You are on page 1of 2

LICENSVILLKOR FR PROGRAMVARA FRN MICROSOFT

MICROSOFT VISUAL STUDIO TOOLS FOR OFFICE RUNTIME AND LANGUAGE PACK
Dessa licensvillkor utgr ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende p var du bor, ett av dess
koncernbolag) och dig. Ls dem noga. De gller fr ovanstende programvara och omfattar alla eventuella
media som programvaran levereras p. Villkoren gller ven fljande produkter och tjnster frn Microsoft:

uppdateringar

tillgg

Internetbaserade tjnster

supporttjnster

avseende denna programvara om inga andra villkor medfljer dessa produkter eller tjnster. I sdant fall
gller de medfljande villkoren.
GENOM ATT ANVNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU VILLKOREN I LICENSAVTALET. OM DU
INTE ACCEPTERAR VILLKOREN HAR DU INTE RTT ATT ANVNDA PROGRAMVARAN.
OM DU ACCEPTERAR DESSA LICENSVILLKOR HAR DU DE PERMANENTA RTTIGHETERNA NEDAN.
1.

INSTALLATIONS- OCH ANVNDNINGSRTTIGHETER. Du fr installera och anvnda obegrnsat


antal exemplar av programvaran p dina enheter.

2.

LICENSENS OMFATTNING. Programvaran sljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast
vissa rttigheter att anvnda programvaran. Microsoft frbehller sig alla vriga rttigheter. Om
inte tvingande lag trots denna begrnsning beviljar dig ytterligare rttigheter fr du endast
anvnda programvaran p det stt som uttryckligen anges i detta avtal. Du mste d flja alla
tekniska begrnsningarna i programvaran som endast tillter att du anvnder den p ett visst stt.
Du har inte rtt att

rja resultaten frn benchmark-tester av programvaran fr tredje part utan fregende skriftligt
medgivande frn Microsoft,

kringg ngon av programvarans tekniska begrnsningar,

utfra reverse engineering p, dekompilera eller ta isr koden fr programvaran, frutom och
endast i den utstrckning detta, trots denna begrnsning, r uttryckligen tilltet enligt tillmplig
lag,

framstlla fler kopior av programvaran n vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots
denna begrnsning tillts enligt tillmplig lag,

rja programvaran s att den kan kopieras av andra,

hyra ut, leasa eller lna ut programvaran,

verfra programvaran eller detta avtal till tredje part, eller

anvnda programvaran i kommersiella hostingtjnster.

3.

SKERHETSKOPIERING. Du fr skapa en skerhetskopia av programvaran. Du fr endast anvnda


den fr att installera om programvaran.

4.

DOKUMENTATION. Varje person med tkomst till en dator som tillhr dig eller till ditt interna
ntverk fr kopiera och anvnda dokumentationen fr internt, icke-kommersiellt bruk.

5.

VERFRING TILL ANNAN ENHET. Du fr avinstallera programvaran och installera den p en


annan enhet som du anvnder. Du fr dock inte gra det i syfte att dela licensen mellan olika
enheter.

6.

EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gller fr programvaran. Du mste flja


all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gller fr programvaran. Sdan lagstiftning
innehller restriktioner avseende destination, slutanvndare och slutanvndning. Mer information
finns p www.microsoft.com/exporting.

7.

SUPPORTTJNSTER. Eftersom denna programvara tillhandahlls i befintligt skick r det inte


skert att ngon support tillhandahlls fr den.

8.

9.

AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal samt villkoren fr tillgg, uppdateringar, Internetbaserade
tjnster och supporttjnster som du anvnder utgr hela avtalet fr programvaran och
supporttjnsterna.

TILLMPLIG LAG.
a.

USA. Om du har frvrvat programvaran i USA skall den amerikanska delstaten Washingtons
lagar glla fr tolkningen av avtalet och ansprk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper.
Lagarna i den stat dr du bor reglerar vriga ansprk, inklusive ansprk som beropas enligt
konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrttsliga lagar och handlingar som ger rtt till
utomobligatoriskt skadestndsansvar.

b. Utanfr USA. Om du har frvrvat programvaran i ngot annat land gller lagarna i det landet.
10. LEGALA PFLJDER. Vissa legala rttigheter beskrivs i detta avtal. Du kan ha andra rttigheter
enligt gllande rtt i ditt land. Du kan ven ha rttigheter i frhllande till den part som du
frvrvade programvaran ifrn. Detta avtal frndrar inte dina rttigheter enligt lagstiftningen i ditt
land om lagarna i ditt land inte tillter det.
11. FRISKRIVNING FRN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS I BEFINTLIGT
SKICK. DU BR RISKEN FR DESS ANVNDNING. MICROSOFT LMNAR INGA GARANTIER.
DU KAN HA YTTERLIGARE RTTIGHETER SOM KONSUMENT ELLER LAGSTADGADE
GARANTIER ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING VILKA DETTA AVTAL INTE KAN NDRA. I DEN
UTSTRCKNING TILLMPLIG LAG MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRN
UNDERFRSTDDA GARANTIER FR ALLMN LMPLIGHET, LMPLIGHET FR ETT
SRSKILT NDAML OCH FRNVARO AV INTRNG I TREDJE MANS RTTIGHETER.
FR AUSTRALIEN DU HAR LAGSTADGADE GARANTIER ENLIGT DEN AUSTRALISKA
KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN OCH INGET I DESSA VILLKOR R AVSETT ATT PVERKA DESSA
RTTIGHETER.
12. BEGRNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRN ANSVAR FR SKADOR. DU KAN ENDAST F
ERSTTNING FRN MICROSOFT OCH DESS LEVERANTRER FR DIREKTA SKADOR UPP
TILL ETT BELOPP AV U.S. $ 5,00. DU FR INTE ERSTTNING FR ANDRA SKADOR,
INKLUSIVE FLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, OFRUTSEDDA SKADOR ELLER INDIREKTA
SKADOR.
Denna begrnsning gller fr

allt som r relaterat till programvaran, tjnster, innehll (inklusive kod) p tredje parts webbsidor
eller tredje parts program

ansprk med avseende p kontraktsbrott, brott mot garantin, utfstelser eller villkor, strikt ansvar,
skada orsakad av vrdslshet eller andra handlingar som ger rtt till utomobligatoriskt
skadestndsansvar i den utstrckning som fljer av tillmplig lag.

Den gller ven om Microsoft knde till eller borde ha knt till risken fr sdan skada. Om inte den
ovanstende begrnsningen av eller friskrivningen frn ansvar fr fljdskador, indirekta skador eller
andra skador tillts i ditt land gller inte denna begrnsning eller friskrivning fr dig.