You are on page 1of 7

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 7


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

6
6
x
x

HOTRREA
privind modificarea i completarea Anexei nr.1 a H.C.L. Periam nr.91/29.10.2015

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 26.11.2015, avnd n vedere
urmtoarele:
- adresa nr.12672/S3/04.11.2015 a Instituiei Prefectului-Judeul Timi nregistrat la Primria
Comunei Periam sub nr. 8758/05.11.2015;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr. 9263 din 19.11.2015 prezentat
de doamna Ferchi Simona-Elena, inspector I principal-impozite i taxe n cadrul Primriei Comunei
Periam, prin care propune Consiliului Local Periam adoptarea unei hotrri privind modificarea
H.C.L. Periam nr.91/29.10.2015 privind stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2016;
- prevederile O.U.G. nr.50/2015 pentru modificarea i completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal i a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedur fiscal;
- prevederile art.1, ale art.2 alin.1 lit.h, precum i pe cele ale Titlului IX din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile art.344 i altele din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedur Fiscal;
- prevederile H.C.L. Periam nr.73/29.10.2015 privind stabilirea impozitelor i taxelor locale
pentru anul 2016;
- prevederile art.56, ale art.120 alin.1, ale art.121 alin.1-2 i ale art.139 alin.2 din Constituia
Romniei, republicat;
- prevederile art.4 i ale art.9 paragraful 3 din Carta european a autonomiei locale, adoptat
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat prin Legea nr.199/1997;
- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.20 i ale art.28 din Legea-cadru a descentralizrii nr.195/2006;
- prevederile art.16 alin.2, ale art.26 i ale art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanele
publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.2 alin.2 lit.e din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului naional - Seciunea a IV-a Reeaua de localiti, cu modificrile i completrile
ulterioare, din care rezult c rangul Comunei Periam este IV;
- prevederile H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
- prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a
pieei produselor din sectorul agricol;
1

- prevederile art.19 i ale art.20 din O.G.nr.71/2002 privind organizarea i funcionarea


serviciilor publice de administrare a domeniului public i privat de interes local, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr.3/2003, cu modificrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile art.1 alin.4 lit.l, ale art.8 alin.3 lit.j, ale art.43 alin.7 i ale art.44 alin.2 lit.d din
Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr.51/2006, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile art.5 alin.2 lit.k, ale art.26 alin.1 lit.b-c, alin.3, alin.5 i alin.8 din Legea
serviciului de salubrizare a localitilor nr.101/2006, republicat;
- prevederile art.5 din Legea cadastrului i publicitii imobiliare nr.7/1996, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.6 lit.b din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor i serviciilor
de pia, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.14 din O.G. nr.21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane i rurale,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.515/2002;
- prevederile Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale, ministrului dezvoltrii
regionale i administraiei publice, ministrului finanelor publice i preedintelui Institutul Naional
de Statistic nr. 734/480/1003/3727/2015;
- prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local al Comunei Periam nr.91/29.10.2015 privind
stabilirea impozitelor i taxelor locale n Comuna Periam pentru anul 2016;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local al Comunei Periam nr.82/21.11.2013 privind
aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizaiei de Funcionare referitoare la desfurarea
activitilor economice pe raza Comunei Periam;
- faptul c unul dintre scopurile asigurrii autonomiei locale are la baz dreptul de a institui i de a
percepe impozite i taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanarea activitilor
stabilite n competena autoritilor;

- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;


- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul art.27, art.36 alin.1, art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c, art.36 alin.9, art. 45 alin.2
lit.c i art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

H O T R T E :
Art.1. Se modific i se completeaz Anexa nr.1 a H.C.L. Periam nr.91/2015 privind
stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2016, dup cum urmeaz:
-

art.470 alin.7 va avea urmtorul coninut: n cazul unei remorci, al unei semiremorci sau
rulote care nu face parte dintr-o combinaie de autovehicule prevzut la alin.(6), impozitul
pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunztoare din tabelul urmtor:
Masa total maxim autorizat

Impozit
- lei -

a) Pn la 1 ton, inclusiv

b) Peste 1 ton, dar nu mai mult de 3 tone

34

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d) Peste 5 tone

64"
2

art.471 alin.2 va avea urmtorul coninut: n cazul dobndirii unui mijloc de transport,
proprietarul acestuia are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal local n a crui
raz teritorial de competen are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup caz, n
termen de 30 de zile de la data dobndirii i datoreaz impozit pe mijloacele de transport
ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor nmatriculrii sau nregistrrii mijlocului de
transport.

art.471 alin.3 va avea urmtorul coninut: n cazul n care mijlocul de transport este
dobndit n alt stat dect Romnia, proprietarul acestuia are obligaia s depun o declaraie
la organul fiscal local n a crui raz teritorial de competen are domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, dup caz, i datoreaz impozit pe mijloacele de transport ncepnd cu data
de 1 ianuarie a anului urmtor nmatriculrii sau nregistrrii acestuia n Romnia.

art.474 alin.7 lit.a va avea urmtorul coninut: Taxa datorat se stabilete pe baza valorii
lucrrilor de construcie declarate de persoana care solicit autorizaia i se pltete nainte
de emiterea acesteia.

art.475 alin.3 va avea urmtorul coninut: Persoanele a cror activitate este nregistrat n
grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri i alte activiti de servire a buturilor i 932
- Alte activiti recreative i distractive, potrivit Clasificrii activitilor din economia
naional - CAEN, actualizat prin Ordinul preedintelui Institutului Naional de Statistic
nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional - CAEN,
datoreaz bugetului local al comunei, oraului sau municipiului, dup caz, n a crui raz
administrativ-teritorial se desfoar activitatea, o tax pentru eliberarea/vizarea anual a
autorizaiei privind desfurarea acestor activiti, n funcie de suprafaa aferent
activitilor respective, n sum de:
a) pn la 4.000 lei, pentru o suprafa de pn la 500 m 2, inclusiv ; acesta este
nivelul stabilit potrivit Legii nr.227/2015 ; nivelul stabilit pentru anul 2016 de ctre Consiliul
Local Periam este de 100 lei;
b) pn la 8.000 lei pentru o suprafa mai mare de 500 m 2 acesta este nivelul
stabilit potrivit Legii nr.227/2015 ; nivelul stabilit pentru anul 2016 de ctre Consiliul Local
Periam este de 4000 lei.

art.475 alin.5 va avea urmtorul coninut: Autorizaia privind desfurarea activitilor


prevzute la alin. (3), n cazul n care persoana ndeplinete condiiile prevzute de lege, se
emite de ctre primarul n a crui raz de competen se afl sediul sau punctul de lucru.

art.481 alin.2 lit.a va avea urmtorul coninut: Pn la 2% pentru spectacolul de teatru,


balet, oper, operet, concert filarmonic sau alt manifestare muzical, prezentarea unui film
la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiie sportiv intern sau
internaional; aceasta este cota stabilit potrivit Legii nr.227/2015 ; cota stabilit pentru
anul 2016 de ctre Consiliul Local Periam este de 2%.

la art.493 se va introduce un nou alineat 4 1 care va avea urmtorul coninut:


Necomunicarea informaiilor i a documentelor de natura celor prevzute la art. 494 alin.
(12) n termen de cel mult 15 zile lucrtoare de la data primirii solicitrii constituie
contravenie i se sancioneaz cu amenda de la 500 la 2.500 lei.

art.494 alin.6 va avea urmtorul coninut: Taxele locale prevzute la cap. V din prezentul
titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale. Pentru
eliberarea certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire de ctre preedinii
3

consiliilor judeene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit n


proporie de 50% la bugetul local al comunelor i de 50% la bugetul local al judeului.
-

art.494 alin.12 va avea urmtorul coninut: n vederea clarificrii i stabilirii reale a


situaiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritilor
administraiei publice locale au competena de a solicita informaii i documente cu
relevan fiscal sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori
taxabile, dup caz, iar notarii, avocaii, executorii judectoreti, organele de poliie, organele
vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere i
nmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paapoartelor
simple, serviciile publice comunitare de eviden a persoanelor, precum i orice alt entitate
care deine informaii sau documente cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, dup
caz, ori la persoanele care au calitatea de contribuabil au obligaia furnizrii acestora fr
plat, n termen de 15 zile lucrtoare de la data primirii solicitrii.

art.495 lit.a va avea urmtorul coninut: Persoanele fizice care la data de 31 decembrie
2015 au n proprietate cldiri nerezideniale sau cldiri cu destinaie mixt au obligaia s
depun declaraii pn la data de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin
ordin comun al ministrului finanelor publice i al ministrului dezvoltrii regionale i
administraiei publice, n termen de 60 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romnei, Partea I, a prezentului cod.

art.495 lit.b va avea urmtorul coninut: Persoanele juridice au obligaia s depun


declaraii privind cldirile pe care le dein n proprietate la data de 31 decembrie 2015,
destinaia i valoarea impozabil a acestora, pn la data de 31 martie 2016 inclusiv.

art.495 lit.c va avea urmtorul coninut: Persoanele fizice i juridice care la data de 31
decembrie 2015 dein mijloace de transport radiate din circulaie conform prevederilor
legale din domeniul circulaiei pe drumurile publice au obligaia s depun o declaraie n
acest sens, nsoit de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale
autoritii publice locale, pn la data de 31 martie 2016 inclusiv.

art.495 lit.d va avea urmtorul coninut: Scutirile sau reducerile de la plata impozitului
/taxei pe cldiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport
prevzute la art. 456, 464 i 469 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor
care dein documente justificative emise pn la data de 31 decembrie 2015 i care sunt
depuse la compartimentele de specialitate ale autoritilor publice locale, pn la data de 31
martie 2016 inclusiv.
-

art. 484. - Taxe speciale


(1) Pentru funcionarea unor servicii publice locale create n interesul persoanelor fizice i
juridice, precum i pentru promovarea turistic a localitii, consiliile locale pot adopta taxe speciale.
(2) Domeniile n care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale,
precum i cuantumul acestora se stabilesc n conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind
finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Taxele speciale se ncaseaz numai de la persoanele fizice i juridice care beneficiaz de
serviciile oferite de instituia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de
organizare i funcionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, s efectueze
prestaii ce intr n sfera de activitate a acestui tip de serviciu.
Se instituie taxele speciale dup cum urmeaz :
Nr.
crt.

Denumire tax

Valoare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Taxa pentru consum ap de la reeaua public de interes local


Taxa pentru efectuare copii xerox format A4
Taxa pentru efectuare copii xerox format A3
Tax nchiriere buldoexcavator echipat cu cup ncrctor frontal
Tax nchiriere buldoexcavator echipat cu bra i cup excavator
Tax nchiriere Tractor U650
Tax nchiriere Vidanj
Tax nchiriere Remorc
Tax nchiriere Toctor CSU
Tax nchiriere forez orizontal BERLINGHER SKIKOM
Tax nchiriere motosfredel OLEO MAC
Tax nchiriere motocositoare STIHL
Taxa nchiriere miniexcavator KOMATSU 16R HS

16.
17.

Tax nchiriere teren baz sportiv (aer liber)


Tax nchiriere sala de sport multifuncional
- 1 aprilie - 30 septembrie:

Tax pentru comer ambulant


Tax nchiriere Teren sportiv de lng Liceul Teoretic Periam

1,9 lei/m3
1 leu/coal
2 lei/coal
76 lei/or
80 lei/or
51 lei/or
12 lei/or
16 lei/or
13 lei/or
68 lei/or
94 lei/or
24 lei/or
50 lei/or
20 lei/or
60 lei/or pe timp de zi
70 lei/or pe timp de noapte

- 1 octombrie - 31 martie:

18.

Tax nscriere mopede, crue

19.

Tax nscriere remorci, tractoare

20.

Tax nchiriere Cas de Cultur Periam (sal mare):


- pentru nunile sau petrecerile private organizate n incinta
Casei de Cultur Periam
- pentru botezurile organizate n incinta Casei de Cultur
Periam
- pentru nchirierea veselei existente n inventarul Primriei
Comunei Periam, necesar la diverse alte evenimente organizate
n incinta Casei de Cultur Periam sau n alt locaie dect
incinta Casei de Cultur Periam
- pentru spectacole, evenimente artistice, organizate de
diverse persoane
- pentru seri distractive organizate pentru tineret, de ctre
diverse persoane fizice sau juridice
- pentru serbri colare, pentru alte evenimente educative,
social-culturale i pentru manifestri cu scop electoral

21.

Tax nchiriere Cas de Cultur Periam (sal mic)

60 lei/or
30 lei/or pentru jocuri de echip (volei, baschet),
fr consum de ap cald;
50 lei/or pentru jocuri de echip (volei, baschet),
cu consum de ap cald;
60 lei/or pentru jocuri de echip (fotbal,
handbal);
30 lei/or pentru jocuri precum: tenis de cmp,
tenis de mas.
40 lei/or pentru jocuri de echip (volei, baschet),
fr consum de ap cald;
60 lei/or pentru jocuri de echip (volei, baschet),
cu consum de ap cald;
70 lei/or pentru jocuri de echip (fotbal,
handbal);
40 lei/or pentru jocuri precum: tenis de cmp,
tenis de mas.
40 lei pentru plcu; 10 lei pentru eliberare
certificat nmatriculare.
40 lei pentru plcu; 20 lei pentru eliberare
certificat nmatriculare.
500 lei

2 lei/persoan, dar nu mai puin de 500 lei.


Pentru distrugerea sau deteriorarea veselei
nchiriate, se va percepe o tax reprezentnd de 2
ori contravaloarea preului de achiziie al bunului
distrus sau deteriorat.
150 lei
250 lei
nu se pltete tax, cu condiia ca spaiul s fie
predat n aceleai condiii bune n care a fost
primit.
200 lei

Angajaii Primriei Comunei Periam i ai serviciilor aflate n subordinea Consiliului Local Periam, vor beneficia pentru ei
i familia lor (pn la gradul I de rudenie), o singur dat, de gratuitate la nchirierea uneia dintre slile Casei de Cultur
Periam pentru un eveniment din categoria celor prevzute la pct. 20-21.
22.
Tax utilizare CAPEL
50 lei

23.

Tax eliberare/vizare Autorizaie de Funcionare referitoare la


desfurarea activitilor economice pe raza Comunei Periam:

24.

Tax pentru eliberarea i vizarea autorizaiei de transport

25.

Tax pentru eliberarea i vizarea copiilor conforme ale


autorizaiei de transport
Tax pentru utilizarea aceleiai autorizaii n cazul nlocuirii
autorurismului
Tax pentru eliberarea duplicatului autorizaiei de transport
sau a copiei conforme
Tax pentru modificarea autorizaiei de transport sau a copiei
conforme a acesteia
Tax pentru vizarea semestrial a atestatului de productor
Tax pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorulul agricol
Tax eliberare sau preschimbare carte de identitate pentru
cetenii romni
(Conform art.100 alin.1 din H.G. nr.1375/2006, taxa se
stabilete de I.N.E.P., cu avizul Ministerului Finanelor Publice
i se actualizeaz periodic n funcie de evoluia preurilor la
materiile prime, materialele i serviciile utilizate n activitatea
de ntocmire a acestora)
Tax special de salubrizare persoane fizice

26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.

Tax paz comunal, dup cum urmeaz:


n cazul persoanelor fizice
n cazul persoanelor juridice

- eliberare Autorizaie de Funcionare


- 50 lei
- eliberare viz anual Autorizaie de Funcionare
- 50 lei
- eliberare duplicat Autorizaie de Funcionare
- 25 lei
150 lei/autorizaie
150 lei/buc.
100 lei/buc.
100 lei/buc.
50 lei/buc.
20 lei/viz
15 lei/carnet

7 lei

90 lei/1persoan/an
180 lei/gospodrie/an
5 lei/lun/gospodrie
30 lei/lun/sediu sau punct de lucru societate

Art.2. (1) Prezenta hotrre va intra n vigoare ncepnd cu data de 01.01.2016.


(2) De la aceeai dat, i nceteaz aplicabilitatea orice prevederi contrare prezentei
hotrri.
Art.3. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri, se ncredineaz domnul Dumitra
Cornel, primarul Comunei Periam, Compartimentul Financiar-contabil, impozite i taxe, precum i
celelalte compartimente din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor,
a aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Ferchi Simona Elena, inspector I principal - impozite i taxe;
- Doamnei Ctea Ramona-Maria, casier;
- Compartimentelor din cadrul instituiei;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe
pagina de internet www.primatimperiam.ro.
L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

AVRAM IOAN-MIRCEA
_________________

BRON DACIANA

___________________________

Nr. 101 din 26.11.2015