You are on page 1of 1

Sajtóközlemény

A budapesti Civitas Europica Centralis Alapítvány (CEC) és a révkomáromi Selye János Egyetem, a
Nemzetközi Visegrádi Alap által finanszírozott kutatást folytatott 2015-ben, a magyar-szlovák határ mentén
2007 óta létrejött ún. “európai területi társulások” eddigi fejlődéstörténetének összehasonlítása
érdekében.
Az EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation) egy 2006 óta létező uniós jogi eszköz a határon
átnyúló intézményi együttműködések hatékonyságának növelésére. Az EGTC önálló jogi személyiséggel,
saját költségvetéssel és személyzettel rendelkezik, vállalkozói tevékenységet folytathat. A közösségi
jogalapot jelentő 1082/2006/EK rendeletet Magyarország és Szlovákia az elsők között ültette át a hazai
jogrendjébe.
2014 végéig az EU-ban mintegy 50 EGTC nyilvántartásba vételére került sor, ennek kb. egynegyede (!) a
magyar-szlovák határ mentén jött létre. A budapesti Civitas Europica Centralis Alapítvány és a révkomáromi
Selye János Egyetem, a Nemzetközi Visegrádi Alap által finanszírozott, 2015. október végén zárult kutatása
azonban rámutat arra, hogy a magyar-szlovák határ mentén létrejött 13 db EGTC különböző fejlettségi
(„érettségi”) szintet ért el az elmúlt 5-8 évben.
Vannak olyan EGTC-k (Pons Danubii, Arrabona, Ister-Granum), melyek már most meghatározó szereplői a
határtérségek revitalizálását célzó fejlesztéseknek. Másutt (Abaúj-Abaújban, Bodrogközi, NovohradNógrád, Sajó-Rima) az együttműködés még jellemzően az ETE pályázati források “levadászására”
korlátozódik. A megyei szintű EGTC-k (Rába-Duna-Vág, Via Carpatia) hosszú távú életképessége elsősorban
a 2014-2020 közötti Magyarország-Szlovákia ETE program ún. „kisprojekt alapjának” menedzselésére
vonatkozó döntésen múlik. Ezenkívül vannak olyan EGTC-k (Karszt-Bódva, Ung-Tisza-Túr-Sajó, Svinka,
Torysa), melyek már/még nem működnek, a jogszabályi előírásokat sem teljesítik.

Press release
The Civitas Europica Centralis Foundation (CEC) in Budapest and the J. Selye University in Komárno has
carried out a research financed by the International Visegrad Fund in 2015, in order to compare the so-far
development history of the European groupings of territorial cooperation founded since 2007.
The EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation) is an EU legal tool existing since 2006 for
increasing efficiency of cross-border institutional cooperation. EGTC is an independent legal entity having
own budget and staff, and it may pursue entrepreneurial activities. Hungary and Slovakia were among the
forerunners transposing the 1082/2006/EC Regulation as the Community legal basis into their national legal
order.
Until the end of 2014 some 50 EGTCs were registered in the EU, one-quarter (!) of which were established
at the Hungarian-Slovakian border. The research of the Civitas Europica Centralis Foundation in Budapest
and the J. Selye University in Komárno financed by the International Visegrad Fund and closed at the end
of October 2015 points out the 13 EGTCs at the Hungarian-Slovakian border have reached different level of
development (“maturity”) in the last 5-8 years.
There are EGTCs (Pons Danubii, Arrabona, Ister-Granum) that are already significant actors of developments
aiming at the revitalization of border regions. Other (Abaúj-Abaújban, Bodrogközi, Novohrad-Nógrád, SajóRima) cooperation are mainly restricted to “hunting” CBC grants yet. The long-term viability of county-level
EGTCs (Rába-Duna-Vág, Via Carpatia) mainly depends on the decision on the management of the “small
project fund” of the Hungary-Slovakia CBC Programme 2014-2020. In addition, there are EGTCs (KarsztBódva, Ung-Tisza-Túr-Sajó, Svinka, Torysa) which are already/yet not functioning, they do not fulfil the legal
requirements.