You are on page 1of 12

http://www.hqmat.

com

NEW Products Catalogue

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd
No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou(45001), China
Tel:+86-(0)371-67759225 Email:sale2@hqmat.com Web:http://www.hqmat.com

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd. Add: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou(450001)China.

Contact: Miss Anna

Tel:+86-(0)371-67759225 E-mail: sale2@hqmat.com

http://www.hqmat.com
1,6-Diisopropyl-3,8-dibromopyrene

1-HYDROXYPYRENE

CAS NO.:869340-02-3
Purity:98%min

2-chlorophenanthro[9,10-b]pyrazine

CAS NO.:5315-79-7
Purity:98%min

2-(3-chlorophenyl)dibenzo[f,h]quinoxaline

CAS NO.:1677677-90-5
Purity:98%min

CAS NO.:1202564-31-5
Purity:98%min

2-Bromo-1,10-phenanthroline

2,9-dibromo-1,10-phenanthroline

CAS NO.:22426-14-8
Purity:98%min

2,9-Dichloro-1,10-phenanthroline

CAS NO.:39069-02-8
Purity:98%min

2,9-Dichloro-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline

CAS NO.:29176-55-4
Purity:98%min

7H-DIBENZO[C,G]CARBAZOLE

CAS NO.:1229012-68-3
Purity:98%min

Indolo[3,2-b]carbazole

CAS NO.:194-59-2
Purity:98%min

CAS NO.:6336-32-9
Purity:98%min

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd. Add: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou(450001)China.

Contact: Miss Anna

Tel:+86-(0)371-67759225 E-mail: sale2@hqmat.com

http://www.hqmat.com
11,12-DIHYRDOINDOLO[2,3-A]CARBAZOLE

7H-BENZO[C]CARBAZOLE

CAS NO.:60511-85-5
Purity:98%min

5-BROMO-7H-BENZO[C]CARBAZOLE

CAS NO.:205-25-4
Purity:98%min

3,4-Benzo-9,9-dimethyl-fluoren
CAS NO.:112486-09-6
Purity:98%min

CAS NO.:131409-18-2
Purity:98%min
Br
N
H

3,4-Benzo-9,9-dimethyl-fluoren

2- (2- bromophenyl) - 4, 6- diphenyl-1, 3, 5Triazine

CAS NO.:112486-09-6
Purity:98%min

2-(3-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine

CAS NO.:77189-15-2
Purity:98%min

2-(4-bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-Triazine

CAS NO.:864377-31-1
Purity:98%min

2-Bromo-13,13-dimethyl-6H-indeno[1,2-b]anthracene-6,
11(13H)-dione

CAS NO.:1196107-73-9
Purity:98%min

CAS NO.:23449-08-3
Purity:98%min

2-Chloro-9H-carbazole

CAS NO.:10537-08-3
Purity:98%min

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd. Add: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou(450001)China.

Contact: Miss Anna

Tel:+86-(0)371-67759225 E-mail: sale2@hqmat.com

http://www.hqmat.com
2-METHOXY-9H-CARBAZOLE

4-BroMo-9H-carbazole

CAS NO.:6933-49-9
Purity:98%min

N-Biphenylcarbazole

CAS NO.:3652-89-9
Purity:98%min

9-([1,1-biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole

CAS NO.:6299-16-7
Purity:98%min

9-([1,1'-biphenyl]-3-yl)-3-broMo-9H-carbazole

CAS NO.:1428551-28-3
Purity:98%min

9-(4'-Bromo-4-biphenylyl)-9H-carbazole

CAS NO.:212385-73-4
Purity:98%min

N-(2-BroMophenyl)-9H-carbazole

CAS NO.:902518-11-0
Purity:98%min

CAS NO.:1221237-87-1
Purity:98%min

9-([1,1'- biphenyl]-4-yl)-2-broMo-9H-carbazole

CAS NO.:1393835-87-4
Purity:98%min

3-BroMo-9-(4-broMophenyl)carbazole

CAS NO.:1226860-66-7
Purity:98%min

2-(3-BroMophenyl)-9H-BroMophenylcarbazole

CAS NO.:1365118-41-7
Purity:98%min

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd. Add: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou(450001)China.

Contact: Miss Anna

Tel:+86-(0)371-67759225 E-mail: sale2@hqmat.com

http://www.hqmat.com
9-(1,1-bipheny)-4-yl-3-(4-bromophenyl)carbazole

2-phenyl-9H-carbazole

CAS NO.:1028648-25-0
Purity:98%min

3-phenyl-9H-carbazole

CAS NO.:88590-00-5
Purity:98%min

3,3'-Bicarbazole

CAS NO.:103012-26-6
Purity:98%min

2,7-Dibromo-N-phenylcarbazole

CAS NO.:1984-49-2
Purity:98%min

2,7-Dibromo-9-hexylcarbazole

CAS NO.:444796-09-2
Purity:98%min

2,7-bis(4-bromophenyl)-9-hexyl-9H-carbazole

CAS NO.:654676-12-7
Purity:98%min

9,9-dimethylfluorene-4-boric acid pinacol ester

O

CAS NO.:
Purity:98%min

B

O

CAS NO.:1365692-79-0
Purity:98%min

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd. Add: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou(450001)China.

Contact: Miss Anna

Tel:+86-(0)371-67759225 E-mail: sale2@hqmat.com

http://www.hqmat.com
9,9-DiMethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester

9,9-Dimethylfluorene-2,7-Bis(Boronic acid pinacol
ester)

CAS NO.:569343-09-5
Purity:98%min

N-Octyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan2-yl)carbazole

O
B
O

N
B

O

CAS NO.:325129-69-9
Purity:98%min

9-Octylcarbazole-2,7-diboronic acid dipinacol ester

CAS NO.:871696-12-7
Purity:98%min

CAS NO.:406726-92-9
Purity:98%min

O

9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol)
ester

9,9-Spirodifluorene-2-Boronic acid pinacol ester

CAS NO.:196207-58-6
Purity:98%min

9,9-Diphenylfluorene-2-Boronic acid pinacol ester

CAS NO.:884336-44-1
Purity:98%min

9,9-dipehnylfluorene-4-pinacol ester-

Ph

CAS NO.:462128-39-8
Purity:98%min

CAS NO.:1259280-37-9
Purity:98%min

B
O

Ph

O

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd. Add: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou(450001)China.

Contact: Miss Anna

Tel:+86-(0)371-67759225 E-mail: sale2@hqmat.com

http://www.hqmat.com
9-Phenyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborola
n-2-yl)-9H-carbazole

9H-CARBAZOLE-2-BORONIC ACID PINACOL ESTER

CAS NO.:618442-57-2
Purity:98%min

3-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-carbazo
le

CAS NO.:871125-67-6
Purity:98%min

9H-Carbazole,
9-[1,1'-biphenyl]-4-yl-3-(4,4,5,5-tetraMeth

CAS NO.:855738-89-5
Purity:98%min

9Phenyl-2-(4,4,5,5-tetraMethyl1,3,2-dioxaborolan-2-yl)

CAS NO.:1391729-66-0
Purity:98%min

(3-(carbazole-9H)Phenyl)Pinacol ester

CAS NO.:1246669-45-3
Purity:98%min

(4-(9-phenyl-9H-carbazol-3-yl)phenyl)boronic acid

CAS NO.:870119-58-7
Purity:98%min

9-phenyl-3-(4-boronic acid pinacol
ester)phenyl)carbazole

CAS NO.1240963-55-6
Purity:98%min

CAS NO.1219956-30-5
Purity:98%min
B O
O

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd. Add: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou(450001)China.

Contact: Miss Anna

Tel:+86-(0)371-67759225 E-mail: sale2@hqmat.com

http://www.hqmat.com
9-Phenyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester

9-Phenyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester

CAS NO.:1126522-69-7
Purity:98%min

3-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-carbazo
le

CAS NO.1126522-69-7
Purity:98%min

9H-Carbazole,
9-[1,1'-biphenyl]-4-yl-3-(4,4,5,5-tetraMeth

CAS NO.:855738-89-5
Purity:98%min

9Phenyl-2-(4,4,5,5-tetraMethyl1,3,2-dioxaborolan-2-yl)

CAS NO.:1391729-66-0
Purity:98%min

(3-(carbazole-9H)Phenyl)Pinacol ester

CAS NO.:1246669-45-3
Purity:98%min

(4-(9-phenyl-9H-carbazol-3-yl)phenyl)boronic acid

CAS NO.:870119-58-7
Purity:98%min

9-phenyl-3-(4-boronic acid pinacol
ester)phenyl)carbazole

CAS NO.1240963-55-6
Purity:98%min

CAS NO.1219956-30-5
Purity:98%min
B O
O

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd. Add: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou(450001)China.

Contact: Miss Anna

Tel:+86-(0)371-67759225 E-mail: sale2@hqmat.com

http://www.hqmat.com
9-Phenyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester

CAS NO.:1126522-69-7
Purity:98%min

9H-Carbazole-9-(4-phenyl) boronic acid pinacol ester
CAS NO.:785051-54-9
Purity:98%min

4-BroMo-9,9'-spirobifluorene

9-Phenyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester

CAS NO.:1359833-28-5
Purity:98%min

3-DroMo-9,9'-spirobifluorene
CAS NO.:1361227-58-8
Purity:98%min

2,2'-DIBROMO-9,9'-SPIROBIFLUORENE
CAS NO.:67665-47-8
Purity:98%min
CAS NO.:1161009-88-6
Purity:98%min

9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2,2'-diamine

CAS NO.:67665-45-6
Purity:98%min

2-Bromo-7-iodo-9,9-dimethylfluorene

CAS NO.:319906-45-1
Purity:98%min

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd. Add: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou(450001)China.

Contact: Miss Anna

Tel:+86-(0)371-67759225 E-mail: sale2@hqmat.com

http://www.hqmat.com
3-BroMo-9,9-diphenyl-9H-fluorene

2-Bromo-9,9-diethylfluorene

CAS NO.:1547491-70-2
Purity:98%min

2-Bromo-9,9-di-n-butylfluoren

2-Bromo-9,9-dihexyl fluorene

CAS NO.:88223-35-2
Purity:98%min

9H-​

Fluorene, 9,​

9-​

dibutyl-​

NO2

CAS NO.:287493-15-6
Purity:98%min

2-​

nitro

CAS NO.:1194952-33-4
Purity:98%min

9-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-fluorene

CAS NO.:1257251-75-4
Purity:98%min

9,9-diphenyl-9H-fluoren-4-ylboronicacid

CAS NO.:1224976-40-2
Purity:98%min

CAS NO.:226070-05-9
Purity:98%min

9-(4-Bromophenyl)-9-phenylfluorene

CAS NO.:937082-81-0
Purity:98%min

9,9-diphenyl-9H-fluoreN-2-ylboronicacid

CAS NO.:400607-31-0
Purity:98%min

9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-4-ylboronicacid

CAS NO.:1421789-05-0
Purity:98%min

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd. Add: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou(450001)China.

Contact: Miss Anna

Tel:+86-(0)371-67759225 E-mail: sale2@hqmat.com

http://www.hqmat.com
9,9-Dihexyl-9H-fluoren-2-boronic acid

4-BROMODIBENZOFURAN

CAS NO.:371193-08-7
Purity:98%min

2,8-DIBROMODIBENZOFURAN

CAS NO.:89827-45-2
Purity:98%min

2,8-Dibromodibenzothiophene

CAS NO.:31574-87-5
Purity:98%min

CAS NO.:10016-52-1
Purity:98%min

4,6-DIBROMODIBENZOFURAN

4,6-Dibromodibenzothiophene

CAS NO.:201138-91-2
Purity:98%min

N-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine

CAS NO.:669773-34-6
Purity:98%min

9,9-dimethyl-N-(2-phenylphenyl)fluoren-2-amine

CAS NO.:1268520-04-2
Purity:98%min

Bis-(9,9-diMethyl-9H-fluoren-2-yl)-aMine

CAS NO.:1198395-24-2
Purity:98%min

9-(3-Bromophenyl)-9h-fluoren-9-ol

CAS NO.:500717-23-7
Purity:98%min

OH

CAS NO.:1086641-47-5
Purity:98%min

Br

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd. Add: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou(450001)China.

Contact: Miss Anna

Tel:+86-(0)371-67759225 E-mail: sale2@hqmat.com

http://www.hqmat.com
2-iodo-5-phenylthiophene

2-BROMO-5-PHENYLTHIOPHENE
CAS NO.:29488-24-2
Purity:98%min
CAS NO.13781-37-8
Purity:98%min

2-(4-Bromophenyl)-5-phenylthiophene

CAS NO.:118621-30-0

4-Bromophenoxybenzene

CAS NO.:101-55-3
Purity:98%min

2,6-DIBROMOBIPHENYL

CAS NO.:59080-32-9
Purity:98%min

Zhengzhou HQ Material Co.,Ltd. Add: No.32, Jinsuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou(450001)China.

Contact: Miss Anna

Tel:+86-(0)371-67759225 E-mail: sale2@hqmat.com