TEKS UCAPAN PEMBENTANGAN MODEL EKONOMI BARU OLEH PERDANA MENTERI

Berikut adalah teks ucapan pembentangan Model Ekonomi Baru (MEB) oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, pada Persidangan Invest Malaysia 2010 di Kuala Lumpur pada 30 Mac 2010. PENGENALAN 1. Terima kasih di atas pengenalan tersebut. Saya amat berbesar hati berada di sini pada hari ini. Pemimpin perniagaan dan pelabur adalah penting untuk menentukan kesejahteraan ekonomi Malaysia - dan juga masyarakat. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas usaha, sumbangan dan penglibatan anda dalam beberapa perbincangan penting yang akan berlangsung sepanjang beberapa hari yang akan datang. 2. µMenerajui Kecemerlangan Global¶ tema bagi Invest Malaysia 2010, adalah berpadanan dengan persekitaran Bursa Malaysia yang berpandangan jauh serta aspirasi yang dikongsi bersama bagi negara dan perniagaan. Ia juga bertepatan dengan apa yang ingin saya katakan pada hari ini. Dalam tahun baru, konteks baru, dan dunia yang semakin pulih dari kemelesetan, kita perlu fokus terhadap:
y y y y y y

Pemulihan yang mapan dan kukuh dalam jangka masa pendek dan sederhana; Meningkatkan daya saing Malaysia; Merancakkan pelaburan dan pertumbuhan swasta; Meletakkan negara ke arah mencapai tahap berpendapatan tinggi; Membina ekonomi yang inovatif; dan Transformasi nekad dan perubahan ekonomi untuk memodenkan model ekonomi demi masa hadapan.

3. Dua belas bulan yang lalu, agenda tersebut mungkin idealistik. Suasana ekonomi sangat berbeza ketika kita berhimpun di sini pada tahun lepas. Pada masa itu, dunia berada dalam kemelut kemelesetan ekonomi global yang pertama. Lebih 20 juta pekerjaan telah hilang. Sumber kekayaan bertrilion dolar terus hilang. Ekonomi di seluruh dunia mengalami penguncupan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). Pengeluaran industri dan pelaburan modal jatuh mendadak. 4. Kita mengalu-alukan ketibaan tahun 2010. Namun, sementara Malaysia masih merasai kesan kemelesetan ini, saya percaya kita telah mengharungi rintangan dan mencapai kemajuan dalam menongkah arus. Kita enggan menjadi pemerhati pasif

1

semasa kemelesetan ini melanda rantau Asia, justeru kita telah bertindak dengan tegas dan pantas. 5. Kita telah menyuntik RM67 bilion rangsangan fiskal, dan berjaya mengimbangi pelaburan negara yang dikehendaki dan perbelanjaan berhemat yang diperlukan untuk mengurangkan defisit bajet. Kita telah memperkenalkan rangkuman insentif dan inisiatif liberalisasi sektor perkhidmatan yang membuka peluang kepada pelaburan yang berkualiti tinggi dalam sektor utama ekonomi negara. 6. Kini, kita sedang menyaksikan hasil langkah-langkah tersebut. KDNK bagi suku keempat 2009 mencatatkan pertumbuhan 4.5 peratus, lebih tinggi daripada yang dijangkakan. Pakej-pakej rangsangan menjana ratusan projek infrastruktur penghasilan kerja. Eksport kembali pulih, dan pengaliran semula pelaburan asing yang berkualiti ke Malaysia. Defisit fiskal dijangka mengecil dari 7.0 peratus kepada 5.6 peratus pada tahun 2010. Indeks pengeluaran industri kembali kukuh dengan pertumbuhan 12.7 peratus pada Januari 2010. Jumlah eksport meningkat 37 peratus kepada RM52 bilion dan import bertambah 31 peratus kepada RM40 bilion. 7. Aktiviti sektor swasta yang positif juga amat menggalakkan. Coca-cola telah mengumumkan pelaburan bernilai 1 bilion ringgit yang mampu menjana 2,000 hingga 3,000 pekerjaan di Malaysia. IPO Maxis yang bernilai beberapa bilion ringgit merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan ini mencerminkan visi keusahawanan yang biasa saya lihat dalam setiap syarikat tempatan. JCY Berhad juga merupakan satu contoh kebanggaan aktiviti sektor swasta, di mana ia bermula sebagai syarikat yang kecil dan kini, menghasilkan 25 peratus daripada pengeluaran pemacu cakera keras dunia. Melangkah ke hadapan, pegangan Kerajaan dalam pasaran akan dikurangkan, modal akan dijana, inovasi akan dipupuk dan kekayaan akan dihasilkan bagi memberi kemudahan untuk mengembangkan lagi ekonomi Malaysia. 8. Ekonomi global masih belum pulih sepenuhnya daripada kejutan kemelesetan sejak dua tahun lepas. Negara kita juga tidak terkecuali daripada menerima impak tersebut. Sungguhpun demikian, ekonomi Malaysia kini berada dalam landasan pemulihan yang kukuh. Keputusan yang diambil oleh Kerajaan dan visi sektor swasta yang dinamik telah membantu mewujudkan asas untuk pembangunan ekonomi Malaysia ke tahap seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, CABARAN YANG DIHADAPI 9. Walaupun begitu, perjalanan kita masih jauh. Sebagai Kerajaan - dan Perdana Menteri - aspirasi kita untuk Malaysia dan rakyat Malaysia, adalah lebih jauh dan bukan
2

sekadar membimbing negara ke arah pemulihan ekonomi. Justeru, segala usaha yang dilaksanakan sejak beberapa tahun lepas akan sia-sia sekiranya kita kembali ke status asal. Saya tidak boleh menerima keadaan ini. Saya berjanji: kita akan bekerja tanpa mengenal penat lelah untuk membangun serta melaksanakan pembaharuan ekonomi yang diperlukan oleh negara untuk terus berkembang, untuk perniagaan berjaya dan yang paling utama untuk kemakmuran rakyat. 10. Ekonomi dunia - sebelum dan khususnya sejak krisis kewangan, telah mengalami perubahan yang ketara. Polisi sebelum ini yang memacu pertumbuhan tinggi dan membantu mengurangkan kemiskinan tegar, tidak lagi memadai untuk meningkatkan tahap pendapatan dan mewujudkan ekonomi berpendapatan tinggi yang kita ingini. Kita tidak boleh hanya bergantung sepenuhnya kepada modal baru untuk menjana pertumbuhan. Sebaliknya, kita harus menggunakan modal ini secara lebih efektif untuk meningkatkan produktiviti, merangsang inovasi dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Jika kita tidak bertindak pantas untuk mengenal pasti halangan dan bertindak balas secara efektif terhadap perubahan persekitaran ekonomi, kita akan menghadapi risiko kehilangan daya saing. 11. Kita tidak boleh lagi bergantung hanya pada beberapa sektor ekonomi untuk memacu pertumbuhan. Kita perlu mempelbagai dan memberi insentif kepada industri strategik yang baru di mana negara kita mempunyai kepakaran, kekuatan dan potensi untuk lebih berjaya. Selaras dengan perkembangan ini, kita juga harus memberi pertimbangan kepada manfaat yang boleh diperoleh daripada kompetensi tenaga kerja Malaysia yang berada di dalam dan di luar negara. Mereka - dengan sokongan bakat asing yang sesuai - mampu menyumbangkan kecerdasan minda, modal intelektual dan kemahiran untuk membantu merealisasikan matlamat kita dengan lebih bermakna. Saya menjemput kesemua rakyat Malaysia yang telah meninggalkan tanah air ini untuk kembali semula dan bersama-sama mengembleng tenaga dalam proses transformasi ini untuk mencapai potensi Malaysia yang sepenuhnya. 12. Sistem pendidikan kita perlu dikaji semula secara berterusan dan ditambah baik untuk melahirkan tenaga kerja masa depan, dengan komitmen kepada program berasaskan merit. Ini akan mendorong kecemerlangan dan memupuk graduan berbakat yang cemerlang dari segi pemikiran kreatif dan strategik serta kemahiran keusahawanan dan kepimpinan yang akan memacu kejayaan pada dekad mendatang. 13. Kita memerlukan kerajaan yang dapat membantu untuk memperkukuh sektor swasta. Ini bermakna, membentuk semula dan memperkasa sektor awam untuk menjadi lebih responsif dan bertanggungjawab kepada keperluan sektor swasta dan perniagaan.

3

14. Kita juga telah mengenalpasti beberapa polisi yang telah berjaya mencapai tujuannya pada era sebelum ini, namun kini mungkin menjadi penghalang kepada kejayaan, merencat pasaran dan meletakkan kita dalam kedudukan yang kurang berdaya saing. Sebagai contoh, kerajaan sedang berunding untuk mengubah struktur polisi fiskal yang akan menaksir semula sistem subsidi yang wujud di Malaysia dan meluaskan punca kutipan hasil melalui cadangan pengenalan cukai barangan dan perkhidmatan. Langkah ini akan membawa Malaysia sejajar dengan keadaan norma antarabangsa dan mengurangkan kebergantungan terhadap industri, perniagaan dan pembayar cukai. Ini adalah penting untuk membolehkan kita terus maju ke hadapan bersama sebagai satu negara, di samping meningkat dan mengukuh program jaringan keselamatan untuk menyokong kebajikan rakyat Malaysia yang mudah terjejas. 15. Secara keseluruhan, kekurangan ini menjelaskan keadaan pelaburan swasta Malaysia yang masih belum pulih ke paras sebelum krisis kewangan Asia. Dan sebagaimana yang anda tahu, ini boleh memberi ancaman pada usaha kita untuk menjadikan negara sebagai destinasi pelaburan asing dan tempatan. 16. Menangani isu-isu ini bukan sahaja perlu mempunyai visi yang jelas dan polisi yang betul tetapi ia juga memerlukan iltizam politik yang jitu, pelaksanaan yang efektif dan sokongan rakyat yang sepadu. Adakah kita mempunyai semangat dan keberanian untuk keluar dari perangkap ekonomi berpendapatan sederhana? Saya percaya kita perlu mencapai persetujuan bersama mengenai isu ini. Memandangkan pertumbuhan ekonomi semakin pulih, sesetengah pihak mempersoalkan keperluan untuk segera mengubah tabiat lama. Kini, terdapat seruan untuk melindungi status sedia ada. Kita jangan mudah terpedaya. Kita memerlukan cara baru untuk bertindak. Dengan pemulihan ekonomi, kita mesti bertindak segera untuk memperkukuhkan kedudukan Malaysia di masa hadapan. Dan ini merupakan pilihan yang perlu kita hadapi. Untuk keluar daripada perangkap pendapatan sederhana iaitu satu kedudukan yang merbahaya kepada mana-mana negara dalam ekonomi global baru; atau untuk terus kekal dengan apa yang kita tahu dan kita selesa serta terus berharap agar dunia beradaptasi dengan kita. Pilihan kita dan tugasan Kerajaan adalah untuk terus menerajui polisi-polisi ekonomi yang berjaya dalam industri berpengetahuan masa hadapan, dengan pekerjaan bergaji tinggi dan kemakmuran yang boleh dikongsi bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, LAPORAN NEAC 17. Pada hari ini, kita akan mengambil satu langkah penting dalam perjalanan tersebut. Teras utama agenda polisi jangka-panjang merupakan model ekonomi baru - yang
4

akan disepadukan dalam Rancangan Malaysia Ke-10 dengan visi jangka masa yang lebih panjang yang akan dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia Ke-11. Ini akan mengubah ekonomi Malaysia menjadi satu ekonomi yang berpendapatan tinggi dan mempunyai pertumbuhan berkualiti dalam abad yang mendatang. 18. Model Ekonomi Baru (MEB) merupakan tunjang penting kepada Malaysia yang sedang dibentuk, struktur yang akan berkhidmat kepada masyarakat kita pada masa akan datang. Sebagai metafora, fikirkan sebuah rumah yang disinari mentari Malaysia. Kita memerlukan bumbung ± falsafah yang merangkumi kesemua bahagian binaan ini. Dalam situasi ini, 1Malaysia merupakan bumbung tempat kita sama berteduh. Program Transformasi Kerajaan (GTP) ± satu program penyampaian dalam enam Bidang Keberhasilan Utama ± merupakan satu tiang asas kepada rumah ini. Tiang asas kedua ialah Pelan Transformasi Ekonomi yang akan membangunkan MEB. Dan lantainya, asas di mana kesemua rakyat Malaysia terus bergerak ke hadapan adalah Rancangan Malaysia Ke-10 dan Ke-11. 19. Selepas beberapa bulan saya menjadi Perdana Menteri, saya telah menubuhkan Majlis Penasihat Ekonomi Negara (NEAC) yang merupakan satu badan bebas yang ditugaskan untuk mengkaji ekonomi negara secara terperinci. Saya meminta majlis ini memberikan cadangan berani tetapi praktikal untuk melaksanakan model ekonomi baru bagi mengubah ekonomi Malaysia. Dan saya dengan ini mengumumkan bahawa saya telah menerima laporan NEAC ini. 20. Laporan ini secara telusnya menyatakan keadaan ekonomi masa kini, kekuatan dan kelemahan ± serta menilai polisi semasa dan bidang berpotensi untuk dijadikan tumpuan pada masa akan datang bagi Malaysia. Ia merupakan analisis yang komprehensif dan berpandangan jauh. Saya mengambil peluang ini mengucapkan terima kasih kepada pengerusi NEAC, Senator Tan Sri Amirsham A Aziz, ahli jawatankuasa NEAC dan pasukan Sekretariat. Hasil kerja dan khidmat yang diberikan kepada negara bukan sahaja layak menerima pengiktirafan tetapi juga penghargaan kita. 21. Pada hari ini, saya dan anggota kabinet - bersama-sama ahli jawatankuasa NEAC ± akan memulakan pertimbangan terperinci mengenai cara untuk kita maju ke hadapan, terutamanya dalam kita beralih dari laporan ini kepada pelan tindakan masa depan. Namun, ia bukan merupakan cara lama debat politik. MEB mempunyai implikasi yang meluas untuk semua rakyat Malaysia dan kita tidak mampu untuk mengabaikan pandangan mereka mengenai perkara ini. Seperti mana pelabur, Kerajaan juga menitikberatkan ketelusan yang tinggi. Sama ada dalam bajet mahupun GTP, di mana ribuan penduduk awam terlibat dalam proses ini, saya telah mengarahkan laporan ini diterbitkan dan mudah dicapai oleh masyarakat umum. Dengan ini kita dapat
5

