INIȚIATIVA ROMÂNIA

Aici. Acum. Împreună.
Doamnei și domnilor președinți ai partidelor parlamentare
Domnului Cioloș, Prim-ministru al Guvernului României

Revenirea la alegerile în două tururi pentru alegerea primarilor nu este doar constituțională,
ci o obligație democratică

Doamnă și domnilor președinți ai partidelor parlamentare,
Continuați să vă scăldați în ipocrizie. Nu ați luat nicio măsură concretă de delimitare de corupția din
propriile partide, nu ați asumat concret niciuna dintre solicitările străzii. Nu aveți nicio jenă să
protejați mai departe corupția și să limitați în continuare dreptul constituțional la vot al românilor și
principiul reprezentativității politice.
Mai nou, refuzați să schimbați legea electorală (introducerea a două tururi de scrutin pentru
alegerea primarilor) răstălmăcind recomandările Comisiei de la Veneția privind practicile
electorale și o decizie a Curții Constituționale. Blocați reformarea clasei politice folosindu-vă de
sloganul folosit și de Victor Ponta atunci când a refuzat să deschidă noi secții de votare în diaspora:
“nu avem voie să schimbăm legislația electorală cu 1 an înainte de alegeri”.
Fals! Spiritul Codului de bune practici în materie electorală al Comisiei de la Veneția și al Deciziei
Curții Constituționale 51/2012 este de a nu modifica legile electorale în sensul restrângerii și
limitării în orice fel a dreptului la vot al cetățenilor sau manipulării procesului electoral în avantajul
unuia sau altuia dintre actorii politici. Or dumneavoastră tocmai asta faceți menținând anomalia
electorală a alegerii într-un singur tur a primarilor.

Domnule Prim-ministru Cioloș,
Ați spus că nu puteți schimba legislația electorală pentru că nu există o majoritate parlamentară care
să dorească acest lucru. Dumneavoastră nu aveți o obligație față de marile partide și față de
interesele lor electorale. Aveți o obligație față de români și față de respectarea principiilor
democratice. Aveți instrumentele de a corecta prevederile nedemocratice ale legislației electorale.
Nu mai căutați sprijinul partidelor parlamentare în acest sens. Aveți sprijinul românilor.
Mai jos, găsiți o parte din argumentele care arată că revenirea la alegerile în două tururi este
legitimă, democratică și constituțională.
Reluăm cererea de a deschide dialogul pe această temă cu societatea civilă. Vă stăm la dispoziție în
acest sens.

Inițiativa România
.

contact@initiativaromania.ro – 0749663712
www.initiativaromania.ro

INIȚIATIVA ROMÂNIA
Aici. Acum. Împreună.
Punct de vedere al Inițiativei România
privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin

Dintre toate procesele electorale ale democrației românești, alegerea primarilor este una dintre cele
mai importante decizii luate de cetățeni, argumentul principal fiind efectul direct și imediat pe care
deciziile administrației locale le au asupra vieții curente a oamenilor. Credibilitatea primarilor
vine din legătura directă dintre administrația locală și comunitate, ceea ce implicit impune o
modalitate de alegere a acestora cât mai adecvată acestei legitimități directe oferită de
alegător celui ales, ce menține legătura strânsă între comunitate și cei aleși să o conducă.
În luna mai 2015, actualul Parlament a votat Legea 115/2015 care statuează în art. 101 că “este
declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate”,
alegerile fiind valabile, potrivit art. 99, „indiferent de numărul alegătorilor care au participat la
vot”. Această prevedere răstoarnă o practică intrată deja în scurta tradiție a democrației românești,
dar, mai mult, afectează în mod direct și negativ legătura dintre primari și cetățeni.
Esența alegerii în două tururi de scrutin se relevă în cazul în care nici un candidat nu reușește să
obțină majoritatea voturilor cetățenilor, atunci primii doi clasați participând la un nou scrutin în
care, în mod inevitabil, va exista un învingător majoritar. Un astfel de sistem obligă candidații să se
asigure de un sprijin cât mai larg al cetățenilor, răspunzând în mod direct nevoilor acestora și
asigurându-și astfel o reprezentativitate cât mai largă. În mod special, în prezent, când legătura de
încredere dintre alegători și aleși este aproape ruptă, acest sistem de vot încearcă să asigure un
minim de legitimitate necesar într-o democrație, oferind și cetățenilor care au susținut inițial prin
vot un candidat perdant să decidă asupra câștigătorului alegerilor.
Nu există nici un dubiu asupra superiorității regulii celor două tururi de scrutin față de regula
majorității simple; ca un exercițiu de imaginație propunem cetățenilor să-și imagineze cum ar arăta
România astăzi daca alegerile prezidențiale s-ar fi desfășurat fără două tururi de scrutin.
Argumentele împotriva acestui sistem se reduc în general la cele legate de costurile unui nou scrutin
sau cele legate de oboseala alegătorilor privind participarea la prea multe runde de alegeri.
Singurul argument, după cum vom arăta în continuare, în întregime invalid, cu care artizanii Legii
115/2015 o apără nu este, cum ne-am putea aștepta, o justificare pe fond a măsurii impuse, ci o
interpretare greșită a recomandărilor Comisiei de la Veneția, respectivii politicieni clamând că
”legile electorale nu se pot modifica cu un an înainte de alegeri”. Pe scurt, dacă am vrea să
revenim la o modalitate democratică de a ne alege primarii am fi limitați de principiile democratice
promovate de o instituție europeană și propria noastră Curte Constituțională, prin decizia 51/2012.
Pentru orice observator de bună credință un astfel de argument este ilogic și eronat.
Inițiativa România (vă) prezintă o interpretare juridică argumentată privind litera și spiritul
recomandărilor Comisiei de la Veneția, precum și decizia nr. 51/2012 a Curţii Constituționale.
Astfel, Codul bunelor practici elaborate de respectiva Comisie afirmă că “Elementele fundamentale
ale legii electorale, în special sistemul electoral propriu-zis, selectarea membrilor din comisiile
electorale și desenarea circumscripțiilor electorale nu ar trebui modificate cu sub un an înainte de
alegeri sau ar trebui înscrise în Constituție sau o lege superioară celei ordinare”.
contact@initiativaromania.ro – 0749663712
www.initiativaromania.ro

INIȚIATIVA ROMÂNIA
Aici. Acum. Împreună.
În fapt, Comisia de la Veneția, anticipând că în sferele politice naționale textul de mai sus va
cunoaște diverse interpretări, afirmă în mod ferm următoarele: „Principiul după care elementele
fundamentale ale sistemului electoral nu ar trebui modificate cu sub un an înainte de alegeri nu are
prioritate față de celelalte principii ale Codului de bune-practici în materie electorală. Acest
principiu nu ar trebui invocat pentru a menține o situație contrară standardelor europene în
domeniu sau pentru a preveni implementarea unor recomandări ale organismelor internaționale”.
De asemenea, pentru a lămuri care sunt standardele europene în discuție, primele cuvinte ale
respectivului Cod de bune practici sunt: „Cele cinci principii de la baza moștenirii electorale
europene sunt votul universal, egal, liber exprimat, secret și direct”.
În rezumat, scopul acestei recomandări a Comisiei de la Veneția este de a nu modifica legile
electorale în sensul restrângerii și limitării în orice fel a dreptului la vot al cetățenilor.
Inițiativa România susține că alegerea primarilor într-un singur tur este o limitare a voinței
cetățenilor direct exprimată prin vot, iar alegerea în două tururi de scrutin permite o
exprimare clară și reprezentativă a voinței unei comunități.
Un ultim aspect relevant este des invocata decizie a Curții Constituționale nr. 51/2012 prin care a
fost considerată neconstituțională o modificare a legislației electorale privind organizarea
concomitentă a alegerilor generale și locale. Curtea a statuat în mod corect că respectiva modificare
”este de natură să determine dificultăţi în exercitarea dreptului de vot, dificultăţi care pot avea ca
efect, în cele din urmă, restrângerea exerciţiului acestui drept”. De asemenea, Curtea consideră că
”o asemenea modificare legislativă intempestivă poate fi de natură să creeze dificultăţi
suplimentare autorităţilor însărcinate cu aplicarea sa, sub aspectul adaptării la procedura nou
instituită şi operaţiunile de ordin tehnic pe care aceasta le presupune”. În continuare Curtea afirmă
regula simplității procedurii de votare, care ar fi încălcată prin cumularea celor două tipuri de vot.
Precum se vede, toate argumentele Curții pornesc, în mod justificat, de la restrângerea dreptului la
vot. Modificarea în sens pozitiv propusă de Inițiativa România și care răspunde în mod evident
necesităților electorale actuale, deși afectează minor stabilitatea normelor electorale, este o măsură
impusă de principiile democratice asumate de România și permite exprimarea dreptului la vot de un
număr crescut de cetățeni, asigurând în același timp legitimitatea și reprezentativitatea liderilor
comunităților.
Alegerea primarilor în două tururi de scrutin este în spiritul și în litera Constituției, și corespunde
principiilor democratice fundamentale ale Uniunii Europene. Având în vedere cele menționate,
Inițiativa România solicită Parlamentului, Guvernului și Președintelui României să
promoveze și să susțină fără întârziere modificarea actualei legi în sensul alegerii primarilor
în două tururi de scrutin.

contact@initiativaromania.ro – 0749663712
www.initiativaromania.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful