S2FO2R: Search, Strategy, Formula, Operation, Output, Recheck

PROGRAM SAYA YAKIN ADD MATH BUKAN G (SYAM ≠ G) BAGI KERTAS 1 & KERTAS 2, SPM 2009
ARAHAN KEPADA PELAJAR: Soalan wajib dijawab ialah Soalan No. 1-9 (Topik Tingkatan 4). Mula dari Bab 1: Function - Bab 5: Indices & Logarithms. SOALAN PERCUBAAN ANTARA NEGERI 2009 BIL 1 2 3 4 BIL 5 KERTAS SOALAN PERCUBAAN KERTAS 1 : NEGERI SEMBILAN KERTAS 1 : MELAKA KERTAS 1 : SARAWAK KERTAS 1 : JOHOR KERTAS SOALAN PERCUBAAN KERTAS 2 : NEGERI SEMBILAN SOALAN NO. 1 - 9 NO. 1 - 9 NO. 1 - 9 NO. 1 - 9 TOPIK SIMULTANEOUS EQN, LINEAR LAW & INDEX NUMBER SIMULTANEOUS EQN, LINEAR LAW & INDEX NUMBER 29+25 Σ MARKAH 28 29 26 24 Σ MARKAH 5 10 10 5 10 10
54 x100 = 30% 180

6

KERTAS 2 : KEDAH

JUMLAH KERTAS 1 + KERTAS 2 (ANGGARAN MARKAH MAKSIMUM) BIL 7 8

PENYELESAIAN SOALAN MENGIKUT S2FO2R KERTAS 1 : NEGERI SEMBILAN KERTAS 2 : NEGERI SEMBILAN

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful