You are on page 1of 30

MEDEDELINGEN

Nr 3
April 2007

Nr 3
april 2007
HET AMSTERDAMS LYCEUM
bijzondere school op algemene grondslag

INHOUD
VAN DE RECTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 3 4 5 10 12 14 18 20 21 25 27

GYMNASIUM ATHENEUM HAVO
Rector: R. Schoonveld Spreekuur: na telefonische afspraak Valeriusplein 15 1075 BJ Amsterdam T: 020 5747744 F: 020 6756861 het@amsterdamslyceum.nl

LOKAAL NIEUWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HET AMSTERDAMS LYCEUM 90 JAAR! . . . . . . . . . . . . . . . VOSSENJACHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OVER DE GRENZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DE ARTISTIEKE INTERLYCEALE 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . BRUGKLASTOERNOOI 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EXPOSITIE HANDVAARDIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCHOOL BUITENSCHOOLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.amsterdamslyceum.nl

MEDEDELINGEN
CURSUS 2006-2007 SCHOOLJAAR 90
Redactie R.K.A. Hendriks M.S. Kuyper H.S. Rudolph T.E. van Veen Eindredactie R.K.A. Hendriks Drukwerk F. Vonk Vormgeving + omslagfoto Papyro Drukwerkproducties

BUITEN DE POORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HET AMSTERDAMS LYCEUM MINIWOORDENBOEK . . .

REDACTIONEEL
De foto’s in dit nummer zijn van: H. Besselink, M. Gentis, P. van den Hanenberg, R. Hendriks, J. Rudolph, E. Schmidt. Het volgende nummer van de MEDEDELINGEN verschijnt aan het eind van dit cursusjaar.

1

VAN DE RECTOR
LUSTRUM We hebben een geslaagde lustrumviering achter de rug. Zowel leerlingen als oud-leerlingen konden aan verschillende onderdelen hun hart ophalen en hebben dat ook gedaan. Vier avonden lang was er een grote lustrumtheatershow in de stijl van de film “Cabaret”, waarbij volstrekt uiteenlopende onderdelen elkaar in rap tempo afwisselden, allemaal aan elkaar geregisseerd door Robert Ceelen. Pas in een te laat stadium bleek dat we in plaats van vier wel zes avonden hadden kunnen vullen, gezien de belangstelling van ouders en leerlingen. Ook de andere onderdelen van de lustrumviering trokken veel belangstelling: de vossenjacht, waarbij onderbouwleerlingen verklede docenten moesten herkennen, de sportdag voor de bovenbouw en de kunstworkshops voor de derde klassen liepen allemaal goed. Maar een hoogtepunt was zeker de sponsordag, waarbij alle klassen hun best deden het hoogste bedrag binnen te halen. En de opbrengst was enorm: bij elkaar werd liefst € 42.618,40 bijeen verdiend, een enorme prestatie! Samen met een bedrag van de Algemene Onderwijsbond en een bijdrage van de gemeente Amsterdam komen we op de € 58.000,- die voor de bus nodig blijkt te zijn. Die bus komt er dus, hij zal vanaf juli in de buurt van Fès (Marokko) kinderen naar school brengen, allemaal dankzij onze leerlingen! De oud-leerlingendag is natuurlijk aan de meeste leerlingen en ouders voorbij gegaan, behalve aan de ouders die zelf oudleerling zijn. Op zaterdag 10 februari, de eigenlijke verjaardag van de school, werden ’s ochtends lessen gegeven aan oudleerlingen en daarna vond eerst op school en daarna in het Hilton-hotel een reünie plaats. Ik vond het een bijzondere dag, alleen al omdat ik van vele generaties oud-leerlingen terug zag die ik soms twintig jaar of langer niet gezien had. Bijzonder om te horen wat al die oud-leerlingen inmiddels hebben meegemaakt, zowel leuke als minder leuke dingen. Alleen al daarom denk ik met voldoening terug aan een geslaagde lustrumperiode. HALO SCHOOLKRANT VAN HET JAAR! Op 31 maart is de HALO door een professionele jury uitgeroepen tot beste schoolkrant van 2007. Juryvoorzitter Bert Vuijsje motiveerde de uitslag van de jury als volgt: ‘Het is een evenwichtige schoolkrant met journalistieke ambitie. De artikelen zijn divers en gaan zowel over de school alsover politiek en milieu.’ De prijs bestaat uit een wisselbokaal,
2

€ 2.500,-en de redactie mag een eigen CJP XS maken.De XS is een minimagazine over jongerencultuur en wordt verspreid op 1200 middelbare scholen in een oplage van 200.000. Ik heb zelf onze schoolkrant HALO de afgelopen jaren langzamerhand zien uitgroeien tot een steeds professioneler uitziende “krant”. Natuurlijk: als ik eerlijk ben vond ik ook een enkel artikel wel eens minder geslaagd (een schoolkrant wordt ook niet voor de rector gemaakt), maar daar stond altijd zoveel goeds tegenover dat ik erg blij ben dat de redactie nu eindelijk beloond is voor het vele werk. Gefeliciteerd, redactie! LOTING? Bij de informatieavonden en de open dag is de meest gestelde vraag altijd: “Wordt er bij toelating tot de brugklas geloot?” De afgelopen jaren zei ik dan dat de kans inderdaad bestond dat er te veel aanmeldingen zouden zijn en dat er dan onder toezicht van een notaris geloot zou moeten worden. In de nieuwe situatie, waarin we sinds twee jaar alleen VWO-leerlingen aannemen leek het erg waarschijnlijk dat loting niet meer nodig zou zijn en dat bleek inderdaad het geval. Vandaar dat we dit jaar de vraag beantwoordden met een simpel “nee”. Daarmee trokken we ook een parallel met de afspraak die de zelfstandige gymnasia hebben gemaakt om bij voorrang elkaars leerlingen aan te nemen bij uitloting op een gymnasium, waardoor een soort plaatsingsgarantie ontstond. Je zou kunnen zeggen dat de categorale lycea in de stad nu ook zo’n afspraak hebben gemaakt, alleen… wij zijn wel het enige categorale lyceum in Amsterdam, zelfs in Nederland! Of we volgend jaar ook zonder loting allen kunnen aannemen die aan de criteria voldoen is door de grote belangstelling van dit jaar wel zeer de vraag. EINDEXAMENS De eindexamens staan weer voor de deur en binnenkort zullen de gymzalen vol zitten met zenuwachtige maar hopelijk goed voorbereide leerlingen uit HAVO-5 en VWO-6. Een jaarlijks terugkerend maar daarom niet minder bijzonder moment in het schooljaar. Ik wens alle kandidaten veel succes en ga ervan uit dat ik ze allemaal bij de diploma-uitreiking op het podium zal zien, wanneer ze (opnieuw zenuwachtig) worden toegesproken door hun afdelingsleiders.

AG E N DA
MEI
zaterdag woensdag 28 april - dinsdag 8 9 15:00 uur Meivakantie Uitreiking 3e rapport Tentoonstelling werkstukken CPE tekenen VWO-6 Uitreiking SE-rapporten HAVO-5 en VWO-6 en aansluitend ontvangst van de kandidaten door de ouderraad vrijdag vrijdag dinsdag 11 11 15 20 18.30-22.30 uur Eindexamenkandidaten komen met vragen over SE-rapport bij de heer Van Veen of de heer Volbeda Inlevering strookjes ouderavond Reis naar Trier en Keulen door leerlingen gymnasium-4 Ouderavond Centraal Examen 1e tijdvak Hemelvaart Tweede Pinksterdag maandag 14 - woensdag 16 woensdag 16 - vrijdag 1 juni donderdag 17 - zondag maandag 28 donderdag 10 - woensdag 16 donderdag 10

JUNI
woensdag maandag vrijdag dinsdag 6 11 - vrijdag 15 22 19 - woensdag 20 16.30 uur 16.30 uur 15 10.00 uur Schoolraadsvergadering Schoolexamenperiode SE III Uitslag CE 1e tijdvak Sportdag 1e, 2e en 3e klassen Proefwerkweek 1e, 2e en 3e klassen Centraal Examen 2e tijdvak Uitslag CE 2e tijdvak Diploma-uitreiking VWO Diploma-uitreiking HAVO Inlevering boeken en kluisjessleutels

donderdag 14 maandag 18 - vrijdag woensdag 27 donderdag 28 vrijdag 29 maandag 25 - donderdag 28

JULI
maandag zaterdag 2 11.00-12.00 uur 7 - zondag 26 augustus Bevordering Revisiespreekuur Zomervakantie donderdag 5

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2006-2007
Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie zaterdag 28 april t/m dinsdag 8 mei donderdag 17 mei t/m zondag 20 mei zaterdag 26 mei t/m maandag 28 mei zaterdag 7 juli t/m zondag 26 augustus

3

LOKAAL NIEUWS
“In lokaal XV treed je een andere wereld binnen”
Aldus Leonore Munneke, docente klassieke culturele vorming en Frans, die samen met haar zus Renate dit lokaal omtoverde tot een “mythologisch dompelbad”. De muurschilderingen zijn hier letterlijk bedoeld om de leerlingen af te leiden, dat wil zeggen: ze moeten zich afvragen wat er allemaal is afgebeeld. “Hierdoor kunnen ze zelf hun mythologische kennis toetsen”, meent Leonore “en daarbij hebben we bewust gekozen voor een mengeling van de Metamorphosen van Ovidius, Romeinse fresco’s, de Odyssee van Homeros en mythologische afbeeldingen op Griekse vazen. Daarbinnen is weer gekozen voor onderwerpen, die bij de leeftijd van de leerlingen passen en waarbij vanzelfsprekend liefde en schoonheid een grote rol spelen.” Zo valt je oog bij binnenkomst direct op de tegenover liggende wand met de Primavera, een gewaagd Romeins fresco, aangezien de lieftallige lente van achteren wordt weergegeven, haar hoofd gedraaid en met een elegant gebaar van een zaaier haar gaven uit haar cornucopia rondstrooiend. Op de achterwand van het lokaal is een groot aantal scènes door elkaar geschilderd zoals Odysseus, gelokt door de Sirenen en Icarus, die met zijn vleugels van was op het punt staat naar de zon te vliegen. Op de linkerwand, naast de deur vinden in een prachtig boslandschap twee heftige scènes plaats: Narcissus wordt er voor zijn ontrouw gestraft door verliefd te worden op zijn eigen uiterlijk, weerspiegeld in een meer. Psyche, door hem vernederd, kijkt geïnteresseerd toe. Een paar bomen verder weet Daphne zichzelf in een boom te veranderen en daarmee te ontsnappen aan Apollo, die haar tracht te grijpen… Boven deze prachtige kleurige scènes wordt de wand afgesloten met een fries van vazenschilderingen. Deze silhouetten lenen zich uitstekend voor verfijnde kopieën en hierin zijn de schilderessen dan ook zeer geslaagd. Je ziet er onder andere Achilles en Herakles, die een potje aan het dobbelen zijn en Oidipus die de sfinx om raad vraagt. Het bovenstaande is slechts een greep uit de vele afbeeldingen die het lokaal te bieden heeft, ik zou er als leerling voortdurend naar kijken! JR
4

Het Amsterdams Lyceum 90 jaar!
Of hoe een school die al in 1917 werd opgericht, nog steeds springlevend kan zijn… Dat wij een school zijn van tradities is een vaak gehoorde opmerking. Eigenlijk wordt daarmee bedoeld, dat men erg tevreden is over de gang van zaken! Één van die tradities is de lustrumviering. Om de vijf jaar bruist Het Amsterdams van de activiteiten die een dergelijke viering een zeer feestelijk karakter geven. Dit jaar ging de vlag voor de achttiende keer in top en rond de dies op 10 februari gebeurde er van alles… Vier avonden konden leerlingen, ouders, docenten en belangstellenden genieten van cabaret. Met zang en dans blikten spelers en toeschouwers terug op ons rijk en soms roemrucht verleden. Een nieuwe, maar nu al onmisbare traditie is het via sponsors inzamelen van geld voor een goed doel. Bij de vossenjacht voor de eerste en tweede klassen schoven vaak onherkenbaar vermomde docenten door de Leidsestraat en over het Leidseplein tot groot plezier van de jagers. Er was een sportdag voor de bovenbouw, er was de diesviering op school met lessen van (oud-)docenten voor oud-leerlingen, in het Hilton blikten reünisten van lang geleden deftig terug en op het knallende schoolfeest in de Escape vierde de meer eigentijdse bevolking de verjaardag van Het Amsterdams. En dan volgt aan het eind van het jaar nog een musical! Voor degenen die het allemaal gemist hebben en voor hen die nog een beetje willen nagenieten… Daarna volgde het songfestival door zangeres Laurentien (Laurens Vollenbronck), die in haar beeldige strapless avondtoilet en met zwoele stem het ene na het andere nummer zong. Wat was de “trappelzak boogie” van 1F, geïnspireerd op Wolkenland, goed gedaan en wat waren de pauzes met cocktailbar in schemerlicht gezellig, vooral door films uit de oude doos, die op een groot scherm geprojecteerd waren. Na de eerste pauze was het de beurt aan twee “eeuwige” leerlingen van Het Amsterdams, gespeeld door Arjen Post en Patrick van den Hanenberg, met een terugblik naar de tijd dat Is het al weer vijf jaar geleden dat we zoveel plezier hadden bij het Lustrumtoneel? Kan het nog beter dan toen? Het antwoord is: Ja, het kon nog veel beter en dat werd voor een niet gering deel bereikt door de vorderingen van onze theater- en dansklassen. Dat we met toneel steevast de eerste plaats op de Interlyceale halen wisten we al, maar op deze lustrumavond werden de verschillende nummers wel heel vakkundig aan elkaar gebreid! Sofija Fokeeva (V6B) zat als uitzinnige presentatrice de hele avond volledig in haar rol en wist met ieder “tussen optreden” de lachers op haar hand te krijgen, niet in het minst Het Amsterdams viert weer eens feest Negentig jaar, wat zijn we blij En als we de boel een beetje rekken Zijn wij er met 100 ook als leerling nog bij” “Gunning net gemist, we doen het al een tijd met Schoonveld Een nieuwe rector maken wij waarschijnlijk nog mee Wij zijn goede maatjes met de onderwijsinspectie We blijven nog een tijdje, relaxed en heel tevree je nog eindeloos kon blijven zitten en steeds van niveau kon veranderen: door de komische imitatie van het voorafgaande nummer. Hierbij moet worden opgemerkt dat ook haar “dragers” en mede acteurs er een wervelende wisseling van maakten. Het hele theatercafé speelde zich af op een prachtig, door Fred van Tessel en Tim Vloeimans getimmerd rond toneel. De avond werd geopend door de “productiepoulers” met een enthousiast “Wilkommen”, waarna Charles France en Roel Schoonveld hun openingsnummer zongen als voorheen, geen dag ouder, het spiekbriefje daargelaten!

HET LUSTRUMTHEATER 2006 IN GRAND CAFE CLUB 90

LUSTRUM!

Het Amsterdams Lyceum 90 jaar!
Dit optreden werd gevolgd door een zestal in streepjespakjes gestoken docenten, die met een aan ongeloof grenzende blijheid hun acrobatentoeren lieten zien. Wat zijn ze nog knap en lenig, Tjeerd Volbeda, Tom van Veen, Kees van Mierlo, Alice Drosterij, Simone de Ruijter, Kristel Alkema en Martine Kuyper! Na een mooie dans van zes sexy meisjes was het weer tijd voor de cocktailbar. Hierna moest ondergetekende snel naar de kleedkamer voor haar eigen optreden. Zoals altijd was de sfeer in de kleedkamer erg giechelig en boeiend was de metamorfose van Jennifer Hensen tot een nachtclubzangeres en de mooie miss Mohr tot een zwoele buikdanseres. Na het overtuigend optreden van de Drie Gee Bee band zongen Jennifer Hensen en Patrick van den Hanenberg het prachtige ‘That’s what friends are for’, met op de achtergrond veel ontroerende plaatjes van vriendenparen onder de leerlingen, maar ook vriendenparen onder de docenten, waar velen nogal om moesten lachen (‘where was that for?’) En zo wervelde de avond verder, een optreden van Tom van Veen, die geen zin had om op te staan, een ouderavond scène waarin de ouders te doen kregen met vier gestoorde docenten, het docentenkoor, de Oriëntaalse dans van Loraine, Robert Brel met een chanson over zijn huis in het Noordfranse Aubenton, het OOP met hun gevoelige lied, de geweldige breakdance van de gymnastiekers, Ruud Winkel en Annebijn Leenaars, “Ranking the teachers” met veel jaloerse vrouwen. En dan te bedenken dat dit alles vier avonden achter elkaar voor enthousiaste volle zalen werd opgevoerd! “Je kunt soms veel van Het Amsterdams zeggen”, verzuchtte een ouder na afloop van een voorstelling. “Maar een school die zoiets met zoveel leerlingen en docenten voor elkaar weet te krijgen, geeft veel vertrouwen!” JR Dit jaar gaat de opbrengst van de sponsoractie naar Marokko. In het district Tazzouta in de buurt van de stad Fès hebben kinderen op het platteland grote vervoersproblemen. Het is vrijwel ondoenlijk om zonder hulp naar Sefrou te reizen om daar het eenmaal begonnen basisonderwijs af te maken. Het gevolg is een onevenredig grote schooluitval of een voortijdig afbreken van schoolcarrières van de kinderen. Een praktische oplossing die aanbevolen wordt door verschillende hulporganisaties is het laten rijden van een schoolbus die leerlingen van Tazzouta naar Sefrou kan brengen. Om dat doel te bereiken kwam Het Amsterdams in actie. En het resultaat was indrukwekkend! Onze leerlingen deden van alles om zoveel mogelijk euro’s binnen te slepen. Hoogtepunt van de sponsoring was donderdag 8 februari, maar ook voor en na deze ‘sneeuwdag’ gebeurde er van alles.

LAAT DE SCHOOLBUS RIJDEN ! ! !
Vijf jaar geleden werd ter gelegenheid van het lustrum het initiatief genomen om naast allerlei feestelijke activiteiten voor onze eigen leerlingen ook iets te doen voor een goed doel. Alle klassen zamelden onder leiding van hun mentoren geld in om minder bedeelde kinderen elders op de wereld te helpen. Zo werd een bedrag van € 25.000,- bij elkaar gebracht en met dat geld kon een nieuw schoolgebouw in de Indiase staat Pradesh gerealiseerd worden.

het Amsterdams Lyceum 90 jaar!
• En er was zelfs een heuse “Nieuwjaarsduik” door A3A op het strand van Blijburg! • Leerlingen verdienden een meer dan aanzienlijk bedrag met het schoonmaken van betaalautomaten van ABN Amro, waarvoor ze vanuit school met busjes van een schoonmaakbedrijf op pad gingen. Al deze acties en al deze inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleven. Het bedrag dat door de leerlingen bij elkaar is gebracht is werkelijk fenomenaal. € 42.618,40 !!! De Algemene Onderwijs Bond maakte 20 februari op een bijeenkomst in de aula bij monde van voorzitter Walter Dresscher bovendien bekend dat de AOB ook € 5.000,- aan Een greep uit vele initiatieven die soms verrassend veel en soms wat minder opbrachten. Maar voor alle gold dat het enthousiasme waarmee ze werden uitgevoerd, hartverwarmend was. • Een brugklas bracht de nacht van woensdag op donderdag gesponsord “slapend” op school door, een eindexamenklas kreeg de hele nacht les van een aantal leraren onder het motto “Pimp my Marks!” • In de gymzaal draaide een “goede-doel-casino” op volle toeren, Circus Elleboog verzorgde twee benefietvoorstellingen op school en er was een multicultureel benefietfeest op de Overtoom. Alles geheel door leerlingen georganiseerd. • Leerlingen maakten de buurt rond de school schoon, zij verkochten zelfgemaakte producten aan familie, vrienden en bekenden, wezen toeristen rondom het Museumplein de weg en overal in de stad verrichtten zij klusjes of liepen of schaatsten ze rondjes. • Er is in Oud-West een cultureel centrum (voormalige tramremise) geverfd. • De repen van Tony’ Chocolonely en de Cd-roms met schoolfoto’s werden bij alle lustrumvoorstellingen, de reünie en het OLO-feest ijverig aan de man gebracht. • Leerlingen traden op in bejaardentehuizen. • Een aantal leerlingen had zich voor weken vastgelegd om alle afgesproken karweitjes te verrichten.
9

het bedrag toevoegt. We zijn dus zeer dicht bij het vermoedelijk benodigde bedrag van € 55.000,- en sommige acties lopen nog…

Misschien een druppel op een gloeiende plaat als het om kinderarbeid en noodzakelijke scholing wereldwijd gaat, maar toch ook wel hoopvol dat ruim 1000 mensen hier intensief bezig zijn geweest om medemensen daar een iets beter leven te bezorgen! Bovendien zijn we een school van tradities en over vijf jaar is er weer een lustrum… TvV en RH

Vossenjacht

Op de vrijdag in de lustrumweek van Het Amsterdams Lyceum vindt traditiegetrouw de vossenjacht plaats. Leerlingen uit de eerste en tweede klas zoeken in de buurt rond het Leidseplein naar hun docenten. Dat valt niet mee, want die hebben zich op alle mogelijke manieren onherkenbaar gemaakt. Je verwacht toch geen rector in een bouwvakkerspak of een conrector die samen met een collega geschiedenis een overjarige hippiemuzikant moet voorstellen. Dat je leraressen Spaans er als heuse deftige doña’s bijlopen, valt nog te snappen, hoewel die kleurige jurken in koud Nederland wel wat vreemd aandoen. Ook wel logisch dat je leraressen Nederlands met zo’n belabberd salaris wat proberen bij te verdienen als paspop in een etalage of als levend standbeeld. Een afdelingsleider als Arabier is echter even wennen, net zoals je docent tekenen die er ‘gothic’ eng, maar nog steeds mooi uitziet! Wat bezielt docenten trouwens om als bedelmonnik of missiezuster tussen allemaal ‘gewone’ mensen rond te wandelen. Toch een onverwerkt jeugdtrauma? Een aardrijkskundeleraar als piloot, docenten met een menselijke kip aan een touw onder een spandoek met “Meat is Murder”. Personeel in allerlei winkels met vaag bekende koppen? Geen makkelijke opgave voor onze leerlingen – dat is op de foto’s ook duidelijk te zien. Maar wèl leuk! RH

10

11

Over de grenzen
De meeste buitenlandse contacten vinden rond de meivakantie plaats, maar Fast Lane English doet zijn naam eer aan – al in maart bezocht een groep Nederlandse en Engelse leerlingen elkaar over en weer!

UITWISSELING WALES VWO-5 FAST LANE ENGLISH
Stel je voor: je zit op een kostschool die gehuisvest is in een twaalfde-eeuws kasteel genaamd ‘St. Donat’s Castle’, fraai gelegen aan de zuidkust van Wales, op steenworp afstand van een dorpje dat luistert naar de naam Llantwit Major. Je ouders moeten veel geld voor jou overhebben, want het cursusgeld bedraagt 25.000 euro, maar dan zit je ook wel op een school met zo’n uitstekende reputatie dat zelfs de kroonprins van Nederland er enkele jaren op heeft gezeten. In het kader van een uitwisselingproject krijg je de gelegenheid om vier dagen rond te lopen op een school in Amsterdam; het blijkt om Het Amsterdams Lyceum te gaan.

Leerlingen die zich richten op literatuur en drama Inderdaad, zo’n twintig leerlingen van het Atlantic College uit Wales bezochten in maart onze school; zij volgden lessen en genoten van de stad en vooral van het gezelschap van achttien leerlingen uit VWO-5 die Fast Lane English volgen. Samen met hen bezochten de

Krijtrotsen Eind maart mochten onze achttien leerlingen ook gaan kijken in Wales. Samen met hun docenten Paul Evans (die het contact heeft gelegd), Madeleine Gentis en Ana Babic reisden zij af naar de Engelse krijtrotsen. Wat een ervaring! Dan zit je als zeventienjarige jongen of meisje uit Amsterdam opeens op een heuse kostschool, te midden van zo’n 300 leerlingen die afkomstig zijn uit 76 verschillende landen. Er is een eigen theater en ook nog een reddingsbotenstation en een kinderboerderij. Echt uitgaan kun je er absoluut niet! Engelse kostscholen wekken al snel associaties op met stijve uniformen en eerbiedwaardige docenten die met professor aangesproken dienen te worden, maar op het Atlantic College blijkt het anders toe te gaan: de leerkrachten worden bij de voornaam aangesproken en de leerlingen genieten een grote mate van vrijheid. Zij worden behandeld als jonge
12

volwassenen en zo gedragen zij zich ook: er wordt hard gewerkt want dit is een school met aanzien, waar je naartoe gaat omdat je wil uitblinken. De leerlingen uit Amsterdam vonden dat de Engelse scholieren erg vrij werden gelaten, maar andersom waren de Engelsen een beetje jaloers op de verleidingen van de grote stad: hun kasteel telt weliswaar een schoolkroeg, maar echt uitgaan kun je er absoluut niet.

scholieren uit Wales ook theater PERDU, waar alle twee de groepen optredens en voordrachten verzorgden. In het geval van de Engelsen gaat het om leerlingen die zich richten op literatuur en drama, dus voor hen is het de normaalste zaak van de wereld dat zij optreden, maar voor de Amsterdammers was dit soms wel even slikken. Dan moet je opeens een zelfgeschreven verhaal in het Engels voorlezen: ENG! Gelukkig was de sfeer heel ongedwongen en vanaf de eerste dag waren de Engelse en Nederlandse tieners de beste maatjes, dus de omgeving was heel veilig.

meer informatie: http://www.atlanticcollege.org/

over de grenzen
Atlantic College is gelegen aan de zuidkust van Wales op ongeveer dertig kilometer van Cardiff. Het College ligt in een heuvelachtig gebied en grenst samen met hoge krijtrotsen aan zee. Het College bestaat uit een kasteel ‘St. Donat’s Castle’ uit de 12e eeuw en een campus. In het kasteel zijn de eetzaal (Dining Hall), de bibliotheek en een aantal leslokalen gevestigd. De campus bestaat uit 7 studentenhuizen; je deelt je kamer met drie andere studenten. Elk huis is verbonden met een huis van houseparents, waarin een leraar en zijn gezin wonen. In totaal zijn er op AC ongeveer 330 studenten van 76 verschillende nationaliteiten.

Fast Lane scholieren zijn gewone pubers De leerlingen en docenten van Het Amsterdams bezochten het Atlantic College vooral in het weekend, maar omdat kostschoolleerlingen altijd op school zijn, volgen zij op zaterdag en zondag allerlei workshops op gebied van theater, film en drama en de Amsterdamse leerlingen deden hier vanzelfsprekend aan mee. Ook bezochten zij een authentieke Engelse kolenmijn: gewapend met een helm met lamp trok de groep zo’n enge, donkere schacht in. Een enkeling

werd doodsbang van de sinister rondsluipende ratten, maar natuurlijk is het heel zo’n bijzonder tot de om in 2007 verbeelding

Paul Evans is de persoon die het contact heeft gelegd met het Atlantic College. Via literaire festivals - Paul is zelf dichter - kent hij docenten van de school in Wales. Het is zeker de bedoeling dat ook de komende jaren groepen Amsterdamse leerlingen hun hoofd neer zullen vleien op een Engels kostschoolkussen. Ook al blijkt de werkelijkheid toch wel anders dan bij Harry Potter, bijzonder is het in ieder geval. MK

sprekende plek te bezoeken. Zelfs de Amsterdamse die haar enkel had verstuikt werd met rolstoel en al de mijn in getakeld! Met een bus trok de groep naar een prachtig national parc en gelukkig bleek bij dit laatste onderdeel dat ook Fast Lane scholieren gewone pubers zijn, want zij moesten letterlijk de berg opgejaagd worden.
13

De artistieke interlyceale 2007

Dit jaar vond de Artistieke Interlyceale plaats in een tent voor het stijlvolle gebouw van Het Kennemer Lyceum te Overveen. Deze omgeving valt natuurlijk niet te rijmen met een uitspraak als: “Waarom is mijn piemel stijf?”. Van een echte burgemeester nog wel! Hoe kon dit nou gebeuren? Alle vier de lycea blijken steeds weer over beroemde of belangrijke oud-leerlingen te beschikken die graag een bepaald onderdeel komen beoordelen. De burgemeester van Bloemendaal zat dit jaar in de jury van Eloquentia en bij het bekendmaken van de uitslag permitteerde hij zich vele grapjes en woordspelingen. Zo kwam het dat uit de mond van deze eerbiedwaardig man ’n dergelijke uitspraak te horen was. De reactie van de zaal? Iedereen hield bedremmeld zijn mond. Muziek De dag begon een beetje moeizaam voor Het Amsterdams Lyceum, want bij het eerste onderdeel, klassieke muziek solo, sloegen de stoppen door op het moment dat Arnout Smit (V4B) net was begonnen aan een nocturne van Chopin: de aula werd opeens gehuld in duisternis. Toen er weer licht was, scheen dit volop in de zaal, maar Arnout zat in de schemering, waardoor hij nauwelijks de muzieknoten kon lezen. Hij bleef hier bewonderenswaardig rustig onder en speelde het stuk goed uit. De solo niet-klassiek werd vertolkt door Tirzha van Deursen (H4A): zij zong, mooi begeleid door Francisca Wagemaakers op de dwarsfluit, een gevoelig musicallied, prachtig zuiver en met overtuigingskracht gebracht.
14

de artistieke interlyceale 2007
Het muziek ensemble verplichte periode liet een stuk horen van de twintigste-eeuwse Franse componist Arthur Honnegger en dat deed ons ensemble met veel verve. Muziekleraar Marcel Dobbelsteen werkt pas sinds enkele weken op Het Amsterdams, maar hij stond als de rust zelve te dirigeren, net als de leden van het ensemble gehuld in wit shirt en jeans. Petje af voor deze docent, die zonder blikken of blozen de strijd aangaat met eerbiedwaardige orkesten als die van Het Baarnsch Lyceum en Het Lorentz Casimir! Het muziek ensemble vrij bestond uit de fine fleur van zangeressen op onze school met Omani McDaniels (H5A) als soliste. Terwijl de dames in de circustent de temperatuur nog meer lieten oplopen, speelde de schoolband met dwarsfluit, drums en gitaar het optreden instrumentaal aan elkaar. Eloquentia Een onderdeel dat voor zowel de deelnemers als het publiek zenuwslopend te noemen is, heeft de indrukwekkende naam eloquentia oftewel welsprekendheid. De kandidaat dient enkele minuten te praten over een bepaald onderwerp. Dit is natuurlijk doodeng voor hem of haar, maar ook voor de supporters, die nagelbijtend toekijken hoe hun ster zich staande houdt te midden van het opruiende geroep uit de zaal. Veerle Smit (1B) sprak als onderbouwkandidaat duidelijk en Cabaret Bloedstollend was het optreden van Mick Vonk (V6B) bij het onderdeel cabaret. Het is verplicht dat de cabaretiers minstens twee keer het thema van deze Artistieke noemen: ‘Een nieuwe lente’. Mick deed dit drie keer, maar voor de rest sprak hij bijna niet. Wel trakteerde hij zijn publiek op een surrealistische show, waarbij hij over vuur liep, lucifers met de mond en oksels doofde en halsbrekende acrobatentoeren uithaalde. De toeschouwers waren duidelijk op het verkeerde been gezet door dit optreden en bleven tot de laatste seconde gefascineerd toekijken. Een act om niet snel te vergeten! overtuigend over de gevaren van alcohol bij jongeren en de maatregelen die genomen kunnen worden. Zij was voorstander van het idee om al in groep vier voorlichting te geven, want: “als juf Truus het zegt, onthoud je het de rest van je leven”. Dave Querido (V4D) liet vorig jaar al zien dat hij goedgebekt is en dat bleek nu ook weer. Gehuld in een helderrood shirt en dito pet hield hij een serieus betoog voor een serieuze aanpak van de milieuproblematiek. Het grappigste plaatje van de dag was het verbijsterde gezicht van Dave, toen bekend werd gemaakt dat hij de eerste plaats had gekregen: alle leerlingen van Het Amsterdams sprongen op en juichten als dollen, maar Dave bleef zitten en keek ongelovig voor zich uit.

15

de artistieke interlyceale 2007
Tekenen en handvaardigheid Minder in de schijnwerpers, maar zeker zo artistiek zijn de deelnemers bij tekenen en handvaardigheid! Zo’n hele dag wordt er ambachtelijk gewerkt om iets ‘moois’ te maken. Dat lukte dit jaar het best bij Tyas Leeuwerink (H4A) en zijn team!

Opstel en gedicht De onderdelen opstel en gedicht vinden altijd in afzondering plaats, in een stille biblio- of mediatheek, weg van de drukte van de podiumoptredens. Ayla Kruis (V6B) en Kiki Bosch (H5B) kropen achter het beeldscherm om in maximaal 700 woorden een verhaal, beschouwing of betoog te schrijven en Anthony Bendeler (V6B) stortte zich op het gedicht. Ayla koos voor de titel ‘Alle begin is moeilijk’ en voor de briefvorm. Haar begin luidt: “Alle begin is moeilijk. De vraag is of het einde wel zo makkelijk is. Het accepteren van een overgang is het moeilijkste ervan. Of het nu gaat om liefde, tijd, geluk of het leven in het algemeen : degene die beweert dat hij zich aan iedere omstandigheid moeiteloos aan kan passen en zorgeloos door het leven glijdt, heeft nog niet geleefd of lijdt aan chronische onverschilligheid.” Een intrigerend begin van een boeiende brief, die zo weggelopen lijkt te zijn uit een historische roman van Hella Haasse. Kiki koos lichtvoetiger voor het thema van de dag: “De lente is een tijd van lammetjes en kalfjes en kleine gele eendjes in de gracht. Een tijd van narcissen en krokussen langs de weg en veel te veel verliefde stelletjes op straat”. Ook Anthony noemt de lente in zijn titel, hoewel het geen rozengeur en maneschijn is wat de klok luidt in zijn gedicht: “al zou ik het willen dit keer geen lente voor mij”. Alle drie de examenkandidaten laten zien over heel wat schrijfkwaliteiten te beschikken; wie weet horen wij in de toekomst nog wel eens van hen.
16
Milan wacht op de hand van zijn verslagen tegenstander

Denksport

Er moest wel geïmproviseerd worden in Overveen. Omdat de organisatie niet genoeg damstenen had (!), speelden dammers met schaakstukken… Gelukkig deed dat aan de prestaties geen afbreuk, want ze werden tweede achter Het Baarnsch. Bij het schaken en met goed materiaal ging het nog beter! Vooral de winstpartij van Milan Wieringa (H4A) waarmee hij de eerste plaats veilig stelde, was een spektakelstuk!

de artistieke interlyceale 2007

Toneel en dans Hoewel objectieve toeschouwers zeer onder de indruk waren van de vanzelfsprekendheid in de choreografie bij onze danseressen, had de jury daar minder oog voor. Ze vond het optreden toch minder dan dat van het Kennemer en het Lorentz. Dat gold niet voor het toegankelijk stuk dat de toneelspelers opvoerden. Met als inspiratiebron de Amerikaanse misdaadscene uit de vorige eeuw boden ze het publiek van alles: afgehakte handen, sexy vrouwen ook al zaten die onder de modder en macho mannen met kleine hartjes. Er was geen twijfel over mogelijk – nummer één! Foto en film Je ziet ze niet, want als ze al in het gebouw zijn, bewegen ze zich veel in het donker! Maar de fotografen en de filmers maken óók kunst. Dat gold voor het laatste team iets meer dan voor het eerste. En dat, terwijl de Kennemer techniek het – en dat was niet de eerste keer! – lelijk liet afweten! Ondanks allerlei technische mankementen was het weer een gezellige en toch ook ambitieuze interlyceale. We zijn niet als Ajax’ trainer Ten Cate die de prestaties van zijn team rustig laat bepalen door de kwaliteit van het veld. Nee, wij grijnzen om een nieuwe vleugel die op school wordt afgeleverd en vervolgens bij het uitladen stukvalt. We fronsen onze wenkbrauwen, als we moeten dammen met schaakstukken of in het donker piano moeten spelen. We laten ons niet kisten door een verkeerde belichting bij het toneel of het ontbreken van
17

montagekabels bij het filmen… Maar er zijn grenzen! Als blijkt, dat al ons geploeter toch maar een gedeelde tweede of derde plaats oplevert, worden we kritisch! En terecht, want geheel in de organisatorische stijl van deze dag was er een fout gemaakt bij de berekening van de scores bij dans. Zo eindigde Het Amsterdams Lyceum toch weer op een duidelijk tweede plaats! MK en RH

Onderdeel k Muziek solo klassie assiek Muziek solo niet-kl Muziek ensemble verplichte periode ij Muziek ensemble vr Dans en beweging Eloquentia Toneel Cabaret Opstel Gedicht Tekenen Handvaardigheid Fotografie Video Schaken Dammen en Totaal aantal punt

KL 1 2 6 2 8 1 4 4 4 2 6 2 1 2 3 2 50

AL 2 1 2 4 4 3 8 3 1 3 4 4 2 3 4 3 51

BL 4 4

LCL 3 3 8 8 6 4 2 1 3 4 8 3 3 4 2 1 63

4 6 2 3 6 2 2 1 2 1 4 1 1 4 47

BRUGKLASTOERNOOI 2007
Je hebt het als brugklasser op Het Amsterdams niet altijd even gemakkelijk! Al die versterkte talen en pittige huiswerkklussen! En dan moet je daarnaast ook nog al je hobby’s en sociale contacten bijhouden… Gelukkig zorgt het jaarlijkse brugklastoernooi voor de nodige afleiding. Deze keer met zes en volgend jaar misschien zelfs met acht klassen strijden voor de gouden plak. Er waren weer veel hoogtepunten en vooral de podiumonderdelen waren ook voor de objectieve toeschouwer Onderdeel Basketbal Bounce-ball Compensatie gelijke scores Dammen Declameren Eloquentia Handvaardigheid Hindernisbaan Kostuums Muziek Play-back Quiz Roeien Schaken Tekenen Trefbal Voetbal Volleybal Totaal 1A 4 6 0 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2 4 4 5 2 1 43 1B 2 5 0 5 2 4 4 3 1 2 1 4 5 6 4 3 1 2 54 1C 5 1 1 3 3 3 5 6 3 6 2 3 1 1 2 2 5 3 55 1D 1 3 1 3 5 1 2 4 6 4 5 6 3 3 5 4 6 6 68 1E 6 2 0 6 4 6 3 5 5 6 4 5 6 5 6 1 4 5 79 1F 3 4 0 4 6 5 6 1 5 3 6 2 5 2 2 6 3 4 67

18

brugklastoernooi 2007

een plezier om naar te kijken en te luisteren! Maar ook op sport- en artistiek gebied lieten onze youngsters zien dat we nog heel wat van hen kunnen verwachten! Een prima toernooi met

een winnaar (1E = 1 eerste!) waar iedereen vrede mee kan hebben, want met een voorsprong van 11 punten op nummer twee, kun je toch wel spreken van een klinkende overwinning.
19

Met dank aan de mentoren en afdelingsleider Ruud Winkel – het was weer een feest! RH

EXPOSITIE HANDVAARDIGHEID
Hoe moet je kunst beoordelen? Simpelweg becijferen is niet mogelijk, maar toch moet je criteria aanleggen. Kristin Drijvers, docent handvaardigheid, doet dat op haar manier voor HAVO-5: • Ganda maakte het schilderij over de vergankelijkheid – teer en gevoelig. De grote thema’s van het leven hebben de aandacht van onze leerlingen! • De moskee van Fadoua geeft mooie Marokkaanse beeldtaal en aandacht voor detail en textuur weer. Haar motivatie komt uit het eigen culturele verleden. • Kiki maakte de wonderschone en poëtische installatie met de gevonden paraplu’s (30), voorzien van teksten, gedichtjes en mogelijke verhalen over de vorige eigenaars. • Rania liet zich inspireren door het gedicht “De waanzin draagt nog steeds” met een korset erbij. • Omani, the one and only McD, maakte de panelen als eerbetoon aan de Doors en hun muziek. Ze laat zich door heel veel inspireren en geeft het nog fraai vorm ook! RH

20

School buitenschools
HALO beste schoolkrant van Nederland!
Het Amsterdams Lyceïsten Orgaan is al vanaf het begin van de school een begrip. Ooit een communicatieve mix van berichten van de schoolleiding en een uitlaatklep voor leerlingen. Langzamerhand werd HALO het exclusieve scholieren, domein de van de schoolkrant.

Voor officieel nieuws moest je bij de MEDEDELINGEN zijn. Schrijven in de schoolkrant is spannend, een eer, is zoeken naar wat wel of niet kan op school en is vooral zeer betrokken zijn bij alles wat er op HAL gebeurt. Dat moest vaak met minimale middelen, met soms meer en soms minder fanatieke beschermheren of –vrouwen. De frequentie van verschijnen en het aanzien van (de) HALO lieten dat duidelijk zien. Sinds docent geschiedenis Patrick van den Hanenberg de redactie ondersteunt, is er sprake van een bloeiperiode. Dat zal alles te maken hebben met zijn eigen journalistieke ervaring, maar ook met de vaardige schrijvers die hij gescout heeft. Vanaf nu weet ook heel Nederland hoe goed de HALO is. Op 31 maart kreeg de redactie de prijs voor de beste schoolkrant van Nederland. Cabaretier Dolf Jansen en hoofdredacteur Wim Jansen van Folia overhandigden Suzanne, Gina, Jonas, Veerle, Anne Merel, Nawal, Kiki, Katherien en Kate een wisselbokaal, 2500 euro en de toezegging een editie voor XS (CJP – blad) te verzorgen. De redactie van de MEDEDELINGEN feliciteert de redactie van de HALO van harte met deze geweldige prestatie! RH

Tjigorin
Soms liggen mislukking en succes dicht bij elkaar. Na enkele magere jaren behaalde schaakclub Tjigorin weer een eerste plaats op de artistieke interlyceale. Gesterkt door dit resultaat schreef een onderbouwteam zich in voor de Amsterdamse schoolkampioenschappen. Groot was de verbazing, toen het bericht binnenkwam, dat wegens gebrek aan voldoende teams het toernooi niet doorging. Ook groot was de verbazing over de mededeling dat Het
21

Amsterdams wel automatisch geplaatst was voor de landelijke kampioenschappen in Nijmegen. Daar gaan we dus naar toe – wie weet hoever we komen? En eigenlijk hebben we toch wel een redelijk sterke ploeg!

school buitenschools
Multatuli
In het kader van de lessen historische letterkunde bij Nederlands bezochten leerlingen van VWO-5 het Multatulimuseum in de Korsjespoortsteeg en maakten aansluitend een stadswandeling door het gebied waar Edouard Douwes Dekker als rasechte Amsterdammer rondwandelde. Lauriergracht 37, het beeldje van Woutertje Pieterse en Femke op de Noordermarkt, het winkeltje waar je een bijbel voor een roversboek kon ruilen, maar eveneens de plek van Theo Thijssen en zijn aangenomen zoon Kees de Jongen! Misschien was deze excursie ook wel nuttig om te beseffen dat de Wawelaars, Slijmeringen nog steeds en Droogstoppels ons zijn … RH onder

Wintersport 2007
Elk jaar trekt een warmbloedige en sportieve afvaardiging van Het Amsterdams naar koude oorden. Een impressionistisch verslag van een meegereisde docente. Ja, het is weer zover! Annebijn Leenaars en ik worden voor even verlost van de luiers, want we mogen met het knappe tweetal Elmer Schmidt en Ruud Winkel (de vier begeleidende docenten – red) op wintersport! Oh ja, er gaan ook nog 60 leerlingen mee. Maar daarom niet getreurd, sterker nog: hoe meer zielen hoe meer vreugd, ja toch? Na de busreis met de nodige zeer slechte horrorfilms, slaapverwekkende roddelblaadjes, frisse gesneden appelpartjes van de Appie en snoep, chips en cola, arriveren we in de ochtend in Innerkrems. Wat een plaatje: een schattig smurfendorpje in het land van de familie Von Trapp. In dat plaatje past ons hotel dan ook perfect, fijn oubollig en Österreichisch. Snel anfangen met de kamerindeling, een beetje kibbelen met oma Obersturmbahnführer in ons beste Duits, iedereen schoenen, ski’s en snowboards gepast en op weg naar de
22

piste. Beginners in een klas gedropt en hoplakee met de rest naar boven. Niet echt een groot skigebied, maar daarom des te gezelliger. Tijdens de lunch worden wij dan ook jeden Tag verblijd met het gezelschap van minimaal acht leerlingen. Avondeten in hotel, lekker stevige maaltijden zonder vitamines, hier en daar wat geklaag door de leerlingen maar gelukkig maken de oksel-

school buitenschools
Wintersport 2007 (vervolg)
luchtjes van de dames van het hotel een hoop goed. Na het eten gaan wij stiekem naar de sauna, sluipen over de donkere gangen, want ja, we willen natuurlijk niet door de leerlingen gesnapt worden, laat staan door oma of Slaaphaar (dochter des huizes)! En het kan kennelijk allemaal niet op, want we hebben ook nog sneeuw om op te skiën. Lekker off piste met een dapper clubje en de beginners hard aan het werk op de babywei. Op de laatste dag iedereen helemaal mee naar de top en tegelijk de piste af, wat een mooi gezicht! Samen uit en thuis was met deze groep geen probleem, niets dan fijne relaxte types die de feestjes op de gangen en in de kamers binnen de perken konden houden. Althans zover ik weet, maar ik heb dan ook de waxbolletjes pas thuis weer uit mijn oren gehaald. E. den Hollander docent Nederlands

Gymnasium-3

LANPARTY 2007 new style

In maart bezochten de klassen van gymnasium-3 de oude Romeinse nederzetting Noviomagum, ofwel Nijmegen in onze tijd. Behalve een stadswandeling stond er ook een bezoek aan de expositie over Herculaneum in het Museum Valkhof op het programma. Goed om te weten dat de klassieke talen niet alleen in het klaslokaal gepraktiseerd hoeven te worden. Non scolae sed vitae discimus! RH

Voor de derde keer in het bestaan van Het Amsterdams Lyceum heeft de Underground Movement een LANPARTY georganiseerd. Een LANPARTY new style. Hoewel de gebruikelijke flessen cola, zakken chips en pizza’s ook dit jaar niet ontbraken, heeft de organisatie een aantal wijzigingen doorgevoerd. Afgelopen jaren was de LANPARTY vooral kleinschalig. Een intiem, voornamelijk jongensgebeuren, waar hooguit één of twee spellen gespeeld werden. Dit jaar was de opzet grootser. Het doel was om meer verschillende spellen te hebben, meer variatie in spellen aan te brengen, meer deelnemers te trekken en de LANPARTY ook voor dames aantrekkelijk te maken. Gelukkig zijn we daar grotendeels in geslaagd gezien het dubbele aantal bezoekers en tenminste vijf meisjes. Anno 2007 kon je niet alleen pc’s met Unreal Tournament erop in de aula vinden, maar ook nieuwe speleilanden. Het playstation - eiland waar je een Laura Kroft, FiFa of de Guitar Hero competitie kon spelen. De nieuwste X-box mocht natuurlijk niet ontbreken en bij de Second Life demo kon je weer helemaal up-to-date gebracht worden in internetland. Het dansmatje op de Wii was een groot succes. Helaas
23

was voor de flight simulator op het grote scherm weinig belangstelling. Er is dit jaar doorgeborduurd op de vaste basis van de Lanparty, een groot Unreal Tournament eiland waar constant gamers elkaar het leven zuur proberen te maken. Met deze basis en met de nieuwe uitbreidingen hebben we een LANPARTY waar elke gamer aan zijn/haar trekken kan komen. Op naar de LANPARTY 2008 die hopelijk net zo gezellig zal worden als deze is geweest. A. Bekkers docent informatica

school buitenschools
53ste editie van de Bosatlas!

Wie kent hem niet, de enigszins beduimelde grote atlas, die een vast onderdeel van de lessen aardrijkskunde vormde? Stapels grote bruine boeken waaruit generaties schoolkinderen leerden waar Oude Pekela lag of op welke breedtegraad de evenaar gezocht kon worden. En dan die eeuwige topo… De tijden veranderen: de nieuwste variant op de 130 jaar geleden door Wolters-Noordhoff uitgegeven Bos Schoolatlas bevat kaarten over terrorisme en je kunt er ook de graad van softdrugsgebruik van een land op aflezen. Deze laatste uitgave werd feestelijk gepresenteerd in de deftige aula van het Tropenmuseum onder het toeziend oog van allerlei uitgeversbobo’s, maar ook van klas 1B. Die was na een bezoek aan Artis door aardrijkskundedocent Admiraal daarheen gedirigeerd. Ook al omdat Nahal Lehiane officieel was uitgenodigd om met de directeuren van Wolters-Noordhoff en de Bosatlas het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Zij is namelijk het meisje dat
24

tussen allerlei Bekende Nederlanders op de voorkant van de reclamefolder staat. Het hoogtepunt voor docent Admiraal was toch dat alle kinderen van 1 B ook een atlas kregen en met het kloeke boek op hun bagagedragers weer naar huis fietsten. RH

Buiten de poort
Het mag even! Per slot van rekening is een koningskind heel bijzonder en daar mag je best bij stilstaan net zoals bij de warmste dag ooit in april! Maar daarna gaat het leven weer verder en dat betekent weer twee nieuwe gezichten in de HAL of fame …

Laila Wiersma
Laila Wiersma uit V6C is dit jaar druk bezig met haar vooropleiding jazzballet bij de Hoge School van de Kunsten. Ze traint maandag tot en met vrijdag elke dag van half 5 tot half 9. Meestal begint zo’n trainingssessie met één uur klassiek, dan één uur jazz, waarbij technische zaken aan bod komen en nieuwe danspasjes aangeleerd worden, en daarna eindigt de dag met één uur repertoire jazzstijl (voor uitvoeringen). Soms krijgen Laila en de andere dansers ook wat andere opdrachten, doen ze hiphop en leren ze het onderscheid tussen de vijf verschillende jazzstijlen die er zijn. Laila’s drukke leven bestaat en werken met mensen die allemaal gemotiveerd zijn, geeft Laila een enorme energie boost. Laila is op haar veertiende begonnen met dansen, wat vrij laat is, aangezien de meeste dansers in haar groep op hun vierde zijn begonnen. Ze heeft dus in korte tijd veel ingehaald, maar hard werken past bij haar en de beloning daarvoor is het dansen op haar huidige niveau. Laila heeft ook veel voldoening gehaald uit het feit dat ze merkte dat ze vooruit ging tijdens die inhaalslag. Als ze nu nieuwe dansen aanleert, ervaart ze dat bovendien als een meditatief moment: je doet de dans, denkt verder nergens meer aan, je bent helemaal in het moment zelf, “echt kicken”. Als ze eenmaal voor een heeft ook uit audities doen, onder andere voor de opleiding HBOdans. Ze heeft dit schooljaar audities gedaan in Tilburg, Arnhem en Amsterdam, bij de laatstgenoemde is ze onlangs aangenomen. Laila doet ook continu andere audities, want als ze meerdere audities van verschillende varianten van HBO-dansopleidingen haalt, kan ze uit meerdere opleidingen kiezen. Met het oog hierop heeft ze in maart negen audities gedaan. Al met al is Laila dus een bezige bij, zeker omdat ze ook nog eens eindexamen VWO aan het doen is. De PTA-week valt net samen met optredens en dit is dan ook een goede motivatie om alles precies te plannen, wat Laila de afgelopen tijd wel geleerd heeft. Ze heeft het er allemaal voor over. Ze wil goed werken voor school, omdat ze dan met haar VWO-diploma aan haar toekomst als danseres kan gaan werken. Alle tijd die ze er nu in stopt, is het dubbel en dwars waard: dansen is haar grote passie. De mix van je in het zweet werken, zelf je dans in de hand hebben tijdens een uitvoering
25

bepaalde

dansopleiding

gekozen, zal ze daar audities moeten blijven doen om steeds weer nieuwe opdrachten te krijgen. Ze ziet haar toekomst zo voor zich dat ze na zo’n twee jaar HBO-opleiding het werkveld in zal gaan, en dan het liefst in het buitenland. Laila zou graag in een jazzcompany dansen, en dan vooral in een Spaanstalig land. Maar voor het zover is, zal ze eerst nog haar laatste PTA-week goed moeten maken, om met een stevige basis het centraal examen in te gaan. Ze staat nu gemiddeld een 7 voor haar vakken, dus dat zal wel lukken. Hopelijk wordt het een succesvolle week, zowel wat betreft de PTA’s, als ook wat betreft de uitvoeringen. S. Trebitsch Docent Engels

buiten de poort
Romy Boukhizzou
Romy Boukhizzou uit 1D is vijf jaar geleden begonnen met dansen bij dansschool Ponne in Badhoevedorp. Hoewel ze vooral aan streetdance doet, blijven de lessen na vijf jaar nog steeds boeien: ze leert steeds nieuwe dansen en er is veel afwisseling. Sinds vier jaar zit ze eveneens in een showteam en doet ze mee aan wedstrijden. Hoewel Romy het filmen erg leuk vindt, vindt ze het ook Vorig jaar is Romy zelfs Nederlands Kampioen geworden. Als je wint, ga je met je team sowieso door naar het WK, dat afgelopen jaar plaatsvond in de Duitse plaats Bremen. Dat WK bestaat dan uit een voorronde en als je door bent, dans je de volgende dag weer. Al met al duurde dit WK dan ook vier dagen. Helaas lag Romy’s team er in de voorrondes uit, maar het was toch een heel leuke ervaring. Romy traint elke zaterdag tussen 10 en 11, en soms ook op zondag als er nog iets veranderd moet worden aan de showdans. Het trainen valt best wel mee: soms zijn de docenten wel streng, maar daar wen je aan. Het dansen blijft voor Romy een hobby, ze denkt niet aan een serieuze danscarrière op dit moment. Naast ervaring op de dansvloer heeft Romy ook ervaring met op een filmset staan. Zij is dit seizoen te zien geweest in de serie Van Speijk, van zender Tien. Voor deze aflevering was de serie op zoek naar een bepaald kind en ze kozen Romy met nog een aantal meisjes uit om auditie te komen doen. Romy kreeg een telefoontje dat zij het was geworden en ze heeft twee dagen op de set gestaan. Bij het ontwikkelen van de film bleek dat hij deels mislukt was en zo werd Romy teruggevraagd om de scènes opnieuw op te nemen gedurende een dag en een avond. De rol van Romy is die van een zigeunermeisje dat op straat leeft, nadat haar oma bij wie ze inwoonde, is overleden. Met haar broertje heeft ze de nek van een kip omgedraaid en zo komen ze op het
26

politiebureau terecht. Daar komt haar moeder, van wie Romy niks wil weten, haar halen. Ze zal weer moeten gaan wonen bij haar moeder, daar is ze zo kwaad over, dat ze haar moeder buiten bij de auto neersteekt en ze weer wordt opgepakt door de agenten.

wel vermoeiend, aangezien je met een bijrol soms een paar uur achter elkaar moet wachten voor je weer een scène gaat opnemen. Voordat de opnames begonnen, vertelde de regisseuse Romy eerst wat ze moest doen op de set, vervolgens was er een doorloop (hierbij worden de scènes geoefend zonder draaiende camera). Vervolgens zijn er van dezelfde scène verscheidene opnames gemaakt vanuit verschillende hoeken. Romy had voor deze rol niet zoveel tekst - haar rol bestond vooral uit het spelen dat het meisje bang was voor de politie en bijna niet praatte. Romy staat al van jongs af aan ingeschreven bij castingbureaus. Zo heeft ze fotoshoots gedaan voor Oilily en stond ze als 1- jarige in Santé, omdat dit blad toen zelf een jaar op de markt was. Meer recent heeft ze voor reclamefolders van HEMA schoolspullen en kleding geshowd en voor BIJ kleding. Dit vond Romy leuk om mee te maken. Vooral het kleding passen, en natuurlijk dat ze er ook wat voor betaald kreeg en daar weer kleding van kon kopen. Of Romy binnenkort weer een filmopname zal doen, valt te betwijfelen, aangezien ze niet meer onder schooltijd wil werken, omdat ze dan te veel in moet halen. Ze doet per slot van rekening Trajecto Español, en daar moet ze ook tijd in steken. S. Trebitsch docent Engels

O

HET AMSTERDAMS LYCEUM

MINIWOORDENBOEK
In een tijd dat de letter A staat voor vorstelijk baren, mogen de andere letters van het alfabet niet vergeten worden. We zijn nu bij de O en die wijst niet alleen op verwondering, maar is ook het begin van o zo toepasselijke woorden op Het Amsterdams Lyceum!

OLO
Oud-leerlingen vereniging van Het Amsterdams. Produceert het OLO-bulletin en organiseert grootse feesten bij elk lustrum. Zorgt voor de diesviering in de aula en zingt regelmatig over “het feest’lijk samenzijn”. Spin in het web is Paula van Cleef – Joachimsthal die al jarenlang adresbestanden bijhoudt en zo reünies mogelijk maakt. Dat het belangrijk is om ook na je schooltijd de herinnering aan een zo belangrijke tijd van je leven helder te houden bewijst de grote opkomst jaar in jaar uit bij vele gelegenheden.

Ondergang

Ooit stond aan het eind van de gang (bij de conciërge twee trappen af en dan het schemerdonker in) de brug met ongelijke leggers voor de deur van de oude gymzaal. Waar nu mevrouw Van Harten en mevrouw Trebitsch uitleggen wat “flabbergasted” betekent, waren jongens- en meisjeskleedlokalen. Onder douches met granieten vloeren keek je stiekem naar andermans lichamelijke vorderingen. Nu, een aantal jaren na de nieuwbouw, is de voertaal in de gang voornamelijk Engels en Duits en is er aan het eind een deur die toegang geeft tot het archief. Sommige ruimtes zijn wel wat klein en zo kun je terecht spelen met de betekenis van de woorden vooruitgang en ondergang…

O

Onderwijs
Het verlengstuk van de opvoeding in ontwikkelde samenlevingen. Helaas wordt het nut door de deelnemers eraan niet altijd ingezien, terwijl degenen die het hebben afgerond om het hardst roepen, dat je niet zonder kunt. Vreemd dat in de ontwikkelingslanden onderwijs een kostbaar goed is en bij ons vaak een sta-in-de-weg. Wordt het verband tussen leren en leven misschien niet duidelijk genoeg gelegd? Zijn opvoeding en onderwijs wel voldoende op elkaar afgestemd? Heb je ondanks zo’n professionele bedrijfstak net zoals slechte opvoeders ook slechte docenten? Of was de jeugd vroeger…? Het blijft een boeiend fenomeen dat Sam van Houten bijna anderhalve eeuw geleden in de schijnwerpers zette en dat Jeroen Deijsselbloem met zijn onderwijscommissie binnenkort weer eens uitputtend zal evalueren!

Onvoldoende
’n Vreselijk woord! Het staat voor teleurstelling, falen, toch niet hard genoeg gewerkt hebben, verkeerd gegokt, geen brommer, huiswerkklas, een jaar overdoen! En een 2 is duidelijk, maar een onvoldoende, omdat je 5, 45 hebt gescoord? “Kan ik niet iets inhalen, juf?” “Als u me een onvoldoende geeft, blijf ik zitten!” “Ik heb met mijn rekenmachine wat anders uitgerekend.” “U had toch wel kunnen zeggen dat dat s-o zo zwaar meetelde…” “Maar ik ben ook ziek geweest.” “U mag me gewoon niet!” “Er moet ergens een grens zijn!” “Je hebt gewoon niet hard genoeg gewerkt.” “Je bent nu eenmaal niet zo goed in mijn vak!” “Had je maar niet af moeten kijken.” “Ik wil nu koffie drinken…”
27

miniwoordenboek
OOP
Onderwijs Ondersteunend Personeel is onmisbaar om een school draaiend te houden. Leerlingen en leraren maken er vaak een rommel van en verwachten dan ook nog dat ze de volgende keer weer in een opgeruimd lokaal kunnen beginnen! Het verwerken van salarissen, schoolgeld en cijfers begint op de administratie! Zonder conciërge gaat er geen deur open! Het netwerk moet draaien en reparaties uitgevoerd! HALO en de MEDEDELINGEN zouden zonder drukker kunnen inpakken! De boel moet geschilderd en reageerbuizen, rattenlijken of diodes moeten klaarstaan voor practica! Gelukkig dat Fred en Anita, Sylvia, Anke, Esther, Ina, Tim, Agaath, Gé, Chris, Marijke, Gonnie, Jan, Ferry, Loes, Ria, Ernest, Adriana, Joshue, Isabet er zijn...

Vanaf het Monument Indië Nederland rechts en vanaf het Valeriusplein links rijst de hoekige massa bakstenen hoog op als peiler van het poortgebouw. Sinds jaar en dag laat hij lyceïsten binnen die langs zijn trappenhuis naar hun leslokalen rennen. Ooit stond halverwege de rector bovenaan de trap om de leerlingen aan het begin van de dag welkom te heten. Hij geeft ook toegang tot de aula en op de hoogste verdieping tot een heus logeerkamertje. Op straathoogte biedt de toren onderdak aan de conciërgeloge en wanneer daar aan het touw werd getrokken, kon hij met het geluid van de bel iedereen op de tijd en op zijn verplichtingen wijzen. Nu heeft hij een elektrische toeter op zijn buik, maar dat maakt niets uit voor zijn onverzettelijke uitstraling.

O
28

Oosttoren

Orthodontist
Voor gore elastiekjes en gemeen klemmend ijzerwerk tussen je tanden vragen ze belachelijke bedragen. Weet iemand hoe frustrerend een binnen- of een buitenbeugel kan zijn – ook al heeft hij nog zulke leuke kleurtjes? En waarom? Omdat al die lieve kindergebitjes hun bijtertjes keurig in het gelid moeten hebben! Kunnen de kids zonder problemen lurken aan blikjes of kartonnetjes met zoete drankjes. Blijft het vochtafzuigpijpje bij de tandarts netjes hangen, terwijl die het door caries aangevreten glazuur probeert te redden. Nee, misschien ligt het grootste voordeel van de ‘ortho’ wel in het feit, dat zo menig laatste saai lesuurtje geskipt kan worden…

Ouderraad
Als je een kind op school hebt, wil je soms ook wel wat meer grip op het geheel krijgen. Niet altijd wordt je betrokkenheid echter even positief uitgelegd, want goede bedoelingen liggen niet ver van ‘gebemoei’! Een mogelijkheid om gestructureerd overleg met de schoolleiding te hebben en van gedachten te wisselen over schoolse zaken, bekeken vanuit verschillend perspectief, is zitting te nemen in de ouderraad. Op Het Amsterdams bestaat op dit moment een degelijke vertegenwoordiging van de ouders die vergaderingen belegt, thema-avonden organiseert en samen met de andere geledingen in het gebouw ervoor probeert te zorgen, dat leerlingen het naar hun zin hebben.

Atheneum / gymnasium
Trayecto Español Corso Italiano

Fast Lane

English

Valeriusplein 15 1075 BJ Amsterdam

T 020 574 7744 F 020 675 6861

het@amsterdamslyceum.nl www.amsterdamslyceum.nl