You are on page 1of 4

ΑΔΑ: Β84Κ6-8Ε9

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.12.03 08:45:22
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Θ»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1
ΤΜ. ΣΤΑΔ. & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Τηλ. (εξωτ.) : (210 657) 5017-5264
Φ. 414.1/04/193219
Σ.4382
Αριθμός Εγκυκλίου :38
Αθήνα, 01 Δεκ. 2015

ΚΟΙΝ. : ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ
ΓΕΕΘΑ/Β4(ΔΣΣΝΣ)
ΓΕΣ/ΔΙΜΣΜΡΟ-1ο ΕΓ/4-2ΔΟΙ (ΤΜ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ)
ΟΛΚΕΣ-ΜΤΣ-ΣΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΥ Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Αποστρατείες Αξιωματικών του Κοινού Σώματος ΣτρατολογικούΣτρατιωτικών Νομικών Συμβούλων των ΕΔ
ΣΧΕΤ.: α. Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
(ΦΕΚ112/13-7-2010,τ.Α΄).
β. Παγία Διαταγή 4-10/1999 ΓΕΕΘΑ/1η ΜΕΟ
γ. Ν-Δ-Α 16/84 ΓΕΕΘΑ/4η ΜΕΟ
δ. Παγία Διαταγή 4-7/1990/ΓΕΣ/1ο ΕΓ
1.

Κοινοποιούνται προς γνώση και ενέργεια τα παρακάτω ΠΔ:

α. Το από 30-11-2015 Προεδρικό Διάταγμα «Αποστρατεία Αξιωματικού
Κοινού Σώματος Στρατολογικού–Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων των Ενόπλων
Δυνάμεων» που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1217/01-12-2015 ΦΕΚ (τεύχος Γ΄).
β. Το από 30-11-2015 Προεδρικό Διάταγμα «Αποστρατεία Αξιωματικού
Κοινού Σώματος Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων των Ενόπλων
Δυνάμεων» που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1217/01-12-2015 ΦΕΚ (τεύχος Γ΄).
2. Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται να διαγραφούν, σύμφωνα με το
άρθρο 36 του ΝΔ 1400/1973 «Περί καταστάσεων των αξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3257/2004 «Περί
Ρυθμίσεως Θεμάτων Προσωπικού των Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/29-072004 τ Γ΄) με ημερομηνία διαγραφής την 04 Ιανουαρίου 2016
3. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν οι αποστρατευόμενοι
αξιωματικοί να προβούν στις εξής ενέργειες:
α. Να κοινοποιήσουν το διάταγμα αποστρατείας στους ενδιαφερόμενους
και να τους χορηγήσει φύλλο πορείας για τον τόπο της οριστικής διαμονής τους,
κατόπιν αναφοράς των ενδιαφερομένων και με έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.

…/…
\\World.geetha.mil\geetha\Β ΚΛΑΔΟΣ\Β1\ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ\ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΚΩΝ-ΥΠΑΞΚΩΝ\ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΔ\ΕΓΚΥΚΛΕΙΟΙ\2015\38 2015 ΕΔΥΕΘΑ Αποστρατεία Τχη Μορτόπουλου
Τζικόπουλου Δεκ 2015.doc

ΑΔΑ: Β84Κ6-8Ε9
2

β. Να
υποβάλουν
στο ΓΕΕΘΑ/Β1/Τ.Σ.Ε.
και
ΓΕΕΘΑ/Β4
(ΔΣΣΝΣ) αποδεικτικό κοινοποιήσεως του διατάγματος και δήλωση περί του τόπου
οριστικής διαμονής τους (πόλη, οδός, αριθμός, Αστυνομικό Τμήμα, ΤΚ). Όμοιες
δηλώσεις να υποβληθούν και ως εξής:
(1) Στο ΓΕΣ/Δνση Επιστρατεύσεως.
(2) Στην ΕΜΜ/ΔΕΣ του τόπου καταγωγής.
(3) Στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
γ. Να προβούν στην ενημέρωση και κλείσιμο του βιβλιαρίου μητρώου και
δελτίου υγείας και στην παραλαβή του δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας και
βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης.
δ. Να διαβιβάσουν τα παραπάνω έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες,
σύμφωνα με τις σχετικές.

Ακριβές αντίγραφο

Αρχιπλοίαρχος Π. Ρουκάς ΠΝ
Διευθυντής

Πχης (E) Γ. Τζαμάκος Π.Ν
Επιτελής Τμ.Σταδιοδ.& Εξέλιξης

…/…
\\World.geetha.mil\geetha\Β ΚΛΑΔΟΣ\Β1\ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ\ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΚΩΝ-ΥΠΑΞΚΩΝ\ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΔ\ΕΓΚΥΚΛΕΙΟΙ\2015\38 2015 ΕΔΥΕΘΑ Αποστρατεία Τχη Μορτόπουλου
Τζικόπουλου Δεκ 2015.doc

ΑΔΑ: Β84Κ6-8Ε9
3

«Αποστρατεία Αξιωματικού Κοινού Σώματος Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών
Συμβούλων των Ενόπλων Δυνάμεων»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το ΝΔ 1400/1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων», (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
β. Το Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», (Α΄35), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ. Το Ν.3883/2010 «Υπαγωγή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς
διατάξεις» (Α’167).
δ. Τη

Φ.414/02/189957/Σ.3492/30-09-2015/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ./Β1/ΤΣΕ

Απόφαση με την οποία έγινε αποδεκτή από τον κ.ΥΕΘΑ η από 20-08-2015 αίτηση
παραιτήσεως τoυ Ταγματάρχη (ΣΣΝΣ) Μορτόπουλου Κωνσταντίνου του Δημητρίου.
Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε
Αποστρατεύουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3883/10, μετά από αίτησή του,
με το βαθμό που φέρει, και εγγράφουμε αυτόν στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΝΔ 1400/73, τον Ταγματάρχη (ΣΣΝΣ)
Στρατολογικού- Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων Μορτόπουλο Κωνσταντίνο του
Δημητρίου, ΑΜ/ΚΣ 644, που γεννήθηκε το έτος 1976, στην Θεσσαλονίκη.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
Αθήνα,30 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

…/…
\\World.geetha.mil\geetha\Β ΚΛΑΔΟΣ\Β1\ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ\ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΚΩΝ-ΥΠΑΞΚΩΝ\ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΔ\ΕΓΚΥΚΛΕΙΟΙ\2015\38 2015 ΕΔΥΕΘΑ Αποστρατεία Τχη Μορτόπουλου
Τζικόπουλου Δεκ 2015.doc

ΑΔΑ: Β84Κ6-8Ε9
4

«Αποστρατεία Αξιωματικού Κοινού Σώματος Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών
Συμβούλων των Ενόπλων Δυνάμεων»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το ΝΔ 1400/1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων», (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
β. Το Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», (Α΄35), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ. Το Ν.3883/2010 «Υπαγωγή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς
διατάξεις» (Α’167).
δ. Τη

Φ.414/05/191956/Σ.4085/09-11-2015/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ./Β1/ΤΣΕ

Απόφαση με την οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. ΑΝΥΕΘΑ η από 14-9-2015 αίτηση
παραιτήσεως τoυ Υπολοχαγού (ΣΣΝΣ) Θεόδωρου Τζικόπουλου του Παντελή.
(ΑΔΑ:Β8ΞΦ6-2Κ0)
ε. Την υπ’ αριθμ.Υ24/06-10-2015 Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β’
2144).
Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε
Αποστρατεύουμε, τον Υπολοχαγό (ΣΣΝΣ) Στρατολογικού- Στρατιωτικών Νομικών
Συμβούλων Τζικόπουλο Θεόδωρο του Παντελή, ΑΜ/ΚΣ:858, που γεννήθηκε το έτος
1987, στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3883/10,μετά
από αίτησή του, με το βαθμό που φέρει, και εγγράφουμε αυτόν στα στελέχη της
εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΝΔ 1400/73.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
Αθήνα,30 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

…/…
\\World.geetha.mil\geetha\Β ΚΛΑΔΟΣ\Β1\ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ\ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΚΩΝ-ΥΠΑΞΚΩΝ\ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΔ\ΕΓΚΥΚΛΕΙΟΙ\2015\38 2015 ΕΔΥΕΘΑ Αποστρατεία Τχη Μορτόπουλου
Τζικόπουλου Δεκ 2015.doc