You are on page 1of 5

Allah ismi serifi ve seyyid kehyal daveti (Molla newyorki kardesime)

kiymetli arkadasim mollanewyorkiye hediyemdir. insallah istifade edip muradina


kavusur.
(Allah ismi serifinin davetini bir kac yerde grdm, trkceye cevrilmis kitaplardada rast
geldim ancak Ibni arabi hazretlerinden nakledilen su davet ve havvaslar hosuma gitti,
belki sizlerinde istifade etmek istersiniz diye ekledim. buyrun okuyun.
Tekrar Molla newyorki kardesime selamlar

---------------Daveti celale (ibni arabi h.z)---------------------1.ci havvas


bni arabi hazretleri derki! Eer bir insan katnda mhim bir dilein olsa Perembe gn
Allah rzas iin riyazetli oru tutup gece olunca bir yere oturup Allah ismi erifini
tahareti kamile ile 4056 defa oku. Amma her 100 defa da daveti erifi 1 defa oku. Ertesi
gn gidip matluptan hacetini dilese elbette hacetini verir.
2.ci havvas
Eer Allah ismi erifinin ulvi hadimini kendine musahhar klmak istersen ve daima
seninle olmasn istersen ve mrn boyunca sana hzmet etmesini istersen, bedenini
elbiseni ve kalbini temizleyip Allah ismi erifini kalben daima zikret. Hususi ile her farz
namazdan sonra 300 defa zikret, amma her 100 defada 1 defa daveti erifi oku, davetten
sonrada zecri oku. Her gn gece yars oluncada yine 300 defa okuyup her 100 de 1 kere
daveti erifi ve zecri oku. Bu hal zere 7 gn devam et. Bu mddet zarfnda riyazetli oru
tut. Lakin bu amele her hangi bir arabi ayn ilk Pazar gn balamalsn. Bu mddet
zarfnda asla kimseyle konuma, her trl gybet ve ktlklerden uzak dur.
7 gn tamam olunca daveti erifi ve hatemi erifi bir kada yazp zerinde tar olduun
halde halvete gir. O halvet yerde 2 gn kalnca 2.ci gece btn dnya sana apaydn olur
her yer nur olur. Bu halden korkma. 3.c gece nurdan kular etrafnda umaya balar
bunlardanda korkma. 4.c gece bir takm salih kimseler sana gelir. 5.ci gece Allah ismi
erifinin veziri sana grnr. 6. C gece Allah ismi erifinin melei sana gelir ve senden
ahd ister. artlarn syler, sende ona essem-u vetta-atu. Dersin.
Sonrada lakin sizden bana dnyevi ilerimde yardmc olmanz istiyorum, bu ekilde
sizin artlarnza kyamete kadar uyarm, dersin. Ve unu okursun ( ve evf biahdillhi iz
hedtm vel tenkudul eymne bde tevkdih ve kad ca-altumullahu aleykm kefl
merhaban merhaban bimen at-allhu ve rasluh ve haal yevme azbuh i/tn bi
emretin minkm) dersin. Bundan sonra karp sana bir hatemi erifi iaret olarak
verirler. Sen dersin bunun zerindeki iaretler nelerdir. Onlar sana hatemi erifteki
aretleri ve isimleri anlatrlar. Sende bunlar bir yere yazp not alrsn. Riyazet bittikten
sonra artk daveti erifi veya zecri okumazsnda direk olarak o isimleri okursun.
Okuduun anda hemen melekler hazr olup ne dilersen hemen yaparlar, veleki dalar ters
evirmelerini emretsen veya 5 vakit namazndan birini mekkede birini medinede birini
kufede birini istanbulda birini badatta klmak istesen elbette seni gz ap kapayncaya
kadar dilediin yere tayyi mekan ettirirler. Eer ulvi eer sfli hangi melei dilesenki
sana hizmet etsin elbette sana hizmet eder.
3.c havvas

Eer insanlarn kalbinden ve aklndan geen dnceleri bilmek istersen,7 gn riyazetli


oru tut. Her farz namaz ardndan daveti erifi 7 defa oku. Bu aradada normal hayatna
devam et. Yani insanlar arasnda dola. Bu arada yine esmai nuraniyyeyide beyaz bir
kada yazp zerinde tarsn ve daveti erifi okuduktan sonrada ardndan hemen bu
isimleri okursun (daveti erifi her okuduktan sonra isimleride 1 defa okursun). Daveti
erif ve isimleri okuma ii bitincede peygamber efendimize salavat erif okursun
(gndzleri 100 defa, yatmadan evvelde taki uyku bastrncaya kadar okursun).
Nurani isimler bunlardr:

okunuu
Bismillhirrahmnirrahm allhmme inn es-elke y allhu y aliyy y azm y gafr
y allmul guyb y hakm y habry azz izzin allhmme bike allimn ilmen nfian
intefea bih kem allemteh lievliyike min kabli inneke entel basr el halm el habr ikif
l ve ahbirn bim rdh vekif l ve ahbirn an klli m rdh allhu nrussemvti
vel ard ve hlikuttavli velardi nrun fevka nrun ve nrun yadu bih kll zulmetin
binri ciliz zulumti vekezlike neribrhm melektessemvti vel-ard veliyekne
minel mkinn Allhu nrus semvti vel ard meselu nrih ke miktin fh msbh el
msbhu f zucceh ez zuccetu ke enneh kevkebun durryyun, ykadu min eceratin
mubraketin zeytnetin l arkyetin ve l garbiyyetin, yekdu zeytuh yudu ve lev lem
temseshu nr nrun al nr yehdllhu li nrih men yeu, ve yadribullhul emsle lin
ns vallhu bi kulli eyin alm Y aliyy y azm y hakm y habr y mbn beyyin l
m fh minel habr elvhan elvhan el-acel el-acel essate esate.
Bu isimleri ve daveti erifi zerinde tarsn. Bu aradada insanlarla birlikte namaz klarsn
veya tek banada klabilirsin. 7 gn tamam olunca her kime dikkatlice baksan hemen o
kiinin ne dndne vakf olursun. Bir havvas dahi budur ki : dilinden hikmet akar,
konuman ok gzel olur, insanlar kendine cezbedersin. Topran altnda bulunan
hereyleri grrsn. lmi hikmet kalbine yava yava akmaya balar.
4.c havvas
Dmann evini ykmak, iki rekat namaz klp yerden bir avu toprak al. zerine 7 defa
daveti erifi okuyup dmann evine at. Maksat hasl olur. Lakin her rekatte fatihadan
sonra fil suresini okumaldr. Daveti erifi 7 defa okuduktan sonra bu isimleri 7 defa
okuyup ardndan 3 defada zecr okumaldr.
simler budur:


okunuu
Mcrun kbidun cehtun heysin mukassamin erbin evin ikhir ve edrib demmir

ferrik ettet garrik ikta iklafekutia dbirul kavmillezne zalem vel hamd lillhi rabbil
lemn fekutia dbiru flan bin flane 5.ci havvas
Her trl hacet iin, hatemi erifleri bir kada yazp daveti erifide yazp zerinde
tadn halde daveti erifi hergn 3 defa okusan hertrl hacetin reva olur. Sknt yz
grmezler. Amma daima abdestli ve taat zere olmak lazmdr.
6.c havvas
Vahi hayvanlar itaat ettirmek, eer bir daa kp bu daveti erifi 3 defa okusan o dada
bulunan btn vahi hayvanlar sana itaat ederler. Davetten sonra bu isimleride
okumaldr:
Y mndin sakdemin lezencemin yin eykemin yetain meslsemin
Bu daveti erifin 100 e yakn kk ve byk havvaslar vardr.
O mbarek daveti erif budur:Burda hacetini syle

Okunuu
Bismillhirrahmnirrahim allhmme inn es-elke y allhu y allhu bil elifil kimil
mstekm ellez leyse kableh sbikun vebillmeynil lezne lememet lehml esrru ve
etmemte bihimel envra vecealthm beynel akli verrhi ve ehazte aleyhimel ahdel
vesika vebil hil muhtati bil ulmi vel avlimil cevmidi velmteharreketi vessavmit
vennavtiku ve es-elkallhmme biismikel azmil azamillez l ilhe ill
hverrahmnurrahm elmelikl kuddsus selml m/minl mheyminl azzl cebbrul
mtekebbir ennrul hd elbedul bk elkhirullez teaa-a nruh fertefea ve kahara
fesada-a venazara nazratun ilel cebeli fetakta-a ve harra ms saik minel fezeil ekberi
entel ekberul ezeliyyl ezel ellez lyehlu vel yezlu ellez tdhi minhl ukle
allhmme inn es-elke bisrrz zti ve biztis srr ellez l ilhe ill hve ente evdateh
f kulbi ehliz zikri fehm yahf hevlti marifetike ve hizne bilfikri f melektike y
allhu y allh agmisn f bahri envrike ve emle/ kalb min esrrike ve mekkin fke

veminke ve es-elkel vusle bissrrllez tezhel minhl ukle fehm min kurbih vuslun
eytenhin eytenihin emlhin emlhin eymin eymin ellez
leh mlks semvti vel-ard allhmme inne srr ve cehr ve sem- ve basar ve ar ve
beer ve zhir ve btin yehedne leke bilvahdniyyeti velferdniyyeti ic-aln
allhmme hid acibl kudretin nrniyyeti y allhu y allh y allh y allh y
allh y allh y allh y allh y allh y allh y allh y allh y allh y allh y allh
y allh y allh y allh y allh y allh y allh y allh y allh y allh y allh y
allh y allh y men yestegs bih iz admel mgs ve yantasru bih iz admen
nasru ve yeftah bbeh iz gullikat ebvbul mulkil mrtechi ve hicebetil kulbil
gfileti tahfelin tahfelin ecib du ve sahhirl abdkes seyyid kehyl hdim ismkel
celleti erfeti yukd hcet mimm rd fm leke fhi rz veliye fhi salhun inneke
al klli ey-in kadr ve bil icbeti cedr ve sallallhu al seyyidina muhammedin ve al
lih ve sahbih vesellem.
Zecr budur


okunuu
Bismillhirrahmnirrahm elhamd lillhi elmatybin rabbil lemn errahmnirrahm
ecib eyyhel melek kehyl hdim ismllhil celleti erfeti vakdu hcet vehiye kez
ve kez bihakkillhil lez cealeke hdimen liismihil azmil azam ve bihakkin nrul
mtekaddesil kudds emihil bzihi ellez al men al emhaytih ve bihakki li lin
hin hin eyhin eyhin yhin yhin yhin yhin yhin yhin yhin yhin yhin yhin yhin
yhin yhin yhin lin lin hd h hvallhu enhin enhin emhin emhin eddimd
duymllez leh mlkssemvti vel-ard mehyin mehyin mlihin mlihin mehayin
melhayin hemlhmin hemlhmin ecib eyyhel melek kehyl hdim ismllhil
celletierfeti vakdu hcet kez ve kez bihakki tahtalin tahtalin ve egstin
esselmu alel ihvnit thirnel mslimn biismihil aliyyil al like hizbullh el inne
hizbullhi hml mflihn y maeras sdtil kirmi vel ervhit tayyibne aleyhims
selm ukd hcet fm emertkm bih ve hiye kez ve kez allhu glibn al emrih
kdirun esselmu al huddmil eflk esselmu alel meleki rukyl esselmu alel meleki
cibrl ve simsiml ve mkl ve isrfl ve azrl ve ayniyl ve kesfiyl zdekmullhu
nrun al nr ecib eyyhel meleks seyyidl azm tahtamgayleyl ve/mur elmelek
meytatarn inneh yeti emrullhi ve esmih ve yakdu hcet kez ve kez hey hey elacel el-acel essate essate brekallhu fkm ve aleykm

Allah ismi erifi her namaz ardndan 4356 defa oku, amma her 100 defada bir kere daveti
erifi oku. smi erifi adedi kadar okuduktan sonra zecride 17 defa oku. 7 gn bu ekil
zere devam et.
Hatemler bunlardr.