You are on page 1of 6

INFORMATICS

DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.12.03 12:07:50
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΘΞΙ6-67Ψ

ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ:

Πίνακα Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α
Τηλεφ. (εσωτ) 3036
Φ.400/251/341996
Αριθμ. Σχ.10721
Αριθμ. Εγκυκλίου: 134
Αθήνα, 02 Δεκ 15

ΘΕΜΑ: Προσωπικό – Διοικητικά
ΣΧΕΤ: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ.Α΄).
1. Σας κοινοποιούμε το από 18-11-2015 ΠΔ «Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων
Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και
Σωμάτων Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1214/01-12-2015 ΦΕΚ
(τΓ’). O αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό
ΥΕΘΑ/ΓΕΣ οικονομικού έτους 2015, είναι 824034/21-08-2015/ΓΕΣ/ΔΟΙ.
2. Οι αποστρατευόμενοι με το παραπάνω ΠΔ αξιωματικοί να διαγραφούν
σύμφωνα με το ΝΔ 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων» άρθρο 36 παρ. 1, με ημερομηνία διαγραφής την 31 Δεκεμβρίου 2015.
3. Να υποβληθούν στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α και 4δ αποδεικτικά
κοινοποιήσεως και δηλώσεις περί του τόπου οριστικής διαμονής τους (πόλη, οδός,
αριθμός, αριθμός τηλεφώνου, Αστυνομικό Τμήμα και ταχυδρομικός κώδικας του
Αστυνομικού Τμήματος). Όμοιες δηλώσεις να υποβληθούν ως εξής:
α. Στο ΓΕΣ/ Διεύθυνση Επιστρατεύσεως.
β. Στην ΕΜΜ/Διοίκηση Επιστρατεύσεως του τόπου καταγωγής.
γ. Στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
4. Στους αποστρατευόμενους να κοινοποιηθεί το ΠΔ αποστρατείας τους
και να χορηγηθεί ΦΠ για τον τόπο της οριστικής διαμονής τους, κατόπιν αναφοράς
των ενδιαφερομένων και με έγκριση του 1ου ΕΓ του αρμόδιου Σχηματισμού.
./.

ΑΔΑ: 6ΘΞΙ6-67Ψ
-25. Οι τηρούντες τα ατομικά έγγραφα των αποστρατευόμενων αξιωματικών
[Ατομικό φάκελο, Φύλλο ποιότητας (εφόσον υπάρχει) Βιβλιάριο Μητρώου, Ατομικό
Δελτίο Υγείας, Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας και Μεταλλική Ταυτότητα] να
προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
α. Δνση Όπλου - Σώματος
(1) Έλεγχος της πληρότητας του Ατομικού Φακέλου και
καταχώρηση της τελευταίας μεταβολής της αποστρατείας του αξιωματικού πλήρως
αιτιολογημένης.
(2) Τήρηση του Ατομικού Φακέλου επί εξάμηνο, για την
χρησιμοποίησή του σε τυχόν εκκρεμότητες (προσφυγές, παράπονα κλπ) και μετά
διαβίβαση αυτού μαζί με το παλαιό Φύλλο Ποιότητας (αν υπάρχει) στη ΔΓΜΥ/ΓΕΣ.
β. Σχηματισμός, Συγκροτήματα κλπ, Μονάδα από την οποία
αποστρατεύονται
(1) Ενημέρωση και κλείσιμο του Βιβλιαρίου Μητρώου, Δελτίου
Υγείας και παραλαβή του Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας και της Μεταλλικής
τοιαύτης. Σε περίπτωση απώλειας του ΣΔΤ να υποβάλλεται μαζί με την
υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από την αστυνομική αρχή, στην οποία να
εμφανίζεται η ημερομηνία δήλωσης της απώλειας.
(2) Συγκέντρωση και αποστολή των παραπάνω το δυνατόν
συντομότερο απ’ ευθείας στη ΔΓΜΥ/ΓΕΣ.
(3) Παραλαβή των Βιβλιαρίων Υγειονομικής Περιθάλψεως και
διαβίβαση αυτών στη ΔΥΓ/ΓΕΣ.
(4) Παραλαβή των ΒΙΜΑΥ και αποστολή τους στη ΔΥΠ/ΓΕΣ.
6.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

7.

Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΠΖ) Ευθυμία Γκιούλου (τηλ.210- 6552151).

Ταξίαρχος Λεωνίδας Κακαβάς
ΓΕΣ/Διευθυντής ΔΙΜΣΠΡΟ

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΠΖ ΕΥ) Άγγελος Αδαμόπουλος
Επιτελής ΔΙΜΣΠΡΟ/4α

. /.

ΑΔΑ: 6ΘΞΙ6-67Ψ
-3ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/ΔΠZ-ΔΙΤ-ΔΑΣ-ΔΥΠ-ΔΥΓ//
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/1ο ΤΜ//
1ο ΣΠ/1ο ΕΓ//
264 Μ/Κ ΤΕ//1ο ΓΡ//
4ο ΤΕΑΣ/1ο ΓΡ//
23 ΕΥΠ/1ο ΓΡ//
74 ΜΕ/1ο ΓΡ//
95 ΜΕ/1ο ΓΡ//
ΛΑΦ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ/1ο ΓΡ//
Κ.Τ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/1ο ΓΡ//
ΑΚΑΜ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ//
ΟΛΚΕΣ//
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α
ΓΕΣ/ ΔΙΜΣΠΡΟ/4δ,8
ΓΕΣ/ΔΟΡ-ΔΟΙ/1
ΓΕΣ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ
ΓΕΣ/ΔΓΜΥ

. /.

ΑΔΑ: 6ΘΞΙ6-67Ψ
«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες

Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Του ΝΔ.1400/1973 «Περί Καταστάσεως των Αξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 114), άρθρα 5, 34, 37.
(2) Του Ν.2439/1996 «Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίμων Αξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219).
(3) Του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και
Συναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).
β. Το υπ’ αριθμό 9/2015 Πρακτικό του Συμβουλίου Προαγωγών Στρατού Ξηράς
υπ’ αριθμό «3».
γ. Το υπ’ αριθμό 21/2015 Πρακτικό του Συμβουλίου Προαγωγών Αξιωματικών
Στρατού υπ’ αριθμό «3».
δ. Φ. 414.14/6/305494/Σ.3262/21-04-2015/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α Απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
ε. Φ. 414.14/8/306269/Σ.3444/20-04-2015/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α Απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
στ. Φ. 414.14/10/307143/Σ.3633/5-5-2015/ΑΝΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
ζ. Φ. 414.14/11/307142/Σ.3632/05-05-2015/ΑΝΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
η. Φ. 414.14/13/307635/Σ.3716/21-04-2015/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α Απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
θ. Φ.414.14/16/311663/Σ.4659/03-06-2015/ΑΝΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
ι. Την υπ’ αριθμό Y24 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (ΦΕΚ Β΄ 2144)
Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε
1. Κυρώνουμε:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2439/1996, τους
παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων, που συντάχθηκαν από το
Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθμό «3»:
ΕΤΟΥΣ 2015
(1) Προακτέων κατ’ εκλογή Λοχαγών Όπλων και Σωμάτων των οποίων
έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας τους:
(α) Πεζικού Κουτρή Σταύρου του Ιγνατίου
(ΑΜ:54794)
(β) Αεροπορίας Στρατού Σκρέτα Δημητρίου του Κωνσταντίνου
(ΑΜ:56201)
(γ) Υλικού Πολέμου Θεοφιλοπούλου Θεοδώρας του Νικολάου
(ΑΜ:58146)

./.

ΑΔΑ: 6ΘΞΙ6-67Ψ
-2(2) Προακτέας κατ’ εκλογή Υπολοχαγού Πεζικού Τσαρμποπούλου
Παναγιώτας του Κωνσταντίνου (ΑΜ:58044), της οποίας έγινε αποδεκτή η αίτηση
αποστρατείας της.
β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του
Ν.3883/2010, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων, που συντάχθηκαν από το
Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ’ αριθμό «3»:
ΕΤΟΥΣ 2015
Προακτέων στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό Υπολοχαγών Όπλων
και Σωμάτων των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας τους:
(1) Πεζικού Λαχάνου Αντωνίας του Αριστοτέλη
(ΑΜ:58933)
(2) Πεζικού Τοκαλατσίδου Χρυσαυγής του Δημητρίου
(ΑΜ:58954)
(3) Αρχιτεχνιτών
Ιππικού
Τεθωρακισμένων
Χαριτόπουλου
Αλεξάνδρου του Γεωργίου (ΑΜ:57286)
(4) Υλικού Πολέμου Κοκολογιάννη Ιωάννας του Στυλιανού (ΑΜ:58148)
2. Προάγουμε:
α. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.988/1979
και του άρθρου 5 του Ν.2439/1996:
(1) Σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και
Σωμάτων των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας τους:
(α) Πεζικού Κουτρή Σταύρο του Ιγνατίου
(ΑΜ:54794)
(β) Αεροπορίας Στρατού Σκρέτα Δημήτριο του Κωνσταντίνου
(ΑΜ:56201)
(γ) Υλικού Πολέμου Θεοφιλοπούλου Θεοδώρα του Νικολάου
(ΑΜ:58146)
(2) Σε Λοχαγό κατ’ εκλογή την Υπολοχαγό Πεζικού Τσαρμποπούλου
Παναγιώτα του Κωνσταντίνου (ΑΜ:58044), της οποίας έγινε αποδεκτή η αίτηση
αποστρατείας της.
β. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.988/1979
και του άρθρου 26 του Ν.3883/2010 σε Λοχαγούς τους παρακάτω Υπολοχαγούς
Όπλων και Σωμάτων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας τους:
(1) Πεζικού Λαχάνου Αντωνία του Αριστοτέλη
(ΑΜ:58933)
(2) Πεζικού Τοκαλατσίδου Χρυσαυγή του Δημητρίου
(ΑΜ:58954)
(3) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Χαριτόπουλο Αλέξανδρο
του Γεωργίου (ΑΜ:57286)
(4) Υλικού Πολέμου Κοκολογιάννη Ιωάννα του Στυλιανού (ΑΜ:58148)
γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου 4. στ. (2) (β) του άρθρου 21 του
Ν.2439/1996, σε Ταγματάρχη τον Λοχαγό Πεζικού Εκτός Οργανικών Θέσεων
Μακρυγιαννάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ (ΑΜ:48032), λόγω συμπλήρωσης πλήρους
συντάξιμης υπηρεσίας.
3. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και
εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των
άρθρων 34 και 37 του ΝΔ.1400/1973:
α. Τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, των οποίων έγιναν
αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας τους:

. /.

ΑΔΑ: 6ΘΞΙ6-67Ψ
-3(1) Πεζικού Κουτρή Σταύρο του Ιγνατίου (ΑΜ:54794), που γεννήθηκε
το έτος 1967 στη Μυτιλήνη. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο
Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου: 6709959116/21-08-2015)
(2) Αεροπορίας Στρατού Σκρέτα Δημήτριο του Κωνσταντίνου
(ΑΜ:56201), που γεννήθηκε το έτος 1968 στο Βόλο Μαγνησίας. (Αριθμός Βεβαίωσης
Διαγραφής
από
το
Μητρώο
Μισθοδοτούμενων
του
Ελληνικού
Δημοσίου:5947610562/21-08-2015)
(3) Υλικού Πολέμου Θεοφιλοπούλου Θεοδώρα του Νικολάου
(ΑΜ:58146), που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Λαμία Φθιώτιδας. (Αριθμός Βεβαίωσης
Διαγραφής
από
το
Μητρώο
Μισθοδοτούμενων
του
Ελληνικού
Δημοσίου:5109213273/21-08-2015)
β. Τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, των οποίων έγιναν
αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας τους:
(1) Πεζικού Τσαρμποπούλου Παναγιώτα του Κωνσταντίνου
(ΑΜ:58044), που γεννήθηκε 1969 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. (Αριθμός Βεβαίωσης
Διαγραφής
από
το
Μητρώο
Μισθοδοτούμενων
του
Ελληνικού
Δημοσίου:1151888111/21-08-2015)
(2) Πεζικού Λαχάνου Αντωνία του Αριστοτέλη (ΑΜ:58933), που
γεννήθηκε το έτος 1966 στην Τρικοκκιά Γρεβενών. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής
από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου:7735831006/21-082015)
(3) Πεζικού Τοκαλατσίδου Χρυσαυγή του Δημητρίου (ΑΜ:58954), που
γεννήθηκε 1967 στην Ορεστιάδα Έβρου. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το
Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου:5865124574/21-08-2015)
(4) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Χαριτόπουλο Αλέξανδρο
του Γεωργίου (ΑΜ:57286), που γεννήθηκε το έτος 1969 στα Ιωάννινα. (Αριθμός
Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού
Δημοσίου:1173359352/21-08-2015)
(5) Υλικού Πολέμου Κοκολογιάννη Ιωάννα του Στυλιανού (ΑΜ:58148),
που γεννήθηκε το έτος 1968 στο Ροδωπό Χανίων. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής
από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου:1211282589/21-082015)
4. Διορθώνουμε το από 30-06-2011 ΠΔ (ΦΕΚ Γ΄ 448/12-07-2011, ΕΔΥΕΘΑ
96/2011), μόνο κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή στο βαθμό του
Ταγματάρχη της Λοχαγού Υγειονομικού Κτηνιάτρων Αθανασίου Νεκταρίας του Βάιου
(ΑΜ:50910), από το εσφαλμένο «της προαγωγής της λογιζομένης από 18-9-2009»
στο ορθό «της προαγωγής της λογιζομένης από 27-04-2009» λόγω εσφαλμένης
καταχώρησης.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
. /.