorlijke
wending nemen. Weloverwogen keuzes
kunnen een paar jaar later volkomen achterhaald zijn. Marjan Vervoorn dacht dat haar
toekomst in de logopedie zou liggen. Nu is
zij één van de veertien regionale wijkverpleegkundigen bij Pieter van Foreest die de
zorg aan huis (extramuraal) coördineren.
Hoe veelzijdig en uitdagend kan het beroep
‘wijkverpleegkundige’ zijn…
Ze werkt eigenlijk nog niet zo lang bij
Pieter van Foreest. Maar als Marjan Vervoorn
(28) eenmaal over haar vak ‘wijkverpleegkundige’ gaat vertellen kun je daar gerust
een paar uur voor uittrekken. Eerst maar
eens over dat ‘extramuraal’? “Het is Latijns
en betekend letterlijk ‘buiten de muren’.
In dit geval zorg die buiten de instellingen
gegeven wordt en gericht is op langer
verblijf in de vertrouwde omgeving. Wij
indiceren de zorg of begeleiding die bij
een klant nodig is. Dit houdt in dat wij
de schakel zijn tussen wonen, zorg en
welzijn en kijken op welk gebied er iets
moet worden ingezet. Zie het als datgene
wat een wijkverpleegster vroeger deed.
Zij was op de hoogte wat er in haar wijk
speelde, had intensief contact met de
huisarts en schakelde daar waar nodig.
In de vernieuwde rol van wijkverpleegkundige doen wij dit opnieuw. We signaleren
o.a. (zorg) problemen bij onze klanten en
zoeken, samen met hun netwerk naar oplossingen om het verblijf thuis lang en zo
prettig mogelijk te maken en te houden”,
aldus Marjan, die eigenlijk na het behalen van haar HAVO-diploma onzeker was
welke beroep ze zou kiezen. “Logopedie
was een richting die me zeker aansprak.

Na verloop van tijd kwam ik er echter
achter dat mijn interesse steeds meer
uitging naar zorg voor ‘de totale mens’.
Een bijbaan als huishoudelijke hulp in de
thuiszorg gaf de doorslag. Iedereen sprak
mij daar aan met ‘zuster’, alleen omdat
ik witte kleding droeg! Eigenlijk klonk dat
als muziek in mijn oren en besloot ik de
opleiding HBO- Verpleegkunde te gaan
volgen. Met aanvullende cursussen, maar
zeker met de opgedane praktische ervaring ben ik gegroeid naar een volwaardig
niveau. Waarbij ik zeker niet uitsluit dat
ik mij in de nabije toekomst nog verder ga
specialiseren. Er is zo oneindig veel uit dit
prachtige vak te halen. Vooral die dankbaarheid van de klant en het teamwerk
wat zo belangrijk is om tot oplossingen
te komen zijn voor mij helemaal top”.
Allerhoogste niveau
Marjan is dus een van de veertien wijkverpleegkundigen die in een Zorgthuis
team werkzaam is en het team zorginhoudelijk aanstuurt. Dit wil zeggen dat
de wijkverpleegkundige bekijkt waar en
hoe de kwaliteit van zorg verbeterd kan
worden. Dit kan door praktische oplossingen aan te dragen maar ook door het
implementeren van een nieuwe werkwijze
gebaseerd op een richtlijn of protocol. Het
werkgebied van de wijkverpleegkundigen
omvat het Westland, Midden-Delfland,
Delft en Oostland. “Eigenlijk is de wijkverpleegkundige de spin het web.’’ Wij
hebben korte lijntjes met verschillende
ketenpartners zoals huisarts, ziekenhuis,
apotheek, GGZ, woningbouwvereniging,
gemeente en het welzijnswerk. Ook werken
we multidisciplinair samen. We weten de

Prioriteiten
Van een wijkverpleegkundige bij Pieter
van Foreest wordt heel wat verwacht.
Marjan: “Voordat je gaat solliciteren is het
belangrijk om je goed te oriënteren wat
het vak inhoudt. Door een dag mee te
lopen krijg je hier al een beetje meer een
idee van. Met de nadruk op ‘een beetje’
omdat geen dag hetzelfde is. Plus het feit
dat ons vak steeds veranderd, daar waar
het gaat om verantwoordelijkheden. Zo
mogen we zelf indiceren, dus het bekijken
waar en welke zorg nodig is om deze
direct in- of door te zetten. Je moet ook
met werkdruk om kunnen gaan en prioriteiten kunnen stellen. Vooral dat laatste
is nodig om slagvaardig te kunnen en
soms te moeten beslissen”. Zijn ook mannelijke sollicitanten welkom? “Natuurlijk”,
roept Marjan enthousiast. “We werken nu
met drie jonge knullen die bepaald niet
onderdoen voor vrouwelijke collega’s.
Maar mannelijk of vrouwelijk, de praktijk
zal later uitwijzen of men geschikt is voor
het beroep wijkverpleegkundige. Mijn
advies zou zijn, begin bij het begin en
loop met ons mee. Dan ontdek je al
snel hoe dynamisch dit vak is”.
Meer informatie of gelijk solliciteren?
Wil jij een uitdagende en verantwoordelijke
baan? Wil jij samen met Pieter van Foreest
het verschil maken en excellente zorg
aan ouderen bieden? Dan is de functie
(Wijk)Verpleegkundige zeker iets voor jou!
Ga naar de website www.werkenbijpieter.nl
en bekijk de vacatures.

Gezelligheid troef bij
bloeddrukmeting…
Vegro is samenwerkingspartner van Pieter
van Foreest en exploiteert de Pieter van
Foreest Zorg Thuiswinkels. Onlangs
vierde Vegro het 30 jarig bestaan. Naast
feestelijke aanbiedingen en een gratis
kopje koffie ontvingen bezoekers een
leuke attentie. Ook werden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals
een gratis massage of voetmeting. Voor
ons een mooie aanleiding om eens een
kijkje te gaan nemen bij de maandelijkse
bloeddrukmeting, die gratis aangeboden
wordt bij de vestiging bij het Behandelcentrum Naaldwijk. Een aantal mensen
staat al geduldig in een rij op hun beurt te
wachten. De meesten zijn goede bekenden
van Jolanda en Maja die de metingen verrichten. Alle resultaten worden keurig op
een klantenkaart geschreven. “Wij kennen geen waarde toe aan de resultaten
maar adviseren de klanten bij te grote
overschrijdingen contact op te nemen met
wijkverpleegkundige of (huis)arts die een
behandelplan kan op- of bijstellen”, aldus
Maja, die geniet van zoveel bedrijvigheid.
En inderdaad. Het is een zeer ontspannen
en relaxte sfeer. “Laagdrempeligheid is
een belangrijke reden om te kiezen voor
deze maandelijkse meting”, vult Jolanda
haar collega aan. “Ze zijn toch in de buurt
of maken even een fietstochtje met onze
winkel als eindbestemming. Al moeten
we ze bij aankomst eerst wel eerste even
tot rust laten komen, want een meting na
zoveel inspanning geeft geen reëel beeld”.
De volgende maand is er weer gelegenheid tot het meten van bloeddruk. Maar
dan worden de dames geassisteerd door
een verpleegkundige die ook het bloedsuikergehalte en cholesterol meet.

Voor vragen over zorg, wonen, welzijn en behandeling
kunt u contact opnemen met:

Tel.: (015) 515 50 00
contact@pietervanforeest.nl
www.pietervanforeest.nl

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

11

November 2015

Gezond Zijn / Beter Worden

Advertentie

Advertentie

Westland e.o.

≡ komt aan huis
≡ op locatie
≡ praktijk

Heerlijke eindejaarsgeschenken bij
Natuurlijk Werkbij Westland!

Naaldwijk & Wateringen

online afspraak via: wanderspodologie.nl

HET adres voor heerlijke bijenproducten, gelegen aan de
‘Plas van alle Winden’ in Naaldwijk. Op onze locatie kunt u in
alle rust de bijenstal zien, proeven van de honing en genieten
van de vele producten in onze gezellige winkel. Onze specialiteit
ligt op het gebied van honing en losse thee, (accessoires).
pollen, proppolis en koninginengelei (Royal-Jelly).
Daarnaast hebben wij een mooi assortiment honing-producten,
Ambrosia honingwijnen, verzorgingsproducten
en bijenwas (kaarsen). Kom ruiken en proeven!

Advertentie

Nieuw in Nederland!

Hét 3 in 1 afslank concept

CADEAUTIP: Verwen familie vrienden of relaties met een
cadeau, cadeaubon of relatiegeschenk van ‘Natuurlijk Werkbij
Westland’. Stel zelf uw pakket samen voor de komende feestdagen.
De Sint en de Kerstman zullen uw hulp zeker waarderen.
Ook groepen zijn van harte welkom. Wij leveren ook alle
benodigdheden voor de hobbyimker!
Voor meer informatie zie onze website:

www.natuurlijkwerkbij-westland.nl
Onze openingstijden zijn:
Ma. en dins. op afspraak
Woe. en don. van 10.00 tot 16.30 uur
Vrij. van 10.00 tot 17.30 uur
Zat. van 9.30 tot 13.30 uur
Zondag gesloten

Natuurlijk Werkbij Westland (hele jaar geopend)
Rijnsburgerweg 114 2671 LD Naaldwijk
(zijweg van de Zwartendijk).
Tel. (0174) 725 204 / (06) 3194 9031
E-mailadres: westland@dewerkbij.nl
westland@dewerkbij.nl
Advertentie

Voor de behandelingen

Na de behandelingen

Scootmobielen
Rolstoelen Rollators Verpleegbedden
Fietsen Sta-opstoelen en veel accessoires
van A-kwaliteit voor scherpe prijzen

Effectief plaatselijk afslanken op de door u bepaalde zone,
door 3 technieken te combineren in 1 behandeling.
Voor meer informatie kijkt u op onze website:

www.keep-fit.org

Hét liposuctiezorghulpmiddelenoutlet.nl
alternatief!
Showroom
” Vetcellen
bevriezen”
0174-621544
Zorghulpmiddelen Outlet

Keep Fit, molenweg 10 a
Monster, 06 55 70 37 33,

komen
Turfschipper 5
déWij
oplossing
voor man en vrouw
ook graag
bij u thuis

12

2292 JC
Wateringen (Wateringseveld)
info@zorghulpmiddelenoutlet.nl

In slechts 3 behandelingen (1x per 6 weken)
definitief van uw probleemzones af zoals op
DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!
buik, billen en benen met Cryolipolyse!
Bekend

De nieuwste uitvinding op het gebied

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015

Gerrit en Astrid Stuurman (‘Natuurlijk De Werkbij’):

‘Gezonde daginvulling met duizenden
werknemers’

Grotere biodiversiteit
in regio goed voor bijen
In de berm van het ‘ontbrekende’ stukje A4 in
aanbouw tussen Delft en Schiedam is onlangs
bloemenzaad uitgestrooid. Het gaat om soorten die
goed voedsel voor bijen leveren zoals nectar en
stuifmeel. De initiatiefnemers hopen zo iets te
doen aan de massale bijensterfte in Nederland.
De A4 wordt op deze manier de eerste Honey
Highway (honingsnelweg) ter wereld, aldus
Rijkswaterstaat Het initiatief wordt gesteund
door o.a. gemeente Midden-Delfland. Wethouder Govert van Oord: ”De realisatie van
de Honey Highway is een goed voorbeeld van
samenwerking, met name tussen overheid en
burgers. En we realiseren met dit project samen
een bijdrage aan een grotere biodiversiteit.’’ De
reactie van imker Gerrit Stuurman uit Naaldwijk
is positief: “Een goed idee voor onze regio waar
nog veel braakliggende stukken liggen”.

1,2 miljoen mensen
met huidaandoening
Foto: GZBW

Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders hebben een
chronische huidaandoening, zo meldt de Telegraaf. Ruim 830.000 mensen (5 procent van
de bevolking) hebben last van eczeem, nog eens
meer dan 400.000 (2,4 procent) hebben psoriasis.
Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. Het aantal mensen met zo’n
huidaandoening ligt nu iets hoger dan tien jaar
geleden. Toen zei 4,4 procent te kampen met
eczeem en 1,7 procent met psoriasis. Eczeem
komt relatief veel voor bij jonge kinderen.
Vrouwen hebben er meer last van dan mannen.
Het is een niet-besmettelijke ontstekingsziekte
van de huid, die gepaard gaat met roodheid,
zwellingen, vochtblaasjes, kloofjes maar vooral
met jeuk. Psoriasis is een chronische huidontsteking waarbij plaatselijk te veel en te snel
nieuwe huidcellen worden aangemaakt. De
aandoening leidt tot jeukende, rode, schilferende
plekken. Psoriasis komt met name voor bij
mensen van middelbare leeftijd en meer bij
mannen dan bij vrouwen.

Vlak bij de Baakwoning en ‘De plas van
alle Winden’ ligt de imkerij van Gerrit en
Astrid. Net als je denkt dat je het bedrijf
gemist hebt, ben je op je bestemming aangekomen. Het bord doodlopende weg is
het signaal dat je goed zit en je in een bijzonder stukje Westland bent aangekomen.
Met de koffie en honingkoek op tafel doet
Gerrit zijn verhaal. “Deze omgeving was
ooit tuinbouwgebied. Nu zijn er nieuwe
huizen gebouwd en liggen er nog veel
kavels klaar om bebouwd te worden.
Mede door een nieuwe bestemming van
dit gebied moesten we stoppen met onze
leliekwekerij. Na een nekoperatie en de
herstelperiode die daar op volgde, ben
ik begonnen met een opleiding voor rijinstructeur. Achteraf bezien een totaal
verkeerde keuze. Daarna brak een heftige
periode aan. Een knobbel in mijn nek
(2012) was de aankondiging van non-Hodgekin, een vorm van lymfklierkanker. Na een
periode van chemo werd ik uiteindelijk in
2013 ‘schoon’ verklaard maar ook tijdelijk
afgekeurd voor het arbeidsproces. Mijn lijf
had veel schade opgelopen door de chemotherapie. Het was mijn coach bij het UWV die
me adviseerde om naar een leuke hobby
uit te kijken. Over het houden van bijen
had ik al diverse artikelen gelezen. Toen ik
hoorde dat een landelijke groothandel in
bijenproducten een vestigingspunt zocht in
de westelijke regio, hoefde ik niet lang na
te denken. Ook Astrid was positief en zo
zijn we samen een ‘cursus imker’ gaan vol-

gen. Bij de gemeente hebben we een vergunning voor de vestiging van een imkerij /
winkel ingediend waar vrij snel groen licht
op kwam. Het argument ‘prima passend
als toeristische pleisterplek aan het meer’
was het begin van ons nieuwe leven. Na
een ingrijpende verbouwing en veel hulp
van onze kinderen konden we vorig jaar
met ‘Natuurlijk De Werkbij’ van start…”
Bezoekers
Wie de locatie van Gerrit en Astrid bezoekt komt in een sfeervolle en gezellige
winkel. “Wij willen het nut en noodzaak
van bijen en hun natuurlijke producten
bij een breder publiek onder de aandacht
brengen”, legt Gerrit uit. “Op onze locatie
kunnen de bezoekers in alle rust de bijenstal zien, honingproeven, genieten van de
vele producten en niet te vergeten onze
ruime voorraad imkerijbenodigdheden
bewonderen: vuren kasten, red-ceder kasten, materialen voor de koninginnenteelt,
honingslingers, aftapvaten, enz. Alle benodigdheden voor de hobby-imker zijn bij
ons te krijgen”. Astrid wijst op de heerlijke
veranda en terras: “Daar kunnen onze
bezoekers van een heerlijk kopje thee of
koffie met een heerlijk stukje Tsjechische
honingtaart genieten. Met regelmaat zien

we hier wandelaars of fietsers die gezellig
iets willen komen drinken. Maar ook groepen
of schoolklassen, die bijvoorbeeld met
een project over bijen bezig zijn, vertellen we over de wonderlijke bijenwereld.
De klas krijgt zoekopdrachten in de nabije
omgeving en hebben zo een leerzame
ochtend”, aldus Astrid, die in de winkel
een keur aan honingsoorten en producten
heeft uitgestald: ambrosia honingwijnen,
verzorgingsproducten, bijenwas(kaarsen),
glazen potten / flessen, propolis, pollen,
royal-jelly enz. En met oog op de komende
feestdagen heerlijk ruikende en smaakvolle
relatiegeschenken die zeker gewaardeerd
zullen worden”.
Uiteraard lopen we met de familie Stuurman nog even langs de bijenkasten voor
we deze bijzondere locatie verlaten. Gerrit
realiseert zich dat de balans in zijn leven
weer is teruggekeerd. Tevreden kijkt hij
naar zijn duizenden ‘werknemers’: “We
laten nu die beestjes met rust om het
evenwicht niet te verstoren. Straks in het
voorjaar gaan we weer kijken hoe het ze is
vergaan”, aldus de imker, die op de website www.natuurlijkwerkbij-westland.nl. ook
de openingsdagen- en tijden heeft staan.

Burn-outklachten
het meest in onderwijs
Ruim 14 procent van de werknemers in
Nederland had in 2014 burn-outklachten.
Dat is één op de zeven. Minstens een paar
keer per maand voelden zij zich bijvoorbeeld leeg aan het eind van een werkdag,
emotioneel uitgeput door het werk of moe
bij het opstaan als zij werden geconfronteerd met hun werk. Dat melden CBS en
TNO. Het onderwijs is koploper als het gaat
om het percentage werknemers met burn
outklachten: 1 op de 5 werknemers heeft
ermee te maken. Dit is onder meer toe te
schrijven aan de hoge werklast en de hoge
mate van emotionele betrokkenheid die het
werk meebrengt. In de landbouw komen
burn-outklachten het minste voor, namelijk
bij een op de tien werknemers. Kijk voor het
volledige overzicht van beroepsgroepen en
percentages op www.cbs.nl

Foto: GZBW

Ze vliegen af en aan, de bewoners van
‘Natuurlijk De Werkbij’ aan de Rijnsburgerweg, pal op de grens van Naaldwijk en
‘s-Gravenzande. Gerrit en Astrid Stuurman
kijken tevreden naar het bijenvolk dat zich
aan het voorbereiden is op de winter. Met
al die bedrijvigheid om zich heen denkt het
echtpaar bijna dagelijks terug aan enkele
jaren geleden toen hun leven er totaal anders uit zag.

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

13

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015

Nieuwe ‘Schijf van Vijf’ in
voorbereiding

Bed opmaken?
Het oogt misschien wel lekker netjes, maar
je bed ‘s morgens meteen opmaken is medisch
gezien niet zo’n heel best idee. Zeker niet
voor allergiepatiënten. Dat stelt dr. Stephen
Pretlove van de Kingston University. Tegenover de BBC legt hij uit waarom. “Het heeft
allemaal te maken met huisstofmijten. Die
beestjes zijn dol op een warme omgeving.
Als je je bed ‘s morgens meteen opmaakt,
houd je de warmte en vochtigheid ín bed.
Onbewust creëer je zo een ideaal broednest.” Pretlove benadrukt dat het daarom
beter is om je bed gedurende de dag onopgemaakt te laten. “Zo hebben de lakens
de tijd om af te koelen en op te drogen. De
mijten raken gedehydrateerd en sterven of
zoeken andere oorden op.”

Op 4 november heeft de Gezondheidsraad de Richtlijnen Goede Voeding uitgebracht. Dit zijn
belangrijke nieuwe adviezen over gezond eten die in de nieuwe Schijf van Vijf verwerkt gaat
worden. De Richtlijnen Goede Voeding bieden adviezen voor een aantal productgroepen.
Sommige daarvan kunt u nu al toepassen in het dagelijkse menu.
Volg je de huidige Schijf van Vijf dan ben je heel gezond bezig. Sommige adviezen uit de
nieuwe Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad staan al in de Schijf van Vijf en
zijn nog steeds van toepassing:
• In ieder geval 200 gram groente en 200 gram fruit per dag
• Volkoren graanproducten, zoals brood en pasta, in plaats van witte varianten
• Zachte vetten en olie in plaats van boter en harde margarine
• Niet te veel rood vlees en bewerkt vlees (incl. vleeswaren)
• Enkele porties zuivel per dag
• Elke week vis
• Minder zout
• Minder frisdrank

Opsporen hartafwijking
ongeboren baby met 4D

Daarnaast zijn er adviezen die u nu al kunt gebruiken als aanvulling op de huidige Schijf van Vijf:
• Meer peulvruchten
• Dagelijks wat ongezouten noten
• Dagelijks groene of zwarte thee
• Gefilterde koffie in plaats van ongefilterde koffie (kookkoffie of cafetiere-koffie)
• Minder vruchtensappen
• Liever geen alcohol

Een 4D-echo helpt bij het opsporen van hartafwijkingen bij ongeboren baby’s. Met behulp
van een 4D-echo kan het hart van ongeboren
baby’s vanuit alle richtingen worden beoordeeld.
Dit in tegenstelling tot de (momenteel gebruikte)
2D-echo waarbij alleen een vlakke doorsnede
kan worden bekeken. De 4D-echo kan helpen
bij het opsporen van hartafwijkingen die nu
vaak onopgemerkt blijven, aldus onderzoekers
van het VUmc. Hartafwijkingen zijn de meest
voorkomende aangeboren afwijkingen. Deze
worden echter tijdens de 20-weken echo,
waarbij het ongeboren kind wordt gescreend
op afwijkingen, niet altijd opgemerkt Het gevolg
hiervan is dat de pasgeborene niet of te laat de
juiste behandeling krijgt en zelfs kan komen te
overlijden.
Bron: VUmc

Foto: GZBW

Het Voedingscentrum gaat deze bestaande en nieuwe adviezen van de Gezondheidsraad in
een zo kort mogelijke periode verwerken in een nieuwe Schijf van Vijf. De komende maanden
zal men de nieuwe inzichten doorrekenen en aanvullen met adviezen om tot een volwaardig
voedingspatroon te komen. Zo weet u straks precies hoeveel u zou moeten eten om alle voedingsstoffen binnen te krijgen die nodig zijn.
Bron: Voedingscentrum

Primeur voor
Haarinstituut
Westland
Het Poeldijkse bedrijf Haarinstituut Westland
heeft het exclusieve verkooprecht verworven
voor het verkopen van de nieuwe pruikenlijn van haute coiffure kapper Raphael Perrier
uit Frankrijk. Kitty Verhagen: “Natuurlijk
zijn we trots op deze Nederlandse primeur.
De pruiken hebben immers een enorm
hoog draagcomfort door de zijden, antibacteriële voering en een anti slip systeem.
Dit voorkomt elke vorm van geïrriteerde en
jeukerige hoofdhuid tijdens het dragen. De
pruiken hebben een hitte-bestendig synthetische vezel die gestyled en gekruld mag
worden. Daarnaast zijn er ook modellen
met 60% echt haar en 40% hittebestendige
vezel. Deze pruiken zijn volledig met de
hand geknoopt en vallen hierdoor heel
natuurlijk en voelen aan als het eigen haar.
Deze lijn is een must have voor iedereen
die een pruik moet dragen”.
Info: www.haarinstituutwestland.nl

COLUMN

Vitamine D, omdat voeding alleen soms niet genoeg is

14

“Wij benadrukken altijd graag het belang van een gezonde en evenwichtige voeding.
Supplementen kunnen een gezonde, volwaardige voeding niet vervangen. Maar in
sommige situaties zijn extra vitamines noodzakelijk. Vitamine D is er eentje van.
Een paar weken geleden kwam Lisa bij ons op bezoek. Een meisje van 12 jaar met
erge vermoeidheidsklachten en weinig eetlust. Ze voelde zich down en was de
afgelopen maanden maar weinig naar school geweest. Nadat ze bij de dokter ook
klaagde over spierpijn is er bloed geprikt. En wat bleek, haar vitamine D waarde
was veel te laag. Zo laag dat het bijna niet te meten viel. In zo’n geval is alleen het
aanpassen van de voeding niet voldoende en dient er extra vitamine D toegediend
worden. Natuurlijk hebben we ook gekeken naar haar voedings- en beweegpatroon
en daar bleken ook zeker aanpassingen mogelijk. Lisa voelde zich snel beter.
Vitamine D is belangrijk voor sterke botten en tanden, het in stand houden van je
weerstand en speelt een rol bij de werking van je spieren. Ook bevordert vitamine D
de opname van de mineralen calcium en fosfor. Het is een vitamine die in heel veel
gevallen extra geslikt zou moeten worden. Echter, in de praktijk merken wij dat veel
mensen hiervan niet op de hoogte zijn. Verreweg het grootste gedeelte van vitamine
D, is afkomstig van de zon. Het wordt via zonlicht in de huid aangemaakt. Maar veel
Nederlanders zijn met name ‘s winters onvoldoende buiten of te goed aangekleed
om genoeg vitamine D aan te maken. Daarnaast staat in ons land de zon een groot

deel van het jaar te laag om vitamine D aan te maken, als de zon al schijnt. Gelukkig
kan voeding bijdragen aan het optimaliseren van een goede vitamine D-status. In
vette vis, zoals zalm, makreel en haring zit vitamine D, verder wordt het ook aan halvarine, margarine en bak- en braadproducten toegevoegd. Voeding kan een goede
aanvulling maar in sommige gevallen is het belangrijk om extra vitamine D te slikken.
De gezondheidsraad adviseert om dagelijks 10 mcg vitamine D extra te slikken aan:
kinderen t/m 3 jaar, mensen van 4 t/m 49 jaar met een donkere huidkleur of die onvoldoende buiten komen en zwangere vrouwen. Voor iedereen boven de 50 jaar is
zelfs 20 mcg extra gebruiken belangrijk. Zo zie je dat je met een gezonde voeding ver
kunt komen maar soms tóch niet kunt voorkomen dat extra suppletie geslikt
dient te worden. Het optimaliseren van de
algehele gezondheid, dat is iets waar we als
diëtisten van Vitae voor staan. En heeft u
naar aanleiding van dit stuk nog vragen?
U kunt ons altijd bellen of e-mailen”.

Miranda & Tessa
De diëtisten van
Vitae Voedingsadviesbureau

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

Gezond Zijn / Beter Worden

Dennis Roeling (Keep Fit):

Creatief beroep verkleint
kans op Parkinson

‘Alternatief voor lyposuctie’

Het Monsterse ‘Keep Fit’ introduceert een
pijnloze en betaalbare manier vetcellen
te verwijderen zonder operatie.
Het plaatselijk afslanken op de door
de cliënt(e) bepaalde zone is mogelijk
door drie technieken te combineren
in één behandeling. Dennis Roeling is

enthousiast over het concept dat uniek is
voor de regio en vertelt iets over de werking: “Het is zeer geschikt voor het definitief verwijderen van vet en/of cellulitis op
‘probleemzone(s)’ als heupen, billen, dijen,
buik, taille, benen en armen. Tijdens de
intake bepalen we hoeveel behandelingen
nodig zijn. Dit is per persoon verschillend
en wordt besproken tijdens een vrijblijvend gesprek. Daarna wordt een afspraak
gemaakt en starten we de behandeling
met laagfrequent ultrasoundapparatuur.
Dit maakt het vetcelmembraam poreus en
zorgt er voor dat het vet vrij komt. Deze
frequentie heeft een bewezen werking op
de vetcellen. Hierna passen we de ocm
lipolyse toe. Dit verbetert de lymfe- en
bloedcirculatie om de afvoer van vrije vetzuren en glycerol te faciliteren. Gevolgd
door biofrequentie die de vrijgekomen

energie (vetten) verbrand door intensieve spiercontracties. Daarnaast gebruiken we infraroodwarmte om de circulatie
en de stofwisseling te verhogen en de
afvalstoffen af te voeren. Het resultaat is
definitief omdat de cel geen functie en
capaciteit meer heeft om het vet vast te
houden. Op deze wijze wordt het ingekapseld en uitgescheiden. Wel is het belangrijk om een gezond eetpatroon aan te
houden om het resultaat te behouden”,
aldus Roeling, die aangeeft dat omvangvermindering al na één keer meetbaar is.
“Heerlijk toch? Terwijl de cliënt(e) op de
behandeltafel ligt en een boekje leest of
tv kijkt, helpen wij hem of haar van de
‘probleemzones’ af.
Meer informatie: www.keep-fit.org

Mensen die meer dan de aanbevolen
hoeveelheid rood vlees, bewerkt vlees en
vleeswaren per dag eten, hebben een (licht)
verhoogd risico op kanker. Deze relatie is
wetenschappelijk aangetoond, hoewel onderzoekers nog niet precies weten hoe die
relatie in elkaar steekt. Rood vlees is bijvoorbeeld rundvlees, lamsvlees en varkensvlees.
Bewerkt vlees is al het vlees dat is geconserveerd door middel van roken, drogen, zouten

of door toevoeging van conserveringsmiddelen. Hierdoor kunnen kankerverwekkende
stoffen (carcinogenen) ontstaan. Deze stoffen
kunnen cellen in ons lichaam beschadigen
wat tot kanker kan leiden. Wij adviseren om
niet meer dan 500 gram rood vlees per week
te eten en het eten van bewerkt vlees, zoals
ham, salami en worst, te vermijden. Dit is vrij
eenvoudig te realiseren door rood vlees af
te wisselen met kip of ander gevogelte, vis
of het gewoon eens een dagje zonder vlees
te doen.
Vraag: Is het eten van rood en bewerkt
vlees net zo schadelijk als roken?
Nee. Bewerkt vlees wordt door de Wereld-

gezondheidsorganisatie (WHO) aangemerkt
als ‘kankerverwekkend’ en rood vlees als
‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. Bewerkt
vlees valt daarmee in dezelfde categorie als
roken, alcohol en asbest, maar dat zegt niets
over de máte van kankerverwekkendheid.
Een gelijke classificering betekent niets anders
dan dat er even sterke bewijsvoering is voor
het feit dat een stof kankerverwekkend is.
Ter illustratie: jaarlijks krijgen 19.000 mensen
in Nederland kanker door roken. Ruim 2.500
mensen krijgen jaarlijks kanker door het
eten van bewerkt en rood vlees. Ondanks
dezelfde classificering is bewerkt vlees dus
minder kankerverwekkend dan roken.
Bron: KWF

Speciale bijeenkomsten voor mantelzorgers in de psychiatrie
Wanneer we praten over ‘langer thuis wonen’,
denken we snel aan ouderen of mensen met
een fysieke beperking. We regelen zorg om
deze mensen heen, om hen in staat te stellen
zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te
kunnen wonen. Maar hoe gaat dat als iemand
te maken krijgt met een psychiatrische aandoening?
Eén op de vier Nederlanders doet op enig
moment in zijn of haar leven een beroep op
de geestelijke gezondheidszorg. Natuurlijk
is het dan belangrijk dat er een goede behandeling wordt opgestart. Maar daarnaast
is het van belang dat er een netwerk is
voor degene die dit overkomt. Steun, begrip, maar ook een stok achter de deur om
behandelingen te blijven volgen, om deel
te blijven nemen aan het maatschappelijke
leven en om zichzelf te blijven verzorgen.
Die ondersteuning komt vaak op de schouders van mantelzorgers neer. Johan Kres,
medewerker van Vitis Welzijn Mantelzorg,
zegt daarover: “Iedereen die een ander langdurig ondersteunt bij zijn of haar beperking,

ervaart dat vroeg of laat als belastend. Niet
omdat ze het niet voor hun partner, kind of
ander familielid over hebben, maar omdat
hun rol verandert: ze krijgen letterlijk extra
taken, er wordt veel gevraagd van hun
geduld en inlevingsvermogen. In het geval
van psychiatrie komt daar vaak ook nog onbegrip vanuit de omgeving bij. Dat zorgt ervoor dat mantelzorgers een risicogroep zijn
als het gaat om het ontwikkelen van depressieve klachten. We willen natuurlijk juist
dat deze mensen zo lang mogelijk in goede
gezondheid voor hun naaste kunnen zorgen.
En ook zo lang mogelijk van de stabiliteit
van een thuissituatie kunnen genieten.”
Ervaringen uitwisselen
Samen met de gemeente Westland, DOEL
Preventie en Labyrint-in-perspectief, een
landelijke organisatie die familieleden ondersteunt, organiseert Vitis Welzijn daarom
speciale bijeenkomsten voor mantelzorgers in de psychiatrie. Samen met Johan
Kres organiseert Isabel den Engelsman van
DOEL Preventie deze bijeenkomsten. “We

Mannen die na hun vijfstige nog een creatief
beroep uitoefenen, hebben minder kans op het
ontwikkelen van de ziekte van Parkinson. Dat
schrijven neurologen Charlotte Haaxma en Bas
Bloem van het Radboudumc in het internationale
tijdschrift Journal of Neurology. Zij hebben
hiermee voor het eerst aanwijzingen gevonden
dat een artistiek beroep beschermend kan
werken tegen het ontwikkelen van de ziekte van
Parkinson. De neurotransmitter dopamine speelt
hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol doordat
het betrokken is bij het beloningssysteem en
exploratief gedrag. Mensen met Parkinson
hebben een tekort aan deze stof. Dit leidt tot de
bekende symptomen. De onderzoekers wijzen
op het feit dat dopamine een stof is met veel
complexe functies; mensen die van nature veel
dopamine hebben, zijn doorgaans creatief en
exploratief, maar ook meer verslavingsgevoelig.
Bron: Radboud UMC

Slimme wielrenners

Standpunt KWF over rood en bewerkt vlees
U heeft in de afgelopen tijd veel over het
eten van rood en bewerkt vlees kunnen
lezen. Vanwege de belangrijkheid plaatsten
we in ‘Gezond Zijn / Beter Worden’ het
standpunt van KWF.

November 2015

verzorgen psycho-educatie, mantelzorgers
krijgen zo meer inzicht in hoe bepaalde
ziektebeelden in elkaar zitten, wat ze kunnen verwachten en hoe ze kunnen reageren.
Je ziet dat mensen het prettig vinden om
lotgenoten te treffen, hun ervaringen uit
te wisselen en vooral begrip te vinden.
Psychiatrie blijft een beladen onderwerp,
mensen vinden het moeilijk om daar met
hun omgeving over te praten. Oók als het
niet henzelf, maar een familielid betreft.”
Meer weten? U kunt rechtstreeks contact
opnemen met Isabel den Engelsman, DOEL
Preventie, via doelpreventie@ggz-delfland.nl.
Wilt u meer informatie over mantelzorg? Of
een gesprek met de consulent mantelzorg
van Vitis Welzijn? Neem dan contact op met
Vitis Welzijn Mantelzorg, tel. (0174) 630358.

DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!

Maar liefst de helft van de Nederlandse wielersporters is HBO+ opgeleid. Hiermee staat de
wielersport op de eerste plek van de top 5
sporten met de meest hoogopgeleide Nederlanders. Op twee en drie staan golf (48%) en zeilen
(46%). Bergbeklimmen (46%) en squash (44%)
maken de top 5 compleet. Bovendien is er een
toename in het aantal wielersporters. Waren er
in 2013 nog 815.000. Dit aantal is in 2014 gestegen
naar 837.000. Dit blijkt uit de tweede meting van
de Wielersportmonitor die uitgevoerd is door GfK
in opdracht van Bike MOTION Benelux. De intensiteit waarmee de wielersport wordt beoefend is
ook toegenomen. Meer respondenten geven aan
dat de wielersport hun hoofdsport is. Daarnaast
is het aandeel sporters dat zowel aan wielrennen
als aan mountainbiken doet gestegen van 21%
naar 26%. Ruim 40% van de fanatieke wielersporters is het afgelopen jaar gevallen met de
fiets. 65% hiervan betrof een éénzijdige valpartij.
Hier was dus niemand anders bij betrokken.
80% van die valpartijen gebeurde tijdens een
training of vrije rit. Dit geldt voor zowel wielrenners als mountainbikers ongeacht het aantal jaar
ervaring.
Bron: NOC*NSF

Thema-avond
‘Pubers met ADHD’
Op donderdag 21 januari 2016 organiseert
Anders ADHD haar tweede publieke evenement.
Verschillende pubers vertellen hun ervaringsverhalen over ADHD. Ze geven tips aan de ouders,
grootouders en leerkrachten in het publiek, hoe
zij anders naar hun puber en de aanpak van
ADHD kunnen kijken. Gastvrouw van de avond
is Nathalie Beekenkamp van ADHD kids Westland en Jongerencoaching Westland. De avond
vindt plaats op onze locatie in Honselersdijk.
Inschrijven is gewenst en kan via het formulier
op www.andersadhd.nl

15

Gezond Zijn / Beter Worden

November 2015
Advertentie

Westland Partners,
uw partner in zorg.
Uw partner op het gebied van:

a
a
a
a
a
a
a

AWBZ
Testament
Levenstestament
Bewind
Afwikkeling nalatenschap
Volmacht
Toezicht ten behoeve van kwetsbare ouderen

Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend
adviesgesprek op ons kantoor in Naaldwijk of in Wateringen
via 0174-637500.

maak een

afspraak
Galgepad 21, Naaldwijk

0174 637 500

Plein 13H, Wateringen

www.westlandpartners.nl

C O L O F O N
‘Gezond Zijn/Beter Worden’ beschrijft actuele zaken op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid en verschijnt in een
oplage van 52.000 stuks huis-aan-huis in alle kernen van gemeente Westland, deelgemeente Hoek van Holland, Den Hoorn
en Schipluiden. ‘Gezond Zijn/Beter Worden’ verschijnt vijf keer per jaar (februari, april, juni, september en november).
Losse exemplaren zijn na de bezorging o.a. af te halen bij de STIP-loketten, apotheken en adverteerders.
Adres copy en reservering / toezending advertentiemateriaal: Idee Reclame & Communicatie t.a.v. Gezond Zijn/Beter Worden
Postbus 124 - 2678 ZJ De Lier - Tel. (0174) 516 512 info@gzbw.nl - www.gzbw.nl
De inhoud van deze krant is door ons met de grootste zorg samengesteld. De redactie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of eventuele wijzigingen.