mengumpulkan input dan memberi peluang untuk mereka terlibat sama dalam proses membuat keputusan bagi bulan yang mendatang. Hanya melalui konsultasi bersama Rakyat dan semua pihak lain yang berkepentingan, maka kita akan mampu mencapai perancangan yang kukuh, meyakinkan dan efektif dalam melaksanakan MEB. 22. Saya telah menekankan dalam pelbagai majlis sebelum ini bahawa era µKerajaan tahu segalanya¶ telah berakhir. Rakyat ± dan golongan-golongan seperti pemimpin perniagaan dan pelabur ± ingin serta layak untuk melibatkan diri dalam proses pembuatan polisi. Kita perlu membangunkan pendekatan yang lebih konsultatif dalam melibatkan pihak berkepentingan paling utama. Hanya melalui proses tersebut, kita boleh meluaskan pandangan, mencabar pemikiran sedia ada dan membantu membina ketelusan dan keterbukaan semua ke arah yang betul. Inilah hala tuju yang akan kita ambil. Rakyat didahulukan. Tuan-tuan dan puan-puan, PRINSIP MEB 23. Seterusnya, saya ingin menetapkan tiga prinsip yang saya percaya akan menjadi penunjuk kepada pemikiran negara dan pembangunan MEB. Saya mahu - seperti mana yang digariskan oleh Tan Sri Amirsham ± untuk kita semua membayangkan kesan MEB pada masa akan datang dan makna MEB terhadap diri kita dari segi individu dan perniagaan. 24. Tiga prinsip yang jelas terhasil daripada laporan NEAC - pertama, berpendapatan tinggi, kedua, kemapanan dan ketiga, keterangkuman (inclusive). Ketiga-tiga prinsip ini akan memacu kemajuan ekonomi untuk kita menjadi sebuah negara yang membangun sepenuhnya; meletakkan kedudukan negara yang berdaya saing secara strategik di dalam ekonomi serantau dan global, persekitaran yang mapan dan kualiti kehidupan secara menyeluruh. 25. Kita perlu bertanya pada diri sendiri akan soalan asas ini: Adakah MEB ini menjana pekerjaan berpendapatan tinggi di mana Rakyat mendapat manfaat daripada ekonomi yang berdaya saing dan cara hidup yang lebih baik? Inilah intipati (raison d¶être) bagi MEB. Kita mahu melihat Malaysia melakukan lonjakan kuantum daripada pendapatan tahunan per kapita sebanyak AS$7,000 kepada AS$15,000 dalam tempoh 10 tahun seperti yang dinyatakan dalam Laporan NEAC. MEB hendaklah dibina dari sini. Ia bukanlah suatu tugas yang mudah, tapi ia menjanjikan pulangan yang lumayan jika kita mampu melakukan transformasi ini. Cabaran kita adalah bagaimana untuk melakukannya. Ini bermaksud, membangunkan sektor sedia ada dan memaksimumkan potensi sektor baru melalui inovasi.

6

26. Mewujudkan negara yang berpendapatan tinggi bermakna upah pekerja yang lebih tinggi bagi keseluruhan ekonomi disebabkan pertumbuhan bukan sahaja daripada modal, tetapi juga daripada produktiviti yang tinggi melalui penggunaan kemahiran dan inovasi, koordinasi yang diperbaiki, penjenamaan yang kukuh dan mematuhi piawaian antarabangsa dan hak harta intelektual. Ekonomi yang berasaskan pengetahuan, pelaburan dalam teknologi baru, kemahiran yang pelbagai, innovasi dan kreativiti, serta peningkatan kompetensi adalah pemacu kepada prestasi sektor awam dan swasta. Kita mengharapkan pelaburan dan persaingan untuk bakat terbaik melalui pembayaran upah yang tinggi. Malah, pekerja kolar biru juga akan diberi upah berdasarkan peningkatan kompetensi yang mereka miliki, dengan prestasi mereka akan diukur berdasarkan tanda aras pesaing antarabangsa. Semakin banyak kemahiran, akan datang tanggungjawab yang lebih besar dan pekerjaan yang lebih baik serta berpendapatan tinggi. 27. Antara penemuan lain, laporan NEAC turut memberi penekanan bahawa sehingga hari ini seramai 80 peratus daripada populasi tenaga kerja mempunyai taraf pendidikan sehingga kelayakan SPM yang setaraf dengan O-levels. Perkara ini tidak sejajar dengan ekonomi berpendapatan tinggi yang kita aspirasikan. Kita perlu pendidikan yang berterusan, latihan kerja praktikal dan latihan semula kemahiran bagi memanfaatkan sepenuhnya teknologi baru. Dan dengan membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi di mana produktiviti dan daya saing memacu pertumbuhan, kos menjalankan perniagaan akan sentiasa berdaya saing berikutan penggunaan modal yang lebih efisien serta memberi penekanan terhadap pekerja yang berkualiti. Ini bermakna, pengurangan kebergantungan terhadap tenaga buruh asing yang tidak berkemahiran, dan lebih penumpuan kepada pekerja pelbagai kemahiran yang boleh meningkatkan produktiviti. Perubahan ini juga memerlukan Kerajaan untuk turut meningkatkan kualiti dan produktiviti para pekerjanya. Saya percaya kita telah memulakan usaha melalui GTP, yang mana antaranya akan meningkatkan infrastruktur negara serta memperbaiki akses kepada pendidikan yang berkualiti. 28. Kedua, MEB mesti bertunjangkan komitmen terhadap penjanaan pertumbuhan yang mapan, bukan sahaja dari sudut prestasi ekonomi negara kita, bahkan perlu mengambilkira kesan pembangunan ekonomi ke atas persekitaran dan sumber asli yang tidak ternilai. Tidak ada maknanya kita terlalu mengejar masa depan dengan kekayaan yang melimpah-ruah, sekiranya sumber alam dan nilai masyarakat terhakis yang bakal dihadapi oleh generasi akan datang. Pilihan ini adalah tidak wajar dan amat sia-sia sekali. Kita boleh memiliki pendekatan ekonomi yang mantap dan dinamik, tetapi ianya mesti berupaya memelihara negara kita yang dicintai demi generasi akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mapan hendaklah selari dengan pemuliharaan alam sekitar. Seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini semasa penubuhan NEAC, pencapaian berasaskan kekayaan semata-mata belum memadai dengan apa yang
7

saya hasratkan. Bukan sahaja saya mahukan rakyat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, tetapi juga mereka turut menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Meningkatkan kualiti hidup mestilah menjadi sebahagian daripada adunan MEB. 29. Akhir sekali, adakah MEB melibatkan keterangkuman? Kita perlu mengambil kira penggembelingan potensi keseluruhan rakyat Malaysia, dan sama-sama menikmati hasil kemakmuran negara yang semakin berkembang. 30. Keterangkuman atau penyertaan menyeluruh merupakan pra-syarat utama bagi memupuk semangat kekitaan dan pemuafakatan di dalam MEB. Saya mengambil kesempatan ini, untuk menyentuh isu penyertaan menyeluruh MEB di mana tidak ada seorang pun yang terpinggir dalam menyumbang dan mengecapi hasil penjanaan kekayaan seiring dengan kemajuan negara. Walaupun dari segi realitinya, adalah mustahil untuk kita mencapai kesaksamaan yang sempurna dalam ekonomi global dan terbuka, masyarakat yang berteraskan penyertaan bersama mampu memastikan yang kita boleh mengurangkan jurang ketidaksamaan, mampu membantu mereka yang paling memerlukan, dan melibatkan penyertaan semua rakyat Malaysia yang berkebolehan dalam usaha melahirkan tenaga kerja yang berdaya saing. 31. Dalam mengubah pendekatan dengan mengambilkira cabaran-cabaran baru ini, ia memerlukan kita untuk mengubah pemikiran rakyat kita. Dalam jangka masa pendek, tentu akan ada tentangan yang hebat. Sebahagian sektor ekonomi mungkin terjejas. Proses pembaharuan tidaklah mudah dan tentunya akan mengalami kesukaran. Namun, bagi membina kekuatan jangka panjang negara, kita tidak boleh berterusan membelakangi isu ini. Jika kita benar-benar mahu menyelesaikan isu ketidaksamarataan dan menjadi contoh di rantau ini, kita perlu bertindak segera untuk melakukan perubahan. Tuan-tuan dan puan-puan, TINDAKAN AFIRMATIF SEBAHAGIAN DARIPADA PENYERTAAN MENYELURUH 32. Dasar Ekonomi Baru dengan tindakan afirmatif telah berjaya dilaksanakan selama 40 tahun yang lalu, mengimbangkan strategi pertumbuhan ekonomi negara kita dengan keperluan menangani ketidaksamarataan struktur ekonomi dan memupuk keharmonian sosial. Kadar kemisikinan berjaya dikurangkan dengan ketara kepada 3.7 peratus pada masa ini. Kita seharusnya berbangga dengan pencapaian tersebut. Kejayaan ini menjadi contoh kepada negara-negara berbilang kaum lain yang ingin diikuti. Namun begitu, bilangan isirumah berpendapatan rendah masih lagi banyak di Malaysia. Kerajaan kini berhadapan dengan masalah abad ke-21 yang memerlukan pendekatan baru untuk menyelesaikannya.

8

33. Laporan NEAC menggariskan pendekatan untuk menangani kemiskinan dan juga memperbaharui polisi afirmatif dalam konteks ekonomi baru dan lebih berdaya saing. Ini akan menjadi sebahagian daripada proses konsultasi awam. Sungguhpun demikian, Kerajaan berpendapat ianya mempunyai kewajaran untuk pertimbangan dan saya ingin menggariskan parameter yang lebih menyeluruh. 34. Keutamaan kita adalah untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Kita tidak akan mencapai ekonomi berpendapatan tinggi, mapan dan yang melibatkan penyertaan menyeluruh tanpa menangani masalah jurang pendapatan. 35. Justeru, adalah perlu kita memperbaharui polisi afirmatif terhadap MEB yang akan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan tahap pendapatan semua golongan yang kurang bernasib baik. Ia akan memberi fokus terhadap keperluan seluruh rakyat mereka yang tinggal di rumah panjang di Sabah dan Sarawak serta golongan miskin luar bandar di Semenanjung Malaysia yang seringkali tersisih daripada aktiviti ekonomi negara. Golongan nelayan, peniaga kecil dan petani juga tergolong dalam kategori ini. Begitu juga Orang Asli dan penduduk bandar yang berpendapatan rendah yang bekerja keras untuk menyara kehidupan dalam keadaan ekonomi yang sukar. Sehubungan ini, laporan NEAC mencadangkan supaya fokus diberikan terhadap kumpulan 40 peratus strata pendapatan terendah di Malaysia ± dari segi individu dan wilayah. Merekalah merupakan golongan yang kurang bernasib baik yang masih memerlukan perhatian khusus. 36. Matlamat akhirnya, tiada rakyat Malaysia yang hidup dalam kemiskinan, semuanya mendapat peluang saksama untuk berjaya dan berkongsi kemakmuran negara. Sementara terdapat di kalangan mereka masih bergelut dalam keadaan sukar dengan berpendapatan yang rendah, kita akan sentiasa memberikan sokongan khas untuk membantu mereka keluar daripada perangkap kemiskinan. 37. Sejak berdekad lamanya, DEB telah menjadi kayu pengukur pencapaian utama masyarakat kita, satu polisi yang saya sokong dan terima sepenuhnya. Objektif asalnya masih lagi relevan, namun, sudah tiba masanya untuk kita menilai kembali pelaksanaan DEB. Kita akan mensasarkan pencapaian matlamat yang sama tetapi dengan mengubah cara kita melaksanakannya. Oleh itu, dasar afirmatif yang diperbaharui akan dilaksana berdasarkan empat prinsip, ia perlu:
y y y y

mesra pasaran; berdasarkan merit; telus; dan berdasarkan keperluan.

9

38. Sebagai contoh, salah satu pertimbangan penting adalah mewujudkan proses tender yang kompetitif dan telus, dengan peraturan yang tetap dan jelas bagi seluruh komuniti Bumiputera yang terdiri daripada kedua-dua kaum Melayu dan pribumi lain. Ini merupakan pemantapan dasar kita bagi menghadapi keadaan ekonomi baru, di mana keterangkuman merupakan komponen penting di dalam MEB. Secara praktiknya, pendekatan ini bermakna sokongan kepada Bumiputera dipertingkatkan, di mana ia berdasarkan kepada keperluan dan bukannya bangsa. Golongan Bumiputera masih merupakan majoriti dalam kumpulan yang mudah terjejas, walaupun dalam pelbagai pendekatan, sementara pendekatan baru kita akan membantu mereka yang terdiri daripada kumpulan berpendapatan rendah. Pendekatan ini sebahagian besarnya masih lagi akan memanfaatkan komuniti Bumiputera dan pada masa yang sama, memberi manfaat kepada komuniti lain yang kurang bernasib baik. 39. Dalam menilai pencapaiannya, pengagihan yang adil hendaklah merangkumi keseluruhan spektrum pengukuran kekayaan seperti pemilikan ekuiti, aset kewangan dan bukan kewangan lain serta akses kepada peluang menjana kekayaan seperti konsesi jangka panjang dan kontrak. Malahan dari segi pengukuran pemilikan, ia perlu melangkauiaspekekuiti termasuk harta benda lain, aset perniagaan seperti peruncitan, harta tanah, bangunan komersial, harta intelek dan perkhidmatan lain serta perjawatan dalam pengurusan. Satu contoh yang baik ialah pembangunan semula Kampung Baru, yang merupakan peluang penjanaan kekayaan secara holistik yang mendalam dan melangkaui pemilikan ekuiti. Saya telah mengarahkan NEAC untuk menyediakan satu rangka kerja yang terperinci untuk melaksanakan model afirmatif baru yang berdasarkan mekanisme yang telus dan berasaskan pasaran untuk mencapai pengagihan yang saksama, manfaat daripada ekonomi berpendapatan tinggi. 40. Laporan NEAC menggariskan pandangan bahawa mekanisme sebelum ini yang menumpukan pada penetapan sasaran, kini perlu memberi fokus kepada pelaburan binaupaya yang berdedikasi dan berstruktur di mana ia membolehkan Bumiputera meraih manfaat daripada peluang-peluang baru dalam ekonomi. Selanjutnya, akses dan peluang latihan yang lebih saksama bagi meningkatkan kemahiran dan keupayaan untuk mendapat pekerjaan akan diberi keutamaan kepada semua rakyat Malaysia. 41. Pendekatan ini dibina berasaskan pengalaman kita dalam melaksanakan tindakan afirmatif selama ini. Apabila dasar ini dilaksanakan dengan telus, adil dan dengan kaedah yang lebih berwibawa, ia akan menjurus kepada pencapaian yang lebih baik. Akan tetapi, setelah sekian lama, pelaksanaan tindakan afirmatif tidak menepati golongan sasaran yang amat memerlukan. Terdapat persepsi yang menggambarkan bahawa bukan Bumiputera tidak mendapat manfaat daripadanya sehingga kini, walaupun fakta dan data menunjukkan sebaliknya. Justeru, kita perlu menukar persepsi ini dengan prinsip baru tindakan afirmatif yang telah dinyatakan sebelum ini. Kita tidak
10

boleh lagi bertolak-ansur dengan amalan yang menyokong aktiviti rent-seeking dan patronage, yang telah sekian lama menjejaskan matlamat murni DEB. Penyertaan menyeluruh diperlukan, di mana semua rakyat Malaysia dapat menyumbang dan mengambil manfaat daripada pertumbuhan ekonomi - perlu menjadi teras utama bagi sebarang pendekatan ekonomi baru. 42. Ini adalah prinsip yang ingin saya lihat sebagai panduan dalam fasa konsultasi seterusnya. Bolehkah kita membina model baru yang berlandaskan ekonomi berpendapatan tinggi, mapan dan penyertaan menyeluruh di mana kita semua dapat menikmati kemakmuran? Saya percaya kita semakin menghampiri sasarannya. Saya percaya terdapat sokongan padu yang menyeluruh daripada rakyat Malaysia. Dan saya juga percaya ± dengan kepintaran dan kreativiti rakyat Malaysia dan golongan peniaga dan usahawan Malaysia ± kita boleh dan akan merealisasikan aspirasi ekonomi nasional tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, DARIPADA PRINSIP KEPADA SEBUAH PELAN 43. Persoalannya adalah bagaimana kita dapat menuju ke sana? Usaha Kerajaan dan NEAC masih belum selesai dengan pembentangan laporan awal ini. Pendekatan ini mempunyai dua peringkat. Kini, kita perlu memastikan konsultasi yang menyeluruh dan mantap dan kemudiannya, membangunkan rangka kerja (blueprint) atau pelan halatuju pelaksanaan MEB yang terperinci serta perubahan ekonomi yang akan dilaksanakan. Umpamanya, kumpulan kerja seperti lab yang menerajui pembangunan GTP di bawah NKRA akan diadakan, yang disertai oleh sektor awam dan swasta bagi memacu strategi MEB, yang akan membawa kepada laporan kedua pelan hala tuju yang lebih terperinci. Malah, kita akan membangunkan Program Transformasi Ekonomi bagi melaksanakan MEB ini. 44. Bagi merealisasikan transformasi ini, NEAC telah menggariskan beberapa inisiatif pembaharuan yang strategik. 45. Lapan Inisiatif Pembaharuan Strategik akan bertumpu kepada:
y y y y y y y

1) Menyuburkan kembali sektor swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi; 2) Membangun tenaga kerja yang berkualiti dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing; 3) Mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing; 4) Memperkukuhkan sektor awam; 5) Melaksanakan tindakan afirmatif yang telus dan mesra pasaran; 6) Membina infrastruktur yang berasaskan pengetahuan; 7) Meningkatkan sumber pertumbuhan ; dan
11

y

8) Memastikan pertumbuhan yang mapan.

46. Kesemua lapan inisiatif ini adalah saling melengkapi dan kesannya merentasi semua sektor ekonomi. Ketiga-tiga matlamat MEB memerlukan kita mencapai pertumbuhan KDNK yang lebih tinggi untuk dekad yang seterusnya. Oleh yang demikian, dasar-dasar yang perlu kita laksanakan mesti menyentuh isu-isu asas, bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat dipercepatkan melalui pendekatan yang holistik untuk menghapuskan semua halangan. Matlamat ini memberi penekanan kepada binaupaya dan bukanlah hanya pembangunan negara semata-mata, sebagai langkah mencapai pembangunan mapan. 47. Sebagai tambahan kepada laporan NEAC, suka saya mencadangkan supaya usaha ditumpukan secara efektif ke atas sektor utama yang spesifik, atau yang dikenali sebagai Aktiviti Utama Ekonomi Nasional (NKEAs). Ini adalah bidang di mana ekonomi negara mempunyai potensi untuk terus maju ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. Pada masa lalu, Kerajaan lebih memainkan peranan paternalistic dalam mencadang dan mempromosi sumber pertumbuhan baru yang sepatutnya diterajui oleh sektor swasta. Sememangnya kita perlu memberi panduan, tetapi kita berpendapat pihak Kerajaan tidak sepatutnya membuat keputusan pelaburan untuk sektor swasta. 48. Berdasarkan pendekatan baru NEAC yang menyatakan bahawa sektor swasta perlu memacu pertumbuhan, Kerajaan mestilah meningkatkan peranannya sebagai fasilitator kepada pihak industri untuk berkembang maju. Majoriti inisiatif yang telah diwujudkan adalah berkaitan dengan semua faktor yang penting dalam memperbaiki hala tuju ekonomi - untuk menghapuskan pengherotan pasaran dan halangan yang menggugat ekonomi kita daripada terus bergerak ke arah rantaian nilai lebih tinggi serta menggalakkan persaingan sihat. Pelaksanaan dasar ini merupakan pra-syarat untuk kita memanfaatkan sumber pertumbuhan baru. Selagi halangan-halangan ini wujud, peluang pembangunan dalam semua sektor tidak akan tercapai. 49. NEAC dengan mengambil kira input daripada sektor swasta telah mengenal pasti sektor utama yang boleh menjadi peneraju dalam menjana pertumbuhan tinggi - sektor yang mana negara kita mempunyai daya saing dan berkemahiran tinggi, mempunyai peluang untuk menggunakan pengkhususan dan yang telah memperoleh kelebihan sebagai pelopor (first mover advantage) serta kelebihan berbanding tradisional (traditional comparative advantages). Banyak lagi yang perlu kita lakukan, namun bagi meraih peluang yang ada sepenuhnya, kita perlu memberi fokus ke atas sektor-sektor utama ini. Tuan-tuan dan puan-puan,

12

50. Selaras dengan proses GTP dan NKRAs, saya komited untuk mengadakan proses konsultasi yang menyeluruh dengan semua pihak berkepentingan, dan memastikan NKEAs akan dipilih berdasarkan kriteria kepentingan negara. NEAC akan bekerja bersama-sama dengan PEMANDU bagi membangunkan NKEAs. Mereka akan mengadakan konsultasi dengan rakyat dan semua pihak berkepentingan lain. Apabila RMKe-10 diumumkan bersama dengan NKEAs, sebuah Unit Penyampaian Ekonomi khas akan ditubuhkan untuk menerajui proses perubahan serta memuktamad dan melaksanakan NKEAs tersebut. Masih terdapat banyak lagi kerja yang perlu dilakukan untuk mengenal pasti strategi kejayaan yang perlu dilaksanakan di samping NKEAs yang perlu diberikan fokus. Namun, sebagai penunjuk awal, sukacita saya memberikan beberapa contoh mengenai kemungkinan-kemungkinan yang boleh kita jangkakan: 51. Dalam sektor elektrik dan elektronik (E&E), Malaysia boleh memanfaatkan sepenuhnya kelebihan sebagai peneraju awal. Berbekalkan asas yang kukuh, masa hadapan Malaysia dalam sektor ini perlu ditekankan bukan sahaja dalam pembuatan tetapi dalam penyelidikan, pembangunan serta rekaan, di mana syarikat Malaysia memacu inovasi dan bukan hanya mengimportnya. Antara langkah yang perlu dipertimbangkan adalah pemberian insentif bagi aktiviti penyelidikan yang bernilai tinggi dan menyokong PKS yang menjadi pembekal kepada syarikat-syarikat besar dalam skala yang besar. 52. Industri berasaskan sumber dalam sektor minyak sawit serta minyak dan gas akan terus diberi penekanan. Dalam sektor minyak sawit, inisiatif bagi pengukuhan penyelidikan akan memacu teknologi tempatan yang dapat memenuhi permintaan pasaran, seperti minyak dan lemak yang sihat, biofuel daripada biomas, kosmetik dan plastik biodegradable. 53. Dalam sektor minyak dan gas, kita mempunyai juara seperti Petronas. Ia telah membina sebuah jenama yang sangat kukuh di peringkat antarabangsa dan saya percaya, kini ia perlu membantu untuk memacu pertumbuhan negara dengan memberi sokongan yang lebih lagi kepada pembekal tempatan. Walau bagaimanapun, melangkaui sektor teras minyak dan gas, kepakaran tenaga Malaysia di peringkat antarabangsa mampu membantu syarikat-syarikat untuk berkembang di peringkat antarabangsa dengan berkongsi pengetahuan, bekerjasama dalam pembidaan antarabangsa dan memberi sokongan pada skala global. Dengan mempunyai bakat tempatan yang berkemahiran tinggi serta syarikat yang mampu bersaing di peringkat global akan memberi Malaysia satu kelebihan yang nyata. 54. Dalam sektor perkhidmatan, potensi sektor pelancongan masih belum dieksploitasi sepenuhnya. Masih banyak lagi yang boleh dilakukan untuk menarik pasaran baru dari
13

Eropah dan Amerika untuk melengkapkan pasaran dari United Kingdom dan Asia. Kita mempunyai antara hutan yang tertua di dunia yang kaya dengan flora dan fauna serta kawasan menyelam dasar laut yang amat menarik. Malaysia mampu menerajui dalam menyediakan pengembaraan ekopelancongan yang lestari, mempunyai permintaan yang amat tinggi di kalangan negara maju. Kita perlu mensasarkan matlamat untuk menyediakan perkhidmatan yang akan menarik high-end tourists, yang ingin mendapatkan perkhidmatan eksklusif dan bernilai tinggi. Kita juga perlu kreatif dalam menyediakan bidang baru dalam industri ini. Daripada pelancongan kesihatan, iaitu sektor yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi, kepada ekopelancongan, pelancongan pasaran mewah serta pelawat yang berkaitan dengan pembangunan negara sebagai hab pendidikan serantau. Masa depan industri pelancongan Malaysia adalah cerah sekiranya kita mempunyai visi dan kreativiti bagi menyokong potensi pertumbuhannya yang luas dan pelbagai. 55. Sebagai sebuah negara yang turut mengeluarkan hasil pertanian serta bergantung kepada import makanan, terdapat keperluan strategik bagi memberi fokus kepada peluasan sektor pertanian yang bernilai tinggi. Masih terdapat potensi untuk mewujudkan nilai melalui pembangunan pertanian berskala besar, kaedah pengeluaran hasil yang tinggi, teknologi baru, rangkaian pemasaran yang lebih baik yang akan meningkatkan pengeluaran dan pendapatan. Kita mesti menggalakkan perniagaan agro melalui amalan pertanian yang bersepadu dan moden. Memandangkan masyarakat bumiputera di kawasan luar adalah besar di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, peningkatan aktiviti pertanian moden secara intensif akan menyumbang kepada pendapatan yang lebih tinggi dan mengurangkan jurang pendapatan. Seterusnya, untuk bersaing di peringkat global, kita perlu memastikan sektor pertanian Malaysia, daripada peringkat penanaman sehinggalah pemprosesan, mematuhi atau melepasi standard dan amalan terbaik antarabangsa, serta memasarkan produk pada skala antarabangsa. 56. Malaysia juga berpotensi untuk menjadi peneraju dalam bidang teknologi hijau dan membangunkan niche dalam industri dan perkhidmatan hijau bernilai tinggi. Kita mempunyai kepakaran dalam bidang pembuatan kompleks, dan merupakan peneraju dalam sektor solar dan tenaga alternatif serantau. Dengan kejayaan terkini dalam pengkomersialan produk bio-diversity, yang semakin mendapat tempat di kalangan pengguna yang peka dengan alam sekitar, Malaysia mampu menjadi hab hijau yang menyeluruh dalam bidang perniagaan ± merangkumi aktiviti penyelidikan, rekaan, pembuatan dan pengkomersialan, kita mempunyai kemahiran dan sokongan sektor awam. 57. Terdapat pelbagai bidang yang boleh diterokai untuk meluaskan punca
14

pertumbuhan. Ingin saya memberi contoh yang lain - industri perkhidmatan kewangan, yang merupakan sektor pertumbuhan serta pemudah cara kepada pertumbuhan sektorsektor lain. Potensi pembangunannya boleh dilihat dalam perkhidmatan kewangan Islam, serta dalam derivatif pengurusan risiko oleh peserta tempatan dan serantau. Kini, Malaysia merupakan peneraju perbankan dan pasaran modal Islam serta industri takaful di dunia. Kita juga berpotensi untuk menjadi hab perkhidmatan kewangan Islam yang bersepadu. Umpamanya, Bank Negara Malaysia kini dalam proses memuktamadkan penubuhan pusat kewangan Islam dan kelulusan dua lesen bank Islam mega. 58. Persaingan kini bukan lagi di antara negara tetapi juga bandaraya. Bagi Malaysia melonjak ke arah sebuah ekonomi berpendapatan tinggi, kita mesti meraih pulangan lumayan dengan pelaksanaan strategi untuk membina densiti, pembangunan kluster dan pengkhususan dalam sektor bernilai tinggi. Menyedari peranan ini, bandaraya seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru perlu dibangunkan supaya lebih sesuai didiami dan mampu menarik bakat serta menjadi sebahagian daripada perancangan bandarluar bandar yang lebih komprehensif dan bersepadu. Kita mesti membangunkan kluster yang lebih kukuh dan berperanan sebagai inkubator untuk syarikat baru, memastikan perkongsian perkhidmatan dan membangunkan lebih banyak perniagaan serta jalinan universiti. Bukti menunjukkan, pembangunan bandaraya membantu meningkatkan pendapatan penduduk kawasan sekitar luar bandar, terutamanya apabila mereka diintegrasikan ke dalam jaringan rantaian penawaran. 59. Terdapat banyak lagi sektor pertumbuhan strategik, di mana Malaysia berpotensi untuk berkembang. Kita mempunyai kekuatan di dalam industri IT. Industri kreatif ± kepakaran kita dalam muzik, filem, kesenian dan budaya ± boleh menjadi sektor yang penting untuk Malaysia pada masa hadapan. Dengan asas yang kukuh dalam kepakaran di bidang perubatan, saintifik dan pembuatan, kita boleh menjadi pusat serantau untuk sektor bioteknologi dan sains hayat yang berkembang pesat. 60. Oleh yang demikian, saya menyeru agar syarikat, pelabur dan usahawan Malaysia untuk merebut peluang yang ada serta menjadi juara serantau malah di peringkat global. Kita perlu mewujudkan polisi intervensi bersama untuk menjadikan ini satu realiti. Syarikat yang menunjukkan inovasi dan berpandangan jauh dalam membentuk dan mencergaskan semula aktiviti mereka akan mempunyai prospek cerah untuk menjadi peneraju dunia pada masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, KERJASAMA AWAM-SWASTA
15

61. Sekiranya Malaysia ingin mencapai matlamatnya, kita harus membina hubungan strategik, kuat dan teguh serta dipacu pasaran berasaskan permintaan yang menghubungkan sektor pertumbuhan kepada MEB. Saya telah menyentuh beberapa strategi yang saya percaya kita perlu, termasuk pemodenan sistem pendidikan ke arah melahirkan tenaga kerja bertaraf dunia; pembaharuan fiskal berhemat yang membawa lebih banyak keseimbangan kepada rangka kerja hasil dan perbelanjaan; serta langkah mesra pasaran yang berkesan bagi memastikan seluruh rakyat Malaysia mendapat manfaat daripada pendekatan baru ini. 62. Namun begitu, asas kepada semua strategi ini ialah kefahaman yang baru dan jelas mengenai peranan perniagaan dan Kerajaan. Pada masa yang sama, Kerajaan hanya bertindak sebagai pemangkin dalam mencapai kekayaan. Kita berperanan untuk memastikan kestabilan, keterbukaan dan kesaksamaan dalam persekitaran selamat yang menggalakkan, dan tidak menggugat atau menghalang pertumbuhan. Persaingan harus digalakkan bagi mewujudkan pasaran yang dinamik serta efisien dan sekiranya perlu, sokongan daripada sektor awam akan diberikan. Dalam tempoh 18 bulan yang lalu, kita telah melihat dengan jelas keperluan, di mana Kerajaan harus berwaspada di dalam menjamin kestabilan ekonomi apabila berlaku kegagalan pasaran. 63. Saya mendapati di dalam dewan ini beberapa bakat sektor swasta adalah antara yang terbaik di dunia. Anda adalah peneraju kepada penciptaan kekayaan dan pertumbuhan. Kita akan melindungi kepentingan ekonomi dan seluruh rakyat Malaysia secara aktif, tetapi kita juga mahukan kepakaran dan pelaburan daripada sektor swasta untuk terus berkembang. Sekali lagi, untuk berjaya dalam konteks ekonomi yang berbeza, kita perlu melihat untuk melaksanakan sesuatu dengan cara berlainan. 64. Satu daripada perubahan ini ialah dengan menggunakan pendekatan baru yang meluaskan peranan pasaran modal di bawah MEB. Malaysia tidak akan berjaya, meskipun dalam sektor utama kita, sekiranya kita kekal di takuk lama. Pencetus pertumbuhan membawa maksud memupuk inovasi, berani mengambil risiko dan kreatif dalam pembangunan produk atau perkhidmatan baru. 65. Sehubungan itu, bagi memudahkan pelaksanaan MEB, menyokong inovasi sektor swasta dan merangsang pembiayaan dalam perkhidmatan yang berisiko tinggi serta sektor berasaskan pengetahuan yang penting untuk masa depan Malaysia, saya ingin melihat peluasan peranan pasaran modal, berkembang daripada model pemerolehan dana kepada model berasaskan kecairan dan kepelbagaian risiko bagi menggalakkan

16

usahawan dan pelabur untuk menjadi sebahagian daripada masa hadapan ekonomi Malaysia yang cerah. 66. Pembangunan dalam pasaran modal akan terus diperkukuh di dalam Pelan Induk Pasaran Modal Kedua yang pada masa ini sedang dirangka oleh Suruhanjaya Sekuriti. Saya juga melihat kerancakan industri pasaran modal seperti sektor pengurusan dana, modal teroka dan ekuiti swasta sebagai penentu penting dalam usaha kita untuk mencapai ekonomi berpendapatan dan berkemahiran tinggi bagi masa hadapan. 67. Sehubungan itu, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) pada masa ini menguasai pasaran ekuiti dan bon tempatan sehingga 50 peratus daripada volum harian Bursa yang diwakili oleh perdagangan berkaitan KWSP, yang mana situasi ini tidak sihat untuk pasaran mahupun KWSP. Pada hari ini, saya mengumumkan bahawa KWSP dibenarkan untuk melabur lebih banyak aset di luar negara, dan ini membolehkan KWSP mempelbagaikan portfolio dan memberikan lebih banyak ruang domestik untuk penyertaan baru. Pada masa ini, KWSP mempunyai 6 peratus aset pelaburan luar pesisir pantai dan jumlah ini akan meningkat secara ketara. KWSP juga akan meningkatkan pelaburan langsung di dalam ekonomi benar Malaysia, sebagai alternatif kepada pasaran pelaburan seperti penglibatan dalam sektor penjagaan kesihatan, komoditi, harta tanah dan pelaburan jangka masa panjang yang lain dengan memenuhi keperluan KWSP untuk melindungi nilai pulangan benar ke atas asetnya. 68. Dari segi institusi, Lembaga Kemajuan Industri Malaysia (MIDA) merupakan agensi utama Kerajaan yang bertanggungjawab untuk mempromosi serta memudahkan pelaburan dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan di Malaysia. MIDA memainkan peranan penting di dalam transformasi negara di bawah pelbagai fasa pembangunan industri sepanjang tempoh empat dekad yang lalu. MIDA juga telah muncul sebagai institusi yang diiktiraf di kalangan pelabur asing dan domestik. Walau bagaimanapun, masanya telah tiba untuk membuat perubahan drastik bagi menjadikan MIDA sebuah agensi promosi pelaburan yang lebih efektif. 69. Saya dengan ini mengumumkan bahawa MIDA akan dikorporatkan untuk memberikannya lebih fleksibiliti untuk menarik dan mengekalkan tenaga kerja serta bakat yang diperlukan untuk menjadi sebuah agensi promosi pelaburan yang berdaya saing di peringkat antarabangsa. Kerajaan juga telah bersetuju untuk memperkasa MIDA dengan kuasa yang diperlukan untuk berunding secara terus dengan pelabur untuk projek yang disasarkan. Selain itu, MIDA akan dilantik sebagai agensi pusat promosi pelaburan untuk sektor pembuatan dan perkhidmatan, kecuali perkhidmatan utiliti dan kewangan, bagi meningkatkan koordinasi dan kepaduan antara pelbagai badan promosi pelaburan di negara ini. Perubahan ini akan membolehkan MIDA untuk
17

meluluskan insentif secara real time dan bertindak dengan lebih pantas untuk menjalin hubungan yang lebih efektif dengan pelabur. Oleh itu, MIDA akan dinamakan sebagai Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia dengan mengekalkan akronim, MIDA, yang merupakan satu jenama yang telah terkenal. 70. Sebagai tambahan kepada pembaharuan penting institusi, saya percaya, kita juga hendaklah memastikan keseimbangan yang wajar antara Kerajaan, Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLCs) dan sektor swasta di dalam ekonomi sebagai sebahagian daripada MEB. Sebelum krisis kewangan Asia, sumbangan sektor swasta kepada KDNK jelas mengatasi sumbangan sektor awam. Sebaliknya, dalam dekad pertama alaf baru ini, keadaan ini telah berubah. Suntikan fiskal yang bermula sebagai kitaran keperluan telah menjadi satu pergantungan dan mewujudkan keadaan yang tidak mapan. 71. Saya telah menyentuh beberapa prinsip utama yang akan menjadi asas kepada penentukuran (recalibration) hubungan sektor awam-swasta; transformasi Kerajaan untuk mengurangkan birokrasi dan memfokus kepada penciptaan persekitaran penggerak pertumbuhan; galakan dan insentif untuk merangsang inovasi dan produktiviti sektor swasta; fokus terhadap sektor berasaskan pengetahuan strategik untuk pertumbuhan jangka panjang; dan juga pengiktirafan terhadap kepentingan untuk merebut peluang di peringkat pasaran serantau dan global yang akan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Tuan-tuan dan puan-puan, 72. Dalam majlis yang sama tahun lalu, saya telah menggariskan strategi untuk melihat GLCs bagi melepaskan pegangan aset bukan teras; memangkin dan membangunkan ekosistem sektor teras mereka; dan bersaing secara adil dengan sektor swasta. Mengenai prinsip ketiga, saya telah mengumumkan bahawa syarikat pelaburan berkaitan Kerajaan dibenarkan untuk melepaskan pegangan aset bukan teras dan/atau aset yang tidak kompetitif. 73. Hari ini saya ingin mengumumkan beberapa langkah lanjut yang dapat meningkatkan peluang sektor swasta di samping mengeratkan perhubungan di antara sektor awam dan swasta. 74. Melangkah ke hadapan, saya ingin melihat GLCs dan agensi milik Kerajaan menjalin kerjasama strategik dengan sumber modal swasta di Malaysia dalam membantu bakal pelabur supaya lebih maklum mengenai order book Kerajaan dan membina kompetensi nasional. Kerjasama ini adalah penting, bukan sahaja ke arah meningkatkan strategi peluasan serantau (regionalisation) syarikat-syarikat Malaysia
18

mengambil kira saiz pasaran domestik, malahan untuk memastikan sumber modal tersedia dan boleh digunakan dengan segera. Di samping itu, peluang untuk mewujudkan usaha sama dengan pelabur dari pelbagai bidang termasuklah pelabur runcit, dan dana mutual tempatan dan luar negara kekal terbuka. Sekiranya ini berjaya dilaksanakan dalam skala yang besar, kerjasama ini dapat menjadi pemangkin kepada satu bentuk kerjasama awam-swasta yang unik. Kita sudah mempunyai beberapa inisiatif menuju ke arah ini. Contohnya termasuk penswastaan Astro dan kerjasama di antara Malakoff dan Tenaga Nasional di dalam projek utiliti di Arab Saudi. 75. Kita sudah menunjukkan perkembangan di dalam bidang pelupusan aset bukan teras dan dalam masa sembilan bulan yang lepas, Khazanah telah melepaskan pegangan yang ketara dalam Tenaga Nasional, Malaysia Airports dan PLUS dengan tujuan untuk meningkatkan kecairan saham ini. Namun demikian, lebih banyak perkembangan di sektor ini perlu dilakukan. 76. Kita akan melupuskan aset bukan teras dan aset tidak kompetitif dalam bidang di mana pemegang saham strategik yang baru mempunyai potensi untuk meningkatkan pewujudan nilai, berbanding sekiranya mereka terus berada di dalam pegangan Kerajaan. Sudah tentu, kita perlu memastikan pelupusan ini melepasi penilaian yang ketat demi kepentingan awam. 77. Proses telus akan dilaksanakan bagi memastikan pembida yang berpotensi daripada sektor swasta memenuhi kriteria minimum, termasuklah dari segi kedudukan kewangan, rekod di dalam pengembangan perniagaan dan kecemerlangan pengurusan, serta tawaran mereka untuk membantu pembangunan Bumiputera dan menjayakan gagasan 1Malaysia. Pembida hendaklah menunjukkan penyampaian yang melebihi tanda aras inovasi dan penciptaan nilai, serta menyokong matlamat MEB iaitu berpendapatan tinggi, keterangkuman dan kemampanan. Bagi membangunkan proses ini, saya mencadangkan satu panel penilai yang terdiri daripada ahli kewangan profesional, pakar industri antarabangsa dan pegawai kanan Kerajaan dilantik untuk menilai bidaan sektor swasta bagi aset-aset GLCs. 78. Memandangkan betapa pentingnya prestasi sektor awam dan swasta perlu ditingkatkan, kita perlulah berwaspada bagi memastikan pindahan aset GLCs kepada sektor swasta tidak mengabaikan matlamat pembaharuan dan penyampaian sektor awam atau pelupusan aset yang menjejaskan kepentingan awam. Dalam masa yang tertentu, ini termasuklah mengekalkan pengurusan utama dan mengelakkan pemberhentian pekerja secara tanpa rela. Pada masa yang sama, saya sedar akan kepentingan untuk mengkaji semula tarif dan insentif sedia ada yang disediakan kepada

19

GLCs jika kita ingin menarik pelaburan swasta dan, untuk itu, saya mencadangkan sebarang kajian semula berkaitan hal ini dibawa ke Kabinet. 79. Dengan garis panduan dan prinsip strategik yang jelas, saya yakin momentum perjalanan transformasi GLCs akan dapat terus dikekalkan, dan saya mengumumkan bahawa Khazanah telah memutuskan untuk melupuskan 32 peratus pegangan dalam Pos Malaysia melalui dua peringkat proses pelupusan strategik. Di peringkat pertama yang bermula serta-merta, kaedah urus tadbir korporat dan kawal seliaan yang sesuai akan dipatuhi. Perbincangan menyeluruh dengan pelbagai pihak berkepentingan akan dilaksanakan. Pos Malaysia akan membuat persediaan untuk pelupusan strategik dengan mengambil kira pelbagai aspek persekitaran perniagaannya termasuk struktur kawal seliaan, penggunaan tanah Kerajaan dan kedudukan serta kebajikan pekerja. Isu berlanjutan mengenai pendapatan rendah sebilangan staf termasuk posmen juga akan dikaji semula. Bagi memastikan kepentingan kedua-dua sektor awam dan komersial adalah seimbang, Kerajaan akan melaksanakan kajian terperinci dan mengemaskini rangka kawal selia sistem pos. Di peringkat kedua, Khazanah akan menggariskan proses bidaan dan penilaian untuk memilih pemegang saham baru dengan tahap keusahawanan yang tinggi bagi memodenkan Pos Malaysia. Maklumat lanjut berkaitan hal ini akan diumumkan. 80. Bagi mempromosikan pelaburan ekonomi ke tahap yang lebih tinggi, beberapa lot tanah di Jalan Stonor, Jalan Ampang, Jalan Lidcol, Kuala Lumpur, telah dikenal pasti untuk ditender dan dibangunkan oleh sektor swasta. Aset ini, jika tidak dibangunkan, adalah satu pembaziran dan meningkatkan kos penyelenggaraan kepada Kerajaan. Inisiatif ini akan menjadi permulaan yang baik untuk lebih banyak penjualan dan usahasama antara sektor awam dan swasta dalam pembangunan harta tanah. Dalam hal ini, sukacita saya maklumkan Kerajaan dan KWSP akan membentuk satu kerjasama bagi membangunkan 3,000 ekar tanah di Sungai Buloh sebagai hab baru bagi Lembah Klang. Ini akan membawa kepada pelaburan baru yang melebihi RM5 bilion yang akan memberikan kesan segera kepada pertumbuhan ekonomi domestik, dengan potensi yang besar kepada sektor swasta untuk turut sama terlibat dengan lebih aktif. 81. Saya juga ingin berkongsi dengan anda sekarang, bahawa Kerajaan secara beransur-ansur akan mengurangkan peranannya dalam aktiviti-aktiviti persaingan secara langsung dengan sektor swasta. Kita telah menyemak semula beberapa buah syarikat di bawah Kementerian Kewangan Diperbadankan dan agensi-agensi lain, dan saya ingin memaklumkan, kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah penswastaan untuk Percetakan Nasional Malaysia Berhad, CTRM Aero Composites Sdn Bhd, Nine Bio Sdn Bhd dan Innobio Sdn Bhd serta beberapa lagi syarikat dalam
20

pertimbangan. 82. Selain itu, Petronas telah pun mengenal pasti dua subsidiari yang mempunyai prestasi baik akan disenaraikan pada tahun ini. Matlamat inisiatif ini adalah untuk mengurangkan penglibatan Kerajaan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam aktiviti perniagaan yang akan menjadi lebih cekap sekiranya dijalankan oleh sektor swasta dan memberi isyarat jelas komitmen menggalakkan persaingan dalam ekonomi, mengambil risiko dan merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang akan memberi manfaat kepada semua warga Malaysia. 83. Seperti yang saya tegaskan tadi, kita tidak mampu untuk berpatah balik kepada cara lama. Cabaran yang kita hadapi sekarang memerlukan kita untuk menilai semula dengan segera cara kita melakukan sesuatu. Institusi, pendekatan dan sistem yang telah berjaya sebelum ini mungkin perlu diubahsuai mengikut perubahan landskap global. 84. Pengumuman yang dibuat pada hari ini, mengenai pelupusan baru, usaha sama sektor awam dan swasta, serta pembaharuan mengenai proses Kerajaan untuk menjana pertumbuhan ± mencerminkan komitmen Kerajaan untuk memperbaharui dan menempatkan negara kita, guna tenaga kita, syarikat kita dan generasi masa depan untuk berdepan cabaran ekonomi global yang kompetitif. Tuan-tuan dan puan-puan, PENUTUP 85. Pada hari-hari pertama sebagai Perdana Menteri, saya mengatakan bahawa Malaysia mesti bersedia untuk berubah. Kita tiada pilihan, selain daripada bergerak ke hadapan dan menjadi negara berpendapatan tinggi dengan pertumbuhan yang mapan dan menyeluruh. Perubahan ini tentunya menyakitkan dan jalan pintas pastinya menarik. Namun, kita tidak boleh hanya mencari kemenangan mudah. Ia pasti perjalanan yang membawa kesukaran masa pendek, tetapi berbaloi dalam mewujudkan masa depan Malaysia yang lebih kukuh. Kita memerlukan µdorongan kuat¶ yang mapan dan konsisten supaya perubahan besar hari ini menghasilkan arus momentum yang semakin kuat dan membantu mencapai matlamat kita. 86. Maka, ini adalah detik penentuan bagi Malaysia. Sedang kita pulih dari kemelesetan ekonomi, adakah kita akan mempunyai kekuatan dan wawasan untuk memburu agenda perubahan yang hebat lagi mencabar, tetapi amat perlu demi masa depan negara kita? Jawapan kita ialah dengan mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi, memberikan
21

anak-anak kita peluang pendidikan yang terbaik, serta menarik pelaburan berkualiti tinggi, yang akan menjadi tema pendorong perhimpunan penting ini. 87. Di persimpangan yang genting ini, di mana kita mengimbangkan sejarah negara dengan masa hadapannya, saya percaya kita ada kekuatan untuk mencapai cita-cita Malaysia. 88. Namun begitu, ia adalah lebih besar daripada cita-cita ekonomi negara kita. Ini adalah tentang kehidupan yang lebih besar peluangnya untuk generasi masa hadapan. Ini adalah tentang membuka mata keluarga berpendapatan rendah untuk membantu mereka keluar dari kemelut kemiskinan. Ini adalah tentang lapisan masyarakat kita di mana setiap daripada kita mempunyai peluang dan tanggungjawab. Ia mengenai meletakkan Malaysia di barisan hadapan ekonomi berpendapatan tinggi supaya kita dapat berdiri sama tinggi dengan negara maju lain. Saya yakin ± dengan sokongan anda ± bahawasanya kita akan memilih jalan yang betul, bergerak ke hadapan dan bukannya mundur, dan membina Malaysia yang lebih saksama, kukuh dan dinamik untuk dekad yang mendatang. Saya menyeru anda berganding bahu dengan saya dalam perjalanan bersejarah ini untuk membina kemakmuran dan masa depan baru demi 1Malaysia. Berita Harian Online, 30 Mac 2010 FULL TEXT OF PM'S SPEECH AT LAUNCH OF NEM Here is the full text of the speech by Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak during the launch of the New Economic Model on March 30, 2010. INTRODUCTION 1. Thank you for that very kind introduction. I want to say how delighted I am to be here with you today. Business leaders and investors are crucial to the health of Malaysia¶s economy - and our society. I want to thank you for the work you do, the contribution you make, and your involvement in the important discussions being held here over the coming days. 2. The theme of Invest Malaysia 2010, µPowering Global Excellence¶, is a fitting one given the forward looking nature of Bursa Malaysia and the aspirations we share for our nation and our businesses. It is also precisely what I want to talk about with you today. In a new year, in a new context, in a world emerging from recession, we are focused on:

22

- How to ensure a sustainable and robust recovery in the short and medium term - Enhancing Malaysia¶s competitiveness - Sparking private investments and growth - Putting the country on a trajectory to achieve high income levels - Building an innovative economy and - Bold transformation and economic reforms to modernize our economic model for the future. 3. Such an ambitious agenda may have seemed rather idealistic 12 months ago. When we gathered here last year, the economic context was very different. The world was in the depths of the first truly global recession. Over twenty million jobs were lost. Trillions of dollars of wealth evaporated. Economies around the world faced GDP contraction. Industrial production and capital investment fell dramatically. 4. We were all happy to welcome 2010. But, while Malaysia felt the impact of this recession, I believe we weathered the storm and made progress against the odds. We refused to be passive bystanders as the downturn swept across Asia, and instead acted decisively and swiftly. 5. We injected RM67 billion of stimulus funding, and found the balance in our budget between investments our nation needs and belt-tightening required to reduce our deficit. We introduced a range of incentives and service-sector liberalisation initiatives that are opening Malaysia to high quality investment opportunities in key economic sectors. 6. We are now beginning to see the results of these actions. Fourth quarter 2009 GDP figures indicated growth of a higher-than-expected 4.5 percent. Stimulus packages are driving hundreds of job-creating infrastructure projects. Exports have rebounded, and quality foreign investments are flowing into Malaysia. The fiscal deficit is forecast to fall from 7 percent to 5.6 percent in 2010. The Industrial Production Index rebounded strongly to a 12.7 percent growth in January 2010. Total exports rose 37 percent to RM52 billion and imports increased by 31 percent to RM40 billion. 7. Positive private sector activity is also a deeply encouraging sign of recovery. CocaCola has announced a 1 billion Ringgit investment that could create up to 2,000 to 3,000 jobs in Malaysia. Maxis¶ multi-billion dollar IPO is the largest ever in Southeast Asia and represents the sort of entrepreneurial vision that I see every day in our Malaysian companies. JCY Berhad is also a proud example of a positive private sector activity that started small and now produces 25 percent of the world hard disc drives. Moving forward there will be more divestment of government holdings, capital can be
23

raised, innovation can flourish, and wealth can be created in ways that benefit the wider Malaysian economy. 8. The global economy has not fully rebounded from the shockwaves of the past two years. No country - including ours - can be immune from the effects. But I can tell you today that Malaysia¶s economic recovery is on track. The decisions of this government and the vision of a dynamic private sector - have helped lay a foundation for the next stage of Malaysia¶s economic development. Ladies and gentlemen, CHALLENGES WE FACE 9. But, we have so much farther to travel on our national journey. As a government and as Prime Minister - our aspirations for Malaysia and the Malaysian people go far beyond guiding our nation through a recovery. Indeed, the work we have done over the past year will be wasted if we simply retreat back to the status quo. That is unacceptable to me. I pledge this: we will work tirelessly to develop and implement the economic reforms that our nation needs to grow, our businesses need to succeed and above all, for our people to prosper. 10. The world economy - both before and especially since the financial crisis - has changed significantly. Policies which in the past led to high levels of growth and helped reduce hard core poverty will no longer be enough to raise income levels and create the high-value economy we want to see. We cannot depend solely on new capital to fuel growth. Rather we must use it more effectively to increase productivity, stimulate innovation and enhance the skills of the Malaysian workforce. We risk losing our competitive edge altogether if we do not act quickly to address structural barriers to growth that stand in the way of an effective response to the changing economic environment. 11. We can no longer rely on just a few sectors of the economy to drive our growth. We must diversify and provide incentives in new strategic industries where our nation has expertise, strength and potential for even greater success. As we expand into these areas, we should also consider the value that we can gain from the competencies of the Malaysian workforce - those living here and Malaysians abroad. They - with the support of foreign talent where appropriate ± can provide the brainpower, the intellectual capital and skills to help us realize our goals more meaningfully. I invite Malaysians who have left our shores to look home once again and to participate in this transformation process to realize Malaysia¶s full potential. 12. Our education system must continue to be re-evaluated and improved to create the workforce of the future, with a commitment to merit-based programmes. These will
24

reward excellence and nurture talented graduates who excel in strategic and creative thinking, and entrepreneurial and leadership skills that will drive success in the decades ahead. 13. We need a government that enables and empowers the private sector. This means re-shaping and energizing the public sector to be more responsive and accountable to the needs of private citizens and businesses. 14. We must also recognize that some policies, which served a purpose in a previous era, may now be impediments to success, distorting the market and putting us at a competitive disadvantage. For instance, the government is consulting on a series of fiscal reforms that will reassess the subsidy system that exists in Malaysia and broaden our revenue-raising base through the proposed introduction of a goods and services tax. They will bring Malaysia in line with international norms and reduce an unsustainable reliance on a small number of industries, businesses and taxpayers. These are essential, common sense reforms that will allow us to move forward together as a nation, while ensuring that we enhance and strengthen safety net programs that support the welfare of Malaysia¶s most vulnerable citizens. 15. Cumulatively, these deficiencies go a long way in explaining why Malaysia¶s private investment has not recovered to pre-Asian crisis levels and - as you know - pose a threat to our long-term position as a home for international and domestic investment. 16. Addressing these issues is not just about having a clear vision and the right policies. It¶s also about having a determined political will, effective execution and the full support of the Rakyat. Do we have the courage and boldness to rise out of the middle income trap? I believe we need to build a national consensus on this issue. Because growth is beginning to revive, some are questioning the need for urgency to break the habits of the past. There are now calls to protect the status quo. Do not be fooled. We need a new way of doing things. While the recovery has begun, we must act now to position Malaysia for the future. And this is the choice we now face: To rise out of the ³middleincome´ trap that will be a precarious position for any nation in the new global economy; or to stick to what we know, and what is comfortable, by hoping the world will adapt to us. Our choice, and the job of the government, is to pursue economic policies that succeed in the knowledge industries of the future, with high-wage jobs and prosperity that can be shared by all. Ladies and gentlemen, NEAC REPORT 17. Today, we take an important next step in that journey. The backbone of our longterm policy agenda will be a new economic model ± which will be integrated into the
25

10th Malaysia Plan and with a longer-term vision that will be delivered through the 11th Malaysia Plan. These can transform the Malaysian economy to become one with high incomes and quality growth over the next decade. 18. The New Economic Model is a vital part of the Malaysia we are building, the structure that will serve our people for the future. As a metaphor, think of a house under the Malaysian sun. We need a roof ± an overarching philosophy that encompasses all parts of the building. In our case, 1Malaysia is the roof that we gather under. The Government Transformation Program ± a programme of delivery on six key areas ± is one pillar of this home. A second pillar is the Economic Transformation Plan that will deliver the New Economic Model. And the floor, the basis where all Malaysians will move forward are the 10th and 11th Malaysian Plans. 19. In the months after I became Prime Minister, I set up an independent National Economic Advisory Council, and tasked it with a thorough review of Malaysia¶s economy. I asked it to make bold, yet practical, recommendations for a new economic model to transform the Malaysian economy. And I can announce today that I have received the NEAC report. 20. The Report details in a frank manner, the state of the nation¶s economy ± its strengths and its shortcomings - and assesses the current policies and potential areas of future focus for Malaysia. It is a comprehensive and insightful analysis. I want to take this opportunity to publicly thank the Chairman of the National Economic Advisory Council, Senator Tan Sri Amirsham A Aziz, the members of the NEAC and the Secretariat team. Their work and service to the nation deserves not only our recognition, but our appreciation. 21. Today, I and the cabinet - with the counsel of NEAC - will begin our detailed deliberations on how we move forward from here, particularly as we move from this report to a roadmap for the future. But this cannot be an old-style political debate. The new economic model has wide-ranging implications for the people of Malaysia, and we cannot afford to bypass their views on this matter. Like investors, this government accords high marks for transparency. Whether in the budget or the recent Government Transformation Programme, where thousands of public citizens were involved in the process, I have instructed that this report be published and made available to the general public to gather their input and provide them with an opportunity to be part of the decision-making process over the coming months. It is only through consultation with the Rakyat and all the other stakeholders that we can achieve a strong, convincing and effective plan to implement our New Economic Model. 22. I have made clear on many previous occasions that the era of ³government knows best´ is over. The Rakyat - and groups such as business leaders and investors - want
26

and deserve input into the policy making process. We must develop a more consultative approach to engaging our most important stakeholders. Only through such a process can we broaden our viewpoints, challenge conventional wisdom, and help build transparent and open consensus for the right way forward. This is the path we will follow. People will come first. Ladies and gentlemen, NEM PRINCIPLES 23. As this consultation moves forward, I want to set out three principles that I believe should guide our nation¶s thinking and the development of a New Economic Model. I want ± as Tan Sri Amirsham has outlined ± for all of us to visualize the impact of the NEM by standing in the future and envisioning what the NEM should mean to each of us as an individual and as a business. 24. Three principles emerged clearly from the NEAC report ± firstly, high income, secondly, sustainability and thirdly, inclusiveness. These three principles will drive our economic progress for us to become a fully developed nation; a competitive economy strategically positioned in the regional and global economic landscape, environmentally sustainable and a quality of life that is all inclusive and encompassing. 25. We should ask ourselves this fundamental question: Will the New Economic Model create High Income jobs where the Rakyat benefit from a competitive economy, and a better way of life? This is the raison d¶être of the New Economic Model. We want to see a Malaysia that makes a quantum leap from the current 7,000 U.S. dollars per capita annual income to 15,000 U.S. dollars in ten years as stated in the NEAC Report. The new economic model must be built from here. It will be no easy task, but the rewards will be great if we make this transformation . The challenge is how will we do it. This means building upon existing sectors and maximizing the potential of new ones through innovation. 26. Creating a high income nation will mean higher wages throughout the economy as growth is derived not only from capital, but from greater productivity through the use of skills and innovation, improved coordination, stronger branding and compliance with international standards and Intellectual Property Rights. In a knowledge economy, investment in new technology, multi skills, innovation and creativity, and increased competency are the drivers of public and private sector performance. We expect investment and competition for the best talent through paying higher wages. Even wages for blue collar workers will be based on them acquiring higher competencies, with their performance more readily benchmarked against international competitors. With more skills, comes greater responsibility, and better, higher paying jobs.
27

27. Among other findings, the NEAC Report highlights that today 80 percent of the workforce have education only up to SPM qualifications, Malaysia¶s equivalent to the Olevels. This is not in line with a high income economy that we aspire to be., We need continuous education ,on-the-job training and re-skilling to benefit from new technologies. And by building a highly skilled workforce where productivity and competitiveness drive growth, the costs of doing business will still be competitive as capital is used more efficiently and with emphasis on quality of workers. This means a reduced dependency on unskilled foreign labour, and greater attention to multi-skilling of employees who can increase productivity. This change will also require that government raise the quality and productivity of its own workforce. I believe we have begun along this path with the Government Transformation Program, amongst others, which will enhance the nation¶s infrastructure and improve access to quality education. 28. Second, the New Economic Model must include a commitment to Sustainability, not only in our economic activities, but in considering the impact of economic development on our environment and precious natural resources. There is little value in pursuing a future based entirely on wealth creation. Pursuing growth that deplete resources and displace communities will have dire consequences for future generations. This is a false and futile choice. We can have a powerful and dynamic economic approach, but one that protects the nation we love for future generations. High and sustained growth and environmental stewardship can and must go hand-inhand. As I stated when setting up the NEAC, simply being richer falls far short of my expectations. Not only do I want the Rakyat to earn better but they must also live better. Raising the quality of life must be an integral part of the New Economic Model. 29. Finally, is the New Economic Model Inclusive? We must recognize the imperative that we harness the potential of all Malaysians, and that all share in the proceeds of increased national prosperity. 30. Inclusiveness is a key prerequisite for fostering a sense of belonging and engagement in the NEM. I want to take a moment here to touch on this issue of an inclusive New Economic Model that will ensure that no one is left out in contributing to and sharing in the creation of wealth as we progress. While perfect equality is in reality impossible to achieve in an open, global economy,an inclusive society will ensure that we can narrow inequalities in our nation, help those who need help most and engage all of Malaysia¶s talents in our effort to build a competitive economic workforce. 31. Reforming our approach to fully meet these new challenges will require a change in our national mindset. In the short-term, there will be entrenched opposition. Some economic sectors may experience adverse effects. The process of change is never easy, and there will be painful moments. But for the long-term strength of our nation, we cannot afford to duck these issues any longer. If we are to truly tackle inequality and
28

become a beacon of progress in our region, we must bring a sense of urgency to reform. Ladies and gentlemen, AFFIRMATIVE ACTION AS PART OF INCLUSIVENESS 32. The New Economy Policy launched about forty years ago with its affirmative action policy has served the nation well , balancing the economic growth strategies of our nation with the need to address structural inequalities and promote social harmony. Poverty has been drastically cut, standing today at around 3.7 percent. As a nation we should be proud of this achievement. It is one that many other multi-racial nations would like to emulate. However, we still have an unacceptably large segment of low-income households in Malaysia. We the Government are now dealing with 21st century problems that require fresh 21st century approaches. 33. The NEAC report sets out an approach to tackling poverty and renewing our affirmative action policies for a new and more competitive economic context. This will be part of the public consultation, but the government feels there is merit in much of this proposal and I want to set out the broad parameters here. 34. Our first priority must be to eradicate poverty, irrespective of race. We cannot have the high income, sustainable and inclusive economy we seek when disparities in income are not addressed. 35. So there will be a renewed affirmative action policy in the New Economic Model, with a focus on raising income levels of all disadvantaged groups. It will focus on the needs of all our people ± those living in the long houses in Sabah and Sarawak and poor rural households in Semenanjung Malaysia (Peninsular Malaysia), who often feel disconnected from the mainstream economic activity. Fishermen. petty traders.and small farmers also fall under this category . Not forgetting the Orang Asli and low income urban dwellers, eeking out a livelihood in tough economic circumstances. The proposal in the NEAC report suggests a focus on the bottom 40 percent of Malaysia¶s income strata ± both individually and regionally. These are the disadvantaged groups where special attention is still required. 36. The ultimate goal - in time - is that no Malaysian lives in poverty, that all get the chance to succeed and share in prosperity. While there are those who struggle on lowincomes and in harsh conditions, we will always provide special support to help lift them out of the poverty trap. 37. The New Economic Policy has been a milestone of our society for decades, a policy I have fully supported and admired. Its original objectives are still relevant, but it is time
29

to review its implementation. We will chase the same goals, but transform the way we do things. Our renewed affirmative action policy, therefore, will be built on four principles: - it must be market friendly, - it must be merit based, - it must be transparent and - it must be needs based. 38. For instance, one important consideration will be developing a competitive and transparent tender process, with set and clear rules for the whole Bumiputera community, made of both Malay and other indigenous groups. This is set out as a common-sense enhancement of our policies for a new economic reality and where Inclusiveness is a key component in our new economic model. In practice, this approach will mean greater support for the Bumiputera, a greater support based on needs, not race. The Bumiputera segment still forms the majority in the vulnerable groups by any measure, and while our new approach will help those on low-incomes from any group, it will still largely benefit the Bumiputera community and at same time provide for the disadvantaged of other communities. 39. In assessing the results, fair distribution must encompass the whole spectrum of measuring wealth such as equity ownership, other financial and non-financial assets, and access to wealth creating opportunities such as long-term concessions and contracts. Even in measuring ownership, it should go beyond equity to include other properties, business assets such as retail, landed properties, commercial building, intellectual property and other services as well as managerial positions. A valuable example would be the redevelopment of Kampung Baru, a holistic opportunity of wealth creation and value enhancement that goes deeper and well beyond equity ownership. I have instructed the NEAC to develop a detailed framework to operationalise this new model of affirmative action based on a transparent and market based mechanism to achieve fair distribution of the benefits of a high-income economy. 40. The NEAC report sets out its view that the previous mechanism that concentrated on target setting should now focus on structured and dedicated capacity building investment that allows the Bumiputera to take advantage of new opportunities in the economy. In addition, fair access and opportunities to retraining, upgrading of skills and ability to gain employment will also be emphasized for all Malaysians. 41. This approach builds on our experience in implementing the affirmative action policy over many years. When they are implemented in a transparent, fair and empowering
30

way they will yield better results. But for too long, the implementation of our affirmative action policies has not reached those who needed them the most. There is a perception that the non Bumiputera have not benefitted from the progress made to date although facts and figures show otherwise. Therefore with the new principles of affirmative action stated earlier, we need to change this perception. We can no longer tolerate practices that support the behavior of rent-seeking and patronage, which have long tarnished the altruistic aims of the New Economic Policy. Inclusiveness, where all Malaysians contribute and benefit from economic growth - must be a fundamental element of any new economic approach. 42. These are the principles I want to see guide this next phase of consultation. Can we build a new model that creates a high wage, sustainable and inclusive economy where together we prosper? I believe we are within striking distance. I believe there is widespread support for it across Malaysia. And I believe - knowing the ingenuity and creativity of the Malaysian people and Malaysian businesses - we can and will make such aspirations our national economic reality. Ladies and gentlemen, FROM PRINCIPLES TO A PLAN 43. The question then becomes: how do we get there? The work of the government and the NEAC is far from over with this initial report. This is a two stage approach. We must now ensure a robust and thorough consultation and then the development of a detailed blueprint or roadmap on how the New Economic Model and accompanying economic reforms are to be implemented. For instance, working groups akin to the labs that drive development of the NKRA Government Transformation Program will be held, made up of participants from both the public and private sectors to drive the strategies behind the new economic model, culminating in a second report that is a detailed transformation roadmap. We will, in effect, develop an Economic Transformation Program to deliver on this new economic model. 44. To achieve this transformation, the NEAC has set out a series of strategic reform initiatives. 45. The eight Strategic Reform Initiatives focus on:1) Re-energising the private sector to lead growth; 2) Developing a quality workforce and reducing dependency on foreign labour; 3) Creating a competitive domestic economy; 4) Strengthening the public sector;
31

5) Putting in place transparent and market friendly affirmative action; 6) Building knowledge base infrastructure; 7) Enhancing the sources of growth; and 8) Ensuring sustainability of growth. 46. All eight initiatives are complementary and cross cutting in their impact over all sectors of the economy. All three goals of the NEM require that we achieve significantly higher growth rates in GDP in the next decade. As such, several of the policies we must pursue relate to the foundational issues, to enable accelerating the growth momentum through a holistic approach to remove all barriers. They emphasize the need for capacity building rather than just nation building as the sustainable way forward. 47. Adding to the NEAC report, what I would like to suggest is to focus our efforts effectively by targeting specific key sectors, or what I would call the National Key Economic Activities (NKEAs). These are the areas where our economy has the potential to thrive as we move into the high income bracket. In the past, the government has played a paternalistic role in recommending and promoting the sources of growth that should be undertaken by the private sector. Yes we need to provide some guidance, but we are aware that the government should not be making investment decisions for the private-sector. 48. Based on the NEAC new approach that the private sector should drive growth, the government needs to enhance its role as the facilitator for industries to flourish. The majority of the initiatives that have been set out deal with all that is imperative to set the economy right ± to remove distortions, barriers and impediments that hinder our economy from progressing up the value chain and to promote healthy competition. Implementing these policies is a pre-condition to successfully tapping new sources of growth. As long as these barriers remain, the growth opportunities in all sectors will not be realized. 49. The NEAC ± with the input from across the private sector ± has identified key sectors that can be leaders in generating high growth rates. Sectors where our nation is competitive, has a wealth of expertise, the opportunity to leverage specialisation and has gained first mover advantages, as well the traditional comparative advantages. There is much work to be done, but the potential upside requires us to place a focus on these key sectors. Ladies and gentlemen,

32

50. Mirroring the process we followed for the Government Transformation Program and its National Key Results Areas, I am committed to undertake a thorough consultation process with all the stakeholders, and ensure the National Key Economic Activities will be selected with the sole criteria of Malaysia¶s best interest. The NEAC will work with PEMANDU to develop the NKEAs. They will consult the Rakyat and all other stakeholders and, when the 10th Malaysia Plan will be unveiled together with the NKEAs, a special Economic Delivery Unit will be established to spearhead the reform process and finalise and implement the NKEAs. There is still a lot of work to be done to identify a successful strategy for execution and the NKEAs to focus on, but, as a mere indication of what may come in the future, let me give you a few examples of the possibilities we are looking at. 51. In the Electrical and Electronic sector, Malaysia can leverage its early mover advantage. Building on a strong foundation, Malaysia¶s future in this sector must be focused not only in manufacturing but in research and development and design, where Malaysian companies are driving innovation rather than simply importing it. Among the measures we must consider incentives for high-value research and support for SMEs supplying larger firms on a larger scale basis. 52. Resource based industries in the palm oil and oil and gas sector continue to be emphasized. In the palm oil sector, strengthening research initiatives should lead to indigenous technology that better meets market demand, such as healthy fats and oils, biofuel from biomass, cosmetics and bio-degradable plastics. 53. In oil and gas, we have one of our nation¶s most visible and valued champions in Petronas. It has built a strong brand internationally, and I believe now we must also help drive growth here in Malaysia with even greater support for local suppliers as it grows. Beyond the core oil and gas sector, however, Malaysia¶s international energy expertise can help companies in this industry and beyond expand internationally by sharing its know-how, partnering on international bids and offering support on a truly global scale. The strength of having a well-developed pool of local talent and companies which are able to compete globally gives us a lead advantage. 54. In services, the tourism sector has not been exploited to its potential. More can be done to attract new markets from Europe and the Americas to complement the markets from the United Kingdom and Asia. We have some of the oldest forests in the world, rich with flora and fauna and diving experiences acclaimed to be unforgettable. Malaysia can lead in providing environmentally sustainable eco-tourism adventures that are much sought after by the advanced markets. We should aim to provide services which will attract high-end tourists who seek exclusiveness and high value services. We must also be creative as we consider new areas of tourism. From medical tourism ± a high-potential growth sector ± to eco-tourism, luxury market tourism and visitors related
33

to our growth as a regional education hub. Malaysia¶s tourism future is bright if we have the vision and creativity to support its diverse growth potential. 55. As an agriculture producing nation that is also heavily reliant on imports of food, there is a strategic need to focus on expansion of the high value agriculture sector. There is potential to create value in rural space through large-scale agriculture, higher yield methods, new technologies, better linkages to the marketplace that will result in greater production and income. We must also promote agro businesses through integrated and modern agriculture practices.. Given that the Bumiputera community is large in rural areas in both Peninsular Malaysia and Sabah and Sarawak, an intensified expansion of modernised agriculture activities can contribute both to higher incomes and to the reduction in income inequality. And to compete globally, we must commit Malaysia¶s agricultural sector to cultivation and processes that meet, and exceed international standards and best practices, as well as marketing on an international scale. 56. Malaysia also has the potential to embrace a leadership role in green technology and develop a niche in high value green industries and services. We have on the ground expertise in complex manufacturing, and are early movers in the region¶s solar and alternative energy sectors. And with recent success in commercialization of natural bio-diversity into high value products which are gaining traction among environmentally conscious consumers, Malaysia can become a green hub all the way along the business development continuum ± from research to design to manufacturing to commercialization, we have the skills and the public sector¶s support. 57. There are many areas that Malaysia can explore to expand the sources of growth. I would like to mention another example--the financial services industry, which is both a growth sector as well as an enabler to growth of other sectors. Its growth potential is seen in Islamic financial services, as well as in the derivatives for risk management by local and regional players. Malaysia is now a world leader in Islamic finance, capital market and the takaful industries. We see the potential to become a hub for integrated Islamic financial services. For instance, Bank Negara Malaysia is currently finalizing the establishment of a physical Islamic financial centre and the imminent approval of two mega Islamic banks licences. 58. Competition is no longer only between nations but also between cities. For Malaysia to move into a higher income economy, we must exploit higher returns by adopting strategies to build density, develop clusters and specialize in high value sectors. Recognising this role, cites such as Kuala Lumpur and Johore Baru which includes Iskandar Malaysia must be developed to be more livable and be able to attract talent and be part and parcel of a more comprehensive and integrated urban-rural planning. We must develop stronger clusters that serve as incubators for start up companies,
34

ensure shared services and develop more businesses and university linkages. Evidence shows that development of cities helped raise incomes of surrounding rural areas especially when they are integrated into the supply chain network. 59. There are many more sectors of strategic growth where Malaysia has the potential to flourish. We have strengths in the IT industry. The creative industries ± our music, film, arts and cultural expertise ± can be an important sector in Malaysia¶s future. And with a strong base of medical, scientific and manufacturing expertise, we can be a regional home for the fast-growing biotechnology and life sciences sectors. 60. So I call on Malaysian companies, investors and entrepreneurs - to seize the opportunities before us and become regional and even global champions. We must have concerted policy intervention to turn this into reality. Companies that show innovation and foresight to reshape and revitalize their activities would have unprecedented prospects to be world leaders in the future. Ladies and gentlemen, PUBLIC-PRIVATE COOPERATION 61. If Malaysia is to achieve its goals, we must build a strong, solid and strategically demand driven market that connects sectors of growth to the ambitious goals I have set out for our New Economic Model. I have already touched on many of the strategies I believe we will require, including modernization of our education system to build a world-class workforce; prudent fiscal reforms that bring greater balance to our revenue and expenditure framework; and market-friendly affirmative action designed to ensure that all Malaysians benefit from this new approach. 62. But underlying all of these strategies must be a new and clear understanding of the respective roles of business and the government. The government is an enabler of wealth-creation. Our role is to ensure stability, openness and fairness in a secure environment that facilitates, rather than distorts or hinders, growth. Competition should be promoted to allow dynamic and efficient markets, and where appropriate, public sector support is needed, we should be there to help. We have also seen in the past 18 months - more clearly than ever - the need for governments to be vigilant in safeguarding economic stability when markets fail. 63. I look around this room today and I see some of the finest private sector talent in the world. You are the torchbearers of wealth creation and growth. We will be active in protecting the interests of the Malaysian economy and the Malaysian people, but we want private sector expertise and investment to flourish. Again, to succeed in a different economic context, we need to look at doing things differently.

35

64. One of these changes must be a new approach that expands the role of capital markets under our new economic model. Malaysia will not be successful - even in our key sectors - if we simply maintain the status quo. Sparking growth means cultivating innovation, risk-taking and creativity in development of new products or services. 65. Hence, in order to facilitate Malaysia¶s new economic model, support private sector innovation and to stimulate financing in the higher-risk services and knowledge driven sectors that are critical to Malaysia¶s future, I would like to see an expanded role for our capital markets, evolving from a primarily fundraising model to a liquidity-driven and risk-diversification model that encourages entrepreneurs and investors to be part of Malaysia¶s exciting economic future. 66. The development of our capital markets will be further strengthened in the Second Capital Market Master Plan currently being formulated by the Securities Commission, but I also see the acceleration of capital market industries such as the fund management, venture capital and private equity sectors as a crucial part of our drive to create the high wage, high skill economy of Malaysia¶s future. 67. Related to this issue, the Employees Provident Fund presently dominates local equity and bond markets with up to 50 percent of daily Bursa volume represented by EPF related trades, a situation that is not healthy for the market or for the EPF. Today I can announce that the EPF will be allowed to invest more assets overseas, both diversifying its portfolio and creating more room domestically for new participants. EPF presently has about 6 percent of assets invested offshore and this will increase significantly. EPF will also increase its direct investments in the real economy of Malaysia, as an alternative to market investments ± taking positions in healthcare, commodities, property and other long-term investments that match EPF¶s requirements to protect the real rate of return on its assets. 68. On the institutional front, the Malaysian Industrial Development Authority (MIDA) is the principal Government agency responsible for the promotion and facilitation of investments in the manufacturing and services sectors in Malaysia. MIDA has been instrumental in the nation¶s transformation under different phases of industrial development over the last four decades and has emerged as a well recognised institution among both foreign and domestic investors. However, the time has come for key changes in MIDA in order to make it a more effective investment promotion agency. 69. I am pleased to announce that MIDA will be corporatized to give it the necessary organisational flexibility to attract and retain the manpower and talents it needs in order to be an internationally competitive national investment promotion agency. The Government has also agreed to empower MIDA with the necessary authority to negotiate directly with investors for targeted projects. In addition, MIDA will also be
36

designated as the central investment promotion agency for the manufacturing and services sectors, excluding utilities and financial services, to enhance the coordination and cohesion among the various investment promotion bodies in the country. These changes will enable MIDA to approve incentives in real time and act swiftly to engage investors more effectively. Finally, MIDA will be renamed as the Malaysian Investment Development Authority while maintaining its acronym, MIDA, which is a well known brand name. 70. In addition to this important institutional reform, I believe that we need to look anew at ensuring an appropriate balance between government, GLCs and the private sector in our economy as part of this new economic model. In the years prior to the Asian financial crisis, the private sector contribution to GDP far outstripped that of the public sector, but in the first decade of the new century, the statistics have been reversed. What started as a cyclical necessity of fiscal pump priming has hardened into a dependency and an unsustainable structural condition. 71. I have touched on many of the key principles that will underpin this recalibration of the public-private sector relationship: government reforms to reduce bureaucracy and focus on creating a growth-enabling environment; encouragement and incentives to spur private sector innovation and productivity; a focus on strategic knowledge sectors of long-term growth; and a recognition of the crucial importance that pursuing opportunities in regional and global markets will play in Malaysia¶s growth. Ladies and gentlemen, 72. At this venue last year, I outlined a strategy that would see GLCs proceed to dispose of non-core assets; to catalyse and develop the eco-systems of their core sectors; and, to compete on a level playing field with the private sector. Building upon the third principle, I mentioned that Government Linked Investment Companies (GLICs) should be allowed to divest non-core and/or non-competitive assets. 73. Today I want to announce further steps that will enhance private sector opportunities and appropriately recalibrate the relationship between the public and private sectors. 74. Going forward, I would like to see GLCs and Government holding agencies pursuing strategic collaborations with private sources of capital in Malaysia in order to provide prospective investors with exposure to the government order book and build national competencies. These coalitions will not only drive the regionalization strategy of Malaysian companies which is vital given the size of the domestic market, but also ensure ready pools of capital are in place and available for quick deployment. In addition, the opportunity to form partnerships with a wider range of co-investors
37

