Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 1 din 35

Analiza spectrală biorezonantă
Cuprins

Partea I
* Introducere * Fotogramele cu Entităţi * Imagini cu Entităţi *

Partea II
* Entităţile – Proiecţii energetice * Sferele Roşii * Sferele colorate coliniare * Sferele albe * Conexiunea 3D - 3D * Conexiunea 3D - 4D * Activarea 3D * Activarea 4D - Trezirea * Activarea 5D – Iluminarea *

Partea III
* * * Resurse ale ZENLA Project * * Cuprins * EOF *

Aveţi dreptul de a folosi şi transmite acest material, atât timp cât o faceţi fără a pretinde vreo despăgubire, bani sau similar şi atât timp cât materialul rămâne exact în această formă.

LICENŢĂ ŞI TERMENI DE UTILIZARE PENTRU VERSIUNEA ELECTRONICĂ
Faceţi clic pe iconul de mai jos pentru detalii privind drepturile şi obligaţiile:

© Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0.

Cuprins

EOF

1 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 2 din 35

Introducere
Metoda analizei spectrale biorezonante, este rodul unei perioade de cercetare de peste doi ani şi a unor căutări de peste două decenii. Ea vine să completeze setul de instrumente destinate autocunoaşterii, cu o metodă accesibilă oricui şi care implică doar eforturi de cunoaştere din partea celui care vrea să afle cu adevărat cât mai multe despre el însuşi şi, de asemenea, să se schimbe, să găsească metodele cele mai potrivite pentru el însuşi de a avea o viaţă şi o existenţă echilibrată şi de a folosi cu maximum de înţelepciune şi randament, resursele de care dispune la un moment dat. Ce este necesar pentru a pune în practică metoda? Foarte puţine: — Operatorul. Deci, cel interesat să afle despre el însuşi şi posibilităţile sale la un moment dat; — Un aparat foto digital, cu o rezoluţie minimă de 4 Mega pixeli (Mpx); — O zi însoriă şi în care soarele să fie clar vizibil. Metoda analizei biorezonante, comportă două etape de bază: 1. Realizarea fotogramelor (spectro-fotograme) 2. Analiza şi interpretarea fotogramelor. În cele ce urmează, ne vom ocupa de descrierea metodei de realizare a fotogramelor (fotografiilor) cu entităţi. Pentru că, Metoda Analizei Biorezonante, înseamnă în practică a realiza o fotografie cu entităţi în prima etapă. Apoi, analiza şi interpretarea acesteia, în funcţie de rezultatul obţinut.

Fotogramele cu Entităţi
Am specificat ceea ce este necesar să aveţi. Restul, este o chestiune de practică şi aplicarea corectă a informaţiilor de mai jos. Deocamdată, studiaţi cu atenţie imaginea de mai jos. Ea reprezintă esenţialul privitor la realizarea fotogramelor: Cum trebuie să vă poziţionaţi faţă de Soare, atât voi, cei care sunteţi interesaţi să vă descoperiţi vouă înşivă, cât şi aparatul foto. Foarte importantă este poziţia faţă de Soare şi claritatea cu care se vede din locaţia în care vă aflaţi! Vă rog acum să studiaţi cu atenţie fotograma de mai jos:

© Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0.

Cuprins

EOF

2 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 3 din 35

Arcul de cerc, simbolizează Soarele, = sursa de lumină şi de câmp radiant. Săgeata, indică direcţia pe care trebuie să fie coliniare: 1. Ochiul operatorului (Monica, în imagine); 2. Axul optic al aparatului foto; 3. Razele Soarelui. Cu alte cuvinte spus: Trebuie să priviţi direct la Soare şi abia după ce acesta apare pe ecranul aparatului corect, apăsaţi pe declanşator. Soarele este sursa de lumină care trece prin blocul optic al aparatului foto şi ajunge pe CCD (Charged Coupled Device), senzorul care preia câmpul radiant sosit de la Soare şi de la operator şi le converteşte în informaţie codificată digital, adică, fotograma (fotografia) noastră. Iată cam ce trebuie să vedeţi pe ecranul aparatului foto:

Fotografia a fost realizată de Monica, special pentru această lucrare, pe data de 31 martie 2010, ora 13:14 min. Din cauza frecvenţei medii de vibraţie a Monicăi, în fotografie au ieşit Entităţi. Dacă aveam o fotografie cu Soarele clar încadrat şi fără Entităţi, aş fi pus-o, dar acum la amândoi apar Entităţi când facem astfel de fotografii. După cum se poate observa, spre stânga-mijloc, este una mai mare, roz-roşie şi un lanţ mai jos, care în fapt, este o singură entitate 4D, cu corespondent fizic în 3D şi care este descompusă printr-un fenomen de difracţie interdimensională. Despre interpretarea fotogramelor, voi vorbi în partera a doua a materialului.

Materialul privind interpretarea, are rost să îl citiţi abia după realizarea unui set de fotografii consecutive, în care apar entităţi. Altfel, vă veţi irosi timpul de pomană.

© Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0.

Cuprins

EOF

3 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 4 din 35

De altfel, în prima versiune am impus alte condiţii. Între timp însă, m-am consultat cu ghizii mei spirituali (conexiunile mele din Planul Cauzal) şi mi s-a sugerat să ţin cont de rezultatele obţinute în Planul Fizic cu cărţile deja publicate. Întrucât tendinţa relevată este cea de interes faţă de subiect, am decis să public întreg materialul. Astfel, intervenţia mea în Liberul Arbitru individual se reduce la minimum şi cei care vor ajunge să descarce această nouă versiune şi să parcurgă etapele descrise, vor avea un grad de libertate corespunzător aspiraţiilor lor de evoluţie şi în egală măsură, nivelului lor de evoluţie actual. Tuturor, celor cu deschidere dar şi scepticilor, le amintesc Învăţătura Secretă a Tăbliţei de Smarald:

”Ce este Sus, este şi Jos; ce este Înăuntru, este şi Înafară”.
Mai jos, aveţi o altă imagine cu Entităţi, realizată de mine, în alt loc din Thessaloniki (aproape de Palatul imperial al lui Galeriu, construit între 250 – 325 AD).

Puteţi aici vedea clar trei Entităţi (Proiecţii) în stânga, aliniate vertical şi orizontal, încă două. Dacă veţi privi cu atenţie, mai sunt încă două sus, pe orizontală, simetrice cu cele de jos. În total 7 Entităţi... Cei care vor realiza astfel de imagini, vor beneficia din plin şi de partea a II-a a acestui material. Se vor convinge în primul rând de existenţa structurilor energetice, iar odată dubiile eliminate, vor putea trece mai departe, la tehnica de interpretare şi modul în care poate fi folosită fiecare fotogramă pentru autoinstruire. După cum presupun că s-a înţeles deja, acest material face obiectul proprietăţii intelectuale. L-am difuzat în regim de liberă circulaţie, întrucât aspectele materiale, financiare, mi se par mai puţin importante ca însuşirea acestei metode, de către cei interesaţi. Totuşi, reţineţi că orice modificare a prezentului material, constituie violarea legislaţiei române şi internaţionale a dreptului de autor. Aveţi dreptul de a folosi şi transmite acest material, atât timp cât o faceţi fără a pretinde vreo despăgubire, bani sau similar şi atât timp cât materialul rămâne © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 4 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0. exact în această formă.

Cuprins

EOF

Pagina 5 din 35

© Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0.

Cuprins

EOF

5 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 6 din 35

Analiza spectrală biorezonantă Partea II
Partea II
* Entităţile – Proiecţii energetice * Sferele Roşii * Sferele colorate coliniare * Sferele albe * Conexiunea 3D - 3D * Conexiunea 3D - 4D * Activarea 3D * Activarea 4D - Trezirea * Activarea 5D – Iluminarea * * Resurse ale ZENLA Project * * Cuprins * EOF * *

© Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0.

Cuprins

EOF

6 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 7 din 35

Entităţile – Proiecţii energetice
Multă lume se întreabă ce anume sunt sferele de diferite culori care apar în fotografiile (fotogramele) de tipul celor prezentate în partea întâia a acestei metode. Pentru a putea înţelege mai bine, voi apela la un fenomen foarte cunoscut de toţi: umbra plană a omului, într-o zi însorită. Voi diseca acum sub ochii tăi modul în care s-a născut această metodă, pas cu pas, astfel încât să fie mai uşor de înţeles cum am ajuns la ea şi de ce anume fac anumite afirmaţii pe parcursul acestei cărţi. În anul 2004, ca parte a experimentelor pe care le-am făcut în scopul de a mă înţelege şi de a afla mai multe despre ceea ce sunt, ceea ce suntem, am urmat un regim alimentar mai drastic, cunoscut îndeobşte sub denumirea de post şi anume, „post cu apă”. Funcţie de durata acestui regim alimentar, în corpul omenesc, au loc anumite modificări. Ele pot fi mai profunde ori mai superficiale, funcţie de durata postului dar şi de atitudinea celui care abordează această metodă de cercetare. Pentru că, vreau să dau la o parte vălul mistico-religios de pe această metodă de cercetare. Da, postul asta este: o metodă de cercetare, la îndemâna oricui este interesat să afle despre el însuşi, adevăruri fundamentale. Ei bine, în această experienţă, care a durat 15 zile, am primit enorm de multă informaţie şi enorm de multe răspunsuri la întrebări care m-au frământat ani în şir. Între alte răspunsuri, am căpătat şi pe acela referitor la „Ce este Dumnezeu, Sinele şi Ego?” Imaginea pe care o avem despre Universul Infinit, este una extrem de primitivă, în ciuda spectaculoaselor descoperiri făcute de ştiinţă. Din acest motiv, înţelegerea vine mai greu. Voi lua rând pe rând noţiuni cunoscute sau, a căror documentare poate fi făcută rapid pe internet şi vă voi prezenta în cel mai clar mod voi putea, informaţiile ce mi-au fost transmise în cadrul acelui experiment. În primul rând, vă voi spune că am văzut în plină zi, corpurile energetice ale tuturor celor pe lângă care treceam pe stradă. Am avut atunci expunerea practică a ceea ce înseamnă „iniţiere”, „iluminare”, „trezire”, „conştienţă”, „subconştient”, „inconştient”, „Sine Superior”, „Ego”. Mai sunt şi multe alte informaţii asupra cărora vom discuta cu alte ocazii. Pe moment, ceea ce este important, este să efectuăm conexiunile necesare în modul de a exprima ceea ce poate simţi, ce poate percepe un om şi felul în care aceste percepţii pot fi exprimate în limbaj articulat şi în cadrul definit deja de ştiinţele studiate în procesul de învăţământ. Aceasta este principala problemă: stabilirea unui limbaj de comunicare uşor de înţeles şi, racordarea informaţiilor din domeniul invizibil, cu cunoaşterea actuală. Am început prin a menţiona fenomenul apariţiei umbrei corpului omenesc, într-o zi însorită. Aceasta este imaginea cheie pe care trebuie să o avem în minte atunci când analizăm sferele din imaginile cărora le spunem „cu Entităţi”. În sens mai restrâns, acele sfere care apar în fotogramele prezentate în prima parte, sunt de fapt umbrele unor Entităţi sau Fiinţe cum prefer eu să le numesc, într-un plan cu mai mult de 3 dimensiuni. Despre aceste umbre vom discuta în continuare şi voi căuta să prezint modul în care trebuie ele înţelese, prin prisma unui Univers Infinit şi prin urmare, cu o infinitate de dimensiuni. Lumea în care trăim şi de care suntem conştienţi în cea mai mare măsură, are 3 dimensiuni fizice, de unde şi denumirea de lume sau univers 3D. Dimensiunile sunt îndeobşte cunoscute ca fiind „lungime”, „lăţime” şi „înălţime”. Matematic, aceste dimensiuni, sunt simbolizate prin ceea ce numim „sistemul de axe ortogonal”, care este un set de 3 drepte perpendiculare, corespunzătoare cu cele 3 dimensiuni fizice. Astfel, umbra omului pe pământ, este o reprezentare plană = în două dimensiuni, adică 2D, a corpului omenesc, care este o Entitate 3D. Altfel spus, o Entitate tridimensională. © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 7 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 8 din 35

Aşa cum putem să ne dăm seama cu uşurinţă, o umbră din infinitele posibile ale corpului omenesc, descrie omul doar într-o anume ipostază şi într-o măsură extrem de redusă. Pentru a putea oferi o descriere completă, care să permită reconstituirea de către oricine a unui corp omenesc, avem nevoie de un număr foarte mare de astfel de „umbre” = proiecţii plane. Ştiinţa care studiază şi se ocupă cu aceste proiecţii plane, cu realizarea unor astfel de reprezentări care să permită reconstituirea unei Entităţi 3D din proiecţiile sale plane, se numeşte desen tehnic. Astfel, în cadrul desenului tehnic, se stabilesc nişte reguli de reprezentare în plan precise, precum şi un set de reguli de interpretare a acelor proiecţii plane sau „desene”. Pe baza acestor reguli unitare, oricine învaţă desen tehnic, poate reprezenta un „obiect” = Entitate din lumea fizică, astfel încât el să poată fi reconstituit în orice număr şi la orice scară, de către oricine cunoaşte limbajul de comunicare numit desen tehnic. În continuare, vom căuta soluţia de a extinde acest limbaj de comunicare, desenul tehnic, de la reprezentarea Entităţilor 3D în plan („umbre”), la reprezentarea oricăror Entităţi, cu oricâte dimensiuni, continuând însă să ne raportăm la lumea noastră tridimensională, adică, 3D. Altfel exprimat, vom căuta soluţia de a identifica modalitatea de a reprezenta Entităţi din lumile cu 4 ori mai multe dimensiuni, în lumea noastră 3D. O altă formulare posibilă a acestui demers, este: Perfecţionarea unor metode de realizare a reprezentărilor unor Fiinţe multidimensionale, în lumea noastră, potrivit metodelor cu care suntem deja familiarizaţi, adică, reprezentarea plană şi respectiv, reprezentarea tridimensională. Aşa cum oricine poate să îşi dea seama, umbra sa pe pământ, este foarte departe de ceea ce este Fiinţa umană în realitate. La fel de uşor de înţeles este şi faptul că, oricâte reprezentări 2D — adică plane — am face unui corp omenesc, va fi imposibil să realizăm o copie perfect funcţională a unui om. În acest sens, să facem o mică excursie în lumea geneticii. După cum bine ştim, deja genetica aplicată a reuşit copierea fizică a unor organisme complexe. A fost realizată cu succes copierea genetică a unei oi. Este rezultatul acestei copieri o oaie adevărată? Vă las să reflectaţi voi înşivă. Vă ofer un punct de plecare important: Copierea fizică a ta, a celui care citeşti acum, va conduce la o copie identică cu tine? Poate reproducerea celulelor tale, oricât de fidelă ar fi ea, să reproducă şi experienţa ta de viaţă? Emoţiile pe care le-ai trăit? Cunoaşterea pe care ai acumulat-o? Dacă am avea garanţia că absolut tot ceea ce însemni tu, este stocat în acele celule copiate pe cale genetică, atunci evident, răspunsul ar fi ”da”. Iată însă că, savanţii geneticieni se află în faţa unui mister aparent insolvabil: Oaia clonată, este asemeni unui calculator nou-nouţ, pe al cărui hard-disc, este stocată 0 (zero!) informaţie. Cu alte cuvinte, o oaie matură clonată, este mai „idioată” decât un miel abia născut. Îi lipsesc absolut orice „instincte”. Ea poate copia modele de comportament de la alte oi cu care intră în contact, dar dacă este lăsată singură, izolată, moare, oricâtă mâncare ar avea în jurul ei şi oricât de valoroasă ar fi mâncarea din punct de vedere nutritiv. Prin urmare, rezultă că în procesul de clonare, există anumite elemente invizibile, care ţin de o altă organizare a Universului şi care, scapă procesului de clonare. Adică, sunt imposibil de reprodus cu fidelitate prin simpla copiere a celulelor, oricât de bine şi-ar face datoria ADNul, care, se presupunea că ar conţine toată informaţia necesară reproducerii unui organism evoluat. Aşadar, iată că, ADN-ul, conţine toată informaţia necesară reproducerii fizice, dar mai există şi o altă informaţie, mult mai importantă decât cea necesară fabricării unui organism. Unde este această informaţie stocată? Aceasta a fost întrebarea care a chinuit geneticienii, câteva decenii la rând, din ultimele 5 decenii. Au intrat însă în echipa de cercetare, specialiştii în fizică cuantică şi au imaginat experimente potrivit principiilor ştiinţei cu care ei erau familiarizaţi. Un experiment care a şocat lumea cercetării, a fost izolarea unui element de ADN, plasarea sa într-un recipient, apoi expunerea sa la lumină, urmată de îndepărtarea © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 8 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 9 din 35

fraghmentului de ADN. Ce s-a descoperit? Că lumina a „îmbrăcat” fragmentul de ADN, copiindu-i forma. Apoi, după îndepărtarea ADN-ului, spre stupoarea tuturor, lumina a memorat structura ADN, păstrând forma de organizare pe care o avea ADN-ul. Ce putem înţelege de aici? Cel puţin un fapt: Lumina, poate să memoreze. Prin urmare, revenind la procedura de clonare, pentru a realiza o copie perfectă a unei oi, mai este necesar să cunoaştem şi ce anume informaţie este stocată în structurile de lumină ale oii. Şi de aici încolo, începe calvarul! Care sunt „structurile de lumină”? Cum putem afla ce anume informaţie conţin ele? Putem copia acele structuri de Lumină? Şi dacă da, cum? De ce avem şapte culori? Ce informaţii conţine fiecare dintre ele? Cum se face legătura între informaţiile stocate pe fiecare bandă de culoare? Prea multe întrebări! Şi, ca lucrurile să fie şi mai complicate decât atât, revin în discuţie „nebuniile” clarvăzătorilor, care spun că în jurul fiecărui „obiect” sunt „învelişuri” de lumină, divers colorate, care se întrepătrund, îşi schimbă culoarea, care uneori se unesc şi formează „punţi” între „posesorii” lor... Şi o altă serie de întrebări explodează! Şi dacă telepatia, clarvederea, clarauzul, telekinezia, sunt fenomene comune, pe care abia acum avem cunoaşterea necesară să le abordăm sistematic? Şi dacă acestea sunt „informaţiile” care scapă clonării fizice? Şi dacă toate tehnicile transmise de către tradiţiile orientale, sunt fragmente ale unei cunoaşteri străvechi (de unde provine ea?!?), ale cărei înţelesuri s-au pierdut în timp? Şi dacă e aşa, de ce am pierdut înţelesurile acestei cunoaşteri? Pot fi puse după cum vedem nenumărate întrebări, care, pentru a îşi găsi răspunsul, necesită o schimbare radicală a modului în care privim şi înţelegem Universul. Dar, pentru a înţelege universul Infinit, trebuie înainte de toate, să ne cunoaştem pe noi înşine. Abia pe urmă, putem verifica în ce măsură ceea ce ştim despre noi, se regăseşte la o altă scară, în Univers. Altfel exprimat, dacă „Ce este Înăuntru este şi Înafară”. Aceasta este ceea ce vom căuta mai departe să realizăm. O reaşezare a conceptelor, potrivit observaţiilor practice. Să revenim la desenul tehnic. Cei care cunosc desenul tehnic, ştiu că pentru a reprezenta pe o foaie de hârtie un corp tridimensional, avem nevoie de o „reprezentare în triplă proiecţie ortogonală.” Astfel, pentru cei care au citit modul în care matematicianul rus Minkovski face introducerea sa în teoria spaţiilor n-dimensionale, e uşor de înteles trecerea de la un mod de a percepe spaţiul tridimensional prin reprezentări plane (desene). Cum spuneam, de asta ocupă desenul tehnic. Hai acum însă să ne străduim să ne vedem propria lumne 3D, prin ochii unei Fiinţe cu două dimensiuni. Oricât de mult s-ar strădui o Fiinţă bidimensională, plană deci să ne înţeleagă, îi va fi practic imposibil, deoarece ea ne va percepe sub o infinitate de forme diferite. Cum va putea ea oare să treacă dincolo de multitudinea de forme sub care ne percepe şi să înţeleagă că în fapt, Omul, este o singură Fiinţă?!? Mergând mai departe acum, cred că aţi intuit deja următorul nivel... Noi, oamenii tridimensionali, ca „obiecte” fizice, suntem de fapt, reprezentarea într-un sistem cu 3 dimensiuni, a unor Fiinţe care trăiesc într-o lume cu 4 dimensiuni, căreia, pentru comoditatea noastră, îi vom spune 4D. Aşa cum la desenul tehnic avem trei proiecţii principale (tripla proiecţie ortogonală), pentru orice „obiect” tridimensional şi un set de reguli de interpretare, în lumea noastră, o Fiinţă 4D, va avea 4 proiecţii 3D şi un alt set de reguli de interpretare, mai complex decât cel al desenului tehnic uzual. În această ordine de idei, prima parte a acestei cărţi, vă furnizează metoda practică prin © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 9 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 10 din 35

care putem realiza „desenele” acestor proiecţii 3D, care suntem noi, oamenii. Pentru că, fiecare om din carne, oase şi sânge, este o proiecţie 3D, a unei Fiinţe 4D. Astfel, aşa cum arătam anterior, observăm că, o Fiinţă 4D, are 4 proiecţii 3D, adică, fiecărei Fiinţe 4D, îi corespunde un grup de 4 oameni. Aceşti oameni sunt cunoscuţi în relatările generaţiilor anterioare sub denumirea „suflete pereche”. După cum se poate deduce, sunt de fapt două perechi... Sau, altfel spus, fiecare Fiinţă 4D, are 4 „suflete pereche”, care sunt „umbrele” sau proiecţiile sale în lumea 3D, adică, lumea noastră, aşa cum am cunoscut-o până acum. Ele sunt în fapt inseparabile dacă ne raportăm la planul superior al manifestării, dar acesta este un subiect pe care îl voi detalia mai târziu. Aceste patru proiecţii, pot fi puse în evidenţă în fotograme, prin metoda deja descrisă. Care sunt aceste proiecţii? Ei bine, ele sunt sferele „roşii” din imagini. Mulţi le interpretează ca fiind drept „Entităţi malefice”. Fără îndoială, unii dintre oameni, au un astfel de comportament încât le putem asocia o astfel de caracterizare. În esenţă însă, ei sunt nişte oameni ca şi noi. Oameni al căror grad de conştientizare a ceea ce sunt, poate fi mai ridicat, ori mai scăzut. Putem afla cam care este nivelul de înţelegere al fiecărei proiecţii sau „suflet geamăn” folosind fotogramele? Evident, DA. În anumite limite. După cum am spus înainte, există 4 oameni, între care există o legătură energetică mai puternică. Ei pot comunica între ei mult mai amplu, prin intermediul câmpurilor lor energetice (aurele lor), întrucât aurele lor, sunt acordate în aceleaşi benzi majore de frecvenţă. Cu alte cuvinte, să spunem că benzile de frecvenţă sunt limbile străine cunoscute de cei patru oameni. Astfel, dacă cei patru oameni „suflet-pereche” trăiesc în 4 ţări distincte, câmpurile lor energetice îi vor determina să înveţe fiecare, celelalte 3 limbi străine complementare. Din acest motiv, când se vor întâlni, dacă aceasta se va petrece, ei vor putea comunica între ei în limbaj articulat, fără a avea nevoie de translator. Sau, vor şti toţi patru una şi aceeaşi limbă străină tuturor. După cum se observă, sunt multe posibilităţi fie şi numai aici. Deci, aceşti 4 oameni care sunt toţi proiecţia uneia şi aceeaşi Entităţi 4D, au deja asigurate condiţiile minimale pentru a se putea cunoaşte şi recunoaşte, atunci când vor dori să evolueze către un stadiu superior. Stadiul superior, este ECHIPA. Momentul când înţeleg că împreună, formaeză un tot unitar, a cărui funcţionare armonioasă, îi va conduce pe fiecare în parte, la rezultate imposibil de atins individual. Ca exemplu concret, Monica este „sufletul meu pereche”. Am simţit amândoi asta după o perioadă de tatonare reciprocă. Este Monica la fel ca mine? E identică cu mine? Dimpotrivă! Dacă ne-am înşira unul altuia diferenţele, ar ieşi între noi un război pe viaţă şi pe moarte! Există multe diferenţe, între care sexul, e doar unul din aspecte şi poate cel mai puţin important. Nivelul de instruire, e un altul. Există însă multe altele care ne unesc şi fac să funcţioneze bine prima pereche din totalul celor 4 oameni care formează Fiinţa 4D din care suntem parte integrantă. Mai mult, am reuşit să înţelegem într-o anumită măsură că aici e vorba despre cu totul altă relaţie decât aceea de „slugă”, ori „subordonat” al unui „dumnezeu” discreţionar şi foarte subiectiv. Pur şi simplu, suntem părţi componente ale unei construcţii mai mari. Construcţia e inexistentă atât timp cât noi refuzăm să acceptăm adevărul existenţei ei şi ţinem morţiş la individualitatea noastră. Iată deci ce reprezintă sferele roşii: Felul în care arată un om, văzut din lumea 4D. Pe aceeaşi fotogramă, la unele persoane apar fie 4 sfere, fie 8, fie un număr mai mic, de exemplu, doar două. De ce se petrece aceasta? Numărul proiecţiilor care apar în fotograme, este în strânsă legătură cu nivelul de înţelegere, aşadar cu evoluţia omului. Cei care fac astfel de fotografii fără însă a crede că există o organizare superioară a © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 10 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 11 din 35

Universului (Ego-centricii), vor obţine o fotografie simplă, fără vreo Entitate = proiecţie, deoarece legătura energetică dintre ei şi „sufletele pereche” ale lor, este incomplet dezvoltată. Semnalele de comunicare sunt la cel mai scăzut nivel posibil. Un fel de „reflexe automate”. Ei sunt incoştienţi de ceea ce se petrece atât înăuntrul lor, ca microsisteme, cât şi în afara lor, ca părţi componente ale unor sisteme agregate, unitare şi indivizibile. Pentru astfel de oameni, tot ceea ce există este mâncarea şi propria lor fiinţă. Restul, sunt obiecte ale posesiunii, pe care într-o bună zi, „trebuie” să le posede. Singura dezvoltare posibilă a unei astfel de fiinţe umane, este acumularea cantitativă de bunuri fizice. E singurul limbaj de comunicare pe care îl acceptă şi înţelege. Considerând că am schiţat mulţumitor cadrul general de interpretare al fotogramelor, vom discuta în continuare despre sferele roşii.

Cuprins EOF Cuprins partea II

Sferele Roşii
Pentru cei care cunosc semnificaţia termenului „Chakra”, este cunoscută semnificaţia culori roşii. Pentru ceilalţi, există pe internet informaţii detaliate cu privire la cele 7 chakras, culorile asociate şi semnificaţia acestor centri energetici. Vă veţi completa cunoştinţele cu aceste informaţii, apoi veţi reveni la lectura acestui capitol. Aşadar, culoarea roşie, corespunde centrului-rădăcină Muladhara şi elementului subtil „Pământ”. Cu alte cuvinte, este vorba despre tot ceea ce ţine de manifestarea energiilor, sub formă solidă, tridimensională. În contextul fotogramelor, sferele roşii corespund deci unei structuri fizice, adică unui corp omenesc. Este informaţia cea mai simplă care poate fi furnizată despre un om şi anume că el există în lumea manifestă, în forma fizică numită „om”, sau, este „întrupat”. Prin măsurarea radiestezică a frecvenţei medii de vibraţie a fiecărei sfere roşii, putem afla cu aproximaţie, care este nivelul de conştientizare al acestora, ceea ce ne va oferi o imagine de pornire asupra nivelului de comunicare atins între cele patru „suflete pereche”. Astfel, dacă pe fotogramă apare doar o sferă roşie, înseamnă că nivelul de comunicare atins este încă incipient, dar, omul care a realizat fotograma, a început să depăşească mentalitatea „o viaţă are omul”. A început să caute răspuns la întrebarea „Cine sunt eu de fapt?”. Ca urmare, i se oferă elemente de sprijin, pentru a înţelege că ceea ce altă dată i se părea a fi „halucinaţii”, sunt în fapt fenomene reale, aparţinând unui Univers mai complex decât cel investigat până atunci. Acest fel de Fiinţe umane, se pot întâlni mai des cu imagini în care apar sfere albe, care corespund în fapt unor Entităţi destrupate (fără corp fizic, aici, pe Pământ) şi care îşi semnalează prezenţa în acest fel. Vom vorbi mai încolo şi despre acestea. Să continuăm însă cu sferele roşii. Dacă apar două, e semn că deja unul din „sufletele pereche” şi-a găsit cel puţin o „pereche” şi caută să comunice cu ea. Altfel spus, simte înăuntrul său şi este sigur că are un „suflet pereche” şi e ferm hotărât să îl descopere. Din păcate, este adânc înrădăcinată ideea potrivit căreia „sufleteul pereche” este un om de sex opus, cu care trebuie să ne căsătorim şi alături de care, viaţa noastră va fi un paradis. Mă văd nevoit să spulber această iluzie. Sufletele mele pereche de rang 1 (mai sunt şi altele, de alte ranguri, cum vom vedea mai târziu) sunt 3 femei. Cam greu să mă însor cu toate 3, deşi, o convieţuire cu ele, e posibilă. Dar „convieţuire” înseamnă ceva, iar relaţii de tip soţ-soţie, cu totul altceva, chiar şi dacă ne limităm la aspectul pur sexual al relaţiei. Aici însă, e vorba de cu totul altceva. Prin urmare, sufletele pereche, pot avea orice sex, este irelevant aspectul. De aici şi enorm de multe deziluzii ale unora dintre cei care ştiu cu certitudine că şi-au găsit un astfel de © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 11 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 12 din 35

companion. Atât timp cât sufletul pereche este asociat sensului de „perechea sexuală”, „partenerul de căsnicie ideal”, locul pentru deziluzii amare, e nesfârşit. Pe de altă parte, vârsta fizică a sufletului pereche, poate fi foarte diferită de a celui care şi l-a descoperit. În cazul meu, am astfel de proiecţii care sunt cu mult mai tinere decât mine, altele care sunt mai apropiate ca vârstă fizică. Ceea ce este important la sufletele pereche, este mai puţin sexul şi vârsta fizică. Contează în primul rând nivelul de comunicare care poate fi realizat şi numărul canalelor de comunicare care funcţionează deja, între acei oameni. Ca să fiu mai limpede, sufletele pereche care se caută, pot comunica prin limbaj articulat dar şi telepatic sau empatic, de exemplu. Cât de bună este această comunicare, va fi factorul care va determina cât de repede se vor întâlni. După ce întâlnirea are loc însă, intervin vârsta, care determină nivelul de instruire şi de experienţă acumulată. La rândul lor, experienţa şi nivelul de instruire depind de zona geografică de origine, etc. După cum se observă, există o multitudine de condiţii care contribuie la dezvoltarea mai rapidă ori mai lentă a comunicării între sufletele pereche. Cum de nivelul comunicării depinde calitatea relaţiei şi o sumedenie de alte aspecte „exterioare” şi „interioare”, a intra în amănunte este o întreprindere care necesită scrierea a multe cărţi. Dacă ele sunt necesare, atunci singura cale de a face aceasta, este împreună. “Împreună”, înseamnă însă un efort comun de comunicare şi conştientizare, din care, această carte este doar o mică parte. Cât de performantă va deveni comunicarea între noi şi cât de repede, depinde de efortul fiecăruia în parte. Un model de comunicare şi de calitatea acesteia, este internetul... Aşa cum comunicăm pe internet, tot aşa suntem capabili să comunicăm şi într-o reţea în care viteza de transfer este, teoretic, infinită: Reţeaua bazată pe telepatie. Pe cât de responsabili şi deschişi ne manifestăm pe internet, tot aşa ne manifestăm şi prin emisiile empatice şi telepatice. Prin urmare, studiind internetul ca fenomen, ca expresie a nivelului maxim de capabilităţi de comunicare, ne putem da seama cât de bine comunicăm şi în mod direct. Oricare ar fi sentimentul generat de această evaluare, este adevărul despre starea de maturitate a omenirii, ca specie. Dar este totodată şi o măsură a ceea ce avem de făcut şi în ce direcţie anume. Acum, după ce am clarificat puţin chestiunea sferelor roşii, să discutăm puţin despre lanţul sferelor policromatice, acele sfere diferit colorate şi ordonate după o anumită axă. Cuprins EOF Cuprins partea II

Sferele colorate coliniare
În unele dintre fotograme, pot fi văzute clar formaţiuni de sfere, care au fie toate cele şapte culori ale curcubeului, fie o parte dintre acestea, dispuse în ordine inversă culorilor curcubeului. Cu alte cuvinte, dacă în curcubeu culorile sunt ordonate de sus în jos ROGVAIV, în imaginile noastre în care apar sfere coaxiale, ele sunt ordonate invers: VIAVGOR, sfera cea mai de jos, fiind cea Roşie. Pentru a descifra semnificaţia acestui grup de sfere, am avut nevoie de peste doi ani de căutări. Deşi am cerut sistematic „cheia” de interpretare, de fiecare dată, răspunsul era unul singur: Ceea ce vedeam în fotograme. Apoi, într-o zi, am reuşit să alătur fotograme făcute în acelaşi loc, la interval mic de timp, în care apare şi curcubeul şi acest lanţ de sfere coliniare. Aşa am remarcat inversarea ordinii culorilor curcubeului, în cele două imagini. © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 12 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 13 din 35

Din acel moment, a fost amorsat un proces complex de restructurare a unor informaţii provenite din mai multe domenii, dar în special din fizică şi mai exact, optică. Cum se obţine un curcubeu? Cea mai simplă metodă, este să priviţi printr-o riglă de plastic, prin partea gradată. Veţi observa că toate cele care sunt în jur, au un mic curcubeu pe suprafaţa lor. Explicaţia este simplă. Rigla are secţiune triunghiulară şi joacă rolul de prismă. Trecerea luminii prin prismă, determină difracţia luminii şi, astfel, ia naştere o spectrogramă. Ea este o reprezentare a Luminii, care se află de fapt pretutindeni. O reprezentare a acesteia, descompusă în elementele corespunzătoare formelor ei de manifestare fundamentale, în această lume densă, materială. Semnificaţia culorilor sferelor, cum am spus şi la început, o găsiţi pe internet, căutând cuvântul cheie „chakras”. Există materiale în limba română, de foarte bună calitate deci, studiaţi-le şi clarificaţi-vă nelămuririle, dacă le aveţi. Eu voi continua, presupunând că problema legăturii dintre centrii de forţă, chakras şi culori aţi clarificat-o. Aşadar, ce înseamnă acele sfere coliniare, colorate diferit şi, ciudat fenomen, care au o succesiune precisă a culorilor în spaţiu? În cazul Monicăi şi al meu, aţi putut vedea foarte clar Sfera Roşie, Oranj, Verde, Indigo şi Violet. Ultimele două, apar mai mici ca dimensiune şi culoarea este estompată, datorită transparenţei lor şi a fenomenului de compunere a culorilor, care distorsionează puţin culorile individuale. De asemeni, suprapunerea parţială a lor, conduce la modificarea culorii, în porţiunea secantă (suprafeţele comune ale cercurilor). Ei bine, aceste sfere sunt în număr de şapte şi corespund celor 7 centri de forţă. Împreună, ele sunt reprezentarea 4D a proiecţiei curente, pe care o vom numi proiecţia activă. Pentru simplificarea înţelegerii, cei care au văzut filmul „Avatar”, pot înţelege mult mai uşor. Lanţul de sfere, este proiecţia corespunzătoare avatar-driverului, care este Entitatea 4D. Avatarul, este în planul fizic şi este operatorul sau omul care realizează fotograma. Cu alte cuvinte, într-o lume mai înaltă decât a noastră, există o Fiinţă, care, ca urmare a stabilirii unei comunicări liber-acceptate între o proiecţie fizică (Şerban Stănescu ori Monica Stănescu de pildă), îşi semnalează prezenţa, confirmând prin această spectrogramă recepţionarea acordului privind colaborarea conştientă. Primele informaţii furnizate sunt conform celor cerute: Eu am cerut să mi se explice nivelul la care mă aflu în momentul acesta. Răspunsul este codificat în mai multe moduri, în secvenţa de sfere colorate şi, de asemenea, în numărul de sfere roşii. Iată ceea ce înseamnă acest răspuns, decodificat de mine: Numărul de sfere roşii = numărul potenţial (posibil) de proiecţii 3D cu care pot comunica conştient. Acest număr, depinde de nivelul de energizare al proiecţiei active. Nivelul de energizare, este dat de gradul de diferenţiere al structurii proiecţiei active, adică, de claritatea sferelor situate coliniar. Ideal, ar fi ca toate cele 7 sfere, ROGVAIV, să fie clar vizibile şi distincte, ceea ce înseamnă o energizare corectă la nivelul tuturor celor 7 chakras. După cum se vede în spectrograma mea, nivelul cel mai bun de energizare îl am pe Anahata Chakra (Centrul Iubirii). Cu alte cuvinte, pot comunica pe această frecvenţă foarte bine şi aceasta este calea pe care pot merge mai departe, mai uşor decât celelalte. De altfel, la momentul realizării fotogramelor, exact la nivelul lui Anahata chakra m-am concentrat. În fotograma „Entităţi-S-05”, cea în care în dreapta apare o sferă uriaşă indigo, m-am concentrat asupra Ajna chakra. Rezultatul, îl puteţi vedea în fotogramă. De ce a apărut o altă entitate? De ce sfera indigo corespunzătoare din lanţul de sfere coliniare, care, aşa cum am precizat anterior sunt spectrograma mea, a structurii mele fizice, a rămas la fel? Am avut nevoie de multe luni de reflecţie şi multe fotograme realizate pentru a înţelege. A fi capabil să te acordezi la voinţă pe o anumită frecvenţă înseamnă ceva diferit de a avea o structură perfect echilibrată şi corect dinamizată. În vreme ce am învăţat să îmi modific frecvenţa de vibraţie în mod conştient, la © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 13 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 14 din 35

capitolul energizare şi echilibrare, mai am mult de lucru. Altfel exprimat, am nevoie să realizez o deschidere mai mare decât cea actuală, pentru ca fluxurile de energie să „spele” acele nivele energetice ale mele, până când ele vor apare în fotograme la fel cu cele care corespund Anahata chakra. Iată deci o primă informaţie importantă: Care sunt direcţiile în care trebuie să mă perfecţionez. Acum, corelând semnificaţia celor 7 chakre, aflăm cu uşurinţă care sunt direcţiile în care trebuie să acţionăm, pentru a creşte nivelul de energie la nivelele deficitare, pentru a reduce dezechilibrul. Este important să subliniez că, în prezent, dezechilibrele mele sunt compensate prin preluare de energie de la nivelul Anahata chakra. Unora s-ar putea să li se pară grozav. Eu însă am înţeles esenţialul... Echilibrul, rămâne echilibru şi dezechilibrul dezechilibru şi, aşa cum spun bătrânii „a da în calul care trage”, e o soluţie de criză şi doar atât. Oricât de puţin mi-ar place Adevărul, el este tot Adevăr aşa încât, trebuie să fac în aşa fel încât să cresc nivelul energizării pe centrii Vishuddha, Ajna şi Sahasrara. Faptul că stau mai bine ca alţii, că sferele corespunzătoare apar, chiar dacă în stare „embrionară”, este un fel de încurajare care mi se oferă. A accepta situaţia ca atare, e ceva de natură să îmi frâneze evoluţia şi asta, oricând se poate transforma în „ghinioane”. Altfel spus, evenimente care au menirea de a mă constrânge treptat, să acţionez corect, în sensul dezvoltării pe direcţiile arătate. „Treptat” aici, însemnând că dificultatea situaţiilor prin care voi trece, va creşte proporţional cu rezistenţa opusă de mine. Şi iată, aşa am ajuns să explicăm mecanismele bolilor. Fiecare boală, este răspunsul la rezistenţa opusă faţă de neceitatea dezvoltării noastre, la un nivel sau altul. Astfel, a opune rezistenţă la învăţătură (fenomen răspândit în masă azi...) înseamnă boli tiroidiene, dezechilibre hormonale complexe, tulburări auditive şi motrice, boli ale sistemului limfatic iar la rigoare, „cancerul sângelui” = leucemie. La fel cu toţi ceilalţi centri de forţă. Ajna dezechilibrat şi lipsit de energie, conduce la boli mintale, obsesii, lipsa coerenţei în gândire, memorie scăzută şi în final ceea ce se numeşte „personalitate dublă” sau „sindrom discordant”. Din fericire, acestea sunt reversibile o perioadă lungă de timp, deci se poate munci eficient pentru compensare şi readucerea la normal. La nivelul lui Sahasrara, apar două tipuri majore de manifestări fizice, cele paranoide, în care toată energia de la nivelul lui Muladhara este consumată înainte ca ea să poată stabiliza propriul său nivel (structura fizică) şi se declanşează boli precum Parkinson, Sindromul Down, Paranoia şi altele. Celălalt tip de dezechilibru este cel schizoid, în care se declanşează boli legate de sistemul nervos central, precum boala (sindromul) Alzheimer, schizofrenia şi similarele. Aceasta este cauzată de refuzul sistematic al integrării în macrosistem. Poate mai târziu, vom discuta pe larg formele de manifestare în plan fizic şi conexiunea cu tipul de dezechilibru energetic, precum şi modul în care putem acţiona pentru compensarea sa şi prin urmare, restabilirea sănătăţii. Am enumerat aceste afecţiuni, deoarece acestea m-au preocupat într-o măsură mai mare, fiind poate cele care stârnesc cea mai mare spaimă, prin consecinţe şi modul de manifestare. Spaima, este în sine un factor agravant al dezechilibrului şi un colosal consumator de energie. O altă cauză, a fost una directă, mai precis, cazuistică în familie. În acest punct aflaţi, cred că puteţi să înţelegeţi importanţa realizării acestor fotograme precum şi a dobândirii prin practică, a abilităţii de a interpreta corect informaţiile furnizate de fotograme. Putem să ne gândim de asemenea la aceste fotograme, ca la nişte „radiografii” complexe, ale structurii energetice a Fiinţei, la momentul particular al realizării lor. Cred că cea mai importantă aplicaţie practică, este stabilirea unui regim de viaţă menit să ne echilibreze energetic. Odată acest regim conceput şi pus în aplicare, avem posibilitatea de a urmări noi înşine starea noastră de sănătate, aşa cum evoluează ea, fără costuri exorbitante de spitalizare şi investigare cu aparatură sofisticată, printr-o metodă simplă de tot, care înseamnă a face © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 14 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 15 din 35

fotografii în aer liber... Cu această ocazie, poate înţelegeţi şi motivul pentru care acest material este difuzat unui număr restrâns de persoane şi încă, unor persoane care parcurg prima etapă. Sunt expus riscului de a fi atacat de lumea farmaco-medicală, care oricând se poate mobiliza pentru a distruge o ameninţare a statutului lor, a afacerilor lor prospere, bazate pe cultivarea bolilor şi a psihologiei bolnavului. Îmi ia prea mult timp să argumentez această teză şi oricum, ceea ce mi-am propus eu în această carte, este să vă învăţ ce ştiu eu şi anume, să fiţi proprii voştri medici. Cu cât vom fi mai mulţi capabili să ne dispensăm de serviciile medicale, cu atât metodele noastre vor fi mai mult luate în serios. Prin forţa împrejurărilor. Desigur, salutăm pe toţi medicii care au trecut de această parte a baricadei şi luptă din răsputeri să ajute oamenii să înţeleagă prin prisma învăţăturilor medicale, legătura dintre fenomene. Ei sunt însă încă puţini şi atacaţi de confraţii lor cu o duritate şi o violenţă care merg până la asasinat... Găsiţi pe internet poveştile a cinci savanţi asasinaţi pentru că au lucrat în cadrul unor programe militare ultrasecrete de cercetare în domeniul manipulării genetice, de realizare a unor viruşi capabili să extermine un anumit de tip de populaţie, cu o anumită configuraţie genetică... Atunci când au realizat în ce sunt implicaţi şi s-au decis să facă publice informaţiile, au fost asasinaţi. Anchetele oficiale, au avut doar rolul de a muşamaliza amestecul la nivel de stat în lansarea şi executarea ordinului de asasinare. Revenind la ceea ce Monica şi cu mine ne-am propus în cadrul Proiectului Ritmuri Interioare, spun doar că vrem să redăm încrederea în forţele proprii ale fiecărui om în parte. Să facem explicit faptul că fiecare om îşi poate găsi locul în societate şi că el este chiar rezervat. Că putem fi sănătoşi, că putem lucra împreună, că ne putem schimba pe noi şi odată cu noi, vom schimba şi mediul din jurul nostru. De aici, până la schimbarea întregii lumi, e doar o chestiune de Alegere, Timp şi Perseverenţă. Toate acţiunile noastre, toate forţele noastre, sunt angajate în acest proiect, din care, această carte, este doar un mic fragment. Restul, acţiunilor şi atitudinilor, nouă ni se par pierdere colosală de Timp şi Energie. Dar, Liberul Arbitru e Legea fundamentală a lui Dumnezeu, deci, suntem nevoiţi să respectăm alegerile fiecăruia. Putem însă face propriile noastre alegeri, în baza aceluiaşi drept garantat de însuşi Dumnezeu: Dreptul de a alege.

Cuprins EOF Cuprins partea II

Sferele albe
După destrupare, care este în fapt separarea structurilor energetice complexe de interfaţa fizică numită „corp fizic” şi pe care mulţi o confundă cu Omul, ceea ce supravieţuieşte în primă instanţă, este Entitatea 4D. Ea are o durată de viaţă mult mai mare decât a corpurilor (proiecţiilor) fizice. Aceste Entităţi 4D, se pot observa sub forma unor sfere albe, albe cu modele complexe în interior, sau albe cu modele colorate şi complicate. Existenţa modelelor, reflectă un anumit nivel de structurare al acestor Entităţi. Unele sunt mai evoluate, altele mai puţin. Ceea ce este important pentru cel care realizează fotograma, este faptul că aceste Fiinţe au venit să îi răspundă la nişte întrebări, pe care, le-a pus fie conştient, fie inconştient. Fotograma de la arteziană, cu „ploaia” de sfere albe pe care v-am prezentat-o şi care este imaginea centrală a coperţii volumului „Autodezvoltare...”, am făcut-o lansând în Univers, rugămintea ca Entităţile prietene mie, să se manifeste mai aproape de Planul Fizic, astfel încât şi eu şi oricine simte nevoia de a căpăta asigurarea că suntem asistaţi, să poată avea o demonstraţie. Numărul Entităţilor albe a crescut odată cu nivelul de concentrare atins de mine. Am © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 15 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 16 din 35

ţinut să fac mai multe fotograme, pentru a pune în evidenţă importanţa concentrării sau altfel spus, a folcalizării asupra unui obiectiv bine precizat. Pe măsură ce starea interioară de concentrare a crescut, s-a mărit şi numărul sferelor albe apărute în fotografie. Aceste fotograme, mai dovedesc şi altceva: Faptul că putem interacţiona cu lumile complexe prin intermediul gândurilor. Dar, de vreme ce lumile complexe răspund modului nostru de gândire, e clar că şi lumea fizică răspunde cel puţin în egală măsură, felului în care noi gândim. Adică, am ajuns la demonstraţia practică a ceea ce se afirmă în atâtea filme care circulă astrăzi pe internet, dintre care amintesc doar câteva „What the fuck do we know?”, „The Secret”, „The Law Of Attraction” „Zero Point Awakening” şi încă multe altele. În această ordine de idei, cred că a venit momentul să discutăm despre conexiunea dintre Entităţile 4D şi cele 3D, între ele. Cu alte cuvinte, despre „Sinele Superior”, care este în primă instanţă Entitatea 4D şi proiecţiile sale fizice, pe care o anumită literatură le numeşte „Suflete pereche”, adică, oamenii care simt că între ei, se exercită o atracţie irezistibilă şi se simt excepţional împreună, atunci când se întâlnesc. Aşadar...

Cuprins EOF Cuprins partea II

Conexiunea 3D - 3D
Ceea ce este important să înţelegem, este modul în care putem deveni conştienţi de Sinele nostru Superior, care este poiecţia 4D, ale cărei „umbre” sunt patru Fiinţe omeneşti, aflate într-un plan fizic: Sufletele pereche. Este important să reţinem un fapt: Pământul, ca Realitate Fizică, este doar una dintre infinitele Realităţi 3D posibile. Altfel spus, este unul din scenariile posibile, din infinitatea de scenarii posibile. Din acest motiv, este foarte posibil ca proiecţiile fizice ale unei Entităţi 4D, să se afle în lumi fizice diferite de cea în care ne aflăm noi, respectiv planeta Geea sau Terra sau, Pământul, cum preferaţi să o numiţi. Eu prefer Geea şi alternativ Terra, mi se par nume mai calde, mai apropiate şi mai sugestive de conceptul „Mamă”. Este de fapt denumirea străveche a planetei, transmisă pe cale orală şi de asemenea prin izvoarele scrise ale istoriei noastre. Iată mai jos, o structură spaţială care arată conexiunea dintre cele patru Suflete Pereche. Este un tetraedru regulat, (piramidă cu baza triunghi) care, este totodată şi structura de cristalizare a diamantului, mineralul-rege, cea mai evoluată formă din lumea minerală.

Figura 1: Sufletele pereche. Cei patru oameni care au frecvenţe de vibraţie foarte © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 16 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 17 din 35

apropiate şi constituie familia de proiecţii 3D a unei Entităţi din planul 4D. La începutul procesului de conştientizare, începe procesul de căutare a Sufletului Pereche. Simţim că trebuie să existe cineva cu care să ne potrivim atât de bine, încât viaţa noastră să fie împlinită şi să fim fericiţi. Este faza de căutare a răspunsurilor, în afara Fiinţei noastre. Dat fiind că începem prin a căuta în exteriorul nostru, vom găsi ceea doar ce se potriveşte din punct de vedere fizic. Cu alte cuvinte, vom aplica principiul „văzut-plăcut”. De aici şi multele eşecuri în relaţiile interpersonale, căsnicii ratate, copii rămaşi pe drumuri şi multe alte nereguli sociale. În cartea „Casa şi Familia”, am discutat exact care este drumul care trebuie parcurs pentru identificarea şi în final găsirea Sufletului Pereche. Cei care au extraordinara şansă de a îşi găsi un Suflet Pereche de sex opus, pot trece la cealaltă etapă şi anume, verificarea compatibilităţii fizice, care înseamnă existenţa unor idealuri comune, obiective comune, etc. Dar, în egală măsură anumite diferenţe, care sunt esenţiale în dezvoltarea relaţiei. Tocmai aceste diferenţe vor face relaţia trainică, întrucât, dacă ele sunt bine cunoscute de către ambii, ei pot conlucra la îmbinarea creativă a acestora, exploatând astfel resurse comune excepţionale, care altfel, ar trece drept „defecte”, datorită nivelului slab de dezvoltare. Am explicat pe larg aşa cum spuneam, o mulţime de aspecte legate de formarea şi dezvoltarea unui astfel de cuplu, între suflete-pereche. Un aspect important este însă, înţelegerea faptului că pot exista diferenţe foarte mari între cele două Fiinţe umane, chiar dacă la nivel energetic, există o compatibilitate ridicată. Pot exista de exemplu mari diferenţe de vârstă, educaţie, concepţii de viaţă, care sunt rezultatul educaţiei şi autoeducaţiei. Măsura în care cei doi se acceptă pe ei înşişi şi situaţia momentană a nivelului lor de evoluţie, măsura în care consimt să evolueze împreună în mod conştient, dincolo de dificultăţile punctuale ce pot surveni la un moment dat în faţa Echipei sau cuplului dacă preferaţi. Ceea ce mă leagă de Monica bunăoară, este mai puţin hârtia de la primărie sau fizicul ei, care fără îndoială, este unul oarecare. De altfel, sunt foarte conştient că ceea ce îmi place mie la fizicul ei, poate fi extrem de dezagreabil pentru o mulţime de alţi bărbaţi sau, pur şi simplu, poate să pară o femeie banală, ştearsă. Ceea ce este important între noi, este felul în care se dezvoltă ceea ce numesc eu ”vectorul rezultant”, adică, acea Entitate care s-a născut din clipa în care am consimţit să îi dăm naştere, punând în comun resurse felurite, care, în esenţă sunt energii cu diferite frecvenţe. Evoluţia noastră, poate merge pe două căi principale: Evoluţia singulară, care este mai mult calea bărbaţilor şi în unele texte mai este numită şi „Calea Mâinii Drepte”. Ea se bazează pe negarea oricăror forme intermediare de manifestare, inclusiv a Manifestării înseşi, (Totul este o iluzie, „Maya”) cu excepţia Absolutului, a Unicităţii. Evoluţia în grupuri, dintre care cuplul este prima şi cea mai simplă formă şi care se bazează pe principiul fuziunii conştiente a părţilor componente ale Întregului, pentru ca apoi, să fie revărsate înapoi în „Manifestare”, la alt nivel. Personal, consider că forma mai potrivită acum este cea de-a doua. Toată cunoaşterea dobândită de noi, demonstrează că aceasta este calea cea mai răspândită de manifestare a Vieţii. Fără îndoială, la nivel absolut, această percepţie este doar parţial adevărată şi ea ţine de nivelul de evoluţie (dezvoltare) atins de fiecare. Aşadar, repet, părerea mea, este că cea de a doua cale, adică Fuziunea, unirea, colaborarea, este cea mai potrivită timpului pe care îl trăim, Prezentului. Acestei căi de evoluţie îi corespunde paradigma „Unitate în diversitate”. Ceea ce mă determină să accept cu mai mare uşurinţă această teză, este spre exemplu o observaţie directă: Soarele printr-un proces de fuziune, dă naştere Vieţii. În cealaltă © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 17 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 18 din 35

variantă, ar trebui să accept faptul că tot ceea ce înseamnă Viaţă, este o simplă iluzie. Fără îndoială, e o posibilitate in infinitatea de posibilităţi, dar ceea ce sunt acum, mă îndreptăţeşte şi consider eu că ne îndreptăţeşte pe toţi să credem în Viaţă, într-un Univers deschis, infinit, în continuă evoluţie, în continuă transformare. Şi aceasta, cu atât mai mult cu cât, în acest model de Univers, îşi are locul inclusiv teza Universului Punctiform, ca formă particulară de manifestare a Vieţii, în vreme ce în celălalt, apare deja o limitare, anume, faptul că totul este o iluzie, ceea ce conduce la concluzia unui Univers închis, punctiform şi static. Desigur, este un teren al infinitelor speculaţii filosofice, de aceea mă opresc aici. Trăim într-o lume despre care am ajuns să aflăm informaţii pe care a devenit imposibil să le gestionăm la nivel de individ. Este un adevăr atât de evident, încât orice tentativă de argumentare a tezei contrare, se izbeşte de fapte clare, vizibile: Incompetenţa guvernelor, care sunt structuri închise, a căror comunicare cu întregul organism care este societatea este extrem de limitat şi puternic distorsionat. Vedem asta, o putem simţi dincolo de limitele suportabilităţii, ceea ce se vede prin înseşi mişcările sociale de tip convulsiv la care asistăm. Conflicte mai mari ori mai mici, greve, demonstraţii, conflicte armate, etc. Prin contrast cu ceea ce se petrece în societatea clasică, asistăm la naşterea unui nou sistem de organizare socială, bazat pe o comunicare la nivel de individ şi al cărei schelet şi structură de rezistenţă, este internetul. După acest ocol în care m-am străduit să revin puţin în lumea fizică, aşa cum o cunoaştem, să revenim la „lumea invizibilă” a Entităţilor. Am figurat deci structura care ia naştere atunci când cele 4 proiecţii 3D ale Entităţii de nivel superior, 4D, încep să comunice între ele. Am figurat structura care ia naştere şi pe care o regăsim de altfel în natură, dar şi în construcţiile megalitice multiseculare: Piramida. Însăşi tendinţa naturală de organizare a societăţii umane, are forma unei piramide. Exemple? Armatele, bisericile, organizaţiile de toate felurile, au o ierarhie de tip piramidal. Instituţiile care au supravieţuit cel mai bine timp de secole, au fost şi au rămas 3: Masoneria, Bisericile şi armatele. Toate au o structură piramidală. Paradoxal, în prezent, asistăm la o puternică dezagregare a acestor structuri. Timp de mai bine de 5 ani, am căutat explicaţia acestui fenomen aparent inexplicabil. În primă instanţă, în locul unei explicaţii, am descoperit că şi alte structuri secundare, bazate pe acelaşi principiu de organizare piramidală, se destramă cu repeziciune. Ce se petrece în lume? Iată întrebarea care m-a frământat şi căreia, am fost convins că i se poate găsi un răspuns. Răspunsul, este în desenul prezentat şi în ceea ce aţi citit până aici. Îl ghiciţi? Iată-l: Lipsa suportului energetic al structurilor piramidale actuale. Ce înseamnă aceasta? Orice structură fizică, chiar dacă se organizează piramidal, deci respectă o schemă de organizare care îi garantează o rezistenţă colosală, trebuie să evolueze şi în plan energetic, creând o structură energetică similară. Aşa cum a demonstrat experimentul cu fragmentul de ADN expus la lumină, are loc o restructurare a informaţiei şi energiei, până la cele mai fine nivele ale Universului. În timp, o evoluţie firească a organizării fizice de tip piramidal, înseamnă şi o restructurare a câmpurilor energetice, după aceeaşi schemă piramidală. Dacă întârzie să se manifeste o astfel de restructurare, atunci, în timp, structura fizică, fiind lipsită de suport energetic, se va dezagrega. Este exact ceea ce vedem că se petrece la scară mondială şi numim „criză”. În aceasta constă în fapt criza actuală: Lipsa nivelului adecvat de organizare la nivelele energetice superioare, începând cu nivelul 4D. Pe măsură ce aceste structuri piramidale se vor crea treptat, vom asista la mutaţii sociale spectaculoase. Prin urmare, „Armaghedonul” 2012, este doar o bombă mediatică, menită să stârnească panică mondială şi astfel să mai conserve o vreme oarecare privilegiile unei elite, care şi-a atins limitele şi este pe cale de a se dezagrega, sub presiunea generală a © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 18 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 19 din 35

evoluţiei întregului sistem numit „Terra”. Este neîndoios că actuala elită poate provoca mari convulsii şi mari nenorociri speciei umane. Ca întotdeauna, demenţa dezlănţuită, provoacă pierderi catastrofale. Totuşi, la nivelul superior al organizării Universului, începând chiar de la nivelul 4D, procesul de reorganizare continuă. Fotogramele pe care le-am prezentat, sunt dovada clară a restructurărilor care se petrec în lumea „invizibilă” a energiilor mai înalte. Cum are loc această restructurare, privită din perspectiva noastră, a lumii 3D? Figura 1, prezintă ceea ce putem face relativ uşor, pentru a realiza restructurarea la nivelul 3D, restructurare care va permite Entităţii 4D să comunice mai uşor cu lumea noastră 3D, dat fiind faptul că suntem „membrele” acestei Fiinţe. Altfel exprimat, suntem modalitatea prin care Entitatea 4D culege informaţie din lumea 3D şi totodată, acţionează în ea, prin intermediul nostru. Aici însă, se impune o condiţie. Înţelegerea faptului că sunterm părţile componente ale unui întreg şi că orice acţiune sau gând, produce efecte, consecinţe asupra întregului. Astfel, pentru a verifica soliditatea acestei ipoteze de lucru, în cursul anului 2009, am efectuat împreună cu Monica, sute de experimente de comunicare telepatică şi empatică, de coordonare la distanţă prin transmiterea pe calea câmpurilor a informaţiilor din teren. Performanţele la care am ajuns, sunt şocante şi am întrerupt aceste serii de experimente, pentru a putea conştientiza implicaţiile la scară mai mare. Se pune aici întrebarea: De vreme ce am comunicat la distanţă, am putut efectua mişcări fizice coordonate prin astfel de comunicări mediate de biocâmpurile noastre, ce influenţă produc ele asupra celorlaţi din jurul nostru? Cum percep ceilalţi oameni ceea ce se petrece între noi? Un prim set de informaţii, destul de modeste, o reprezintă impresia multor oameni care ne-au văzut împreună, impresie potrivit căreia, am avea peste 20 de ani de căsnicie. Totuşi, scriptic, în această existenţă, avem doar 1 (un) an, şi acela împlinit pe 6 aprilie 2010. Dincolo de ciudăţenia aceasta însă, se naşte întrebarea „Ce anume generează această percepţie falsă?” O altă întrebare, care este şi mai neliniştitoare, este „Şi dacă percepţia este corectă, atunci unde sunt greşelile în definiţia a ceea ce înseamnă căsnicie, parteneriat, echipă?” Care este adevărata eroare şi în ce constă ea în fapt? Cum trebuie definită corect relaţia dintre doi oameni şi ce anume face să se simtă coeziunea dintre doi parteneri? Pentru că, în final, după interminabile şi epuizante discuţii cu Monica, am înţeles ce se petrece, de ce pare că am avea atât de mulţi ani de căsnicie. Oamnenii, percep gradul de echilibrare dintre câmpurile noastre întrepătrunse. Potrivit experienţei lor, stocate la nivel inconştient sau cel mult subconştient, ei vor măsura intensitatea şi stabilitatea conexiunii, folosind ca valoare de referinţă, acea experienţă personală, „proprie”, stocată la acel nivel energetic pe care îl numim „Akasha”. Cum potrivit experienţei întregii specii umane un anumit grad de armonizare este asociat unei anumite perioade de convieţuire măsurată în ani, exprimarea acestui proces de evaluare a parametrului informaţional-energetic numit „grad de armonizare”, conduce la o exprimare echivalentă în ani de convieţuire. Dacă am fi sistematic educaţi în sensul măsurării gradului de armonizare dintre două ori mai multe persoane în procente spre exemplu, dacă am fi educaţi să acţionăm prin metode specifice pentru creşterea conştientă a acestui grad de armonizare, creştere urmărită prin metode simple de măsurare, atunci am asista cu certitudine la reducerea drastică a destrămării familiilor, pentru simplul mortiv că, cuplurile s-ar putea forma pe baza unor măsurători de compatibilitate energetică, care să reflecte gradul de conştientizare „individual” cu toate consecinţele pe care această conştientizare le implică; de asemenea, colectivele de muncă, ar fi constituite pe baze mult mai trainice şi implicit, rezultatele ar fi incomparabil saperioare actualelor rezultate. Pornind de la aceste premise, factorul stress şi mai departe reacţia la stress (Vezi Bedri Cetin – Energia Universală), ar fi mult redusă. De aici, gradul general de armonizare al © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 19 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 20 din 35

societăţii umane ar creşte, ceea ce ar permite comunicarea mai rapidă şi mai puţin distorsionată cu structurile noastre superioare. Ce poate rezulta de aici, este dificil de spus. E posibil să scurtăm spectraculos şi chiar să eliminăm complet, o perioadă de evoluţie a Terrei de tip convulsiv, conflictuală, distructivă, aşa cum este evoluţia noastră acum. De noi depinde. Informaţia prezentată până aici, poate ajuta la înţelegerea a ceea ce trebuie făcut. Ea reprezintă descrierea unor paşi concreţi, făcuţi de noi, cei care am conlucrat la scrierea acestei cărţi şi la punerea la punct a Metodei Analizei Spectrale Biorezonante. Voi încheia aici subiectul conexiunilor 3D – 3D de prim nivel, respectiv cele dintre structurile 3D, care odată formate, activează structura 4D, conferindu-i un grad de operaţionalitate mai mare. Încheierea acestei expuneri o voi face cu o fotogramă realizată în martie 2008, fotograma care apare pe coperta volumului I al seriei „Ritmuri Interioare” şi în care se poate observa exact structura tetraedrică a opt proiecţii fizice, grupate câte patru. Prima structură, constituită din 4 Entităţi roşii, foarte clar vizibile şi următoarea, mai puţin vizibilă, foarte apropiată de coroana solară. Vom discuta mai departe ce înseamnă existenţa a două tetraedre, sau opt proiecţii, prezente în fotogramă sub forma a opt sfere roşii-roz.

Figura 2: Două structuri tetraedrice. Ilustrarea schemei de conectare prezentată la începutul acestui capitol.

© Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0.

Cuprins

EOF

20 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 21 din 35

Cuprins EOF Cuprins partea II

Conexiunea 3D - 4D
În capitolul precedent, am abordat conexiunea între structurile 3D, sau, corpurile fizice ale oamenilor sau, între Sufletele Pereche. Contează mai puţin denumirea în sine, cât felul în care asociem informaţiile cu reprezentările acestor forme de existenţă. Am să folosesc în continuare expresia Suflete Pereche, pentru valoarea lor de simbol şi încărcătura pe care o conţin. Aşadar, am văzut în capitolul precedent că cele 4 Suflete Pereche, se pot organiza la nivel fizic, comunicând între ele pe mai multe canale de comunicaţie. Odată ce aceste Suflete Pereche încep să comunice între ele, ele se şi influenţează reciproc. Experimentele de comunicare efectuate de mine în perioada 2004 – 2010, relevă cel puţin două tipuri de comunicare: — conştientă, bilaterală şi — inconştientă sau subconştientă, unilaterală. Dintre cele două, evident a doua este mai puţin de dorit decât prima. Ea este totuşi o etapă necesară, mai ales în perioada identificării persoanei care este potenţiala noastră pereche sufletească. Măsura în care cele două – patru suflete se influenţează reciproc, comunică conştient şi nivelul distorsiunilor apărute în procesul de comunicare, este dificil de estimat în valori discrete. Cu alte cuvinte, exprimabile în cifre şi statistici. Pentru a putea efectua un astfel de studiu, este necesară desfăşurarea unui program complex şi o desfăşurare de forţe care depăşeşte cu mult posibilităţile a unul, doi, sau chiar patru oameni. Este nevoie de condiţii, de timp, resurse variate şi mai ales, de o anumită cultură şi educaţie, care să asigure condiţiile minimale efectuării unei lungi serii de experimente şi măsurători, în condiţii cât mai variate, evidenţierea condiţiilor, discuţii în grupul de studiu care să elimine confuziile legate de distorsionarea comunicării, stocarea şi prelucrarea datelor şi observaţiilor experimentale, etc. © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 21 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 22 din 35

Totuşi, de undeva trebuie început şi acesta este motivul pentru care am urgentat realizarea acestei prime sistematizări a adnotărilor şi experimentelor efectuate în perioada 2004 – 2010. Ceea ce pot spune este că practica demonstrează că, conectarea la nivelul lui Anahata Chakra, conduce la rezultate spectaculoase, în diferite direcţii. Cei aflaţi într-o astfel de comunicare, chiar dacă este unilaterală, evoluează mult mai rapid. Învăţarea, decurge mai rapid şi mai eficient, relaţiile sociale se dezvoltă mai rapid şi mai armonios, inteligenţa şi intuiţia se manifestă mult mai intens, nivelul comunicării în limbaj articulat, este spectaculos mai ridicat. Ceea ce, demonstrează valabilitatea învăţăturilor din Biblie, Corinteni XIII. Astfel, nivelul unei discuţii cu nişte copii situaţi în zona de vârstă 14 – 17 ani, depăşeşte nivelul multor discuţii între maturi situaţi în zona de vârstă 40 – 75 ani, dar între care lipseşte această conexiune energetică a Iubirii, la nivelul lui Anahata Chakra. Punctele de vedere prezentate de primul grup, sunt mult mai clare, mai multe dintre aspectele profunde şi implicaţiile unor situaţii complexe de viaţă, sunt sesizate cu mult mai multă obiectivitate şi promptitudine şi totodată, se găsesc şi soluţii pentru depăşirea unor obstacole momentane, în vreme ce în cazul al doilea, discuţiile degenerează în polemici şi extinderea continuă a listei de piedici şi imposibilităţi. Ca urmare a acestor rezultate experimentale, am căutat o explicaţie a fenomenelor constatate. Cel puţin în aparenţă, în teorie, o grupă de vârstă mai ridicată, prezintă avantajul unei experienţe de viaţă şi decizionale mai ridicate. Cum se explică totuşi ineficienţa în găsirea şi aplicarea soluţiilor? Care sunt cauzele tegiversărilor şi a alunecării treptate în zona derizoriului şi a atitudinilor polemice? Acestea sunt doar o parte mică a nedumeririlor, a întrebărilor ridicate de unele dintre experimentele efectuate. A fost nevoie să studiez multă literatură, axată îndeosebi pe cazuistică, întrucât abordările filosofice, sunt mai curând monologuri polemice asupra problemelor şi foarte rar soluţii efective. Marea majoritate a textelor filosofice, despică firul în patru, înmulţind numărul întrebărilor fără răspuns în mod exponenţial, lăsând la o parte limbajul voit eclectic, greu inteligibil, în dosul căruia, cu timpul, am descoperit că se camuflează în fapt infatuarea şi ignoranţa, iscate din dorinţa de a accede la celebritate. Ceea ce m-a interesat au fost fapte experimentale şi contextul în care acestea au avut loc. Din păcate însă, literatura de gen abundă în interpretări particulare, pornite de la informaţii de mâna a doua, relatări ale unor curioşi care, în afara curiozităţii lor faţă de senzaţional, singurul lucru interesant făcut, a fost consemnarea situaţiilor. Dar cât anume este informaţie valoroasă într-o relatare a unui om uimit, şocat de ceva ce se situează dincolo de înţelegerea şi capacitatea sa de acceptare a unor fapte brute? Curând am înţeles că literatura de gen, oferă informaţii diluate şi contradictorii şi trebuie să îmi găsesc singur calea înspre Adevăr. Până şi şcolile esoterice, îşi difuzează învăţăturile cu puternice accente speculative, rupte de faptul experienţei interioare. Există astăzi sute de şcoli de bioenergetică, Reiki, Prana-Healing, etc. Din păcate, toată învăţătura este îmbrăcată în mult spectacular, se practică învăluirea în zeci de văluri magicomistice, pentru a se asigura vânzarea la preţuri colosale a unui produs care, cu puţin efort individual, poate fi obţinut fără a plăti sumele de bani pretinse. Am stat şi m-am întrebat de sute, mii de ori poate, de ce se vinde această cunoaştere la preţuri atât de piperate când în realitate, iniţierea autentică, se face de la un cu totul alt nivel. „Goana după aur” a îmbibat şi cunoaşterea aceasta, atât de importantă pentru fiecare. Toţi cei care se consideră maeştri în esoterică, îşi crează mici imperii financiare şi apoi o „elită” din anumiţi discipoli, „elită” cu ajutorul căreia, ţes văluri din ce în ce mai dense şi derutante în jurul unor fenomene foarte normale şi care pot fi învăţate şi fără îmbrăcămintea sciencefiction, ba chiar horror, pe care ei o promovează cu atâta sârg. E destul să spun că, o serie de cursanţi Reiki, „văd” entităţi malefice, care poartă „războaie de lumină”, cu „săbii de lumină”, „bombe de lumină”, tot felul de monştri care mai de care mai înfricoşători. © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 22 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 23 din 35

Pentru cei care au cât de cât o experienţă a lumilor invizibile, precizez că toţi aceşti „monştri” şi „diavoli” sunt simple reprezentări mental-imagistice ale unui corp subtil măcinat de tensiuni şi conflicte interioare uriaşe. În aceste condiţii, am stat şi m-am întrebat ce fel de maestru Reiki poate fi un om, ale cărui câmpuri sunt încărcate cu astfel de tensiuni, şi frantasme distructive. Cum îşi permit astfel de oameni să se erijeze în vindecători şi să se împăuneze cu „victorii” în „lupta cu boala”? De-a lungul anilor, am ajuns la concluzia că singura luptă cu singura şi cea mai grea boală, e lupta cu propria mea ignoranţă. Restul, sunt imaginaţie debordantă. Pe acest fond al realităţilor interioare proprii, al unor concluzii experimentale îngrijorătoare prin implicaţii, am decis să devin foarte prudent, mai cu seamă în ceea ce priveşte utilizarea cunoştinţelor Yoga, Reiki şi Inforenergetică, în aplicarea de tratamente unor pacienţi. Dincolo de descoperirile cu aspect spectacular făcute în 2004, care se suprapuneau peste multe alte rezultate experimentale obţinute în anii de după incidentul din 1967, rămâneau însă invariabil câteva realităţi pe care mi-a fost imposibil să le înlătur: Lumina, Energia şi Informaţia. Absolut toate iniţierile primite în perioada 1991 – 2010, au în comun manifestări şi percepţii în care Lumina (subtilă) este direct implicată. Toate vindecările şi ameliorările realizate asupra mea şi asupra unor cunoştinţe care au apelat la mine, au fost efectuate cu Lumină. Al doilea element de bază, a fost conectarea la nivelul lui Anahata Chakra. Cu aceste două elemente fundamentale în minte, la mijlocul anului 2008, am decis să îmi structurez cercetările pornind de la o schemă simplă: — Conectarea cu subiectul cercetării la nivelul lui Anahata, deci Energia Iubirii. Aveam aici cel puţin câteva garanţii ale inexistenţei vreunui pericol: Biblia - Corinteni XIII; Nenumăratele poveşti de iubire şi impactul lor social şi emoţional; propria mea experienţă emoţională; — Utilizarea Luminii subtile, care apare practic în toate formele de iniţiere şi şcolile de tratamente bazate pe tehnici de medicină tradiţională orientală, inclusiv Isihasmul Ortodox, în a cărui valoare, eu cred, credinţă pentru care îi mulţumesc Maestrului Ghelasie Gheorghe, care prin colosala energie pusă în cărţile sale, a reuşit să mă călăuzească prin labirintul falselor idei şi ipoteze contradictorii, privind „Lumea de Dincolo”. Astfel, în primăvara lui 2008, deja luasem decizia de a încheia capitolul „Ritmuri Interioare” prima carte scrisă şi de a continua călătoria începută cu această carte în interiorul meu, pornind de la tot ceea ce acumulasem ca experienţă. Aveam însă nevoie la acel moment de o metodă prin intermediul căreia să pot „traduce” informaţiile percepute de către structurile mele energetice, într-un limbaj accesibil pe cât posibil, mai multor oameni. Descoperirea conexiunilor energetice între cele patru proiecţii însă, explicaţiile furnizate de această descoperire, erau insuficiente. Am ţinut în primăvara lui 2008 un regim alimentar special, conceput de mine pornind de la teza că, alimentaţia omului, aşa cum o cunoaştem, este fundamental greşită. De ce? Mă frământa la acea vreme, un adevăr simplu: Organismul uman, conţine 78% apă; planeta, are 75% din suprafaţă, acoperită cu apă; apa, se regăseşte în natură, practic în orice, inclusiv în minerale, sub o formă ori alta. Cum se explică faptul că alimentaţia noastră, este predominant uscată? Cum ar putea influenţa Fiinţa umană dacă în alimentaţie aş introduce raportul 75 – 80% apă în loc de solide, peste 60%? Rezultatele obţinute în cele aproape 80 zile de astfel de regim, au fost din nou spectaculoase. Ceea ce până la acest experiment erau doar simple ipoteze de lucru, susţinute de dovezi disparate şi dificil de conectat într-o construcţie coerentă, a început să se închege întrun tot unitar, care răspundea multor întrebări. Aveam nevoie însă de o metodă de a obiectiva vizual toate aceste descoperiri. Aşa au apărut fotogramele cu „sfere roşii”. În primul moment, tentaţia a fost să resping ceea ce era evident. Era mult mai comod să pun acele sfere pe seama reflexiilor oprice în lentile, a unor erori datorate aparaturii, etc. Altfel spus, „erori”, „aberaţii optice”, „accidente”. Neastâmpărul meu dintotdeauna însă, m-a pus să repet prima serie de fotograme, în alt © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 23 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 24 din 35

loc şi în alte condiţii. Încă din 1991 mă întâlnisem cu spectaculosul fotografiilor cu Entităţi. Cu tot scepticismul meu de om de formaţie tehnică, am fost nevoit să îngenunchez în faţa evidenţei! Aveam experienţă de fotograf amator, de la 10 ani; am realizat filmări video, începând din 2004, imediat după absolvirea cursului de operatorie imagine TV. Prin urmare, cu toate argumentele unui „Gică-contra” destul de competent şi cu ceva experienţă în domeniul realizării imaginilor şi al prelucrării lor, sferele, continuau să sfideze fizica aparaturii optice foto-video. Devenea din ce în ce mai clar faptul că sferele roşii, erau reprezentările unor existenţe fizice, materiale. Mă obseda asemănarea izbitoare a dispunerii celor opt sfere, cu canonul de proporţii al lui Da Vinci. Ce a vrut să ne transmită savantul şi artisul medieval prin acel desen misterios? Dar aceste Fiinţe, care, era clar, se căzneau din răsputeri să mă înveţe ceva? Ştiam de existenţa „numărului de aur”, făcusem în adolescenţă un an de arte plastice, învăţasem câteva noţiuni de proporţiile corpului omenesc. La vreo trei luni după seria de fotograme cu opt sfere roşii, imaginile au început să se complice. Au început să apară două sfere parţial suprapuse, colorate în verde şi albastru. Am reluat studiul Chakrelor şi a modului lor de funcţionare. Aşa s-a produs „declic”-ul. Mi-am amintit de nişte fragmente de scrieri mai vechi „de sertar”, în care mă jucam cu noţiunile se spaţio-timp, pornind de la cele două ecuaţii fundamentale ale fizicii cuantice: Ecuaţia Einstein (E=mc2) şi ecuaţia Max Plank (E=hv). Ecuaţiile, conduceau clar la conexiunea dintre Lumină, frecvenţa de vibraţie şi materia solidă şi puneau în evidenţă faptul că, odată cu creşterea frecvenţei, materia solidă trece în Lumină. La o altă abordare, dintr-o perspectivă care sfidează orice logică matematică sau fizică, am înţeles că, Spaţiul trece în Timp şi invers şi că cele două stări, sunt doar nişte stări limită ale unei „substanţe”, pe care am reuşit să o identific în termenul „eter” din scrierile tradiţionale orientale. Făcusem deja nenumărate experienţe de decorporalizare, devenisem familiar cu conceptul de Timp tridimensional, vortexuri spaţio-temporale. Toate acestea, simţeam acum că trebuie puse cap la cap. Experienţele de decorporalizare conştientă, mă familiarizaseră cu existenţa unui „EU” care se priveşte pe sine „de sus” şi înţelesesem că ceea ce privesc, este practic imaginea corpului meu fizic, rămas în poziţie de meditaţie, în locul fizic în care iniţializasem decorporalizarea. Cine este totuşi acest „EU” care se priveşte pe el însuşi? Am înţeles că este vorba despre ceea ce unii numesc „Sinele Superior”. Neastâmpărul din mine, „drăcuşorul”, îmi serveşte o întrebare încuietoare: Cât de superior? Ca întotdeauna, spiritul omenesc ataşat de soluţiile comode, confortabile, care ocolesc greutăţile, m-am refugiat brusc în gramatică: Ete-te ce agramatism simpatic! Sună haios! Auzi, tu, „Cât de superior” Ha-ha-ha-ha! Faptul brut însă, mă strivea. Am trecut de formula lingvistică stupidă şi am înţeles că aici, exista un Adevăr mare, de care fugeam: Mai am enorm de multe de învăţat! Am ajuns abia la prima structură mai complexă decât corpul fizic... Ce este ea? Evident, „micul dumnezeu”, Scânteia Divină din fiecare. Dar, aici apărea o altă întrebare chinuitoare: Câte straturi mai sunt până la „miez”? Dacă este doar prima „foaie de ceapă”, a unei construcţii multi-stratificate? Am reluat lectura multor pasaje din diferite cărţi, care tratau problema Sinelui. Am regăsit conceptul stratificării şi am înţeles că sunt pe drumul cel bun... A fost o perioadă de intense frământări şi căutări. Am citit şi recitit pasaje lungi din toate cărţile care simţeam că mă pot ajuta să avansez în înţelegerea metodei de cercetare care îmi fusese dăruită de o Fiinţă extrem de binevoitoare, care răspunsese cererii mele de a fi ajutat să înţeleg ce este înăuntrul meu şi cine, ori ce sunt eu de fapt. Mă necăjea că profesorul meu invizibil, trecuse cam repede la „lecţia a doua” şi îmi servise imaginile cu sferele colorate, suprapuse. Aşa s-a născut prima schemă, cea de la începutul capitolului precedent. Ea răspundea misterelor legate de Sufletele Pereche. Am purtat mai multe discuţii — graţie internetului — cu o serie de oameni preocupaţi ca şi mine, de decenii, de aceste domenii de cercetare. Treptat, am ajuns la concluzia că trebuie să existe o structură ale cărei „umbre” în planul fizic, sunt sferele roşii, că Sufletele Pereche sunt de fapt principalele părţi componente © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 24 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 25 din 35

ale acestei Fiinţe, părţile care realizează interfaţarea dintre ea şi lumea tridimensională în care este ancorată conştiinţa noastră în mod uzual. Aşadar, totul este o chestiune de conştiinţă, conştientizare şi de perspectiva din care percepem Universul Infinit. De aici şi până la o primă reprezentare a conexiunii 3D – 4D, a fost mai mult efortul de a traduce experienţa interioară în imagini coerente şi în limbaj articulat. Iată mai jos, o primă reprezentare grafică a acestei structuri complexe 4D şi a relaţiei dintre ea, ca Fiinţă şi proiecţiile sale sau părţile componente numite „Suflete Pereche”:

Aşa am descoperit ce anume au vrut să ne înveţe cei care au construit piramidele. Piramidele, contrar opiniilor oficiale de până acum, potrivit ultimelor cercetări efectuate, au o vechime de peste 550.000.000 ani. Da, cinci sute cincizeci de milioane de ani! Şi încă, e posibil să fie şi mai vechi. Este irelevant cine le-a construit de fapt. Şi dacă vechimea lor ar fi doar de 5000 de ani, tot rămâne întrebarea: Ce informaţie crucială pentru noi, „viitorimea”, a justificat acest efort colosal de conservare a informaţiei, astfel încât să existe certitudinea că ea va străbate zeci de secole, pentru a ajunge la un „mâine”, incert? De ce această formă particulară, este atât de importantă? Ce „secret” ascunde această formă? După ce am citit vreo patru cărţi pe tema piramidelor şi experimentelor, după ce am citit despre lucrările şi rezultatele colectivului doamnei dr. ing. Marioara Godeanu cu piramida de la Piteşti, am rămas ani în şir cantonat în ideea „secretul e în formă”. Abia după ce am înţeles că forma este ceva irelevant şi că ceea ce contează sunt conexiunile, am reuşit să înţeleg mesajul real al piramidelor: Piramida este schema de organizare a Universului. Aşa se explică de altfel şi tendinţa naturală a societăţii omeneşti de a forma ierarhii piramidale. Aşadar, schema de bază, este piramida. Ea este „celula”, forma geometrică-nucleu, în toată această desfăşurate colosală, numită Viaţă. Am revenit apoi la studiul fractalilor, ca metodă de generare a imaginilor. Astfel dacă luăm în considerare piramida ca sămânţă (gereratoarea elementară a construcţiei fractalice), rezultă o structură de o complexitate colosală, extrem de dificil de reprezentat. Urmăriţi ce se poate obţine în grafica 2D, cu o sămânţă-triunghi echilateral. Dar câte variaţiuni obţinem dacă modificăm unghiurile triunghiului? Dacă aveţi posibilitatea să vă jucaţi cu un program de generare a fractalilor (Ecuaţiile Mandelbrot) veţi vedea ce spectaculoase sunt rezultatele chiar şi în plan. Cu atât mai mult, în spaţiu! Bun! Să trecem acum la o altă perspectivă a conexiunii 3D – 4D. Universul Infinit, este organizat în „straturi”. Cea mai plastică imagine este cea a unei cepe. Fiecare „foaie de ceapă”, are caracteristicile ei proprii şi de asemenea, frecvenţe de vibraţie şi energii specifice. Totul în Univers este ENERGIE ŞI INFORMAŢIE. Energia, este „materia primă” iar formele sunt date de energia structurată potrivit unui volum oarecare de

© Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0.

Cuprins

EOF

25 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 26 din 35

informaţie. Întreg Universul, este într-o continuă „fierbere”, adică, în mişcare, în transformare. Totul evoluează, potrivit unor programe precise. Felul în care fiecare Entitate evoluează însă, este reglementat de o Lege Universală, Legea Liberului Arbitru. În esenţă, ea se poate traduce astfel: „Suntem ceea ce vrem să fim, ceea ce alegem să fim. Suntem produsul propriilor noastre alegeri.” Revenind la conexiunea 3D – 4D, iată o perspectivă uşor modificată a imaginii de la începutul capitolului, imagine în care am figurat primul strat, stratul 3D (prima „foaie de ceapă”) şi cel de-al doilea, stratul 4D:

După cum se observă în figură, avem o serie de corelaţii între structura informaţionalenergetică 4D şi structurile informaţional-energetice 3D. Pe de o parte, prin însuşi procesul complex pe care îl numim „Viaţă”, între orice formă de existenţă din mediu şi mediul însuşi, există o corelaţie continuă, o legătură imposibil de distrus. Această legătură, poate fi doar modificată, transformată, prin intermediul frecvenţei de vibraţie. Iată câteva exemple: Orice formă de existenţă, interacţionează cu aerul şi deci, cu elementele componente din aer. Puteţi să vă abţineţi de la a respira 24 de ore? Da, vă spun eu, dar pentru a atinge această performanţă, aveţi o cale lungă de parcurs, care vă poate lua toată viaţa, funcţie de interesul şi perseverenţa pe care o arătaţi pentru învăţătură. Motivaţia, este un alt factor determinant. Mai sunt şi alţi factori. Puteţi să renunţaţi la a consuma orice lichide timp de 90 zile? Din nou răspunsul este da, dar primele efecte sunt constipaţia, apoi urmează migrenele, cefaleele, flatulenţă (gaze), indigestii, vomismente, etc. Iată deci că schimbăm energie cu mediul de viaţă, fie că ştim asta fie că o ignorăm. A ignora aceste adevăruri, este fără îndoială o chestiune de alegere, dar, consecinţele alegerii, le vom suporta, fie că ne convin fie că am prefera să le pasăm altcuiva. Şi la acest „să le pasăm altcuiva”, începe vârtejul „ghinioanelor” sau, al „necazurilor”. Extrem de multă lume încă trăieşte iluzia că răspunderea pentru propriile decizii, poate fi transferată „altcuiva”. Acest lucru, este absolut imposibil. Am explicat mecanismul în cartea „Autodezvoltare...” Ceea ce putem însă face mult mai uşor, este să învăţăm din deciziile luate, să descoperim Legile care guvernează Universul şi să le îmbinăm în aşa fel încât să obţinem un rezultat sau altul, potrivit unui interes izvorât din nevoia de cunoaştere şi dezvoltare. Universul sprijină orice iniţiativă care implică dezvoltarea Vieţii şi inhibă, prin © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 26 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 27 din 35

mecanisme de reciclare a energiei, orice direcţie de dezvoltare a unui subsistem, care se opune Vieţii. Deşi acest „joc”, aceste alternanţe în jurul unui punct de echilibru par a fi procese contrare, opuse, în fapt, ele sunt complementare. Adică, se completează reciproc. Ca să iau un exemplu, Monica este Suflet Pereche cu mine, dar suntem destul de mult diferiţi, ca microsisteme individuale. Împreună însă, punând în comun ceea ce face din noi nişte individualităţi, ne sporesc şansele de a evolua, atât timp cât ne menţinem obiectivul de a forma o Entitate, trecând peste limitele individuale. De altfel, oricine cunoaşte astrologie suficient de bine, poate verifica ce am afirmat eu. Datele necesare sunt: Monica = 15.11.1967, ora 22:30, Bacău; Şerban = 11.06.1959, ora 2:10, Bucureşti. Astrograma individuală, relevă că relaţia noastră este catastrofală. Cea compusă, relevă că este singura formulă viabilă, în care cuplul, poate atinge succesul, bunăstarea, etc. Cu alte cuvinte, am venit pe lume cu nişte lecţii secundare, pe care ni le-am însuşit în anii precedenţi. Când „baremul de promovare” a fost atins, am început să ne simţim şi să ne căutăm. Am trecut deci la lecţia mai complexă, care este formarea echipei sau, altfel spus, dizolvarea individualităţilor şi fuzionarea într-un tot unitar, care se manifestă în planul fizic, prin două corpuri fizice, care însă, acţionează sinergetic şi sintonic. Cum anume se realizează „dizolvarea” limitelor proprii, e mai complicat de explicat. Voi reveni poate în alt context. Principial, sunt nenumărate metode, între care terapiile convenţionale sunt doar o parte dintre acestea. Pe parcursul acestei cărţi, mi-am propus mai puţin să abordez problema vindecărilor şi a tratamentelor şi mai mult să subliniez mecanismele prin care putem stabili un diagnostic al unor dezechilibre şi modul în care putem să conştientizăm calea pe care trebuie acţionat în vederea echilibrării, care în fapt, se traduce prin „vindecare”. Iar drumul vindecării începe de la vindecarea mea, sau a celui care a ales calea autodezvoltării. Este bine cunoscut mecanismul rezonanţei şi implicaţiile acestuia în Univers. Pe acest principiu se bazează toată concepţia mea privind Universul, dezvoltarea şi în particular, ideea de vindecare şi tratament. Totuşi, trebuie să remarcăm că înainte de orice măsură de tratament, trebuie să cunoaştem cât mai bine posibil, cauzele care conduc la starea de boală deci, practic, cauzele care produc dezechilibrele, a căror expresie este starea de boală. Restul, înseamnă multă, multă transpiraţie... După această digresiune, pe care am făcut-o să vă uşurez puţin de sperietura celei de-a doua imagini, care arată clar că drumul cunoaşterii este extraordinar de lung, hai să vedem ce înseamnă conectarea entităţilor 3D între ele şi în final, conectarea la entitatea 4D, apoi 5D, 6D, etc....

Cuprins EOF Cuprins partea II

Activarea 3D
Ca fiinţă tridimensională, omul parcurge în viaţă o serie de experimente. Scopul acestora, este însuşirea unui minim de experienţă şi abilitate în gestionarea resurselor proprii. Cine îşi imaginează că este vorba despre altceva, se înşeală. Conceptul „proprietate”, este o aberaţie la scara Universului Infinit. Dacă vreţi o demonstraţie, ne naştem goi-goluţi. Ajungem să ne încălţăm, să ne îmbrăcăm şi să facem o mulţime de lucruri, ca automatele, datorită modului în care suntem educaţi... — Îmbracă-te că o să răceşti! — Mănâncă, altfel o să rămâi mic! © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 27 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 28 din 35

— Dormi, altfel o să rămâi mic! — Învaţă, ca să ai parte! (Parte, de ce anume? De o poziţie socială care să îmi permită să terorizez nişte subalterni cu mofturile mele? De bani? De averi?) — ...etc., etc., — Fii cuminte, că te bat! (CE e aia „cuminte”? Să însemne oare „cu minte”? Adică? Craniul meu e fără minte, adică e gol? Cine hotărăşte asta şi pe ce criterii? După care legi? Cine îi îngăduie lui X, Z, Y să mă bată? Simplul fapt că sunt în inferioritate fizică faţă de el e o justificare? Şi dacă da, cum de altfel se şi vede de secole în societate, atunci cine e „cuminte” ori „cu minte”? Cel care abuzează de forţă împotriva celui slab? Pentru că la asta se rezumă în final a fi „cuminte”: a fi sclavul celui puternic, a fi obedient, a face ce îţi dictează el, pentru că aşa crede el că ar fi bine...) V-am dat câteva exemple de punere în problemă, ca să puteţi înţelege fenomenul Activării. Procesul Activării, începe din momentul când simţim înăuntrul nostru că viaţa noastră, este condusă de alţii. Că suntem dirijaţi, că ni se încalcă voinţa şi dreptul de a alege. Odată Activarea produsă, începem să ne opunem acelor cerinţe care simţim că intră în contradicţie cu interesele noastre. La început, modul în care ne percepem, este acela de individualitate, de singularitate efemeră: „O viaţă are omul şi ea trebuie trăită!” Pe măsură ce experimentăm luarea propriilor decizii, vom experimenta şi efectele deciziilor luate. Şi asta, inevitabil, ca urmare a Legii Cauzei şi Efectului, cunoscută în literatura orientală sub denumirea „Legea Karmei”. Ea este o particularizare a Legii Universale a Echilibrului, care o înglobează. Din perspectivă energetică, Activarea este un proces care înseamnă o primă deschidere a individualităţii, către mediul de viaţă. Legea care guvernează acest tip de indivizi, este instinctul de conservare individual. Astfel, individul îşi însuşeşte lecţiile de bază privind asigurarea hranei, a protecţiei şi celelalte nevoi care ţin de supravieţuirea biologică. Odată aceste lecţii învăţate, apare nivelul următor al Activării, în care individul simte nevoia perpetuării experienţei acumulate. Această nevoie este exprimată la nivelul cel mai scăzut, prin reproducerea ca individ, reproducerea fizică, prin intermediul funcţiei de reproducere (organele sexuale). Încet-încet, se activează alte zone ale conştienţei, de la conştienţa individuală de sine, la cea de familie, de grup şi ajungem în fine la descoperirea relaţiilor care ne leagă de mediul de viaţă. Treptele activării unui 3D, continuă de aici, la un cu totul alt nivel. Încep să apară crizele existenţiale: Cine sunt? De unde vin? De ce trăiesc? Încep nemulţumirile legate de aspectele organizării sociale şi multitudinea de întrebări derivate din „Ce e drept, ce e nedrept şi de ce”, De ce există „injustiţie”, care sunt criteriile corecte de repartizare a resurselor, etc. Răspunsurile la aceste întrebări însă, devine evident că pot fi obţinute doar în Echipă. Astfel, după experimentarea a tot felul de relaţii interumane, apare limpede faptul că există parteneri cu care relaţia decurge „sublim” şi alţii, cu care e tensionată. Omuleţul nostru activat, începe să caute ceea ce numim „Sufletul Pereche”. La început, experienţa îl conduce să caute potrivit semnelor exterioare, pe principiul „Văzut, plăcut, adjudecat”. După o altă serie de astfel de experimente, descoperă că există „înăuntru” şi „în afară”. Că are emoţii, sentimente, idei, gânduri care îl frământă şi pentru a căror limpezire, clarificare, este dispus să renunţe la masă, casă şi chiar la orice formă de confort. Uneori, „presiunea” creşte, până la a renunţa şi la viaţă, doar pentru a afla răspunsul la o întrebare chinuitoare: Ce rost am eu în această lume? Totul în jur devine fad, inutil, fără rost. Apare întrebarea „Există Dumnezeu?” şi dacă da, „Ce faci acolo, dacă exişti? Dormi? De ce mă laşi să mă chinui în halul ăsta?” În acest moment, a avut loc Trezirea. Al nostru 3D, a devenit conştient la un anumit nivel, că Universul este polistructurat şi că, dincolo de el ca individualitate, trebuie să existe „ceva” sau „cineva”, care să ştie „ce şi © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 28 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 29 din 35

cum”. De aici încolo, îşi va îndrepta toate furiile şi nemulţumirile, împotriva lui „dumnezeu”, care îl lasă să se chinuie, e răzbunător, părtinitor, îşi bate joc de el în fel şi chip, doar el ştie de ce...

Cuprins EOF Cuprins partea II

Activarea 4D - Trezirea
Odată ce 3D a început „să strige”, să se revolte, să ceară explicaţii, pentru 4D, începe o altă perioadă a existenţei. Până acum trăise într-un univers al surdo-muţilor. Cei patru 3D care îl compun, se mişcau haotic, indiferent ce le-ar fi spus. În fine, acum se pare că a început comunicarea. Şi îi răspunde: „Prostule! Eu sunt aici dintotdeauna! Am fost alături de tine tot timpul dar tu ai fost surd şi orb! Orice ţi-am zis, tot ce ai vrut tu ai făcut! Acum, te-ai răzgândit? Colaborăm?”. Pentru 3D, e încă prea devreme. El încă are nevoie de „cineva” în spinarea căruia să zvârle răspunderea tuturor „nenorocirilor” prin care trece. E nevoie de un vinovat. În sfârşit, la găsit! Multe experimente de viaţă se vor derula în astfel de condiţii. Totuşi, „Vocea Interioară”, parcă se lipeşte undeva, în străfundurile lui 3D. Şi la un moment dat, când numărul experienţelor de viaţă ajunge destul de mare încât să compare rezultatele lor cu ce îi spusese Vocea Interioară, începe să descopere că, o parte din experienţe, le-a făcut aproape cum i se spusese şi au ieşit mai bine ca altele. Aşa trece la treapta următoare a Trezirii. De acum înainte, va fi mai atent la ce îi spune Vocea şi va verifica dacă e corect ce se petrece, când se lasă condus de Voce. Treptat, constată că e mai bine dacă ascultă Vocea. Parcă toate „se leagă”, în mod inexplicabil, chiar şi când logica e împotriva soluţiei. Şi atunci, 3D, începe să pună întrebări... Aşa se naşte primul canal de comunicare. Fenomenul, e cunoscut în literatura de gen sub denumirea de „Channeling”. Este cea mai primitivă formă de Channeling, cu o singură verigă. În timp, se dezvoltă şi comunicarea devine mult mai amplă, mai complexă. Începe în paralel şi comunicarea pe orizontală, între cei patru 3D, Sufletele Pereche. La început, e doar o comunicare slabă, apare sentimentul nelămurit că „trebuie să existe o jumătate a mea”. Şi începe căutarea acesteia, în mod conştient. Reperele însă sunt exterioare şi erorile de detecţie, sunt numeroase. Pe măsură ce experienţa se acumulează şi comunicarea prin intermediul câmpurilor se perfecţionează, legătura devine din ce în ce mai stabilă şi mai performantă. Iniţial, e vorba de empatie. Cu timpul se manifestă şi telepatia. Astfel, încet-încet, se completează conexiunile şi pe orizontală şi nivelul de integrare, creşte. Informaţiile se restructurează continuu. Apar şi primele fenomene de decorporalizare conştientă. Acesta este momentul în care la 4D, apare Trezirea. Structura energetică a unui 3D, se reintegrează în cea 4D şi 4D începe să capete mobilitate. Începe să se deplaseze în lumea în care fusese imobil şi treptat, o cunoaşte. De aici înainte, procesul se reia, dar la un alt nivel... Proiecţia 4D, începe treptat să comunice cu toate cele patru 3D şi încep întrebările cu următorul nivel de complexitate. Dat fiind nivelul de vibraţie mai ridicat al stratului 4D, acesta începe să comunice cu Sinele său Superior, 5D, mult mai repede decât a făcut-o primul 3D cu el. Astfel, începe procesul de integrare la următorul nivel de complexitate. Experienţele de viaţă încep să devină din ce în ce mai dificile, complexitatea comunicării creşte şi începe să se dezvăluie arhitectura Universului. Structurile energetice ale 3D, încep să gestioneze din ce în ce mai bine energiile, să păstreze mai bine echilibrul structurilor interioare şi să acumuleze informaţie din ce în ce mai © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 29 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 30 din 35

multă. Experienţele de viaţă sunt din ce în ce mai bine concepute iar învăţăturile, mai profunde. Treptat, 5D stabilizează conexiunea cu 4D şi astfel, canalul iniţial de comunicare mai capătă o verigă.

Cuprins EOF Cuprins partea II

Activarea 5D – Iluminarea
Odată apărută comunicarea unui 4D cu al său Sine Superior, 5D, acesta îl informează că trebuie să îşi caute „părţile” celelalte. Adică, „sufletele pereche” 4D, care sunt de această dată, 5 la număr. Astfel, 4D intensifică comunicarea cu primul său nucleu de 3D şi aceştia, comunică în Fizic cu alte proiecţii 3D. Ei deja pot comunica telepatic şi înţeleg diferenţa dintre o rezonanţă spontană şi cea controlată. Acolo unde apar rezonanţele spontane, ei ştiu că e un potenţial mare şi că este una din proiecţiile lor „suflet pereche”, cu care sunt conectate printr-un alt 4D. Începe clarificarea relaţiei: De ce? Ce? Cum? Etc... Odată stabilită conexiunea între 2 Entităţi 4D active, trezite, ele comunică intens cu 5D ale căror proiecţii (umbre) sunt şi înţeleg că sunt în fapt „celule” ale aceluiaşi ţesut, că sunt proiecţiile unei Fiinţe cu alt nivel de complexitate (5D). În acest moment, 5D este Activat, 4D Trezit, iar 3D, Iluminat. Iluminarea lui 3D, îi permite acestuia să identifice pe calea clarviziunii, şi alţi 3D, aflaţi în diferite stadii de dezvoltare. De aici, începe o sarcină mai grea. Ghidarea altor 3D, astfel încât şi aceştia să poată descoperi Scânteia Divină din ei. De cele mai multe ori însă, evoluţia pe verticală este atât de tentantă, încât 3D o preferă, ignorând datoria de a transmite învăţătura. Şi aici, apar blocajele. Comunicarea 5D – 3D în loc să aibă loc progresiv, se limitează la una 4D – 3D. Astfel, 4D rămâne o perioadă îndelungată intermediarul între lumea fizică, 3D şi 5D, până în momentul când 3D, se maturizează suficient. Acest proces de maturizare însă, este puternic condiţionat de nivelul de evoluţie al altei Entităţi 3D, extrem de importante: Planeta! Abia când planeta însăşi ca entitate 3D ajunge să îşi conştientizeze propriul 4D, care este o structură extrem de complexă, înglobând toate formele de viaţă din 3D, abia atunci, se deblochează accesul general la 5D. Până atunci, „vârfurile”, vor fi nevoite să se ocupe de dezvoltarea generală. Acele Entităţi care reuşesc însă să depăşească această barieră naturală a vibraţiei fundamentale planetare, vor pleca către o altă planetă, pentru a îşi completa practica în 3D, cu alte tipuri de experienţe 3D, în alte sub-benzi vibraţionale (Vezi Scarlat Demetrescu, „Din tainele vieţii şi ale Universului” şi „Viaţa de dincolo de mormânt”). După parcurgerea unui stagiu de acest gen, Entitatea poate alege să revină, cu misiuni mai dificile decât cele pentru care ar fi putut rămâne anterior. În general, putem numi această misiune, „maestru de maeştri”. Treptat, comunicarea 4D cu ai săi 3D devine mult mai performantă şi începe comunicarea cu Planeta şi cu celelalte planete ale sistemului solar în care evoluează. Aşa apar contactele cu civilizaţiile „invizibile”, colaborările cu ele şi evoluţia gernerală accelerată. Începe conştientizarea unui Adevăr fundamental: Toate sunt UNA. Cele 5 proiecţii 4D încep să comunice între ele din ce în ce mai bine, conştiinţa celor 4 3D fuzionează, apare fenomenul de integrare la nivelul 3D, apoi se extinde la nivelul 4D şi astfel, apare trezirea lui 5D, care, fusese doar activ. Urmează Iluminarea 4D, când practic, conştiinţa celor 5 4D fuzionează. Apare apoi Activarea 6D, Iluminarea 5D, Trezirea 6D, Activarea 7D, etc. Ce se întâmplă în plan fizic? Apar comunităţile stabile, aşa numite „spirituale”, care lucrează împreună, în scopul ridicării frecvenţei medii de vibraţie la nivel planetar. O muncă extrem de dificilă şi delicată, dar, foarte frumoasă. © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 30 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 31 din 35

Fiecare 3D trezit, este un nou giuvaer adăugat Tezaurului Universal. Aceasta este, la scară foarte mică, schema evoluţiei întregului Univers, din etapă în etapă, din structură simplă, în structură complexă. În realitate, evoluţia este un proces de conştientizare a ceea ce există şi abia apoi un proces de evoluţie, către formule noi, inedite. Omul, este doar o formă de interfaţă foarte înzestrată, între „microcosmos” şi „macrocosmos”. Este o imagine microscopică a întregului Univers. Schema de dezvoltare fractală, este de aceea una foarte potrivită, atât prin simplitatea ei cât şi datorită intuitivităţii cu care schematizează structura Universului. În continuare, voi prezenta o schemă în care am reprezentat nivelele 3D, 4D şi 5D, cu relaţiile dintre acestea. Este ceea ce am putea numi „nucleul” sau „şablonul”, sau „sămânţa” fractală.

Cuprins EOF Cuprins partea II

Vă urăm să vă găsiţi cât mai repede talentele native şi să le dezvoltaţi cât mai repede, să găsiţi în voi Lumina, Iubirea şi Echilibrul pe care vi le dă Adevărul! Monica şi Şerban Stănescu

© Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0.

Cuprins

EOF

31 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 32 din 35

Partea III
În curs de elaborare...

Din cuprins:
• • • • • • • • • •

Implicaţiile sociale globale ale structurii energetice piramidale; Conştiinţa divizată şi integrarea, factori decisivi în evoluţia individuală şi generală; Energia Iubirii, pivotul central al integrării; Stabilitatea şi eficienţa unei structuri sociale; Crearea unei echipe de muncă eficiente; Armonizarea unui colectiv; Evoluţia individuală şi colectivă; Aspecte esoterice privitoare la dezvoltare şi integrare; Ansa virtuală şi măsurători; Utilizarea fotografiilor cu Entităţi în vederea stabilirii priorităţilor, a formării colectivelor de muncă şi a armonizării la nivelele 3D, 4D şi 5D.

Deocamdată, capitolele enunţate consider că sunt suficiente pentru partea a III-a. În funcţie de interesul manifestat de cititori, de rezultatele efective obţinute de fiecare în parte, vor mai urma şi alte dezvoltări. Recomand tuturor cititorilor să consulte frecvent versiunile lucrărilor publicate, care sunt afişate în antetul sau posttetul (header, footer) fiecărei pagini sau, pe prima pagină, pagina cu cuprinsul. Toate lucrările publicate pot suferi în timp modificări importante, caz în care versiunile publicate, vor fi înlocuite cu noile versiuni.

Cuprins EOF Cuprins partea II

Resurse ale ZENLA Project
Ceea ce până de curând s-a numit „Proiectul Ritmuri Interioare”, s-a transformat în „ZENLA Project” şi am decis să abordăm piaţa internaţională. Limba în care va continua dezvoltarea proiectului, este limba Engleză. Motivul este unul simplu: Atunci când românii vor reuşi să impună pe plan mondial limba română cel puţin în aceeaşi măsură în care s-a impus limba Engleză, vom proceda altfel. Deocamdată însă, pentru a ne putea face cunoscuţi, pentru a putea transmite cunoaşterea moştenită de la strămoşii noştrii, Dacii, cunoaşterea lui Zamolxe, limba Engleză este cea care asigură audienţa cea mai largă cu putinţă în prezent. Dacă am avea Timpul şi resursele necesare să aşteptăm ca românii să se trezească în suficientă măsură pentru a acţiona integrat, echilibrat, am face-o cu siguranţă. Din păcate însă, faptele demonstrează că lumea anglofonă este mult mai deschisă, mai receptivă şi mai hotărâtă să acţioneze în sensul unor schimbări reale. Românii deocamdată, se bat pe posturi la buget şi în loc să se apuce să muncească în adevăratul înţeles al expresiei „a munci” se întreabă de ce „bugetul” refuză să plătească; salarii mai mari, pensii mai mari, prime, etc., etc. Atunci când românii vor înţelege că „bugetul” sunt oameni în carne şi oase, oameni care muncesc de se spetesc în ceea ce numim „afaceri” sau liberă iniţiativă şi cărora li se impune prin legi şi instituţii cum sunt armata, poliţia, securitatea, finanţele zise „publice” raptul (furtul!!) roadelor muncii lor, o sclavie perversă, în care argumentul este aşa numitul „interes public”, abia atunci va începe să se schimbe ceva în România. Şi din nefericire, se pare © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 32 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 33 din 35

că mitul „bugetului public”, e un mit păzit cu străşnicie pe întreg globul de către o „elită” şi hrănit de miliarde de oameni, prin ignoranţa şi suficienţa de care dau dovadă. Până atunci, cei care muncesc pe cont propriu, fie într-o firmă cu capital privat, fie ca liber întreprinzător (Persoană Fizică Autorizată, Freelancer) şi pe care, cei care se calcă în picioare pentru un post „la buget”, vor să îi desfiinţeze şi moral şi fizic, au de ales o singură soluţie: Supravieţuirea în alt mediu. Oricare altul decât România, dacă ne referim la România. Cei care activează în domeniul liberei iniţiative sunt singurii care aduc bani reali la „buget”. Restul, sunt iluzii create de propaganda oligarhiei din fruntea ţării, pe calea menţinerii în ignoranţă, într-o continuă dezinformare a populaţiei. Singurii care produc ceva cu adevărat util societăţii, sunt cei care se pun direct în faţa noastră, a clienţilor adică a oamenilor obişnuiţi — fără a se ascunde după legi, poliţie, armată, instituţii care să constrângă acceptarea unui produs sau serviciu oarecare prin forţa legilor şi a instituţiilor de represiune amintite. Sunt acei oameni care vin cu oferta lor de produse şi servicii în faţa mea, a voastră şi care sunt validaţi de către mine, de către societate — adică de noi toţi, cei care căutăm şi cumpărăm = acceptăm schimbul de valori, printr-un act de liber consimţământ şi printr-o negociere directă acele produse şi servicii. Prin acest act al recunoaşterii — sau nerecunoaşterii! — directe, faţă în faţă, a acelor valori pe care le produc şi pun în circulaţie pentru şi către noi, clienţii lor direcţi (eu, tu, noi, voi!!), aceştia deci, sunt cei care desfăşoară activităţi pe cont propriu, pe banii lor şi cu resursele lor şi ale familiilor lor. Pe ei îi recunoaştem ca fiind utili societăţii, adică, nouă, tuturor! După acest portret sumar, pe cine recunoaştem în viaţa cea de toate zilele? Ţăranii din piaţă, cizmarii, constructorii, tâmplarii, ceasornicarii, frizerii, coafezele, brutarii, stomatologii şi alte categorii de medici, o parte din profesori şi învăţători, producătorii de artă, bibliotecarii, tipografii... Ce au în comun toţi aceştia? Îşi oferă produsele şi serviciile direct celor interesaţi. Mergem la ei de bună voie şi negociem schimbul de valori, direct cu ei! Aceşti întreprinzători liberi, rezistă pe piaţa valorilor, atât timp cât oferă valoare. Altfel, clienţii se orientează către cel mai bun. Dacă... Dacă acest proces ar decurge normal. Şi el ar decurge normal, dacă amestecul intermediarilor ar înceta. Cei care produc şi au curajul de a veni în faţa noastră, a celor care consumăm produsele şi serviciile oferite de ei, aceia dau toţi banii care se colectează la buget. De aceea datoria externă a României creşte zi de zi, pentru că sunt atât de puţini cei care mai muncesc cu adevărat, cei care riscă să fie în afara sistemului de salarizare de la buget, expunându-se direct nevoilor oamenilor şi implicit, sancţiunilor lor. Pe un ţăran la piaţă, îl putem refuza dacă are marfă slabă calitativ. Cum pot eu refuza să plătesc un parlamentar care iroseşte după bunul lui plac, banii colectaţi de la oamenii corecţi? Dar un profesor incompetent, un ministru, un poliţist corupt, un securist care dezinformează lumea pentru a face jocul unui grup de minoritari cu interese obscure? Atunci când un om oarecare are curajul de a ieşi în stradă şi a spune „Asta am de oferit, cine are nevoie de ce ofer eu?”, este demn de tot respectul. El se supune continuu unei evaluări a importanţei şi valorii produselor şi serviciilor pe care le oferă pe piaţa valorilor. Toţi ceilalţi care procedează altfel, se ascund în dosul armatelor lumii, ale poliţiilor, serviciilor de securitate şi a munţilor de legi, care se schimbă zi de zi, pentru a pute face schimbărilor la scară cosmică ce au loc. Depinde de tine, cititorule, în care categorie vrei să te încadrezi: A celor care consumă şi trăiesc de pe urma muncii altora sau, a celor care muncesc şi trăiesc din rezultatele propriei lor munci. Cam asta ar fi de spus despre debandada numită „criza mondială”. Criza mondială este una singură: Prea mulţi pierde-vară care s-au învăţat să simuleze munca şi prea puţini cei care muncesc cu adevărat. Prea puţină Iubire şi prea multă dezbinare. În România, procentul celor care simulează munca, a celor care au uitat de mult ce este Iubirea, este de peste 75% şi asta s-a recunoscut oficial pe postul TVRi, în data de 19 Mai © Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0. Cuprins EOF 33 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 34 din 35

2010, în cadrul emisiunii consacrate grevelor şi manifestaţiilor ce au avut loc în Bucureşti, ca urmare a reducerii pensiilor şi salariilor bugetarilor. Tuturor celor capabili să înţeleagă ceea ce scrie în rândurile de mai sus, celor capabili să acţioneze în primul rând pentru a se schimba pe ei înşişi, le stau la dispoziţie următoarele resurse, care sunt părţi componente ale ZENLA Project: Cele şase volume: 1. „Începutul Călătoriei”; 2. „Casa şi Familia”; 3. „Autodezvoltare, Ocultism, Extrasenzorial”; 4. „Cum să faci bani”; 5. „Schimbul de Valori”; 6. „Libera Circulaţie a Valorilor – LCV”. Alte cărţi ale autorilor (Monica şi Şerban Stănescu): „Am învăţat”, „Analiza Spectrală Biorezonantă”, „Ghidul Autodidactului Online”, „Protecţia PC”. Situri Web: GRUPUL AUTODIDACTUL ONLINE http://groups.yahoo.com/group/autodidactulonline GRUPUL RITMURI INTERIOARE http://tech.groups.yahoo.com/group/ritmuri_interioare GRUPUL OAMENI DE SUCCES http://tech.groups.yahoo.com/group/oameni_succes GRUPUL CUM SĂ FACI BANI http://finance.groups.yahoo.com/group/sa_facem_bani/ BLOG PROIECTUL RITMURI INTERIOARE http://ritmuri_interioare.weblog.ro/ BLOG CUM SĂ FACI BANI FĂRĂ BANI http://banifarabani.wordpress.com/ SITURI DOWNLOAD: http://www.scribd.com/sserbanro http://groups.yahoo.com/group/IRP_downloads MATERIALE VIDEO: http://www.youtube.com/user/sserbanro

Resurse internaţionale (Limba Engleză):
NEWSLETTER ZENLA PROJECT: http://tech.groups.yahoo.com/group/InnerRhythmsProject/ DOWNLOAD SITE: http://groups.yahoo.com/group/IRP_downloads BLOG ZENLA PROJECT: http://zenlaproject.wordpress.com WEBSITES: Şerban Stănescu http://www.sserbanro.co.cc ZENLA Project: http://www.zenproject.co.cc

© Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0.

Cuprins

EOF

34 din 35

Analiza spectrală biorezonantă V. 2.0.

Cuprins

EOF

Pagina 35 din 35

Cuprins EOF

Cuprins EOF

End Of File

© Stănescu, Monica & Şerban, 2010, V 2.0.

Cuprins

EOF

35 din 35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful