You are on page 1of 8

Rafał Jeliński

URZĄDZENIA OBIEKTÓW OCEANOTECHNICZNYCH
REFERAT
„Metody i urządzenia do przeładunku na morzu:
Przeładunek ropy naftowej”
Przeładunek ropy naftowej szczególnie z tankowców VLCC oraz ULCC czyli:
- VLCC - Very Large Crude oil Carrier – bardzo duży zbiornikowiec do
przewozu ropy naftowej (statki o nośności 150.000÷300.000 DWT)
-ULCC - Ultra Large Crude oil Carrier – ultra duży zbiornikowiec do
przewozu ropy naftowej (statki o nośności 300.000÷800.000 DWT)
przysparzał bardzo wielu problemów, głównie ze względu na wielkość statków,
nie wielka ilość portów była zdolna do pomieszczenia ich a także w miejscach
gdzie w ogóle nie ma portu a ropa naftowa jest potrzebna, dlatego zaczęto
stosować przeładunek ropy z tankowca do zbiorników znajdujących się na
lądzie, za pomocą specjalistycznych urządzeń pozwalających na przeładunek
ropy z lub na statek stojący na redzie portu. Oczywiście operacje te, powinny
być przeprowadzane zgodnie z normami i najsurowszymi przepisami
bezpieczeństwa, jako że dostanie się ropy do wody morskiej, szczególnie blisko
wybrzeża, może spowodować ogromne spustoszenie.
Dlatego zaczęto stosować wiele różnych systemów przeładunku, których kilka z
nich chciałem przybliżyć.
Systemy przeładunku:
 ALC Articulated Loading Column
 ALP Articulated Loading Platform

ARTC Articulated Loading Column

BMIT Bottom Mounted Internal Turret

BTM Buoyant Turret Mooring

CALM Catenary Anchor Leg Mooring

CALM SY Catenary Anchor Leg Mooring Soft Yolk

 CALRAM Catenary Anchor Leg Rigid Arm  CBM Catenary Buoy Mooring  CONTROL Control Buoy  ELSBM Exposed Location Single Buoy Mooring  FLP Floating Loading Platform  FTSPM Fixed Tower Single Point Mooring  JSY Jacket Soft Yoke  OLT Offshore Loading Tower  RMD Rigid Mooring Buoy  RRT Rigid Riser Tower  SAL Single Anchor Loading  SALM Single Anchor Leg Mooring  SALRAM Single Anchor Leg Rigid Arm Mooring  SALS Single Anchor Leg Storage  SBM Single Buoy Mooring  SBS Single Buoy Storage  SLB Submerged Loading Buoy  SPAR Floating Cylinder Facility  SPM Single Point Mooring  SPOLS Single Point Offshore Loading System  SPT Single Point Turret  STL Submerged Turret Loading .

. optymalnego ze względu na panujące warunki. CATANARY ANCHOR LEG MOORING (CALM) Czyli system wykorzystujący dużą boje ładunkowa przymocowana do dna za pomocą cięgien łańcuchowych. kotwiczyć na obu kotwicach. Zbiornikowiec może np. że w takcie przeładunku statek nie może zmieniać swojego położenia. Boja taka jest zakotwiczona na odpowiednim akwenie i jest na stałe połączona z systemem zbiorników na lądzie. dwóch poprzecznych linach zamocowanych do boi zakotwiczonych po obu burtach statku i dwóch-trzech linach rufowych podanych z rufy na wachlarzowato rozmieszczone boje. Wadą tego systemu przeładunku jest to. W tym systemie cumowanie polega na ustawieniu statku na kombinacji kotwic i boi cumowniczych. TCMS Tripod Catenery Mooring and Loading System  TOWER Loading Tower  TMS Turret Mooring System  UKOLS Ugland Kongsberg Offshore Loading System  VALM Vertical Anchor Leg Mooring Spośród tych wielu systemów chciałem przedstawić różne rozwiązania urządzeń przeładunkowych.

SINGLE ANCHOR LEG MOORING (SALM) .

TURRET MOORING SYSTEM (TMS) . statek cumuje do boi. zanurzonej pod wodą. W tym systemie.Czyli cumowanie do zakotwiczonej do dna konstrukcji wypornościowej. która jest połączona "noga" z podwodna konstrukcja. która jest połączona rurociągiem z lądem i ze statkiem. co jest w bardzo dobry sposób uwidocznione na poniższych rysunkach.

który staje się osią obrotu statku.: . których dolna cześć zamocowana jest za pomocą cięgien do dna. Ponadto stosowane są także boje obrotowe. Rozróżniamy dwie konstrukcje boi obrotowych. zajmujący przelotowy otwór w środkowej części statku. np. W tym systemie wszystkie wciągarki cumownicze ustawione są na wielkim obrotowym bębnie. których rysunki znajdują się poniżej.Jest to system wykorzystujący obrotnice kotwiczna. statek może ustawiać się zależnie od kierunku wiatru. Cumowanie statku do właśnie takiej boi nosi nazwę cumowania jednopunktowego (Single Point Mooring). obecnie firma Bluewater oferuje boje obrotowa. Zakotwiczone do dna cięgna unieruchamiają bęben. bez zmiany ustawienia kotwic. Ta konstrukcja ma wiele cech przewyższających starsze rozwiązanie. Konstrukcja znajdująca się po prawej stronie rysunku jest konstrukcją starszą. fal i prądów. a górna cześć może obracać się wraz ze statkiem. której schemat znajduje się po lewej stronie. znajdującą się w środkowej części statku. W ten sposób.

. którego statek jest łączony z boja przeładunkowa. Dzięki temu statek może obracać się wokół boi przeładunkowej zależnie od kierunku wiatru.łożysko nośne konstrukcji jest bardziej niedostępne dla wody morskiej. Single Anchor Leg Rigid Arm Mooring (SALRAM) Jest to system. w którym wykorzystuje się specjalne ramie na statku.środek ciężkości jest niżej co zapewnia większą stabilność. za pomocą. fal i prądów morskich. . co wydłuża w znaczny sposób jego żywotność.dzięki ograniczeniu obracających się elementów stworzone są bezpieczniejsze warunki dla personelu obsługującego boje. . .