including retail investors, local and foreign mutual funds remains open. If successfully implemented on a large scale, these catalytic coalitions could become a unique form of Public Private Partnership. We already have initiatives moving in this direction. Examples include the upcoming privatisation of Astro and the partnership between Malakoff and Tenaga Nasional on a utilities project in Saudi Arabia. 75. We have made progress in the area of divesting non-core assets and Khazanah alone has over the course of the last nine months divested significant stakes in Tenaga Nasional, Malaysia Airports and PLUS for the purpose of increasing the liquidity of these counters. But more such progress in this area must be made. 76. We will be pursuing further such divestments of non-core and non competitive assets that operate in areas where new strategic shareholders have the potential to enhance the creation of value, as compared to them being left within the government stable. Of course, we must ensure that any such divestments stand up to rigorous checks to ensure that they are in the public interest. 77. A transparent process will be implemented to ensure that potential private sector bidders meet a minimum set of criteria, including financial standing, track record in business expansion and management excellence, and that their proposals help grow the Bumiputera and 1Malaysia causes. The bidders will have to demonstrate delivery against set benchmarks of innovation and value creation, and support the goals of the New Economic Model ± high wages, inclusiveness and sustainability. To develop these processes, I propose evaluation panels consisting of financial professionals, international industry experts and senior Government officials be appointed to assess private sector bids for GLC-related assets. 78. And because it is so important that public and private sector performance are each enhanced, we will be vigilant in ensuring that transfer of GLC assets into the private sector does not compromise our goals for public sector reform and delivery, or lead to asset stripping that runs counter to the public interest. For a predetermined period of time, this may include the retention of key management and the prevention of involuntary staff layoffs. Equally, I recognize the importance of reviewing existing tariffs and incentives available to GLCs if we are to attract private sector investment, and I propose that any such reviews are taken up at the Cabinet. 79. With clear guidelines and strategic principles in place, I can say that the journey on GLC transformation continues to maintain its momentum, and I can go further today with the announcement that Khazanah has resolved to divest its controlling 32 percent stake in POS Malaysia through a two-stage strategic divestment process. In the first stage, that begins immediately, proper corporate governance and regulatory processes will be adhered to. A full consultation with the various stakeholders will be undertaken.
38

POS Malaysia will be prepared for the strategic divestment by addressing various aspects of its business environment including its regulatory structure, usage of government controlled land and the position and welfare of its employees. The long outstanding matter of low income of some of the staff including postmen will be reviewed. To ensure both public and commercial interests are balanced, the government will undertake a comprehensive review and update the regulatory framework of the postal system.In stage two, Khazanah will draw up a bidding and evaluation process to select a new and entreprenuerial shareholder to further modernize POS Malaysia. Further details of this exercise will be announced later. 80. To promote higher levels of economic investment, expansion and growth, several parcels of land in Jalan Stonor, Jalan Ampang, Jalan Lidcol, Kuala Lumpur have been identified to be tendered out and developed by the private sector. This asset, if not developed will be wasteful and the Government will incur cost of maintaining it. This initiative will be a good kick-off for more outright sale and joint ventures between the public and private sectors in land development. In this regard, I would like to inform you that Government of Malaysia and the EPF will form a joint-venture to promote the development of 3,000 acres of land in Sungei Buloh into a new hub for the Klang Valley. This will lead to over RM5 billion of new investments being made that will have an immediate effect on domestic growth, with an enormous potential for the private sector to participate in prominently. 81. I can also share with you today that we will gradually reduce public sector involvement in activities that compete directly with the private sector. We have begun a review of a number of companies under Minister of Finance Incorporated and other agencies, and I can inform you that we are considering privatization measures related to, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, CTRM Aero Composites Sdn Bhd, Nine Bio Sdn Bhd and Innobio Sdn Bhd with more under consideration. 82. In addition, Petronas has already identified two sizable subsidiaries with good track records to be listed this year. These initiatives have the goal to reduce the Government¶s presence directly or indirectly in business activities that are best carried out by the private sector and are a clear signal of our commitment to promoting competition in the economy, risk taking and long-term economic growth that benefits all Malaysians. 83. As I have stressed today, we cannot afford to slip back to the status quo. The challenge that stands before us requires an urgent need to review the way things are being done. Institutions, approaches and systems that have worked well in the past may need to be altered to suit the changing global landscape.

39

84. The announcements I have made today ± on new divestments, public and private partnerships, and a renewal of government processes to spark growth ± are a sign of our commitment to reform and position our country, our workforce, our companies and our future generations for the challenges of a competitive global economy. Ladies and gentlemen, CLOSING 85. In my first days as Prime Minister, I said that Malaysia must be open to change. We have no alternative but to move forward and become a high income country with sustainable and inclusive growth. Change can be painful and short-cuts will be tempting. But we cannot seek only the quick wins. This will be a journey that may cause some short-term pain, but will pay off in a stronger Malaysian future. We need to have a sustained and consistent µbig push¶ if the reforms set out today are to gain momentum and help achieve our goals. 86. In this regard, this is a defining moment for Malaysia. As we emerge from a global recession, will we have the courage and the vision to pursue an ambitious agenda for change that can seem daunting, but is essential for our nation¶s future? Our answer is to create high wage jobs, give our children the best educational opportunities, and attract the high quality investment that is the driving theme of this important gathering. 87. At this critical juncture, where we balance our nation¶s history with its future, I believe we do have the courage to meet Malaysia¶s hopes and ambitions. 88. But this is about far more than the economic goals of our nation. This is about the life chances open to future generations. This is about raising the sights of low-income families to help them out of poverty. This is about the very fabric of our society where we each have opportunities and responsibilities. It¶s about placing Malaysia at the forefront of a high-income economy so that we can stand shoulder to shoulder with other fully developed nations. I am confident - with your support - we will choose the right path, move forward, not back, and build a fairer, stronger and dynamic Malaysia for many decades to come. I call upon you to join me in this momentous journey to build a truly prosperous and a new future for 1Malaysia. Thank You. The Star Online ± 30 March 2009

KEYPOINTS OF THE PRIME MINISTER'S SPEECH TUESDAY (30/3/2010):

40

*Petronas has identified two subsidiaries to be listed on Bursa Malaysia * Government and EPF to jointly develop 3,000 acres of land in Sungai Buloh that will produce activities worth RM5bil

Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak speaking at the launch of the New Economic Model (NEM) in Kuala Lumpur on Tuesday.

*Pos Malaysia to get new investor; wages to be improved *Khazanah Holdings to divest its investment in Pos Malaysia after detailed study and review of postal services *EPF will be allowed to invest more money overseas to get better returns *Government to allow private sector investment in GLCs through new coalition of publicprivate sector *MIDA to be corporatised to make it more flexible, empowered to draw in more investment, including offering instant investment incentives. It is to be renamed Malaysian Investment Development Authority *Private sector innovation to be supported *Modernisation of our education to create a world-class workforce is imperative to achieve high income nation status *Special Economic Reform unit will be set up to ensure the successful implementation of the NEM and the choosing of economic activities that will be declared as National Key Economic Activities or the country's economic champions

41

*Government has identified 6 National Key Economic Activities to be the engines of growth to generate high growth rates including oil and gas, electronic and electrical, Tourism, Agriculture and Financial Services *There's a need to change rent-seeking and patronage system that has wracked our old system and the NEM must overcome this *NEM will focus on inclusiveness where all Malaysians of all races will contribute *The NEM aims to take Malaysia to a high income country with per capita income of US$15,000, from the current US$7,000, in 10 years *We will use NEAC report as a roadmap to a new Malaysia but welcome public input to make them part of the decision process *NEM forms the backbone of reform and is vital in the rebuilding of the Malaysian economy *Don't be fooled by calls to protect the status quo. Old ways cannot be continued. We have to break-out of middle income trap *Government relooking at the subsidy system and introduction of GST which are common sense policies that need to be implemented *Najib pledges to carry out the economic reforms needed for businesses to grow and people to prosper *The NEM report by NEAC is 160 pages and warns that Malaysia can fall further behind its neighbour KUALA LUMPUR: Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak announces Tuesday the highly anticipated New Economic Model (NEM) that aims to transform the country into a high-income nation. The NEM is part of the four key thrusts of Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak¶s agenda. The others are the 1Malaysia, People First, Performance Now concept; the Government Transformation Programme (GTP); and the 10th Malaysia Plan (10MP). Najib unveiled the NEM¶s framework at the Bursa Malaysia¶s Invest Malaysia conference on Tuesday.

42

It was at the same function last year that Najib announced various liberalisation measures to make Malaysia more business friendly including the doing away with Foreign Investment Committee requirements. The NEM recommendations were drawn up by the nine-man National Economic Advisory Council, which is headed by former Maybank chief and ex-minister Tan Sri Amirsham A. Aziz. The NEAC was formed on June 1. The framework to be unveiled today is the first part of the NEM. The NEAC is expected to submit the second part of its report on how the model should be implemented after studying all the feedback on the framework from various groups. Najib is expected to elaborate on the targets of the NEM and the pitfalls facing the country if the recommendations are ignored. Besides Amrisham, the members of the council include London School of Economics head of department Dr Danny Quah, finance expert Dr Yukon Huang and the World Bank¶s East Asia chief economist Dr Homi J. Kharas. All three are advisers to the World Bank. Datuk Dr Zainal Aznam Yusof, a distinguished fellow of the Institute for Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia, is also on the council. Joining Zainal from ISIS are current director-general Dr Mahani Zainal Abidin and its former research director Datuk Dr Hamzah Kassim. The other distinguished members are China Bank Regulatory Commission chief adviser Datuk Andrew Sheng and Universiti Sains Malaysia vice-chancellor Professor Tan Sri Dzulkifli Abdul Razak. The sole corporate representative is Datuk Nicholas S. Zefferys, the past president of the American-Malaysia Chamber of Commerce. The Star Online ± 30 March 2009

GOVT TO REFORM EDUCATION SYSTEM TO BOOST TALENT KUALA LUMPUR: The government will review the education system to produce talent needed for an advanced nation and also offer perks to lure home highly-skilled Malaysians and retain global talent to develop a quality workforce.
43

At the same time, it will reduce reliance on cheap unskilled foreign labour by imposing equal labour standards for local and foreign labour and a levy for unskilled foreigners in line with sector needs. These are among measures outlined in Part One of the New Economic Model (NEM) unveiled by Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak Tuesday. The NEM sounds a blunt warning that Malaysia's human capital is reaching a "critical stage" because of a lack of talent development, rapidly rising migration of skilled Malaysians and declining numbers of expatriates coming here. Stressing that people are the most valuable asset in a fiercely competitive globalised world, the NEM says Malaysia must retain and attract talent to compete on a regional and global scale. "Malaysia must be seen by its people and others as a land of equal opportunity to earn a good living and provide a secure, happy life for each individual and the family," it says. It notes that 80% of the local workforce are only educated up to Sijil Pelajaran Malaysia and complaints of inadequate creativity and English proficiency are among the top obstacles faced by companies, according to a study on Malaysia's investment climate. Among the measures proposed by NEM are: * review the education system to shift from rote learning to creative and critical thinking; * increase emphasis on reintroducing technical and vocational training colleges; * enhance English language proficency; * deliver high-quality education within reach of all localities; * upgrade skills of the Malaysian workforce with continuing education and training; * establish a safety net for displaced workers; * formalise international quality standards and skills certification; * allow wage levels to be reflective of skill level; * review existing programmes to attract highly-skilled Malaysians to return home; * offer permanent residence for ex-Malaysians and their families; * centralised oversight of foreign labour and expatriates to enable coherent practice; and
44

* simpler work permit and immigration procedures. The NEM says greater use of foreign talent will increase the demand for Malaysians to upgrade their skills, while the ensuing combination of global and domestic talent will generate higher production and lead to more robust wage raise. "Another barrier that has to be addressed is the regulation of professional associations which prohibit domestic employment of foreign professionals. "This is a critical issue since Malaysia's policies are unusually restrictive compared with other East Asian countries. ³Without substantial inflows of foreign talent, firms do not have the incentive to move up the value chain but still have to cope with wage cost pressures," it says. To remove labour market distortions that hinder wage growth, the NEM suggests the revision of the legislation and institutional framework for hiring and firing practices. Workers, not jobs, should be protected through a stronger safety net and a labour market flexibility should be encouraged while pay rise should be based on productivity and not regulation. - Bernama The Star Online ± 30 March 2009

45

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful